Piszkál (to pick) conjugation

Hungarian
86 examples
This verb can also have the following meanings: vex, cavil, badger, annoy, to vex, tease, needle, to cavil, provoke

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
piszkálok
I pick
piszkálsz
you pick
piszkál
he/she to pick
piszkálunk
we pick
piszkáltok
you all pick
piszkálnak
they pick
Present definite tense
piszkálom
I pick
piszkálod
you pick
piszkálja
he/she picks
piszkáljuk
we pick
piszkáljátok
you all pick
piszkálják
they pick
Past indefinite tense
piszkáltam
I picked
piszkáltál
you picked
piszkált
he/she picked
piszkáltunk
we picked
piszkáltatok
you all picked
piszkáltak
they picked
Past definite tense
piszkáltam
I picked
piszkáltad
you picked
piszkálta
he/she picked
piszkáltuk
we picked
piszkáltátok
you all picked
piszkálták
they picked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
piszkálnék
I would pick
piszkálnál
you would pick
piszkálna
he/she would pick
piszkálnánk
we would pick
piszkálnátok
you all would pick
piszkálnának
they would pick
Conditional present definite tense
piszkálnám
I would pick
piszkálnád
you would pick
piszkálná
he/she would pick
piszkálnánk
we would pick
piszkálnátok
you all would pick
piszkálnák
they would pick
Conditional past indefinite tense
piszkáltam volna
I would have picked
piszkáltál volna
you would have picked
piszkált volna
he/she would have picked
piszkáltunk volna
we would have picked
piszkáltatok volna
you all would have picked
piszkáltak volna
they would have picked
Conditional past definite tense
piszkáltam volna
I would have picked
piszkáltad volna
you would have picked
piszkálta volna
he/she would have picked
piszkáltuk volna
we would have picked
piszkáltátok volna
you all would have picked
piszkálták volna
they would have picked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok piszkálni
I will pick
fogsz piszkálni
you will pick
fog piszkálni
he/she will pick
fogunk piszkálni
we will pick
fogtok piszkálni
you all will pick
fognak piszkálni
they will pick
Future definite tense
fogom piszkálni
I will pick
fogod piszkálni
you will pick
fogja piszkálni
he/she will pick
fogjuk piszkálni
we will pick
fogjátok piszkálni
you all will pick
fogják piszkálni
they will pick
Subjunctive present definite tense
piszkáljam
(if/so that) I pick
piszkáld
(if/so that) you pick
piszkálja
(if/so that) he/she pick
piszkáljuk
(if/so that) we pick
piszkáljátok
(if/so that) you all pick
piszkálják
(if/so that) they pick
Subjunctive present indefinite tense
piszkáljak
(if/so that) I pick
piszkálj
(if/so that) you pick
piszkáljon
(if/so that) he/she pick
piszkáljunk
(if/so that) we pick
piszkáljatok
(if/so that) you all pick
piszkáljanak
(if/so that) they pick
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
piszkálnom
I to pick
piszkálnod
you to pick
piszkálnia
he/she to pick
piszkálnunk
we to pick
piszkálnotok
you all to pick
piszkálniuk
they to pick

Examples of piszkál

Example in HungarianTranslation in English
- Szeret piszkálni, nem igaz?- You like to pick at me, don't you?
Ha bejuthatnék, ha le tudnám piszkálni a lakatot...If I can get in there, with something to pick the lock--
Nem megy, a ragasztó nem enged, úgyhogy a sarkánál fel kell piszkálni, és végül az összetaperolt kiöntőn keresztül isznak.And they can't-- the glue is vicious, so they have to pick at the corner and try to get it, and they end up drinking out of this finger-filth disease spout.
Vagy egy összetett konspiráció teremtette Will Travelert, és manipulálta az eseményeket az elmúlt két évben hogy felültesse a barátodat, vagy pedig Jay Burchell és Tyler Fog... két ember, valamivel, amivel lehet piszkálni az elnököt... összeállt egy harmadik személlyel, hogy terrorista merényletet kövessen el.Either a massive conspiracy has created the persona of Will Traveler and manipulated events for the past two years to frame your boyfriend, or Jay Burchell and Tyler Fog... two men with a bone to pick with President Shears... joined forces with a third individual to commit an act of terrorism.
- Miért piszkálsz?- Why do you always pick on me?
Egész nap piszkálsz, Nick!- You know, you've been picking on me all day, Nick!
Ha ma túl sokat piszkálsz, holnapra nem marad piszkálnivalód.If you pick too much today, you'll have nothing left to pick tomorrow.
Mindig a cipőim miatt piszkálsz.But you'll trip over the shoes "You're always picking on my shoes!
Miért csak engem piszkálsz?Why are you only picking on me?
Egy őrszemet senki sem piszkál.A sentry's no man to pick on
- Miért piszkáltok mindig engem?- Why are you always picking on me?
Folyton engem piszkáltok, bezzeg Marilyn azt csinál, amit akar.Aw, you're always picking on me. You never holler at Marilyn that way.
Ti srácok semmit jobbat nem tudtok csinálni, mint hogy hatodikosokat piszkáltok.Got nothing better to do than pick on sixth graders? - He ran into me.
- És hányan piszkálnak téged?And how many of those kids pick on you?
A barátaim piszkálnak.My friends are picking on me.
A srácok folyton piszkálnak, és csúfolnak.Kids picking on me, calling me names.
Amikor az emberek piszkálnak, akkor csak előszedem a szteplapot és megmutatom, ki a király.When people pick on me, I just Pull out that tap board and show 'em who's bad.
Azt hiszem, engem furcsának tartanak, és ezért piszkálnak.l feel like people think l'm weird, and so they pick on me.
- "Mit művelsz?" - "Tudom, nem szereted ha piszkálom a zárat már megyek is, csak nem reagáltál.""What are you doing?" "I know you don't like me picking your lock "but I am leaving and you have not responded to me."
- Dehogy piszkálom.- Nobody's picking on her.
- Nem piszkálom anyát!- I'm not trying to pick a fight with Mom.
Csak Tom-ot piszkálom.l shouldn't pick on Tom.
Csak a fogamat piszkálom.Just picking my teeth.
Az istenit, ha már majomként piszkálod a lábad, ne szélirányban csináld.By God, if you're gonna pick your feet like a monkey, you do it downwind.
Azóta piszkálod az orrod, hogy eljöttünk a CIA-tól.You have not stopped picking your nose since we left the CIA.
Csak piszkálod Henryt.You're just picking on henry.
Meg ne lássák, hogy piszkálod az orrod!Don't be caught picking your nose.
Mindig piszkálod.You're always picking on him.
A vámpír megöli a Vadászt, kiszívja a vérét, a csontjával piszkálja a fogát.Vampire kills slayer, sucks her dry, picks his teeth with her bones.
Ha eléri, piszkálja.If he can reach it, he picks it.
Mi néha... ő... ő az a gyerek a középiskolából, aki engem meg őt is piszkálja.Um, sometimes we have, like, this kid from the high school that picks on me and him.
Nem vetted még észre, hogy piszkálja a teniszcipője nyelvét?You never notice how he picks at the tongue of his shoe?
Van a suliban egy srác, aki mindig piszkálja az orrát. azt mondja, ha nem piszkálod az orrod akkor a paraziták elzárhatják a légutakat és meghalhatsz.There's this kid at my school who always picks his nose and he says that if you don't pick your nose, that your buggers could back up and block your airway and you could die.
Nem a " srácok, vakargassuk a hasunkat, szotyizzunk aztán piszkáljuk a fogunkat" fajtát.Not the "Oh, let's scratch our bellies and eat some corn nuts and pick our teeth."
A többieket pedig addig piszkáljátok fel, oké?I want to pickle the rest of them, okay?
Komolyan, miért piszkáljátok a színészeket?Seriously, why do you pick on movie stars?
Miért piszkáljátok mindig?Why do they always have to pick on me?
Ne piszkáljátok az új lányt!Don't pick on the new girl!
Ne piszkáljátok már folyton!You guys stop picking on her!
A Késfogúak előbb piszkálják a fogukat a mi csontjainkkal, minthogy ti azt megmozdítanátok.By the time you punch that, those sharp-teeth would be picking the teeth with our toes.
A fiatok és a barátai már évek óta piszkálják Ryant, és hagytátok hogy ez történjen.Your son and his friends have been picking on Ryan for years, and you have let that happen.
A kölykök piszkálják őket, verik őket, gúnyolják.Kids picking on them. Beating them up, calling them names.
A többiek piszkálják.Yeah, the other kids pick on him.
Az éledező pszichopaták nem csak piszkálják a testvéreiket.Budding psychopaths don't just pick on their siblings.
Egyszer, mikor az orromat piszkáltam, esküszöm, éreztem a szemfenekem.One time I picked my nose and I swear I could feel the bottom of my eye.
Erőszakoskodtam a szüleiddel piszkáltam a barátnődet, és felbosszantottam a szerkesztőnődet.I strong-armed your parents, picked on your girlfriend and ticked off your lady editor.
Ezért piszkáltam az orromat... hogy kiakasszalak.That's why I picked my nose earlier... to gross you out.
Én is biztos piszkáltam volna.I would've picked on her.
Régebben sokat piszkált pár gyerek.I got picked on a lot by some kids.
Van egy magas, szeplős srác a csapatban, akit addig piszkáltunk amíg ki nem lépett.We had a tall, freckled-faced kid on the team that we picked on till he quit.
Az osztályban folyton engem piszkáltak.In class, I was about to get picked.
Az összes eddigi iskolámban piszkáltak.At all my other schools, I was picked on.
Csomót piszkáltak.I got picked on a bunch.
Jason volt a kívülálló, Jason volt az, akit mindig piszkáltak.Jason was the outcast. Jason was the little kid who got picked on.
Mert mikor átsétáltam a folyosókon, az emberek piszkáltak, nem kedveltek.Because when i would walk down these halls. I would get picked on a lot, and people didn't like me.
Azért nem volt boldog, mert te folyton piszkáltad, - minden hiba, minden tévedés miatt.He wasn't happy because you picked at every... at every flaw he had, every mistake.
Mostanra beleettél a kajámba, egy késsel piszkáltad a fogadat, és szalvétának használtad a nadrágodat, az ingedet és az abroszt.So far you've eaten off my plate, picked your teeth with a knife, and used your pants, shirt, and tablecloth as a napkin.
Múlt héten te piszkáltad, hogy rossz szuperhős. Ezért kezdett ki egy szupergonosszal.Well, you goaded him about being a rubbish superhero, so he went and picked a fight with a supervillain.
Piszkáltad, addig piszkáltad, míg végül felrobbant!You... you picked at him. You picked and picked until he... till he exploded!
Mindent letépett, és már a sebet piszkálta...She picked it all off and got right down into the wound.
Senki sem piszkálta Callie Torrest.Nobody picked on Callie Torres.
Tudja, hogy miért piszkáltuk mindig magát?You know why we always picked on you?
- Szerinted da Vincit is piszkálták gyerekkorában?Do you think Leonardo da Vinci got picked on as a kid? What?
Az emberek piszkálták Willow-t a suliban, a középiskolában egészen főiskoláig, a hülye, egérszerű viselkedése miatt.People picked on Willow in junior high school, high school, up until college, with her stupid, mousy ways.
Azt garantálhatom, hogyha ez egy politikus gyerekével történik meg, mert piszkálták őt egy állami iskolában, akkor már holnapra új törvény születne.I guarantee you if some politician's kid did this because he was getting picked on in a public school, you know, there'd be a law tomorrow.
Azt, hogy Sydney-t piszkálták egy kicsit.Just that Sydney's been, you know, picked on a little bit.
Glory-t sosem piszkálták, miért?So they never picked on Glory, why?
- Soha ne piszkáljam az orromat nyilvánosan?- Never pick your nose in public?
- Ne piszkáld a bátyádat, tudod, hogy szeret.- Quit picking on your brother.
- Ne piszkáld már a húgodat!Oh, will you stop picking on your sister?
- Ne piszkáld már.- Geez. Stop picking on her.
- Ne piszkáld.- Stop picking on her.
-Akkor ne piszkáld!Stop picking at it, then!
Ne piszkálj engem!Stop picking on me!
Te csak ne piszkálj engem.Don't just pick on me
Alig várom, hogy szétkürtöljem a világba,hogy amikor Griffin Mill unja a munkáját elmegy Pasadenába hogy írókat piszkáljon.You know, I cannot wait... to tell the world that when Griffin Mill can't cut the pressure at work... he drives out to Pasadena... to pick fights with writers.
Apa, tudsz csinálni valamit, hogy Tommy Bitzleberger ne piszkáljon?Dad, can you make Tommy Bitzleberger stop picking on me?
Ha már itt vagyunk, menjünk, piszkáljunk egy meleg kölyköt.While we're here let's go pick on a gay kid
Hé, menjünk és piszkáljunk egy másik párt.Hey, let's go pick up another couple
Csak azt akartam elérni, hogy többiek ne piszkáljanak.All I wanted was to make people stop picking on me.
- Az jó... mert meg kell piszkálnom az agyát.- That's good... because I need to pick your brain.
Akkor meg kell piszkálnom az agyatokat.I will just have to pick your brains.
Olyan jó érzés, hogy végre van mit piszkálnom.I know, it just feels so good to have a nose to pick.
- Így előttünk kellett piszkálnod?Did you have to pick on him in public like that?
Meg kellett piszkálnia a sebeit.You had to pick at the scab, mm?
Látod, nem kell egymást piszkálnunk, piszkálhatunk másokat.We don't have to pick on each other, we can pick on other people.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

nyom
press
pattan
crack
pereg
spin
perforál
perforate
pirosít
redden
pislákol
flicker
pityizál
tipple
postáz
mail
publikál
publish
pusztul
get devastated

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'pick':

None found.
Learning languages?