Nyílik (to open) conjugation

Hungarian
91 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
nyílok
I open
nyílsz
you open
nyílik
he/she to open
nyílunk
we open
nyíltok
you all open
nyílnak
they open
Past indefinite tense
nyíltam
I opened
nyíltál
you opened
nyílt
he/she opened
nyíltunk
we opened
nyíltatok
you all opened
nyíltak
they opened
Conditional present indefinite tense
nyílnék
I would open
nyílnál
you would open
nyílna
he/she would open
nyílnánk
we would open
nyílnátok
you all would open
nyílnának
they would open
Conditional past indefinite tense
nyíltam volna
I would have opened
nyíltál volna
you would have opened
nyílt volna
he/she would have opened
nyíltunk volna
we would have opened
nyíltatok volna
you all would have opened
nyíltak volna
they would have opened
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok nyílni
I will open
fogsz nyílni
you will open
fog nyílni
he/she will open
fogunk nyílni
we will open
fogtok nyílni
you all will open
fognak nyílni
they will open
Subjunctive present indefinite tense
nyíljak
(if/so that) I open
nyílj
(if/so that) you open
nyíljon
(if/so that) he/she open
nyíljunk
(if/so that) we open
nyíljatok
(if/so that) you all open
nyíljanak
(if/so that) they open
Conjugated infinitives
nyílnom
I to open
nyílnod
you to open
nyílnia
he/she to open
nyílnunk
we to open
nyílnotok
you all to open
nyílniuk
they to open

Examples of nyílik

Example in HungarianTranslation in English
Akkor hirtelen... meghallottam... az ajtó... nyikorgását, amint lassan nyílni kezdett.Suddenly... I heard... like a squeak... at the door, which started to open very slowly.
El akartam mondani, hogy nem fog könnyen menni, de meg akarok nyílni.I wanted to tell you that I know it's not gonna be overnight, but I want to start to open up.
Ez az ajtó ki fog nyílni és, mikor ez megtörténik, a világ minket fog nézni.Eventually, this door is going to open, and when it does, the world will look at us.
Ez nem egy szokványos első randis beszélgetés, de van benned valami, Linden, ami miatt meg akarok nyílni.It's not the usual convo on a first date, but there's just something about you, Linden, that just makes me want to open up.
Ha nem vigyáz rá, ez a vágás újra szét fog nyílni.If you're not careful, that cut's going to open back up again.
Lehet, hogy azért nem nyílok meg neked néha, mert redundáns lenne.Maybe the reason I don't always open up to you is because it's redundant.
Mondtam, hogy nehezen nyílok meg, és komolyan is gondoltam.- No, Tara. I said I have a hard time opening up, and I mean it. I'm not gonna do it.
Nehezen nyílok meg... másvalaki előtt, ennyi.I just have a hard time opening up, that's all.
Nem nyílok meg senkinek.I'm not open with anyone.
Tudod mit? Ezért nem nyílok meg előtted, éppen ezért.And that is why I don't open up to you right there.
- Miért nem nyílsz ki?Why won't you open?
- na igen, nem nyílsz meg előttük. - Ó, nem?Well, you don't open up to them.
Clark, ha nem nyílsz meg az embereknek, akik szeretnek... ....örökre egyedül maradsz.Clark, if you don't open up to the people that love you, you'll always be alone.
Csak nekem nyílsz meg.You open yourself just to me.
De foglak, míg nem nyílsz meg a változásért!I will when you open your mind to change!
- Könnyen nyílik.It's easy to open.
- Micsoda? Nem tudom, hogy nyílik.I don't know how to open it, I swear to you.
- Rájöttek, hogy nyílik az ajtó?- They figured out how to open the door?
- Tudod, hogy nyílik az ajtó?- You know how to open this door? - No.
- És miért most nyílik meg?- So why would it start to open now?
Elvinnélek titeket, és addig itatnálak, amíg meg nem nyíltok.I would take you out, Ply you with alcohol until you opened up.
"Az ajtók nyílnak."Doors opening.
"Kedves Lesra! Bocsásd meg késedelmes válaszom. Ki az elveszett lehetőségeken kesereg... elfelejti, hogy a kis ajtók néha nagy termekbe nyílnak."Dear Lesra... please forgive the seemingly tardy reply... but he who bemoans the lack of opportunity... forgets that small doors many times open up into large rooms.
# És mikor begurul a vonatod, # ha nyílnak az ajtók, ne szállj fel.♪ and when that train rolls in ♪ ♪ if the doors open, don't get in ♪
'Új ajtók nyílnak meg előttem...' 'új barátok, új történetek, új költészet...'"New doors opened up for me..." "new friends, new stories, new poetry..."
- A zsilipek ezen a szinten nyílnak ki!The air locks are opening on this deck! - What!
Azt hiszem, még senkinek nem nyíltam így meg.I don't think I've ever opened up like this to someone before.
Azt, hogy élveztem, hogy együtt vagyunk, és meg is nyíltam önnek. De mintha magácska csak azt akarná elérni, hogy lehúzza Terrence Kinget a címlapon. TK, újságíró vagyok.It means that I actually liked talking to you, and I opened up to you, but it seems like all you're doing is trying to find a way to take down Terrence King for your headlines.
Azért nyíltam meg magának, hogy bízni próbáljon nem azért, hogy megalázzon.I opened up to you so that we could build trust, not so that you could humiliate me.
Most nyíltam meg magának hogy tudja, milyen a helyében lenni, de én nem tudom.You know what, I just opened myself up to you to show you that I know what it's like to be you, but I don't.
Még senki előtt sem nyíltam meg ennyire.'I've never opened up to someone like that before,
Még nem nyíltál meg igazán, te is tudod.You haven't really opened up, you know.
Soha nem nyíltál meg nekem igazán, tudod.It's... You never really opened up to me, you know.
"Hastings Könyvtár, 1963. március 21-én nyílt meg."TAYLOR: "Hastings Library, opened March 21, 1963."
"Sehova sem mennék a csodálatos törülközőm nélkül", egy furcsa féreglyuk nyílt a tér-idő kontinuum anyagában, és a szavait messze-messze sodorta vissza az időben, az űr szinte végtelen távolságaiba, egy messzi galaxisba, ahol különös és harcias lények épp egy csillagközi csataa freak wormhole opened up in the fabric of the space-time continuum and carried his words far, far back in time. across almost infinite reaches of space, to a distant galaxy where strange and warlike beings were poised on the brink of frightful interstellar battle.
"És amikor a börtönajtó becsapódott anyám és köztem, rájöttem, hogy nyílt egy másik ajtó."And so as I watched the prison doors slam shut between my mother and me"... I realized another door had opened. The door to my aunt Mel's home.
- Atlantában nyílt egy új idegklinika. - Ne.- A new neurological clinic just opened in atlanta.
- Mely még nem nyílt ki, akár a bimbó?- Unopened, like a bud?
Amint vége lett, azonnal új lehetőségek nyíltak a számomra.As it turned out, it opened some other doors.
Az ajtók így nyíltak, ami nagyon jópofa, könnyen lehetett ki- és beszállni.The doors opened like this, that was lovely it meant getting in and out was very easy.
Azt hiszem ott nyíltak meg Amerika kapui Bob előtt.(Griffiths): I think the doors of America was opened to Bob right there.
Befelé nyíltak és valahogy furcsák voltak.And they opened inwards and there was something funny about them.
Csak azt gondoltam még itt maradok, és megnézem milyen új lehetőségeim nyíltak.Just thought, I'd stick around and see what opportunities opened up.
Ha Schiller kikerülne a képből, rengeteg lehetőség nyílna meg maga előtt.If Schiller were to go away, a lot of opportunities would open up.
Tudod, mennyi lehetőség nyílna meg előttünk?And you know how many opportunities that would open up.
Anyád azt akarja, hogy nyíljak meg neki érzelmileg.your mother wants me to open up emotionally.
Azt akarja, nyíljak meg, de nem hinném, hogy megérthet engem.You want me to open up, but I don't think you can understand me.
Csak nyíljak meg előtte, és bízzam rá magam?Just open up myself to him and possibly have him shut me down?
Elmondanám, hogy amikor nyomultál, hogy nyíljak meg neked, azt jól csináltad.I can tell when you're pushing, trying to open me up. You're good at it.
Engem arra tanítottak, hogy csak a megfelelő személynek nyíljak meg.Well, I have been known, you know, to open up for the right person.
"Legyen könnyű, legyen gyors, rúgás nélkül nyílj ki most!""Make it easy, make it quick, open up without a kick."
- Hát, csak nyílj meg többször és jó dolgok fognak történni. - Oké.Well, just keep opening yourself up and good things will happen.
A fenébe is, nyílj ki!Come on, open!
Ajtó nyílj ki.Door open.
Az emberiség hatalmánál fogva utasítalak, hogy nyílj ki!By the power of all humanity, I am ordering you to open!
* Gárdisták, na nyíljon hát... *Tell the guards to open up
- Meg kell hogy nyíljon a szíve.-He's gotta open his heart.
- Úgyhogy nyíljon a kassza, tartsd meg az aprót!So... Bish bosh, open up the till and keep the change.
A jóságos fényesarcúak, akik várják, hogy nyíljon az ajtó és belépjen rajta az Isten.The good, light people waiting for the door to open for God to come to them.
Akkor ha nincs bezárva, ki kéne, hogy nyíljon.Okay, well, if it's not locked, then it should open.
Csak lazuljunk el, és nyíljunk meg, így élvezetesebb lesz a vacsora.Let's just go on and get it out on the table, get it out in the open so we can enjoy our dinner.
Hogy nyíljunk meg, legyünk olyanok, amilyenek többé már nem vagyunk.Get you to open up, be somebody you're not sure you are anymore.
Nézd, örülök, hogy rávettél, hogy megnyíljak, de ezen túl ijesztő munkahelyi fazonok és Scott Bakulára hasonlító terapeuták helyett nyíljunk meg egymásnak.Look, I'm happy you got me to open up, but from now on, instead of doing it with creepy guys at work or therapists that look like Scott bakula, let's just do it together.
A sebészek állandóan kinyitnak embereket és szétnéznek, de megálltatok valaha, hogy ti nyíljatok ki, és nézzetek szét?As surgeons, we're constantly opening people up and looking around. But have you ever stopped to open yourself up and look around?
Szeretném, hogy nyugodtak maradjatok, és nyíljatok meg nekem.So I want you all to feel comfortable opening up to me.
"És nyíljanak meg az egek, s az Úr fényessége ragyogjon le a földre,"And the skies shall open up, and the light of the Lord shall shine down,"
Ki kell találnom, hogy hogyan nyíljanak meg nekem.You figure out ways to get them to open up.
Nem parancsolhatom azt nekik, hogy nyíljanak meg, parancsnok.I can't order your men to open up, Chief.
És gondoskodjon róla, hogy a deutérium-sokszorozók soha ne nyíljanak ki 600 mikronnál jobban...Oh, and make sure the deuterium manifold's are never opened wider than 600 microns.
Ehhez teljesen meg kell nyílnom... és... te mindent látsz.I-I ha... I have to open myself up for this. And... you see everything.
Meg kellett nyílnom, és... bizalmi problémáim vannak, és úgy tűnt, hogy ha színpadon vagyok, az segít ezen...I needed to open up and... I have... trust issues and being on a stage seemed like a way to resolve that and...
Mert Jane azt mondja, hogy meg kell nyílnom érzelmileg az apámnak meg minden.'cause jane says I need to open up to my dad
Most jön az a rész, ahol meg kéne nyílnom, és elmondanom, hogy milyen szar is az életem?This is the part when I'm supposed to open up and tell you how much my life sucks?
Talán jobban meg kellene nyílnom.Maybe I need to open myself up more.
Amy, szerintem meg kell nyílnod az élet kínálta lehetőségek előtt.Amy, I think you have to open your mind to life's possibilities.
Barney, talán ki kéne nyílnod valakinek.barney,maybe you have to open up to somebody.
Csak ki kell nyílnod kicsit.you just have to open yourself up a little bit.
Csak ki kell nyílnod.You just have to open your mind.
Csak újra meg kell nyílnod.You just need to open the door again.
Annál inkább meg kéne nyílnia, hogy kitalálhassuk ezt.Well, all the more reason for her to open up, so we can find out.
Csak jobban meg kell nyílnia, és szereznie pár barátot.She'd just have to open herself more. And get some friends.
Ennek könnyen kéne nyílnia...This is supposed to open easily...
Ha az a vészkijárat ki kellene nyílnia!Aren't these emergency exits? They are supposed to open!
Két napot kapsz, aztán az új piacnak meg kell nyílnia!You have two days to open the site.
Meg kell nyílnunk.We've got to open up.
Meg kell nyílniuk.They have to be willing to open up.
"S a nyíló rügyet a mennybe vitte"The opening bud to heaven convey'd--"
A halál kereke és a bűvös doboz, hogy megemlékezzünk a most nyíló Houdini kiállításról, illúzióhoz folyamodunk, amit a nagyszerű Houdini maga fog előadni.The Maiden of death and the Magic Box, to commemorate the opening of the museum's Houdini exhibit we'll be using an illusion performed by the great Houdini himself.
A munkatársak és családtagok szerint izgatott volt a jövő héten nyíló kiállítás miatt.Coworkers and family say that he was excited about the exhibit opening next week.
Az ügyeimet támogató szövetségesekkel Washingtonban, és új, nyugaton nyíló piacokkal... egészen Chicagóig.With sympathetic allies in Washington and new markets opening up to the west... all the way to Chicago.
Egy újonnan nyíló kaszinó művészeti vezetője leszek.Artistic director in a casino that's opening. Artistic director.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

megöregszik
grow old
menetel
march
mészárol
slaughter
mulat
have fun
nemz
beget
grow
nyilatkozik
comment publicly
nyilvánít
manifest
odaad
give something
odavész
perish

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'open':

None found.
Learning languages?