Növekszik (to grow) conjugation

Hungarian
61 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
növekszem
I grow
növekszel
you grow
növekszik
he/she to grow
növekszünk
we grow
növekszetek
you all grow
növekszenek
they grow
Past indefinite tense
növekedtem
I grew
növekedtél
you grew
növekedett
he/she grew
növekedtünk
we grew
növekedtetek
you all grew
növekedtek
they grew
Conditional present indefinite tense
növekednék
I would grow
növekednél
you would grow
növekedne
he/she would grow
növekednénk
we would grow
növekednétek
you all would grow
növekednének
they would grow
Conditional past indefinite tense
növekedtem volna
I would have grown
növekedtél volna
you would have grown
növekedett volna
he/she would have grown
növekedtünk volna
we would have grown
növekedtetek volna
you all would have grown
növekedtek volna
they would have grown
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok növekedni
I will grow
fogsz növekedni
you will grow
fog növekedni
he/she will grow
fogunk növekedni
we will grow
fogtok növekedni
you all will grow
fognak növekedni
they will grow
Subjunctive present indefinite tense
növekedjek
(if/so that) I grow
növekedj
(if/so that) you grow
növekedjen
(if/so that) he/she grow
növekedjünk
(if/so that) we grow
növekedjetek
(if/so that) you all grow
növekedjenek
(if/so that) they grow
Conjugated infinitives
növekednem
I to grow
növekedned
you to grow
növekednie
he/she to grow
növekednünk
we to grow
növekednetek
you all to grow
növekedniük
they to grow

Examples of növekszik

Example in HungarianTranslation in English
- és növekedni kezd.- where it begins to grow.
A Térségük növekedni fog tovább... egyik rendszert fogja elnyelni a másik után, beleértve a Vulkan-t is.Their Expanse will continue to grow... encompassing one system after another, including Vulcan.
A mérések szerint a napkitörés erőssége növekedni fog.Sensors indicate solar flares will continue to grow.
A pete megtermékenyül, a DNS-ek egyesülnek, a baba pedig növekedni kezd.The egg is fertilized; the DNA are combined ... and the baby starts to grow.
A szelet követve mindig alacsony nyomású területre kerülnek, ahol a szél találkozik az esővel, és a növényzet növekedni kezd.Following the flow of wind means that they're always heading toward areas of low pressure, places where wind meets rain and vegetation starts to grow.
Ha ott növekszem, tiéd lesz az aratás.There if I grow, the harvest is your own.
Más módon növekszem, úgy, ahogy nem tudnék, ha fizikailag is léteznék.You know, I'm growing in a way I couldn't if I had a physical form.
Percről-percre növekszem.I'm growing all the time.
Én nem növekszem, nem is szaporodom, mégis élőlényként kezelnek.I do not grow. I do not reproduce. Yet I am considered to be alive.
Amíg alszol, növekszel, és csak akkor tudsz nőni... ha sötét van.You grow in your sleep, and n u cayoonly do that...if it's dark.
Jobb színed lesz tőle. Kalciumot juttat a csontokba, szóval erősebb leszel. És növekszel... szellemileg...And you grow... mentally... and it helps you at school.
Nagy leszel és erős, ahogy növekszel!Big and strong, that's how you'll grow.
Nap nap után így növekszelDay by day, you'll grow, too
Így hát, ha növekszel, de nem tudsz védekezni, élelem lesz belőled egy másik szervezet számára.So that, if you're just growing but you can't protect yourself you become food for something else.
A Divízió hatalma és befolyása egyre növekszik.Division's power and influence continue to grow.
A gyülekezet tovább növekszik, nem kis részben köszönhetően, egy különleges ember, a néhai Vera Smith nagylelkűségének.Faith heritage continues to grow, thanks in no small part to the generosity of one very special person, the late vera smith.
A problémák és a kritikák ellenére a WTO hatalma egyre csak növekszik.Despite the problems, the power of WTO continues to grow.
Egy ekkora repedés exponenciálisan növekszik.- A rift of this magnitude will continue to grow exponentially.
Hyourinmaru ereje egyre csak növekszik.The power of Hyorinmaru continues to grow.
- Igen, de ha növekszünk, túlterhelődünk.- But if we grow, we'll be overcharged. Lease it out.
Amikor magzat korunkban a sejtjeink együtt vannak. Ahogy növekszünk, a sejtek specializálódnak.When you're a fetus, your cells are close together, when you grow, they spread out and specialize.
Azt jelenti, csak úgy növekszünk, ha kihívások elé állítjuk magunkat.Means the only way to grow is by challenging yourself.
De ahogy növekszünk, sok új ember érkezik majd a céghez és az irodánkba, és nem mindenki viseli majd olyan jól a csúnya beszédet, mint én.But, um, as we grow, we're going to be adding a lot of new people to this company, and to this office, and some of them might not be as amused as I am by such strong language.
Egyre gyorsabban növekszünk.Well, we're growing fast.
"Nézzétek a mezők liliomait, hogyan növekszenek:"Consider the lilies of the field and how they grow."
A családok újra növekszenek.Families are growing again.
Az erőid... érzed, ahogy növekszenek?Your powers-- you've been feeling them growing?
De végereményben a képzeletbeli sejtek csak tovább növekszenek és utóléri a hernyót a végzet, és bábbá alakul.But eventually, the imaginal cells keep growing and overtake the destiny of the caterpillar and will it into this cocoon.
Egyre több az ilyen kisbaba a modern világban, akik nem növekszenek, mert nem esznek szilárd ételt.We have a growing number of babies, in our modern world, who fail to thrive, because they refuse solids.
Ahogy növekedtél, olyan volt, mintha a pénztárcám dagadna.As you grew in me, I felt like my wallet was getting fatter
# Lecsukták, és eldobták a kulcsot, de bűnös hasában # # egy édes kisbaba növekedett #♪ they locked her up without a key, but in her guilty belly ♪ ♪ a darling baby grew
# Nőtt, nőtt, növekedett ## He soon grew up and up and up #
1950 után pedig... 1950 után a Rose Red önmagától növekedett.Rose Red grew on its own. ( whispering )
A cége könnyedén növekedett exponenciálisan a kezdeti években, de most a következő szintet akarja elérni, és mélyebb kapcsolatokra, nagyobb hozzáférésre lesz szüksége, és egy fickó a tapasztalatommal és a címjegyzékemmel rengeteg lehetőséget hordoz.Your company grew exponentially in the early years easy, but now you want to get to the next level, and you're gonna need deeper connections, greater access, and a guy with my experience and my rolodex
A lavina-meghibásodás lehetősége pedig minden új idegpályával csak növekedett.The probability of cascade failure grew with each additional pathway.
A hírek elterjedtek, mi pedig növekedtünk.Word spread, it grew.
"És a virágok növekedtek." Megint elfelejtetted, Jakob." And flowers grew." You forgot again, Jakob.
"És a virágok növekedtek." And flowers grew."
A kisbabák az anyjukban növekedtek, mintegy 10 hónap körülig.A baby grew inside its mothers body for about 10 months.
Darabkáról darabkára növekedtek a kőzettestek, egymásba zuhanva gravitációjuk által.Little by little, the rocky bodies grew, falling together under their own gravity.
De ahogyan az Anti-Plasztikok növekedtek,But as the Anti-Plastics grew,
Ahhoz növekedj, szükséged van anyatejre vitaminokkal.To grow, you need to drink mommy's milk full of nutrients.
A feleségem mindent megpróbált, hogy ez a növény növekedjen.My wife has tried everything she knows to get this thing to grow.
A friss vér lehetővé tette, hogy a bőr ismét növekedjen további graftok nélkül.The fresh blood supply has allowed the skin to regrow without the need for further grafts.
A kapcsolatunknak napfényre van szüksége, hogy növekedjen.Our relationship needs the sun in order to grow.
Az a cél, hogy tarts magadban a haragod, hagyd, hogy növekedjen. Mint egy kis harag-baba.No, the goal should be to keep that anger inside you, growing like an anger baby.
Az elsődleges feladatom, hogy a légcső biztosan növekedjen.That's my priority, is to make sure this trachea grows.
És amit mondtál, hogy növekedjünk együtt?That talk you gave me about us growing together.
Az új sejtjeim úgy magukba szívták ezeket az elemeket, mint ahogy a nővény a napfényt, és ezeket használják fel, hogy hihetetlen sebességgel növekedjenek.My new cells simply absorb these elements like a plant drinks in the sun, using energy of all forms to grow with incredible speed.
Ezen betűk elrendezése mondja meg minden élőlénynek, hogyan növekedjenek, mozogjanak, emésszenek, hogyan érzékeljék környezetüket, gyógyuljanak, vagy szaporodjanak.Particular arrangements of those letters spell out the instructions for all living things telling them how to grow, move, digest sense the environment, heal, and reproduce.
Hogy növekedjenek.That they would grow.
Meg kell építenünk a terep pontos mását. És a növényeket is ugyanígy kell elrendeznünk, hogy pont úgy nyíljanak ki és növekedjenek, ahogy a kamera rögzíteni tudja....build exact models of every object in here so we can put plants in the right places and then time everything so they grow just as the camera happens to be pointing at them.
Mindannyiunknak, senor Mendoza, a magunk módján bátorítanunk kell őket, hogy a felkelések folytatódjanak, és erőben növekedjenek.Each of us, senor Mendoza, in our own way must encourage the risings to continue and to grow in strength.
A világunknak Harry, változnia kell, növekednie kell.Our world Harry, it needs to change; it needs to grow.
Úgy hiszem, a fa szíve jól tudja, merre kell a fának növekednie.I believe the heart of the tree knows which way it needs to grow.
Mert növekednünk kell.Because we need to grow.
A forgatókönyv Elenor, hogy szőr nő rajtam mindenütt. Nyúlik a gerincem, a bőröm felhasad, csöcsök, növekedő tolerancia, vagy vágyakozás ürülék szaga és íze iránt, és végül gyötrelmes halál.My best-case scenario, Eleanor, is hair everywhere but my eyeballs, elongation of my spine till my skin splits, teats, and a growing tolerance, maybe even affection for, the smell and taste of feces..
A jó hír az, hogy gyorsan növekedő cég vagyunk és nagyon sok férőhely van nálunk.The good news is that we're growing fast and there's plenty of headroom around here.
Attól tartok, hogy a társa növekedő befolyása veszélyt jelent az emberek és V-k közötti egységre.I'm concerned that your colleague Kerry's growing influence will threaten the spirit of unity between humans and Visitors.
Shooter jól elvezette a Marvelt a gyorsan növekedő közvetlen piacra és a következő évtizedbe.Shooter ushered Marvel right into the fast-growing direct market and into the next decade.
egy növekedő teászsacskó... 60 órája nem aludtál.There's a tea bag growing.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

növekedik
grow

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

megtanul
learn
mond
say
nagyít
magnify
nagyobbít
augment
növekedik
grow
növel
increase
nyújt
stretch
oktat
instruct
onanizál
masturbate
operál
operate

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'grow':

None found.
Learning languages?