Menekül (to flee) conjugation

Hungarian
118 examples
This verb can also have the following meanings: run away, fly, escape

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
menekülök
I flee
menekülsz
you flee
menekül
he/she to flee
menekülünk
we flee
menekültök
you all flee
menekülnek
they flee
Past indefinite tense
menekültem
I fled
menekültél
you fled
menekült
he/she fled
menekültünk
we fled
menekültetek
you all fled
menekültek
they fled
Conditional present indefinite tense
menekülnék
I would flee
menekülnél
you would flee
menekülne
he/she would flee
menekülnénk
we would flee
menekülnétek
you all would flee
menekülnének
they would flee
Conditional past indefinite tense
menekültem volna
I would have fled
menekültél volna
you would have fled
menekült volna
he/she would have fled
menekültünk volna
we would have fled
menekültetek volna
you all would have fled
menekültek volna
they would have fled
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok menekülni
I will flee
fogsz menekülni
you will flee
fog menekülni
he/she will flee
fogunk menekülni
we will flee
fogtok menekülni
you all will flee
fognak menekülni
they will flee
Subjunctive present indefinite tense
meneküljek
(if/so that) I flee
menekülj
(if/so that) you flee
meneküljön
(if/so that) he/she flee
meneküljünk
(if/so that) we flee
meneküljetek
(if/so that) you all flee
meneküljenek
(if/so that) they flee
Conjugated infinitives
menekülnöm
I to flee
menekülnöd
you to flee
menekülnie
he/she to flee
menekülnünk
we to flee
menekülnötök
you all to flee
menekülniük
they to flee

Examples of menekül

Example in HungarianTranslation in English
A férfit lelővik, a nő megijed, próbál menekülni, aztán elesik, ahogy meglövik, eltérítve a röppályát?He gets gunned down, she's terrified, tries to flee and then falls down as she's shot, exaggerating the trajectory?
A kárhozottak menekülni próbálnak.The damned are trying to flee.
A tortagyertya 3 perces kanóc lehet, ezalatt a gyújtogató el tud menekülni.A birthday candle can be used as a three-minute fuse allowing the arsonist to flee before a fire.
Abi azt mondja, nem szabad menekülni.Abi says that we don't have to flee anymore.
Akkor ez megmagyarázza, hogy Warren miért próbált menekülni, nem?That would explain why Warren was trying to flee, wouldn't it?
- Senki elől nem menekülök.- I'm not fleeing from anyone, Mom.
- Én miért menekülök?- Why am I fleeing?
Az a hobbim, hogy dilis nők elől menekülök.I've made a hobby out of fleeing chasing women.
Nem menekülök, csak elhozok valamit.I'm not fleeing. I just have to run an errand.
Nem menekülök.I'm not fleeing.
"Ha hervad a hatalmad, menekülsz a kegyetlen akarat dühe elől, és látod, ahogy szabadon enged a testi fogság aljas bilincséből.""If thou wilt mighty be, flee from the rage of cruel will, and see thou keep thee free from the foul yoke of sensual bondage."
A haláltól menekülsz.You're fleeing death.
A hatóságok elől menekülsz?Are you fleeing from the law?
Ha a tett helyszínéről menekülsz, indulj az ellenkező irányba.If you're gonna flee the scene of the crime, take back roads.
Megalapozza a szavahihetőségedet, amikor menekülsz egy bűntett helyszínéről.? when you flee a crime scene.
A ragadozó madár azt várná, hogy a fák közé menekül.A hunting bird might expect it to flee to the trees.
Apád eldöntötte, hogy nem menekül el, és ellenáll a shogunnak.Your father has decided to resist the Shogun and to flee.
Az otthonról megszökés évszázados hagyomány, de maga nem a szülei elol menekül.Running away from home is a time-honored tradition, but you're not doing it to flee your parents.
Feltételezem, hogy nem menekül el.I don't expect him to flee the jurisdiction.
Folyamatosan menekül, és nem reagál Moya jelzéseire.He continues to flee and won't even acknowledge Moya's signals.
# Olyan rossz érzés, éget és mi menekülünk ## Feeling so bad, it's burning, we're fleeing #
- Ki elöl menekülünk?- What are we fleeing from?
Akovenúgydöntött, délre menekülünk, távolSalemtől ésa bíróság üldözéseelől.The coven had decided to flee south, away from Salem and the persecution of the Court of Oyer and Terminer.
Az éhínség elől menekülünk... és nem szórakozni megyünk.We're fleeing from a famine, not going to watch a show.
Csak mert menekülünk, az egyik tébolyult szüleink elől, egy másik Mikaelson családi hagyomány.Only because we're fleeing from one of our deranged parents, another Mikaelson family tradition.
Elárulok valamit. Nem számít hova menekültök, megtalálunk, mint ahogyan megtaláljuk a Földet is.I will tell you this... no matter where you flee, we will find you, just as surely as we will find Earth.
Hogy megvédelmezitek a légió jelképét, és sosem léptek ki a csatasorból, vagy menekültök el az ellenség elől.To protect the Legionary Standard. And never to break rank nor flee from enemy.
Jó, ha menekültök, városlakók.You do well to flee, townspeople.
Majd dobálgatjátok a labdát, halászgattok, és menekültök a halak elől.Probably play catch and run from the ball or go fishing and flee from the fish.
Miért menekültök?Why do you flee?
"A pókok menekülnek előle. "Spiders flee before it.
"Az emberek menekülnek..." és a többi, és a többi.People flee," et cetera, et cetera?
- A patkányok menekülnek a süllyedő hajóról.Rats flee a sinking ship.
- Ha csökken a színvonal, a családok... menekülnek, jönnek a rosszhírű népek.- When standards slip, families flee... and in comes the seedy crowd.
A fiatal újgazdagok menekülnek Stocktonból, a város háborús övezet.Rich yuppies are fleeing Stockton. The city's a war zone.
A hálószobába menekültem és elbújtam egy szekrényben.I fled to the bedroom and hid in a closet.
Arról faggattak, segített-e valaki és, hogy miért menekültem el?They asked me if someone helped me and why I had fled.
Azért menekültem el, hogy egy másik megoldást találjak.I fled to find another way.
Egy csoda folytán túléltem, és a maga földjére menekültem.I was spared, by a miracle, and fled to your land.
Egy fasiszta országból menekültem el, hogy itt Amerikában megtaláljam a szabadságomat.I fled a fascist country to find my freedom here in America.
"Ó istennő, messze menekültél, távol kerültél.... fájdalmasak az emlékek, amik kísértenek engem...... és a jövő, a szemembe vakító félelem.""O goddess, with time thou hast fled away... to grievous memories abandoning me... and to a future faced with blinding fear."
Elárultál, és Angliába menekültél, mielőtt elmondtam a részleteket, Katerina.You betrayed me and fled England before I could give you the details, Katerina.
Ezért menekültél el, ott hagyva engem.That's why you fled leaving me there.
Te raboltad ki a kaszinót, ebbe az üres raktárépületbe menekültél hogy elrejtsd a pénzt amig... micsoda?You robbed the casino, you fled here to this empty warehouse to hide the cash until... what?
"Henan tartományból több, mint 10 millió ember menekült... el az 1942-es éhínség elől...""More than ten million people fled Henan in the famine of 1942."
"Olyan, mintha a pokol lenne a földön," Mondta egy nő, amikor 3 gyerekével menekült a határon."It's like hell on earth," said one woman when she fled with her three children for the border.
"magával vitt, mikor Franciaországba menekült,"James II took with him when he fled to France...
* Caesar gyilkosainak egyike. Az áruló Pompeius Egyiptomba menekült.The traitor Pompey has fled to Egypt.
* Megölte őt * * Csókokkal, és azt, ami elől menekült *♪ She killed it with kisses, and from it she fled. ♪
'Amaryllis és én az éjszakába menekültünk... 'a mindent felemésztő szenvedélyünk... 'őrületétől hajtva."Amaryllis and I have fled into the night... "driven onward by the madness... "of our all-consuming passion.
1988-ban menekültünk el.We fled in 1988.
A Földre menekültünk - azért, mert - a csillagunkat megszállta a gonosz.We fled to the earth only because Or star was occupied by evil influence
A Sogun csapataival menekültünk.We fled with the Shogun's troops.
A falunkból menekültünk, Dravicuból.We fled our village of Dravicu.
De a világ, és ami elől menekültetek végül ránk talált.But the world you and your family had fled... finally caught up to us. PRESIDENT ROOSEVELT:
Mert félős gyermekként menekültetek az ellenség láttán!Because you turned and fled like frightened children in the face of our enemy.
'38-ban Kanadába menekültek, ahol az apám taxisofőr, anyám takarítónő lett, de soha, egy napig sem bánták, hogy elhagyták Lengyelországot.In '38, they fled to Canada, where my father drove a taxi and my mother cleaned houses, but they never, not for one day, regretted leaving Poland.
- Láttam, amikor menekültek, miért?- Glimpsed as they fled, why?
...a szemtanúk elbeszélése szerint a rablókat egy társuk autóval a pénzintézet előtt várta, a helyszínről egy korábbi évjáratú kis piros mikrobusszal menekültek el.According to witnesses the robbers fled from the scene in an old red van.
A Magányos Szigetekre menekültek.They fled to the Lone Islands.
A Tok'ra alagutakba menekültek.They have fled into tunnels of Tok'ra construction.
- Ne te mondd meg, hogy meneküljek!- Don't tell me how to flee, Michael.
Az első gondolatom az volt, hogy meneküljek.My first instinct was to flee.
Azt akarja, hogy meneküljek el.You want me to flee.
Azt akarod mondani, hogy meneküljek el nélküled?How can I flee alone without you?
Bo azt tanácsolta, hogy meneküljek.Bo has advised me to flee.
"Hogyha elönt a kétség, legyen az bármilyen természetű, azt ajánlom menekülj, így elkerülheted a kudarcot.""If you have any doubts, any doubts at all, I suggest you flee at the speed of a baby cheetah at supper time."
1, 2, 3, menekülj!1, 2, 3, flee!
Azt tedd... hogy menekülj el innen, ez az, amit tenned kell.To do... You must flee, man, that's what to do.
Először arra utasít, hogy lőj, most meg arra, hogy menekülj.Oh, first she orders you to fire, now she orders you to flee.
Fogd a gyermeket és az anyját... és menekülj Egyiptomba... és maradj ott amíg mást nem mondok neked.Take the child and his mother... and flee to Egypt... and remain there until I bring you word.
A fiad megtanulta, hogyan meneküljön el gyáván.But your son has learnt to flee like them cowardly.
Aki nem ért egyet, meneküljön most vagy sétáljon az átkozott deszkához!And all you who disagree, flee now or walk the bloody plank!
Az egyik mutáció arra késztette a sötét baktériumot, hogy meneküljön az erős fényből.Another mutation caused a dark bacterium to flee intense light.
Az ifjú Károly királynak - akkoriban Charles hercegnek - át kellett kelnie, hogy meneküljön a hatalmas Oliver Cromwell elől, aki lenyisszantotta apja fejét.The young King Charles - Prince Charles as was then - has to cross to flee from the mighty Oliver Cromwell that sliced off the head of his own father.
Azt tanácsolom, hogy meneküljön... úgy, mint egy késes őrült elől... aki késztetést érez, hogy elpsztítsa... mielött ön tudná elpusztítani őt.I advise you to flee it... as you would from a madman with a knife... who feels compelled to destroy you... before you can destroy him.
- Gyorsan, meneküljünk!- Quick. We must flee.
Anyám könyörgött, hogy meneküljünk.Mother was begging us to flee.
Anyánk letérdelt, úgy könyörgött, hogy meneküljünk.She fell to her knees and begged us to flee.
Hová meneküljünk?Where are we going to flee?
Jobb, ha szembenézünk vele, vagy meneküljünk el?Is face or flee. - Escape to where?
Apánk azt javasolja, hogy küldd a feleséged és fiad Imladrisba, ott biztonságban lesznek. És te, Arathorn, vezesd a Dúnadánokat titkos utakon más földekre, meneküljetek el az egyre terjedő veszedelem elől!He urges you to send your wife and son to Imladris for safekeeping, and for you, Arathorn, to lead the Dúnedain by secret ways to other lands, and flee this encroaching danger.
Meneküljetek, jó emberek, meneküljetek, vagy osztozni fogtok a sorsunkon!Flee, good people, flee! or you will share my fate!
Menj, szedd össze a barátaidat és meneküljetek!Go get your friends and flee!
Nagyszerű, elengedlek benneteket Adok egy esélyt, hogy meneküljetekFine, l will let you go l will give you one chance to flee
Viperák fajzati, kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek?"You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath?
A kereskedőket utasították, hogy meneküljenek a partvidékről.Treaty people are being directed to flee to the coast for their lives.
Azt hiszem, az Úr meg akarja, hogy a csomópontok ... És meneküljenek ezen a bolygón ASAP.It may be the good Lord wants us to take these nodes... and flee this planet just as soon as we can.
Hogy meneküljenek.Tell them to flee.
Nem tudjuk összecsomagolni és meneküljenek az az első jele a bajt.We can't pack up and flee at the first sign of trouble.
Te eljátszottad a szerepedet, hogy robbanást okozol a városban és meneküljenek.You put up a charade" ...so that you can cause blasts in the city and flee.
Az otthonomból menekülnöm kellett Az erdő túlnőtt, ez sok nekemFrom my home, I've had to flee. The forest has grown too wild even for me.
El kell menekülnöm, mert nem akarsz szembeszállni a bátyáddal.I have to flee my home because you won't stand up to your brother.
El kellett előle menekülnöm.I had to flee from it.
Mexikóba kell menekülnöm.I'm gonna have to flee to Mexico.
Miért érzem úgy, hogy inkább menekülnöm kéne?Why do I have the sudden urge to flee?
De menekülnöd kellett.But you had to flee.
Lehet, hogy kihallgatnak, vagy menekülnöd kell.You may be interrogated, Or you may have to flee.
Találtunk egy üveg bourbont az ülés alatt, nem beszélve arról, hogy úgy érezted, el kell menekülnöd a helyszínről.Found a fifth of bourbon in the front seat, not to mention the fact that you felt the need to flee the scene of the accident.
Akárcsak másoknak a korosztályomból, akinek menekülnie kellett, soha nem bocsájtom meg, hogy nem hagytak élni ebben a városban.Like so many of my generation who had to flee, I will never forgive them for preventing me from living here.
Azt se hittem, hogy Nealnek a kiadatás elől kell menekülnie, és Neal Venezuelában van.I didn't think Neal would have to flee extradition, and Neal's in Venezuela.
Egyszer volt, hol nem volt egy gonosz ribanc... mármint boszorkány... Akinek el kellett menekülnie otthonról, elhagyva a fiát, mert egy kiállhatatlan dög volt.A long, long time ago, there once lived an evil bitch -- sorry, witch -- who was forced to flee her home and her only son because she was, well, horrible.
El kellett menekülnie Frankfurtból ezektől az emberektől.She had to flee from these people in Frankfurt.
Nagykövet és külügyi miniszter volt 20 évig, de el kellett menekülnie és Kínában halt meg.An ambassador and foreign minister, forced to flee and die in China.
- azt mondta, hogy ki kell menekülnünk a templomodból.When the evil ones came, he said we had to flee from your temple.
El kellett menekülnünk az éjszaka közepén, ami nagy kár, mert remek a termelői piacuk.We had to flee in the middle of the night, which was a shame because there was actually a lovely farmers market.
Ha esetleg befejeztétek, menekülnünk kell.If you've quite finished, we have to flee the city.
Olyan gyorsan el kelllett menekülnünk, hogy nem is volt csata.We had to flee so quickly that there was no battle.
el kell menekülnünk vele...we need to flee with it.
A falunkat porig égették, a túlélőknek el kellett menekülniük.Our village was burned to the ground and those who managed to survive were forced to flee.
A gonosz undokságoknak kéne menekülniük előlem.Evil nasties are supposed to flee from me.
De nem adatott meg nekik, hogy segítsenek, mert... elvesztették az Égért vívott csatát, és menekülniük kellett.But they were not allowed to help them because they lost the battle for heaven and had to flee.
Mikor a Bizánci Birodalom először használt ágyúkat, az Ottománok ellen Konstantinápoly ostromakor, a törököknek menekülniük kellett.When the Byzantine Empire used the first cannons against the Ottomans during the siege of Constantinople, the Turks were forced to flee.
"Nem, a menekülő emberek taposták agyon. ""No, he was run over by all the people fleeing."
- A játékosa menekülő gyanúsított.Your player is a fleeing suspect.
- A menekülő árulóktól.From chickens fleeing the enemy.
- Mondjuk, hogy meg kell jelölnöd egy menekülő járművet. vagy egy elszabadult majmot.Um, say you need to tag a fleeing vehicle... or a wild monkey, if it was to get away from you.
...a biztonsági felvételen két menekülő férfi látszik....the drexler's security video. - It clearly shows two men fleeing the museum...

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

menetel
march

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

megkönnyebbül
be relieved
megmagyaráz
explain
megtalál
find
megtesz
do
megvakar
scratch
megváltozik
change
memorizál
memorize
menetel
march
mulat
have fun
mutat
show

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'flee':

None found.
Learning languages?