Megvásárol (to buy) conjugation

Hungarian
83 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megvásárlok
I buy
megvásárolsz
you buy
megvásárol
he/she to buy
megvásárlunk
we buy
megvásároltok
you all buy
megvásárolnak
they buy
Present definite tense
megvásárlom
I buy
megvásárlod
you buy
megvásárolja
he/she buys
megvásároljuk
we buy
megvásároljátok
you all buy
megvásárolják
they buy
Past indefinite tense
megvásároltam
I bought
megvásároltál
you bought
megvásárolt
he/she bought
megvásároltunk
we bought
megvásároltatok
you all bought
megvásároltak
they bought
Past definite tense
megvásároltam
I bought
megvásároltad
you bought
megvásárolta
he/she bought
megvásároltuk
we bought
megvásároltátok
you all bought
megvásárolták
they bought
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megvásárolnék
I would buy
megvásárolnál
you would buy
megvásárolna
he/she would buy
megvásárolnánk
we would buy
megvásárolnátok
you all would buy
megvásárolnának
they would buy
Conditional present definite tense
megvásárolnám
I would buy
megvásárolnád
you would buy
megvásárolná
he/she would buy
megvásárolnánk
we would buy
megvásárolnátok
you all would buy
megvásárolnák
they would buy
Conditional past indefinite tense
megvásároltam volna
I would have bought
megvásároltál volna
you would have bought
megvásárolt volna
he/she would have bought
megvásároltunk volna
we would have bought
megvásároltatok volna
you all would have bought
megvásároltak volna
they would have bought
Conditional past definite tense
megvásároltam volna
I would have bought
megvásároltad volna
you would have bought
megvásárolta volna
he/she would have bought
megvásároltuk volna
we would have bought
megvásároltátok volna
you all would have bought
megvásárolták volna
they would have bought
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megvásárolni
I will buy
fogsz megvásárolni
you will buy
fog megvásárolni
he/she will buy
fogunk megvásárolni
we will buy
fogtok megvásárolni
you all will buy
fognak megvásárolni
they will buy
Future definite tense
fogom megvásárolni
I will buy
fogod megvásárolni
you will buy
fogja megvásárolni
he/she will buy
fogjuk megvásárolni
we will buy
fogjátok megvásárolni
you all will buy
fogják megvásárolni
they will buy
Subjunctive present definite tense
megvásároljam
(if/so that) I buy
megvásárold
(if/so that) you buy
megvásárolja
(if/so that) he/she buy
megvásároljuk
(if/so that) we buy
megvásároljátok
(if/so that) you all buy
megvásárolják
(if/so that) they buy
Subjunctive present indefinite tense
megvásároljak
(if/so that) I buy
megvásárolj
(if/so that) you buy
megvásároljon
(if/so that) he/she buy
megvásároljunk
(if/so that) we buy
megvásároljatok
(if/so that) you all buy
megvásároljanak
(if/so that) they buy
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megvásárolnom
I to buy
megvásárolnod
you to buy
megvásárolnia
he/she to buy
megvásárolnunk
we to buy
megvásárolnotok
you all to buy
megvásárolniuk
they to buy

Examples of megvásárol

Example in HungarianTranslation in English
- Amit szeretnék... - Szeretne megvásárolni.- You would like to buy.
- Szeretném megvásárolni őket, igen.- I'd like to buy them from you, yes! - What's your offer?
10 évvel ezelőtt a maffia megpróbálta megvásárolni a frissen választott képviselőt Randal Amato-t. Ő visszautasította, azzal próbálták meggyőzni, hogy elrabolták az öt éves kisfiát. Igen, igen.It was ten years ago, mafia, they tried to buy off freshman congressman Randal Amato-- he refused, they attempted to persuade him by taking his five-year-old son.
A kérdés csak az, vajon mit remélt megvásárolni?The question is, what is it he's expecting to buy?
A következő éjszakán, mivel nem állt módunkban megvásárolni azt a műremeket, úgy döntöttük, ellopjuk.The following night, as we were unable to buy that work of art... we decided to steal it.
Fontolóra vettem, hogy megvásárlok néhány régi olajbérleti lehetőséget.Been looking into buying some old oil leases.
A házasság olyan, mint amikor megvásárolsz egy vendéglőt.Marriage is like buying a restaurant.
Ha megvásárolsz a pénzeddel egy testet, az nem hazugság?It will be no lie if you want to buy a body with money!
Te megvásárolsz engem.You're buying me.
Azt mondta, szeretné tudni milyen érzés, ha valaki megvásárol.She said she wanted to know what it felt like to buy someone.
És miért hazudik, hogy a halálán van, amikor nem is beteg? Kérdés: Gail Stanwyk pénzzé tesz 3 milliőt a vagyonáből és megvásárol egy birtokot.Gail Stanwyk converts $3 million of her stocks... to buy the ranch.
A kivásárlás azt jelenti, megvásárolnak minket, és ki vagyunk zárva.You know what "buyout" means? - They buy us, we're out.
Mondjuk, hogy megvásárlom tőled a bosszúállás jogát50000 dollárért. Akkor majd a becsületes Cliftoniak... Frank Talbynak tartoznak majd, Mit szólsz hozzá?Let's say I'm buying your revenge for 50,000 dollars, then the honest people of Clifton can owe their debt to Frank Talby instead.
Sokáig már nem lesz a tietek de ne félj, majd ha ezt az egészet megvásárlom, akkor jól fogok bánni a hellyel.It's not gonna be your property for much longer. And don't worry. When I buy this place, I'll take good care of it.
Csak megvásárlod öket.You just buy innocent people.
Az esküdtszék próbálja megvádolni, erre ő megvásárolja az eredményt.A grand jury tries to indict him, he buys the outcome.
Ha megvásárolja őt... még ma este kiderül, hogy nem férfi.Is she buys him, He's going to find out tonight she ain't no man.
Nem kiérdemli a tiszteletet, megvásárolja.He doesn't earn respect, he buys it.
Szóval ha megvásárolja a visszatérését, akkor minden oké?Oh, so if he buys his way back in, then it's OK?
Tehát, a város megvásárolja a földet a Kirsch Industries-től, amit a polgármester pénzre vált.So, city buys land from kirsch industries, And the mayor cashes in.
Akkor nem, ha idő előtt megvásároljuk a házát.Well, not if we're gonna buy the house out from underneath her.
Amikor az almafa elkezd virágzani, mi megvásároljuk a virágokat a farmerektőlWhen apple trees are in bloom, we buy apple flowers from the farmers.
Azt is elvárjuk ha megvásároljuk, de tudna adni egy árajánlatot?We would expect to buy it, but could you quote us a price on it?
Két nap múlva ezt az országot megvásároljuk Santa Annától.Two days from now we will buy this country from Santa Anna.
Mi megvásároljuk.We buy them. Got me?
- De van egy ajánlatom, hogy megvásárolják a dolgait.But I do have an offer on the table to buy his stuff.
- Szabad emberek, megvásárolják a testvéreiket, azért, hogy...Curious. Free men buying' their brothers and sisters for--
A családjuk, mocskosul gazdag, hogy megvásárolják azt a kártyát.And their family is filthy rich, to buy that card.
A terv az volt, hogy megvásárolják az olcsó részvényeket, ezzel felnyomva az értékét és gyanútlan ügyfeleknek eladják, mielőtt az tönkremegy.The plan was to buy the stock cheap, artificially inflate the value, and sell it to unsuspecting clients before it crashes.
Ahogy a Bank of North America esetében is, a pénz nagy részét a kormány rakta be, hogy ez a magánbank megkezdhesse működését, majd a bankárok ezt a pénzt adták kölcsön egymásnak, hogy a fennmaradó részvényeket megvásárolják.As with the Bank of North America, the government put up most of the cash to get this private bank going, then the bankers loaned that money to each other to buy the remaining stock in the bank.
- Az enyém, megvásároltam.It's my building. I bought it.
- Ezt is megvásároltam.- I've bought it.
-Szerencsétlenségedre ma reggel megvásároltam a Blake Media egy részvényét.- Unfortunately for you I bought one share of Blake Media this morning.
A kivégzés után azonnal megvásároltam a hóhértól.I bought it off the executioner immediately afterwards.
Akinek a házát megvásároltam?The one whose house I bought?
- Nem, de megvásároltál.- No, but you bought me.
Hiszen megvásároltál.You've bought me.
Már megvásároltál.You've already bought me.
Tehát megvásároltál?So you've bought me now, is that it?
- Négy vagy öt résszel később, hirtelen azt vesszük észre, hogy mi lettünk az iTuneson a legtöbbet megvásárolt és letöltött TV sorozat.- Four or five episodes into the season, all of a sudden we looked and we were like number one on iTunes, TV shows being bought and downloaded.
- Uram? Nem gondolod, hogy Girish túlfizette azt a lányt, akit a fiam a szebpénzén megvásárolt?Don't you think Girish overpaid for a girl my son bought with his pocket money?
A diákoknak mostantól helyi üzletekben megvásárolt hozzávalókból, otthon készített ételeket kell enniük.Students' meals must now be homemade with groceries bought from local stores.
A föld, amit apám megvásárolt, amiről azt hitte, az őseink földje, csupán egy száraz, értéktelen szikladarab volt.The land my father bought, the land he thought was my ancestors', was a dry, worthless rock.
Anyukád teljesen bekattant, és minden könyvet meg egyebet megvásárolt.Your mom went nuts, and she bought all the books and stuff.
Csak a miénket nem olyan fémcsillagos parancs, amit megvásároltak, marsall.Only ours ain't writ by no tin star bought and paid for, Marshal.
Eladó vagyok, azért megvásároltak.I'm for sale, so I get bought.
Emlékszem, ahogy ott ültem egy üres kocsiban, arról álmodozva, hogy öljem meg azokat, akik megvásároltak, és tették drogossá anyámat.I remember seeing there an empty car. I saw myself over and over again, killing those men who bought me. When I got my mum, she was... finding her would tear me apart... saving my mum.
Megvásároltak és engem is megvásároltak!You was bought, and I was bought.
Mert... nem lesz sok hasznom a gyakorlatból, ha úgy érzem, megvásároltak.Because because I'm not sure I'll get much out of a special summer program if I feel I've been bought off.
- Méghogy megvásároltad?- You think you bought him?
- Az apád megvásárolta a hitelünket.Your father just bought our loan.
- Hogy megvásárolta Skill-től.- How you bought it off Skill.
- Szóval megvásárolta a beleegyezésedet?- So he's bought your acceptance.
- és megvásárolta.- In and bought it.
15 éve Knox megvásárolta és oltóközponttá alakította.Knox bought it 15 years ago and turned it into a vaccination center.
Később... megvásároltuk ezt a házat... Persze, bevallom, az étkezde... nem hoz sok pénzt a házhoz mostanában, de... a kamionok meg-megállnak már.And then we, uh we bought this place here, and, uh... of course, i admit the restaurant isn't doing too good right now, but, uh... trucks are beginning to stop now.
Mikor Buenos Airesbe értünk, lementünk La Boca piacára. Az összes madarat, amit csak kínáltak, megvásároltuk és idehozattuk.When we arrived in Buenos Aires, we went to La Boca, the market, bought every bird that was for sale and ferried them down here.
Mikor megvásároltuk a helyet, találtunk egy falba rejtett öreg széfet.So, when we bought the place up, we discovered this old safe hidden in the wall.
A bíróságot megvásárolták.The law's been bought.
A fejlesztők megvásárolták a földet, és ezt építették rá.Then developers bought this land and built this.
A mezőgazdasági minisztériumot megvásárolták!The USDA has been bought.
Amikor Rhaegar bátyád a Három Folyóhoz vezette a seregét, az emberek azért adták az életüket, mert hittek benne, mert szerették, nem pedig mert megvásárolták őket egy rabszolgavásáron.When your brother Rhaegar led his army into battle at the Trident, men died for him because they believed in him, because they loved him, not because they'd been bought at a slaver's auction.
Az egyetlen közegészségügyi intézmény a környéken, és maguk megvásárolták.It's the only public health facility in the area, and you just bought it.
Azt hittem ellenzed, hogy megvásároljam a barátaimat.I thought you were against me using money to buy my friends.
Ezt azért hoztam... hogy megvásároljam a bocsánatodat.I brought this... To buy your forgiveness.
Hawaii nem volt más, mint egy olcsó, gyáva próbálkozás, hogy megvásároljam a megbocsátásod, és igazad van, hogy visszautasítottad.Hawaii was nothing but a cheap, craven attempt to buy your forgiveness, and you were right to reject it.
Mert nem azért tettem, hogy megvásároljam a megbocsátásodat.Because I didn't do it to buy your forgiveness.
Tulajdonképpen azért jöttem, hogy megvásároljam öntől.Actually sir, I came here with the intention of buying these.
Csak annyi kell hozzá, hogy ezek a Harvardon végzett ügyvédek megértsék, hogy kényszerítetted őket, hogy mindegyikük költsön 100 ezer dollárt a saját pénzükből, hogy megvásárold az én cégem irányítását.It just has to make these Harvard-educated lawyers understand that you made each and every one of them spend $100,000 of their own money to buy you control of my firm.
Nem hagyhatom, hogy megvásárold a szabadságom!- I can't let you buy my freedom.
Az 50 lepedő, amit arra költöttem, hogy megvásároljak neked egy részt a rendelőbe, bizonyítja, hogy nem vagyok szívtelen.Which is how I know I'm not heartless. The 50 grand I spent to buy your ass a place in this practice
Azért jöttem ide, hogy megvásároljak egy fegyvert.I'm here to buy a gun.
Nem tudok mit mondani, Leon, volt egy... szigorú parancs, hogy megvásároljak mindent ami eladó.I had strict orders to buy everything you sold.
Azért jöttél, hogy megvásárolj?You come to buy me?
Ha ez nem elég, hogy megvásárolj egy túlárazott farmert, keresd meg rá a pénzt!If that's not enough to buy some overpriced denim, then you can get a job.
- Azt szeretné, hogy a wamapoke-i emberek fizessenek a kormánynak milliókat, hogy megvásároljon egy olyan földet, amit ők loptak el tőlünk?The government would keep the land. So you would like the Wamapoke people to pay the federal government millions of dollars to buy land that was stolen from us by the federal government?
Pontosan olyan ajándék, amit egy idősebb pasas adna azért, hogy megvásároljon egy fiatal nőt, vagy hogy enyhítse a bűntudatát.Exactly the kind of gift an older man might give to buy affection and excuse his guilty conscience.
Te soha nem hagytad, hogy megvásároljon?And you never let him buy you?
Amellett, nekem nem kell megvásárolnom Joe és Larry barátságát extravagáns ajándékokkal a gyereküknek.Besides, I don't need to buy Joe and Larry's friendship with extravagant gifts for their kid
Az apja egyszerű könyvelő volt, és nem kellett megvásárolnom a hallgatását.Her father was a bought ledger clerk... ..and I didn't have to buy her silence.
Tele van poros és érdekes régi mozis holmival, és semmit nem kell megvásárolnod.It's full Of dusty but interesting old movie paraphernalia, And you don't even have to buy anything.
A babakelengyét aszerint kell megvásárolnia, hogy mennyit köszönhet nekik.When you buy someone a baby gift, you have to buy in equal proportions as to how much you feel they have given you.
Az ételt is saját pénzből kell megvásárolnunk.We've to buy food with our own money.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

megjátszik
act
megnyit
open
megrendel
order
megtizedel
decimate
megújhodik
revive
megvan
exist
megvéd
protect
menekül
flee
ment
rescue
mond
say

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'buy':

None found.
Learning languages?