Megváltoztat (to change) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megváltoztatok
I change
megváltoztatsz
you change
megváltoztat
he/she to change
megváltoztatunk
we change
megváltoztattok
you all change
megváltoztatnak
they change
Present definite tense
megváltoztatom
I change
megváltoztatod
you change
megváltoztatja
he/she changes
megváltoztatjuk
we change
megváltoztatjátok
you all change
megváltoztatják
they change
Past indefinite tense
megváltoztattam
I changed
megváltoztattál
you changed
megváltoztatott
he/she changed
megváltoztattunk
we changed
megváltoztattatok
you all changed
megváltoztattak
they changed
Past definite tense
megváltoztattam
I changed
megváltoztattad
you changed
megváltoztatta
he/she changed
megváltoztattuk
we changed
megváltoztattátok
you all changed
megváltoztatták
they changed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megváltoztatnék
I would change
megváltoztatnál
you would change
megváltoztatna
he/she would change
megváltoztatnánk
we would change
megváltoztatnátok
you all would change
megváltoztatnának
they would change
Conditional present definite tense
megváltoztatnám
I would change
megváltoztatnád
you would change
megváltoztatná
he/she would change
megváltoztatnánk
we would change
megváltoztatnátok
you all would change
megváltoztatnák
they would change
Conditional past indefinite tense
megváltoztattam volna
I would have changed
megváltoztattál volna
you would have changed
megváltoztatott volna
he/she would have changed
megváltoztattunk volna
we would have changed
megváltoztattatok volna
you all would have changed
megváltoztattak volna
they would have changed
Conditional past definite tense
megváltoztattam volna
I would have changed
megváltoztattad volna
you would have changed
megváltoztatta volna
he/she would have changed
megváltoztattuk volna
we would have changed
megváltoztattátok volna
you all would have changed
megváltoztatták volna
they would have changed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megváltoztatni
I will change
fogsz megváltoztatni
you will change
fog megváltoztatni
he/she will change
fogunk megváltoztatni
we will change
fogtok megváltoztatni
you all will change
fognak megváltoztatni
they will change
Future definite tense
fogom megváltoztatni
I will change
fogod megváltoztatni
you will change
fogja megváltoztatni
he/she will change
fogjuk megváltoztatni
we will change
fogjátok megváltoztatni
you all will change
fogják megváltoztatni
they will change
Subjunctive present definite tense
megváltoztassam
(if/so that) I change
megváltoztasd
(if/so that) you change
megváltoztassa
(if/so that) he/she change
megváltoztassuk
(if/so that) we change
megváltoztassátok
(if/so that) you all change
megváltoztassák
(if/so that) they change
Subjunctive present indefinite tense
megváltoztassak
(if/so that) I change
megváltoztass
(if/so that) you change
megváltoztasson
(if/so that) he/she change
megváltoztassunk
(if/so that) we change
megváltoztassatok
(if/so that) you all change
megváltoztassanak
(if/so that) they change
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megváltoztatnom
I to change
megváltoztatnod
you to change
megváltoztatnia
he/she to change
megváltoztatnunk
we to change
megváltoztatnotok
you all to change
megváltoztatniuk
they to change

Examples of megváltoztat

Example in HungarianTranslation in English
! Nincs semmi, amit szeretnél megváltoztatni rajtam?There's not one thing you'd like to change about me?
- Baj, ha megváltoztatok ezt-azt?- You don't mind if I change everything?
A mai naptól mindent megváltoztatok.I'll change all that as of today.
Biztos megváltoztatok, ezért mentetek kiYou should've changed first before you went outside
- Ha bármit is megváltoztatsz...- If you change it in any way...
Akkor is, ha mindent teljesen megváltoztatsz, nem lesznek boldogokEven if you completely changed everything, They wouldn't be happy.
Anya, mostanában akárhányszor átjövök, te valamit megváltoztatsz.Mom, every time I come over here these days, you've changed something else.
Bármit is megváltoztatsz emiatt?Are you gonna change one single thing because of it?
* Szerettelek, * * de a szeretet megváltoztat. *♪ I have loved you ♪ ♪ but affection's bound to change ♪
A hír megváltoztat dolgokat, nem igaz?This news is going to change things, isn't it?
Ajánlottak egy izgalmas lehetőséget, ami... lehetséges, hogy mindent megváltoztat.They offered me an exciting opportunity that-- uh, it has the potential to change everything for us.
Amit készülök elmondani, az megváltoztat mindent, amit azt hitted ismersz...What i'm about to tell you Is going to change everything
Az mindent megváltoztat.It is going to change everything.
Bácsi, ő nem egy tárgy, amit megváltoztatunk, ha akarjuk.Uncle, she is not an article to change her as they wish.
Ha bármit megváltoztatunk, megkockáztatjuk, hogy megijesztjük őt.If we change anything, we risk spooking him.
Ha megnézi New Jersey-t, ahol "lehet" törvény van, - ha egy szót megváltoztatunk...If you look at the state of New Jersey, which has a"may issue" law if you change that one word...
- A tapasztaltak mindenkit megváltoztatnak.The experience changes everyone.
- megváltoztatnak minket, tudod?- they change us, you know?
A gyerekek megváltoztatnak.Kids change you.
"Ha elég rég szerettem volna és elég erősen, lehet megváltoztatom. ""If I love that guy long enough and hard enough, "I could change him."
"Ha megváltoztatod a véleményedet az atlétikáról, akkor én is megváltoztatom a véleményemet veled kapcsolatban.""When you change your mind about athletics, then I'll change my mind about you."
- Akkor megváltoztatom a színét.Then l'll change the color...
- De én... - Azt hitted, hogy majd ezután megváltoztatom a szabályaimat.- You just thought if we did this, that I'd change my rules.
"Ha megváltoztatod a véleményedet az atlétikáról, akkor én is megváltoztatom a véleményemet veled kapcsolatban.""When you change your mind about athletics, then I'll change my mind about you."
"Így megváltoztatod és magad mellé állíthatod majd a társadalmat."System of society would change.
- Igen! Hallgass a szívedre, és megváltoztatod a világot.Follow your heart, you can change the world. 8 girls, 9th can't be too far
"A főminiszter megváltoztatja a jövőnket..."CM, he changes the future
"Az egyik megváltoztatja a másikat."This element changes that one.
"Vulpes pilum mutat, non mores" szó szerint azt jelenti hogy a farkas megváltoztatja a bundáját, de a természetét nem."Vulpes pilum mutat, non mores" means, literally the wolf changes its fur but not its nature, Sir.
- 15 millió azért megváltoztatja az embereket.- $1 5 million, that changes people.
" és megváltoztatjuk a világot! "And we will change the world!
* Aztán megváltoztatjuk a nevedet Christian Goldbergre. *# Then we'll change your name to Christian Go-o-ldberg #
60 évvel ezelőtt azt mondtad, megváltoztatjuk a világot!60 years ago, you said we'd change the world.
A könyvtár hatalmával megváltoztatjuk a világot.We're going to use The Library's powers to change the world.
"Az új autótok esetén megváltoztatjátok a kasztnit és a jelvényt."To make your new car, you change the body and the badges.
Ma este fehér vért fogtok ontani, és megváltoztatjátok a jövőt.Today you will spill white blood and change the future.
"Isten haragja" talán az idegen lények eszköze, ...akik befolyásolják, manipulálják, vagy megváltoztatják az emberiséget, ...és ha ez így van, akkor azt rendkívül aljas módon teszik.ETs who wanted to control us, manipulate us, change us. And they did so in a very deliberate, evil way. (people screaming)
"vajon Jane tudta-e, hogy ezek az emberek megváltoztatják az életét?""little did Jane know one of these people would change her life."
- De megváltoztatják azt aki vagy?But do they change who you are? No.
"A neveket megváltoztattam, hogy megvédjem a 'nem-igazán-ártatlanokat'.""Names have been changed to protect the not-so-innocent."
"Ha tudtam volna előre, megváltoztattam volna valamit?"IfI'd known this, "would I have changed things?
"Meg tudnám tölteni ezt a termet emberekkel, akiknek megváltoztattam az életét," " azoknak a látomásoknak köszönhetően, amiket valami felsőbb hatalom küldött, talán Isteni.""I can pack this courtroom with people whose lives "I've changed because of the other visions I've had, sent to me by some higher power,perhaps divine."
- Amióta törvényesen megváltoztattam, - mert mindig Carol-nak hívsz.Since I had it legally changed because you always call me Carol.
- De megváltoztattam a szabályt, oké?- I changed the rule, all right?
- De te, John, megváltoztattál. Teljesen.But you changed that, John, you really did.
A Kerekasztal... Képvisel mindent, amit megváltoztattál királlyá koronázásod óta.The Round Table represents everything that's changed since you became King.
De Te teljesen megváltoztattál engem, és az életem, Gayatri...you've changed me and my life completely, Gayatri..
"Az a nap megváltoztatott""That day changed me"
- Minden kódot megváltoztattunk.We've changed all the codes.
Azzal, hogy közbeavatkozunk, megváltoztattunk valamit.By taking action we've changed soemthing. What if we make it worse?
Azért álltam be a seregbe, hogy új területeket tárjunk fel, de ahová betettük a lábunkat, örökre megváltoztattunk mindent.I joined the army to open up new lands, but by opening them, we had changed them forever.
- Van még valami az esküvőmön, amit megváltoztattatok?Is there anything else about my wedding day that you guys changed?
De megszakad a szívem, mert Sebastian és te megváltoztattatok.It breaks my heart, it kills me, because he's changed me.
- Kyle, megváltoztattak ott valamit a pavilonoknál.- I just-- - Kyle, they changed the thing over at the pavilion.
A szabadalmak mindent megváltoztattak.Patents have changed, they've changed everything.
- Nem csak PK vagy, az én PK-mat is megváltoztattad.You're not only P.C., you've actually changed my P.C.
- És megváltoztattad a neved?Oh, and you changed your name?
Abed, amikor öszzehoztad ezt a csoportot megváltoztattad az életünk, de aztán mi egymást változtattuk meg.Abed, when you brought this group together, you changed our lives, but then we changed each other.
"A növekedésgyorsító teljesen megváltoztatta a természet pusztító sebességét.""The growth accelerator has changed nature's tempo of destruction entirely."
"Az újonnan kapott erejével Bhuria Lali megjelenését is megváltoztatta.""With his newfound powers, Bhuria had also changed Lali's appearance"
"Köszönöm Trudi, megváltoztatta az életem." Hmm..."Thank you, Trudi, you've changed my life."
"NIS"? Az ügynökségünk '94-ben megváltoztatta a nevét NCIS-re.- Our agency changed its name to NCIS way back in '94.
- De megváltoztattuk.But we changed it.
- Egy ideje megváltoztattuk.- We changed these a while ago.
- Nem, megváltoztattuk.- No, we changed it.
- Nem. Nos, mi... Csak megváltoztattuk a múltat, hogy helyrehozzuk a jövőt, és így megmentettük a jelent.Uh no, well, we changed the past, we fixed the future and saved the present.
- így hát megváltoztattuk őket.- So we changed them.
- Felteszem a jelszót is megváltoztattátok?- Presumably, you've changed the password too? - Yep.
A hídon megváltoztattátok a sorsotokat.You changed things on that bridge.
Ma este megváltoztattátok az emberek életét.You guys changed people's lives tonight.
"A vörös önéletrajza" "Eros A keserédes" Um, azt hiszem hogy ezek a könyvek gyakorlatilag megváltoztatták az életem"The Autobiography of Red." "Eros the Bittersweet." I think, um, those books practically changed my life.
,Jacqfoss", nézd hogy megváltoztatták a mi gyönyörű kastélyunkat!Jacquasse, look how they changed our beautiful castle!
- Mindent megváltoztatnék.- I would change everything.
...nem csak visszadni szeretnék, megváltoztatnék életeket....not only would l give back l would change lives.
Ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor azt mondanám, mindent megváltoztatnék.Now, if I were to be really honest with myself, I would change everything. What do you think?
Nevezz meg 3 dolgot, amit megváltoztatnál bennem.Name three things you would change about me.
Oké. 3 dolog amit megváltoztatnál a partneredben és három amit önmagadban.Ok. Three things you would change about your partner and three things you would change about yourself.
Annyit mondott csak, hogy volt valami befejezetlen ügye, és hogy az mindent megváltoztatna.All he'd say is he had unfinished business, and it would change everything.
Attól félek, hogy az állapotom megváltoztatna minket. Téged, engem.I was afraid my condition would change us -- you and me.
Az megváltoztatna mindent.That would change everything.
"és azok a bizonyítékok megcáfolták a hitemet, megváltoztatnám a hitemet.""that the scientific evidence disproved my spiritual beliefs, I would change my beliefs."
Kettő: megváltoztatnám a közönség összetételét.I would change the audience, perhaps.
Tudod, a helyedben én a nevemet is megváltoztatnám.I mean, if I were you, I would change my name.
Találkoztál már valakivel akiért megváltoztatnád az egész életed?Have you ever met someone that you would change your entire world for?
A titkod felfedése megváltoztatná a végzetedet.To reveal your secret would change your destiny.
Arról nem is beszélve, hogy semmi olyat nem említett ma ami megváltoztatná a bíró döntését.Not to mention, there's nothing you've told me today that would change a judge's mind.
Az igen gyorsan megváltoztatná a beszélgetés hangvételét.That would change the tone of this conversation very abruptly.
Az megváltoztatná az életét.- That would change your life well.
"erőt, hogy megváltoztassam, amit tudok, és bölcsességet, hogy tudjam a különbséget.""the courage to change the things I can and the wisdom to know the difference."
- Azt szeretné, hogy megváltoztassam?-would you Iike me to change it?
- Húsz évig tanulta azt, amit tud újabb húsz évbe telne, hogy megváltoztasd.- It took 20 years for him to learn what he knows,.. ..it would take another 20 to make him change his mind.
- Itt az ideje, hogy megváltoztasd a sorsod.- It's time to change the mold.
- Nem vettelek rá, - hogy megváltoztasd!I didn't make you change the surgery date.
A Pro Tools-szal mindig visszatérhetsz egy korábbihoz, hogy aztán megváltoztasd, és próbálj valami használhatót csinálni.With Pro Tools, you can always come back to it, or you can change it or you can add to it, to try and make it work.
"...és megváltoztassa a világot örökre.""And to forever change the world. "
- Hogy megváltoztassa a történelmet.-To change the course of history.
- Mi vitte rá arra a lányt, hogy megváltoztassa a nevét, és kitörölje a magáét?Why'd she go so far as to change her name, erase yours?
- Ne hagyd, hogy megváltoztassa a véleményedet.- Don't let him change your mind.
"Feltétlenül szükség van rá, hogy a jelenlegi Japánt megváltoztassuk."We've got to change "the way Japan is today.
"Nos, semmit sem tehetünk, hogy megváltoztassuk az emberek erőszakra való hajlamát;"Well, there's nothing we can do to change the predisposition people have to becoming violent;
- Azt akarja, hogy megváltoztassuk?You want me to have it changed? Could you?
- Azért vagyunk, hogy ezt megváltoztassuk.- It's up to you to change that.
- hogy megváltoztassuk a sztorit...- to change the narrative or...
14 percetek maradt, hogy megváltoztassátok a külsőtöket, és elérjétek a buszt.Jerry! You now have 14 minutes to change your appearance and return to the bus.
Itt az ideje, hogy bizonyítsatok magatoknak, megváltoztassátok az életeteket, és igazi harcossá válljatok!It's time to prove yourself, change your life, and become a true warrior.
Kétszáz dollárt fizettek havonta, és semmit sem tehettek, hogy megváltoztassátok a döntésemet!You will pay me $200 a month, and there is nothing you can do to change my mind!
Lehet, hogy az a gép képes gyógyítani a betegségeket.. de nem kellene arra használni, hogy megváltoztassátok azt, amik vagytok.That machine might be able to cure diseases, but you shouldn't use it to change you into what you're not.
Valami látványosat kell mutatnia, hogy megváltoztassátok a véleményem.You'll have to do something spectacular for you two to change my mind.
- Találják meg az illegális kaput, és gátolják meg, hogy a fegyverrel megváltoztassák a történelmet!You must find the clandestine gate and stop that stolen weapon from being used to change history's course. Cornejo?
A csoport a kifinomultság látszatát kelti, tapasztaltak, szóval várhatóan ellenintézkedést alkalmaznak, hogy elfedjék és megváltoztassák az áldozatok külsejét mielőtt eladják őket.The group's sophistication level suggests they're experienced, so we can expect them to employ forensic countermeasures to hide and change the appearance of the victims before he sells them off.
Az a dolguk, hogy megváltoztassák a világot.It is your duty to change the world, if you can. Not by violence.
Azért hoztam az FBI-hoz, hogy megváltoztassak egy életet,I brought him into the FBI to try to change a life, and now, he's in prison.
Hanem miattam, nem mehetek vissza az időben, hogy mindent megváltoztassak, teherbe estem és gyerekem lett.It's about me. I can't go back in time and change things. I got pregnant, I had a baby.
Inkább lemondanék a tisztségemről, minthogy egyetlen dolgot is megváltoztassak a lányomban.I would rather resign my post than change one single thing about my daughter.
Megpróbáltam újrakezdeni, hogy mindent megváltoztassak.I tried to start over to change everything.
Azt sem szeretném, hogy megváltoztass.I don't want you to change on me.
De mégis, te itt vagy , hogy mindent megváltoztass.Still... you're here to change all that.
Inkább meghalsz, minthogy egyetlen szót is megváltoztass a jövőből.Willing to die rather than change a word of the future.
"Egy apró hiba .. .. elég jelentős lehet ahhoz, hogy mindent, ami követi, megváltoztasson."A small mistake can be significant enough to change everything that follows.
A másik pedig az, hogy nem engedem, hogy a város megváltoztasson engem.And two, I would not let this city change me.
Amikor megépült a Mátrix, valaki a belsejében született és képes volt arra, hogy bármit megváltoztasson úgy formálja, ahogyan akarja.When the Matrix was first built, there was a man born inside who had the ability to change whatever he wanted to remake the Matrix as he saw fit.
- És lehetetlen, hogy megváltoztassunk téged.- And to change you is also impossible.
A negatív karakter kiesik, és lehetőségünk van rá, hogy megváltoztassunk mindent, hogy hangzik?We can take this chance to change everything. How does that sound?
Ki van zárva, hogy bármit megváltoztassunk.There is absolutely no changes allowed...
Mi kell ahhoz, hogy egy embert megváltoztassunk?What does it take to change the essence of a man?
Nem hiszem, hogy anya azt szerette volna, hogy bármit is megváltoztassunk.- Mom wouldn't want us to change it.
Egy kicsit elkéstetek azzal, hogy megváltoztassatok.Isn't it a bit late to change my style now?
- Ne hagyd, hogy megváltoztassanak, oké?Don't let them change you, okay?
A tónál, hogy nem engedjük, hogy megváltoztassanak minket.Is he lake,we can never let them change us.
Akkor miért hagyjuk, hogy az emberek megváltoztassanak?So why are we letting people try to change us?
Az élet csak arról szól, hogyan engeded, hogy a rossz napok megváltoztassanak.I think life is all about how you let the bad days change you.
Azt mondtam neked, hogy nem hagyom, hogy megváltoztassanak, és nem is fogom.I told you I wouldn't let them change me, and I won't.
Akkor elég nehéz helyzetben voltam, és ezért kellett megváltoztatnom a külsőmet.That time I was in a desperate situation so I had to change my appearance.
Csak három dolgot kellett megváltoztatnom.It's--it's--I only had to change three things, though.
Nekem kell ezt megváltoztatnom.It's my job to change that.
Nem is kell megváltoztatnom.I don't need to change her mind.
Attól még, hogy van egy gyereked, nem kell megváltoztatnod azt, aki vagy!Just because you have a kid doesn't mean you have to change who you are.
Azt nem kell megváltoztatnod.You don't have to change that.
A témát viszont nem kéne megváltoztatnia.You wouldn't have to change your theme.
Azt kéred, hogy higgyem el, hogy a Facebook pénzügyi igazgatója nem tudja, hogy hogyan kell a kapcsolati státuszát megváltoztatnia a Facebook-on?You're asking me to believe that the CFO of Facebook doesn't know how to change his Relationship Status on Facebook?
Mondja meg az úrnak, hogy ami a programját illeti, nem szükséges megváltoztatnia.Tell the Chairman that he doesn't need to try too hard to change his schedule.
Neki muszáj volt megváltoztatnia a világot. És ebbe belehalt.She always had to change the world, and that got her killed.
A többség elfelejti: elsősorban a társadalmat kell megváltoztatnunk.Most people forget that above all else we want to change society.
Nem kell megváltoztatnunk a plakátot.We don't even need to change the billing.
Olyanok, mint a gyerekek nekünk kell megváltoztatnunk őket.They're like kids, we've to change them.
"Az életemet megváltoztató esemény" Írta:"My life-changing event, by Axl Heck."
- Állj be sorba... Mrs. Johnson kényszerít minket egy beszéd megírására vagy videónaplóra egy életet megváltoztató eseményről, amiben nem volt részem.Mrs. Johnson is forcing us to write a speech or do a video on a life-changing event, something I haven't had.
18 millió fontról beszélünk, ez egy életet megváltoztató összeg.We're talking about £18 million, that is a life-changing amount of money.
A plasztika nem csak arcfelvarrásokból áll. Sok... fontos, életeket megváltoztató műtétet csinálok.Plastics isn't all face-lifts.I do many... substantial,life-changing surgeries.
Anyám azt mondta, az életet megváltoztató események, nem számít, milyen nagy vagy kicsi, mindig hármasával jön.My Mom says that life changing e vents, no matter how big or small, happen in threes.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

megnyom
press
megszervez
organise
megtelik
fill
megun
be bored with
megüt
hit
megvalósít
realize
megváltozik
change
megvan
exist
mehet
potential form of megy
molesztál
molest

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'change':

None found.
Learning languages?