Megváltozik (to change) conjugation

Hungarian
117 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megváltozom
I change
megváltozol
you change
megváltozik
he/she to change
megváltozunk
we change
megváltoztok
you all change
megváltoznak
they change
Past indefinite tense
megváltoztam
I changed
megváltoztál
you changed
megváltozott
he/she changed
megváltoztunk
we changed
megváltoztatok
you all changed
megváltoztak
they changed
Conditional present indefinite tense
megváltoznék
I would change
megváltoznál
you would change
megváltozna
he/she would change
megváltoznánk
we would change
megváltoznátok
you all would change
megváltoznának
they would change
Conditional past indefinite tense
megváltoztam volna
I would have changed
megváltoztál volna
you would have changed
megváltozott volna
he/she would have changed
megváltoztunk volna
we would have changed
megváltoztatok volna
you all would have changed
megváltoztak volna
they would have changed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megváltozni
I will change
fogsz megváltozni
you will change
fog megváltozni
he/she will change
fogunk megváltozni
we will change
fogtok megváltozni
you all will change
fognak megváltozni
they will change
Subjunctive present indefinite tense
megváltozzak
(if/so that) I change
megváltozz
(if/so that) you change
megváltozzon
(if/so that) he/she change
megváltozzunk
(if/so that) we change
megváltozzatok
(if/so that) you all change
megváltozzanak
(if/so that) they change
Conjugated infinitives
megváltoznom
I to change
megváltoznod
you to change
megváltoznia
he/she to change
megváltoznunk
we to change
megváltoznotok
you all to change
megváltozniuk
they to change

Examples of megváltozik

Example in HungarianTranslation in English
- Hát, ő soha nem fog megváltozni.- Well, she's never going to change.
- Kim, figyelj, akár rendőr vagyok, akár nem, a kapcsolatunk nem fog megváltozni. Tudod?Hey, Kim, you know, whether I'm a cop or not, our relationship's not going to change.
- Már késő megváltozni.Too late to change now.
- Nekem még van időm megváltozni.I still have time to change.
- Nem fog megváltozni. - Utánuk megyek.He's not going to change.
"hogy majd megváltozom.""I shall change soon.
- Esküszöm, megváltozom.I swear I'll change.
- Holly, megváltozom. - Nem, nem!- Holly, I'll change.
- és megígérem, hogy megváltozom.- I promised here that I'd change.
Akkor majd megváltozom.Then I will change.
"Ha megváltozol, meghalsz!" Emlékszik?If you change, you'll die! Remember?
- Azt mondtad, megváltozol.- You told me you'd change!
- Félünk, hogy megváltozol.- We're concerned you'll change. - Come on.
- Ha tudnád, akkor csinál valamit amitől megváltozol.- Hey, if you knew, you'd change.
- Majd megváltozol.Two animals you're gonna change someday.
"Úgy tűnik, az út végére ért, de minden megváltozik."It may seem you have reached the end of your road... but all is about to change.
- Mi? - De ez hamarosan megváltozik.- But I think that's about to change...
- az életed megváltozik...to change your life.
13 éves koromig sosem voltam New Yorkon kívül, de úgy tűnt, hogy ez most megváltozik.At 13, I'd never been out of New York, but all that was about to change.
"És ha megváltozunk,""And if we can change,
A szakadéknál megváltozunk.At the precipice, we change.
Amikor megöregszünk, felejtünk és megváltozunk.We forget, we grow old, we change.
Azt mondja, mi irányítjuk a sorsunkat, és isten megbocsát... ha... mi is megváltozunk.He says that we control our destiny, and God will forgive us if we just... If we just change our ways.
Csupán csinos kis csontok vagyunk, aztán meg majd megváltozunk.We're only little pretty bones, and then we change.
Figyeltünk, vártunk, reméltük, hogy megváltoztok.We've watched, we've waited, and hoped that you would change.
Ha ez a sérülés titeket is jobb belátásra bírt a bűn varázsa alatt megbújó zord végzet miatt, és ezért úgy döntötök, hogy megváltoztok, akkor Toby sebei nemes tartalommal, sőt dicsőséggel bírnak.[ British Accent ] Ifhis unpleasant wounding... has in some way enlightened the rest ofyou... as to thegrim finishbelow theglossy veneerofcriminallife... andinspiredyou to change your ways, then his injuries carrywith it an inherent nobility and a supreme glory. We should all be so fortunate.
"... és a pokol tüzében fognak elégni!" "Bízzunk benne, hogy megváltoznak. "- "...and they'll burn in Hell!" - "Let's hope for them to change."
"Annak lehetőségét, hogy a dolgok megváltoznak. ""The possibility that things are gonna change."
"Azt mondta, hogy megváltoznak, és megbánják tettüket... ""You said they'll change too, they'll repent..."
"Azt nem tudta, hogy jobb vagy rosszabb lesz-e, de az biztos volt, hogy a dolgok megváltoznak."Sam's voice: "And it didn't know if they would be better or worse, but for certain things would change."
"Azt nem tudták, hogy jobb vagy rosszabb lesz-e, de az biztos volt, hogy a dolgok megváltoznak."They didn't know if they would be better or worse, but for certain things would change."
"Csak azt tudom, hogy ki voltam ma reggel, amikor fölébredtem." "De azóta már rengetegszer megváltoztam."At least, I knew who I was when I got up this morning, but I think I must have changed many times since then.
"Kedves, Seth, Tudom, azt hiszed megváltoztam, és hogy kerüllek..."Dear Seth I know you think I've changed and I'm avoiding you.
"Megváltoztam, megváltoztam!""I've changed!"
- A börtönben megváltoztam.-Prison has changed me.
- A gyerek után megváltoztam.Having a kid changed me.
"Bertie... valahogy megváltoztál.""Bertie -- you've changed somehow."
"Csak utáltam, ahogy megváltoztál, amikor Gilcrest visszajött a városba."I just hated the way you changed when Gilcrest came back to town.
"Hófehérke, megváltoztál."Snow White, "you've changed.
"Kedvesem annyira megváltoztál.""Darling, you've changed so much."
* És látja, megváltoztál.And I saw that you've changed.
" Mert megváltozott." Tudod mit?She's a changed woman.
"A helyzet megváltozott, távozom."The situation has changed, I'm leaving.
"Az egész világ arca megváltozott, az hiszem,"The face of all the world is changed, I think,
"Csak egy kávról van szó, Ron." "Tammy megváltozott, Ron.""It's just coffee, Ron. " "She's changed, Ron. "
"De akkor megváltozott az idő.{y: I}Then the weather changed.
"'Meglepődnék, ha megváltoztunk egy éjszaka alatt."'I wonder if I've been changed in the night.
- De megváltoztunk.- But we've changed.
- Dehát mindannyian megváltoztunk.- But we've all changed too.
- Mindnyájan megváltoztunk... ahogyan te is, James.We've all changed, and so have you,James.
- Nem, hanem, mert megváltoztunk.No, I'm upset because we've changed.
Biztos megváltoztatok, ezért mentetek kiYou should've changed first before you went outside
De lefogadom, mindannyian megváltoztatok.But I bet all of you come back changed.
Magasról tojok rá, hogy megváltoztatok.You think I give a flying ferret's patootie about how you've changed?
Nagyon megváltoztatok csajok.You guys have really changed.
Nem hiszem el, hogy megváltoztatok volna és azt sem, hogy jó szülők lennétek.I don't believe you've changed, and I don't believe you can be good parents.
"A vágyaink is megváltoztak.""Our desires have also changed."
"de a biztonsági előírások megváltoztak a World Trade Center körül,""but the security around the World Trade Center has changed,
# A nevek megváltoztak, mióta elkószáltál ## Well, the names have all changed since you hung around
- A dolgok kissé megváltoztak.- Things have changed a little!
- A dolgok megváltoztak!Things have changed.
- Attól megváltozna a véleményem.- That would change my mind.
A dőlés szöge megváltozna.The angle would change.
A testtartása is megváltozna.Your posture would change.
Az biztos, hogy minden megváltozna. Legalábbis a feje tetejére állna.It would change things for sure, turn everything upside down...!
Az eredményt csökkentenénk 20%- kal. 18 embert kell megölnünk 4 hónap alatt. Az eredmény megváltozna.That would reduce the outcome by... twenty percent, there are 18 men in the first four months it would change the results completely.
Igen, de te meghallgatod a véleményemet és semmi kétségem afelől, hogy meggondolnád magad, ha a tények is megváltoznának.- So do I. - Yes, but you listen to my perspective, and I have no doubt that your mind would change if the facts were to change.
- Azért jöttem, hogy megváltozzak.- I'm here because I want to change.
- Te nem akarod, hogy megváltozzak.- Look, you don't want me to change.
Adele azt akarta, hogy megváltozzak. Visszavonuljak.Adele wanted me to change,to retire.
Arra, hogy megváltozzak, és olyan legyek mint te?For me to change and be more like you, you mean?
Azt akarod, hogy megváltozzak, más legyek.You want me to change and be different, but no, Dad.
# Sosem kaphatod meg # # Kaptál esélyt, hogy megváltozz # # Soha, de soha nem kaphatod meg #♪ Had your chance to make a change ♪ ♪ Never, ever gonna get it ♪
* Arra hogy megváltozz ** Ask you to change *
- Hogyhogy igaz? - Kis kompromisszumokat mondott. Nem azt kérdi, hogy "Készen vagy arra, hogy gyökeresen megváltozz?"It doesn't ask, "Are you ready to change radically?" Our solution.
- Itt az idő, hogy megváltozz, oké?- It's time for you to change, okay?
- Túl öreg vagy, hogy megváltozz.You're too old to change.
- Nem akarom, hogy bármi megváltozzon.I don't ever want things to change.
- Nem akarom, hogy ez megváltozzon.And I don't want that to ever change.
- Nem várhatjuk el egy teljes társadalomtól, hogy megváltozzon, csak azért, mert szerintünk így kellene tennie.We can't expect an entire society to change because we think they should.
- Nem várhatod, hogy egy perc alatt megváltozzon.You can't expect him to change all at once.
- Nem várhatod, hogy egy éjszaka alatt megváltozzon.- You can't expect it to change overnight.
- egyáltalán nincs okunk arra, hogy megváltozzunk.--there's really no reason for us to change.
Azért jöttünk hogy megváltozzunk.We moved here for a change of heart.
Ez ott vár mindannyiunkra, hívogat, hogy megváltozzunk.It is out there waiting for us, inviting us to change.
Itt az ideje, hogy megváltozzunk, Deunan.It's time for us to change, Deunan.
Minek kell megtörténnie ahhoz, hogy megváltozzunk?What has to happen to make those things change?
Azt akarom, hogy felkeljetek és megváltozzatok.I wanna make you wake up and change.
- Apa! - Most nézd, mennyire akartál segíteni neki, de nem kényszerítheted az embereket, hogy megváltozzanak, bármennyire is erős vagy.- Now look, I know how much you wanted to help him about but you can't force people to change no matter how strong you are
- Még a... Eléggé cseppfolyós ahhoz, hogy a számok megváltozzanak. - Igen.- Even within- so it's fluid enough for the numbers to change.
...Sokan jöttek a városba, hogy megváltozzanak, de az nem én vagyok....A lot of people have come to this town and changed, But not me.
A Kiválasztott tudja, lesznek, akik nehezen fogadják majd el ezt a javaslatot, és nem is várja, hogy a dolgok egyik napról a másikra megváltozzanak.The Emissary knows that what he's proposing will be difficult for some people to accept. He doesn't expect things to change overnight.
Akkor talán ideje, hogy megváltozzanak.Then maybe it's time things changed.
- Nekem kell megváltoznom.- I need to change.
Ekkor jöttem rá, hogy nekem nem is kell megváltoznom.It was that moment. I realized that I didn't need to change it up.
Mi van, ha nekem kell megváltoznom?What if i'm the one who has to change?
Miért kellett megváltoznom?Why did I have to change ?
Nehéz megváltoznom.I'm backing out. I guess it's hard for me to change my ways.
- Nem is kell megváltoznod!- You don't need to change, man.
A hónap többi napján nem kell egyáltalán megváltoznod, mert tökéletes vagy.The rest of the month, you don't have to change at all, cos you're perfect.
Azt hiszem, ezt azért nehéz elfogadnom, mert szerintem neked nem kell megváltoznod.I guess it's hard for me to accept because I don't think you need to change.
Csak szerintem, úgy vagy szép, ahogy vagy, és nem kell megváltoznod.I just think you're beautiful the way you are and you don't need to change.
De attól még nem kell megváltoznod teljesen!But I wasn't saying you needed to change who you are!
- De igazából nem kell megváltoznia, mert nincs alkoholproblémája.but you don't really need to change because you don't have a problem with alcohol.
- Semminek nem kell megváltoznia.Nothing has to change.
A drogok teljesen ugyanolyanok Új-Mexikóban és Seattle-ben, mint Los Angeles-ben, de az "emberek" változónak muszáj megváltoznia.Drugs are pretty much the same in New Mexico and Seattle and Los Angeles, but the "people" variable, that had to change.
Attól, hogy a DNS-ed változik, nem kell megváltoznia köztünk semminek.Even though your DNA is changing, that doesn't have to change things between us.
Az is lehet, hogy nem kell mindennek megváltoznia.look,and maybe everything in your life doesn't need to change.
A világ megváltoztatásához nekünk kell megváltoznunk.If we want to change the world, first we have to change ourselves.
Ideje megváltoznunkIt's time to change the life we lead
Megmutattátok, hogy nem kell megváltoznunk ahhoz, hogy boldogok legyünk együtt.And you show us all that we don't have to change who we are in order to be happy together.
Én hiszek benne, hogy előbb saját magunknak kell megváltoznunk, mielőtt a társadalom megváltozna.I think that we have to change ourselves first... before society can change.
Csodálatos képességeik miatt soha nem kellett megváltozniuk.Because of their amazing skills, they haven't needed to change for all that time.
Miért kell a dolgoknak folyton megváltozniuk?Why do things always have to change, huh, boy?
Néha az apáknak kell megváltozniuk.Sometimes daddies are the ones who need to change.
Senkiért se szabad megváltozniuk.Both dun'! need to change for anyone.
Vannak emberek, akik annyira hozzászoktak dolgokhoz akár rossz dolgokhoz is, hogy nehéz megváltozniuk.I guess it's hard for some people who are used to things the way they are even if they' re bad to change.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

megijed
get frightened
megnyúz
skin
megragad
seize
megsemmisít
annihilate
megtart
keep
megvalósul
materialize
megváltoztat
change
meggyőz
convince
méregtelenít
detoxicate
merül
dive

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'change':

None found.
Learning languages?