Megjelöl (to mark) conjugation

Hungarian
99 examples
This verb can also have the following meanings: to highlight, to label

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megjelölök
I mark
megjelölsz
you mark
megjelöl
he/she to mark
megjelölünk
we mark
megjelöltök
you all mark
megjelölnek
they mark
Present definite tense
megjelölöm
I mark
megjelölöd
you mark
megjelöli
he/she marks
megjelöljük
we mark
megjelölitek
you all mark
megjelölik
they mark
Past indefinite tense
megjelöltem
I marked
megjelöltél
you marked
megjelölt
he/she marked
megjelöltünk
we marked
megjelöltetek
you all marked
megjelöltek
they marked
Past definite tense
megjelöltem
I marked
megjelölted
you marked
megjelölte
he/she marked
megjelöltük
we marked
megjelöltétek
you all marked
megjelölték
they marked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megjelölnék
I would mark
megjelölnél
you would mark
megjelölne
he/she would mark
megjelölnénk
we would mark
megjelölnétek
you all would mark
megjelölnének
they would mark
Conditional present definite tense
megjelölném
I would mark
megjelölnéd
you would mark
megjelölné
he/she would mark
megjelölnénk
we would mark
megjelölnétek
you all would mark
megjelölnék
they would mark
Conditional past indefinite tense
megjelöltem volna
I would have marked
megjelöltél volna
you would have marked
megjelölt volna
he/she would have marked
megjelöltünk volna
we would have marked
megjelöltetek volna
you all would have marked
megjelöltek volna
they would have marked
Conditional past definite tense
megjelöltem volna
I would have marked
megjelölted volna
you would have marked
megjelölte volna
he/she would have marked
megjelöltük volna
we would have marked
megjelöltétek volna
you all would have marked
megjelölték volna
they would have marked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megjelölni
I will mark
fogsz megjelölni
you will mark
fog megjelölni
he/she will mark
fogunk megjelölni
we will mark
fogtok megjelölni
you all will mark
fognak megjelölni
they will mark
Future definite tense
fogom megjelölni
I will mark
fogod megjelölni
you will mark
fogja megjelölni
he/she will mark
fogjuk megjelölni
we will mark
fogjátok megjelölni
you all will mark
fogják megjelölni
they will mark
Subjunctive present definite tense
megjelöljem
(if/so that) I mark
megjelöld
(if/so that) you mark
megjelölje
(if/so that) he/she mark
megjelöljük
(if/so that) we mark
megjelöljétek
(if/so that) you all mark
megjelöljék
(if/so that) they mark
Subjunctive present indefinite tense
megjelöljek
(if/so that) I mark
megjelölj
(if/so that) you mark
megjelöljön
(if/so that) he/she mark
megjelöljünk
(if/so that) we mark
megjelöljetek
(if/so that) you all mark
megjelöljenek
(if/so that) they mark
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megjelölnöm
I to mark
megjelölnöd
you to mark
megjelölnie
he/she to mark
megjelölnünk
we to mark
megjelölnötök
you all to mark
megjelölniük
they to mark

Examples of megjelöl

Example in HungarianTranslation in English
- Nem. Csak közterületet kell találnia, megjelölni és regisztrálni a kormánnyal és hasonlók. $5.All you got to do to stake a claim is find open public land, and then you got to mark it and register with the government and stuff. $5.
A fickó szereti megjelölni a territóriumát.Guy likes to mark his own territory.
A földi egységeknek infravörös sugarakkal... kell megjelölni a célpontokat.Ground personnel will have to mark target positions with infrared strobes.
Biztos szereted megjelölni a tulajdonodat.You sure like to mark your property.
Ez a blokk a cipőről, amit szeretnék "A" védelmi bizonyítékként megjelölni.This is a receipt for the sneakers I'd like to mark as Defense Exhibit A.
Ha ezek a jelek az én ismertetőjegyeim, nagyfokú idiotizmusra vallana tőlem, hogy megjelölök valakit, mielőtt elintézem, nem?If these marks are such a trademark of mine, I'd be pretty stupid to brand someone just before doing them in, wouldn't I?
A célpontjaid, akiket megjelölsz, leölik egymást.Your targets, the ones you've marked, they're slaughtering each other.
A bábák méhen belün megjelölnek egy meg nem született fiú gyereket.The Midwives will mark an unborn male in utero.
A hibák, amiket teszünk szerintem megjelölnek minket, megváltoztatnak.The wrongs we do, I believe they mark us, they change us.
Elkapnak és megjelölnek, mint a többit.They will hunt you down and mark you like all the others. Not if I can remove this.
Ha megjelölnek vele, tündérmágia áldozata leszel.Uh, if you are tagged with this mark, you will be a victim of fairy magic.
Ha megjelölnek, akkor tiéd.If you get marked, you get it.
Azt hiszem, megjelölöm a barátaimat is...I think I'll mark my friends as well...
Csak megjelölöm a területemet, útban voltál.I'm just marking my territory, and you got in the way.
Ha más nem, megjelölöm későbbre, hogy itt történt egy bűneset.I figure the least I can do is mark the spot for whenever the world comes back online.
Hé hé, picit még abbahagynád, amíg megjelölöm a nyílást?Hey, Hey! You want to hold off on that until I mark the aperture?
Igen... és megjelölöm őket.Yes... and I mark them.
- Mi az megjelölöd a területed?What, are you marking your territory or what?
- Nézd, én csak - - nem, elmondom mért -- megjelölöd a területed, redben van. Értem én.- Well,I just wa- - no,I'll tell you why -- you were marking your territory,and that's okay.
A kihajózás előtti napon, délben megjelölöd a tárcsán, hol a legrövidebb az árnyék.You mark a circle around the pointer Where the shadow is at its shortest at noon.
Az ellenségeid gyűjteményét megjelölöd és eltávolítod.Your collection of enemies to be marked and removed.
Ha fogsz egy kék fából készűlt tűt... és belemártod a mandragóra levéből készűlt festékbe... fekete fény alatt... és hogy beteljesűljön az átok, megjelölöd ezt a követ... annak a négy harcosnak a nevében akik voltak...When you take a blue wooden pin... dipped in the ink of mandrake juice... during the space of the black light... mark this stone and fix this curseth on thee... in the name of the four fighters whose are...
A kutya megjelöli a területét a nappaliban.The dog marks his territory all over the living room.
Az az igazolás megjelöli a termék létrejöttének, avagy a birtokba vételnek a dátumát.That certificate marks the birth date of that product in the custody of the respected nation.
Ez a fegyver úgy működik, hogy az irányítórendszer megjelöli a célt, és azután elküldi a koordinátákat az intelligens lövedéknek.The way this weapon works is that the guidance system marks the target, and then it wirelessly sends the coordinates to the smart bullet.
Keith visszajön, majd Elliot megjelöli a területét, hogy a csajok tudják, hogy foglalt. Én pedig kiválasztom az egyik kisebb, gyengébb példányt, az erre bóklászók közül.Keith comes back, Elliot marks her territory so the girls know he's taken, and I pick off one of the smaller ones that comes by for a looksee.
Kikapta a fogait, és éppen azon volt, hogy körbe megjelöli vele a pitét...He'd got his teeth out and he was just putting all marks like, round the pie...
- Van zászlónk, hogy megjelöljük a helyét?~ Can we get a flag to mark his position?
- megjelöljük a térképen mint "lehetséges".-we'll mark "maybe" on the map.
Akkor megjelöljük.Then we mark him out.
Amikor összeillesztjük ezeket és megjelöljük őket egy térképen, ...rájövünk, hogy ez egyfajta mértani alakzat, ...ami megjelenik közöttük.And when you join these together and mark them on a map, you realize that there's kind of geometrical formations that appear between them.
Csak úgy, ahogy tette Robert Oppenheimer vagy Neil Armstrong, nekünk is szükségünk van az ide illő szavakra, hogy megjelöljük ezt a történelmi eseményt.Like Robert Oppenheimer or Neil Armstrong we need the appropriate words to mark this historic scientific event.
- Azok a kék körök egyfajta beavató szertartás jelei, ahol a jelölteknek meztelenre kell vetkőzniük, így a tagok megjelölik rajtuk tollal, hol vannak elhízva.Those blue circles are a hazing ritual where the pledges have to strip naked so the members can mark fat spots with a pen.
- Sokan megjelölik a naptárban.- It's almost always marked on the kitchen calendar.
A dílerek néha megjelölik a termékeiket.Dealers sometimes use symbols like these to mark their product.
A farkasok megjelölik a területüket, körbevizelik.See, wolves, they pee all over the place marking their territory.
A fizikusok körbeszagolják egymást, aztán megjelölik a területüket.Physicists need to sniff each other out, mark their territory.
"megjelöltem a területemet". A nadrágom a területem.Well, don't tell anybody this, but while I was out on patrol, I "marked my territory."
- Nem, megjelöltem.No, I marked him.
- Vágd meg a lábad, ahol megjelöltem!Now cut your leg where I've marked it.
A lelkedet megjelöltem, pap.Your soul is marked, priest.
A patakokat megjelöltem.No, the creeks are marked.
Azt hoztuk amit megjelöltél.We took the one you marked.
Még csak azt a fejezetet, amit megjelöltél, de eddig nagyszerű.You read it! I only got through the chapter you marked, but so far, it's great.
"Ellenőrizze a megjelölt oldalakat.""Check the marked pages."
"Nézze meg a megjelölt oldalakat.""Check the marked pages."
- Az a druida főzet, megjelölt engem.- That druid potion that marked me?
- Kipakoljuk a ládákat. Tedd a megjelölt bankjegyeket Sid táskájába!- Dude, get those marked bills into sid's briefcase.
- Valaki megjelölt minket.- Somebody's marked us.
Figyelem, minden szabad földet megjelöltünk.Folks, each quarter section is marked.
"Ötévesen elvittek a világukba, és megjelöltek, de a jel lekopott."I was taken to their world when I was five and marked, but it faded.
A bőr olyan volt, mint a fák kérge... mint egy Fa, amit megjelöltek a sivatagi szél... az egymást követő homokviharok.The skin becomes like tree bark... like a tree marked by the desert wind... by sandstorm after sandstorm...
Azokat kapja el, akiket megjelöltek, és mindenkit, aki az útjába áll.It'll get those that are marked and anyone who tries to stop it.
Azt hiszem, megjelöltek engem.I think they've marked me.
Azt mondta, megjelöltek.He said I was marked.
Azt hiszed, ez a föld a tiéd csak, mert megjelölted táblával?You think this ground is yours just because you marked it with sticks?
Biztos megjelölted a kártyákat.Clearly, the cards are marked.
Legalább megjelölted már a területed?Well, have you marked your territory at least?
Ne hidd, hogy a tied csak azért mert megjelölted a vizeleteddel.Don't think it's yours just 'cause you marked it with your urine.
Ne hogy azt mond, hogy megjelölted saját magadat.Don't tell me you marked yourself.
- Az aktáját megjelölte, hogy "S-S".You've marked his file SOS.
- Igen megjelölte.- Yeah, he marked it.
Ami azt illeti, megjelölte a halálra.Matter of fact, he's marked you for death.
Apa megjelölte ugyanezt a helyet a naplójában.Dad earmarked the same asylum in the journal.
Az elkövető végigcsinálta mind a hat kört, és megjelölte az áldozatokat.Our unsub killed all the way through the sixth circle and marked his victims accordingly.
Amióta megjelöltük, őt szolgálja.From the moment you were marked, you've been serving him.
De megjelöltük a komoly gondokkal küszködőket.But we have earmarked the ones in serious trouble.
Még egyszer, megjelöltük a földeket.Again, each quarter section is marked.
Tudod, megjelöltük az idevezető utat, hogy aztán visszatalálhassunk.You know, we marked our way here so that we could find our way back after.
Átvettük és megjelöltük.So received and marked.
Azt, amelyiken megjelöltétek a sírhelyeket.The one you marked the gravesite on.
Hé! Remélem megjelöltétek, ahová letettétek az aknákat?I hope you've marked the areas where you laid the landmines
"A király gyermekeit megjelölték."The king's children were marked.
- Az egyetlen embert, aki tudja, - megjelölték a halálra.The only person who can tell us that has been marked for death.
- Ha a Wehrmachtnak lenne itt tábora, megjelölték volna.If the Wehrmacht had positions in this forest, they would be marked there.
- Hallottam, hogy megjelölték a dagit.I heard the fat man got marked.
- Hogy érti, megjelölték?- What do you mean? - They marked me.
Azért jöttem, hogy megjelöljem a házadat.I'm here to mark your place.
Eddig legalább két lehetséges menekülési útvonalat találtam, és morzsácskákat hagytam, hogy megjelöljem a szabadulásom útvonalát.So far I had found at least two possible escape routes, and left breadcrumbs to mark my way to freedom.
Egy flörtre vagy attól, hogy régimódiasan megjelöljem a területemet.You are one flirt away from making me mark my territory the old-fashioned way. And that would be?
Hagytam pár MM's-et, hogy megjelöljem hol hagytam, de valami biztos megehette.I even left some MM's to mark the spot where I left her, but something must have eaten them.
Hogy megjelöljem a csípőmet.I want to mark it.
Hogy megjelöld a területedet?To mark your territory?
Roger, ez túl drága ahhoz, hogy megjelöld a területed.Roger, this is an expensive way to mark your territory.
- Nem! Hogy megjelölje a területét.It's to mark their territory.
- Nézd, lehet, hogy le fogja pisilni, hogy megjelölje a területet.Look, she's probably gonna pee on him - just to mark her territory. - Gertie!
Azért készítem ezt a fotót, hogy megjelölje a kezdetet.So I take a photo that will mark this beginning
Ezért nagyon fontos, hogy megjelölje a belépési pontot, hogy visszatéréskor megtalálja magát.It is imperative, therefore, that you mark your point of entry on arrival, in order to facilitate finding it again for return,
Oké, nos a lényeg az, hogy apád fel-felbukkant a kórházban, hogy megjelölje a területét, és az egyik orvost, aki még eléggé újonc volt, szájon vágta.Okay, well, the point is... your dad started showing up at the hospital to mark his territory... and one of the doctors, who was getting a little fresh, got punched in the mouth.
A villámháború alatt a gyerekeknek kicsi, fehér zászlókat adtak, hogy megjelöljék a fel nem robbant gyújtóbombák helyét.During the blitz, children were given little white flags to mark the positions of any unexploded incendiary bombs.
Ez az a pecsét amelyet arra használtak, hogy megjelöljék a leveleket a dachaui postahivatalban.It is the stamp that was used to mark the letters in the Dachau post office.
Megérdemli, hogy megjelöljék.Deserves marking.
És biztos, hogy később olyanok leszünk mint két alfa hím, akik vicsorognak és mindenhova odapisilnek hogy megjelöljék a területüket, de döntetlen a vége.And, sure, for a while, we were like two alpha dogs baring our teeth, and peeing everywhere to mark our territory, but it came out a draw.
- Azért jöttem, hogy megjelöljek egy teknős fészket.- I'm here to mark a turtle nest.
Vajon az ősi civilizációk építették a piramisokat, ...nem csak azért, hogy képviseljen egy jelképes kozmikus kapcsolatot, ...de azért, hogy megjelöljön egy tényleges földönkívüli kapcsolat helyét, ...ahogy sok ősi űrhajós teoretikus hiszi?Could ancient civilizations have built pyramids, not just to represent a symbolic cosmic connection, but to mark a place of actual extraterrestrial contact, as many ancient astronaut theorists believe?
Ez ugyanazt, mint amit nálam használtak, hogy megjelöljenek.It's the same as the one they used to mark me for sacrifice.
Vagy a dombot azért építették egy meteorkráter szélére, ...hogy megjelöljenek egy nagyon ritka és értékes elemet, ...ami gyakran megtalálható a meteorokban az irídiumot?Or was the mound's proximity to a meteor site intended to mark the presence of a very rare and precious element often found in meteors... iridium?
Hányszor kell még megjelölnöm a területemet a mocskos macskáitoknak?How many times do I have to mark my territory for you filthy cats?
A fekete orrszavú félelmetes külseje és terület-megjelölő módszere ellenére sebezhető óriás... a szarvai miatt majdnem a kipusztulásig vadásztak rá.The black rhinoceros, for all its formidable presence ... and frequent marking of territory is a vulnerable giant, poached almost to extinction for the value of its horn.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

limitál
limit
lyukaszt
punch
megél
live on
megismétel
repeat
megjelenik
appear
megjelentet
publish
megjön
Magyarized
megkönnyít
ease
megnevez
name
megnéz
take a look

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'mark':

None found.
Learning languages?