Megfertőz (to infect) conjugation

Hungarian
120 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megfertőzök
I infect
megfertőzöl
you infect
megfertőz
he/she to infect
megfertőzünk
we infect
megfertőztök
you all infect
megfertőznek
they infect
Present definite tense
megfertőzöm
I infect
megfertőzöd
you infect
megfertőzi
he/she infects
megfertőzzük
we infect
megfertőzitek
you all infect
megfertőzik
they infect
Past indefinite tense
megfertőztem
I infected
megfertőztél
you infected
megfertőzött
he/she infected
megfertőztünk
we infected
megfertőztetek
you all infected
megfertőztek
they infected
Past definite tense
megfertőztem
I infected
megfertőzted
you infected
megfertőzte
he/she infected
megfertőztük
we infected
megfertőztétek
you all infected
megfertőzték
they infected
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megfertőznék
I would infect
megfertőznél
you would infect
megfertőzne
he/she would infect
megfertőznénk
we would infect
megfertőznétek
you all would infect
megfertőznének
they would infect
Conditional present definite tense
megfertőzném
I would infect
megfertőznéd
you would infect
megfertőzné
he/she would infect
megfertőznénk
we would infect
megfertőznétek
you all would infect
megfertőznék
they would infect
Conditional past indefinite tense
megfertőztem volna
I would have infected
megfertőztél volna
you would have infected
megfertőzött volna
he/she would have infected
megfertőztünk volna
we would have infected
megfertőztetek volna
you all would have infected
megfertőztek volna
they would have infected
Conditional past definite tense
megfertőztem volna
I would have infected
megfertőzted volna
you would have infected
megfertőzte volna
he/she would have infected
megfertőztük volna
we would have infected
megfertőztétek volna
you all would have infected
megfertőzték volna
they would have infected
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megfertőzni
I will infect
fogsz megfertőzni
you will infect
fog megfertőzni
he/she will infect
fogunk megfertőzni
we will infect
fogtok megfertőzni
you all will infect
fognak megfertőzni
they will infect
Future definite tense
fogom megfertőzni
I will infect
fogod megfertőzni
you will infect
fogja megfertőzni
he/she will infect
fogjuk megfertőzni
we will infect
fogjátok megfertőzni
you all will infect
fogják megfertőzni
they will infect
Subjunctive present definite tense
megfertőzzem
(if/so that) I infect
megfertőzd
(if/so that) you infect
megfertőzze
(if/so that) he/she infect
megfertőzzük
(if/so that) we infect
megfertőzzétek
(if/so that) you all infect
megfertőzzék
(if/so that) they infect
Subjunctive present indefinite tense
megfertőzzek
(if/so that) I infect
megfertőzz
(if/so that) you infect
megfertőzzön
(if/so that) he/she infect
megfertőzzünk
(if/so that) we infect
megfertőzzetek
(if/so that) you all infect
megfertőzzenek
(if/so that) they infect
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megfertőznöm
I to infect
megfertőznöd
you to infect
megfertőznie
he/she to infect
megfertőznünk
we to infect
megfertőznötök
you all to infect
megfertőzniük
they to infect

Examples of megfertőz

Example in HungarianTranslation in English
- Igen, így a legkönnyebb megfertőzni minket.Yeah, that's the easiest way to infect us.
- Nem akarlak megfertőzni.- Oh. I don't want to infect you.
A hazatérésre váró sérülteket akarja megfertőzni.He's planning to infect the wounded on the way home.
A lehető legtöbb embert akarja megfertőzni.He wants to infect as many people as possible.
A szervezeta galaxis olyan nagy részét akarja megfertőzni a vírussal, amekkorát csak lehet, ezért tudni akarják majd, kitől kaptuk, és aztán megbabrálják az agyamat...The Establishment is trying to infect as much of the galaxy as it can with this contagion of theirs. And they're gonna want to find out who gave it to us. And then they're gonna mind frell me.
Elég nekem, ha egy versenyzőt megfertőzök az alázat példájával.It is enough if I infect one athlete with this devotion.
Nos, nem valószínű, hogy bárkit is megfertőzök.Well, it's not likely I'm going to infect anyone.
Engem nem érdekel, amúgy sem fürdenék veled, még megfertőzöl valami szarral.To me it does not matter to me, equal would not shower to me with you, you could infect something to me.
Mindent, amihez hozzáérsz, megfertőzöl a saját nyomoroddal.Everything you touch gets infected with your own special brand of misery.
Még ha lenne is esély rá, hogy meg tudod menteni azokat a gyerekeket... azt kockáztatod, hogy megfertőzöl mindenki mást a Földön.'Cause even if there was a chance that you could save those kids... you risk infecting everyone else on Earth.
Remek, megfertőzöl.God, you're gonna get infected.
Az egyetlen módja, hogy Krell határidejére eredményt érjünk el, az az, hogy megfertőzünk 4 egészséges klingont!The only possible way to get results on Krell's schedule is... to infect four healthy Klingons!
Azt érti ugye, hogy az egyetlen módja annak hogy ezt bizonyítsuk, az hogy... találunk egy idiótát, akit megfertőzünk egy halálos betegséggel... És beküldjük hozzá, szemtől szembe.You understand the only way to prove this theory of yours is for some idiot to infect themselves with a lethal pathogen and then meet with her, face to face.
Egy e-mailt, amit megfertőzünk egy féreggel, ami belülről törne be a Fehér Ház hálózatába.An e-mail infected with a worm that could bore into the White House network from the inside.
A helyetekben eltűnnék innen, mielőtt a zombi űrlények eljönnek és megfertőznek.If I was you people, I'd get out of here before the zombie aliens come back and infect us all.
Akit megfertőznek, abban nő egy hely, ahol a szerkezet lesz.Everyone infected will grow a place the tech can sit.
Az irathient hordozók heteken át járhatnak köztünk, megfertőznek másokat, miközben nekik nincsenek tüneteik.Irathient carriers walk around for weeks, infecting others, showing no symptoms.
Aztán rájöttek, hogy ha megfertőznek egy elég nagy populációt, a kísérlet és a túlélői, akkor megtalálják az ellenszert.Then you realized if you could infect a large enough populace, the experiment and its survivors, you'd find a cure.
Barátokat, akiknek hazudnak, és szeretőket, akiket megfertőznek.They make friends they will lie to, take lovers they will infect.
Azon gondolkodom, ha mindig figyelsz engem... Akkor tudtad, hogy megfertőzöm Billt, amikor ivott belőlem?I just realized that if you're always watching did you know I was infecting Bill when he was feeding off of me?
Ha nem adod fel, megfertőzöm, mi nyertünk.You don't give up, I infect her, we win.
Nem, inkább megfertőzöm a tengerimalacom náthával hogy fellőjék az űrbe, és talán a kozmikus sugarak majd meggyógyítják.No, I'm gonna infect my guinea pig with the common cold and launch it into space to see if it gets cured by cosmic rays.
Úgy tesz, mintha Bobby nem indítaná be, de hamarosan megfertőzöm a románccal. Hát, sok szerencsét!She's acting like Bobby doesn't give her the fever, but soon I'll infect her with romance.
A merevségeddel lassan a többi diákot is megfertőzöd.Your Hüftsteife now already infected my other students.
Azért küldték Karakurt-ot a búcsúztatásra, hogy azt gondoljátok, fenyegetést jelent, így biztonságba helyezed a szenátort és közben megfertőzöd.They sent Karakurt to the memorial to make you think he was the threat so you would secure the Senator and infect him in the process.
Ha félsz attól, hogy megfertőzöd a családodat... menj és költözz be az iskolába. Én majd meglátogatlak.If you're afraid of infecting your families, come live in the school, I'll look after you.
Mint egy bőrönd, berakod a mutációt, megfertőzöd az alanyt és a mutagén bekerül a gazdasejtbe.It's like a suitcase. You pack in genetic mutation, infect the body and the vector unloads into the target cells.
Szándékosan megfertőzöd a sereget.You're deliberately infecting our army.
A hacker megfertőzi vele a gépedet, és a webkamerán keresztül kémked utánad.The hacker infects your computer with it, and they can use your webcam to spy on you.
A korrupció megfertőzi a templáriusok sorait, ahogy a vezetés látja szerepüket az irányítókból s védelmezőkből, átfordulnak... elnyomókká.Corruption infects the Templar ranks as the leadership sees their role shift from control and protection... to suppression.
A légtérbe kerül, majd megfertőzi a tüdőt.It gets airborne, and then infects the lungs.
A nano-vírus ugyanúgy megfertőzi a gépeket, mint a szerves vírus az embereket.Now, a nano-virus infects technology Just like an organic virus infects people.
A nőstény hordozza a parazitát, és mialatt vért keres, hogy táplálja a tojásait, megcsípi és megfertőzi az embereket.The female carries the parasite, and while searching for blood to nourish her eggs, she bites humans and infects them.
De valamit nem fognak tudni.... ...hogy a pokrócakat megfertőzzük A-típusos tüdőgyulladással, azaz SARS-sal!But what the round eyes will not know is that the blankets are infected with SARS!
Ehelyett fogjuk egy egészséges fa magját és megfertőzzük egy gombával, ami genetikailag megváltoztatja a gyökér rendszerét.Instead, you take the seed of a healthy tree and infect it with a fungus that... genetically alters its root system.
Hozzon egy pár borjút és lovat. Mesterségesen megfertőzzük őket, aztán meglátjuk, mi történik.Bring in a few calves, some horses, infect them artificially, then wait and see what happens.
Kérem, vigye innen a babát, mielőtt megfertőzzük!Please, take the baby out of here before we infect it.
Leszedhetjük a botnet vírusát Mr. Gaines laptopjáról, megfertőzzük vele a miénket, bent vagyunk.Well, we can take the botnet's malicious code off Mr. Gaines' laptop and infect one of ours and we're in.
De nem kockáztatom meg, hogy megfertőzitek őt, vagy bármelyik másik beteget.But I'm not going to risk you giving him or any of the other patients an infection.
Miféle jobbítás az, hogy megfertőzitek a társaitokat, hogy azok minél többeket betegítsenek meg?What good could come of infecting your own people and then sending them out to infect as many others as possible?
- Senki sem jöhet ide, megfertőzik őket!No one can come here, you'll infect them!
A bakteriofágok többszörözik önmagukat, és amikor ezt teszik, megfertőzik a természetes baktériumainkat új genetikai anyaggal.Well, bacteria phages amplify themselves and as they do this, they infect your natural bacteria with new genetic material, okay?
A győztesek megfertőzik őt a legközelebbi náthájukkal, majd ingyenes mintát kapnak az ő betegségéből.The winner gets to infect him with their next cold, and they get a free sample after he gets sick.
A terv, hogy megfertőzik a katonákat, mielőtt hazatérnek.Well... the plan is to infect servicemen with the virus before they go home.
A többit is megfertőzik azzal a vírussal.Our bats must be infecting other bats with the virus.
- Biztos, hogy másokat is megfertőztem.- I've definitely infected other people.
Biztosan megfertőztem, amikor a hajón civakodtunk.I must've infected him when we were fighting on the boat.
Csak épp megfertőztem egy vírussal, ami eddigre már tönkretette a programot.It was just infected with a virus, which means it'll have corrupted the code by now.
Hasty mondta, hogy a városi tanács szerint mindkettejüket megfertőztem.Hasty told me the town council felt they both had been infected by me.
Minden gyerek őt cikizte, szóval megdörzsöltem a szemét, és megfertőztem az enyémet.All the kids teased her, so ... I rubbed her eye and infected myself.
Az azelőtt volt, hogy megfertőztél Ben.That was before you infected me, Ben.
Ha a levegőben terjedsz, akkor mindenkit megfertőztél volna, nem csak a mozgólépcsőn lévőket.If you were aerolized you would have infected everyone not just those on the escalator.
Mai nappal a mocsok, mellyel megfertőztél, eltűnik.After today, the filth that you infected me with will be gone.
Mintha megfertőztél volna ezzel a gondolkodással.You seem to have infected me with a little bit of that spirit.
Nem hiszem el, hogy megfertőztél a hipochondriáddal.I can't believe you infected me with your hypochondria.
"És már megfertőzött egy maréknyi embert a hajón,"And it infected a bunch of people on the ship,
- Akit megfertőzött a vírus?- The one who got infected with the virus?
- Micsoda? - A tegnapi betegem... biztos megfertőzött.- That patient I saw yesterday... must have infected me.
- És megfertőzött mindenkit.- And he infected the people.
A WSCE úgy értesült, hogy a városban tomboló járvány, mely eddig már 36 áldozatot követelt, és több, mint 70 embert megfertőzött, valószínűleg terrorcselekmény.WSCE has received word that the city-wide outbreak that has so far claimed 36 lives and infected over 70 people might be an act of terrorism.
Eric, attól tartok, hogy véletlenül megfertőztünk az AIDS vírussal.Eric, I'm afraid that we've accidentally infected you with the AIDS virus.
Attól tartok, a manók megfertőztek mindent.It's the elves, I fear they may all become infected.
Az elmúlt 11 napban megtámadtak, megfertőztek, hagytak volna meghalni, és ládába zártak, mint egy állatot.In the last 11 days, I have been attacked, infected, left for dead, and crated like an animal!
Azok a fiúk... már megfertőztek két ártatlan lányt.Those boys-- they infected at least two innocent girls.
Azt mondja, a lények megfertőztek minket valami járvánnyal, maga pedig még ezután is tárgyalni akar velük?You say these creatures have infected us with a plague, but do you still want us to negotiate with them?
Ezek a problémák kitörtek, és megfertőztek mindenkit!All these troubles came bursting out, infected people.
A kód, amivel állítólag megfertőzted az adatközpontot, nincs rajta.The code you're claiming infected the data center isn't there.
Aláástad pozíciómat mint tanulmányi előadó, és megfertőzted ezt a házat, olyan sebeket okozva, amik soha nem gyógyulnak be.You undermined my office of Scholarship Chair, and you infected this house with a cancer from which it may never be cured.
Lehet, hogy megfertőzted Margaux-t meg őt itt, de nem hagyom, hogy Javierrel is ezt tedd.Ah, you may have infected Margaux and this one, but I won't let you do the same to Javier.
S.A.R.A.H., megfertőzted Andyt valamilyen érzelmi...S.A.R.A.H., you infected Andy with some kind of emotional...
Úgy odavoltál érte, hogy megfertőzted a lányomat is!Your infatuation for him infected my daughter!
$370 milliós rekord összeg, ami megfertőzte ezt a várost a lottó lázzal.a record $370 million has infected this city with lottery fever.
- Az iránytű az ágyékodban tudja, hogy ő a legdögösebb csaj, akivel együtt lehetnél, de az apádtól való félelem megfertőzte azt a vastag, ír agyadat.- The compass in your crotch knows she's the hottest chick you'll ever be with, but your fears about your father have infected your thick Irish brain.
- Kawalsky-t megfertőzte egy Goa'uld.Kawalsky's become infected with a Goa'uld.
- Mindegyiket megfertőzte...He infected all of them. All of 'em.
- Valami megfertőzte a lábamat.-Darn foot got infected.
Sikeresen megfertőztük a patkányt.Then the rat's successfully infected.
- Tahát Demps-et megfertőzték?So Demps was infected? Yes.
- Őt is megfertőzték. Emma volt az. - Eph, ez...He was infected by Emma.
A 31-es Szekció készíthette a vírust, amivel... megfertőzték Odot, hogy felhasználják hordozóként!Section 31 must have created the virus, infected Odo, and used him as a carrier.
A CIA szerint a programot megfertőzték egy vírussal, ami világméretű számítógépes összeomláshoz vezethet.The CIA believes that your software has been infected with a virus, that when released, will cause worldwide computer damage.
A fiúkat megfertőzték, Cochran.The boys have become infected, Cochran.
Minden élőlény megfertőzne nanoszonda-vírusokkal.It would infect all life-forms with nanoprobe viruses.
Majd másnap az iskolában azok a gyerekek másokat is megfertőznének, és úgy két hét alatt a fél népesség fertőzött lenne!And the next day at school, some of those kids would infect others, and in two weeks' time, this virus... is in the general population.
Mi van, ha meg akarnak fertőzni valamivel, hogy aztán én megfertőzzem a legénységet?What if they're trying to infect me with something, so that I infect the crew?
A fertőzés nagyját megfékeztem, de fel kell nyitnod, ki kell vágnod, ami elhalt. Bentről kifelé, összevarrod, és... Csak nehogy újra megfertőzd.I held off the worst of the infection, but you're gonna have to open it up, cut out and scrub away anything that's dead, working your way out, sewing it together and you got to try to make sure you don't re-infect it.
Ne hagyhatjuk, hogy megfertőzd a többi pácienst, feji vagy testi tetűvel, vagy ehhez hasonlóval.We can't have you infecting the other patients with head or body lice, things of that nature.
- hogy megfertőzze őt téveszmékkel...- infecting him with delusions of...
A Harmadik Frakciónak elegendő cikloszarinja maradt ahhoz, hogy megfertőzze az egész várost.Third Faction has enough toxin to infect an entire city.
A helyszín közelsége miatt valószínű, de mivel az elkövető annyit bajlódik, hogy az áldozatait megfertőzze, szerintem nem valószínű.Based on the sheer proximity, it's possible, but given the lengths to which the unsub goes to infect his victims, I think it's unlikely.
A legjobb lehetőségünk találni valakit, aki elég dühös, hogy megfertőzze a lányát és a másik 3 gyereket a gyógyszer kísérlet feljegyzéseiben.Our best bet at finding someone that angry enough to infect your daughter and three other children is in the drug-trial records.
A robbanó mellény, a követelések... a lényeg az volt, hogy annyi időt töltsön az emberekkel, hogy megfertőzze őket, így elterjeszthetnék a vírust.The suicide vest, the demands... all about exposing people long enough to get them infected so they'd spread the virus.
A ragadozó egy királynő, aki csatlósférgeit küldi, hogy megfertőzzék és rabszolgaságba kényszerítsék az embereket azáltal, hogy megtámadják az agyukat.The predator is a queen, which uses satellite worms... to infect and enslave people by attaching to their brains.
A szülők beleegyeztek, hogy megfertőzzék.- The parents agreed to infect him.
A vírus első hordozói, akik azzal a szándékkal jöttek, hogy megfertőzzék a népességet.Perfect patient zeros entering the country with the sole intent of infecting the populace.
Azon töprengtem, hányan lehettek benne abban az összeesküvésben, hogy megfertőzzék egy betegséggel.So many people must have been involved in the conspiracy to infect him with the disease.
Azt hiszem, a C.N.P.-t használják arra, hogy a hajókat megfertőzzék egy komputervírussal... amivel tudják fogni a Cylon parancsokat.I think they're using the CNP to infect your ships with some kind of computer virus which makes them susceptible to Cylon commands.
Elég sok lépfene kell ahhoz, hogy megfertőzz egy embert.It takes a lot of anthrax to infect a human being.
Gyászomban hagytam, hogy megfertőzz gyűlöleteddel.In my grief I let you infect me with your hate. That is untrue!
Ha a részleteket nem is, de tudtam. És hagytam, hogy megfertőzz engem és a gyerekeinket.maybe not the specifics the details but I've known and I have let you infect me and our children.
Ne gyere közelebb! Nem akarom hogy megfertőzz!Go away, I don't want to be infected.
Nem kockáztathatjuk meg hogy megfertőzz bárkit a jövőben.We can't risk you infecting anyone in the future.
- hagyták, hogy a fiuk megfertőzzön egy ártatlan kislányt?To let their son infect some nice girl from the 'burbs?
A halála emlékeztetőül szolgál arra, hogy a világban jelen van a gonosz. Mi pedig nem tétovázhatunk az árnyékában... és nem hagyhatjuk, hogy megfertőzzön minket.His death should be a reminder to us all that there is evil in this world and that we cannot falter in the face of it, but we also can't let it infect us.
Amíg elő nem jön belőle Hulk, hogy megfertőzzön valakit?For him to hulk out, infect somebody else?
Bárki is áll a Decima mögött, szerintem azért hozták létre a vírust, hogy megtaláljon és megfertőzzön egy pontos célpontot. A gépet.Whoever Decima is, I believe they created the virus to find and infect a single target... the machine.
Inkább végzek magammal, mintsem hagyjam, hogy megfertőzzön az a lény. De ez nem számít.I would destroy myself rather than let that creature infect me, but that's no matter.
Nem engedhettem, hogy másokat is megfertőzzetek odakint.But I couldn't let you go outside and risk infecting others. I had to contain it.
A bolygónkat akarják, és egy dolog vezérli őket, hogy megfertőzzenek másokat.They dream of alien landscapes, and they are driven by the impulse to infect others.
Egy genetikai késztetés, hogy megfertőzzenek másokat.The genetic drive to infect others.
Egy vírust használnak, hogy megfertőzzenek minden eszközt, amely csatlakozva van a hálózatunkra.They're using a worm to infect any devices connected to our private network.
Idegen tájakról álmodnak, és egy dolog vezérli őket, hogy megfertőzzenek másokat.They dream of alien landscapes, and they driven by the impulse to infect others.
Lehunyom a szemem, és beólálkodnak, hogy rám lihegjék a büdösségüket, hogy megfertőzzenek!You force yourselves in, and are trying to infect me with your foul breath!
Elég egyet megfertőznöm.I just need to infect one.
- És utána, minden törzsnek egyetlen sejtet kell megfertőznie, hogy átrendeződjön.- And then all the strains would have to infect a single cell in order to re-arrange.
A vírus terjeszteni akarja magát, de ehhez szervezeteket kell megfertőznie.This virus wants to spread itself but in order to do so, it needs other organisms to infect.
Miért tartott olyan sokáig megfertőznie?Why did it take so long to infect him?
Egy keverék fajt kell megfertőznünk, akinek a DNS-e félig emberi, félig pedig a miénk.We need to infect a bridge species whose DNA lies somewhere in-between.
A kukoricánkat megfertőző genetikai szennyeződésből adódó új betegségekről tartunk megbeszélést.We invite you to attend a meeting about the new diseases which are infecting our corn because of transgenic contamination.
Hát, egy genetikailag létrehozott víruson dolgozunk, ami képes lenne elpusztítani a Dr. Kellert megfertőző kórokozót, de az nem pusztítaná el magát a biopolimert.Well, we're working on a genetically engineered virus that might be capable of destroying the pathogen that's infecting dr. Keller but that wouldn't eliminate the biopolymer itself.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

létrejön
originate
megdorgál
admonish
megenged
allow
megerőszakol
rape
megfelel
measure up
megfigyel
watch
meghív
invite
megjelenít
display
megjelentet
publish
megkezd
begin

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'infect':

None found.
Learning languages?