Megerősít (to confirm) conjugation

Hungarian
129 examples
This verb can also have the following meanings: to beef up, to reassure, reinforce, to strengthen, to reinforce

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megerősítek
I confirm
megerősítesz
you confirm
megerősít
he/she to confirm
megerősítünk
we confirm
megerősítetek
you all confirm
megerősítenek
they confirm
Present definite tense
megerősítem
I confirm
megerősíted
you confirm
megerősíti
he/she confirms
megerősítjük
we confirm
megerősítitek
you all confirm
megerősítik
they confirm
Past indefinite tense
megerősítettem
I confirmed
megerősítettél
you confirmed
megerősített
he/she confirmed
megerősítettünk
we confirmed
megerősítettetek
you all confirmed
megerősítettek
they confirmed
Past definite tense
megerősítettem
I confirmed
megerősítetted
you confirmed
megerősítette
he/she confirmed
megerősítettük
we confirmed
megerősítettétek
you all confirmed
megerősítették
they confirmed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megerősítenék
I would confirm
megerősítenél
you would confirm
megerősítene
he/she would confirm
megerősítenénk
we would confirm
megerősítenétek
you all would confirm
megerősítenének
they would confirm
Conditional present definite tense
megerősíteném
I would confirm
megerősítenéd
you would confirm
megerősítené
he/she would confirm
megerősítenénk
we would confirm
megerősítenétek
you all would confirm
megerősítenék
they would confirm
Conditional past indefinite tense
megerősítettem volna
I would have confirmed
megerősítettél volna
you would have confirmed
megerősített volna
he/she would have confirmed
megerősítettünk volna
we would have confirmed
megerősítettetek volna
you all would have confirmed
megerősítettek volna
they would have confirmed
Conditional past definite tense
megerősítettem volna
I would have confirmed
megerősítetted volna
you would have confirmed
megerősítette volna
he/she would have confirmed
megerősítettük volna
we would have confirmed
megerősítettétek volna
you all would have confirmed
megerősítették volna
they would have confirmed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megerősíteni
I will confirm
fogsz megerősíteni
you will confirm
fog megerősíteni
he/she will confirm
fogunk megerősíteni
we will confirm
fogtok megerősíteni
you all will confirm
fognak megerősíteni
they will confirm
Future definite tense
fogom megerősíteni
I will confirm
fogod megerősíteni
you will confirm
fogja megerősíteni
he/she will confirm
fogjuk megerősíteni
we will confirm
fogjátok megerősíteni
you all will confirm
fogják megerősíteni
they will confirm
Subjunctive present definite tense
megerősítsem
(if/so that) I confirm
megerősítsd
(if/so that) you confirm
megerősítse
(if/so that) he/she confirm
megerősítsük
(if/so that) we confirm
megerősítsétek
(if/so that) you all confirm
megerősítsék
(if/so that) they confirm
Subjunctive present indefinite tense
megerősítsek
(if/so that) I confirm
megerősíts
(if/so that) you confirm
megerősítsen
(if/so that) he/she confirm
megerősítsünk
(if/so that) we confirm
megerősítsetek
(if/so that) you all confirm
megerősítsenek
(if/so that) they confirm
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megerősítenem
I to confirm
megerősítened
you to confirm
megerősítenie
he/she to confirm
megerősítenünk
we to confirm
megerősítenetek
you all to confirm
megerősíteniük
they to confirm

Examples of megerősít

Example in HungarianTranslation in English
"Ezúton szeretném megerősíteni a szerda 19 órás időpontot."Writing to confirm Wednesday at 7:00 P.M."
- Arra gondolunk, de még próbáljuk megerősíteni szemtanúkkal is.- That's what we think now but we're trying to confirm with eye witnesses.
...habár itt a városházán képtelenek vagyunk megerősíteni a részleteket, úgy tudjuk, legalább egy személy meghalt... ebben a - hivatalnokok így nevezik - feltételezhető gyilkosságban.Female reporter:... at city hall, though we are unable to confirm the details, we do know that at least one person is dead in what officials are calling a possible murder.
A kórház nem hajlandó megerősíteni a lemondást, ezért egyesek azt feltételezik, hogy dr. Graystone...- Now, the hospital is refusing to confirm the resignation, leaving some to speculate that Dr. Graystone--
A nejem időpontját szeretném megerősíteni, holnap háromra.I'm calling to confirm my wife's appointment for tomorrow at 3:00.
- Mindjárt megerősítek magának valamit.Oh, I'll confirm something for you.
Biztos, hogy Kayla bármit megerősít, amit csak mond neki, nemde?You know, I'm sure Kayla can confirm just about whatever you tell her to confirm, right?
Nem árthat, ha megerősítünk mindent.Couldn't hurt to confirm everything.
Pope megegyezett Ramosszal, hogy csak azt nyomtatja ki, amit megerősítünk.Pope made an agreement with Ramos here that he will only print what we confirm.
- Ezek a fejesek, akiket említett, feltételezhetjük, hogy megerősítenek mindent, amit most elmondott?These higher-ups you mentioned, can we assume that they'll confirm everything you just told us?
Kérem ezredes, foglaljon helyet! Természetesen csak abban az esetben fogadom el a régensséget, ha az orvosok is megerősítenek ennek szükségességéről.Obviously, I would only accept the regency if there was a medical report confirming this necessity.
Mindent megerősítenek majd.I'll give you their details. They'll confirm everything.
Mindig valami olyasmivel kezdődik, ami igaz, amit megerősítenek.- it always starts with something true, something confirmed.
- Felfedező, itt Kowalski, - megerősítem, látjuk a törmeléket.- Explorer, this is Kowalski, confirming visual contact with debris.
- Megerősíti? - Igen, megerősítem.You can confirm all that?
- Mindjárt megerősítem, hogy meghaltak.- I'll just confirm that they're dead.
- Várd meg, amíg megerősítem.We got ears on you. Wait for me to confirm that.
14-es, megerősítem. Ott a holttest a drótok közt.Airship 14, confirm the body is in the wires.
- Tagadod, vagy megerősíted?Will you deny this or confirm it?
Csupán arról, hogy... amilyen hamar csak lehet... az első adandó alkalommal, te... fogod magad... és szép csendben megerősíted, hogy Shane 73 gránátot vetetett nyilvántartásba, és hogy mind a 73 gránát ott pihen érintetlenülAll we're saying is... As soon as we can... The first chance you get, you... you're gonna... quietly confirm that Shane logged in 73 grenades
David, megtennéd kérlek, hogy megerősíted, hogy az áldozat, őő...villantósban van?David,can you please confirmif the vic has, uh... gone commando?
De ha ma teszed meg, azzal csak megerősíted a pletykát.But if you do it today, people will just think that you believe the blast. You'll be confirming the rumor.
De ha visszavágsz, azzal csak megerősíted a sok rosszat, amit gondol rólad.And you know that if you punch him out it'll just confirm the bad stuff he thinks about you.
"Az iráni légvédelmi parancsnokság radarközpontja megerősíti, hogy a gép egy amerikai RC-135-ös."Iranian Air Defense Command radar signal confirms aircraft as U.S. RC-135.
"Minden szimuláció mi már fut megerősíti."'Every simulation we've run confirms it.'
- A menetlevél is megerősíti az állítást.The vehicle logbook confirms it.
- A titkosszolgálat vezetője megerősíti, hogy nem törték fel a rendszerünket.Head of the uniformed secret service confirms there were no external security breaches.
- Ez megerősíti az álláspontom.- That confirms my lead.
-Leválást megerősítjük.-We confirm the separation.
Amíg ezt megerősítjük, jó lenne, ha lemondaná a megbeszéléseit.Until I can confirm that, I would appreciate it if you canceled all your meetings.
Azzal, hogy elpusztítjuk ezt a komplexumot csak megerősítjük az emberekkel kapcsolatos félelmüket.By destroying this complex... we'll be confirming their worst fears about humanity.
Csak megerősítjük a időpontot.Just confirming the appointment.
Egy másodperc és megerősítjük a kódot. Vége.Give us a second to confirm.
Mindössze annyi a dolgotok, hogy megerősítitek a szállítmányt.All right. All you have to do is confirm the shipment.
"Julio Colon a svájci Butzman Bank spanyolországi elnöke, továbbá Marcello és Roberto Crecci a Kavendish Ingatlanfejlesztő Rt-től, De la Hoz polgármester előtt megerősítik, hogy a következőkben állapodnak meg: Először."Julio Colon, president of Butzman Swiss Bank in Spain, and Marcello and Roberto Crecci, of Kavendish Investments, confirm, before Mayor De la Hoz, the conditions of the agreement subject to his approval:
'A CIA nem kommentálta...' '...de források megerősítik Bishop tavalyi halálát.'Tom Bishop died 14 months ago. While the C.I.A. has made no official comment, sources close to the agency have confirmed Bishop's death late last year.
- A telefontársaság adatai is megerősítik.- And the phone records confirm it.
- Ezt megerősítik a bunker tulajának a szavai.That confirms what the bunker owner said. Wait.
- Mr. Sherman, fél tucat férfi van a felvételen, akik megerősítik a történet.Mr. Sherman, there are half a dozen men on that tape that confirm the story.
A jó hír az, hogy kétség kívül megerősítettem, hogy Takada valóban vérzéses lázban halt meg.The good news is I've confirmed beyond a doubt that takada did indeed die of hemorrhagic fer.
A neve Wendell Lentz, és megerősítettem, hogy ő Dominic Galuska egyik feltételese.His name is Wendell Lentz, and I've confirmed that he's one of Dominic Galuska's parolees.
Azt is megerősítettem, hogy ezek a nők mindI've also confirmed that all the women
Elvégeztem a mikro-FTIR-es vizsgálatot, és találtam valamit a gombán, amit megerősítettem az XRF eredményeivel, és egy bizonyos fém koncentrációja igen magas volt.I performed micro-FTIR, and I hit pay dirt on our fungi, confirmed the results on XRF, and found a high concentration of one particular metal.
Igen, de a valós eredmények nem sikeresek, és én már az egyetemen mindenkinek elküldtem az e-mait, hogy megerősítettem a húr-elméletet, és örökre megváltoztattam az emberiség univerzumról alkotott képét.Yes, but the actual results are unsuccessful. I sent an e-mail to everyone at the university explaining I confirmed string theory and forever changed man's understanding of the universe. Oh.
Ja, csak megerősítettél benne, és most megyek és megteszem.Yep, you just confirmed what I was gonna do, and now I'm gonna go do it.
Nem akartam ezt mondani, de te most megerősítettél benne, hogy a Marlin akadémia a világ legunalmasabb helye.I didn't want to say this before but you've confirmed it... Marlin Academy is the most boring place on earth.
Te meg most megerősítettél mindent!And now, you've gone... and confirmed it all for her!
"Meg nem erősített jelentések szerint másodlagos robbanásokatészleltek a Pentagonnál, ez nem megerősített értesülés, de..." There have been unconfirmed reports of second explosions here at the Pentagon, we have not confirmed that, but again ... "
"Nem megerősített információk szerint," így fogalmaztak."Unconfirmed," it said.
- Az összes, ami megerősített.All that's confirmed.
- Egy megerősített eset sem volt.–There have been no confirmed cases.
- Igaz, ez a nap szörnyű volt, de csak megerősített valamit, amit régóta érzek.- It's true, this day has been awful, but it just confirmed something that I've been feeling for a while.
Minden bizonnyal. És ezzel megerősítettünk valamit, amit akkoriban nem tudtak.apparently, but we've confirmed what nobody knew at the time.
Nos, ahogy te magad mondtad, viszonya volt, amit megerősítettünk.Well, you said yourself she was having an affair, which we confirmed.
Szóval, megerősítettünk a méreg eredetét, és a halál okát.So, we've confirmed the source of the poison and the cause of death.
Véletlenszerű botneteken keresztül, amit visszakövettünk, és megerősítettünk.Through a randomized botnet path, Which we backtracked and confirmed.
A technikusaink megerősítettek nekem valamit...Our station tech guys confirmed something for me...
Az egyetlen tény, amit valaha megerősítettek hogy 34 ember maradványait találták itt.The only facts ever confirmed were the remains of 34 people were found here.
Cserébe az 1917-es Balfour-nyilatkozat ezt az ígéretet tette amit a II. világháborúban megerősítettek.In return the Balfour Declaration of 1917 made such a promise. That promise was reconfirmed during World War ll.
Hazugságai és ostobaságai csak megerősítettek benne.Your lies and folly have confirmed this.
Számításaink szerint, amelyet a Luna 3 holdállomás eredményai is megerősítettek, a titokzatos úgynevezett tunguz meteor valószínűleg egy másik bolygóról származó űrhajó felrobbanása volt.According to our calculations confirmed by the Lunar Station's findings the mysterious Tunguska meteor was likely the explosion of a spaceship from another planet.
Amint megerősítetted, hogy Abu Normal bent van, vidd innen, de várj a jelemre.Once Abu Normal is confirmed to be in there, you can take him out, but wait for my word.
De örülök, hogy megerősítetted.But it's good that you confirmed it.
Ezzel csak megerősítetted a részvételemet.So with that, you just confirmed my involvement.
Ezzel megerősítetted a rólad szóló pletykákat.You just confirmed those rumors about you.
Holnap délután 5 órakor, miután megerősítetted a robbanást, elmenekültök a tervezett úton.Tomorrow at 5:00 P.M. after you have confirmed the explosion, you will escape using the planned route.
"A Legfelsőbb bíróság egyik bírája megerősítette, hogy Mr. Gandhinak jogában állt volna feljelentést tenni testi sértésért mivel sem ő, sem pedig Mr. Khan nem állt ellen a letartóztatásnak.""A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest."
"A külügyminisztérium megerősítette, hogy Kína szabadon engedte Wen Jongot, jó szándéka jeléül az elnök érkezésének előestéjén.""State has confirmed that China just released Wen Jong... ...asagoodwillgesture before the president's arrival.
"Az információt egy MIT-n végzett földszakértő is megerősítette.""Their inconsistency is confirmed by an earth metals expert trained at MIT."
"Clive Babineaux nyomozó megerősítette a seattle-i rendőrség helytelen prioritásait.Detective Clive Babineaux confirmed the Seattle Police's misplaced priorities.
"Magas rangú informátor megerősítette az újságnak, hogy több kérdést meg kell még válaszolni ezzel kapcsolatban.High profile sources have confirmed to this journalist there are more questions to be answered.
"Nem tudom, megerősítettük-e, hogy ez egy repülőgép volt-e, vagy hogy pontosabb legyek" I don't know whether we've confirmed that this was an aircraft or to be more specific "
-...megerősítettük Edom alibijét.-...confirmed Edom's alibi.
A jó hír az, hogy megerősítettük, nem állsz kapcsolatban a Délvidéki Királyokkal.The good news is we've confirmed you're not connected to the Southland Kings.
A vércsoportjuk alapján megerősítettük, hogy hiba történt.We've confirmed our mistake from your blood groups.
Az elnök jól van, megerősítettük.Look, the president is okay. We confirmed it.
Hé, hé, Mindenható Mindentudók, megerősítettétek benne, hogy a 101 dugás listája valódi.Hey, hey, uh, almighty, all-knowing guys? You just confirmed the validity of a list of 101 sure things.
Várjunk. De megerősítettétek, hogy klón, igaz?Wait, you-you confirmed she's a clone though, right?
! Igen, uram. Már megerősítették.Yes, Sir, it's been confirmed.
- 153-an megerősítették.153 confirmed.
- A randit megerősítették?Was the date confirmed?
- A technikusok megerősítették, hogy ez az a táska. - Tudná élesíteni?Techs confirmed that's the briefcase the bomb was in.
- Ezt megerősítették?- Is that confirmed?
Azok akik az jósolták, hogy Silver visszatér, még nem tudták feldolgozni, hogy... Becslések szerint, Silver egy hónap alatt, több mint 4 millió dollárt vágott zsebre, ez vélhetően megerősítené...Those that predicted that Silver had come back to stay have had no option but to accept estimate that Silver may well have pocketed more than four million dollars in less than a month, a figure that would confirm...
Azt mondtad, ha aláírnád, az megerősítené, hogy pontosan olyan vagy, mint amilyennek a szülei gondolnak... valami aljanéphez tartozó.You said if you signed that, it would confirm you're the person his parents thought you were or some... crap like that.
Bárki aki ismer engem, megerősítené.Anybody who knows me would confirm that.
Csak megerősítené minden szavát ellenem, saját fajtám ellenségévé tenne.It would confirm every word he spoke against me, make me an enemy of my own kind.
Ez megerősítené azt az elképzelést, hogy Ava nekiesett az autónak.That would confirm your theory that Ava had a run-in with the car.
" Azért vagyok itt, hogy megerősítsem a jelenlétemet."I am here to confirm my presence."
- De látnom kell a testet, hogy ezt megerősítsem.But I'd need to see the body to confirm that. Well, gonna be a bit of a problem with that.
- Nem. Vékonytű mintavételt végeztem, hogy megerősítsem...I did a needle aspiration to confirm which...
A dékán felhívott, hogy megerősítsem a történteket.The dean called for me to confirm the story.
Akarod, hogy írásban is megerősítsem?You want me to confirm it in writing?
Bármi esély arra, hogy ezt megerősítsd?Any chance of you confirming?
Csak azt akartam, hogy megerősítsd, te akarod tőlem, hogy hazamenjek.I just wanted to confirm that it was you who wanted me to come home.
Csak azért hívlak, hogy megerősítsd: 8:30-kor van az órád, igaz?I'm just calling to confirm... 8:30, your class, right?
Csakhogy megerősítsd, addig, amíg egy dühös táncosnő meg nem jelenik, nem lesz női társaságunk?So just to confirm, until an angry stripper turns up, we are without any female company?
De hogy megerősítsd, amit hallasz, a szájról olvasással sokkal könnyebb elsajátítani.But confirming what you're hearing by checking lips Is a much easier skill to pick up.
- Felhívom, hogy megerősítse. - Nem szükséges.I'll just call to confirm.
- Hogy megerősítse a vallomását.They want us to make him reconfirm his statement.
- Kétszer hívott, hogy megerősítse.- Called twice to confirm.
- Lefuttatom a DNS-ellenőrzést, hogy megerősítse.I'll have to run some DNA to confirm.
A labor most vizsgálja a hajszálat, hogy megerősítse.The lab's checking the hair strand to confirm.
Amióta ez az információ hiteles forrásból származik, ellenőrizzük az összes hírforrást, hogy megerősítsük az információt.Since this information is something that came from a credible source, we're checking every channel on the news to confirm this information.
Biopsziát veszünk a májából, hogy megerősítsük.We're gonna biopsy the liver to confirm.
Csak arra használnak minket, hogy megerősítsük azt, amit már tudnak.You're just using us for reverse confirmation of information you already have.
Csak gondoltam kéne egy tesztet csinálnunk hogy megerősítsük.Just thought we ought to do a test to confirm.
Csinálok májbiopsziát, hogy megerősítsük.I'll do a liver biopsyto confirm.
A 2 CIA-st, akik Casey-vel foglalkoztak, majd hagyták ellopni a laptopot, küldje oda, hogy megerősítsék, ez-e az a szerkezet!The two CIA agents on the Casey job, the ones that let the laptop get away in the first place, send them in to confirm it's the device.
A bankod van a vonalban, hogy megerősítsék az átutalás megtörténtét.Your bank is on the phone to confirm the transfer of the funds.
A törvényszékiek kikérték a fogászati leleteit, hogy megerősítsék a kilétét.Forensics requested dental records to confirm he's the victim.
Az egyik fő erogén zónátok, és mégis évszázadokba telt a tudósaitoknak, hogy egyáltalán megerősítsék a létezését.It's one of your major erogenous zones, yet it took your own scientists centuries to confirm it even existed.
Az embereknek van egy veleszületett kiváncsiságuk hogy lássanak dolgokat annak érdekében megerősítsék magukat.People have an innate curiosity to see things in order to confirm them.
Halló, azért telefonáltam, hogy megerősítsek egy 12:30-as időpontot.Hello, I'm calling to confirm an appointment today, 12:30
Hogy megerősíts egy pletykát?To confirm a rumor?
A lelked legmélyén mindig is tudtad, de nem volt senki, aki megerősítsen.You've always known it deep in your heart. You just had no one to confirm it.
A nőgyógyászra vártam, hogy megerősítsen.I waited for the gyncalogist to confirm.
Nem, nem kell, de szükségem van rá, hogy... pár dolgot megerősítsen.No, no, I don't, but I need for you... to confirm a couple of things for me.
Nos, Joy és én veszekedtünk, és szükségem van rá, hogy megerősítsen egy fizikával kapcsolatos kérdésben.Well, joy and i got into this argument, and I need him to confirm a science-related question for me.
Csak idejött és megkérdezte, hogy ismerünk-e. Azt akarta, hogy megerősítsünk pár híresztelést.She just walked up and asked if we knew you, wanted us to confirm a bunch of rumors.
Remélem mindenki elolvasta a fejezeteket hattól nyolcig szóval itt van egy kis pop vetélkedő, hogy megerősítsenek benne.I'm sure you've all read chapters six through eight so here's a little pop quiz to confirm it.
Szabad szemmel kell ezt megerősítened.You'll have to confirm it with your naked eye.
Az ezredesnek kell ezt megerősítenie?I'm implying simply that at present Colonel Markinson is not alive. Colonel Jessup doesn't need to appear in court to confirm that information.
Meg kell megerősítenie Oleg alibijét Randal halála idejére.I need to confirm Oleg's whereabouts when Randal died.
Éppen ezt kellene megerősítenie nekünk, uram.That's what we need you to confirm for us, sir.
A testek nélkül kell megerősítenünk a vér forrását DNS összehasonlítás segítségével.Without the bodies, we'll have to confirm the source of the blood through DNA comparison.
Ez egy hülye terv! Ha Burke nem jön, akkor nekünk magunknak kell megerősítenünk az állapotát.- Well, if Burke isn't coming, then we have to confirm Denny's condition ourselves.
Nem sokkal ezelőtt sikerült megerősítenünk, hogy a gyilkosság idején nem is volt az országban.We were just able to confirm, a little while ago, he wasn't even in the country at the time of the murder.
-Ez a levél, január 6-án , Heydrich.. -megerősítő beszédet tartott a Wannsee-ben lévő ügynökségek között. -1941 december 9-én kezdődött egy ebédnélIt's a letter, dated January 6, from Heydrich ... confirming that discussions between agentiil, the Wannsee ... followed by a lunch in principle, was scheduled for December 9, 1941 ...

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

letartóztat
arrest
levetkőzik
undress
majrézik
be afraid
mángorol
mangle
megbecstelenít
rape
megérkezik
arrive
megerősödik
strengthen
megért
understand
megjelöl
mark
megkaparint
seize

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'confirm':

None found.
Learning languages?