Megállapít (to find) conjugation

Hungarian
54 examples
This verb can also have the following meanings: to establish, to state

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megállapítok
I find
megállapítasz
you find
megállapít
he/she to find
megállapítunk
we find
megállapítotok
you all find
megállapítanak
they find
Present definite tense
megállapítom
I find
megállapítod
you find
megállapítja
he/she finds
megállapítjuk
we find
megállapítjátok
you all find
megállapítják
they find
Past indefinite tense
megállapítottam
I found
megállapítottál
you found
megállapított
he/she found
megállapítottunk
we found
megállapítottatok
you all found
megállapítottak
they found
Past definite tense
megállapítottam
I found
megállapítottad
you found
megállapította
he/she found
megállapítottuk
we found
megállapítottátok
you all found
megállapították
they found
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megállapítanék
I would find
megállapítanál
you would find
megállapítana
he/she would find
megállapítanánk
we would find
megállapítanátok
you all would find
megállapítanának
they would find
Conditional present definite tense
megállapítanám
I would find
megállapítanád
you would find
megállapítaná
he/she would find
megállapítanánk
we would find
megállapítanátok
you all would find
megállapítanák
they would find
Conditional past indefinite tense
megállapítottam volna
I would have found
megállapítottál volna
you would have found
megállapított volna
he/she would have found
megállapítottunk volna
we would have found
megállapítottatok volna
you all would have found
megállapítottak volna
they would have found
Conditional past definite tense
megállapítottam volna
I would have found
megállapítottad volna
you would have found
megállapította volna
he/she would have found
megállapítottuk volna
we would have found
megállapítottátok volna
you all would have found
megállapították volna
they would have found
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megállapítani
I will find
fogsz megállapítani
you will find
fog megállapítani
he/she will find
fogunk megállapítani
we will find
fogtok megállapítani
you all will find
fognak megállapítani
they will find
Future definite tense
fogom megállapítani
I will find
fogod megállapítani
you will find
fogja megállapítani
he/she will find
fogjuk megállapítani
we will find
fogjátok megállapítani
you all will find
fogják megállapítani
they will find
Subjunctive present definite tense
megállapítsam
(if/so that) I find
megállapítsd
(if/so that) you find
megállapítsa
(if/so that) he/she find
megállapítsuk
(if/so that) we find
megállapítsátok
(if/so that) you all find
megállapítsák
(if/so that) they find
Subjunctive present indefinite tense
megállapítsak
(if/so that) I find
megállapíts
(if/so that) you find
megállapítson
(if/so that) he/she find
megállapítsunk
(if/so that) we find
megállapítsatok
(if/so that) you all find
megállapítsanak
(if/so that) they find
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megállapítanom
I to find
megállapítanod
you to find
megállapítania
he/she to find
megállapítanunk
we to find
megállapítanotok
you all to find
megállapítaniuk
they to find

Examples of megállapít

Example in HungarianTranslation in English
A folyó sarából semmit nem lehet megállapítani.You can not expect to find anything in this swamp.
Azonban eddig még nem tudtam megállapítani, mi a probléma.Thus far, I have been unable to find a way around this problem.
Ezt akarnám megállapítani.Well, I intend to find out.
Ezt csak egy módon lehet megállapítani.There's one way to find out.
Fulladás okozta, nehéz megállapítani.It's a drowned body so it's hard to find out.
Bizonyíték hiányában és a rendőrség súlyos mulasztása miatt... nem tehetek mást, minthogy megállapítom: a vádlott nem bűnös.Lack of evidence and gross negligence by the police... give me no choice but to find Mr. Kovic... not guilty.
Figyelj Hank! Ha probléma van, én megállapítom és elintézem.Listen, Hank, if there is a problem, I will find it and I will deal with it.
Továbbá megállapítom, hogy sem a gyermek szülei, sem két megmaradt gyermekük, semmilyen mértékben nem felelősek e halálesetért.l further find that neither the parents of the child, nor either of their remaining children, were in any degree responsible for this death.
A bíróság megállapítja az alperes bűnösségét.The Court finds the defendant guilty as charged
A kínai törvények értelmében, a bíróság ... megállapítja Timmy Cai gyanúsítottról, hogy bűnös gyilkosságban, szökésben, illegális drogok értékesítésében és gyártásában.In accordance with the Criminal Law of PRC, the Court... finds the suspect Timmy Cai... guilty of first-degree murder, escape, sale and manufacture of illegal drugs.
Ezért a bíróság megállapítja, hogy Mr. Karan bűnös... és az Indiai BTK alapján életfogytig tartó börtönre ítéli.The court therefore finds Karan guilty... and under the Indian penal Code, sentences him to Life Imprisonment
Ha a bíróság megállapítja, hogy megpróbáltál megmérgezni... Mit gondolsz, akkor mi fog történni? Mi lesz a következménye?If the court finds out you tried to poison me... what do you think will happen?
És ha megállapítja, hogy én vagyok Yetaxa visszatért szelleme?If he finds I am the spirit of Yetaxa returned?
"Végeredményben megállapítjuk, hogy a genetikai teszteredmények alapján... az apaság valószínűsége 99.99%.""In conclusion, we find that based on "the genetic testing results... "The probability of paternity is 99.99%."
Elvégre ha megállapítjuk, hogy az általunk gyártott gyógyszer volt a kiváltó ok, és hogy azt túl hosszú ideig alkalmazták, az önnek rossz lesz, és nekünk mégrosszabb.After all, if we find out... that the cause is medication that we manufacture... and it was administered over a long period of time... it'd be bad for you and worse for us.
Először feljegyezzük a tüneteket, azután megállapítjuk a betegséget, majd a gyógymódot.Once we've cataloged the symptoms we will proceed to determine the illness and then find the cure.
Biztos vagyok benne, ha megvizsgálják, megállapítják hogy a sivatagból származik ahol megtaláltuk a holttestet.I'm pretty sure, if you have it tested, you'll find it's from the desert where we discovered the body.
- Nos, a lábnyomokból, amiket a lépcsőn találtunk, megállapítottam, melyik volt az áldozaté.- All right, from all the tread patterns we found on the landing at the crime scene... I determined which ones belong to our vic.
Azt is megállapítottam, hogy az ötvözet maradványai a sebben rézből és cinkből állnak. Bronz.I also found the alloy residue in the wound is comprised of copper and zinc-- brass.
Egy óra múlva visszamentem a kocsihoz, és megállapítottam, hogy a töltőállomás nem működött.'After an hour, I went back to the car 'and found that the charging point hadn't worked.'
Nem sokkal a gyilkosság előtt vizsgáltam meg a szemét, s megállapítottam, hogy rövidlátó.Well, shortly before the homicide, I had a checkup on her vision, and I found that she was myopic, It's nearsighted--
Szóval kicsit kutakodtam John és Harold számítógépén, és megállapítottam, hogy az elmúlt két hétben mindketten rengetegszer jártak a régi városháza metróállomás területén.So I did some digging on John and Harold's computers and found tons of visits by the both of them over the past two weeks to the old City Hall Subway Station area.
13 millió kérdőívet osztottunk ki, és megállapítottunk, hogy a zónánkban a németek nyolcvan százaléka náci szimpatizáns.We handed out 13 million questionaires and found out that eighty per cent of the Germans in our zone had Nazi sympathies.
Az egyik dolog amit megállapítottak, hogy vastagabb volt a kérges teste, és azok az idegrost kötegek is, amik összekötik a bal és a jobb agyféltekét.One of the things that they found was that he has a thicker corpus callosum. And that's the band of fibers that connects the left and the right hemisphere.
De az orvosok megállapítottak nálam valami szindrómát.- But doctors have found some syndrome.
A Michigan Egyetem egyik 1953-as tanulmánya... megállapította, hogy a planáriaférgek... sokkal sikeresebben tudnak navigálni egy labirintusban, miután elfogyasztottak más férgeket, akik már bejárták azt az útvonalat.A 1953 study at the University of Michigan found that planarian worms could navigate a maze more successfully after ingesting the remains of other worms who had also run the same course.
A bíróság megállapította, hogy az olyan kifejezések, mint "biológiailag lebomló",The judges found that the wording "biodegradable," "leaves the soil clean,"
A bíróság megállapította, hogy nem volt törvényes ellenérték és én egyetértek.The Jury found that there was no lawful consideration, and I agree.
A felügyelő megállapította, hogy ártatlan.The inspector found to be innocent.
A főügyész megállapította, a kollégája nem tett eleget a bírósági idézésnek.The Attorney General has found your coworker in contempt of court for ignoring a federal subpoena.
A város különböző részeiről nyert vízmintával összevetettük a nyomot, és megállapítottuk, hogy egy queensi víztisztító létesítményből származik.We ran the trace against reclaimed water samples from around the city and found that it comes from a public water treatment facility in Queens.
Azt is megállapítottuk, hogy a vérnyomása az egekben van, ezért azt tanácsolom, hogy csökkentse a stresszt.Well, we also found that your blood pressure is through the roof, so I'd advise you to lower your stress levels.
Egyelőre semmi látható nyoma sincs a Brainiac nevű élőlénynek, de megállapítottuk, hogy a Colu nevű bolygóról jött.Although we've still found no visual record of the creature Brainiac, We have determined he is from a planet called Col.
Felnyitottuk, és megállapítottuk, hogy egy hatalmas tumor van a gyomrában.We opened her up and found a huge tumour in her stomach.
Igen, de előbb válaszolok a kérdésedre. Charlotte nagyon édes, nagyon aranyos és megállapítottuk, hogy a vére is nagyon finom.Yeah, but first, to answer your question, we thought Charlotte was really sweet, really cute and we also found her blood tasty as well.
- A boncolások megállapították, hogy a testük tele volt olyan sejtekkel, amik soha nem voltak a Földön.- Why? - Autopsies revealed bodies teeming with cells... never found in anyone on Earth.
A kutatók már megállapították, hogy számos és jelentős, ...hasonlóságot mutat az egyiptomi Nagy Piramissal.Researchers have also found numerous and remarkable similarities to the Great
Amikor a csapat gyalogosan átvizsgálta a talajt, ...megállapították, hogy a mocsaras terület alja nagyon szokatlan.When the team explored on foot, they found the ground under the strange marsh area to be very unusual.
Azt is megállapították, hogy Steward kocsija pár háztömbnyire parkolt Burkhardt házától, és egy teli bőrönd volt benne.They also found Steward's car parked a block away from Burkhardt's house, packed suitcase inside.
De megállapították, hogy hibás, ezért én helyettesítettem volna.But they found him to be imperfect, and I was made to replace him.
- Talán csak akkor találok, ha teljesen megvizsgáltam, hogy megállapítsam a halál okát.I might not find them until I do a complete exam to determine the exact cause of death.
Fogalmam sincs, hogy mi a bajod, de nem fogok kikocsikázni a Pike's hídra azért, hogy megállapítsam, eltűnt az a kocsi is, minden más Ridgesszel kapcsolatos bizonyítékkal együtt.Look, I don't know what your deal is, but I know that I am not driving all the way out to Pike's Bridge just to find out that the car has disappeared like every other piece of evidence about Ridges!
Miután mindent kitakarítottál, leltárt fogok készíteni, hogy pontosan megállapítsam, mi mindent loptál el, testvérem.Not everything. When you're done cleaning up I'm going to conduct a complete inventory and find out exactly what you've stolen from me.
Úgy értem, kell egy letapogató, hogy megállapítsam a parazita helyét, kellenek megfelelő szerszámok, hogy felnyissam a koponyáját...I mean, I'd need a scanner to find out the location of the parasite, I'd need the proper tools to cut his skull open...
Amely megfelelő ahhoz, hogy megállapítsa, hogy kifut az időből, addig, amíg el nem mondja nekünk, hol találjuk meg a főnökét.Which is appropriate since your time's running out, unless you tell us where to find your boss.
Egy elmés módszert talált ki, hogy megállapítsa a Nap és a Föld távolságát.He figured out a clever way to find the distance from Earth to the sun.
Ezt a műszert arra tervezték, hogy ezt megállapítsa.- That's what this equipment will find out.
Hogy megállapítsa, mi baja van.To find out what's wrong with him.
Így végre készen állt arra, hogy megvizsgálja a vasmeteoritot, és megállapítsa a Föld tényleges korát.Now, at last, Patterson was ready to tackle the iron meteorite, to find the true age of the earth.
Az engedelmével, kapitány, van rá mód, hogy ezt megállapítsuk.With your permission, Captain, there is one way to find out.
Egészen addig, míg ki nem nyitottunk egy másik könyvet, amelyet a sziklákba véstek, hogy megállapítsuk a Föld korát.Until we turned to another book to find the age of the earth, the one that was written in the rocks themselves.
Hamár a kommunikációról van szó, meg kell oldani, hogy beszélhessünk Owennel, és megállapítsuk a pontos helyzetét.Speaking of communication, we need a way to talk to Owen, find out his exact location.
Kaptunk egy levelet az albán maffia egyik alvezérétől, amiben arra kért bennünket, hogy megállapítsuk melyik a jobb a Rolls, a Merci vagy egy Yugo, amit bonyolult okokból, Jeremy a Bentley helyett használt.We've had a letter from a leading light in the Albanian Mafia asking us to find out which is best - a Rolls, a Merc or a Yugo which, for complicated reasons, Jeremy is using as a Bentley.
Különösen az űrlaboratóriumot, ahol vizsgálatokat végezhetnek, hogy megállapítsák, milyen hatással volt rájuk a hosszú űrbéli tartózkodás.Particularly the Spacelab ... where they'd be doing the in-flight testing to find out ... what the effect had been on them of being in space that long.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

lélegzik
breathe
lenéz
look down
lustálkodik
laze
másol
copy
mechanizál
mechanize
megáll
stop
megállít
stop something
megdorgál
admonish
megemlít
mention
meghalad
exceed

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'find':

None found.
Learning languages?