Magyaráz (to explain) conjugation

Hungarian
149 examples
This verb can also have the following meanings: talk, to talk too much

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
magyarázok
I explain
magyarázol
you explain
magyaráz
he/she to explain
magyarázunk
we explain
magyaráztok
you all explain
magyaráznak
they explain
Present definite tense
magyarázom
I explain
magyarázod
you explain
magyarázza
he/she explains
magyarázzuk
we explain
magyarázzátok
you all explain
magyarázzák
they explain
Past indefinite tense
magyaráztam
I explained
magyaráztál
you explained
magyarázott
he/she explained
magyaráztunk
we explained
magyaráztatok
you all explained
magyaráztak
they explained
Past definite tense
magyaráztam
I explained
magyaráztad
you explained
magyarázta
he/she explained
magyaráztuk
we explained
magyaráztátok
you all explained
magyarázták
they explained
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
magyaráznék
I would explain
magyaráznál
you would explain
magyarázna
he/she would explain
magyaráznánk
we would explain
magyaráznátok
you all would explain
magyaráznának
they would explain
Conditional present definite tense
magyaráznám
I would explain
magyaráznád
you would explain
magyarázná
he/she would explain
magyaráznánk
we would explain
magyaráznátok
you all would explain
magyaráznák
they would explain
Conditional past indefinite tense
magyaráztam volna
I would have explained
magyaráztál volna
you would have explained
magyarázott volna
he/she would have explained
magyaráztunk volna
we would have explained
magyaráztatok volna
you all would have explained
magyaráztak volna
they would have explained
Conditional past definite tense
magyaráztam volna
I would have explained
magyaráztad volna
you would have explained
magyarázta volna
he/she would have explained
magyaráztuk volna
we would have explained
magyaráztátok volna
you all would have explained
magyarázták volna
they would have explained
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok magyarázni
I will explain
fogsz magyarázni
you will explain
fog magyarázni
he/she will explain
fogunk magyarázni
we will explain
fogtok magyarázni
you all will explain
fognak magyarázni
they will explain
Future definite tense
fogom magyarázni
I will explain
fogod magyarázni
you will explain
fogja magyarázni
he/she will explain
fogjuk magyarázni
we will explain
fogjátok magyarázni
you all will explain
fogják magyarázni
they will explain
Subjunctive present definite tense
magyarázzam
(if/so that) I explain
magyarázd
(if/so that) you explain
magyarázza
(if/so that) he/she explain
magyarázzuk
(if/so that) we explain
magyarázzátok
(if/so that) you all explain
magyarázzák
(if/so that) they explain
Subjunctive present indefinite tense
magyarázzak
(if/so that) I explain
magyarázz
(if/so that) you explain
magyarázzon
(if/so that) he/she explain
magyarázzunk
(if/so that) we explain
magyarázzatok
(if/so that) you all explain
magyarázzanak
(if/so that) they explain
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
magyaráznom
I to explain
magyaráznod
you to explain
magyaráznia
he/she to explain
magyaráznunk
we to explain
magyaráznotok
you all to explain
magyarázniuk
they to explain

Examples of magyaráz

Example in HungarianTranslation in English
- Csak el akartam magyarázni neki.- Trying to explain plumbing.
- Csak meg akarom magyarázni...- No. - No, I just want to explain myself...
- El akarom magyarázni.I want to explain.
- El akartam magyarázni...I wanted to explain...
- Ja, hát, tudod, én is pont annyit magyarázok el neked, amennyit te nekem.Yeah, well, you know, I explain things to you just as much as you explain things to me.
- Majd mindent el magyarázokI'll explain everything.
- Nem védelek. Csak magyarázok.I'm not defending, I'm just explaining.
Anyu, éppen magyarázok valamit.I'm in the middle of explaining this to you.
Hogy magyarázok meg egy halott nőt a fürdőszobában?How do I explain a dead woman on my floor?
- Hogy magyarázol meg egy olyan tüzet, aminek saját tudata van?How do you explain a fire with a mind of its own? You can't.
A vak embernek hiába magyarázol.Cannot explain color to a blind man.
Engem mivel magyarázol?How do you explain me?
Hogy magyarázol egy látomást, amiben Greg Stillson tőled kér segítséget?How could you explain a vision of Greg Stillson asking you for help ?
Mit magyarázol neki?What are you explaining to her?
Azért adták ezt, ha egyszer magyaráz- kodnom kellene egy hozzád hasonlónak.They gave it to me in case I had to explain myself to someone like you.
Mit magyaráz el?What's to explain?
Nem kell magyaráz... - Nem, nincs rendben.You don't have to explain.
Hogyan magyarázunk meg ekkora veszteséget?How do we even begin to explain that kind of loss?
Jobb, ha néhány dolgot nem magyarázunk meg.Some things are better left unexplained.
- Sosem magyaráztok el semmit.You haven't explained any of it to us.
A nők egy csomó dolgot ezzel magyaráznak meg.Women use it to explain a lot of things.
Egy cikk az amit írni akarok, ami történeteket magyaráznak el.There is this article I want you to read this. It explains everything about stories.
Ha valamit a tudományon keresztül magyaráznak meg, az elvesztheti a értelmét.Once a thing is explained away by"science", it can be dismissed.
Nem magyaráznak meg mindent.They can't explain everything.
- A játékot magyarázom...I'm explaining the game.
- Akkor nem magyarázom el.Then i won't even try and explain.
- Azt magyarázom, miért nem tudok aludni.- I'm explaining why I couldn't sleep.
- Csak magyarázom...- I'm just explaining...
- Dehogy, én nem magyarázom jól.- No, I should explain it better.
- Akkor ezt mivel magyarázod?- Then how do you explain this?
- Akkor hogy magyarázod ezt meg?- So how do you explain the body?
- Akkor mivel magyarázod ezt?Then how do you explain that?
- A pontszerű bevérzés magyarázza a bevérzett szemeket.Petechial hemorrhaging explains the bloodshot eyes.
- De ez nem magyarázza, hogy a klónok miért fordulnának maga ellen.But none of this explains why the clones would turn on you.
- Ez magyarázza a pasiját.That explains what she's doing with him.
- Ez magyarázza az aneurizmát.Yeah, it explains the aneurysm.
* És mikor az utcán sétálunk, biztosan el nem magyarázzuk, * * hogy egy apuci fia *♪ And when we walk down the street ♪ ♪ We refuse to explain ♪ ♪ How a Daddy's Boy ♪
- Hadd magyarázzuk meg.- Let us explain.
- Hank! Ezt hogy magyarázzuk meg?Hey, Hank, how are we going to explain this?
- Hogy magyarázzuk el?- Uh... how do you explain stalling?
- Hogy magyarázzuk ezt el a szüleinknek?- How are we gonna explain this to Mom and Dad?
- Hogyan magyarázzátok a nyakát?- How do you explain his neck?
Adjátok át mindenkinek, aki szeretné, de alaposan magyarázzátok el a kockázatot!Give them to anyone who wants them. But be careful to explain the risks.
Akkor azt magyarázzátok meg, hogy működik egy minigolf cég.Well, then explain to me how a putt-putt golf company operates.
Atyám, ne magyarázzátok meg, kérlek... csak azt ne.Oh, God, don't explain, please don't, don't explain.
Az időugrást, majd máskor magyarázzátok neki el.You'll have to explain time warping later.
"Akkor, kérem, magyarázzák el helyzetünket a földön..." "...és segítsenek elnyerni az együttműködésüket."Well then, please explain our situation on earth and help us obtain their cooperation.
- Mivel magyarázzák a beleket?- Does it explain the entrails?
- Nem megyek sehova amíg el nem magyarázzák, miért van kötés a lányom kezén.- I'm not going anywhere until you explain why my daughter has a bandage on her hand.
A főnökök elvesztik a bizalmukat... bepánikolnak, hogy hogyan magyarázzák meg a könyvelőknek...Bosses lose confidence, panic about explaining it to the accountants.
- A tőlem telhető legjobb módon magyaráztam el, de nehéz.I just explained it the best way I could, but it's hard...
- Ezredes, most magyaráztam...- Colonel, I just explained...
- Igen, tudom. De soha nem magyaráztam el neked, miért.Yes, I know, but I never really explained why.
- Még nem magyaráztam el mindent.- I haven't explained everything yet.
- Semmit sem magyaráztál meg!You haven't explained a damn thing.
Nem, ez csak az, amit nekem magyaráztál aznap este a bulin.That's not it, it's what you had explained me that day in the party.
Nézd, csak egyvalamit nem magyaráztál meg.Look, there's only one thing you haven't explained.
Semmit sem magyaráztál meg!You haven't explained a damn thing!
-Steve, emlékszel még mit magyarázott Dr. Graham a terhestanfolyamon? -Igen.Steve, you remember what dr. Graham explained to you at that little pregnancy seminar?
A tudományos megközelítésem hány X-Aktát magyarázott meg teljesen és minden igényt kielégítően?How many X-Files has my scientific approach... fully and satisfactorily explained ?
Arcon csaplak egy cipővel, ami a legrosszabb dolog, amit tehetsz valakivel, az én országomban valamiért, amit soha, senki nem magyarázott el senkinek.I pound your face with a shoe, which is the worst thing you can do to someone in my country for some reason that no one has ever explained to anyone.
Arthur, már három éve járok pszichológushoz... és ő még soha semmit nem magyarázott el ilyen jól.Arthur, l've been going to a therapist for three years. And she's never explained anything to me that well.
Előfordult már, hogy valaki sikeresen magyarázott el neked valamit?Has anyone ever successfully explained something to you?
Nyilvánvalóan, nem magyaráztunk meg mindent, de... De úgy hiszed, hogy ő ölte meg Justin-t.Clearly, we haven't explained everything, but... but you believe she killed him.
- De soha sem magyaráztad el, miért.- But you never explained why.
- Még mindig nem magyaráztad el.- You still haven't explained that.
- Nem magyaráztad meg... miért, mikor volt alkalma... miért nem harapott meg?You still haven't explained to me why, when he had his chance, he didn't bite you.
- Oké, bocsi, Ben, de biztosan lemaradtam arról a részről, amikor azt magyaráztad, hogy mit csináljak a felfegyverzett férfiakkal odabent.- OK. Maybe I missed the part where you explained what I'm supposed to do about the armed men inside.
Csak addig, amíg nem magyaráztad el a terved, amit aztán jóváhagytam.Only until you explained your plan, which I then sanctioned.
- Azt hiszem, valahogy azzal magyarázta... - Te is itt vagy?I think the way it was first explained to me...
- Megöltem azt a szegény tehenet! Holman most magyarázta el nekünk, hogy egy mini tornádó okozta az esetet.Uh, Holman just explained to us... that, uh, that a mini twister is what caused the accident.
- Senki sem magyarázta el maguknak?- Has no one explained this to you?
A bank tönkretételén fáradozók vezetője, William Findley Pennsylvaniaból így magyarázta a problémát:The leader of the successful effort to kill the Bank William Findley, of Pennsylvania explained the problem this way:
A férje magyarázta el.Your husband's explained this, you know.
- Még nem magyaráztuk el a szabályokat.- We haven't explained the rules.
Sosem magyaráztuk el, hogy miért is vagyok kicsi.It's never really been explained why I'm small. - What?
A 20. század elején a geológusok azzal magyarázták, hogy szelte át az élet az óceánt, hogy úgy képzelték, szárazföldi hidak húzódtak közöttük.In the early 20th century, geologists explained how life crossed the oceans by imagining that land bridges had once existed between them.
A szüleim a következőképp magyarázták el nekem:My parents explained it to me this way.
Ahogy azt el is magyarázták nekem egy versenynapon, a Texas Speedway-en.As was explained to me on race day at Texas Speedway.
Amikor az emberek a múltjukat beszélték el történetekkel, a jelenüket magyarázták el történetekkel, a jövőjüket jósolták meg történetekkel, a legjobb helyet a tűz mellett fenntartották... a Mesemondónak.When people told themselves their past with stories... explained their present with stories... foretold the future with stories... the best place by the fire was kept for...
Amikor az emberek mesékben mondták el a múltjukat, mesékkel magyarázták a jelenüket, és mesékkel mondták el a jövőjüket, akkor a legjobb hely a tűzhely mellett a Mesemondónak volt fenntartva.When people told themselves their past with stories... explained their present with stories... foretold the future with stories... the best place by the fire was kept for... The Storyteller.
Az mondjuk meg is magyarázna jó néhány dolgot.Well, that would explain certain other findings.
Nem tudom, hogy magyaráznánk meg a Turisztikai Hivatalnak.I don't know how you would explain that to the Tourist Board.
Csak kíváncsi vagyok, mivel magyaráznád ez.I'm just curious how you would explain that.
- Ja. Az meg is magyarázná a homokot.That would explain the sand.
A DIC magyarázná... A thrombocytaszám normális, és a PTT nem emelkedett.Dic would explain both... his platelets are normal and his ptt isn't elevated.
A Gonococcal endocarditis magyarázná A tüdőödémát és a deliriumot.Gonococcal endocarditis would explain the pulmonary edema, the delirium.
A Wegener magyarázná az emelkedett süllyedését.Wegener's would explain her elevated sed rate.
A két esett közötti különbségek meg- magyaráznák a húgod viselkedését.The discrepancies in each would explain her current behavior.
Az artériás szűkület és a vérrögök magyaráznák az ujjait, az agyát és a szívét is.His rheumatoid factor is negative. Arterial plaque throwing clots would explain the fingers, head, heart.
"Hogy magyarázzam el kedvesem" "Szívem nyugtalan nélküled""How do I explain, my dear..."
"Hogy magyarázzam el""How do I explain to you?"
"Hogy magyarázzam el, hogy ez a szerelem jele?"How do I explain that I Iove you immensely?
"Hogy magyarázzam el?""How do I explain to you?"
"Hogy magyarázzam meg neked, hogy mekkorát tévedtem"I have to explain this affair to you.
- Akkor magyarázd el kérlek, hogy mi történt.- Then explain to me, please, what happened.
- Akkor magyarázd el neki!- Well, just explain it to him.
- Akkor magyarázd el neki.Maybe you should explain it to him.
- Akkor magyarázd el!-So explain it to me.
- Hadd magyarázzak el neked valamit!Let me explain something to you.
- Hadd magyarázzak el valamit! - Szállj le!- I just need to explain summat.
- Hadd magyarázzak el valamit!Let me explain something to you, all right?
- Hadd magyarázzak el valamit...Let me explain something to you...
- Hadd magyarázzak el valamit.- Let me explain something to you.
- Éppen ezért, repülj oda és magyarázz meg mindent!Oh, but there's no flights already. -So fly and explain it all.
...magyarázz meg mindent neki.Just explain it to her.
Gyere és magyarázz meg mindent.Come and explain everything to me.
Gyere, menjünk el a serifhez, mondd el neki mi történt magyarázz el mindent, meg fogja érteni, és minden rendben lesz.We'll just go to the sheriff. We'll tell her what happened. We'll explain everything.
Ha beszélsz vele, magyarázz el neki mindent.If you talk to him, explain things...
Akkor magyarázzon el valamit, amit nagyon nem értek. Mit?Then perhaps you could explain something?
Akkor magyarázzon meg valamit.Then explain something to me.
Amiatt aggódom, hogy mennyi mindent meg kell magyarázzon.I worry about how much she needs to explain.
Csillapodjon le, és magyarázzon meg nekünk pár dolgot, mielőtt...You're just going to have to slow down and explain a few things to us before we let you...
Engem maga ne magyarázzon!, don't be explaining' me, dawg!
Mindenesetre mielőtt belekezdünk a hírekbe, valamit el kell magyarázzunk,Anyway, before we do the news properly, there's something I need to explain.
Vic, hadd magyarázzunk meg, miért döntöttünk így.Uh, Vic, we just wanna explain why we voted the way we did
Kérlek magyarázzatok el a helyzetet az enkaraniaknak.Please explain the situation to the Enkarans.
Várj, magyarázzatok el valamit!Wait, explain something, though.
Engeded-é, hogy ily silányul magyarázzanak?will You let it be so explained?
Mert hülye vagy. Mindig okos embereket kell majd meg- kérned, hogy magyarázzanak el dolgokat.You're always gonna have to rely on the smart people to explain things to you.
- De el kell magyaráznom neki.- I have to see him once to explain.
- El kell magyaráznom neked valamit.I need to explain something to you.
- Elég nehéz volt elmagyarázni a 15 éves fiamnak, hogy miért nem fogadhatjuk el őket, és most el kell magyaráznom a 38 éves vőlegényemnek is?- I had a hard enough time trying to explain to my 15-year-old son why I can't accept them, and now I have to explain it to my 38-year-old fiancé?
- Meg kelI magyaráznom valamit.- I have to explain something.
- Meg kell magyaráznom...I need to explain about...
"El kellene magyaráznod a rendőrségnek, hogy mi történt itt, orvosi szemmel."I was hoping you'd be here to explain it in medical terms to the local PD.
- De ezt meg kell magyaráznod.- But you have to explain.
- Ezt meg kell magyaráznod.You're gonna have to explain this.
- Kérlek, meg kell magyaráznod--- Please, you have to explain--
- Meg kéne magyaráznod neki...- You need to explain... - Explain what?
! Meg kell magyaráznia.You need to explain this.
- El kell érnem mindenkit, aki járt azon a klinikán, hogy ne igyák ezt tovább, és jó néhány tisztviselőnek el kell majd magyaráznia ezt a prion dolgot. Jo...I-I have to get ahold of every person who ever went to that clinic, get them to stop drinking this stuff, and I'm gonna need you to explain that prion thing to a whole bunch of city officials.
- Hanem hogy védjem őket. - Ezt meg kell magyaráznia, Mr. Fife.That you'll have to explain, Mr. Fife.
- Meg kell magyaráznia ezt a sok pénzt.- You need to explain this big lot of money.
- Még egyszer el kell nekem magyaráznia.- You have to explain it to me one more time.
- Meghaladja a képességeimet, hogy felállítsam a diagnózist. - Azt hiszem mindannyiunk képességét meghaladná, ha megkéne magyaráznunk, ... hogy lőhetnek le egy 4 csillagos tábornokot az ország gyakorlatilag legjobban őrzött katonai bázisán.But somebody's got to explain how a four-star general could be killed in the best-guarded military base in the country.
Azt el kellett volna magyaráznunk a gyerekeinknek.We'd have had to explain that to our kids.
Azt hiszem, újra el kell magyaráznunk.I guess we're going to have to explain it again.
Dan, ehhez meg kellene magyaráznunk azt, amit még mi sem tudunk...Dan, to do that, we have to explain something we don't know, all right?
Ezt majd meg kellesz magyaráznotok a Közlekedési hatóságnak.You two are gonna have to explain yourselves to the New York transit authority.
Ha Piper hirtelen feltámad a hullaházban, meg kell magyaráznotok.If Piper suddenly wakes up in the morgue, you have to explain it.
Meg kell magyaráznotok Douglasnak, miért nem tudta senki, hogy Lord Elms is csatlakozik a mai műsorhoz.You're going to have to explain to Douglas why no-one was informed that Lord Elms would be joining us on the programme tonight.
Mielőtt még a férjemnek el tudnám magyarázni, nekem is meg kell magyaráznotok.Before I can explain any of this to my husband, you're gonna have to explain it to me.
Semmit nem kell magyaráznotok.You don't have to explain anything.
El tudod képzelni, ha a mi szüleinknek minden monoklit és csorba fogat meg kellett volna magyarázniuk, mi lett volna?If every parent of every kid Who showed up with a black eye Or a chipped tooth had to explain themselves
Ezt el kell magyarázniuk.You need to explain this to me.
Készüljenek, hogy ezt el kell magyarázniuk az elnöknek.You need to be prepared to explain this to the president.
Meg kellett magyarázniuk, miért volt szökésben, mielőtt egyáltalán megölte volna Morris Blacket.They had to explain why he was on the run before he even killed Morris Black.
Valamiféleképpen meg kellett magyarázniuk a nem várt részecskéket, ezért az elméleti fizikusok egyszerű de nagyszerű megoldással álltak elő.Faced with having to explain these unexpected particles, the theorists tried to come up with a simple and beautiful solution.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

lebeg
float
lelakatol
padlock
létrejön
originate
lezuhan
fall
lökdös
jostle
magáz
address someone formally
magyarosít
Magyarized
megbánt
offend someone
megcsodál
admire
megelőz
outstrip

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'explain':

None found.
Learning languages?