Letölt (to download) conjugation

Hungarian
122 examples
This verb can also have the following meanings: serve, to serve

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
letöltök
I download
letöltesz
you download
letölt
he/she to download
letöltünk
we download
letöltötök
you all download
letöltenek
they download
Present definite tense
letöltöm
I download
letöltöd
you download
letölti
he/she downloads
letöltjük
we download
letöltitek
you all download
letöltik
they download
Past indefinite tense
letöltöttem
I downloaded
letöltöttél
you downloaded
letöltött
he/she downloaded
letöltöttünk
we downloaded
letöltöttetek
you all downloaded
letöltöttek
they downloaded
Past definite tense
letöltöttem
I downloaded
letöltötted
you downloaded
letöltötte
he/she downloaded
letöltöttük
we downloaded
letöltöttétek
you all downloaded
letöltötték
they downloaded
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
letöltenék
I would download
letöltenél
you would download
letöltene
he/she would download
letöltenénk
we would download
letöltenétek
you all would download
letöltenének
they would download
Conditional present definite tense
letölteném
I would download
letöltenéd
you would download
letöltené
he/she would download
letöltenénk
we would download
letöltenétek
you all would download
letöltenék
they would download
Conditional past indefinite tense
letöltöttem volna
I would have downloaded
letöltöttél volna
you would have downloaded
letöltött volna
he/she would have downloaded
letöltöttünk volna
we would have downloaded
letöltöttetek volna
you all would have downloaded
letöltöttek volna
they would have downloaded
Conditional past definite tense
letöltöttem volna
I would have downloaded
letöltötted volna
you would have downloaded
letöltötte volna
he/she would have downloaded
letöltöttük volna
we would have downloaded
letöltöttétek volna
you all would have downloaded
letöltötték volna
they would have downloaded
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok letölteni
I will download
fogsz letölteni
you will download
fog letölteni
he/she will download
fogunk letölteni
we will download
fogtok letölteni
you all will download
fognak letölteni
they will download
Future definite tense
fogom letölteni
I will download
fogod letölteni
you will download
fogja letölteni
he/she will download
fogjuk letölteni
we will download
fogjátok letölteni
you all will download
fogják letölteni
they will download
Subjunctive present definite tense
letöltsem
(if/so that) I download
letöltsd
(if/so that) you download
letöltse
(if/so that) he/she download
letöltsük
(if/so that) we download
letöltsétek
(if/so that) you all download
letöltsék
(if/so that) they download
Subjunctive present indefinite tense
letöltsek
(if/so that) I download
letölts
(if/so that) you download
letöltsön
(if/so that) he/she download
letöltsünk
(if/so that) we download
letöltsetek
(if/so that) you all download
letöltsenek
(if/so that) they download
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
letöltenem
I to download
letöltened
you to download
letöltenie
he/she to download
letöltenünk
we to download
letöltenetek
you all to download
letölteniük
they to download

Examples of letölt

Example in HungarianTranslation in English
- A Goa'uldok megpróbálják letölteni az agyamban tárolt információkat.The Goa'uld are attempting to download information from my prefrontal cortex.
- Könnyű ilyen szoftvert letölteni.RATing software's easy to download.
- Megpróbáltak letölteni, de elfutottam...'They tried to download me, but I ran away... '
- Nem vagyunk biztosak benne, de úgy tűnik, a számítógépéből akartak adatokat letölteni.- We're not sure. It looks like they were trying to download something from his computer.
30 másodpercük van letölteni a file-t!30 seconds to download the file!
"Épp letöltök egy fotót egy tintahalról.""I'm downloading the picture of a squid."
Drágám, ha hallani akarok egy történetet, letöltök egy hangoskönyvet.Honey, I'll download an audiobook if I want to hear a story.
Megyek és letöltök néhány filmet.I gotta go download a couple movies.
Most csak letöltök a hangoskönyveket, és utazás közben meghallgatom.Now, I just download audiobooks, listen to 'em when I travel.
Vagy letöltök egy király alkalmazást.Maybe I'll download some more cool apps!
Olyasmi, mint amit akkor kapsz, ha letöltesz túl sok...Like the kind you get when you download too much...
Tudod ha letöltesz egy dalt..You know if you download a song?
Tudod, van az a négyzet, amit ki kell pipálnod, mielőtt letöltesz valamit?You know that box you check when you download something online?
És meg se forduljon a fejedben, hogy letöltesz valamit a netről.Don't even think of downloading something from the Net, Jason.
A Nemzetbiztonságnál olykor letöltünk egy bug-ot az okostelefonokra, a mikrofon figyelésére.Sometimes at the NSA, we download a rolling bug onto smartphones to slave the microphone.
Igazából nem lehet azért hibáztatni minket, hogy letöltünk valamit ami már fenn van az interneten.We can't really be blamed for just downloading something that's already on the internet.
Azt mondjátok, hogy elolvassátok az egészet az elejétől a végéig... minden alkalommal, amikor letöltötök egy frissítést?You're telling me that every time you guys download an update for iTunes you read the entire terms and conditions?
Csak összeérintik a csápjaikat és letöltenek.They could just touch tentacles and download.
'Persze, letöltöm a navigációjára, 'anélkül, hogy Önnek kéne beütnie.'Absolutely, I'm going to download it to your navigation for you 'instead of you putting it in yourself.
- Majd letöltöm.I'll have to download that.
- Most baromi lassú, mert letöltöm az összes Öreglányok részt.It's super slow right now 'cause I'm downloading every "golden girls" episode.
A betűtípust letöltöm a gépemre..It's all about finding the right translator. I just have to download the font onto my computer...
A nap végén letöltöm az adatokat egy KNE szerverre.Normally, I download at the end of the day into a CPS server at the end of the day.
Csak rácsatlakozol az agyára, letöltöd az adatokat a sajátodba ezzel a kütyüvel, és elhozod nekem.All you have to do is plug into his brain... download the data into yours with this baby... and bring it to me.
Mire letöltöd azt a listát... a kormány rövidebb lesz 2 millió dollárral, vagy a Watson család lesz halott.By the time we're finished downloading that list, the government's out two million dollars. Or Watson's family's dead.
Vietnámban letöltöd az adatcsomagokat, amiket az SD-6 keres és kicseréled ezzel.In Vietnam you'll download the data packets SD-6 is looking for and switch it with this.
És letöltöd őket?And download them?
A berendezésnek nem az a dolga, hogy lecsapolja az agyunkat. Csak letölti a tudatunkat a memóriájába.The device isn't designed to drain your brain, it simply downloads your consciousness into its memory bank.
A lényeg, hogy letölti az Ősök tudásanyagát az ember agyába.It downloads the entire library of Ancient knowledge into a person's mind.
Egyszerűen csak felveszi a múltjuk történéseinek emlékeit, és letölti őket erre a kis meghajtóra.It simply records memories from the events of your past, and downloads them to this little drive here.
Jonathan letölti Geiss programját♪ jonathan downloads geiss' schedule ♪
Most, mihelyt valaki rákattint a PDF menüre, és letölti a kupont, túl vagyunk a Vlaxco tűzfalán.Now, as soon as someone clicks on the PDF menu and downloads the coupon, we're past the Vlaxco firewall.
A Hármasok alaptudatát letöltjük a központi feltámadás elosztóba.The Three's core consciousness is being downloaded at our central resurrection hub.
A hadműveleti jelentéseit egy órán belül letöltjük.- We'll have your Bishop op reports downloaded... and sorted in an hour or two; for now, l'll just take your files.
A programot letöltjük egy hálózaton kívüli számítógépbe az egyik laborunkban.- The program will be downloaded into a non-networked computer in one of our labs.
Addig letöltjük a naplót, és tájékoztatjuk.We'II download the logs. I'II let you know what we find.
Amikor odaérek, betápláljuk a kódot és letöltjük az adatokat.When I get there, we feed in the code and download.
Úgy látszik, hogy letöltitek a tudatát egy új testbe!It looks like you're downloading his consciousness into a new body!
- Pontosan. Eljárást kell indítanunk ennek megítélése előtt, de mivel a képeit még mindig minden nap letöltik, kell lennie ügyeknek, amelyek bíróság elé kerülhetnek.We'd have to file before sentencing, but considering her image is still being downloaded daily, there should be cases coming to court.
A hangot rögzítik, majd digitalizálják. és azután letöltik a audio file-okat amit lehallgatnak.The voice recordings were digitized and then downloaded to audio files that can be listened to remotely.
Adama parancsnok említette, ha meghal a teste, a tudatát letöltik, vagy átviszik egy másikba, vagy valami ilyesmi?Commander Adama mentioned that how if your body dies... your consciousness is downloaded or transferred into another body. Something like that.
Amennyire tudjuk, fedélzetre lépésének pillanatában letöltik az utolsó mákszemnyi információt is, amit csak a Végzetrol tud.For all we know, they're going to download every scrap of information she has on Destiny the second they get her onboard.
Az emlékeket letöltik és eladják.Memories will be downloaded and sold.
- Felléptem a szerveredre, és letöltöttem a beszédprogramodat.I gained root access to your remote server and downloaded your speech software.
- Köszi apa. Meghallgatunk egy új zenét, amit letöltöttem?Will you come hear the new song I downloaded?
A legfrissebb időjárási adatokat is letöltöttem szóval minden más dolog is realisztikusan van ábrázolva, mint pl. a bolygón urolkodó légnyomási adatok stb.And I've also downloaded the latest weather conditions. And you see I've assigned realistic pressure areas to each of the global zones.
A weboldalon volt egy tömörített videó, amit letöltöttem.The web address contained a compressed video file, which I downloaded.
Akkor nagyon fog tetszeni az a szám, amit letöltöttem.You're really gonna like the song I downloaded then.
A fájlok, amiket letöltöttél több száz kis méretű visszavonást tartalmaz. Olyan kicsik, hogy egyesével szinte kimutathatatlanok, de ha összességében nézzük, egyetlen hatalmas lopás az egész.Each of the files that you downloaded shows hundreds and hundreds of small withdrawals, small enough to remain undetected individually, but as a sum total, a devastating theft.
Az én hibám az, hogy egész éjszaka dolgoztunk, és te elvesztetted az egész szöveget, mert letöltöttél egy vírust az én számítógépemre?It's my fault that we pulled an all-nighter and then you lost the entire script because you downloaded a virus on my computer?
Biztosíts minden információt, amit letöltöttél.Secure all the information you've downloaded.
Nézd, csináltál egy videót, amit feltöltöttél, vagy letöltöttél.Look, you made one video and you uploaded it or downloaded it.
Összehasonlítottam a dolgozatod azzal, amit letöltöttél.I compared your paper to the one you downloaded.
- Négy vagy öt résszel később, hirtelen azt vesszük észre, hogy mi lettünk az iTuneson a legtöbbet megvásárolt és letöltött TV sorozat.- Four or five episodes into the season, all of a sudden we looked and we were like number one on iTunes, TV shows being bought and downloaded.
- Valami internetről letöltött alkalmazással.-How? -Some tool downloaded from the internet.
A 'Don't Stop Believing' az iTunes történetének legtöbbet letöltött száma.I don't know what you're talking about. "Don't Stop Believing" is the most downloaded song
A CIA Echelon rendszeréről letöltött belépési kódok már nem működnek.The access codes I downloaded from the CIA Echelon system won't work anymore.
A hajó számítógépéből letöltött adatok között navigációs információkat is találtunk.The data we downloaded from the ship's computer included navigational records.
De mi letöltöttünk, elemeztünk, dekódoltunk minden fájlt, minden diagrammot, és minden itteni fejlesztésnek a dokumentációját. De nem találtunk semmit.But we've downloaded, scanned and decrypted every file, every schematic and every piece of paper of every project ever developed here and there's nothing.
Minden adat, amit a Wraith hajóról letöltöttünk még mindig ezen a szerkezeten van.All of the information we downloaded from the Wraith ship is still on this device.
Sean, emlékszel azokra az adatkereső pluginokra, amiket letöltöttünk?hey, sean, you know those data-mining plug-ins we downloaded last week?
Szóval, az első lépés a reaktor kalibrációja volt, amit letöltöttünk.Now, step one was the reactor calibrations, which we downloaded.
Talán letöltöttünk róla néhány zenét.We may have downloaded a few tunes.
23 fájlt letöltöttek.23 files have been downloaded.
A helyszínelők nézzék meg a gépét, hátha van valami, amit letöltöttek.Have C.S.R.U. check the computer, see if any files were downloaded.
A szerver, amit letöltöttek, Cooper's poligráf fájljait tartalmazza.The server that they specifically downloaded houses Cooper's polygraph files.
Az NJK-knak emberi agyhullámaik vannak amiket letöltöttek a bio-nyomtatott testekbe.The N.P.C. S have human brainwave patterns that were downloaded into bio-printed bodies.
Azok a felvételek, amiket letöltöttek számunkra.Those are the records they downloaded to us.
Adam, letöltötted az összes anyagot a megbeszéléshez?Have you downloaded everyone's folders?
Amikor letöltötted a legutóbbi iTunes frissítést, egy ablak felugrott, és megkérdezte, hogy hozzájárulsz -e a felhasználói feltételekhez.When you downloaded the last iTunes update. A window on your screen popped up and asked if you agreed to our terms and conditions - you cliked 'agree'.
Azt mondja, hogy letöltötted a számítógépemről.He says you downloaded it from my computer, is that true?
Azt mondták letöltötted a Xenon-t.They told me you downloaded Xenon.
Igaz, hogy kiskorod óta szereted Nandhinit... Az is igaz, hogy Svájcban él... az is igaz, hogy már képeit is letöltötted az internetről.It's true you love Nandhini from young age, it's true, she lives in Switzerland, it's true you've downloaded Nandhini's photos from lnternet,
- A csaj az, letöltötte magát Alexbe.- It's her. She's downloaded into Alex.
- A kölyök valahogyan letöltötte az emlékeinket a tudatalattijába.Meaning? Somehow, someway, that kid had all of our memories downloaded into her subconscious.
- Szóval csak letöltötte a fájlt, és kisétált?So he just downloaded the file and walked out?
A jó hír, hogy most, hogy letöltötte magát a Replikátor testbe, már nem szúrja el Atlantis számítógépeit.Well, the good news is that now that she's downloaded herself into the Replicator's body, she's not screwing up Atlantis' computers.
A kiürítés alatt valaki belépett a bíróság épületébe és letöltötte egy aktát, a DNS robbantó nyomozásból.During the evacuation, someone entered that courthous and downloaded the case files from the DNA bomber investigation.
De teljes lekapcsolás kell, hogy végrehajtsuk a Yamato naplójának a letörlését, beleértve minden olyan esemény azóta, amióta letöltöttük azt.But it must be a complete shutdown to effect a wipe of the Yamato log, including every event since we downloaded it.
Felléptünk a 'toureurope'-ra, és letöltöttük Sloane információit.We logged on to Tour Europe and downloaded Sloane's intel.
Feltöltöttük a valós Shelley tudatát a szerverre, aztán újra letöltöttük azt, immár az új testbe, létrehozva egy olyan nőt, aki nélkülöz minden testi betegséget és képes élvezni az életét.We uploaded the real Shelley's consciousness to the server, then re-downloaded it into the new body, creating a woman without physical ailments, able to enjoy her life.
Kapitány, letöltöttük a találkozási pont koordinátáit az FTL-be.Captain, we've downloaded the rendezvous coordinates to the FTL.
Már egy részét letöltöttük.We downloaded some of it. If it had seen the light of day.
A teljes rendszertartalmat lemásolták, és letöltötték.Our entire database has been copied and downloaded into somebody else's system.
A tettes a 34 ember egyike lehet, akik letöltötték az appet.Our target has to be one of the 34 people who downloaded that app.
A világ ahol az ókori tudást letöltötték az agyadból.The world where the ancients' knowledge was downloaded into your brain.
Amikor ezek az emberi testek elkészültek, és letöltötték magukat beléjük, akkor mi lesz?Once these human bodies are made and they're downloaded into them, what happens then?
Az FBI sorozatgyilkossági aktáit letöltötték...All FBI serial-killer profiles have been mysteriously downloaded from...
Az összes filmed letölteném.I would download every one of your films.
Csak egy kis "wget" mágia kell, hogy letöltsem az egész Kirkland arcképtárat.So a little wget magic is all that's necessary to download the entire Kirkland facebook.
Megengedte, hogy letöltsem az Odüsszeia hangoskönyvét.She's allowing me to download an audio book version of The Odyssey.
Mindig gondot fordítok rá, hogy letöltsem a bolygó adatait minden címről, amit tárcsázok, még a jószolgálati küldetéseknél is.I always make it a point to download the planetary data on every address I dial, even goodwill missions.
Nos, abban nagy gyakorlatom van, hogy kajákat böngésszek a neten és aztán letöltsem a repcepteket.Well, I am an expert at watching the food network and downloading the recipes.
Oké,elviszem magammal pár órára, hogy letöltsem.Okay, it's gonna take me a couple hours to download it, anyway.
Szükségem van rád, hogy letöltsd a kódolást és feltörd.I need you to download the encryption and break it.
Kiteszi őket a tornádó útjába, utána meg összeszedi őket, hogy letöltse az adatokat.He'd set them out in the path of a tornado, and then gather them up after to download the data.
Nem engedhetem, hogy letöltse a fájljaimat.I cannot allow you to download my files.
Nos, az az egy óra elég volt önnek, hogy elmenjen Tyrese Wilton stúdiójába, letöltse Josie új albumát, és visszamenjen a partira előadni az új számát.Well, that hour gave you enough time to get to Tyrese Wilton's studio, download Josie's new album, and get back to the party to perform your song.
Négy nappal ezelőtt a New York-i irodájában lévő számítógépet használta, hogy letöltse a bank több ezer leggazdagabb ügyfelének nevét, és másolatot készítsen a magánszámláikról.Four days ago, he used the computer in his New York office to download the names of thousands of the bank's wealthiest customers and take snapshots of their private accounts.
Periszkópmélységbe kellett volna emelkednie, hogy letöltse a felderítési adatokat.They were gonna surface to periscope depth and download deterrence intelligence data.
Azt nézzük, tudjuk-e fogni Ginn jelét, hogy letöltsük a hajó memóriájába.We're trying to see if there's a way we can intercept Ginn's signal and download it into the ship's memory banks.
Megkaptuk a végzést, hogy letöltsük dr. Elliot noteszgépének tartalmát a szerverről.Yeah,we got the subpoena to download Dr. Elliot's PDA records from the server.
Minden, ami történik a ssc-ben, egy elterelés, hogy kittet letöltsük.Everything that's happening in the SSC is a... Diversion so that we'll download Kitt, stop the download.
Talán ez az egyetlen esélyünk, hogy felosonjunk és letöltsük az laconi adatbázist.This could be our only chance to slip aboard and download the Iacon database.
Talán ez az egyetlen esélyünk, hogy odamenjünk és letöltsük az lacon-i adatbázist.This could be our only chance to slip aboard and download the Iacon database.
30 másodpercük van, hogy letöltsék a filet.You got 30 seconds to download that file.
A szervereiket kellett használniuk hogy letöltsék a vírust az erőművekre.They must have used their servers to download the virus into the nuclear power plants.
A szoftver lehetővé teszi a bűnüldöző szerveknek, hogy azonnal letöltsék a képeket és a videókat.This software allows law enforcement to download your most recent photos and videos right on the spot.
Mert ez kizárja, hogy az Irániak letöltsék a listát.Because it locks out the Iranians from downloading the list.
Valamit kiadok és hagyom, hogy letöltsék és le tudják tölteni, azt csinálnak amit akarnak. Csinálok egy blogot, hogy a DJ-ék ezt bárhol lejátszathatjátok.This is something that I've given out and I've let people download it and they can download it, do what they want I've made a blog about it saying oh look, DJs you can play this where you want
Részeges seriff megengedte, hogy letöltsek pár GPS adatot.Oh, Sheriff Drunky let me download the GPS data from the wreck.
Zoe eredeti avatár programját használtam, hogy felkutassak és letöltsek minden létező adatot Tamara Adamsról.I used Zoe's original avatar program to search and download any data on Tamara Adams.
A malware rávette Luke telefonját, hogy letöltsön egy fényképezőfilter-appot?So the malware forced Luke's phone to download an app that's a camera filter?
Az elme nem bírja el azt, hogy ennyi adatot, ahogy Ms. Donovan mondta, letöltsön.My mind cannot take the level of data being, as Ms. Donovan would put it, downloaded.
Vannak, akik már az agyukba is ültettek be chip-et, ami lehet, hogy nemsokára lehetővé teszi, hogy a vak lásson, a süket halljon, és még ennél is érdekesebb dolgokat, mint például, hogy letöltsünk információkat egyenesen az agyunkba, és hogy gondolattal kommunikáljunk bárkivel, bárhol a világon.Some have already taken implantable brain chips that may enable the blind to see again, the deaf to hear, and much, much more, including the ability to download information directly into the brain and instantly communicate with anyone in the world,
Tudom, hogy nem szabadna játékokat letöltenem.'Cause I know you're not supposed to download games. I just -
Nem kell letöltened semmit, vagy mellékletet megnyítni.You don't need to download anything or open any attachments.
1 ital közben kérdezze meg Dr. Lobokoffot hogy sikerült letöltenie szigorúan titkos orosz fájlokat a merev lemezemre.Over a drink, ask Dr. Lobokoff how he managed to download top-secret Russian files onto my hard drive. Or me.
Sikerült letöltenünk a szonda memóriamagját.We were able to download the probe's memory core.
Sikerült letölteniük azt a szoftvert?Were you able to download that software?
- Ez a legújabb digitális letöltő szoftver.It's the latest in digital downloading software.
Azt gondolod, hogy ő egy illegális letöltő volt?You think she was illegally downloading?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kitölt
pour out

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

lefejez
behead
legyez
fan
lemos
wash down
lenget
waved
létesül
be established
létezik
exist
létrehoz
create
lop
steal
magyaráz
explain
maszturbál
masturbate

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'download':

None found.
Learning languages?