Létrehoz (to create) conjugation

Hungarian
148 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
létrehozok
I create
létrehozol
you create
létrehoz
he/she to create
létrehozunk
we create
létrehoztok
you all create
létrehoznak
they create
Present definite tense
létrehozom
I create
létrehozod
you create
létrehozza
he/she creates
létrehozzuk
we create
létrehozzátok
you all create
létrehozzák
they create
Past indefinite tense
létrehoztam
I created
létrehoztál
you created
létrehozott
he/she created
létrehoztunk
we created
létrehoztatok
you all created
létrehoztak
they created
Past definite tense
létrehoztam
I created
létrehoztad
you created
létrehozta
he/she created
létrehoztuk
we created
létrehoztátok
you all created
létrehozták
they created
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
létrehoznék
I would create
létrehoznál
you would create
létrehozna
he/she would create
létrehoznánk
we would create
létrehoznátok
you all would create
létrehoznának
they would create
Conditional present definite tense
létrehoznám
I would create
létrehoznád
you would create
létrehozná
he/she would create
létrehoznánk
we would create
létrehoznátok
you all would create
létrehoznák
they would create
Conditional past indefinite tense
létrehoztam volna
I would have created
létrehoztál volna
you would have created
létrehozott volna
he/she would have created
létrehoztunk volna
we would have created
létrehoztatok volna
you all would have created
létrehoztak volna
they would have created
Conditional past definite tense
létrehoztam volna
I would have created
létrehoztad volna
you would have created
létrehozta volna
he/she would have created
létrehoztuk volna
we would have created
létrehoztátok volna
you all would have created
létrehozták volna
they would have created
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok létrehozni
I will create
fogsz létrehozni
you will create
fog létrehozni
he/she will create
fogunk létrehozni
we will create
fogtok létrehozni
you all will create
fognak létrehozni
they will create
Future definite tense
fogom létrehozni
I will create
fogod létrehozni
you will create
fogja létrehozni
he/she will create
fogjuk létrehozni
we will create
fogjátok létrehozni
you all will create
fogják létrehozni
they will create
Subjunctive present definite tense
létrehozzam
(if/so that) I create
létrehozd
(if/so that) you create
létrehozza
(if/so that) he/she create
létrehozzuk
(if/so that) we create
létrehozzátok
(if/so that) you all create
létrehozzák
(if/so that) they create
Subjunctive present indefinite tense
létrehozzak
(if/so that) I create
létrehozz
(if/so that) you create
létrehozzon
(if/so that) he/she create
létrehozzunk
(if/so that) we create
létrehozzatok
(if/so that) you all create
létrehozzanak
(if/so that) they create
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
létrehoznom
I to create
létrehoznod
you to create
létrehoznia
he/she to create
létrehoznunk
we to create
létrehoznotok
you all to create
létrehozniuk
they to create

Examples of létrehoz

Example in HungarianTranslation in English
" A becsületes művész megpróbál valami olyat létrehozni, ami önmagában is élő dolog..""a sincere artist tries to create something Which is in itself a living thing."
"Szeretne létrehozni egy másik szuperhőst a Superman műfajban?""Would you like to create another superhero in the genre of Superman?"
- Csak a miheztartás végett.... mi azért akarjuk azt a cuccot, mert úgy gondoljuk, hogy a használatával védőpajzsokat tudnánk létrehozni.Now, just for the record, the reason we want that stuff is because we think it could be used to create defence shields.
-úgyhogy szeretek impulzív karaktereket létrehozni.-So I like to create impulsive characters.
...felköltöztek a magasba, ...mintha védelmi pozíciókat akartak volna létrehozni.they moved up to higher ground, as if they were trying to create defensive positions.
A Tesla-tekerccsel létrehozok egy mesterséges elektromágneses mezőt, amit úgy állítottam be, hogy olyan legyen, mint mister... akárkinek az egyedi jele, és most továbbadom a galamboknak.The tesla coils will create An artificial electromagnetic field, Which I have already matched
Ahhoz hogy leszűkítsem a lehetőségeket, kombinálnom kell az elágazó irányokat a a heurisztikus folyamatokkal és létrehozok egyfajta menekülő matekot, ha akarjátok.So to narrow down the possibilities, I'm going to combine branched flow with heuristic procedures and create sort of an, uh, escape math, if you will.
Amit létrehozok mások fantáziájaként, annyira megszokottá... vált.What I create as everyone else's fantasies has become so normal.
Amit létrehozok, nem ebből a világból származik, mert azok, akiknek a segítségemre van szüksége, olyan betegségben szenvednek, amiket a tudomány nem tud meggyógyítani.What I create is not from this world because the people who need my help suffer from affliction that science cannot treat.
Azt hiszem, hogy amit létrehozok, az valóságosabb az emlékeknél.I think what I create, would feel a lot more real than some memory. That's what I think.
A világ, amit a papíron létrehozol barátságosabbnak és élőbbnek tűnik, mint a világ, amiben élsz.The world you create on the page seems more friendly and alive than the world you live in.
Elméletileg, ha létrehozol egy örvény akadályt a partvonal mentén, egy szélfalat, az képes lenne lefogni a szökőár energiáját mielőtt eléri a várost.Theoretically, if you can create a vortex barrier. Along the coastline, a wall of wind, That would be able to sap the tidal wave of its energy.
Férfiként arra nevelnek, hogy az vagy, amit csinálsz, amit létrehozol, amit teremtesz.You know, that men are raised to think that you What you realize what you are doing, what you are able to create.
Ha létrehozol egy 3D-s objektumot a számítógépben, azt 2D-s elemekből alkotod, de ha túl meredek szögben dolgozol, akkor nagyon mesterkélt lesz.If you create a 3-D object in a computer, you can render it with 2-D, but if the angle's too steep, you get artifacts.
Ha megteszed, ahogy kérem, ha létrehozol egy erőt, amit használhatok a Testület ellen, eltávolítom azt a neurális gátat.If you've done as I ask, if you've created a force I can use against the Corps I'll take out that neural block.
A földönkívüli burkolat a kőzeten létrehoz egy elektromágneses áramlási rendszert, legalábbis gondolom.Alien stone lining to create electromagnetic flux field... at least, I imagine.
A házasság az egyetlen érvényes eljárás ami létrehoz egy családot.Marriage is the only valid foundation to create a family.
A tobozmirigy úgy tűnik, ...hogy létrehoz egyfajta hidat vagy féreglyukat a fejedben.The pineal gland appears to create some type of bridge or wormhole inside your head.
Amiket ez az egyezmény létrehoz, ráadásul az aláírása napján?The jobs this deal is supposed to create, on the day we're leaving to sign it?
A Vastu építészet egyedülálló, mert olyan szerkezeteket, ...hoztak létre, amelyek rezonálnak földi és kozmikus energiákkal. Amikor létrehozunk egy szerkezetet, ...azt várod az épülettől, hogy összhangban legyen a Földdel.Vastu architecture is unique because it creates structures that are supposed to resonate with earth and cosmic energies.
A dolgok, amiket létrehozunk?Is it about the things we create?
A férfi, akit létrehozunk beleszeret a női zombiba.That ze male we create... will fall in love with my female zombie.
Ahelyett, hogy törött csigolyákat és elszakadt idegek toldozgatnánk, mint két szabómester, létrehozunk egy új, élő rendszert.Instead of pasting together broken connections like a couple of glorified tailors, we create a new living system.
Ahogy riffelünk és improvizálunk a központi téma köré, amivel létrehozunk egy egységes művet...Like we riff and improvise around a central theme to create one cohesive piece of music... No, no.
Minden, amit létrehoztok, csak pusztításra való.Everything you create is used to destroy. Yeah...
"Az iskolát illeti minden munka, találmány, fejlesztés és felfedezés tulajdonjoga, amit az alkalmazottak vagy diákok létrehoznak.""College owns the rights to all works, inventions, developments, and discoveries created by employees and students."
"Az iskolát illeti minden munka, találmány, fejlesztés és felfedezés tulajdonjoga, amit az alkalmazottak vagy diákok létrehoznak...""The college owns the right to all works, inventions, developments, and discoveries" created by employees or students..."
A gépeink egy papírt is létrehoznak, azt lehet ellenőrizni.Our machines create a paper trail that can be audited.
A háború már önmagában hatalmas profithoz juttatta a katonai-ipari komplexumot, és a globalisták még több hatalomhoz és irányításhoz jutottak... a közel-keleti erőforrások felett, melyekből úgy tervezték, létrehoznak... egy Eurázsiai Uniót a saját irányításuk alatt.The war itself would create huge profits for the military-industrial complex and the globalists would seize even more power and control over Middle Eastern resources in what they planned to become a Eurasian Union under their control.
Amikor a 13 koponya együtt van, ...akkor azok létrehoznak egy új korszakot a Földön.And when the 13 skulls are together, it'll create a new epoch for planet earth.
Amikor létrehozom a napom... a semmibol, olyan kis dolgok történnek... amik annyira megmagyarázhatatlanok...When I create my day... and out of nowhere little things happen... that are so unexplainable...
Cumulus, stratus, cirrus, én létrehozom őket.Cumulus, stratus, cirrus, I can create 'em all.
Ezzel létrehozom a világ legerősebb katonai egységét ezen a földön.With it, I will create the world's most powerful military nation upon this very land.
Felébredek reggel... és tudatosan létrehozom a napot, ahogyan akarom hogy megtörténjen mostanában, néha... mivel az elmém folyton arra fókuszál, miket kell megtennem, időbe telik, míg eljutok arra a pontra, mikor ténylegesen elkezdhetem a napom alakítását.- [ Birds Twittering ] - I wake up in the morning... and I consciously create my day the way I want it to happen. Now, sometimes... because my mind is examining all the things that I need to get done... it takes me a little bit to settle down and get to the point... of where I am actually intentionally creating my day.
Ha létrehozod a megfelelő körülményeket, akkor lehet.He's not gonna just give that up. Well, if you create the right circumstances, he might.
Hagyod, hogy a világuk földbe taposson... Vagy létrehozod a saját világodat.You are destroyed by their world, or you create your own world.
Két hónap múlva létrehozod a saját céged.In two months, you will create your company.
Te létrehozod a hibátlan rendszert.- You will create the perfect system.
És én leszek az eszköz,amivel létrehozod ezt a szövetséget.And I will have been the instrument to create that alliance.
A börtönben Papadopulosz létrehozza a Nemzeti Politikai Uniót És áldását adja Voridiszre és Mihaloliakoszra...While in prison, Papadopoulos creates the National Political Union and gives his blessing to Voridis and Michaloliakos...
A látomásod létrehozza a valóságod.Your vision creates your reality.
A működő idegrendszer számára, mely létrehozza a világunkat nincs különbség egy álmodott érzékelés és cselekvés... és egy valóban megtörtént, éber érzékelés és cselekvés közt.To the functional system of neural activity that creates our world there is no difference between dreaming a perception and an action and actually the waking perception and action.
A szerelem, mely összetör... de mégis egyben tart. A szerelem, amely létrehozza a távolságot... ....de közelebb is hoz.Love that breaks you, but still keeps you together, love that creates distances, but still brings you closer,
A trükk az a dologban, hogy ezek a kreditek fedezet nélküliek, a FED egyszerűen létrehozza őket.The trick is that these credits are based on nothing. The Fed just creates them. Step 4.
A szilárdság megmunkálása, annak érdekében, hogy létrehozzuk függetlenek sorok formáit.Processlng concept into substance and trying to create a string of lndependent forms.
Amikor ihletett állapotban vagyunk, akkor tele vagyunk szellemekkel és létrehozzuk ezeket a dolgokat.When we are inspired, we are filled with spirit. And we create those things.
Az elnök leküldött Tallahesseebe, hogy létrehozzuk a karanténkörzeteket és a biztonságos zónákat.The President sent me down to Tallahassee to create quarantine areas and organize safe zones.
Aztán egy nap találunk egy új bolygót, és annak talaján létrehozzuk a fényes jövőt.Then one day we'll find a new planet and on its soil we'll create a shining future.
De az apád és én, keményen dolgoztunk, hogy létrehozzuk ezt az egészet.But your father and I, we worked hard to create this business.
"Amikor emberek egy csoportja számára a fosztogatás életformává válik, akkor idővel létrehozzák maguknak azt a jogi rendszert, ami feljogosítja őket erre;When plunder becomes a way of live for a group of men living together in society, they create for themsevles in the course of time a legal system... that authorizes it and a moral code that glorifies it.
A Cylon-ok sokat vesződtek azért, hogy létrehozzák ezt a valamit.The Cylons went through a great deal of trouble to create this thing.
A céljuk az volt, hogy létrehozzák a tökéletes szuperkatonát.Their goal was to create the perfect super soldier.
A céljuk nem az, hogy létrehozzák a Bölcsek Kövét, hanem...Their purpose is not to create a Philosopher's Stone...
- Csak, ha létrehoztam egy gyilkos robotot.Only when I've created a murder bot. We didn't.
14 éve létrehoztam egy gyereket, de most, létrehoztam egy Fiút.Well... 14 years ago, I created a child, but now, I've created a son.
A föld alatt létrehoztam a saját, kis világomat, ahol a képességem számított, és már nem éreztem kívülállónak magam.Underground I kind of created my own private world where my ability mattered, and I wasn't on the outside.
- Anya, az a dolog, amit létrehoztál, áttört a járdán és megette a kutyáját.Anya, that thing you created burst through solid pavement and ate her dog.
3 lezbikust is létrehoztál és mind az 50-es éveiben volt már.You created three lesbians. In their '50s.
A fegyverszünet, amit létrehoztál, bármikor megszűnhet, mivel helytelen cselekedeten alapul.The ceasefire you created could implode at any moment because it is based on a false premise.
A saját fejedben létrehoztál egy teljes kis történetet, most pedig még véded is, pedig nem is tudjuk, hogy egyáltalán van-e ilyen.You've created in your own head the existence of this pamphlet. And now you're defending it even though we don't know if it even exists.
A szörny, amit létrehoztál, maga a pusztítás.The monster you created is in itself destruction.
- A barátaimat, vagyis az általam létrehozott Mentsük meg Greendale-t bizottságot.My friends, who are now the Save Greendale Committee, which I created.
- A fejlett immunrendszerük létrehozott egy antitestet, amely megváltoztatja a normális DNS-t.Their advanced immune system has created an antibody that changes normal DNA.
- Az első színpadra létrehozott hologramunk.The first hologram we ever created to appear onstage.
- Ez egy megfigyelések álcázására létrehozott fedő cég.- The chief? - It's code for the dummy shop... North Hollywood created to cover surveillance.
... Által létrehozott amerikai távozás szikra azonnali és teljes körű konfliktus , és hogy a hagyományos háború ebben erősen felfegyverzett sarkában A világ könnyen súlyosbodnak a nukleáris konfrontáció....created by a U.S. departure could spark an immediate and full-scale conflict and that any conventional war in this heavily-armed corner of the world could easily escalate into nuclear confrontation.
" Igy mikor a Hősünket kerestük, Bellerophon-t, " " létrehoztunk egy szörnyet, Chimera-t. "Therefore, in the search for our hero, Bellerophon, we created a monster, Chimera.
"Hű, ahhoz képest hogy vesztesek vagyunk, létrehoztunk valamit, ami sokkal jobb,"for being losers we've created something that's so much better
** Igy mikor a Hősünket kerestük, Bellerophon-t, ** ** létrehoztunk egy szörnyet, Chimera-t. **Therefore, in the search for our hero, Bellerophon, we created a monster, Chimera.
..de a sok átkötéssel.. ..nyilvánvalóan létrehoztunk néhány újabb problémát.With all the bypasses we've been running, we obviously could have created some additional problems.
A gazdagság és jómód utáni vágyunkban létrehoztunk valamit, ami el fog pusztítani minket.In our search for wealth and for prosperity we created something that's going to destroy us.
Az anyaghíd, amit létrehoztatok, egyirányú.The matter bridge you created is unidirectional.
Ti létrehoztatok engem?You, uh created me, uh...
- Amikor létrehozták a szingularitást, egyúttal létrehoztak egy szakadást, egy portált, mely összeköti a két világot.When you created the singularity, you also created a breach... a portal connecting our two earths.
A Global nem engedhette meg a környezetvédők jelenlétét, így létrehoztak egy hamisat maguknak.They couldn't afford an environmental presence here so they created their own.
A Megfigyelők létrehoztak egy szerkezetet, ami megváltoztatja a légköri nyomást. Felgyorsítja a molekulák mozgását egy adott területen, szublimációt okozva.The Observers created a device that dramatically alters atmospheric pressure, speeding up molecules in all the matter in a controlled area.
A Sziget tulajdonságai létrehoztak egyfajta Kazimir-effektust."Properties of this island have created a kind of casimir effect."
A gömbök szondázták a területet, ahol az emberek voltak, ...és létrehoztak járulékos károkat.The orbs, in probing the area where the human beings were, created collateral damage.
De te létrehoztad "Akárkit". A rajongóid azt fogják tenni, amit mondasz nekik.But you created everyman--your fans will think whatever you tell 'em.
Hűha, létrehoztad a saját kis világod!Wow, you've, uh, created your own little world here.
Különösen, mióta létrehoztad ezt a társaságot a házunkban, a tudtom nélkül.Yet you created a huge committee in our house without me knowing.
Mivel házasok voltunk, amikor létrehoztad a Ewing Energiatársaságot, a tulajdonrészed 30 százalékát akarom.Since we were married when you created Ewing Energies, I would like 30% of your ownership.
Te bolond, létrehoztad... a saját szupervikingemet, az állati Csonttörő ThortYou fool, you've created... My very own super-Viking... Thor Flipping Bonecrusher!
"amelyik a Mumust létrehozta."from the one he has created for the Boogeyman.
- Arra a gépre gondol, ami létrehozta a hidat?You mean the machine that created the bridge? Yes.
- Ez az, amiről azt gondolod, hogy ezt a lényt is létrehozta?I'm cataloging new species created as a result of nuclear contamination.
- Ezért létrehozta Chloe-t, hogy szakítsanak.He created Chloe to break them up, okay?
- Ugy van. A halála elött Oscar létrehozta... az átverések múzeumát.And so, just befor he died, Oscar created this.
"Egyetlenegy probléma sem oldható meg azzal a gondolkodásmóddal, amivel létrehoztuk azt.""The problems we have cannot be solved at the same level of thinking with which we created them. "
Az az igazság... Hogy mindannyian felelőssé váltunk azon a napon, amikor létrehoztuk a Cylonokat.The truth is we all became responsible the day we created the cylons.
Az egyes műtőben Dr. Rasual az idegsebész leemelte a kerékpáros koponyatetejét mialatt Dr. Warren és én létrehoztuk a hasüregben a zsebet, amibe a csontot rejtjük.In, uh, O.R. 1, we brought in Dr. Rasual from Neurosurge to, uh, take off the top of the skull of our cyclist, while Dr. Warren and I created the abdominal pouch to store the bone.
Ezért létrehoztuk a játékost.So we created the player.
Hónapokba telt, de létrehoztuk az új Amerika első városállamát, és én növelni szeretném.It's taken months, but we've created the first city-state in the new America, I want to nurture it.
Ha jól emlékszem, pontosan ugyanezt műveltétek, amikor létrehoztátok az Áldozatok Egyesült Pénzügyi alapját 197-es járat lezuhanása után.If I recall, you did the exact same thing when you created the Victims United Fund after the crash of Flight 197.
Mikor létrehoztátok a Szingularitást Central City fölött, akkor egy portált is létre- hoztatok a két világ között.When you created the Singularity above Central City, you also created a portal connecting our two earths.
Mit értesz az alatt, hogy létrehoztátok a vérvonalamat?What do you mean, you created my bloodline?
- Amikor létrehozták a szingularitást, egyúttal létrehoztak egy szakadást, egy portált, mely összeköti a két világot.When you created the singularity, you also created a breach... a portal connecting our two earths.
...akik azt tanították, hogy fénylények érkeztek a Szíriuszról, ...és létrehozták az emberiséget.Egypt and in Africa with the Dogon tribe, who taught that beings of light came from Sirius and created humankind.
A Krayek létrehozták a Bűnözők Szövetségét, és ők uralták a bandákat.The Krays created the federation of crime so they controlled all the gangs.
A kutatásaim arra engedtek következtetni, hogy ugyanazok, akik a Szövetségi Tartalék Rendszerét (FED) létrehozták, a Rothschildok, a Rockefellerek és a Morgan-ek, a mai napig kézben tartják azt, és saját magukat mentették ki a mi kontónkra.My research led me to believe that the same people who created the Federal Reserve the Rothschilds, the Rockefellers and the Morgans, still control it and use this scheme, to bail themself out at our expence
A kérdés nem az, hogy hogyan használták az energiát, ...hanem az, hogy honnan kapták a tudást, ...amivel létrehozták ezt az energiát?The question is not if they used power, the question is where did they get the knowledge with which they created the power?
Ez létrehozna egy ködfüggönyt, ami elrejtené a parányi bűbájodat Davina elől.Was to perform much more powerful magic at the same time. That would create a smokescreen concealing your very small spell from Davina.
Ezek bizonyítják, hogy a fizetések megszüntetése... létrehozná a hadikasszát, amivel megvédhetnénk a Pemrose Corporationt.They prove that the elimination of salaries... would create a war chest for the defence of the Pemrose Corporation.
6 évnyi labormunka során, arra törekedtem, hogy létrehozzam a használható, működőképes szintetikus vért.For six years in that laboratory, l've been striving to create a usable, workable, synthetic blood.
Azért építettem ezt a helyet, hogy létrehozzam a galaxis legnagyobb csapdáját.I built this place for a reason: To create the biggest trap in the galaxy.
De most kaptam egy második esélyt, hogy helyrehozzam. Hogy létrehozzam a vadászok egy új generációját... Erősebb, gyorsabb, okosabb...But now I have a second chance to make it all right, to create the next generation of hunters -- stronger, faster, smarter.
Felhasználtam a hologram technológiában elért eredményeket, hogy létrehozzam ezt a szimulációt.I took advantage of some progress in hologram technology to create this simulation.
Felhasználtam egy hologenerátort, hogy újra létrehozzam mindazt, amit elvesztettem.l used a hologenerator to recreate all the things that l'd lost.
Ennél többre lesz szükséged, hogy létrehozd a hadsereged.You'll need more than this to create your army.
Hogy létrehozd ezeket a lényeket?To create these creatures?
Tehát kell egy történet, ami valójában egy fikció, hogy összekösd magad a képpel és létrehozd az identitásod.So it takes a story that's actually a fiction to make you and the baby identical. - To create your identity.
És minden itt van, hogy létrehozd ezt.Which is everything you're gonna need if you want to create this.
A kultúránk legjavát próbáltam megőrizni, hogy létrehozzak egy olyan világot, ahol élhetnek és gyarapodhatnak.I've tried to preserve the very best of our culture. To create a world in which they can grow, in which they can thrive.
Az volt a célom, hogy létrehozzak egy hadsereget, és megsemmisítsem a többi Lidércet, de a legénységem egyik tagja elárult.My intention was to create an army to wipe out the other Wraith, but I was betrayed by one of my crew.
Az én munkám az volt, hogy létrehozzak egy fegyvert. A Hydra által ellopott X fegyver fedőnevű adatok alapján.My job there was to create a weapon based on data hydra had stolen from a project code-Named "Weapon x."
Azokban az időkben a sötétanyag értéktelen érdekesség volt csupán. Összezúztam egy részecskegyorsítóban, hogy létrehozzak egy még ellenállóbb csembaló viaszt.Back in those days, dark matter was just a worthless inert curiosity, and I was smashing it in a particle accelerator, in an ill-conceived attempt to create a more durable harpsichord wax.
- Elloptad John munkáját, hogy létrehozz egy humándroid sereget.So you steal John's work... to create an army of Humanichs.
Ahhoz, hogy létrehozz egy ilyen dolgot azért több kell mint megjavítani egy vítvezetéket.It takes more than the right plumbing to procreate.
Csak 1 golyó kell, hogy szétválaszd az érzékeny elektronikát és létrehozz egy elektromos robbanást.All it takes is one bullet to disrupt the sensitive electronics and create an explosive power surge.
Elég gyors ahhoz, hogy törést okozz a tér-idő kontinuumon, és létrehozz egy stabil féreglyukat, amelyen keresztül hazajuthatok.Fast enough to rupture the space-time barrier and create a stable wormhole through which I could return home.
Neked sokkal fontosabb, hogy létrehozz valamit, ami a te biológiai jegyeidet viseli.It's more important for you to create something that's yours biologically to recognize.
"Kenje be vele a kezét, hogy létrehozzon egy láthatatlan védőréteget a durva elemek és vegyi anyagok ellen.""Smear it on your hands "to create an invisible layer of protection against harsh elements and chemicals."
- Ez egy különös alakzat a korszakhoz képest, mert arra tervezték, hogy rezonáljon a... a... a... Hogy létrehozzon egy... egy kvantizált mezőt a sziklán belül.- It's a strange shape for this time period because it's made to resonate, uh, to... to... to... uh... create a-a quantized field within the stone.
- Megsemmisít azért, hogy létrehozzon.Destroying in order to create.
A ZFT miért akarta, hogy létrehozzon egy ilyet?Why would Z.F.T. want you to create something like this?
Annak részeként, hogy létrehozzon egy stabilabb világotAs part of his attempt to create a stable and balanced world
- Vagy hogy létrehozzunk és fenntartsunk olyan pajzsokat, amikkel a Goa'uldok a hajóikat védik.I believe is necessary to create a hyperspace window, or to generate the kind of shields the Goa'uld have used to protect their ships.
A Space Technology Laboratories egy közös erőfeszítés élére állt, hogy létrehozzunk egy sebezhetetlen robbanófejet, többelemű, egyenként célra irányítható, visszatérő eszközöket.Space Technology Laboratories is leading a coordinated effort to create an invulnerable warhead... multiple, independently targetable re-entry vehicles, MIRVs.
A klinikám kifejlesztett egy eljárást amivel egyetlen sejt segítségével létrehozzunk egy genetikailag megegyező magzatot- egy magzatot amely kihordható és így, újra megszülhető.My clinic has perfected a procedure by which a single cell could be used to create a genetically-identical fetus... a fetus which could be carried to term and, in effect, be reborn.
A mi feladatunk, hogy létrehozzunk egy családot a számukra és hogy építsünk egy közösséget, ahol tényleg fejlődhetnek, ahol megtalálhatják a saját helyüket, hogy valóban azzá az egyénné váljanak, akivé szeretnének.Our job is to create a family for them and to build a community that they can really thrive in and where they can find their own niche to really be the individual that they really are.
A nemlineáris hullámokat, amiket a rohamok idéznek elő a bioelektrikus folyamban felhasználhatjuk, hogy létrehozzunk új szinapszis kapcsolatokat BTU kimenetének beállításával.The nonlinear waves created by surges in the bioelectrical current can be applied to create new synapse connections by adjusting the BTU output.
-van egy dolog amit meg kell tennem ...a gyermekik nem lesznek a horvátok áldozatai fasizmus , a világhatalmak által segítve, a szándék hogy egy új európatérképet rajzoljanak és létrehozzanak egy szörnyet ezzel a névvel:-l've got a job to do. ...their children will not be the victims of Croatian fascism, assisted by world powers, with intentions to draw a new map of Europe and create a monster with a foreboding name:
A hirogenek a maga programját használták sablonnak, hogy létrehozzanak minket.The Hirogen used your program as a template to create us.
A színház iránti szeretet miatt, és azért, mert szeretünk együtt, egy csapatban dolgozni. A különböző tehetséges emberek, elhozzák a különböző ötleteiket, hogy együtt létrehozzanak valami... fantasztikusat.Love for the theater, and love for working together as a team... each of us with different talents and different ideas, coming together to create something that just might be... great.
Az Interpol összeállít egy vészhelyzeti agytröszt csapatot, hogy létrehozzanak egy tervet, amivel megállítható, hogy "A Hívás" online fiatalokat toborozzon.Interpol is assembling an emergency think tank to create a plan to stop The Calling's online recruitment of youth.
Az idegen babákhoz. Hogy létrehozzanak egy rabszolga hadjáratot.- To create a slave race?
És azt hiszem, hogy végül sikerült létrehoznom a tökéletes kombinációt amivel megsokszorozom a fény energiáját tükrök segítségével.And, I think I have finally... managed to create the perfect combination... to multiply the energy of light... by using mirrors to reflect it.
A töri tanítás egyik előnye, hogy nem kell új dolgokat létrehoznod.One of the advantages of teaching history is that you don't have to create things.
Ha ajtónyílást kell létrehoznod egy beton falon, a rést ütő keret egy kézzel készült eszköz, amit magaddal kell hoznod.If you need to create a doorway in a concrete wall, a breaching frame is a handy tool to bring along.
Ha gyorsan kell útzárat létrehoznod, régi kocsik törmelékei tökéletesek akadálynak.If you need to create a roadblock in a hurry, the steel frames of old cars make an excellent barrier.
Ha mindenképp Leo Hendrie kell a reklámodba, akkor effektekkel kell létrehoznod.If you really need Leo Hendrie in your ad, you're just gonna have to create him with C.G.I.
Nem kell létrehoznod ezt a karácsonyi ábrándot mintha a világon minden bűvös és remek lenne.You don't have to create this whole Christmas illusion where everything in the world is magical and fine.
Új profilt kéne létrehoznia, nem?He'll have to create a new account, right?
Akkora térerőt kell létrehoznunk, hogy az egész térségből elűzzük őket.We need to create a field big enough to repel them from the entire area.
Csak egy olyan rendszert kell létrehoznunk, amely szinkronba hozza a kiengedését.We need only to create a system that will synchronize the release.
De legalábbis ennyire fontos lehet egy ad-hoc városi elöljáróság megléte mert akkor a törvényhozás joggal mondhatná hogy Deadwood létezik, nem nekünk kell létrehoznunk.But just as important is the presence of a ad hoc municipal organization that would enable the Legislature to say, "Deadwood exists. We don't have to create it.
Egy alakulatot kell létrehoznunk melynek az egyetlen célja, hogy megtalálja Amont és igazságot szolgáltasson .We need to create taskforce whose sole mission is to find Amon and bring him to justice.
Egy söntöt kell létrehoznunk, hogy több oxigéndús vért kapjunk a tüdő számára.We need to create a shunt to get more oxygenated blood to the lungs.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

látszik
be visible
legitimál
legitimate
legyőz
defeat
letartóztat
arrest
létesít
establish
letölt
download
létrejön
originate
lokalizál
localize
manipulál
manipulate
mechanizál
mechanize

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'create':

None found.
Learning languages?