Koronáz (to crown) conjugation

Hungarian
53 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
koronázok
I crown
koronázol
you crown
koronáz
he/she to crown
koronázunk
we crown
koronáztok
you all crown
koronáznak
they crown
Present definite tense
koronázom
I crown
koronázod
you crown
koronázza
he/she crowns
koronázzuk
we crown
koronázzátok
you all crown
koronázzák
they crown
Past indefinite tense
koronáztam
I crowned
koronáztál
you crowned
koronázott
he/she crowned
koronáztunk
we crowned
koronáztatok
you all crowned
koronáztak
they crowned
Past definite tense
koronáztam
I crowned
koronáztad
you crowned
koronázta
he/she crowned
koronáztuk
we crowned
koronáztátok
you all crowned
koronázták
they crowned
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
koronáznék
I would crown
koronáznál
you would crown
koronázna
he/she would crown
koronáznánk
we would crown
koronáznátok
you all would crown
koronáznának
they would crown
Conditional present definite tense
koronáznám
I would crown
koronáznád
you would crown
koronázná
he/she would crown
koronáznánk
we would crown
koronáznátok
you all would crown
koronáznák
they would crown
Conditional past indefinite tense
koronáztam volna
I would have crowned
koronáztál volna
you would have crowned
koronázott volna
he/she would have crowned
koronáztunk volna
we would have crowned
koronáztatok volna
you all would have crowned
koronáztak volna
they would have crowned
Conditional past definite tense
koronáztam volna
I would have crowned
koronáztad volna
you would have crowned
koronázta volna
he/she would have crowned
koronáztuk volna
we would have crowned
koronáztátok volna
you all would have crowned
koronázták volna
they would have crowned
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok koronázni
I will crown
fogsz koronázni
you will crown
fog koronázni
he/she will crown
fogunk koronázni
we will crown
fogtok koronázni
you all will crown
fognak koronázni
they will crown
Future definite tense
fogom koronázni
I will crown
fogod koronázni
you will crown
fogja koronázni
he/she will crown
fogjuk koronázni
we will crown
fogjátok koronázni
you all will crown
fogják koronázni
they will crown
Subjunctive present definite tense
koronázzam
(if/so that) I crown
koronázd
(if/so that) you crown
koronázza
(if/so that) he/she crown
koronázzuk
(if/so that) we crown
koronázzátok
(if/so that) you all crown
koronázzák
(if/so that) they crown
Subjunctive present indefinite tense
koronázzak
(if/so that) I crown
koronázz
(if/so that) you crown
koronázzon
(if/so that) he/she crown
koronázzunk
(if/so that) we crown
koronázzatok
(if/so that) you all crown
koronázzanak
(if/so that) they crown
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
koronáznom
I to crown
koronáznod
you to crown
koronáznia
he/she to crown
koronáznunk
we to crown
koronáznotok
you all to crown
koronázniuk
they to crown

Examples of koronáz

Example in HungarianTranslation in English
A lázadók megakarják koronázni Garrick-ot.The rebels are going to crown Garrick.
A pletyka arról is szól, hogy a király meg akarja koronázni új királynéját Yorkban, ezért ha fia születik, senki sem kérdőjelezheti meg törvényességét vagy trónra való jogát.So the rumor also goes, that the King intends to crown his new Queen at York, so if she has a son no one can question his legitimacy or right to the throne.
Jóképű Randolphot bajnokká koronázni!I am forced to crown Handsome Randolph as champion!
Meg akarjuk koronázni a hazugságok igazi királyát.We want to crown the true king of liars.
Ráma fiam, ma akartalak Ajódhjá királyává koronázni, de álságos feleségem, Kaikéjí most emlékeztetett, mit ígértem régen.Rama my son, today I wish to crown you King of Ayodhya but my evil scheming wife Kaikeyi- Grrr... -just reminded me of an ancient vow I made.
Ezennel az elnökök napja királyává koronázunk.We now crown you King of Presidents' Day.
Lovag, 'ki a sivatagból jössz, ezennel városunk királyává koronázunk.Rider from the desert, you will be crowned King of this city.
- ...királlyá koronáznak.-I am to be crowned King.
A te akaratod lesz Egyiptom törvénye, amikor királyává koronáznak.Why, your will will be law in Egypt when you are crowned as her king.
Amint királlyá koronáznak...The moment I am crowned king,
Felhatalmazott jogomnál fogva, Viharfok királyává koronáznak!I crown thee King Tristan of Stormhold.
Ha nem koronáznak meg ma este, akkor Marcie nyert.If I'm not crowned tonight, then Marcie's won.
Milyen érzés? Hogy magával koronázom meg a művem?How does it feel... to be my crowning achievement?
Felpörgeted a fickó motorját, hagyod érlelődni a feszültséget pár napig, aztán, bumm, jégkirálynővé koronázod magad.Get a fella's motor revving', let the tension marinate a couple of days, then - bam! - crown yourself the ice queen.
Azért jöttünk, hogy barátsággal koronázzuk meg a győzelmet.We have come to crown victory with friendship.
Becky, nem érdekel melyik marhát koronázzuk meg ma este, te vagy az igazi királynője ennek a közösségnek.Becky, I don't care which dope we crown here tonight, you are truly the queen of this joint.
Ja, Dov kitalált egy hülye vetélkedőt, és nem hagyja, hogy elmenjünk, amíg meg nem koronázzuk a dinkák királyának.Yeah, Dov's on this new trivia kick, and he's not gonna let us leave until he's crowned king of the dorks.
Jó lenne, ha az ifjú herceget... kis csapat hozná Ludlowból ide, hogy királlyá koronázzuk.Meseemeth good that with some little train... forthwith from Ludlow the young prince be fetched... hither to London to be crowned our king.
Kara Soudersre ez mind jellemző, de ami a legkülönlegesebb Karában, az a szíve, és mielőtt a mi szívkirálynőnkké koronázzuk, a Paradise Cove lelkes szurkolócsapata készített egy videót Kara tiszteletére.[Light laughter] Kara Souders is all of these things, but what is most special about Kara is her heart, and before we crown her queen of our hearts, Paradise Cove's spirited cheer squad has put together a tribute video to honor Kara.
A királyokat koronázzák.Kings are crowned.
A szezon végén az első helyezettet koronázzák a liga győztesévé.At the end of the season, the top firm's crowned league winners.
Angliában a mai napig a királyokat és királynőket, ...a "Stone of Destiny" -n koronázzák meg, ...ez a kő, a legenda szerint, vissza nyúlik, a bibliából jól ismert Jacobhoz, ...aki a fejét ezen a kövön pihentette.And there are those who believe, it is part of a meteor that fell to Earth more than 3,000 years ago. In England today, all the kings and queens are crowned on what's known as the Stone of Destiny
Annak a hölgynek csak úgy lehet kedvére tenni, ha Anglia királynéjává koronázzák.The only way to please that lady is to crown her Queen of England.
Hogy királlyá koronázzák, egy meghatározott időben kell ott lennie?In order to be crowned king, the prince must present himself in the coronation room at a specific time, right?
" Örömökkel koronázott."He is crowned with joys.
* Vagy csak a végzet koronázott meg, de akkor is New York királya vagyok *Fate just crowned me Now I'm king of New York
Alfred Pomeroy Jones,víziprókátor, dalolt, mint a kenderike, téged kancsóval koronázott, sellőket tetováltak rá, ivott, mint a kefekötő, bele is halt.'Alfred Pomeroy Jones, sealawyer.' 'Born in Mumbles, sung like a linnet, crowned you with a flagon, tattooed with mermaids, thirst like a dredger, died of blisters.'
De a pápának meg kell vizsgálnia a frissen koronázott nápolyi királyt.But the Pope must invest the new crowned king of Naples.
Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy gratuláljak a frissen koronázott... bálkirálynak és királynőnek!Every day's a new day... Just like to take this moment to congratulate our newly crowned... Homecoming king and queen!
Széna pakolás, széna dobálás... és mindennek a végén, egy szerencsés kisfiút Szénakirállyá koronáztunk.Hay stacking, hay throwing... And at the end of it all, one lucky boy would be crowned hay king.
"A képernyőn látható vonzó fiatal hölgyet, akit Miss Baja Californiává koronáztak..." "... letartóztatták."The stunning young lady on your screen who was crowned Miss Baja California, has just been arrested.
A város halad lefelé a lejtőn mióta Miss Baltimore-rá koronáztak.This town sure has gone downhill... since I was crowned Miss Baltimore Crabs. Ugh.
Engam csak azért koronáztak meg, mert apámnak nem volt fia.I was only crowned because my father had no son.
Kifelé innen, te hülye gyerek, még nem koronáztak meg.Get out of there, you young cretin, you're not crowned yet.
Nagy-Britannia népéhez és a Brit Nemzetközösséghez szólok. Mikor királlyá koronáztak, ünnepélyes esküt tettem, hogy az önök jólétét helyezem előre.People of Great Britain and the Commonwealth, when crowned King, I took a solemn oath to serve you all, to put the welfare of this nation first.
Azt mondják, Skócia utolsó királyának koronázta magát.It's been reported that you've crowned yourself the last king of Scotland. Yes.
Valaha ő koronázta a feleségemet a boszorkányok királynővéjé.Once he crowned my wife queen of the witches.
aki semmibe vett minden erkölcsi normát, megsértett minden parancsolatot aki az aljasságát gyilkossággal koronázta meg.who has flouted every moral law, broken every commandment who has crowned his infamy with murder.
Még nem koronáztuk meg az Anti-bál királyát és királynőjét, nemde?We still haven't crowned a king and queen for the anti-prom, have we?
1553-ban koronázták meg.She was crowned in 1533.
? "A fiatal Chris Hughes Mack-et, aki itt Xenia szívében nőtt fel, ma koronázták a Föld egyik legnagyobb porno birodalmának királyává.""Young Chris Hughes Mack, raised right here in the heartland of Xenia, was crowned king of the greatest pornography empire on the planet."
A 27 éves Elizabeth Alexandra Maryt, ...Anglia II. Erzsébet királynőjévé koronázták.27 year old Elizabeth Alexandra Mary is crowned Queen Elizabeth
A cárt a hamvaikon koronázták meg, ekkor lett Iván Groznij, Rettegett, vagy Nagy Iván, oroszul egyre megy.He was crowned in the blaze and became Ivan Grozny, the Terrible or the Great.
A győztest Bajnokká koronázták, és körbehordozták az utcákon.'The winner was crowned Champion and carried through the streets in glory.
Az a sorsod, fiam, hogy pápa légy, hogy ezzel koronázd meg családunk fényes cselekedeteit. De ne hamarkodjunk el semmit!You're destined to be Pope, my son, and add this last and greatest jewel to our family crown, but we must not act rashly.
S most is, koronázd, tett, az eszmét, egyszerre gondolat s tett:And even now, to crown my thoughts with acts, be it thought and done.
Al, ha már kastélyban vagyunk, koronázz meg, babám.You know, Al, since we're in a castle, crown me, baby.
Sőt, ha ésszerűen és felelősségteljesen élni ezen a földön ostobaság, koronázz meg az ostobák hercegének, ki tiszta és jó uralkodója Ostobaföldének.In fact, if living rationally and responsibly on this planet is silly, crown me the prince of silly, ruling cleanly and kindly over all of Sillyopolis.
Gyere, király, koronázzunk meg.Come on, king, and get crowned.I
Szóval koronázzatok meg, vagy csókoljátok meg a seggem.So either crown me or kiss my ass.
Isten tudja, hogy csak azért teszed, hogy ne egy közrendűt koronázzanak meg, és ne egy boszorkány uralkodjon.God knows you'd only be doing it to stop a commoner from being crowned, a witch from reigning.
Meg kell koronáznod az utódodat.You have to crown the next one.
"Ez lenne a koronázó eredményem a tanulmányaimban," "a válasz, hogy mi a forrása a város anomáliáinak."It would be the crowning achievement of my studies, an answer to the source of this town's anomalies.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kinéz
look out
kinyit
open
kiver
beat
kommentál
comment
kompenzál
compensate
korog
growl
korosodik
grow old
költözik
migrate
kölykezik
litter
kurtít
shorten

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'crown':

None found.
Learning languages?