Korlátoz (to restrict) conjugation

Hungarian
52 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
korlátozok
I restrict
korlátozol
you restrict
korlátoz
he/she to restrict
korlátozunk
we restrict
korlátoztok
you all restrict
korlátoznak
they restrict
Present definite tense
korlátozom
I restrict
korlátozod
you restrict
korlátozza
he/she restricts
korlátozzuk
we restrict
korlátozzátok
you all restrict
korlátozzák
they restrict
Past indefinite tense
korlátoztam
I restricted
korlátoztál
you restricted
korlátozott
he/she restricted
korlátoztunk
we restricted
korlátoztatok
you all restricted
korlátoztak
they restricted
Past definite tense
korlátoztam
I restricted
korlátoztad
you restricted
korlátozta
he/she restricted
korlátoztuk
we restricted
korlátoztátok
you all restricted
korlátozták
they restricted
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
korlátoznék
I would restrict
korlátoznál
you would restrict
korlátozna
he/she would restrict
korlátoznánk
we would restrict
korlátoznátok
you all would restrict
korlátoznának
they would restrict
Conditional present definite tense
korlátoznám
I would restrict
korlátoznád
you would restrict
korlátozná
he/she would restrict
korlátoznánk
we would restrict
korlátoznátok
you all would restrict
korlátoznák
they would restrict
Conditional past indefinite tense
korlátoztam volna
I would have restricted
korlátoztál volna
you would have restricted
korlátozott volna
he/she would have restricted
korlátoztunk volna
we would have restricted
korlátoztatok volna
you all would have restricted
korlátoztak volna
they would have restricted
Conditional past definite tense
korlátoztam volna
I would have restricted
korlátoztad volna
you would have restricted
korlátozta volna
he/she would have restricted
korlátoztuk volna
we would have restricted
korlátoztátok volna
you all would have restricted
korlátozták volna
they would have restricted
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok korlátozni
I will restrict
fogsz korlátozni
you will restrict
fog korlátozni
he/she will restrict
fogunk korlátozni
we will restrict
fogtok korlátozni
you all will restrict
fognak korlátozni
they will restrict
Future definite tense
fogom korlátozni
I will restrict
fogod korlátozni
you will restrict
fogja korlátozni
he/she will restrict
fogjuk korlátozni
we will restrict
fogjátok korlátozni
you all will restrict
fogják korlátozni
they will restrict
Subjunctive present definite tense
korlátozzam
(if/so that) I restrict
korlátozd
(if/so that) you restrict
korlátozza
(if/so that) he/she restrict
korlátozzuk
(if/so that) we restrict
korlátozzátok
(if/so that) you all restrict
korlátozzák
(if/so that) they restrict
Subjunctive present indefinite tense
korlátozzak
(if/so that) I restrict
korlátozz
(if/so that) you restrict
korlátozzon
(if/so that) he/she restrict
korlátozzunk
(if/so that) we restrict
korlátozzatok
(if/so that) you all restrict
korlátozzanak
(if/so that) they restrict
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
korlátoznom
I to restrict
korlátoznod
you to restrict
korlátoznia
he/she to restrict
korlátoznunk
we to restrict
korlátoznotok
you all to restrict
korlátozniuk
they to restrict

Examples of korlátoz

Example in HungarianTranslation in English
A világ korlátozni akar engem."The world tries to restrict me."
Cook Megye Polgári Törvénykönyvének, 8. bekezdése alapján, törvénytelen korlátozni a szellőzést egy lakóházban.According to Cook County Civil Code Section 8, it is illegal to restrict ventilation in a residential property.
Ez a helyi hagyomány, és az a tény, hogy sikerült korlátozni a bejutást Fraunhofer laboratóriumába, lehetővé tette, hogy kereskedelmi és államtitkokat őrizzen meg.This local tradition, and the ability to restrict access to Fraunhofer's laboratory, allowed him to maintain control of trade and state secrets.
Nincs joga korlátozni, hogy a család politikai menedékjogot kérjen!You have no right to restrict this family's wish to seek political asylum.
Próbálják korlátozni a legénység mozgását.They're trying to restrict the crew movement.
Az emberek változnak és... a vágyad hogy önmagad maradj, tovább korlátoz téged.People change and... your longing to remain yourself will continue to restrict you.
A természet törvényei korlátoznak minket.We are restricted by the... laws of nature.
A többi ügynökséggel ellentétben a mi kezünk nincs megkötve, és nem is korlátoznak minket.We don't have to deal with the red tape the other agencies are burdened with, nor do we have their restrictions.
Mostantól kezdve... A Kék szintre korlátozom a mozgását.From now on, I'm restricting you to Level Blue.
Rendben, korlátozom a hozzáférést kettőnkre.Okay, I'm restricting access to you and me. How long will it take you to make the loop?
És most mondja neki,hogy biztonsági okokból, korlátozom a hozzáférését az üzem működéséhez.And now tell him that for insurance purposes alone, his access to the company grounds must be restricted.
- És miért nem? Miért korlátozod az álmomat?Why restrictions in dream?
Tudod, egy kis internetezés megkönnyítené a visszatérést a vadonból bár magadat korlátozod be a tudományos világ felé, addig, amíg azt fel nem függeszted.CLATTERING You know, a little networking would ease your return from the wilderness. Although I suggest you restrict yourself to a simple knowing nod until you get the hang of it.
Valójában te korlátozod anyut.Infact you put so many restrictions to mom.
"Kyle teher. Kyle korlátozza a szabadságában."Kyle restricts your freedom.
A hezitancia és a akaratosság korlátozza az áramlatot.Hesitancy and stubbornness restricts the flow.
A központ korlátozza az információáramlást.I'll make sure Division restricts information flow.
A programozásunk korlátozza mozgásunkat a sárga vonalak mentén.Our programming restricts our movement to yellow guidance lines.
A stressz tulajdonképpen korlátozza a véráramlást a szívkoszorúerekben.Stress actually restricts the flow of blood through the coronary arteries.
- Nem korlátozzuk.- We're not restricting it.
A kapuhasználatot a legszükségesebb esetekre korlátozzuk, és további értesítésig az expedíció minden nem létfontosságú tagja a szállásán marad.Gate travel will be restricted to an as-needed basis, and until further notice, all non-essential expedion members will be restricted to quarters.
A kereskedelmet is korlátozzuk?What, and restrict trade?
Erre a szintre korlátozzuk a mozgásukat, de csak egy kis időre.You will be restricted to this floor for a short period of time.
Ezért úgy döntöttünk, hogy egyelőre korlátozzuk a mozgásterét Oz többi részében.So we've decided, for the time being, to restrict your movements through the rest of Oz.
És korlátozzátok a mozgásban.And restrict his movement.
- Hé! Szóval azt akarjuk, hogy újítsák fel a "B" körlet zuhanyzóját, korlátozzák a lyuk büntetésként való használatát, és adjanak nem mérgező mosószereket.Okay, so, we want the "B" Dorm bathroom repaired... restrictions on SHU as a punitive instrument... and non-toxic laundry detergent.
- Miért korlátozzák a morfium-adagját?- Why restrict her morphine now?
- Nem korlátozzák a kérdéseket?No restrictions on questions?
A kórház irányelvei korlátozzák a hallgatók hozzáférését az adatokhoz.Hospital guidelines restrict students' access to the records.
A mozgalmainkat korlátozzák!Our movements are restricted. Yeah!
Nos, korlátoztam a sportolói előjogokat a legjobb diákoknál a végzős osztályokban.Well, I restricted the number of Ivy League recommendations to the top kids in each graduating class.
Sosem korlátoztam a szabadságodat.I never restricted your freedom.
- Ez a fedélzet korlátozott terület.- This deck is restricted.
- Ha visszahozták, a bizonytalanoknál lesz. - A korlátozott belépésű szinten.- If he's back then he'd be with the uncertains, on the restricted floor.
- Nem, majd később. A miénk Z101es és a Z102es, korlátozott kilátással.We are Z101 and Z102, restricted view.
- Nos, ott nem korlátozott az elismerés?- Cool. Don't they have restricted admissions?
- Öm, mi szél hozta erre a korlátozott folyosóra ilyen későn?- Um, what brings you to this restricted hallway so late at night?
Mindent korlátoztak, mindent szabályoztak.Everything was restricted, everything was censored.
-Például lehet, hogy az áldozat falnak támaszkodott, vagy szűk ruhát viselt, ami korlátozta a seb tágulását.For example, the Vic could've been leaning against a wall or wearing tight clothing which restricted the exit wound.
Az új igazgató kinevezése után korlátozta a szerver hozzáférésemet. így megkértem Mi Jeong-ot, hogy csinálja vissza...After the new director was appointed, he restricted my server access, so I asked Mi Jeong to undo...
Azt mondják, a klánunk nem ünnepelhet nyilvánosan, mert Marcel korlátozta a mágia használatát.I'm told our coven hasn't been able to celebrate feast days in the open since Marcel restricted the use of magic.
ahogy vakarta a karját korlátozta a mozgásbanThe way she scratched an itch. The way it restricted her movements.
Így 1939 májusában a brit kormány a kormányrendeletben 75000 főre korlátozta a következő 5 évben Palesztinába betelepülő zsidók számát.So in May 1939, a British Government White Paper restricted Jewish immigration to Palestine to 75,000 over the next five years.
Az útvonalukat korlátoztuk.You're aware it's restricted.
Egyelőre korlátoztuk a Kapu-utazást a bázison, egyelőre.We've restricted gate travel in and out of the base for the time being.
- Már egyszer megbélyegezték és korlátozták a hozzáférését!She's already been tagged and given restricted clearance.
...a tervekhez való hozzáférést korlátozták közvetlen, miután egy páran a kormányból kifejeztük rosszallásunkat a fegyver megépítésével kapcsolatban.Access became restricted soon after some of us in government voiced our disapproval about building the weapon.
A csontos kinövések a csuklóiban okozhatták a fájdalmait, és jelentősen korlátozták a mozgását.Well, the bony growths in his wrists would've caused him pain and severely restricted his mobility.
Tehát az embereket nagyon korlátozták, hogyan reagálhatnak ránk.So the people were very restricted in how they could respond to us
Úgy tudom, hogy a belépést csak a piaci kereskedőkre korlátozták.I understand that the entrance has been restricted only to marketplace merchants.
Kétirányú erőteret állítottam fel, hogy korlátozzam a szerkezet hatótávját... és biztosítsam, hogy senki sem kerül véletlenül a mezőbe.I set up a two way force shield to restrict the range of the device and to ensure that nobody entered the field accidentally.
És a halcsontos fűzővel sem törődök, túl korlátozó.And I don't bother with whalebone corseting - too restricting.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kezel
handle
kitagad
disown
kiterjed
extend
konfrontál
confront
kóricál
do
korlátozódik
be limited
kötelez
oblige
következtet
infer
krákog
do
kulminál
culminate

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'restrict':

None found.
Learning languages?