Kihasznál (to take advantage) conjugation

Hungarian
109 examples
This verb can also have the following meanings: to exploit, to utilize, take

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
kihasználok
I take advantage
kihasználsz
you take advantage
kihasznál
he/she to take advantage
kihasználunk
we take advantage
kihasználtok
you all take advantage
kihasználnak
they take advantage
Present definite tense
kihasználom
I take advantage
kihasználod
you take advantage
kihasználja
he/she takes advantage
kihasználjuk
we take advantage
kihasználjátok
you all take advantage
kihasználják
they take advantage
Past indefinite tense
kihasználtam
I took advantage
kihasználtál
you took advantage
kihasznált
he/she took advantage
kihasználtunk
we took advantage
kihasználtatok
you all took advantage
kihasználtak
they took advantage
Past definite tense
kihasználtam
I took advantage
kihasználtad
you took advantage
kihasználta
he/she took advantage
kihasználtuk
we took advantage
kihasználtátok
you all took advantage
kihasználták
they took advantage
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
kihasználnék
I would take advantage
kihasználnál
you would take advantage
kihasználna
he/she would take advantage
kihasználnánk
we would take advantage
kihasználnátok
you all would take advantage
kihasználnának
they would take advantage
Conditional present definite tense
kihasználnám
I would take advantage
kihasználnád
you would take advantage
kihasználná
he/she would take advantage
kihasználnánk
we would take advantage
kihasználnátok
you all would take advantage
kihasználnák
they would take advantage
Conditional past indefinite tense
kihasználtam volna
I would have taken advantage
kihasználtál volna
you would have taken advantage
kihasznált volna
he/she would have taken advantage
kihasználtunk volna
we would have taken advantage
kihasználtatok volna
you all would have taken advantage
kihasználtak volna
they would have taken advantage
Conditional past definite tense
kihasználtam volna
I would have taken advantage
kihasználtad volna
you would have taken advantage
kihasználta volna
he/she would have taken advantage
kihasználtuk volna
we would have taken advantage
kihasználtátok volna
you all would have taken advantage
kihasználták volna
they would have taken advantage
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok kihasználni
I will take advantage
fogsz kihasználni
you will take advantage
fog kihasználni
he/she will take advantage
fogunk kihasználni
we will take advantage
fogtok kihasználni
you all will take advantage
fognak kihasználni
they will take advantage
Future definite tense
fogom kihasználni
I will take advantage
fogod kihasználni
you will take advantage
fogja kihasználni
he/she will take advantage
fogjuk kihasználni
we will take advantage
fogjátok kihasználni
you all will take advantage
fogják kihasználni
they will take advantage
Subjunctive present definite tense
kihasználjam
(if/so that) I take advantage
kihasználd
(if/so that) you take advantage
kihasználja
(if/so that) he/she take advantage
kihasználjuk
(if/so that) we take advantage
kihasználjátok
(if/so that) you all take advantage
kihasználják
(if/so that) they take advantage
Subjunctive present indefinite tense
kihasználjak
(if/so that) I take advantage
kihasználj
(if/so that) you take advantage
kihasználjon
(if/so that) he/she take advantage
kihasználjunk
(if/so that) we take advantage
kihasználjatok
(if/so that) you all take advantage
kihasználjanak
(if/so that) they take advantage
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
kihasználnom
I to take advantage
kihasználnod
you to take advantage
kihasználnia
he/she to take advantage
kihasználnunk
we to take advantage
kihasználnotok
you all to take advantage
kihasználniuk
they to take advantage

Examples of kihasznál

Example in HungarianTranslation in English
- Az ügyfelének szándékában állt kihasználni, mikor kiderült, hogy ez történt Mr. Palmer? Elnézést... Melvin.Was it your client's intent to take advantage of him when it turned out he didn't, Mr Palmer?
- Hogy ment a piacozás? - Egész jól. Persze a férfiak megpróbáltak kihasználni, mert nő vagyok.Of course, the men tried to take advantage of me because I'm a woman... so I make them pay more...
- Nem akarlak kihasználni.-I don't want to take advantage of you.
- Nem akartam kihasználni az alkal- mat...- I didn't mean to take advantage...
- Senkinek sem kell mondania, hogy a gimi legnagyobb nőcsábásza, megpróbál kihasználni egy naiv kislányt, aki azt szeretné, hogy befogadják és szeressék. Pláne, ha a nőcsábász vezetékneve Puckerman.I don't need somebody to tell me that the biggest womanizer in school is trying to take advantage of the naive girl who just wants to fit in and be loved, especially if the womanizer's last name is Puckerman.
Mindenkit kihasználok, aki hagyja.I'll take advantage of anyone who'll let me.
De ha arra gondolsz, hogy kihasználsz engem... hadd hívjam fel a dokimat, hogy mit szól hozzá.But if you're thinking of trying to take advantage of me... Let me call my doctor so he can revive me afterward.
George szerint kihasználsz.George thinks you take advantage of me.
Na és mi a terv? Leitatsz aztán kihasználsz?So, what's the plan, get me drunk and take advantage of me?
Te kihasználsz engem.You'll take advantage of me.
És te csak... te csak kihasználsz.And you just take advantage.
- Maga kihasznál engem!- You're trying to take advantage of me.
Folyamatosan kihasználtok.You continue to take advantage of me.
- mindenkit kihasználnak...- they're able to take advantage because...
A vejem, aggódik amiatt, hogy kihasználnak.My son-in-law, he worries people take advantage of me.
Annyira kedves vagy és nyitott, hogy a betegeid könnyen kihasználnak.You are so kind and so available that you make it easy for patients to take advantage of you.
Az emberek csak kihasználnak.People take advantage of you.
Az emberek kihasználnak.People take advantage of you.
- Kisütött a nap, kihasználom.Sun's out. Gotta take advantage.
- Nem mondanám, hogy kihasználom.I'm not saying I take advantage of that.
Azt hiszem, inkább kihasználom, hogy üres az edzőterem, és gyúrok egy kicsit.I think I'll take advantage of the empty gym and grab a workout.
Azt terveztem, hogy kihasználom az ingyen fuvart, és ha kedvem lesz, majd lelépek.I just thought I'd take advantage of a free ride, and when I felt like it, skip out.
Csak gondoltam, kihasználom az időt, és elmegyek egy masszázsra.I was just thinking take advantage, see about a massage.
Ahogy én most látom, vagy elfogadod Fury ajánlatát, és kihasználod a kiképzését és technikai felszereltségét, vagy tovább matatsz össze- vissza, mint egy tudatlan újonc.The way I see it, you can either accept Fury's offer and take advantage of his training and tech, or keep fumbling along like a clueless rookie.
Akkor kihasználod az alkalmat, hogy nehogy tovább tudjon lépni.Then you'll take advantage of that To make sure she doesn't move on.
Attól, hogy te kihasználod az üzletben rejlő lehetőségeket, nem biztos, hogy jól teszed.Han, just because you can take advantage of a business situation, doesn't mean you should.
Az nem, hogy alattomosan kihasználod a helyzetet és tovább maradsz, mint mondtad.No, it's not nice for you to take advantage of the situation and stay longer than you said.
Csak kihasználod a húgomat?You're just gonna take advantage of my little sister?
A fickó bekattan, Zytle meg kihasználja a lehetőséget.Guy decides to wig out, and Zytle takes advantage.
A lány kihasználja, mindent kiprésel belőle, amit csak lehet, aztán elhagyja.The girl takes advantage of her, squeezes everything she can out of her, then dumps her.
Azért, mert... mindent megenged nekik és kihasználja őket.'Cause he eats it up, takes advantage of it.
Csak kihasználja az agyunk megváltozott kémiai folyamatait.It just takes advantage of the altered state of our brain chemistry.
Egy erős személyiség rátalál egy gyengére és kihasználja.A strong personality finds a weak personality and takes advantage.
- Figyelj, Bobby! Vagy ostorozod itt magad, vagy kihasználjuk, hogy Whitman nincs itt, és megtesszük, amit kell.Hey, listen, sweetie -- you could beat yourself up all day about this, or we could take advantage of the fact that Whitman's gone, do what we're supposed to do.
- Most az vagyok. Óriási piac van északon, mi pedig tökéletes pozícióban vagyunk, hogy ezt kihasználjuk.Look, there's a huge market opening up in the North, and we're in a perfect position to take advantage.
Csökkentjük a magasságot, hogy kihasználjuk a felhőzetet.We're reducing height to take advantage of cloud cover.
Előnyünkre válhat, hogy lelassul landolás közben, és, öhm, mindent meg fogunk tenni, hogy kihasználjuk ezt az előnyt.Just take advantage while he´s slowing down to land and, um, we´ve got to give it everything we can.
Ha felajánlották a segítségüket... Az csodálatos lehetőség rá, hogy kihasználjuk a nagylelkűségüket, igen.If they have offered to help us-- it's a fantastic opportunity to take advantage of their generosity, yes.
Egy pillanatra nem figyelek és ti máris kihasználjátok!I take a leak and you take advantage of me!
Elveszem az életeteket ha kihasználjátok ezt az embert és én megúszom.I will take your lives if you take advantage of this man and I will get away with it.
- De kihasználják, ha valaki nyuszi.Oh, they're aware, they're aware, all right. They like to take advantage of submissive interns.
- Folyton kihasználják.They always take advantage of you.
A Darazsak kihasználják Mako vétlen hibáját, és Bolin a medencében!The Wasps take advantage of Mako's unforced error and Bolin's in the pool!
A hírszerzési ügynökök ki vannak képezve arra, hogy kihasználják ezt a lehetőséget.Intelligence operatives are trained to take advantage of that window.
A nők képesek lesznek változtatni a helyzetükön, amint felismerik, hogy őket kihasználják...Women will be able to change their condition when they realize that they are being take advantage of...
* Kisebb nyelvi nehézség van közöttünk, * * én meg kihasználtam a... *♪ we have a bit of a language barrier ♪ ♪ and I took advantage of the situat... ♪
- Azt hiszed, kihasználtam Claire-t?You think I took advantage of Claire.
Ahogy mondta, kihasználtam.Like you said, I took advantage.
Amikor kedves voltál velem, kihasználtam a magam javára, hogy valaki más felfigyeljen rám.When you were nice to me, I took advantage of it to try to make someone else notice.
Amíg lefoglaltad azt a nagy, buta zsarut, addig én kihasználtam az adottságaimat és kiloptam a pisztolytáskájából.While you so cleverly had that big, dumb cop distracted... I took advantage of my position and kindly removed it from his holster.
"Mert kihasználtál egy vétkest"Because you took advantage of a sinner"
"Mert kihasználtál...""Because you took advantage..."
Aranyos kis vers! "Mert kihasználtál...""Because you took advantage..."
Azt hiszed, ha lefizetsz, nem mondom el az embereknek, hogy kihasználtál?Do you think that if you pay me, I am not gonna tell people that you took advantage of me?
Azt hitted, elkerüli a figyelmem, hogy teljesen kihasználtál, azok után, hogy mondtam, mennyire utálom azokat, akik kihasználnak.You thought that I would ignore the fact that you completely took advantage after I told you how much I hate when people take advantage.
- Úgy érted, kihasznált.You mean he took advantage of you.
A barátom kihasznált, anyu.My friend took advantage of me, mom.
A bátyám egy egy szívtelen, zsarnoki alkat volt, aki mindenkit kihasznált maga körül.My brother was ... a cruel man ... and took advantage of all with whom he had contact.
Az tudjuk, hogy 50 éves volt, aki kihasznált egy gyereket.We know she was a 50-year-old woman who took advantage of a kid.
Becsalta magát a szobámba és kihasznált!He snuck into my room and took advantage of me!
Ezek mindig rémes történetek voltak, ijesztő történetek gonosz emberekről, akik másokat kihasználtak.They were always horror stories, scary stories about evil people who took advantage of others.
Mindig csak kihasználtak!They took advantage of me.
Totál kihasználtak minket.They totally took advantage of us.
És persze megint kihasználtak.Then again, he took advantage of me.
Úgy értem, ami történt... majdnem, uh... szerintem csak kihasználtak engem, vagy ilyesmi.Well, I mean, it's just that what happened... was almost, uh... I mean, I think they took advantage of me or something.
"Mert kihasználtad a hátrányomat""Because you took advantage of my disadvantage"
"Mert kihasználtad a..."Because you took advantage..."
- Te pedig kihasználtad a lehetőséget.So you took advantage of her.
Az este be voltam rúgva, sebezhető voltam és te ezt kihasználtad.And vulnerable, and you took advantage of that.
Becsaptál, és kihasználtad az emlékezetkiesésemet.You took advantage of my memory lapse.
- Valószínűleg kihasználta?Probably took advantage of you? No.
- És kihasználta őket...- And took advantage of them.
- És maga kihasználta ezt!And you took advantage of it!
- És ő meg kihasználta, ugye?- And she took advantage of you?
A Haditengerészet kihasználta Michael nyelvtudását.The Navy took advantage of Michael's language skills.
Connie-vel kihasználtuk ezt, és megkezdtük az örökbefogadási eljárást.Connie and I took advantage and began adoption proceedings.
Csak kihasználtuk, hogy gazdagok vagytok.We took advantage of you because you were rich
Lehetőség nyílott a Kollektívába való visszatérésre, mi pedig kihasználtuk.There was a chance to contact the collective. I took advantage of it.
A férfiak kihasználták.men took advantage of him.
Az egyszerű emberek természetesen védtelenek voltak, mivel a tolvajok féktelenül kihasználták a zavaros helyzetet.The common people were naturally defenseless as thieves rampantly took advantage of the chaos.
Az ellenség a falu közepe felé nyomult, ahol őseink kihasználták a terep adta előnyöket, és az ellenséget a folyóparthoz szorították...The enemy thrust forth into the center of the village, and there our ancestors took advantage of the terrain, driving the enemy to the river's banks...
Az emberek kihasználták.People took advantage of him.
Azok a kölykök kihasználták őt. Kölykök.- Those kids took advantage of her.
Bár kihasználná az ajándékot, amit tőlem kap.I do wish that he would take advantage of the gift I've given him.
- hogy kihasználjam a helyzetet.You know, take advantage. Ambitious...
Tudod, néha hiper-szuggesztáltalak akaratlanul is, de itt képeznek engem, hogy kontrollálhassam, ám bevallom, néha melléfogok, de... az utolsó dolog, amit megtennék, hogy kihasználjam a barátomat.You know, sometimes the hyper-suasion kicks in unintentionally, but they're training me, here, to control it, and I admit I slip up sometimes, but... the last thing I ever wanted to do was take advantage of a friend.
Aztán elmész Londonba, hogy kihasználd ezt a lehetőséget, hogy járd ki a színiiskolát.Then you're gonna go to London exactly as we discussed it. You're gonna take advantage of that opportunity and study acting over there.
Megengedem, hogy kihasználd. Csak ne sírj.I'll let you take advantage of that weakness everyday.
Ne kihasználd ki helyzetet.Don't take advantage of me.
Nem fogom engedni, hogy kihasználd őt csak mert ő egy bárgyú városi tökfej.I'm not going to let you take advantage of him just because he's some dumb city slicker.
Nem haboztál, hogy kihasználd a helyzetet.You didn't hesitate to take advantage of that situation.
- Mi lenne, ha ma hamar lelépnél, hogy kihasználj az este?- How about you skip out early, take advantage of me tonight?
Remélem nem azért jöttél, hogy kihasználj.I hope you're not here to take advantage of me.
És annyira kétségbeesetten próbáltam betölteni a helyét, akár veled, akár Walttal... hogy hagytam, hogy kihasználj.And I've just been so desperately trying to replace her with either you or with Walt... that I just let you take advantage of me.
A probléma az, hogy hajlamos rá, hogy aljas módon kihasználjon bizonyos helyzeteket.The problem is, he has a tendency to take advantage of situations.
Ari, húsz éves korod óta bálványozod Terrance-t és hagyod, hogy egy folytában kihasználjon.Ari, you've idolized Terrance since you were 20 years old and you've let him take advantage of you ever since.
Dr. Foster, fiatal vagyok és energikus, itt az ideje, hogy kihasználjon!Dr. Foster, I am young, I'm energetic and I think it's about time you take advantage of me!
Ez a csapat azért gyűlt össze, hogy kihasználjon egy évi egyszeri eseményt.And this group have congregated to take advantage of an annual event.
Most aztán nehogy kihasználjatok!Don't take advantage of me now!
De nem hagyhatod, hogy az emberek kihasználjanak téged.But you can't let people take advantage of you.
Ekkor jöttem rá, nem hagyhatom, hogy kihasználjanak.That's when I realised, I'm not gonna let people take advantage of me.
Kara, megmondtam, a fiúk csak le akarnak itatni, hogy aztán kihasználjanak.Kara, I told you these boys try to get you drunk so they can take advantage of you.
Ne hagyd, hogy kihasználjanak, mert jó ember vagy. Ahogy Johnnyt kihasználták.Just don't let certain people take advantage of you like they did to Johnny.
Ne hagyd, hogy kihasználjanak.You shouldn't let them take advantage of you.
Ki kell kihasználnod, hogy képes vagy rá.You have to take advantage of it you, since you can.
Nem kellett volna kihasználnod őt a távollétemben.She was born a fool. It was bad of you to take advantage of her while I was away.
- Szabad így kihasználnunk?- Is it right to take advantage of him?
Kelly még mindig nincs itthon, és muszáj kihasználnunk.Kelly's still out of town, And we got to take advantage.
Muszáj kihasználnunk.We got to take advantage.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

jutalmaz
reward
kibeszél
disclose a secret about something
kiderít
find out
kiemelkedik
rise
kifejt
unstitch
kihal
die out
kiherél
castrate
kiszabadul
get free
kiterjeszt
spread
kitűnik
excel

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'take advantage':

None found.
Learning languages?