Kereskedik (to trade) conjugation

Hungarian
71 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
kereskedem
I trade
kereskedsz
you trade
kereskedik
he/she to trade
kereskedünk
we trade
kereskedtek
you all trade
kereskednek
they trade
Past indefinite tense
kereskedtem
I traded
kereskedtél
you traded
kereskedett
he/she traded
kereskedtünk
we traded
kereskedtetek
you all traded
kereskedtek
they traded
Conditional present indefinite tense
kereskednék
I would trade
kereskednél
you would trade
kereskedne
he/she would trade
kereskednénk
we would trade
kereskednétek
you all would trade
kereskednének
they would trade
Conditional past indefinite tense
kereskedtem volna
I would have traded
kereskedtél volna
you would have traded
kereskedett volna
he/she would have traded
kereskedtünk volna
we would have traded
kereskedtetek volna
you all would have traded
kereskedtek volna
they would have traded
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok kereskedni
I will trade
fogsz kereskedni
you will trade
fog kereskedni
he/she will trade
fogunk kereskedni
we will trade
fogtok kereskedni
you all will trade
fognak kereskedni
they will trade
Subjunctive present indefinite tense
kereskedjek
(if/so that) I trade
kereskedj
(if/so that) you trade
kereskedjen
(if/so that) he/she trade
kereskedjünk
(if/so that) we trade
kereskedjetek
(if/so that) you all trade
kereskedjenek
(if/so that) they trade
Conjugated infinitives
kereskednem
I to trade
kereskedned
you to trade
kereskednie
he/she to trade
kereskednünk
we to trade
kereskednetek
you all to trade
kereskedniük
they to trade

Examples of kereskedik

Example in HungarianTranslation in English
- Mivel szeretnének kereskedni?- What would you like to trade?
- Valójában kereskedni jöttünk.- Actually, we came to trade.
A jeget eladjuk bárkinek, aki hajlandó kereskedni, kivéve, persze, önt.Our ice will be sold freely to any who wish to trade for it except you, of course.
A légből jött csomagok miatt az emberek már nem akarnak kereskedni.With those air drops, there's no telling what's out there to trade.
A nevem Ali, takács vagyok, és kereskedni jöttem ide.I am Ali. I'm a weaver, come to trade.
Azért kereskedem, hogy pénzhez jussak... nem azért, hogy Istent támadjam a keresztényekkel együttműködve.I cannot protect your caravans unless you agree to be escorted by our soldiers. I trade to make money... not to offend God by associating with Christians.
Ez a munkám, kereskedem.I trade.
Hipnotikus? Még sose hallottam, és én szavakkal kereskedem. Kik is maguk?Never heard that before, and words are my trade. who are you?
Jahh, igen, kereskedem vele, nem termelem, csak adom, veszem.Oh, I know! I sell corn. I'm a commodities trader on the exchange.
Mostanában legtöbbször fegyverrel kereskedem.These days I'm mostly involved in the weapons trade.
- És te fémekkel kereskedsz, ugye?And you trade metals, don't you?
Ahhoz, hogy valaki elérje a célját sokszor éveket kell várnia követni a tőzsdék emelkedését és esését vigyázni a tőkére, amivel kereskedsz ki működik együtt kivel és ki az, aki csak megjátssza az együttműködést a piaci érték növeléséért... Mindenre figyelni kell.To reach one's destination, to achieve one's aim... one has to sometimes wait for years... track the rise and fall of the bourses... must be careful with stocks you trade in... who is collaborating with whom... and who is faking collaboration to raise his market value... must watch everything
Biztos nem kereskedsz?Are you sure you don't wanna trade?
Csak kereskedsz.You are a day trader selling short.
Ennek ellenére is kereskedsz?Even trade?
- Nem kereskedünk idegenekkel.- We do not trade with strangers.
A világ minden részével kereskedünk.We trade with every port in the world.
De... antik ékszerekkel is foglalkozunk, kereskedünk velük.But we also trade and deal in antique jewelry.
Ez a világ legjobban biztosított börtöne, egy szigeten, amivel nem is kereskedünk - ez lehetetlen.This is the most secure prison in the world, on an island we don't even have trade with-- that's impossible.
Ez azt jelentené, hogy nem kereskedünk többé. Nem tartunk fenn többé semmiféle kapcsolatot.That means no more trade, no more relations of any kind.
""A Dedhamek soha nem kereskedtek rummal.The Dedhams, Amelia, have never traded in rum.
A Tritovore-ok kereskedtek San Helios-szal.The Tritovores were going to trade with San Helios.
A bitcoin olcsó volt, és még egy éven keresztül a cent töredékéért kereskedtek vele.Bitcoinswerecheap, and through the following year, theycontinuedto trade forfractionsof acent.
A részvényeimmel nyilvánosan kereskedtek.My stock was publicly traded.
A történelem folyamán az emberek bármivel kereskedtek, amiről úgy gondolták, hogy értékes, és pénzként használták.Throughout history, people have traded anything they thought had value and used that for money.
"Csak kereskednek,"The only thing they do is trade
- És a befektetőik, akik továbbra is olyanok részvényeivel kereskednek a New York-i tőzsdén, akik a népirtókkal üzletelnek?- And your investors who continue to trade shares of the multinationals who do business with these killers on the New York Stock Exchange... That's another calculation, yes.
A Londoni Értéktőzsdén kereskednek, nemde?You trade on the London stock markets, no?
A feleségem és a növérei... az apacs nökkel kereskednek.My wife and her sisters they trade with Apache women.
Az olaj árucikk, amivel a világpiacon kereskednek.Oil is a commodity. It's traded on a world market.
Azt, hogy katonai titkokkal kereskedtem.Well, that I traded military secrets.
Csak kereskedtem a pénzével.I just traded you some figures.
Igen... ha elmondom, kivel kereskedtem.Yeah... if I tell you who I traded with.
Lefoglaltam a legtöbb Hitler ebédlőkészletet és visszavettem Párizsba és kereskedtem konyakkal.I captured most of Hitler's dinnerware up there and I took it back to Paris and traded it for cognac.
Mikor kereskedtem, a nemzet szolga lett.When l traded, the nation became a slave.
- Tehát, saját szavaivaI, egy őr sem kereskedett Vic BedforddaI, ő mégis szerzett téIi cipőt, vastag zoknit, friss tejet, és aIkatrészeket a titkos rádióhoz.- So, in your words, no guard ever traded with Vic Bedford and yet he was able to acquire winter boots, thick socks, fresh milk, and pans for a hidden radio.
A halállal kereskedett az apjával, Mangal Singh-el, az elmúlt 5 évben.He's traded in death... with yourfather, Mangal Singh, forthe past five years.
Aggódik, hogy talán az ételével kereskedett heroinért cserébe.He said he was worried you may have traded all your food for heroine.
Antikvitásokkal kereskedett, amiket Dél-Amerikai ásatásokból szerzett.He traded antiquities, excavated from South American ruins.
Az igazság az, hogy a két fél fizetési ígérvényekkel kereskedett, melynek során bankhitel, más néven számlapénz keletkezett, melyet legálisan el lehet költeni, mint pénzt.The truth is, the two parties have traded promises to pay and... in the process created something called bank credit or checkbook money... that can be legally spent as money.
A Haengin parancsnok, akivel kereskedtünk... (Sayong, Yuntabal taktikusa) Baemang volt.The Haengin commander we traded with... (Sayong, Yuntabal's tactician) was Baemang.
Egyszer kereskedtünk ezen a tengerparton, akkor hallottunk erről a szépséges és erőteljes...We once traded in peace along these shores. Then we heard of its beauty, its power...
- Nekem nem maradt más, amivel kereskedjek.I don't have anything left to trade.
Azzal amiért az ügyfeleim fizetnek, hogy kereskedjek.Whatever my clients pay me to trade.
Nem készültem még fel, hogy iskolai helyekkel kereskedjek, sajnálom.I'm not prepared to offer or trade a school place for cash, I'm afraid.
Azt mondtad, azért jöttél ide, hogy Unas-al kereskedj, nem azért, hogy visszaköveteld a sajátod.You said you came here to trade for an Unas, not to claim one of your own.
Kapsz egy esélyt arra, hogy kereskedj egy ügyfélnek.I'm giving you the chance to trade for one client.
Köss üzletet vagy kereskedj, vagy bármit is, amit csinálsz, tedd azt.Go make some deals or trades or whatever it is you do.
Megmondtam, hogy ne kereskedj a Hannal.I told you not to trade with the Han.
A húgát azért hozták ide, hogy ópiummal kereskedjen.Your sister was brought here to trade opium.
Európa megpróbálta rávenni Kínát, hogy kereskedjen vele.Europe tried to force China to trade with them.
Hogy keveredik bele sötét globális szervezetekbe hogy ártatlan életekkel kereskedjen?How does he get mixed up with some shadowy global organization that trades in innocent lives?
Nem engedhetjük, hogy Aris Tok'ra-val kereskedjen.We can't let Aris trade a Tok'ra.
Senkinek sem szabadna megengedni, hogy a gabonával kereskedjen a beleegyezésünk nélkül.No one should be allowed to trade in grain without our consent.
'Nincs szükségünk arra, hogy kereskedjünk veled, úgyhogy ne avatkozz az ügyinkbe'?'We don't need to trade with you so stop meddling in our affairs"?
A pénz az az eszköz ami lehetővé teszi, hogy kereskedjünk egymással.Money is a tool that allows us to trade with one another.
Akkor kereskedjünk!Then let's go trade.
Nem kéne engedély, hogy Puyoban kereskedjünk?Don't we need permission to trade in Puyo?
Nem érted, hogy az apám miért nem akarta, hogy a Hannal kereskedjünk?Don't you see why my father didn't want us to trade with the Han?
Azért jöttek, hogy San Helios-szal kereskedjenek.They came here to trade with San Helios.
Ezek csak színes papírbankjegyek voltak, fedezet nélkül, de az apró sziget lakói beleegyeztek, hogy elfogadják, és kereskedjenek velük.They were just colourful paper notes, backed by nothing, but the people of this tiny island agreed to accept them and trade with them.
Mivel túl messze vannak ahhoz, hogy más szigettel kereskedjenek, nagyon erős közösségi szellemük alakult ki.Too far away to trade with other islands, they have a strong community spirit.
Nem javaslom feletteseimnek, hogy egy olyan néppel kereskedjenek, mely elnyomja saját lakosságát.I will not recommend trade with a culture that enslaves its own people.
Soha nem mondtam, hogy van mivel kereskednem, Henrietta.I never said I had anything to trade, Henrietta.
Egy kereskedőnek még az ellenségével is képesnek kell lennie kereskednie.A merchant should be able to trade even with an enemy.
Ha a magok nem kelnek ki, kereskednünk kell velünk.If our crops fail, we shall be obliged to trade with them.
- Igen, nyüzsgő hely, sok kereskedő...- Yes, it is a very busy place, lots of trading-
2007-ben a cég vezetőjével kapcsolatban álló belső kereskedő állítása szerint: a sárgaréz a kibányászás után furcsa módon eltűnik.2007 allegations of insider trading by senior company brass are raised and mysteriously go away.
A SEC megkért, nézzünk utána egy esetleges bennfentes kereskedő csoportnak.The S.E.C. has asked us to look into what they believe Is an enormous insider-trading ring.
A kereskedő partnerek Keresztények voltak.The trading partners all across Europe were Christian.
Annál a kereskedő cégnél, ugye?It's a trading firm right?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

pereskedik
litigate

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

illik
suit
jutalmaz
reward
kapcsolódik
connect
kelt
wake up
képvisel
represent
kerekít
round
keres
look for
keresztel
christen
kiderül
turn out
kiegészít
complement

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'trade':

None found.
Learning languages?