Keres (to look for) conjugation

Hungarian
150 examples
This verb can also have the following meanings: to seek, earn, to earn, look

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
keresek
I look for
keresel
you look for
keres
he/she to look for
keresünk
we look for
kerestek
you all look for
keresnek
they look for
Present definite tense
keresem
I look for
keresed
you look for
keresi
he/she looks for
keressük
we look for
keresitek
you all look for
keresik
they look for
Past indefinite tense
kerestem
I looked for
kerestél
you looked for
keresett
he/she looked for
kerestünk
we looked for
kerestetek
you all looked for
kerestek
they looked for
Past definite tense
kerestem
I looked for
kerested
you looked for
kereste
he/she looked for
kerestük
we looked for
kerestétek
you all looked for
keresték
they looked for
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
keresnék
I would look for
keresnél
you would look for
keresne
he/she would look for
keresnénk
we would look for
keresnétek
you all would look for
keresnének
they would look for
Conditional present definite tense
keresném
I would look for
keresnéd
you would look for
keresné
he/she would look for
keresnénk
we would look for
keresnétek
you all would look for
keresnék
they would look for
Conditional past indefinite tense
kerestem volna
I would have looked for
kerestél volna
you would have looked for
keresett volna
he/she would have looked for
kerestünk volna
we would have looked for
kerestetek volna
you all would have looked for
kerestek volna
they would have looked for
Conditional past definite tense
kerestem volna
I would have looked for
kerested volna
you would have looked for
kereste volna
he/she would have looked for
kerestük volna
we would have looked for
kerestétek volna
you all would have looked for
keresték volna
they would have looked for
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok keresni
I will look for
fogsz keresni
you will look for
fog keresni
he/she will look for
fogunk keresni
we will look for
fogtok keresni
you all will look for
fognak keresni
they will look for
Future definite tense
fogom keresni
I will look for
fogod keresni
you will look for
fogja keresni
he/she will look for
fogjuk keresni
we will look for
fogjátok keresni
you all will look for
fogják keresni
they will look for
Subjunctive present definite tense
keressem
(if/so that) I look for
keresd
(if/so that) you look for
keresse
(if/so that) he/she look for
keressük
(if/so that) we look for
keressétek
(if/so that) you all look for
keressék
(if/so that) they look for
Subjunctive present indefinite tense
keressek
(if/so that) I look for
keress
(if/so that) you look for
keressen
(if/so that) he/she look for
keressünk
(if/so that) we look for
keressetek
(if/so that) you all look for
keressenek
(if/so that) they look for
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
keresnem
I to look for
keresned
you to look for
keresnie
he/she to look for
keresnünk
we to look for
keresnetek
you all to look for
keresniük
they to look for

Examples of keres

Example in HungarianTranslation in English
- De keresni fognak majd.- But they are going to come to look for to me
- El kell kezdenie munkát keresni, oké?You got to start to look for a job, okay?
- Igen, ott senki nem fog keresni Titeket. Nos, ez...Yeah, no one's going to look for you there.
"Tony, Tony, Tony nagybácsi", azt hiszem jobban teszem, ha máshol keresek magamnak kiadó szobát, ha már így állnak a dolgok személyemet illetőleg."Tony, Tony, Uncle Tony." I'd better look for quarters elsewhere since that's the way I'm regarded around here.
- Alulértékelt tárgyakat keresek.I look for undervalued assets.
- Azért jöttem, mert keresek valamit.- I-I- - I just came up here to look for something.
- Igazából egy három hálószobást keresek, ha netán összejövök valakivel, és családot alapítunk.You lucky mister. Actually, I'll look for a three-bedroom in case I meet someone and have kids.
- Jobb, ha keresek pár gyertyát.I better look for some candles. No, no.
# De ha őszinteséget keresel #♪ But if you look for truthfulness ♪
- Csak, ha tudja, mit keres.- If you know what to look for.
3 egységem keres egy ezüst Hondát Ochada környékén.I need 3 units to look for a silver Honda near Ochada orchards.
A behatoló keres valamit.The intruder comes in to look for something.
A kérdést nagyon könnyű megválaszolni, doktor, csak tudni kell, mit keres az ember. Szabad lesz?It's simply a question of knowing what to look for.
- Egyáltalán mit keresünk?- Do we even know what to look for?
- Nomesszal biztosítjuk az északi falat, - túlélőket keresünk, felfegyverezzük őket és harcolunk.Nomes and I will cover the East Wall, look for survivors, arm them, and fight.
Amikor ételért ment, beszélgettünk egy férfival aki egy csoporthoz tartozott, akik együtt kerestek ételt és menedéket.When you went to look for food, we talked to this man... that was part of a group that moved around together... trying to find food and shelter.
De az is kiderül belőlük, hol lakott Martin, és gondoltam, hátha találtok valami környezettel kapcsolatos dolgot, ami a hajában vagy a fogaiban is látszik vagy miket kerestek még a jóslataitokhoz. Ő Andrew Jursic.But they also show where Martin lived then, and I thought they might give you some environmental hooey that might show up in his hair or teeth or whatever it is you people look for in your crystal balls.
Előnyös helyeket kerestek... épületekben, háztetőkön, falak mögött védett helyeket.You look for vantage points-- buildings, rooftops, behind walls, sheltered places.
"Miért egy erőszaktevőt keresnek, mikor egy gyilkost kell elkapniuk.""Why look for a rapist when we're trying to catch a killer?"
- Az emberek mindig okozati összefüggést keresnek.Humans always look for narrative and causality.
- Iszik, bárt keresnek.She's a drinker. They're gonna look for a bar.
- Nem tudom biztosan. Azt mondta, vannak, akik mindig mentséget keresnek a vesztésre.He said some people look for an excuse to lose.
"Mindenhol az arcodat keresem.""I look for you everywhere"
- A Bibliát keresem, hogy benne vannak-e?- I want to look for it in the Bible.
- A lenti laborban keresem dr. Hallt.- I'll look for Dr. Hall down in the lab.
- Elnézést. Laura Levianit keresem.- Sorry, I look for Laura Levin.
- De miért hozzám jöttél, ha őt keresed?But why did you come to me to look for her?
- Mert az aranyat keresed.- Because you look for gold.
"A vágy csak az élvezetet keresi, nem pedig az értéket."Desire only looks for pleasures, not for qualities.
A computer az SL-lel kezdődő adatok kombinációját keresi éppen.The computer looks for combinations of words beginning with "SL."
A robot egy millió évig keresi, és... az a kurva is az erdőben van.The robot looks for her for millions of years, and the bitch has it there in the forest.
"Menjünk, keressük meg a halott lányt sírját!" dolgot, hogy együtt lóghassunk."Let's go look for the grave of the dead girl" as a way to get you to go hang out with me.
- Akkor sem tudjuk, hol keressük.We have no idea where to look for him. - I do.
Akkor miért nem keresitek?So why don't you go back and look for him?
Carriet keresitek?You guys are going inside to look for that Carrie chick?
- A WC-t keresik.- They went to look for a bathroom.
A betörők pont ezt a fajta zárat keresik.It's the kind of lock burglars look for.
"Mindig is a legjobbakat és legokosabbakat kerestem, még gyakornoki szinten is.""I looked for the best and the brightest, even at the intern level."
- A bálteremben kerestem.I looked for you in the ballroom.
- A rendőrségen már kerestem.- I looked for him at the station.
- Csak egy napig kerestél.- You only looked for one day.
- Engem meddig kerestél?I looked for it for two weeks.
A szüleid, akiket hosszú ideig kerestél, halottak.Your parents, who you'd looked for all along were dead.
Azt mondtad, kerestél.You looked for me.
Ha kerestél volna, megtalálsz, pont ahogy az anyádat.If you had looked for me, you would've found me, just like you found your mother.
13 évig keresett engem.She looked for me for 13 years.
A 'Safeway' szupermarket lánc keresett egy módszert, hogy uralni tudják a felkúszó biztosítási díjakat és úgy látszik ráleltek a nyerő megoldásra.The safeway supermarket chain looked for a way to reign in spiraling premiums and hit on what seems to be a win-win solution.
A rendőrség is nyomokat keresett.The police looked for clues.
A szíve tisztaságával hívott engem. Engem keresett osztatlan lélekkel.He called to me with the pureness of heart and looked for me with a spirit undivided
Amikor keresett, nem talált ott.When she looked for me, I wasn't there.
- Már kerestünk fegyvert!- We've already looked for the gun. - We have to--
- Már mindenhol kerestünk.- We looked for you everywhere.
- Miért nem kerestetek?-Well, you could have looked for me. -We did.
Biztosan sokáig kerestetek, mi? !You could have damn well looked for me!
Tudtam, hogy kerestetek.I knew you looked for me.
- Az aktáját kerested?You specifically looked for his file?
- Azon a két helyen, ahol kerested.The two places you looked for it.
- Eleget kerested őt.You have looked for him enough.
Azon a két helyen, ahol kerested.The two places you looked for it.
- Ezeken a helyeken kereste a lányt.Everywhere he looked for her all over the city.
- És kereste?And you looked for it?
A rendőrség hónapokig kereste, de nem hallottunk többet felőleThe police looked for her for months but we never heard from her again
Az egyetlen hely, ahol még nem kereste a Playboyt, az a saját szobája.The only place my father hadn't looked for that Playboy was in his own room.
- De ott már kerestük őket.But we already looked for them there.
- Már mindenütt kerestük!-We looked for you everywhere.
A bűn eredőit mindig a társadalomban kerestük.We always looked for the element of crime in society.
Kimerítő? Nem is igazán kerestétek.You guys barely even looked for her.
Ámbár ha nem kerestétek volna a szörnyet, akkor nem találtátok volna meg, és még mindig boldogak feküdnétek az ágyatokban, elkerülve azt, hogy a lény megemésszen titeket.Now, if you hadn't looked for the monster you wouldn't have found it, and you'd still be happy in your beds instead of being slowly digested in the stomach sac of the creature.
A Lancia elég komolyan vette ezt a dolgot, ezért két évre leálltak a gyártásával, amíg a megoldást keresték. És meg is találták.Lancia took the thing very seriously, so much so they stopped production for two years whilst they looked for a solution.
A rendőrség a nyomozás során annyira korán Jenniferre összpontosított, hogy soha nem is keresték az autótolvajt.The police focused on Jennifer so early in the investigation, they never looked for the car-jacker.
Mintha bizonyítaniuk kellett volna egymásnak, míg a nők az egyetértést és az összetartozást keresték.As though they needed to prove themselves against one another. Where women looked for unity and togetherness.
Tekintetbe vetted a szüleit, akik tíz éve keresték?Ever considered her parents, who've looked for her for ten years?
Tudósok keresték az élet legalpvetőbb formáját, baktériumot, az Atacama egyes részein, és abszolút semmit sem találtak.In fact, scientists have looked for the most basic form of life, bacteria, in some parts of the Atacama, and they found absolutely nothing.
- Maga most viccel? Mellesleg, maga szerint lenne olyan bolond hogy ott akarna elrejtőzni, ahol a legelőször keresnék?Besides, do you think he would be foolish enough to hide in the first place people would look for him?
Jó, ha én robbantó lennék, emberekkel teli helyet keresnék.Okay, if I was a bomber, I would look for someplace with a lot of people.
Én keresnék valakit, nyomozó, akitől Mr. Macey elismerésre és tiszteletre vágyott.I would look for someone, detective, in some capacity from which Mr. Macey was currently seeking approval or respect.
"Mi az az utolsó hely ebben a városban, ahol valaki lopott pénzt keresne?"You got a little bored during your trial, started lookin' around and you thought, "Now, what's the last place someone would look for stolen money in this town?"
Azért vagyunk itt, mert ez az utolsó hely ahol anyád keresne engem.We're here because this is the last place your mother would look for me.
Bárcsak engem is keresne a lányom.I wish my daughter would look for me.
Igen, ez az utolsó hely, ahol bárki is keresne.This is the last place anybody would look for me.
Mi az a hely, ahol soha senki nem keresne?Where's the last place anyone would look for you?
Ez az elsö hely ahol keresnének.This is the first place they would look for you.
Ha csak egy napja van az életre, maga az utolsó vacsoráját akarja, House pedig az utolsó választ keresné.If you each had one day to live, you'd look for one last meal and House would look for one last answer.
Itt senki sem keresné.No one would look for her here.
Mert Middlebrook nálad keresné, és nem akarod ennek kitenni.Because Middlebrook would look for him at your place, and you don't want to dump him in the system.
Tudja, hogy az az utolsó hely, ahol valaki is keresné.She knows that that's the last place anybody would look for her.
"Hová menjek, merre keressem?"Where will I look for it...?
"És két szívemnek oly kedves emberre, akiknek egymás iránti kötődése úgy megihletett, hogy magam is a szerelmet keressem, hagyok 20 ezer dollárt."And to two of my favorite people whose commitment to each other has inspired me to look for love in my own life I leave the sum of $20,000
- Azt mondták, magát keressem. - Gondoltam, Kerry kerül minket.No, they asked me to look for you I thought maybe Kerry's trying to avoid us.
- Hadd keressem meg ezt a nőt.- Let me look for this woman.
- "Mindig a legmagasabb pontot keresd!""Always look for the highest perch."
- Akkor keresd meg.- Then look for him.
- Azt üzeni, keresd a négy fehér galambot.She wants you to look for four white doves.
- Elküldtem, hogy keresse meg Vogelt.- I'd sent him to look for Vogel. - Vogel?
- Honnan tudta, hogy hol keresse?Well, how would he know where to look for it?
- Hát akkor keresse meg, Rosso!-Well, look for it, Rosso!
- Kapcsolatba lépek Campbell-el, szólok neki, hogy keresse Merriwether-t.- Gotta contact Campbell, tell him to look for Merriwether.
"Lányok ne keressétek őket!""Girls don't look for them!"
- De hát akkor a kulcsot, keressétek meg a kulcsokat!I didn't do it on purpose. Okay, keys. Let's look for the keys.
- Menjetek a városba, és keressétek meg Mopalmot!- Go into town and look for Mopalmo!
- 3. lépés: keressék a pozitív dolgokat az életben!Number three, look for the positive in life.
...és ne keressék a rokonaikat, valamint hagyják a rendőröket dolgozni....and not look for their relatives and to let the police do their job.
A többiek keressék meg a kamarást.The rest of you, look for the chamberlain.
"Miért keressek állandó partnert magamnak?""Why look for a place to stay."
- ...vagy keressek másik lányt?..or should I look for another girl.
- A srácok mondták hol keressek sakálokat.- Some guys at work told me where I could look for Coyotes.
- Akkor keressek egyet.I'm gonna look for one. No, no.
"...menj el a Baiyun-hegyre..." "...és keress egy Qi nevű embert."Bring them to Mt Baiyun... and look for a guy called Qi.
"Kérlek, ne keress minket"'Please, don't try to look for us.
"Ne keress!" Ez az üzenet?"Don't look for me"? That note?
'Ne keress.''Don't look for me.'
- Azt se tudod mit keress! - Majd elmondod mit.-You wouldn't know what to look for!
- Maga menjen és keressen testrészeket a szemétben.You're going to the dump to look for more body parts.
- Nem tudná, mit keressen.- Would not know what to look for.
...Barney tudta, kit keressen.Barney knew who to look for
8 éves fia haldoklik... felesége szívbeteg... és ő az egyetlen, akiben még él az álom halvány szikrája - Mr. Chris Horn, aki egy dombtetőre megy, hogy vizet és élelmet keressen... és egy pillanat múlva beér az Alkonyzónába.He has a dying eight-year-old son and a heartsick wife and he's the only one remaining who has even a fragment of the dream left- mr. Chris horn, who is going over the top of a rim to look for water and sustenance
A bizonyíték elpárolog, pár amatőr hiba a papírmunkában, és megmondom az ügyvédjének, mit keressen.'Pollute the evidence, a couple of schoolboy errors in the paperwork 'and tell your brief what to look for.
'Kezdett beesteledni, eljött az idő, hogy keressünk egy hotelt.''As night started to fall, it was time to look for a hotel.'
- Azt hittem, azt mondtad, hogy keressünk tűzrevalót.- I thought you said look for stuff to burn.
- Igaz? Akkor keressünk valamit, tudod, egy végtelen egyiptomi csodát.So let's look for something, you know.
- Igen. - Most már tudjuk, mit keressünk. Az Éjszobát és azt, aki elszökött.- Now we know what to look for... the Night Room and the one that got away.
- Mikor felmerült bennünk, hogy olyan hajót keressünk, ami régebben a munkahelyénél volt, felkerestük néhány régi szomszédját.When it occurred to us to look for a boat that used to sit outside his workplace, we encountered some of your old neighbors.
"Ne keressetek az állatkertben, mert nem ott vagyok.""Don't look for me at the zoo, 'cause I'm not there."
Azt mondta, keressetek intusszuszcepciót.His orders were to look for an intussusception.
"Ne keressenek."Don't look for us.
- Engem is keressenek! - Igen!I want someone to look for me, for a change.
- És mit keressenek?- What do they look for?
A Berkeley-re megy tanítani, és holnap elmennek Lacey-vel, hogy lakást keressenek maguknak. Előzetes megbeszélés nélkül.He's going to teach at Berkeley, and tomorrow, Lacey and he are leaving to look for places to live.
A Scotland Yard leküld ide pár kriptomániást, hogy a levélben rejtett nyomokat keressenek.Right. Scotty Yard are sending up some sort of kleptomaniac to look for hidden clues in the ransom note.
- Meg kell keresnem Hermann-t.-I have to look for Hermann.
- Na jó, de hé, holnap tutira melót kell keresnem.All right, but hey, I got to look for a job tomorrow for sure.
- Talán Húsvét van, hogy keresnem kell?Is it Easter? Do I have to look for it?
- Téged sosem kell keresnem.I never have to look for you.
"Úgy gondolom, másik munkát kell keresned!"I think you're going to have to look for another job."
- Bogarakat kell keresned, nem pitypangot.- You're supposed to look for bugs, not dandelions.
Az alakzatokat kell keresned.You got to look for the fractals.
Azt hiszem... most már nem kell tovább keresnie.I guess he, uh, doesn't have to look for one anymore.
Most már tudja a főorvosom, hogy mit kell keresnie.My chief medical officer knows what to look for now.
Már elmeséltem neki mit kell keresnie.I've already told him what to look for.
- Meg kell keresnünk Shuntát.We need it to look for Shunta.
- Meg kell keresnünk!- We have go to look for it!
- Meg kell keresnünk.- We need to look for the phone.
Egy nőt kell keresnetek!You have to look for a...
Hát, nem kell tovább keresnetek.Well, you don't need to look for somebody new.
Mindig előre közölni fogom, miféle titkot kell keresnetek, és kaptok egy nyomot is, ami majd elárulja nektek, mit kell tennetek, és hova kell mennetek a parton.I'll announce what secret it is to look for and give you a clue... which will tell you what to do and where to go on shore.
Nézzétek megtanítottam, mit kell keresnetek, mikor figyelitek a földszintet.See, I switched 'em so I could teach you what to look for when you're monitoring the floor.
A kismadarak mindennap kapnak enni, de még nekik is meg kell azt keresniük! Te egy erős fickó vagy!The little birds get food every day, but they still have to look for it!
A rangereknek nem kell keresniük a bajt.Rangers don't have to look for trouble.
Azt akarja hogy keresniük kelljen.This guy wants you to have to look for it.
...Jacque Lee, egy új életet kereső magánzó, klasszikus elveszett lélek.Jacque Lee, a loner looking for a life, classic lost soul.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kerít
fence in
kerül
get

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

iszik
drink
jóváhagy
approve
jöhet
potential form of jön
kamuzik
lie
karcsúsít
streamline
kedvel
like
kér
ask
kérelmez
request something
kereskedik
trade
kezel
handle

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'look for':

None found.
Learning languages?