Közelít (to approach) conjugation

Hungarian
146 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
közelítek
I approach
közelítesz
you approach
közelít
he/she to approach
közelítünk
we approach
közelítetek
you all approach
közelítenek
they approach
Present definite tense
közelítem
I approach
közelíted
you approach
közelíti
he/she approaches
közelítjük
we approach
közelítitek
you all approach
közelítik
they approach
Past indefinite tense
közelítettem
I approached
közelítettél
you approached
közelített
he/she approached
közelítettünk
we approached
közelítettetek
you all approached
közelítettek
they approached
Past definite tense
közelítettem
I approached
közelítetted
you approached
közelítette
he/she approached
közelítettük
we approached
közelítettétek
you all approached
közelítették
they approached
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
közelítenék
I would approach
közelítenél
you would approach
közelítene
he/she would approach
közelítenénk
we would approach
közelítenétek
you all would approach
közelítenének
they would approach
Conditional present definite tense
közelíteném
I would approach
közelítenéd
you would approach
közelítené
he/she would approach
közelítenénk
we would approach
közelítenétek
you all would approach
közelítenék
they would approach
Conditional past indefinite tense
közelítettem volna
I would have approached
közelítettél volna
you would have approached
közelített volna
he/she would have approached
közelítettünk volna
we would have approached
közelítettetek volna
you all would have approached
közelítettek volna
they would have approached
Conditional past definite tense
közelítettem volna
I would have approached
közelítetted volna
you would have approached
közelítette volna
he/she would have approached
közelítettük volna
we would have approached
közelítettétek volna
you all would have approached
közelítették volna
they would have approached
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok közelíteni
I will approach
fogsz közelíteni
you will approach
fog közelíteni
he/she will approach
fogunk közelíteni
we will approach
fogtok közelíteni
you all will approach
fognak közelíteni
they will approach
Future definite tense
fogom közelíteni
I will approach
fogod közelíteni
you will approach
fogja közelíteni
he/she will approach
fogjuk közelíteni
we will approach
fogjátok közelíteni
you all will approach
fogják közelíteni
they will approach
Subjunctive present definite tense
közelítsem
(if/so that) I approach
közelítsd
(if/so that) you approach
közelítse
(if/so that) he/she approach
közelítsük
(if/so that) we approach
közelítsétek
(if/so that) you all approach
közelítsék
(if/so that) they approach
Subjunctive present indefinite tense
közelítsek
(if/so that) I approach
közelíts
(if/so that) you approach
közelítsen
(if/so that) he/she approach
közelítsünk
(if/so that) we approach
közelítsetek
(if/so that) you all approach
közelítsenek
(if/so that) they approach
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
közelítenem
I to approach
közelítened
you to approach
közelítenie
he/she to approach
közelítenünk
we to approach
közelítenetek
you all to approach
közelíteniük
they to approach

Examples of közelít

Example in HungarianTranslation in English
Egy bizonyos módon kell hozzá közelíteni.You have to approach her a certain way.
Elméletileg annak a segítségével, meg fogja tudni közelíteni az anyahajót anélkül, hogy magára lőnének.In theory, it should allow you to approach the base star without getting fired upon.
Ha egy olyan lányhoz akarsz közelíteni, aki nem a te területed, akkor a saját területén kell elejtened.If you want to approach a girl who's not on your playing field, you have to meet her on hers. Look at that.
Ha élesítik a fegyvereiket, vagy megpróbálnak a felszínhez közelíteni, megölöm a túszokat!Arm your weapons or make any attempt to approach the surface, and I'll kill the hostages.
Hozzá máshogy kell közelíteni és...You've got to approach her in a different way and...
"Hmm ez fura. Miért nem közelítek meg egy titokzatos, félig nyitott ajtót?"Why don't I just approach the mysteriously ajar door?
Az egyetlen ok hogy mindig hátulról közelítek, hogy folyton a hátadat mutatod nekem.The only way to approach you is from behind because your back's always turned to me.
Bocsásd meg a büszkeségemet, Uram, hogy beléptem szent sivatagodba, és szent igazságod trónjához közelítek zsoltáraid szavaival a szívemben.Forgive my pride, O Lord, as I enter into your holy desert, and approach the seat of your Justice, with the words of your psalmist upon my heart.
Ha lassan közelítek, talán a cipő nem lát meg... Szerintem meghallottak.If I approach slowly, the shoes may not see me... [whoosh, slam] [vwoo]
Standard delta manõverrel közelítek. Három... ...kettõ,egy.I'm going to backtrack using a delta approach in three... ...two...one.
Ahogy közelítesz a harminchoz, egyre kevesebb a humorérzéked.Boy, as you get older, approaching your 30s and everything, you're really starting to lose your sense of humor.
Amikor egy alvilági célpontot közelítesz meg, nem kell körmönfontnak lenned.When approaching an underworld target, you don't get points for being subtle.
Apró jeleket, amik azt suggalják, hogy érdekled őt, mint amikor egy nőhöz közelítesz az utcán, és ő erre elkezd sikítani.Subtle ones that say she's interested, like when you approach a woman on the street and she starts blowing a whistle.
Az a véleményem, hogy rossz irányból közelítesz.Perhaps you are taking the wrong approach.
Ha közelítesz Lalibela felé, semmit sem fogsz észrevenni.If you approach to Lalibela you don't even see anything.
Ha a kutyákhoz közelít, mindig elölről menjen!If you want to approach the dogs, approach them from the front.
Mr. Hawkins! Lőjön le mindenkit, aki közelít a...!Mr Hawkins, stop anyone who tries to approach.
Nukleáris fegyverek vannak rajta, lopakodva közelít.It is designed to approach by stealth, armed with nuclear warheads.
- Lassan közelítünk.Slow approach.
A déli bekötőúton közelítünk.Coming in on the south approach.
A korallfolyosóban vagyunk, közelítünk a zsiliphez.We're in the coral pipe now, Fletcher, approaching the air lock.
A sötét oldaláról közelítünk.We approach from the night side.
Arthur, túlságosan védtelenek leszünk, ha szemből közelítünk.Arthur, we'll be far too exposed if we approach from the front.
- A Fredricken, a Liberty út felé közelítenek.Fredrick, approaching Liberty Road.
A SAT 7-es megfigyelő rendszer egy egész csapat pulzárt észlelt, amint a naprendszer felé közelítenek.SAT 7 just picked up a globular cluster of pulsars approaching our solar system.
A barbár hordák közelítenek!The barbarians are approaching!
A barbár hordák közelítenek.The barbarians are approaching.
A fuldokló áldozat kimentése. Ha egy potenciálisan veszélyes, dühöngő áldozatot... közelítenek meg, csak ezt a karcsapást használják!Now, when approaching a potentially dangerous... and out-of-control victim, use this stroke only.
Csak mert gyakorlati oldalról közelítem meg a helyzetét, az nem jelenti azt, hogy nem érdekel, mi lesz vele.Just because I took a pragmatic approach to her situation doesn't mean to say I don't care for her.
De ezalatt, egy jól ismert perspektívából közelítem meg a problémát.But in the meantime, I will approach the problem from a familiar perspective.
De én nem csupán rajongóként közelítem meg ezt a meghallgatást.And her paramour of two years, Canadian Prime Minister Pierre Trudeau. But I'm not just approaching this audition as a fangirl.
Ezért döntöttem úgy, hogy más szemszögből közelítem meg a problémát.Hence my decision to approach this problem from a different angle.
Ha még radikálisabban közelítem meg, veszélyeztetném a lábát, de megmenteném a kezét.- If I take a more radical approach, I'll compromise his leg but I'll spare his hand.
"Így közelíted Őfenségét, és soha ne fordíts hátat neki.""You approach Her Majesty like this, and never turn your back on her"
De az a te problémád, hogy úgy logikával és észérvekkel közelíted meg a dolgot, viszont a nők nem így működnek.But your problem is you're trying to approach this thing Using logic and common sense,
Ez azzal jár, hogy egyedül közelíted meg az ellenfeled és fegyvertelenül.It means approaching your enemy alone and unarmed.
Ha nem a kartell tette, akkor teljesen rosszul közelíted meg az ügyet.If it's not the cartel, then your whole approach to this case is wrong.
Ha őket közelíted, na az lassítja!Approaching the speed of light doesn't slow down time, approaching them does.
"nagyon részletesen közelíti meg a témát..."it approaches the subject very methodically as an absolute...
A hím óvatosan közelíti meg a nőstényt.The male carefully approaches the female.
Blais óvatosan közelíti meg.Blais approaches with caution.
Bármilyen módon is közelíti meg, az valószínűleg megöli a beteget?Any one of these approaches would likely kill the patient?
De az a fickó, aki a célját hűvösen, tiszta fejjel közelíti meg, lakomát tarthat magának.But the guy who approaches his goal with a cool, clear eye, he has himself a feast.
A jelemre, jobbról közelítjük meg a házat.On my signal, we're gonna approach the house from the right.
A keleti partnál sekély a víz, de ha szélirányból közelítjük meg, erős nyitó pozíciót vehetünk fel.Shoals on the eastern shore, but if we approach from the windward, we should be able to take up a strong opening position.
A protokoll szerint a homloklebeny alól közelítjük meg ebbőI a szögbőI, de így nem lehet kiszedni az egészet.Protocol is a subfrontal approach from here, but I'd never get it all.
A tenger felől közelítjük meg, éjszaka, aztán a parkon át megyünk oda. Van ott egy móló.We approach by the sea, at night, and come in through the park.
Akkor máshonnan közelítjük meg a dolgokat.All right, so we take a different approach.
A legjobb ha nyugatról közelítitek meg.Your best approach is from the west.
"A hagyomány szerint a zarándokok térden állva közelítik meg a szobrot.Manda"tradition the pilgrims approach the statue to its knees.
A fizikusok és matematikusok eltérően közelítik meg a problémákat.Physicists and mathematicians approach problems differently.
A gépek ezen az útvonalon közelítik meg a repteret.Planes approach the airport along this path.
A műtét során a mirigyet transsphenoidalisan közelítik meg.The surgeon will approach the gland transsphenoidally.
Amikor a bika fáradt és nem kap levegőt, picadorok közelítik meg, akik lándzsákat döfnek a háti és nyaki izmaiba, megforgatva és vésve, hogy jelentős mennyiségű vérveszteséget érjenek el, és gyengítsék a bika erejét fejének felemelésére.When the bull is tired and out of breath, he is approached by picadors, who drive lances into his back and neck muscles, twisting and gouging to ensure a significant amount of blood loss, and impairing the bull's ability to lift his head.
Csak az a baj, hogy nem éppen jó irányból közelítettem meg a dolgokat.It's just that I might have approached her in the wrong way.
Csak egyszer közelítettem meg az ügyfelét, ez aligha...I only approached your client once... that hardly warrants,
Ha tudtam volna azt akkor, amit most tudok talán egy kicsit máshogy közelítettem volna meg a dolgokat.Now, if I had known then what I know now, might have approached things a little differently.
Hát, én is ugyanezt éreztem, mikor a kosár felé közelítettem.Well, I had the same feeling when I approached the hoop.
Lelkes extázisban közelítettem meg.I approached it in an ecstasy of elation.
(Yeomieul, Puyo Boszorkánya) Nem ezért közelítettél meg engem?(Yeomieul, Puyo Sorceress) Isn't that why you approached me?
Te közelítettél meg engem.You approached me.
- Ő közelített meg. - Oh.- He approached me.
10 éve, senki nem közelített meg a trónt 100 lépésnél beljebb.For 10 years, no one's approached within 100 paces of the throne.
A fegyveres erről az oldalról közelített... és úgy áttolta a puskáját itt.- The gunman approached from the side here... and kind of pushed his gun through here.
A szörny lassan közelített.Slowly the monster approached.
Amikor Brass kapitány közelített, egy pillanatra levette a szemét a gyanúsítottról.When Captain Brass approached, he momentarily took his eyes off the suspect.
Az Árnyak elleni terebélyesedő háborúban lehetnek még egyes szövetségesek, akiket nem közelítettünk még meg.In the growing war against the Shadows... there may be some allies we haven't approached yet.
A jem'hadarok az anomália mögül közelítettek. A görbületi...They approached from the anterior angle of the anomaly.
Amikor közelítettek felé, bebújt a pad alá.They approached her, she ducks under here.
Ezért futottak el, mikor a rendőrök önök felé közelítettek?Is that why you ran when the constables approached you?
Ott kellett volna rajtaütnünk, de amikor a Manguszta és az emberei a választófalhoz közelítettek... valami történt.That's where we were supposed to strike. But as the Mongoose and his men approached the Zodiac something happened. Rowland!
Tudod, amikor kérdeztem Royt hogy őt közelítetted meg az Észak-Koreaiak helyett és 16 másodperce volt válaszolni akkor azt hiszem bevizelt.You know, when I asked Roy... if you approached him on behalf of the North Koreans... and he had 16 seconds to answer... I think he wet his bed.
"A tanú állítása szerint a gyanúsított egy viharkabátban közelítette meg őket, és azt mondta, "Na, ki a király?", aztán leleplezte önmagát.""Witness claimed the suspect approached them "in a trench coat, said, 'who's your daddy? ' and then exposed himself."
...aki a mellkasára erősített robbanószerrel közelítette meg... az egyesített taktikai egység táborát. Most már biztosnak tűnik, hogy Bartlet elnök törékeny béketerve... Remek.--who approached the Joint Task Force compound with explosives strapped to his chest leaving no doubt that President Barlet's....
...hogy rájöjjek, hogyan közelítette meg a bűnöző a célpontot és, végül, hogyan fért hozzá....To determine how the criminal approached his target... and, ultimately, how he gained access.
1922 nyarán a város sebessége közelítette a hisztérikust.In the summer 1922, the tempo of the city approached... hysteria.
A Parti Őrség Florida partjaitól három mérföldre közelítette meg őket.Coast Guard approached three miles off the coast of Florida.
Amikor először közelítettük meg az Infomrációs Minisztériumot az ötlettel, hogy a Babylon 5-re utazzunk egy riportért, ellene tanácsoltak.When we first approached the Ministry of Information with the idea... of traveling to Babylon 5 for this story, they advised against it.
Az admirális a főbejárat mellett döntött, ezért magas készültségben közelítettük meg az épületet.Admiral made the call to walk the line, so we approached the building at high alert.
Ezért közelítettük meg magát mindenek előtt.That's why we approached you in the first place.
A Minbarik nyílt lőállásokkal közelítették meg a Prométeusz-t.The Minbari approached with their gun ports open.
Hátulról közelítették meg.They approached him from behind.
Vagy valamilyen ártatlan ürüggyel közelítették meg őket... vagy az elkövetők kivártak egy gyenge pillanatukat.They were either approached in a way that wasn't threatening... Or the offenders waited for a moment of weakness.
De, hogyan közelítsem meg őket?But how do I approach them?
Hadd közelítsem meg szókratészi oldalról!Let me take the Socratic approach.
Hogyan közelítsem meg?How do you want me to approach?
Nem, még ki kell gondolnom, hogyan közelítsem meg.Have you asked him? No, I've got to figure out an approach.
Pontosan tudom hogyan közelítsem meg.I know exactly how to approach her.
- Nincs körülötte ismerős épület, így kétlem, hogy bomba lenne, de óvatosan közelítsd meg.It's not hear any landmarks, so I doubt it's a bomb, but approach with caution.
- Oké. Ki kell derítenünk, hogy radikálisabb lett-e az Action Peace Now, ezért közelítsd meg Kalt.We need to find out if Action Peace Now is getting more radical, so I want you to approach Kal.
Csak közelítsd meg a bárnál, érd el, hogy hívjon fel magához és nézd meg, hogy bevillansz-e valamire a szobájában.Just approach her at the bar, and get her to invite you up, and see if you flash on anything in her room.
Feltehetőleg van nála fegyver, szóval azt akarom, hogy tartsd szemmel, de ne közelítsd meg.He's probably going to be armed, so I want you to get eyes on him, but do not approach him.
Jó, ne közelítsd meg.Okay, do not approach him.
"Ne közelítse meg a Földet, különben tüzet nyitunk!"Do not approach Earth or you will be fired upon!
A nemzetbizonság felhívja a figyelmet, hogy ha valaki egy pánsípos bandát lát, semmit esetre se közelítse meg, jegyezze le a banda tartózkodási helyét és semmilyen kötülmények között se vegyen tőlük CD-t.Homeland security is requesting that if you see a Peruvian flute band, do not approach it. Mark down the flute band's location and do not under any circumstances buy their CDs.
Dél-keletről közelítse meg.I want you to take a southeast approach.
Fogja a tollat, tartsa a zacskóban, és most, tudja, közelítse meg a jegyzetfüzetet!- good. take the pen, keep it in the bag, And just, you know, approach the notebook.
Ha elfogad egy tanácsot, azt javaslom közelítse meg tanulmányait realisztikusabb módon.If you take my advice, I suggest you approach your studies in a more realistic way.
Akkor közelítsük meg más oldalról a dolgot.Then let's approach the matter from another angle.
Akkor most közelítsük meg orvosilag a kérdést.Let's approach this medically.
Elise, van ötleted, hogy közelítsük meg Diane-t?Elise, do you have any idea how we can approach Diane?
Ha szóba se kerül, hogy hogyan közelítsük meg a minimálbért, a betegek jogait, az adócsökkentést és az oktatást a hamarosan megkezdődő ülésszakban, bűnösen felelőtlen és gyáva elhanyagolása annak, hogy azt tegyük, ami a dolgunk.Not to talk about how we'll approach minimum wage, Patients' Bill of Rights tax relief and education in the session that's about to begin is a criminally negligent and cowardly refusal to do what we were all sent here to do.
Halkan közelítsük meg, nem akarom, hogy tudja, hogy jövünk.Have him meet us onsite with backups. Silent approach. I don't want Benton to know we're coming.
Csak tudni kell, hogy közelítsétek meg őket, srácok.Guys, you just gotta know how to approach them.
Csendesen közelítsétek meg, gyorsan.Stealth approach; Fast and quiet.
Figyeljétek meg, de ne közelítsétek meg.Maintain surveillance but do not approach.
Franklin, Patrelli, közelítsétek meg kelet felől.- Roger that. Franklin, Patrelli, approach him from the east.
Ismétlem, ne közelítsétek meg.Notify ESU forthwith. Repeat, do not approach.
2-es egység, közelítsék meg!Team Two, you're go for approach.
A nő, akit megnyúztak, a tanárnő, meg kell mutatnotok az arcát a tévében, és szólni az embereknek, figyeljenek rá, de ne közelítsék meg, mert...The woman that was skinned, the teacher, you gotta put her face on tv and tell people to keep a lookout for her but not to approach her because she's...
A rendőrség szerint fegyverük van és veszélyesek, így azt kérik, ne közelítsék meg őket.Police consider them armed and dangerous. They warn you not to approach them.
A szóvivő figyelmeztetett, hogy mindkét férfi fegyveres és veszélyes lehet, és ne közelítsék meg őket.A spokesman warned both men may be armed and dangerous and should not be approached.
Fegyver nélkül ne közelítsék meg!Do not approach without firearm procedure.
Honnan közelítsek, Jack?How should I make our approach, Jack?
Még egy évvel ezelőtt azt sem tudtam, hogy közelítsek egy lányhoz, ha meztelenül odahívott magához két nagy üveg sörrel a kezében.A year ago, I couldn't approach a girl if she was naked and calling my name with a 40-ouncer in each hand.
- Ne közelíts!- Do not approach!
- Persze, közelíts!- Sure, approach.
2. számú szabály. Sose közelíts egy teremtményhez, azt feltételezve, hogy halott.Rule number two, never approach a creature, assuming that it's dead.
Amber közelíts a célre. Vettem Uram.Amber put us on approach.
Az Úr szelíd hangját hallván, te menekülő ördög közelíts Isten ítélőszékéhez.In the suave odor of the Lord, you, fleeing Devil,.. ..approach God's Judgement.
A sofőrt emberrablással gyanúsítják, ne közelítsen hozzá!This driver is suspected in a kidnapping. Okay? Do not approach the vehicle.
Kell egy osztag, és senki ne közelítsen feléje fegyvertelenül.We need a DO, but nobody is to approach him unarmed.
Kérem, közelítsen a tükörhöz.Please approach the mirror.
Mondja neki, hogy zárja le a területet, de ne közelítsen!Tell them to seal the area, but do not approach.
Ne közelítsen a gyanúsítotthoz!Do not approach the suspect!
A legsérülékenyebb pillanatban közelítsünk az emberekhez.You approach people at their most vulnerable.
Az idő figyelmeztetett minket, hogy ne közelítsünk.Time has warned us never to approach her.
Kövessük, de ne közelítsünk.Follow, do not approach.
Veszélyesnek néz ki, szóval óvatosan közelítsünk.He looks dangerous, so we better approach cautiously.
törvényes úton kell, hogy közelítsünk hozzá úgyhogy szükségünk van valakire kívülről és te vagy az egyetlen ember, akiben Start megbízik.In order to approach him we need someone from the outside and the only person Stark trusts is you.
Ha megtaláljátok, ne közelítsetek!You spot him, don't approach.
Mindegyikhez másként közelítsetek!I want you to approach them all differently.
Ne közelítsetek.Do not approach.
Ne... ne közelítsetek!Well, don't... don't approach.
Nyugatról közelítsetek. A leszállóhely megtisztítva.Please, approach from the west.
- Mondd, hogy ne közelítsenek!- tell them not to approach.
A lény hozott ide, ami megtámadott minket, és úgy tűnik, őrzi a területét, szóval fokozott figyelemmel közelítsenek.The creature that attacked us, it brought us here, and it appears to be guarding its territory, so approach with extreme caution.
A rendőrség felhívja a lakosságot, ne közelítsenek a férfihez, de azonnal hívják a rendőrséget, ha felismerik.Police caution the public not to approach this man but to call police immediately if they do see him.
A rendőrség felhívása szerint, ha látják ezt az embert, ne közelítsenek hozzá. - Kik ezek?The police are saying, if you see this man, do not approach...
A rendőrség figyelmezteti a környék lakóit, hogy ne közelítsenek hozzá.Officials are cautioning area residents not to approach this man.
-Sajnálom, de valahogy meg kellet önt közelítenem, és gondoltam, sikerülni fog ilyen tájt.- I'm sorry... but I somehow had to approach you. And I thought I might be successful at this hour.
Dél felől kell közelítenem.I'll have to approach from the south.
Szelíden kell közelítenünk hozzá, apa. Főleg egy ilyen sárkányhoz.Look, you have to approach him properly, Dad, especially a dragon like this.
A közelítő rókamanguszta mindaddig ellenséges, amíg meg nem érzi a szagodat.The meerkat approaching you creates a hostile defense until it can smell you.
Klímaváltozás, vízhiány, 8 milliárd felé közelítő népesség...Climate change, water shortages, a population approaching eight billion...
Vagy nem volt esélye rárögzíteni, mert meglátta a közelítő gyilkost.Maybe he didn't have a chance to secure it because he saw his attacker approaching.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kinyit
open
kitör
erupt
kornyikál
caterwaul
kortyol
sip
kovácsol
forge
kötődik
be attached/connected
követel
claim
közeledik
near
közlekedik
run
lefejez
behead

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'approach':

None found.
Learning languages?