Követel (to claim) conjugation

Hungarian
92 examples
This verb can also have the following meanings: require, necessitate, to require, demand

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
követelek
I claim
követelsz
you claim
követel
he/she to claim
követelünk
we claim
követeltek
you all claim
követelnek
they claim
Present definite tense
követelem
I claim
követeled
you claim
követeli
he/she claims
követeljük
we claim
követelitek
you all claim
követelik
they claim
Past indefinite tense
követeltem
I claimed
követeltél
you claimed
követelt
he/she claimed
követeltünk
we claimed
követeltetek
you all claimed
követeltek
they claimed
Past definite tense
követeltem
I claimed
követelted
you claimed
követelte
he/she claimed
követeltük
we claimed
követeltétek
you all claimed
követelték
they claimed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
követelnék
I would claim
követelnél
you would claim
követelne
he/she would claim
követelnénk
we would claim
követelnétek
you all would claim
követelnének
they would claim
Conditional present definite tense
követelném
I would claim
követelnéd
you would claim
követelné
he/she would claim
követelnénk
we would claim
követelnétek
you all would claim
követelnék
they would claim
Conditional past indefinite tense
követeltem volna
I would have claimed
követeltél volna
you would have claimed
követelt volna
he/she would have claimed
követeltünk volna
we would have claimed
követeltetek volna
you all would have claimed
követeltek volna
they would have claimed
Conditional past definite tense
követeltem volna
I would have claimed
követelted volna
you would have claimed
követelte volna
he/she would have claimed
követeltük volna
we would have claimed
követeltétek volna
you all would have claimed
követelték volna
they would have claimed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok követelni
I will claim
fogsz követelni
you will claim
fog követelni
he/she will claim
fogunk követelni
we will claim
fogtok követelni
you all will claim
fognak követelni
they will claim
Future definite tense
fogom követelni
I will claim
fogod követelni
you will claim
fogja követelni
he/she will claim
fogjuk követelni
we will claim
fogjátok követelni
you all will claim
fogják követelni
they will claim
Subjunctive present definite tense
követeljem
(if/so that) I claim
követeld
(if/so that) you claim
követelje
(if/so that) he/she claim
követeljük
(if/so that) we claim
követeljétek
(if/so that) you all claim
követeljék
(if/so that) they claim
Subjunctive present indefinite tense
követeljek
(if/so that) I claim
követelj
(if/so that) you claim
követeljen
(if/so that) he/she claim
követeljünk
(if/so that) we claim
követeljetek
(if/so that) you all claim
követeljenek
(if/so that) they claim
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
követelnem
I to claim
követelned
you to claim
követelnie
he/she to claim
követelnünk
we to claim
követelnetek
you all to claim
követelniük
they to claim

Examples of követel

Example in HungarianTranslation in English
- Nem, úgy értem ott... - Úgy bántam veled, mint Al Gore és nincs jogom semmit követelni Dömpertől.- Who treated you like Al Gore when I had no right to claim Tipper.
De a betegség kezdte az elméjét is követelni.But the disease had started to claim his mind.
Fekete férfiak szeretik követelni a házukat, mikor részegek.Black men like to claim the house when they're drunk.
Senki se fogja követelni.- Ain't nobody comin' to claim this.
Szerintem ez egy kicsit merész tőled, követelni Isten akaratát.I think it's a little presumptuous of you to claim you know the will of God.
Az élet rituáléja során visszakapod a szíved, és testet követelek a lelkednek.Through the ritual of life, I shall restore your heart and claim your body for the soul.
Hát én jogot követelek magamnak, hogy harcolhassak a kölyköm életéért. És se orvosnak, se kutatónak, genetikusnak nincsen joga, hogy megakadályozza, hogy feltegyem a kérdést:And I claim the right to fight for my kid's life, and no doctor, no researcher, no bloody foundation... has the right to stop me from asking questions... which might help me save him!
Nem követelek magamnak ilyen megkülönböztetést, de a felügyelő úr helyesen mondta, nekem úri jövedelmem volt, úgy is éltem, mint egy úriember.Well it is not for me to claim such a distinction but as the Inspector rightly observes I had a gentlemen's income so I proceeded to live like a gentleman.
Semmit sem követelek.I do not claim anything.
Én nem követelek semmit.I ain't claiming nothing.
# Örömöt követelsz a világtól# There is joy to reclaim in this world
Gyakran gondoltam rá, hogy ezutáni életünkben, mikor nem kell gondolnom a jövöre... és csak férfi lehetek... találkozhatunk megint és te eljössz hozzám... magadnak követelsz... Tudod, hogy a férjed vagyok.I have often thought that in the hereafter of our lives when I owe no more to the future and can be just a man that we may meet and you will come to me and claim me yours and know that I am your husband.
Azt jelenti "magának követel".It means to claim for oneself.
A K2 és testvérei több életet követeltek, mint bármelyik másik csúcs.K2 and her sister peaks have claimed more lives than any others.
Kíváncsi vagyok, hogy néhány holokauszt-túlélő mit érezne, tudva, hogy pénzt követeltek az ő nevükben, - a tudtuk nélkül, és egy centet sem láttak belőle.I wonder how some of the Holocaust survivors would feel, knowing that money had been claimed in their names without them knowing, or-or even seeing a dime.
Tömegek mentek el Galan temetésére hogy elbúcsúzzanak a vezetőjüktől és igazságot követeltek.A multitude attented Galan's burial to say goodbye to their leader and to claim justice.
És Olaszországban, Emilio Ponticelli gróf... megtette, amit ekkor már sokan követeltek ez volt az első távolsági repülés.And in Italy, Count Emilio Ponticelli... made what many people claimed was the first long-distance flight.
2 millió dollárt követelnek az ellopott anyagokért.Two million dollars in claims for stolen material.
Míg a hivatalnokok költségvetési megszorításokat követelnek, kierőszakolva az erőforrások elosztását más ügyekre, a nyomozáshoz közel álló források a nyomozókat hibáztatják, hogy kudarcot vallottak a holttestek megtalálásában.While officials claim budget restraints are forcing the allocation of resources to other cases, sources close to the investigation blame the failure of detectives to locate a body
Sokan követelnek tőle.There are many claims against him.
Talán a jelenlévők közül vannak olyanok, akik azt állítják magukról, hogy jóságosak, mint én de egyidejű figyelmet szentelve e három tevékenységre ahogy én azt uram nagyon is megtettem tanúsítható, hogy azok tekintélyes kézügyességet követelnek meg.and the filling of wenches. There may be those with a claim to be as good as I, but taking these three pursuits simultaneously... .. and, sir, I have so taken them, and can vouch that considerable manual dexterity is required,
Őmiattuk... akik nem hajoltak meg Isten akarata előtt; és most egyenlő elbánást követelnek.They-- people who refused to bend to the will of God, and claim it privilege.
"Egyetlen túlélőként annyit tehetek a barátaimért..." "...hogy követelem álljunk bosszút Godzilla-n."As the lone survivor, all I can do for my friends is to claim my desire for revenge on Godzilla.
A szoknya a családom gazdájáé volt. És ezennel magamnak követelem a kastélyt és a birtokot.I now claim his castle and his lands for my own.
A zsákmányt magamnak követelem.I must claim this bounty.
Akkor a szavazók nevében követelem, hogy láthassuk a földkönyvi kivonatát hogy rámondhassam, hogy hamis!Then we voters demand you release your earth certificate so I can then claim it's a fake.
Asgard nevében követelem azokat a cukorkákat!I claim those mints in the name of asgard!
A gyerek Bónál van, és addig nem adja át neked, amíg az apát magadnak követeled.Bo has the child. And she won't give him to you unless you claim the father.
Ha betévedsz az utcáról és az illetékességet követeled, időt nyersz, míg kibogozzák a szálakat.If you wander in off the street and claim jurisdiction, you buy time by wrapping yourself in red tape.
Miért nem követeled vissza a trónodat és hagysz békén?Why don't you just claim your throne and leave me alone?
Nem kockáztathatok, hogy majd néhány év múlva jössz, miután már felépítettem egy céget és követeled a tulajdonjogot.I can't risk you coming back in a few years after I've built a company and trying to claim ownership.
Te mindig az igazságot követeled...You claim to want the truth...
Amikor a halál követeli a gyermekeink életét... ..túl sok kérdésünk marad.When death claims the life of our children we are left with too many questions.
Csak a múlt hónapban mondtad, hogy azok az enyémek, most pedig Amnon követeli őket.Only last month you said it was mine, yet Amnon claims it.
Csak nézni tudják, ahogy a jég magának követeli a tojást és az életet ami benne van...They can only watch as the ice claims their egg and the life within it.
De többé már nem követeli.She claims...not any more.
Egy 103 éves asszonyról van szó aki a világ legnagyobb fasírtjának a receptjét követeli.Here is a story of a 103-year-old woman who claims to have a recipe for the world's greatest meat loaf.
- Carl Sagan, 1934-1996 Itt az ideje, hogy követeljük annak beismerését, hogy divatjamúlt társadalmi rendünk nem működik és egy fenntartható globális társadalmat alkossunk, ahol mindenkiről gondoskodunk és mindenki szabad.It's time to claim the unity our outmoded social systems have broken apart, and work together to create a sustainable global society where everyone is taken care of and everyone is truly free.
A mai nap a föld eme istenverte darabját magunkénak követeljük. Azt mondta, hogy elcsatolja Seattle egy részét?Today, we claim this godforsaken piece of earth ours.
A Ő nevében követeljük ezt a földet.We claim this land in his name.
Azt mondom, követeljük vissza nemzeti büszkeségünket!I say it is time to reclaim our national pride.
Azt mondom, követeljük vissza szent örökségünket!I say it is time to reclaim our heritage.
És még ti követelitek a Fekete Hegyeket, mint saját kizárólagos területet amelyet a Nagy Szellem hagyott rátok.And yet you claim the Black Hills as a private preserve bequeathed to you by the Great Spirit.
"Azért, hogy hűséges utód legyen a nemzet feje követelik, hogy a nemzet irányítása kerüljön vissza Toyomihoz amint nagykorúvá válik.""They claim the young prince, Hideyori," "to be the true loyal successor to the head of the nation." "They press for the leadership of the nation to be"
- A szászok csak azt követelik, amit megölnek.- The Saxons only claim what they kill.
A Suttogó Halál fiókái arról híresek, hogy visszatérnek a szülőhelyükre, és a sajátjuknak követelik azt.Whispering Death hatchlings are known to return to their birthplace - and claim it as their own.
A holtak talán követelik a szívünket és az elménket, de a lelkünket nem.The dead may lay claim to our hearts and our minds, but not our souls.
A terroristák azt követelik, hogy engedjék szabadon társaikat, akik az USA különböző börtöneiben töltik büntetésüket.the gunmen claim that they will not release any of their prisoners... until various of their comrades are released from federal penitentiaries... - across the United States.
Sosem követeltem nagyobb befolyást...I never claimed to have any importance here...
Én nem követeltem semmit, uram.I have claimed nothing, sir.
"A rejtélyes szív elégtelenség, amibe már 20-an haltak bele 4 év alatt... újabb áldozatot követelt."The mystery heart condition that has killed over 30 people in 4 years... has claimed another victim.
4 éve egy robbantás egy gazdasági konferencián két áldozatot követelt.Four years ago, an explosion at an economic think tank claimed two lives.
A Sötétség számtalan áldozatot követelt.The darkness has claimed countless victims.
A WSCE úgy értesült, hogy a városban tomboló járvány, mely eddig már 36 áldozatot követelt, és több, mint 70 embert megfertőzött, valószínűleg terrorcselekmény.WSCE has received word that the city-wide outbreak that has so far claimed 36 lives and infected over 70 people might be an act of terrorism.
A dühe rengeteg életet követelt, és ráadásul a szememet is.Ragings which claimed many lives and my eye.
- mert követelted, hogy...- you claimed...
A Kán nevében követelted?You claimed it in the Khan's name?
Ahogy te követelted.Hidden. So you've claimed.
Apa épp hogy meghalt, és te már követelted a házt.You claimed the house a minute after father-in-law died.
- Akkor a Chumhum tulajdonjogát is követelte?- So... have you claimed ownership of Chumhum?
- Neith követelte a Joma Secu-t!- Neith has claimed Joma Secu!
- Rajta vagyok. Jelentést kaptunk róla, hogy a MDPD elfogta a sofőrt a lövöldözésből, ami Nicholas Chandler államügyész életét követelte...We have received reports that MDPD has apprehended the driver in the drive-by shooting that claimed the life of State Attorney Nicholas Chandler...
A hatóság szerint rövidzárlat... okozhatta azt a különös balesetet, amely az állítólagos gyilkos, Jimmy Flood életét követelte.Authorities believe a short circuit... may have been responsible for the freak accident... which claimed the life of alleged murderer Jimmy Flood.
A hatóságok remélik, hogy sikerül elkerülni egy olyan járvány kitörését, mint a szudáni sárgaláz, ami 165 ember életét követelte.Officials are hoping to avoid an outbreak like yellow fever in the Sudan that claimed the lives of 165 people.
A mélységből mérges gázok szállnak fel, melyek 74 bányász életét követelték az elmúlt 40 évben.And out of the depths of the mountain pour toxic gases that have claimed the lives of 74 miners in the past 40 years.
A tomboló elemek 330 ember életét követelték...The elements claimed the lives of 330 people... What Others are you, Dark or Light?
A világuk a drazi felségtér szélén van, de a drazik sose követelték magukénak protektorátusként, sosem mutattak nagy érdeklődést a külső területek iránt.Their world is located on the edge of Drazi Space, but the Drazi never claimed it as a protectorate, never shown much interest in the outer territories.
Mikor követelték a magyarázatot, ...a katonai tisztviselők azt állították, hogy a férfiak összetévesztettek egy közeli világítótornyot egy UFO-val, ...vagy talán kitaláltak egy átverést.When pressed for comment, military officials claimed the men mistook a nearby lighthouse for a UFO, or perhaps fabricated a hoax.
- ...és most... - ...eljöttem, hogy követeljem azt, ami nekem jár. - mire gondol parancsnok?So now here I am... to claim my dues.
- Azért vagyok itt, hogy a törvényes jussomat követeljem.- I am here to claim my legal right.
Legutóbb még azt akartad, hogy követeljem az apámtól a jogos részemet a vállalatnál.Last time I checked, you were practically pushing me to claim my father's mantle at the company.
Gyere és követeld jutalmad!Come and claim your prize!
Használd, ami benne rejlik és követeld vissza, ami a tiéd.Wield what lies within... and reclaim what is yours.
Igen, Ramon, gyere csak és követeld a sapkádat.Ramon, come on out here and claim your hat.
Itt az ideje, hogy követeld a hagyatékod.It's time for you to claim your heritage.
Most menj és követeld, ami a tiéd!Damn right I do. Now go claim what's yours.
A csoportunk azért jött ide, hogy magának követelje ezt a földet. hogy visszanyerjük a felszínt az emberektől, akik azt hiszik, joguk van rá.My group came here to claim this land as our own, to win back the surface from those self-entitled humans.
A csoportunk azért jött ide, hogy magának követelje ezt a földet.My group came here to claim this land as our own.
De nem hinném, hogy a fiú eleget tud, hogy követelje e jogát.But I don't think your boy would know enough to claim that right.
Hallott a Magdalénáról származó tőrről, és idejött, hogy Spanyolországnak követelje.Yep, she heard about the dagger from the Magdalena and has come here to claim it for Spain.
Hol lenne jobb helye a rock and roll vad szellemének, hogy jussát követelje?What better place for the untamed spirit of rock and roll to stake its claim?
A 'Seoul Monthly' riportere ellentmondásos elméletet tett... közzé az interneten.... amelyben azt állította, hogy a járványt Észak-Korea tudatosan... szabadította ránk.... hogy így követeljék az amerikai haderők kivonását.A reporter from Seoul Monthly released a controversial theory online, claiming this epidemic to be of North Korea's doing, and that talk of withdrawal of U.S. Forces was the cause.
Arról vitatkoznak, hogy mekkora az a finn terület, ami akarnak, és miféle jog alapján, követeljék maguknak.They are now discussing how big a part of Finland they want - and what right they have to claim it.
Csak tegnap éjjel ütötték el, és maguk hárman máris lecsaptak, hogy követeljék a tulajdonát.Just run over last night, and you three have already swooped in to claim his belongings.
Ez indokot ad másoknak, hogy maguknak követeljék a trónt.This gives others reason to claim their right to the throne.
Tudjuk, hogy Charles a vagyonát magára és Yvette-re hagyta, De rosszul fogalmazta meg a végakaratát, ami nem zárja ki, hogy a törvénytelen gyerekek követeljék a részüket.We know that Charles left his fortune to you and Yvette, but he failed to include language in his will that would exclude his bastard children from laying claim to their share of it.
Azért jöttem, hogy elégtételt követeljek.I have now come to claim that satisfaction.
Nincs hozzá jogod, hogy ilyesmit követelj.You have no authority to submit such a claim.
A kardtól nem csupán azt kívánják, hogy sebeket okozzon és életeket követeljen.The sword is not merely intended to inflict wounds and claim lives
Ha Katy rejtegeti Kyle-t, hogy váltságdíjat követeljen, a fiú még él.If Katy's hidden Kyle to claim ransom money, he's still alive.
Valószínűleg csak azért van itt, hogy részt követeljen az örökségből.He's probably only here to see what he can claim out of Gabriel's will.
Íme egy gyengeelméjű ember, aki segítséget kér, egy követelő gesztus segítségével, hogy másokon segíthessen.There was the imbecile asking for help, claiming by his gestures that he spoke for others.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kiver
beat
körbevesz
surround
köröz
circle
körülnéz
look around
kötődik
be attached/connected
követ
follow
következik
follow
lát
see
lead
pass down
lecsatol
unbuckle

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'claim':

None found.
Learning languages?