Kísérletezik (to experiment) conjugation

Hungarian
81 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
kísérletezem
I experiment
kísérletezel
you experiment
kísérletezik
he/she to experiment
kísérletezünk
we experiment
kísérleteztek
you all experiment
kísérleteznek
they experiment
Past indefinite tense
kísérleteztem
I experimented
kísérleteztél
you experimented
kísérletezett
he/she experimented
kísérleteztünk
we experimented
kísérleteztetek
you all experimented
kísérleteztek
they experimented
Conditional present indefinite tense
kísérleteznék
I would experiment
kísérleteznél
you would experiment
kísérletezne
he/she would experiment
kísérleteznénk
we would experiment
kísérleteznétek
you all would experiment
kísérleteznének
they would experiment
Conditional past indefinite tense
kísérleteztem volna
I would have experimented
kísérleteztél volna
you would have experimented
kísérletezett volna
he/she would have experimented
kísérleteztünk volna
we would have experimented
kísérleteztetek volna
you all would have experimented
kísérleteztek volna
they would have experimented
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok kísérletezni
I will experiment
fogsz kísérletezni
you will experiment
fog kísérletezni
he/she will experiment
fogunk kísérletezni
we will experiment
fogtok kísérletezni
you all will experiment
fognak kísérletezni
they will experiment
Subjunctive present indefinite tense
kísérletezzek
(if/so that) I experiment
kísérletezz
(if/so that) you experiment
kísérletezzen
(if/so that) he/she experiment
kísérletezzünk
(if/so that) we experiment
kísérletezzetek
(if/so that) you all experiment
kísérletezzenek
(if/so that) they experiment
Conjugated infinitives
kísérleteznem
I to experiment
kísérletezned
you to experiment
kísérleteznie
he/she to experiment
kísérleteznünk
we to experiment
kísérleteznetek
you all to experiment
kísérletezniük
they to experiment

Examples of kísérletezik

Example in HungarianTranslation in English
Az ember emlékeivel kísérletezni? - Az ötlet groteszk. - Várjunk egy pillanatot.Well, actually he did, but still, to experiment with a person's memory, the idea is grotesque.
Az ostoba önmagán kezdett kísérletezni.The idiot began to experiment on himself
Azt hittem, szeretnél kísérletezni vagy ilyesmi.I thought you wanted to experiment.
Bass szeret itt kísérletezni.Bass likes to use it to experiment.
Bernays kísérletezni kezdett a különböző társadalmi osztályok elméivel.Bernays set out to experiment with the minds of the popular classes.
A baráti évődéssel kísérletezem éppen.I am experimenting with friendly insults.
A szervezetem alvási igényével kísérletezem.I'm experimenting with my body's need for sleep.
Amúgy is vékony jégen táncolok, mert termékfejlesztéssel kísérletezem.Look, I'm already on thin ice by experimenting with product development.
Csak kísérletezem, szeretek mindent kipróbálni.I'm an experimentalist. I'm the girl who says yes instead of no.
Gao, megígértem neked, hogy soha többé nem kísérletezem embereken.Gao, I promised you that I'd stop using people in the experiment
- Mit csinálsz, magadon kísérletezel?Well, what the hell were you doing, experimenting on yourself?
- kísérletezel.- experimenting.
A szürrealizmussal kísérletezel?Are you experimenting with surrealism?
Azt hittem, új hangzással kísérletezel.I thought you were experimenting with a new sound.
Biztos tönkretenné a tudományos karrieredet, ha kitudódna, hogy a saját családodon kísérletezel.You would be utterly ruined professionally if it were learnt that you had experimented on your own family.
Egy géppel, ami egy egész népességben képes módosítani a DNS-t.. amivel most kísérletezik,With a machine to alter DNA and a population to experiment on,
Olyan vulkániak az áldozatai a genetikai eltérésüknek, mint maga. Néhány lökött vulkáni undorító magatartásformával kísérletezik.They're genetic aberrations who prey on people like you... people foolish enough to experiment with abhorrent behaviour.
- Mert azt mondtad, kirúgsz minket, ha tovább kísérletezünk előzetes engedély nélkül.- Because you said you'd fire us if we did any more experiments without clearing them first.
- Még mindig csak kísérletezünk.- We're still experimenting.
Az emberi lénnyel kísérletezünk. Emberi lélekkel, emberi testtel.We are experimenting with the human being, with the soul of human beings, with the body of human beings.
Azt hiszem ezért van olyan kevés hatása a csimpánzokra, amikkel kísérletezünk.I guess that's why it's having so little effect... on those chimpanzees we're experimenting with.
Azért neveztük az egységet "elsőbbségi gyilkosságinak", mert kísérletezünk a nyomozó csapatok koncepciójával.Uh, we called the division "priority homicide" because we were experimenting with the concept of team investigation.
- Más démonok kísérleteztek rajtuk. Elpusztíthatatlanná alakították őket.Other demons experimented on them, made them invanquishable.
A Hadtest semmiképp nem akarta, hogy a többiek tudomására jusson,... .. hogy telepatákon kísérleteztek, hogy megnöveljék telepatkus képességeiket.The last thing the Corps wants is for folks to find out... they've been experimenting on telepaths to increase their abilities.
A betegek közül sokan sérültek, így nem tudom megmondani, kísérleteztek-e rajtuk, vagy nem.A lot of these patients are injured so I can't tell if they've been experimented on or not.
A denobulaiak kísérleteztek nanotechnológiával, de... Az nem is hasonlít ehhez.The Denobulans have experimented with nanotechnology... but they have nothing like this.
A háború alatt a Náci orvosok kísérleteztek vele, és szerintem itt folytatták a munkájukat, tudtukon kívül felhasználva hozzá az ön férjét, és két társát.It's a procedure that Nazi doctors experimented with during the war, And I believe that they continued their work here, Using your husband and these other two men as unwitting test subjects.
- Az orvosok mindig kísérleteznek.- Doctors experiment all the time.
- Dustin Blake-et elfogja egy csoport, az "Őrszemek", és kísérleteznek rajta.Dustin Blake is captured by a group called The Sentinels. They perform experiments on him.
- Gondolja, hogy kísérleteznek már protein replikátorokkal?Do you suppose they've experimented with protein replicators?
- Maguk embereken kísérleteznek. - Nem.You're experimenting on people.
- Maguk ott embereken kísérleteznek!You are experimenting on people in there.
Amivel már évek óta nem kísérleteztem.Something I haven't experimented with for years.
De egy kicsit kísérleteztem.But I experimented a little bit.
Először csak holt állatokkal kísérleteztem, majd emberi szívvel, amit három hétig életben tartottam.At first I experimented only with dead animals, and then a human heart, which I kept beating for three weeks-
Ha nem kísérleteztem volna kortexifannal, akkor ez most nem történne meg.If I hadn't experimented with Cortexiphan, then none of this would be happening.
Lesz egy jobb történetem, miután kísérleteztem 10 vagy 20 másikkal is.I'll have a much better story for you... when I've experimented with ten or twenty others.
A saját gyerekeden kísérleteztél!You experimented on your own child.
Az emberi élettel kísérleteztél!You experimented with a human life!
Ezen a lányon kísérleteztél.The girl you experimented on.
Ezért magadon kísérleteztél, igaz?So you experimented on yourself, didn't you?
Már kísérleteztél a kómás pasin.You already experimented on the coma guy.
- Aki önmagán kísérletezett.-Who experimented on himself.
- Ezért kísérletezett rajta?Is that why you experimented on her?
- Igen, aki önmagán kísérletezett az oltóanyagával.The vaccination chap who experimented on himself? That's right.
- Képzeljék, miért kísérletezett a fiamon!Guess why he experimented on my son.
- Maga rajtunk kísérletezett.You experimented on us.
Amit a feleségem mondott azokról az emberekről... akiken kísérleteztünk.What my wife said about those men... we experimented on. That's...
Régen, kísérleteztünk gáznemű fegyverekkel.Long ago, we experimented with gas weapons.
Sokszor, amikor gyermekeken kísérleteztünk...You see, often, when we experimented on children...
Tudod, csak, hogy elmondhassuk, hogy kísérleteztünk a suliban?You know, just to say we experimented through college?
Mintha még nem kísérleteztetek volna.Like you boys never experimented.
14 évvel azután az én első szexélményem Edouard-al megesett Barcelonában élek és még nem csökkent bennem a vágy, hogy a testemmel... kísérletezzek.14 years after my first experience with Edouard I live in Barcelona and still have the same urge to experiment through my body.
Anya azt mondta, hogy máshogy kísérletezzek.My mom suggested experimenting in other ways.
Azt mondta, kísérletezzek.You told me I had to experiment.
De közben, az enyém, hogy kísérletezzek vele.But in the meantime, it's mine to experiment with.
Soha nem egyeztem bele, hogy embereken kísérletezzek.I never agreed to experiment on people.
Aludd ki magad, és ne kísérletezz mások gyógyszereivel.Sleep it off, and stop experimenting with other people's medicines.
Hogy kísérletezz, rájöjj, mit szeretsz.To experiment, get it out of your system, find out what you like.
Nem fogom hagyni, hogy kísérletezz a lányommal.I will not allow you to experiment on my daughter.
Nem hagyhatom, hogy embereken kísérletezz.l won't let you use human lives to do experiments
Simone ötlete volt, hogy új hangzással kísérletezz?Was it Simone's idea to start experimenting with a different sound.
- Hogy kísérletezzen az enyéimmel!-To experiment on my people!
Aztán csak azt hallottam róla, hogy letartóztatták. Pucéran úszott a Szajnában, hogy kísérletezzen a folyóáramlatban a gumi úszóövével.The next I knew, he was arrested by the police for floating nude down the Seine, experimenting in river currents with rubber water wings.
Bárhol, ahol bizonyítékot talál különleges képességű emberekre, laboratóriumot nyit, hogy kísérletezzen rajtuk.Wherever there's evidenceof people with abilities, there'll be laboratoriesto do experiments on them.
Egy gyújtogató, akit a Muirfield többé éve kiemelt a sittről, hogy kísérletezzen rajta.He's an arsonist Muirfield lifted from prison several years ago to experiment on.
Hogy betegyen egy kocsiba és kísérletezzen velem.Driving me all around creation, experimenting on me... How do I know it ain't that?
Akkor kísérletezzünk.We'll do an experiment.
Az anyád és én 40 éve osztozunk egymáson, elménken, testen és lelken, és mikor az elménk és a lelkünk kapcsolódik a végtelenséghez, mikor az örökkévalóság kopogtat, az egy meghívás hogy engedjük szabadjára a testünket, egy lehetőség, hogy megosszuk, és kísérletezzünk.Your mother and I have shared 40 years of each other, mind, body, and soul, and when minds and souls are joined for eternity and when eternity is at the door, it's an invitation to let go of the body and an opportunity to share and experiment.
De arra gondoltam, kísérletezzünk kicsit.But I was thinking we could experiment a little.
Klónozzunk embereket és rajtuk kísérletezzünk!We can clone somebody and experiment on them.
Közelítsünk a tudomány oldaláról, kísérletezzünk!Let's apply the scientific method, perform an experiment.
Most használjuk egy kicsit az Eszköztárat és kísérletezzetek a színekkel, a betűtípussal, és a betűmérettel...Take a moment now to use the toolbar and experiment with color, font and size of your text...
- Hogy kísérletezzenek rajta?Oh what, so she can be an experiment?
A gazdag országok megengedhetik maguknak azt a luxust, hogy más típusú energiákkal kísérletezzenek, de számunkra a túlélés a tét.The rich countries can afford... to engage in some luxurious experimentation with other forms of energy, but for us we are still at the state of survival.
A haverom, Levon mondta a kormány rendszeresen gyerekeket rabol el hogy kísérletezzenek rajtuk.My friend Levon says the government's always taking kids and experimenting on them.
Azt akarjuk, hogy a fiunkat kezeljék, ne kísérletezzenek rajta.We want our son treated, not experimented on.
Bátorítjuk az embereinket, hogy új dolgokat csináljanak, próbáljanak ki új dolgokat, kísérletezzenek.We encourage our people to do new things, try new things, experiment step out.
Nem engedelmeskedtél az elnök parancsának, mely szerint tilos kísérletezned a gyerekekkel.You disobeyed a direct order from the president not to experiment on those kids.
Furcsának találom, hogy egy külföldi országban kell kísérletezniük.Odd that you should pick a foreign country in which to experiment.
Ezek szerint a vízzel kísérletező tudósok valami rosszat csináltak, a katonák meg lelőtték őket.So the guys experimenting on that water gave the soldiers reason to shoot 'em.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kiég
burn out
kihal
die out
kilélegez
exhale
kimond
utter
kiöltözik
dress up
kipróbál
try
kísér
accompany
kísért
tempt
kiver
beat
koncentrál
concentrate

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'experiment':

None found.
Learning languages?