Kérdez (to ask) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
kérdezek
I ask
kérdezel
you ask
kérdez
he/she to ask
kérdezünk
we ask
kérdeztek
you all ask
kérdeznek
they ask
Present definite tense
kérdezem
I ask
kérdezed
you ask
kérdezi
he/she asks
kérdezzük
we ask
kérdezitek
you all ask
kérdezik
they ask
Past indefinite tense
kérdeztem
I asked
kérdeztél
you asked
kérdezett
he/she asked
kérdeztünk
we asked
kérdeztetek
you all asked
kérdeztek
they asked
Past definite tense
kérdeztem
I asked
kérdezted
you asked
kérdezte
he/she asked
kérdeztük
we asked
kérdeztétek
you all asked
kérdezték
they asked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
kérdeznék
I would ask
kérdeznél
you would ask
kérdezne
he/she would ask
kérdeznénk
we would ask
kérdeznétek
you all would ask
kérdeznének
they would ask
Conditional present definite tense
kérdezném
I would ask
kérdeznéd
you would ask
kérdezné
he/she would ask
kérdeznénk
we would ask
kérdeznétek
you all would ask
kérdeznék
they would ask
Conditional past indefinite tense
kérdeztem volna
I would have asked
kérdeztél volna
you would have asked
kérdezett volna
he/she would have asked
kérdeztünk volna
we would have asked
kérdeztetek volna
you all would have asked
kérdeztek volna
they would have asked
Conditional past definite tense
kérdeztem volna
I would have asked
kérdezted volna
you would have asked
kérdezte volna
he/she would have asked
kérdeztük volna
we would have asked
kérdeztétek volna
you all would have asked
kérdezték volna
they would have asked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok kérdezni
I will ask
fogsz kérdezni
you will ask
fog kérdezni
he/she will ask
fogunk kérdezni
we will ask
fogtok kérdezni
you all will ask
fognak kérdezni
they will ask
Future definite tense
fogom kérdezni
I will ask
fogod kérdezni
you will ask
fogja kérdezni
he/she will ask
fogjuk kérdezni
we will ask
fogjátok kérdezni
you all will ask
fogják kérdezni
they will ask
Subjunctive present definite tense
kérdezzem
(if/so that) I ask
kérdezd
(if/so that) you ask
kérdezze
(if/so that) he/she ask
kérdezzük
(if/so that) we ask
kérdezzétek
(if/so that) you all ask
kérdezzék
(if/so that) they ask
Subjunctive present indefinite tense
kérdezzek
(if/so that) I ask
kérdezz
(if/so that) you ask
kérdezzen
(if/so that) he/she ask
kérdezzünk
(if/so that) we ask
kérdezzetek
(if/so that) you all ask
kérdezzenek
(if/so that) they ask
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
kérdeznem
I to ask
kérdezned
you to ask
kérdeznie
he/she to ask
kérdeznünk
we to ask
kérdeznetek
you all to ask
kérdezniük
they to ask

Examples of kérdez

Example in HungarianTranslation in English
"Fogadok, Michael meg fogja kérdezni, hogyan jutottam be.""l bet Michael is going to ask me how l got in here."
"Meg akarom kérdezni Istentől, mit tett."♫ I want to ask God what has he done. ♪
"Meg szeretném kérdezni,ha még emlékeznek""I'd like to ask them whether they remember"
"Csak annyit kérdezek, nincs még késő, ugye?""That you are asking me which color l want?"
- Akkor én kérdezek egyet.- Then I'll ask you one.
- Arra válaszoljon, amit kérdezek!Answer only what I ask you. - Yes, sir.
- Azt kérdezek, amit akarok, tojo.- I'll ask what I want, tojo.
! Engem meg sem kérdezel?Just like that, without even asking me?
" de még furcsább hogy közben az apámról kérdezel""but even stranger to ask me about my father while you're doing it."
"3 maradt" úgy hangzik, mint egy figyelmeztetés, ha engem kérdezel."THREE LEFT," I heard. Sounds like a vigilante if you ask me.
"Ha erről a levélről kérdezel, letagadom majd,"If you ask me about this note, I will say I never wrote it,
- Keményen kérdez.She's going to ask real questions.
- Maga itt nem kérdez!- Who allowed you to ask questions?
- Talán rá se kérdez.- She's not even going to ask.
"Mindig meg akartam kérdezni", és egymástól kérdezünk olyasmit, amire mindig kíváncsiak voltunk."I always wondered," and then we take turns asking each other questions we always wondered.
- Amikor kérdezünk valamit, nézz bele a kamerába, rendben?When we ask you a question, we want you to look in the camera, if you don't mind. - Okay?
- Elobb csövezünk, aztán kérdezünk.- Tube first, ask questions later. - Good.
- Figyelj, Nick, a lényeg az, hogy akármit is tervezel a palival vagy csajjal... húzz bele, mielőtt folt esik a hírneveden emiatt a "megbélyegzünk, csak aztán kérdezünk" módszer miatt.Look, Nick, all I'm saying is, whatever you're planning to do with this guy or gal or whatever, just... you should do it fast, before your reputation is tarnished by this "brand first and ask questions later" behavior.
"továbblépésről" meg "legyünk túl rajta"-ról beszélt mindenfele a rádióban, a tévében, hogy az emberek jöttek hozzám, kérdeztek, és nevettek rajtam, mint valami punk-ribanc lennék.all over the radio, all on TV, got people coming up to me, asking me questions and laughing at me like I'm some punk-ass bitch?
- A vallásra nem kérdeztek.- No. They can't ask about religion.
- Azok kérdeztek, nem vitatkoztak.They asked us not to discuss the hearing procedures.
"Ha engem kérdeznek, megmondom!" A tudományos módszernek nincs különleges kapcsolata az igazsághoz"If you ask me, I'll tell you!" The scientific method has no special connection to truth.
"Rómeó és Júliáról, vagy Hermione és Ron Wesley-ről beszélnének, szépek is, "de ha engem kérdeznek,what they think are the greatest loves stories, they'll say Romeo and Juliet, or Hermione and Ron Weasley, and those are fine, but if you ask me, great love stories can be small,
"Sokszor kérdeznek arról..." "hogy ez az elkötelezettség..." "érződik-e a kisembereknél is?"Now sometimes I'm asked if this commitment to ethical behavior affects the bottom line.
"És ha kérdeznek, azt válaszolod"And if they ask, you answer
- A bírók 10 évnél fiatalabbaktól ilyet nem kérdeznek. Szóval lefuttatta az ujjlenyomatát?Judges don't ask children under 10 for a preference. (alex)
! - Igen, ezt kérdezem.Yeah, that's what I'm asking you.
"A te hangod kell nekem!" Erre azt kérdezem: "Mikor lenne ez?But he said "No, man, I need you" So I ask him when
"Istent kérdezem folyton"l keep asking God what l'm for
"Mégegyszer kérdezem.I ask you again.
"Néha azt kérdezem magamtól.""Sometimes i ask myself."
! Miért kérdezed?What are you asking?
"Miféle hazugságok?" Vicces, hogy kérdezed.What lies? Oh, that's funny you should ask.
"A bölcs soha nem kérdezi, hogy egy másik ember itt szolgál." - Seneca"A wise man never asks what another man serves for only his actions will speak the true answer. "
"A csend kérdezi tőlem...""The silence asks me..."
"A diák kérdezi a tanárától:"A student asks his teacher:
"De mi lehet a terve?" kérdezi a nő magától, szerelmi szál, igen, de talán el van bájolva a..."What could that plan be?" she asks herself. Intrigued? Yes.
"Dolgoztam-e valaha", kérdezi. Minek nézel, mihasznának?"Have I ever worked?" he asks?
"A karbantartási részleg elkészítette a jelentést." Azt kérdezzük hogy "mit"?"The maintenance department "asked to write a report." Asked to write what?
- Akkor... Menjünk, kérdezzük meg a sógornőt.let's ask my sister-in-Iaw.
"Miért kérdezitek folyton ezt?""Why do they always ask the same question?
- Akkor meg miért kérdezitek?- Why are you asking then?
- Akkor miért nem kérdezitek meg ti magatok?So why don't you ask it yourselves? The tree's knowledge is protected.
- Figya, minden nap bejöttök és ugyan azt kérdezitek.Look, you come in here every day asking the same questions.
- kérdezitek? - Biztosíthatlak,And what is on my finger, you ask?
"Amikor kérdezik, szívesen nekifekszel.""When asked, you will gladly bend over backwards."
"Amikor kérdezik, szívesen nekifekszel...""When asked, you will gladly bend over backwards..."
"Hogyan?" kérdezik Önök."How?" you ask.
*** Azt kérdezik, miért? ***The folks ask me why
" Nem játszhatsz velünk. " " Miért nem? "- kérdeztem tőle.'You can't play with us.' 'Why not? ' I asked him.
"Hogy történik a történelem?" kérdeztem Irwint.(Dakin) "How does history happen?" I asked Irwin.
"Hol vannak a stratégiai tartalékaik?" Ezt kérdeztem tőle."Where is your strategic reserve?" I asked him.
- Alex, három embert kérdeztél meg, hogy van-e Grey Pouponuk.- Alex, you've asked three people if they have any Grey Poupon.
- Engem kérdeztél és válaszoltam.- You asked me how I felt...
- Hát kérdeztél?You never asked me.
- Meg se kérdeztél.- You could've at least asked me.
"Igen, mit is kérdezett tőlem?"But what was it he asked me?
"Tudod, abban a pillanatban amikor találkoztam vele, rólad kérdezett.""She asked for you, the moment l met her"
"Téged ki kérdezett?""Who asked you?
- A fegyveremről kérdezett.- He asked about my gun.
- Mi semmit sem kérdeztünk.- No questions asked.
- Még jó, hogy nem kérdeztünk.- Good thing nobody asked.
- Nagyon sajnálom, kérdeztünk, muszáj informálniuk minket.- Well, too bad. We asked. They have to share.
Ami azt illeti, nem is kérdeztünk semmit a hosszú éveken keresztül.In fact, we haven't asked much of you over the years.
- Nem kérdeztetek Arthurról.- None of you asked where Arthur is.
Az adósságokról kérdeztetek.Okay,you asked about debt.
Először is, mert nem kérdeztetek meg, másodszor pedig mert ha megkérdeztetek volna, akkor azt felelem, "persze, benne vagyok.A-and I--number one, because you didn't ask m and number 2, because if you had asked me, I would have said, "Yeah, I'll do the interview.
"A feleségem miatt?" Ezt kérdezted."Is it because of my wife?" You asked me that.
"emlékszel mikor azt kérdezted, hgy éreztem-e valaha úgy amgam mit Roger?"Remember that time that you asked me if I had ever felt the way Roger did?
! ...kérdezte ugyanúgy hitetlenkedve.He asked, equally incredulously!
""Miért nem áIIítottuk bíróság eIé Sharifot?"" Ezt ki kérdezte?"Why didn't Shareef have a trial? A tribunal?" Who asked that?
"A babámat vihetem?" kérdezte a húgom." Can l take my doll?" my sister asked.
"A pletykálás bűn?" kérdezte a papot."Is gossiping a sin?" she asked the old man.
- Az ikrekről kérdeztük.We asked him about the twins.
- Mi is ezt kérdeztük.- That's exactly what we asked.
- Már kérdeztük.- We've asked.
- Hogy az ötlet jó volt, csak nem a megfelelő embert kérdeztétek.- I'm saying it was a good idea, but the questions were being asked of the wrong person.
- Mert sosem kérdeztétek.- Because you never asked.
- Ti kérdeztétek. Én csak mondom.- You asked for rules, I'm giving you rules.
"Amikor Adam Weavert, a csodagyerek drámaírót, arról kérdezték, hogy miről fog szólni következő műve, tömören azt válaszolta, hogy az "exemről, egy kicsinyes külvárosiról, akivel én szakítottam.""When Adam Weaver, the wunderkind playwright, was asked what his next opus was based on, he succinctly said, a play about my ex, a diminutive, suburbanoseur who I broke up with."
"Hűha, ezt még sosem kérdezték tőlem."I went, "Wow, I've never been asked that."
"Itt a Döngetés idejét" kellett volna mondanom, mikor az időt kérdezték.I should have said it was Hammer Time when she asked what the time was.
"Kinek köszönhetjük ezt a hősies bravúrt?" az emeberek kérdezték."Who shall we thank for this heroic feat?" The people asked.
- Azt hiszem kérdeznék valamit. Miért akarják elvenni tőlünk a fegyvereinket?I guess I would ask the question, why do they want to take our guns away from us?
A helyetekben olyasvalakit kérdeznék, aki nem én vagyok.I would ask someone who's not me.
Nos, olyanokat kérdeznék, mint például...Well, I would ask things like...
Nem, egy oroszlánt kérdeznél.No, you would ask a lion,
Ez most úgy hangzott, mintha egy gyanúsítottat kérdezne ki, - egy bűntársat, mondjuk.That sounded a lot like a question you would ask a suspect... an accomplice, say.
Magát kérdezni a piálásról olyan, mintha egy farmert kérdeznénk a földművelésről.Question was well meant, like if you was a farmer I would ask you how the farming was going.
Tőlem az interjúk során vagy egyetemeken ugyanolyanokat, vagy még nehezebbeket kérdeznek, mint amit Anglia királynőjétől Nixon elnöktől, vagy egy szenátortól kérdeznének.See, the questions they ask me on interviews and in colleges is the same thing, or more complicated, than you would ask the Queen of England or President Nixon or some senator politician.
- Én inkább azt kérdezném meg magamtól, hogy az ilyen cikkek segítenek vagy ártanak-e Mr. Goodwinnek.Well, the only question I would ask is does this sort of article hurt or help Mr. Goodwin?
Ha a maga helyében lennék, ugyanezt kérdezném.Were I in your position, I would ask the same question.
Ha tudnám miről beszél, azt kérdezném, milyen bizonyítékai vannak.Did I know of that which you speak, I would ask you what proof you have.
- Csak te kérdeznéd ezt.Only you would ask that.
-Ha Szecska mester itt lenne, azt kérdezné, hogy mit mond a szíved.If Master Splinter were here he would ask you, "What is your heart telling you?" l don't know.
A testét elvitték az állami intézetből és... A legtöbb ember azt kérdezné, mit csinált.Her body was removed from a state facility and-- now,most people would ask what you did.
Bent most ezt kérdezné tőlem.Bent would ask me that now.
Egy önérzetes férfi sose kérdezné meg, "Hová tart ez a kapcsolat?"No man would ask a woman, "So where is this going?"
"Hadd kérdezzem meg:"Now let me ask you this:
- Akkor először hadd kérdezzem meg, belehallgatott-e valaha is... Ms. Cregg és Mr. Brock beszélgetéseibe?So let me start by asking you, did you ever monitor any phone conversations between Ms. Cregg and Mr. Brock?
- Akkor had kérdezzem meg ...- So let me ask you this...
"40 éves leszbikus 3 gyerekkel, akik 18, 17 és 2 évesek - ne kérdezd -, partnert keres."40-year-old lesbian with three children, "18, 17 and two, don't ask,
"De ne kérdezd, mit lép legközelebb...""Don't ask me what happened next."
"Ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang érted szól."Sounds, not to ask for whom the bell tolls. - It tolls for the end - For me?
"Akkor kérdezze meg őt, ha leteszi a dobozt a konyhapultra, eltörnek-e a tojások?"They said, "Well, you ask her, when she puts that carton down on the drain board when she gets home, do the eggs break?"
"Ne kérdezze!""Why ask?"
"Ne kérdezze, én sem mondom el."If you don't ask, l won't tell.
"Ne is kérdezzétek, senki nem tudja, mi okból."Now, please don't ask why, no one quite knows the reason.
- Gyerünk, kérdezzétek meg!- Go ahead and ask. - What?
- Ne is kérdezzétek!- Don't ask.
"Ne kérdezzék miért, de elbújtam."Don't ask me why, but I hid.'
"Többé ne kérdezzék tőlem, hogy egy tuszi nőnek milyen íze van.""Don't ever ask me any more how a Tutsi woman tastes."
# S ne kérdezzék, hogy miért♪ And don't ask why
(Luc) Hadd kérdezzek valamit?(Luc) May I ask you a question?
- Akkor had kérdezzek valamit!- So let me ask you a question.
- Akkor hadd kérdezzek valamit.- Then let me ask you something.
- Akkor viszont hadd kérdezzek valamit.- Let me ask you a question.
"Előbb lőj, aztán kérdezz!"Shoot first and ask questions later.
"Először lőj, azután kérdezz." Nem szeretem a hívatlan vendégeket.Shoot first, and ask questions later. l don't like ninvited gests.
"... most mi itt vagyunk, miért ne kérdezzen.""..now that we're here, why not ask."
- Akkor kérdezzen meg egy rendőrt!- Then ask a policeman.
- Akkor kérdezzen valami értelmeset!- Then ask me some sensible questions.
- Akkor kérdezzen!Then ask.
- A polgárjogiak kérik kérdezzünk rá a vándor munkásokra, akikrőI írt.- Me. - ACLU called about him. Make sure you ask about the migrant workers thing he wrote.
- Mit kérdezzünk?- What shall we ask?
- Ne kérdezzünk meg valakit?- Shouldn't we just ask for directions?
- Csak kérdezzetek rá Parkmanre és Frostra, lássuk, hogy reagál!Just ask him about Parkman and Frost and see how he reacts.
- És ne kérdezzetek róla többet, jó?And don't ask me about it again, okay?
-Hagyd. Ha van valami, amit nem értetek, csak kérdezzetek.If there's anything you don't understand, just ask me.
- Akkor kérdezzenek bele a részletekbe.Oh, uh, ask something specific.
- Ne engem kérdezzenek.- Don't ask me.
-Ha önöknek szükségük van valamire kérdezzenek bátran.If you need something, you do not remember to ask.
A családomat a maguk jóvoltából bebörtönözték, így kérdezzenek, aztán hadd menjünk!My family is done being railroaded by you people so just ask your questions, and let's go.
'Tényleg meg kell még kétszer kérdeznem? '"Do I really have to ask you two more times?"
- Cece, meg kell kérdeznem Schmidtet, jó-e a szerelésem.Oh, Cece, I really need... to ask Schmidt if my outfit's working. It is not.
"Ha meg kell kérdezned, akkor sosem fogod megtudni."If you have to ask, you'll never know.
- Az orvosait kell kérdezned.You'll have to ask his doctors. No.
- Engem nem kell kérdezned, Provo.- You don't have to ask me, Provo.
- Csak kérdeznie kellett volna.You only had to ask.
- Erről anyámat kell kérdeznie.Well, you'd have to ask my mom about that.
- Erről őt kell kérdeznie.You'd have to ask her.
"Mert amit tudnunk kell, azt meg kell kérdeznünk.""For what needs to be known, requires us to ask."
A bébiszittert kellene kérdeznetek arról, milyen volt a gyerek.You're supposed to ask the babysitter how the kid was.
De ha 27 pontos lemaradásunk van a negyedik negyedben, meg kell kérdeznetek magatoktól: "Kinek szóljatok?"But when you're down 27 points in the fourth quarter... you got to ask yourself, "Who you gonna call?"
Meg kell kérdeznetek Tareket.We have to ask Tarek.
- Az egyik alkalmazottamat kell kérdezniük.You'd have to ask one of my staff.
- Ilyeneket kell kérdezniük.- They have to ask those questions.
- Tudniuk kell. Amikor odaadta a felvételt, meg kellett kérdezniük, hogy mikor jutott hozzá.The minute he gave them the tape, they had to ask when he got it.
Ha azt szeretnék tudni, miért tart zárt ülést a szenátus, egy szenátort kell kérdezniük.So if you want to understand why the senate hearings were closed, you'd have to ask a senator.
Kapcsolatot keresünk a kérdező fickó és az áldozatok közt.We're looking for a connection between the guy asking the question and the killer's vics.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

kikérdez
question

Random

illeszkedik
fit into
járul
appear before someone
jegyzetel
take notes
képvisel
represent
kérd
ask
kéreget
beg
kérelmez
request something
keresztülfolyik
flow through
kicserél
replace
kiegészít
complement

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'ask':

None found.
Learning languages?