Képvisel (to represent) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
képviselek
I represent
képviselsz
you represent
képvisel
he/she to represent
képviselünk
we represent
képviseltek
you all represent
képviselnek
they represent
Present definite tense
képviselem
I represent
képviseled
you represent
képviseli
he/she represents
képviseljük
we represent
képviselitek
you all represent
képviselik
they represent
Past indefinite tense
képviseltem
I represented
képviseltél
you represented
képviselt
he/she represented
képviseltünk
we represented
képviseltetek
you all represented
képviseltek
they represented
Past definite tense
képviseltem
I represented
képviselted
you represented
képviselte
he/she represented
képviseltük
we represented
képviseltétek
you all represented
képviselték
they represented
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
képviselnék
I would represent
képviselnél
you would represent
képviselne
he/she would represent
képviselnénk
we would represent
képviselnétek
you all would represent
képviselnének
they would represent
Conditional present definite tense
képviselném
I would represent
képviselnéd
you would represent
képviselné
he/she would represent
képviselnénk
we would represent
képviselnétek
you all would represent
képviselnék
they would represent
Conditional past indefinite tense
képviseltem volna
I would have represented
képviseltél volna
you would have represented
képviselt volna
he/she would have represented
képviseltünk volna
we would have represented
képviseltetek volna
you all would have represented
képviseltek volna
they would have represented
Conditional past definite tense
képviseltem volna
I would have represented
képviselted volna
you would have represented
képviselte volna
he/she would have represented
képviseltük volna
we would have represented
képviseltétek volna
you all would have represented
képviselték volna
they would have represented
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok képviselni
I will represent
fogsz képviselni
you will represent
fog képviselni
he/she will represent
fogunk képviselni
we will represent
fogtok képviselni
you all will represent
fognak képviselni
they will represent
Future definite tense
fogom képviselni
I will represent
fogod képviselni
you will represent
fogja képviselni
he/she will represent
fogjuk képviselni
we will represent
fogjátok képviselni
you all will represent
fogják képviselni
they will represent
Subjunctive present definite tense
képviseljem
(if/so that) I represent
képviseld
(if/so that) you represent
képviselje
(if/so that) he/she represent
képviseljük
(if/so that) we represent
képviseljétek
(if/so that) you all represent
képviseljék
(if/so that) they represent
Subjunctive present indefinite tense
képviseljek
(if/so that) I represent
képviselj
(if/so that) you represent
képviseljen
(if/so that) he/she represent
képviseljünk
(if/so that) we represent
képviseljetek
(if/so that) you all represent
képviseljenek
(if/so that) they represent
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
képviselnem
I to represent
képviselned
you to represent
képviselnie
he/she to represent
képviselnünk
we to represent
képviselnetek
you all to represent
képviselniük
they to represent

Examples of képvisel

Example in HungarianTranslation in English
- Jogom van magamat képviselni. - Maga nem ügyvéd, Uram.It's my right to represent myself.
- Tudjátok ezt a mércét képviselni?Y'all ready to represent that? Yeah!
- Van ügyvédje? - Magát akarja képviselni.- She wants to represent herself.
- Én fogom képviselni a boraikat.-to represent their wines.
- Apa? Bill, indián törzseket képviselek.Bill, I represent Indian tribes.
- Azért, amit képviselek.- What I represent.
- Bűnözőket képviselek.I represent scumbags.
- Igen, a cég amit képviselek, megvett errefelé egy földet, hogy beépítse.-Yes, the company I represent... has purchased some land nearby to develop.
- Figyelj, figyelj, figyelj! Te képviselsz engem.You represent me.
- Milyen kormányt képviselsz?- What government do you represent?
- Te nem képviselsz minket.- You don't represent us.
- azt is utálják amit képviselsz.- they hate what you represent.
A kapitány önként jelentkezett, hogy képvisel a kihallgatáson.The Captain has volunteered to represent me at the hearing.
Azon van, hogy elbizonytalanítson, ezért ajánlotta fel, hogy képvisel téged.She is out destabilize me, and that is why she's offering to represent you.
Azt állítja, hogy egy német gyógyszerészeti céget képvisel, de kétlem, hogy akár egyetlen tablettát is eladott volna valaha.He claims to represent a German pharmaceutical company, but I doubt he's ever sold a pill.
El kell döntenünk, ki képvisel minket az idei versenyen.It is time to choose who's going to represent us in the games this year.
Készen állok rá, hogy azok az emberek ítélkezzenek fölöttem, akiket állítólag ön képvisel.I am more than willing to be judged by the people you claim to represent.
- Bizonyos globális érdekeket képviselünk.We represent certain global interests.
A magáncégeken kívül 25 kormányt is képviselünk.In addition to our corporate clients we're representing 25 foreign countries:
"Mindenkit képviseltek a Tűzifa táborban, és mindenkit tárt karokkal fogadtak... még engem is.""Everyone was represented at Camp Firewood. And everyone was welcome, including me."
43 kivégzett személyt eltiltott jogászok képviseltek.- Alan, could I... were represented by lawyers who were at one time disbarred or sanctioned.
Akármilyen fajt is képviseltek, én nem tartozom közétek.Whatever race you're the representative of, I ain't part of it.
Az írás a nyakatokban azt a fajt jelöli, akit a mai ülésen képviseltek.The sign around your neck represents the race you're gonna be for today's session.
Azok, akik ebbe a veszélyekkel teli generációba születtek, ahol eltűnt gyerekek néztek vissza a tejesdobozról, a bohócok egy olyan világot képviseltek, amely gonosszá változik az éjszaka folyamán, és éppen ezért Chicagóban a gyilkos bohócok fogalma valósággá vált.For those born into a generation of stranger danger, where missing kids appeared on every milk carton, clowns represented a world that had turned almost evil overnight, and that's because it's here in Chicago where the notion of killer clowns became a reality.
"Ne feledjék, Önök egy nagyszerű, hazafias szervezetet képviselnek."Remember that you represent a grand patriotic organization.
- Nem csoda, ha ilyen gyatrán képviselnek.- No wonder I'm so poorly represented.
- Nem. Figyeljen, kötelezettséget vállaltak, hogy képviselnek.Listen, you undertook an obligation to represent me.
- Templomi gyülekezeteket képviselnek.- They represent church groups.
65 országot képviselnek New Yorkban ezen a hétvégén.65 countries are represented in New York this weekend.
# Én képviselem a rosszfiúkat az egész világon #I'm representin' for them gangtas all across the world!
- A Római Birodalmat képviselem.I represent the Roman Empire.
- A testületet képviselem.I'm representing, man.
- Ahogy lefeküdni ezzel a fickóval sem az. - 1987 óta én képviselem Jim Coopert, akkor hatalmazott fel először a védelmére. Mióta csak ismerem, nem tesz semmi mást, csak brilliáns üzleteket köt.I have been representing Jim Cooper since 1987, when he first retained WPK in all the years I've known him, he's been nothing less than a brilliant businessman, a munificent philanthropist and a world-class ass.
- Melyik iskolát képviseled?- Which school do you represent?
- Mit mutattam meg? - Te képviseled Karna barátságát, Krishna szavait, Parasurama haragját.- You represent Karna's friendship, Krishna's words Parasurama's anger..
- Te képviseled a Fletchers Áruházakat?- You represent Fletchers?
"és egy új kormányt, amely az összes embert képviseli."And a new government that represents all of the people.
- * Ó, szerelem... * - Ez a férfi képviseli...♪ Ooh, love ♪ This man represents... (quietly):
- Azért, mert ő képviseli a Pruitt Fashiont és épp itt az ideje, hogy kicsit megzörgessük a ketrecüket.Because it represents Pruitt Fashions and it's time to rattle his cage.
- George antikvitásokat exportál... Ciprusról,... Annie pedig a Smithsonian intézetet képviseli.- George exports antiquities out of Cyprus, and Annie represents the Smithsonian Institute.
- Mark, a 400 milliárdos tétellel a TB képviseli a szövetségi büdzsé egynegyedét, és pontosan 17 éven belül tönkremegy.-Mark, at $400 billion Social Security represents one-fourth of the federal budget and it's gonna be bankrupt in exactly 1 7 years.
"Nagy-Britanniát képviseljük a világot összekötő show-ban."We are to represent Britain in this round the world hook-up.
- A Nemzetközi Büntetőbíróságot képviseljük.- We are the representatives of the International Criminal Court.
- A szeszipart képviseljük.- We represent the liquor industry.
- Mi Maxet képviseljük!we have to represent max.
3 hónap múlva kilencen már otthon lesztek, míg tizenhárman Franciaországban képviselitek Amerikát.In three months, nine of you will be sitting back on your couches while the other 13 are in France, representing America.
A családotokat, iskolátokat és a közösségeteket képviselitek ezen a főiskolai látogatáson.You're representing your family, your school, and your community during these college visits.
A szülővárosotokat képviselitek majd Trencsénben.You will represent our city there.
Amikor Lacey-t képviselitek, ügyel- jetek rá, hogy megóvjátok a méltóságát.So when you represent Lacey online, be very careful to protect her dignity.
Amikor felhúzzátok azt a mezt, a csapattársaitokat is képviselitek.When you pull on that jersey, you represent yourself and your teammates.
- Három vonallal? A világegyetem három szintjét képviselik?With three lines across it representing the three levels of the universe.
- Önök képviselik a vezető nemzetet?- You represent the dominant nation?
- Ők képviselik a Chumhumot is.Well, these lawyers also represent Chumhum.
A Hopi kultúrában a szellemeket Kachinának nevezik, ...akik valóban képviselik, a más világból származó lényeket.MAGLIOCCO: In Hopi culture, there are spirits called Kachina that represent, really, beings from the other world.
A Kivonulás könyve szerint, ezt viselték a papok, ...amikor beléptek az imaházba, ...és 12 szent drágakővel díszítették, "a tűz köveivel", ...amelyek a zsidók 12 törzsét képviselik.According to the Book of Exodus, it was worn by the priests when entering the Tabernacle, and was adorned with 12 sacred gemstones called "the Stones of Fire," which represented the 12 tribes of Israel.
- Shirley, már képviseltem önt, most önnek kell képviselnie engem.A little too much, actually. Shirley, I've represented you.
- Talán rosszul képviseltem, Jack?- Have I misrepresented you, Jack? - No, no.
A fontos az, George, hogy hogyan szavaztam. Hogy hogyan képviseltem Colorado államot.What's important now, George, is how I have voted while I have represented the great state of Colorado.
A teljes igazság: idáig főleg kutyákat képviseltem, de látva, hogy mindketten a karrierünk új fejezetébe lépünk, az emberek és majmok nevében mondhatom, hogy éhes vagyok.Um,uh,full disclosure: until now,i've mainly represented dogs, but seeing as how we're both embarking on a new phase in our career performing, representing humans and monkeys i want you to know that i'm hungry.
A veled való kapcsolatomnak semmilyen hatása nem volt arra, hogyan képviseltem az ügyfelemet.–Objection! My relations with you had absolutely no impact on how I represented my client.
- Tudom, hogy képviseltél már meleg ügyfeleket. De nem a tévében!- I know for a fact you've represented gay clients before.
Azért választottad a feleségedet, mert engem nem kaphattál meg. És azért képviseltél engem helyette, mert én tehetségesebb vagyok.You chose your wife over me cos you couldn't get me, and you represented me over her cos I had more talent.
Bármi is történjék, köszönöm, hogy képviseltél.No matter what happens, thank you represented to me.
Igazából kissé kellemetlen volt, de valami igazán különlegeset képviseltél.In fact, it was a little uncomfortable, but you represented something very, very, very special. Sorry I'm late.
Jól képviseltél a káni udvarban.You have represented me well in the Khan's court.
- A céged képviselt valakit?- Your firm represented someone?
- Craig képviselt bennünket a kórház ellen perben, amit a lányaink elcserélése miatt indítottunk.Craig represented us in a lawsuit we filed against a hospital that had switched our daughters at birth.
- Előttem kabalafigurákat képviselt.Before me, he represented mascots.
A bátyja jelentős befektetést képviselt.Your brother represented a significant investment.
A harmadik fél téged képviselt, a nevedben tett ígéreteket.That third person's word was your word, as he represented you.
Akit az életéről szóló film ügyében képviseltünk?The one we represented in his case against the movie about his life?
Már képviseltünk ügyvédeket régebben, bíró úr, és mindnek van egy közös vonása:We've represented lawyers before, Your Honor, and they all share one trait:
Sok olyan embert képviseltünk már, akik kevesebbet érdemeltek volna.We've represented people who have done a whole lot worse.
Össze akarnak roppantani bennünket, és Németország nagyságát is, amit mi képviseltünk akkor, és még most is.They want to crush us, they want to crush the greatness of Germany which we represented and still do.
Te képviselted a vevőt és az eladót itt, de csak az egyiküket nyilvánítottad ki jutalékosnak.You represented the buyer and the seller here, but you only declared commission for one of 'em.
Te képviselted már a gyilkossági eset előtt is.You have represented him in a murder case before.
Te képviselted őt, igaz?You represented him, right?
Te viszont saját magadat képviselted.You, on the other hand, represented yourself.
'De számunkra Foreman még mindig Amerikát képviselte.'But still, for us, Foreman represented America.
- A fellebbezéskor a Georgiai Jogsegélyszolgálat képviselte, akik eskü alatt tett írásos nyilatkozatban bevallották, hogy a szolgáltatás, amit neki nyújtottak, leginkább elsősegély jellegű volt.- On appeal he was represented by the Georgia Resource Center, which stated in an affidavit that the work that they were doing on his behalf was akin to triage.
- Mert ön képviselte őket.Because you represented them. Yes!
- Pardek képviselte a Romulust? - Igen.- Pardek represented Romulus?
- Nem hivatkozhatnánk érdekellentétre? - Nem. Missy lemondott erről, mikor Ivant képviseltük.Missy already waived conflict when we represented Ivan, and Terrence is waiving it now because he wants Alan.
Egy alkalommal képviseltük őt.Well, we at one time represented Dylan Stack.
Igen, mi képviseltük a feleségét.- Yes, we represented his wife.
Mi képviseltük őket.We represented them.
Mint tudja, mi képviseltük Edmund Walkert.As you know, we represented Edmund Walker.
A Fekete Gerillák tábornoka, levegőbe repített egy társaságot mondván, hogy a fehér faj söpredékét képviselték.Former general of the Black Guerrillas. He blew up a meeting of the National Rifle Association saying... and l quote, "They represented the basest negativity of the white race."
Megvonom a szót a képviselő úrtól. Ez a megbeszélés annyiban különbözött a Washingtonban... szokásos megbeszélésektől, hogy itt az amerikai népet is képviselték. Mégpedig ezzel.Now what makes this meeting different... from most of the other meetings that take place in Washington... was that the American people were actually represented... in the form of this.
Nagyjából pont azt képviselték, ami ellen Marshall küzdeni készült az NKT ügyvédjeként.they represented pretty much everybody marshall was going to sue once he started at the nrdc.
Palmer nem volt jelen, de gyermekei, Nicole és Keith képviselték, akik igyekeznek a fiatalabb választókat is megnyerni.Palmer was absent from the rally. He was represented by his children Nicole and Keith, who've been instrumental in bringing the younger voter into this election.
Szerintem ők ezt képviselték.I think it's what they represented.
Megkönnyebbülnék és nagyon hálás lennék, ha te képviselnél engem, Teddy.I would be relieved and grateful if you would represent me on this, Teddy
Ki más képviselné J.J. Wattot?Who else would represent NFL star J.J. Watt?
És ki képviselné Ahsokát a tárgyalás során, admirális?And who would represent Ahsoka in this tribunal, Admiral?
- Azt akarja, hogy én képviseljem.He wants me to represent him.
- Igen. - Megkért, hogy képviseljem, ennyi.- She asked me to represent her, that's all.
- hogy képviseljem a családot.- and represent our family.
A Gyermekvédelmi Szolgálat jelölt ki, hogy a gyermek érdekeit képviseljem, amíg a családját megtalálják.I've been appointed by Child Protective Services to represent the child's interests until her family can be found.
A Hamiltonok megbízásából vagyok itt, hogy képviseljem magát, mint a család barátját.I'm on retainer with the Hamilton's They asked me to represent you as a friend of the family
- Azt akarja, hogy te képviseld.He wants you to represent him. Me?
- Megtiltom, hogy képviseld ezt az embert. - Még jobb.–I forbid you to represent this man.
A te döntésed volt, hogy képviseld őket ma, egy magad.As was your decision to represent them here today, on your own.
Azt javaslom, ne képviseld!l'm just saying, don't represent him.
- Aha. Megkérted Bill Clintont, hogy képviselje a családot?You asked Bill Clinton if he wanted to represent the family?
- Azért jöttem önhöz, hogy megkérjem képviselje történelmi városunkat egy igen komoly indítvány foganatosításában.I come to you asking you to represent our historic town in a rather drastic cause of action.
- Hogy képviselje az ügyüket.To represent their cause?
- Köszönöm. Spencer ajánlkozott, hogy képviselje önt a bizottság előtt.Spencer has volunteered to represent you before the election board.
...és a pók kinyújtott lába, a Szíriusz csillagot képviselje.is meant to represent the constellation of Orion, and the spider's leg, the extension, is meant to represent the star Sirius.
Azért vagytok itt, hogy a jó erőket képviseljétek velük szemben.You five have been summoned here to represent them and to be the champions of all that is good.
A Democra Security azért alkalmazta önöket, hogy mint ENSZ megfigyelők, képviseljék az Egyesült Államokat.You've been hired by Democra Security... to represent the US as monitors for the United Nations.
A jog kimondja, hogy hozzá- értő ügyvédek képviseljék.The law requires you be represented by competent lawyers.
A területi önkormányzat rendelkezései értelmében, ezennel felhatalmazom Önöket, hogy a perben esküdtként képviseljék tiszteletre méltó közösségünket.[Mayor] According to the provisions of the statutes... of our territorial commonwealth... you have been selected as representative citizens... of our fair community.
Ahogy láthatjátok, az újoncaink bebizonyították, hogy nagyon tehetségesek, de még nem állnak készen, hogy képviseljék a csapatot, csütörtökön, az első mérkőzésünkön.Now, as you can see, our rookies have shown a lot of promise, but they're not ready to represent the team on Thursday for our first match.
Azt hittem az, hogy képviseljék Comptont.I thought it was to represent Compton. What? Mm!
Arra kérsz, hogy képviseljek egy fűdílert...You're asking me to represent a pot dealer...
Bíró úr, én egy egyszerű kisvárosi ügyvéd vagyok, aki azért jött a nagyvárosba, hogy megvédjen egy becsületes üzletembert, és háromszor legyőztem az ügyész urat három előzetes meghallgatáson, és ezért szeretné, ha megtiltaná, hogy képviseljek egy ártatlan embert, de...Your honor, I am a simple small-town lawyer who's come to the big city to defend an honest businessman, and I've beaten the AUSA three times, in three previous court hearings, and that's why he wants to bar me from representing an innocent man, but... correct me if I'm wrong...
Ha képes vagyok arra, hogy gyilkosokat képviseljek, amikor úgy gondolom, hogy bűnösök, akkor önt is képes leszek képviselni.If I can represent murderers when I think they're guilty, I can represent you.
- Nem akarom, hogy többé képviselj.I don't want you to represent me any more.
Azt akarom, hogy te képviselj engem.l want you to represent me.
Gondoltál már valaha arra, hogy művészeket képviselj?Have you ever considered representing artists?
Houstonba küldelek, a Texas Olaj asztalához ülsz, hogy ott minket képviselj.I am going to send you Houston To sit on the Board Of Texan Oil, to represent us.
Kifejezetten nem azért neveltelek fel, hogy terroristákat képviselj.No matter what our differences I certainly never brought you up to represent terrorists.
- Mit képviseljen?What do I need representation for?
Akkor ne képviseljen.- Then don't represent me.
Azt akarom, hogy egy sztárügyvéd képviseljen, - és segítsen kihozni a gyerekeimet a gondozásból.I want them to appoint me a top barrister to represent me and help me get my children out of care.
Ti engem ne képviseljetek.No, you don't represent me, though.
Nekünk az kell, hogy képviseljenek minket a politikában, hogy visszaadják a művészetet az iskoláknak.What we need is representation on that blue-ribbon government panel to get arts back in the schools.
Nem azt akarjuk, hogy egy közösségi gyűlésen minden oldalt képviseljenek?Don't we want all sides represented at a community meeting?
Nézd- Ó, ne mond, hogy fizettél, hogy képviseljenek.I mean-- oh, don't tell me you paid the guy to represent you.
Tehát vannak meséink az ismerős kultúrákból és máshonnan, ...ahol valamilyen természetfeletti lények, ...kölcsönhatásba léptek, és beavatkoztak, ...hogy képviseljenek bizonyos másvilági hatalmat, amit nem értünk.So we have tales from our familiar culture, and from many others, of some kind of supernatural creatures that interact and interfere, that represent some powers beyond our understanding.
- vagyis dr. Thackery -, arra gondolt, nekem kéne képviselnem a kórházat.Well, Dr. Thackery thought I should be the one to represent the hospital.
Akkor megint egyedül kell képviselnem, mint mindig.Then I'll have to represent alone, as usual.
Azt mondta ha a családi üzletben dolgozok, akkor képviselnem kell a családi üzletet.He said if I was gonna learn the family business, I'd have to represent the family business.
Csak képviselnem kell magát.I just need to represent you.
Csak nem értem, miért nekem kell képviselnem.I just don't know why I have to represent it.
Az ügyfeledet kell képviselned.You have to represent your client.
Azokról, akiket képviselned kéne.The kind of people you were elected to represent.
Csak képviselned kell.You just have to represent her.
Itt senki nem gondolta, hogy képviselned kell!You agreed to represent him. No one here meant for you to defend him.
Mars, innentől neked kell képviselned az alsó középosztályt Neptune pótbálján.So, Mars, I'm leaving it to you to represent the lower middle class at the Neptune alterna-prom.
Demokratikus szocialista vagyok, aki azt vallja, hogy a kormányzat szerveinek a középosztályt és a dolgozó embereket kell képviselnie, a hatalmasok és a gazdagok kizárólagos szerepe helyett.l'm a democratic socialist, which means that the function of government is to represent middle income and working people rather than just the wealthy and the powerful.
Egy egyszerűbb időt kellene képviselnie, amikor az emberek még büszkék voltak a munkájukra, amikor éjt nappallá téve dolgoztak, aztán gyümölcssört ittak, és tisztelegtek a zászlónak.You're supposed to represent a simpler time when... when people took pride in their work, when they didn't stop until the job was done, and then they shared a malted and saluted the flag.
Ennek a fickónak... Állítólag neki kellett volna képviselnie engem, mikor a munkahelyem elhagyására kényszerítettek.This guy was supposed to represent me when I was being forced out of my job.
Ennek a kölyöknek kéne képviselnie a békét?That kid is supposed to represent the peace?
Nektek a törvényt kellene képviselnetek!You are supposed to represent law and order.
A Jon édesapját képviselő cégtől vagyok, de önt is képviselhetem, ha szeretné.I'm with the firm representing Jon's father, but I can also process this for you if you'd like.
A védelem után a Gyámügyi Hivatalt képviselő ügyvéd is.... lenne szíves ismertetni az álláspontját?Will the representing lawyer from the Social Services please present their case?
Az Al Fayeed befektetési alapot képviselő jogi csapat megtámadja a végrendeletet.The legal team representing the Al Fayeed trust is contesting the will.
Az amerikai tőkét képviselő üzletembereknek köszönhetjükm hogy kereskedelmünk első helyen áll a világban.It has been the ability of salesmen, representing American products and capital around the globe, that has made American business preeminent.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

intrikál
intrigue
jóváhagy
approve
kandíroz
candy
kapcsol
connect
kedvez
favor
kéklik
appear blue
képez
instruct
képzel
imagine
kerget
chase
kezdeményez
initiate

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'represent':

None found.
Learning languages?