Kényszerít (to force) conjugation

Hungarian
150 examples
This verb can also have the following meanings: press, compel someone to do something

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
kényszerítek
I force
kényszerítesz
you force
kényszerít
he/she to force
kényszerítünk
we force
kényszerítetek
you all force
kényszerítenek
they force
Present definite tense
kényszerítem
I force
kényszeríted
you force
kényszeríti
he/she forces
kényszerítjük
we force
kényszerítitek
you all force
kényszerítik
they force
Past indefinite tense
kényszerítettem
I forced
kényszerítettél
you forced
kényszerített
he/she forced
kényszerítettünk
we forced
kényszerítettetek
you all forced
kényszerítettek
they forced
Past definite tense
kényszerítettem
I forced
kényszerítetted
you forced
kényszerítette
he/she forced
kényszerítettük
we forced
kényszerítettétek
you all forced
kényszerítették
they forced
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
kényszerítenék
I would force
kényszerítenél
you would force
kényszerítene
he/she would force
kényszerítenénk
we would force
kényszerítenétek
you all would force
kényszerítenének
they would force
Conditional present definite tense
kényszeríteném
I would force
kényszerítenéd
you would force
kényszerítené
he/she would force
kényszerítenénk
we would force
kényszerítenétek
you all would force
kényszerítenék
they would force
Conditional past indefinite tense
kényszerítettem volna
I would have forced
kényszerítettél volna
you would have forced
kényszerített volna
he/she would have forced
kényszerítettünk volna
we would have forced
kényszerítettetek volna
you all would have forced
kényszerítettek volna
they would have forced
Conditional past definite tense
kényszerítettem volna
I would have forced
kényszerítetted volna
you would have forced
kényszerítette volna
he/she would have forced
kényszerítettük volna
we would have forced
kényszerítettétek volna
you all would have forced
kényszerítették volna
they would have forced
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok kényszeríteni
I will force
fogsz kényszeríteni
you will force
fog kényszeríteni
he/she will force
fogunk kényszeríteni
we will force
fogtok kényszeríteni
you all will force
fognak kényszeríteni
they will force
Future definite tense
fogom kényszeríteni
I will force
fogod kényszeríteni
you will force
fogja kényszeríteni
he/she will force
fogjuk kényszeríteni
we will force
fogjátok kényszeríteni
you all will force
fogják kényszeríteni
they will force
Subjunctive present definite tense
kényszerítsem
(if/so that) I force
kényszerítsd
(if/so that) you force
kényszerítse
(if/so that) he/she force
kényszerítsük
(if/so that) we force
kényszerítsétek
(if/so that) you all force
kényszerítsék
(if/so that) they force
Subjunctive present indefinite tense
kényszerítsek
(if/so that) I force
kényszeríts
(if/so that) you force
kényszerítsen
(if/so that) he/she force
kényszerítsünk
(if/so that) we force
kényszerítsetek
(if/so that) you all force
kényszerítsenek
(if/so that) they force
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
kényszerítenem
I to force
kényszerítened
you to force
kényszerítenie
he/she to force
kényszerítenünk
we to force
kényszerítenetek
you all to force
kényszeríteniük
they to force

Examples of kényszerít

Example in HungarianTranslation in English
"Kína azért tudott változtatni, és a világ vezető hatalmai közé emelkedni, mert sikerült egy rendőrállamot létrehoznia, amely rá tudja kényszeríteni az embereket arra, hogy ne szaporodjanak többé.""China was able to turn the corner and become the - leading world super power because they have a police state - and they are able to force people to stop reproducing."
- Megpróbált kényszeríteni rá.- He tried to force me.
- Megpróbált kényszeríteni.- He tried to force me.
Senkit nem kényszerítek semmire.I didn't force anyone to do anything. Okay?
- Amire kényszerítesz.- Whatever you force me to.
- EzzeI csak isméteIt szavazásra kényszerítesz minket.You'd only force the people to vote again.
- Ha kényszerítesz rá.- You're gonna force me to.
- Miért kényszerítesz erre, Carl?- Why do you force me, Carl?
A Confed Global bérlőket kényszerít ki a lakásaikból?Confed Global's trying to force renters out of tenements?
Ha Sheridan katonai leszámolást kényszerít ki,If Sheridan tries to force a military showdown...
Helytelen, hogy erre kényszerít minket.Yes, it is wrong of you to force us.
Próbálnak kényszerít minket, hogy megfutamodjunk.They're trying to force us to quit.
- Senkit nem kényszerítünk.-We don't force anybody.
Csak ezúttal kényszerítünk, hogy add meg az adataidat.Only this time we force you to give us your particulars.
Ha nem adod meg magad, a felszínre kényszerítünk.You don't surrender, we force you to surface.
Arra kényszerítetek, hogy mi döntsük el, kinek volt igaza.You're trying to force us to decide which of you is right.
Ha már arra kényszerítetek, hogy elmenjek, legalább légy őszinte!If you're gonna force me to go, the least you can do is be honest.
Hát jól van, de jegyezzétek meg: Ártatlanul kényszerítetek, hogy vigyem egy elítélt keresztjét!All right, but remember I'm an innocent man, forced to carry the cross of a condemned man.
Nem akarom, hogy bántódásotok essen, de ha kényszerítetek, akkor megvédem magam, és abban nem lesz köszönet.I do not wish any of you harm, but if you force me to defend myself again, you will be sorry.
Választásra kényszerítetek a küldetésem elhagyása, és aközött, hogy veszni hagylak titeket között.You force me to choose between abandoning my mission and allowing you to die.
"Nem keressük a háborút.." "..de ha az idegenek nem távoznak és harcra kényszerítenek bennünket.." "..szentül ígérem a Föld összes gyermekének:"We do not seek war, but if the aliens do not leave, and force us to fight, I make this solemn promise to all of the sons and daughters of Earth.
- A családod elhanyagolására kényszerítenek.- You're being forced to neglect your family.
- Csak ha kényszerítenek.- Only when forced.
- Milyen kár... A körülmények arra kényszerítenek, hogy elpusztítsam az egyetlen élő leszármazottamat.It's a pity that circumstances force me to eliminate my only direct descendant.
- Rád kényszerítenek valakit?- They force someone on you?
- Azt is mondta, hogy levágom a melleiket a hűtlen asszonyoknak, a gyerekeiket meg arra kényszerítem, hogy abból szívják a vért?Did he tell you I cut the breasts off adulterous women and force their infants suck their blood?
- Hagyd abba! A mondat amiben megállapodtunk így szól: "A földre kényszerítem ésThe sentence we agreed on was "I will force her to the ground
- Nem kényszerítem fejlődésre.I don't force you to better yourself.
- Nem kényszerítem, hogy itt maradjon.I'm not keeping him here by force.
Akkor nem kényszeríted, hogy idejöjjön.You don't force her to come here.
Csak kényszeríted az embereket, hogy azt tegyék, amit mondasz.You just force people to do what you say.
Elrabolsz egy embert, és kényszeríted, hogy pejotot egyen?Kidnap a guy and force him to take peyote?
Fegyverrel kényszeríted őket.Use a gun to force them down here.
- Sajnos igen. A kialakítása olyan pozícióra kényszeríti a használót, amit az izraeli vallatók stressz pozíciónak hívnak.The design forces the sitter into what Israeli military interrogators call a stress position.
A bug arra kényszeríti a szoftvert, hogy alkalmazkodjon, és valami újjá formálódjon miatta.The bug forces the software to adapt, evolve into something new because of it.
A fájdalom kényszeríti a reményt.pain forces you to hope.
A hajtómű a fúvókába kényszeríti a gázt és a lángot.The engine cap forces the gas and flames into the nozzle.
...és ha nem kényszerítjük őket gazdasági szankciókkal és kereskedelmi korlátozásokkal, akkor az esőerdők pusztulása folytatódni fog és fajok milliói fognak eltűnni a Föld színérőI....and if economic sanctions and trade restrictions aren't enforced, the destruction of the rainforests will continue and over a million species will be wiped out.
A tengerszorosnál átkelünk a csatornán, kényszerítjük a francia Lajost, adja vissza a normann városokat, miket elhódított tőlünk.We are about to cross the channel to force Louis of France to return the Norman towns he has taken from us.
A tárna boltozatától meg emelőrudakkal kényszerítjük az acélgyűrűket lefelé.We use jacks from the roof of the gallery to force the steel sections downwards.
Apám,nagyon rosszul kezeljük és száműzetésbe kényszerítjük őt.Father, we mistreated Kong Qiu before We forced him into exile
A népemet lakókocsikba, és rezervátumokba kényszerítitek.Years from now, my people will be forced to live in mobile homes on reservations.
- Az Irániak kényszerítik őket,- Did the Iranians force them to build a heavy water reactor?
- Szinte kényszerítik, hogy pap legyen-They're trying to force him to be a priest.
A biztosítók nem akarnak fizetni, úgyhogy a kockázatnak kitett alacsony bérű nőket arra kényszerítik, hogy természetes úton szüljenek, amibe belehalnak a kisbabáik.Insurance companies don't want to pay, so at-risk, low-income women are being forced into natural birth, and their babies are dying.
A családokat találomra kiválasszák, a kivégző helyre kísérik őket, majd rájuk kényszerítik, hogy megássák a saját sírjukat.Families are picked at random taken to a place of execution and then forced to dig their own graves.
- Hogy kényszerítettem?That I forced her?
- Pisztollyal kényszerítettem.- l forced him at gunpoint.
A vicces az, hogy azt hittem jeges tea ízű lesz, és bár olyan íze volt, mint az akkumulátorsavnak, kényszerítettem magam, hogy megigyam az egészet.Funny thing was, I thought it was gonna taste like iced tea, and even though it tasted like battery acid, I forced myself to drink that whole drink.
- Amire kényszerítettél.- What you forced me to do.
A Mama rám bízta ezt a földet, és sokszor, nem tudom, ha ez áldás vagy inkább átok, de te kényszerítettél erre, úgyhogy idefigyelj, fiú...It was passed down to me by mama. And I'll be honest... sometimes I'm not sure if that's a blessing or a curse. But you forced me to make this stand, so you listen well, boy.
Arra kényszerítettél, hogy felesleges javíttatásokat csináljak, úgyhogy most be vagy zárva egy börtönbuszba, a feleséged pedig csöpög az üdítőtől.You forced me to spend money on needless repairs, and now you're locked in a prison bus, and your woman drips with beverage.
"Az erőszakosságával, az apám sok családot kényszerített, hogy száműzetésben éljen,"With his violence, my father forced many families to live in exile,
- Karriert veszélyeztetö sérülést szenvedtem ez kényszerített engem a korai visszavonulásra.Oh, you know, I just-- I sustained a career-debilitating injury that forced me into an early retirement. What kind of injury?
Beszélek a rendőrökkel, elmondom nekik, hogy kényszerítettünk.I'll talk to the cops, tell 'em that we forced you to help.
Csak arra kényszerítettünk, hogy mentsd az életed!l forced you only to save your life!
Ha Moya fedélzetére lépnek, akkor zárd be magad az egyik cellába ezek közül és akárhányszor megkérdezik, mondd azt, hogy kényszerítettünk az együttműködésre!When they board Moya, lock yourself in one of the cells slip these on and maintain no matter how many times they ask that we forced you to help.
"Ti vagytok azok, akik kényszerítettetek, hogy megtegyem!"You're the ones who forced me to do it! Xudu, Royal Capital.
Arra tanítottatok, hogy hogyan öljek, és kényszerítettetek rá.You taught me how to kill, and you forced me to do it.
Nagyon utáltalak benneteket a második napomon, Amikor kényszerítettetek engem hogy hozzam összhangba a karrierem Higginsel.I really hated you guys the second day, too, when you forced me to put my career on the line with Higgins.
Persze boldogan vissza is vonhatom a nyilatkozatomat, szétkürtölhetem a világban, hogy kényszerítettetek, és Niko igazolni tudja velem kapcsolatban a kórházon kívüli szándékaidat.Oh, but I can happily retract my statement, tell the world I was forced into it, and Niko can confirm your motives in spiriting me out of the hospital.
Ti, mandzsuk, kényszerítettetek rá.You Manchurians forced me
"Anya, kényszerítettek, hogy megigyam a tejet.""Mom, they forced me to drink this milk."
"Olyan sok emberrel végeztem." "Nem te voltál. Ők voltak azok, kényszerítettek."l've killed so many people, lt wasn't you, lt was them, they forced you,
- Ahonnan én jövök, ott túl sok csodás elmét kényszerítettek arra, hogy felhagyjanak a munkájukkal.Where I've come from, too many great minds have been forced to abandon their work.
- Becsaptak, kényszerítettek!They cheated me, forced me
- Arra kényszerítetted, hogy összeházasodjatok.You forced her to marry you.
- Te kényszerítetted, hogy megtegye.- You forced her to do it. - Forced her?
Akkor kitépted Charming szívét, és kényszerítetted, hogy a tiéd legyen, de ez sosem tett boldoggá.So you took Charming's heart and you forced him to be yours, but it never satisfied you.
"A támadó ezután a rémült személyzetet 10000 font elfogadására kényszerítette...""The armed raider then forced terrified staff to accept £10,000,
"Mindazonáltal, ha egy késztetés kényszerítette, "egy késztetés, melynek nem állt hatalmában ellenállni, "mentesül a büntetés alól.""" Nevertheless, if he was forced to its execution... by an impulse-- by an impulse which he was powerless to control... he will be excused from punishment."
* S megöljem, ki frigyre kényszerítette. *♪ To destroy the king she was forced to wed ♪
- A szörnyeteg kényszerítette rá.- The monster forced him to write it.
- Boldog idők Bravermanéknél. - ha nem kényszerítettük volna rá ezt mindenkire.Good times at the Bravermans. If this event wasn't forced down everyone's throat.
- Mit, hogy kényszerítettük a vallomásra?- What, like we forced her to confess?
A támadás a bolygó ellen, amire mi kényszerítettük őket, plusz néhány jó helyre tett kenőpénz garantálja a bebörtönzésüket.The attack we forced them to make on that world, plus a few well placed bribes, has guaranteed their convictions.
Dühös, amiért arra kényszerítettük, hazudjon Daniel haláláról.She's angry that we were forced to lie about Daniel's death.
Előtted egy nő jött ide panaszkodni, mert arra kényszerítettétek, hogy kesztyűt viseljen... ilyent... magyarázat nélkül, anélkül, hogy bemutatnátok annak hasznosságát, mintha Allah és az ő Prófétája írta volna elő.Before you came, a woman was here to complain that you forced her to wear gloves -- here they are -- without any explanation, without convincing her of their usefulness, as is prescribed by Allah and His prophet.
Ezért, arra kényszerítettétek felvilágosultabb kollégáimat és engem, hogy erre reagáljunk.As such, you forced my more enlightened colleagues and myself, to organize a response.
Ha nem, akkor kényszerítettétek volna.If he hadn't, you would have forced him.
- ..és kényszerítették őket, hogy tanítsanak bennünket.- ..and forced them to teach us.
- Az Amber. Ha kényszerítették, hogy pénzt vegyen fel, miért van egyedül?But if she's being forced to take out money, why is she alone?
- Ha úgy érti... - Úgy értem, a négereket kényszerítették, hogy veszélyes, kísérleti műtéteknek vessék alá magukat, sugarazták őket, felnyitották őket, hogy ráleljenek az agyi elváltozásokra, melyek magyarázatul szolgáltak volna az erőszakra való hajlamukra.I mean negroes forced to undergo risky experimental surgeries, dosed with radiation, cut open to find brain abnormalities which could explain their propensity to violence.
- Mintha kényszerítették volna, hogy megegye.Like he'd been forced to eat it.
- Mondja csak, kényszerítették, hogy ezt tegye?- Tell me, was the decision forced?
Ki kényszerítene?Who would force you?
Akarata ellenére férjhez kényszerítenéd a lányt?You would force the girl to marry against her will?
Arra kényszerítenéd, hogy a legszörnyűbb halált halja?You would force her to suffer the most horrible of deaths?
A nemesek azt akarják, hogy Francis írjon alá egy törvényt, ami kényszerítené a francia alattvalókat, hogy vallják meg hitüket a király előtt publikusan.The nobles want Francis to sign a law that would force all French subjects to declare their faith to the king publicly.
Ha meghallotta volna, akkor az arra kényszerítené, hogy döntsön arról, hogy megbocsát-e nekem vagy sem, és egyértelműen nem fog nekem megbocsátani, mert még nem döntött ezzel a másik nővel kapcsolatban.- If he'd heard it, it would force him to decide whether he's willing to forgive me or not, and he's obviously not because he hasn't made up his mind about this other woman yet.
Ki kényszerítené a lányomat bármire is?Who would force my daughter to anything?
Arra kérsz, hogy kényszerítsem Tinat, hogy osonjon be az irattárba!You're asking me to force tina To sneak into the records office!
Azért iszom, hogy kényszerítsem magam az itt maradásra.l drink that l may force myself to stay on...
- Bátyám, kényszerítsd.- Brother, you must force her.
- Ne kényszerítsd...- Don't force him...
- Ne kényszerítsd.-You can't force her like that.
- Terhességet színlelni, hogy házasságba kényszerítsd Danielt?I'm sorry? Faking a pregnancy to force Daniel into marriage.
A könyvemben ez áll: "Soha ne kényszerítsd munkára a gyerekeid, mert árthat nekik!"In my book it says: "Never force your children to work, otherwise they may get used to it"
A családja is célkeresztbe került, hogy kényszerítse magát, adja meg a létesítmény helyét, de már nem kell.He targeted your family to force you to give up the location of that facility, but now he doesn't have to.
Arra használta Vaatu erejét a Harmonikus Összehajlás alatt, hogy a szellemeket harcra kényszerítse.- He was misusing vaatu's power during harmonic convergence to force spirits to fight you.
De azt tudom, hogy valaki felbérelte, hogy rabolja el Foster lányát, és kényszerítse a nagykövetett, hogy vigye be a bombát.What I do know is that someone paid him to kidnap Foster's daughter and then forced the ambassador to carry a bomb through security.
El akarja érni, hogy a szenátus bizalmatlansági szavazást tartson. Hogy lemondásra kényszerítse.She's pushing for a vote of no-confidence in the senate to force him to relinquish his seat.
Hogy kényszerítse Dylant, hogy megöljön valakit.To force Dylan to kill somebody.
Bírói végzéssel kényszerítsük Hant, hogy vegye le a plakátokat?Injunctive relief and force Han to take down these signs?
Egyenlőre annyi forrást használunk fel, amennyit tudunk, hogy a Goa'uld-okra kényszerítsük a szerződéseket.For now, we use what resources we can to enforce these treaties with the Goa'uld.
Egyszerű a megoldás: kényszerítsük őket, hogy bizonyítsák ártatlanságukat.It's simple : let's force them to prove their innocence
Ez az egyetlen módja, hogy kényszerítsük rá hogy elmonda hol van Anna.It's the only way to force her to tell us where Anna is.
Gentek! Beállítottátok a projektort, hogy a vadakat errefelé kényszerítsük?Gentek, are the projectors set so that the savages will be forced to come this way?
Srácok rá kell kényszerítsétek hogy csináljon vissza.You guys, we need to force him to put me back together.
- Tim ... az Allende elrabolt téged hogy kényszerítsék apádat, hogy segítsen nekik.Tim... the Allendes kidnapped you to force your dad to help them.
- Van... bármi más módja, hogy leszállásra kényszerítsék...- Is there... any other way to force it to land besides...
Az, aki igazán törődik az izraeli kérdéssel, annak minden módon nyomást kellene gyakorolnia, hogy kényszerítsék Izraelt az agresszió, az elnyomás és a megszállás befejezésére.Those who really care about the interests of Israel should exert all the pressure possible in order to force Israel to stop the aggression, stop the repression, end the occupation.
Az, hogy a lányokat ne kényszerítsék házasságba? Hagyják őket választani?Girls should not be forced into marriage, but be able to choose or refuse
Bíróságra kellett mennem, hogy kényszerítsék rehabilitációra, azért hogy Cody megkapja a lehető legjobb esélyt egy... egészséges otthonra.Now, I had the courts force her into rehab In order to give Cody the best possible chance At a... at a healthy home.
"Ne kényszeríts rá, hogy erőszakot alkalmazzak!"Don't force me to take action.
*Ne, ne kényszeríts! *"No, don't force me..."
- Lyta, ne kényszeríts, hogy...- Lyta, don't force us to...
- Ne kényszeríts vadászatra minket, Bart.- Don't force us to make this a manhunt.
- Nem használhatja az ösztöndíjat... arra, hogy házasságra kényszerítsen.- You cannot use the scholarship... to force me into a marriage. - No, you're getting me wrong
- kényszerítsen minket...- to force your hand... - Okay, understood.
-Ne kényszerítsen erre!-Don't force me to make that choice.
A bíróság fennhatóságát arra használja, hogy egyezségre kényszerítsen minket.He is just using the court authority so that he can force us into a settlement.
De ne kényszerítsen erre.But don't you force it.
Azt javaslom, hogy kényszerítsünk rá egy egyezményt.I suggest that we force him to accept a treaty on our terms.
Hogyan kényszerítsünk egy beteget műtétre?How do we force a patient into surgery?
Menjünk el hozzá, toljuk ezt az arcába, és kényszerítsünk ki belőle egy vallomást.I say we go over to his house, shove those in his face and force a confession out of him.
Ne kényszerítsünk egy megrémült öregembert valamire, amit nem akar.Let's not force a frightened old man into doing something he doesn't wanna do.
Kérlek, ne kényszerítsetek bele.Please don't force me.
Ne kényszerítsetek arra, hogy leromboljuk ezt a várost... és ne is próbáljatok erőszakot alkalmazni ellenünk.Do not force us to destroy this city... and do not try to use force against us.
Ne kényszerítsetek!Little monk, don't force me.
- És ha nem egyezik bele a feltételeidbe, mi állítja majd meg őket, hogy erőszakkal kényszerítsenek?Yeah. If he doesn't agree to your terms, what's to stop him and his guards taking you by force?
Az ötletet sem, hogy konvenciók kényszerítsenek jelentéktelen ajándékok beszerzésére.The idea that we are forced by convention to exchange meaningless gifts.
Azt akarod, hogy tönkremenjen a jó hírneved, és hogy kényszerítsenek, hagyd el a szórakoztatóipart?Do you want to ruin your reputation and be forced to quit the entertainment industry?
Hagynád, hogy a közvélemény, a politikai és nemzeti megfontolások kényszerítsenek egy alapvetően hibás katonai döntést meghozni?Are you going to let public opinion, political and national considerations, force you to take a military decision that is basically unsound?
- Akkor kényszerítenem kell.- Then I will have to force you.
- Ki kellett kényszerítenem egy reakciót belőled, mert egy üvegkalitkába vagyok zárva és semmit sem tehetek.- Okay. - I needed to force a reaction out of you because I am in a glass prison and I can't do anything.
Azt hittem, kényszerítenem kell valakit, hogy vállalja el.I thought I was gonna have to force somebody into it.
Ahogy az oroszok nem erőltethetik rád a programjukat, neked sincs jogod meghajlásra kényszerítened bennünket.As the Soviets can't demand reform, you have no right to force us to bow
Engem nem direkt figyelsz, de arra kényszerítened kell magad, hogy őt nézd.So you can't control when you look at me, but you have to force yourself to look at him?
Ez nem olyan, amire rá kellene kényszerítened.It's not like you ever have to force me.
Ki kell kényszerítened, hogy felfigyeljenek rád.You have to force people to see you.
Apa azt mondta, rá kellett kényszerítenie magát a sörivásra, - mielőtt megkedvelte.Dad said he had to force himself to drink beer before he started to like it.
Csak valakinek ki kéne kényszerítenie a felülírást.I just need someone down there to force the override.
Nem kellett kényszerítenie.He didn't have to force me.
Akkor kényszerítenünk kell Angliát, hogy vonja vissza.Then we have to force England to rescind that offer.
Amíg nem jelentenek veszélyt a trónomra nem kell őket a halálba kényszerítenünk.As long as they don't pose a threat to my throne There's no need to force them into their death
Ha nem takarítják ki ezt a helyet, jogi útra kell terelnünk az ügyet, és kényszerítenünk, hogy ön és az anyja elhagyják a házat.If this place isn't thoroughly cleaned up, we'll have no choice but to take legal action to force you and your mother to vacate.
Ki kell kényszerítenünk, hogy figyeljenek ránk!We need to force them to pay attention.
Le kell kényszerítenünk ide a folyosóra, és keresztül azokon az ajtókon.We need to force it down this corridor, through those doors.
Le kell kényszeríteniük.You got to force him down.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kényszerül
be constrained

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

játszódik
happen
kalapál
hammer
kegyel
favour somebody
kelt
wake up
kényeztet
pamper
kényszerül
be constrained
kezdődik
begin
kialakít
form
kialakul
form
kibocsát
emit

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'force':

None found.
Learning languages?