Intéz (to manage) conjugation

Hungarian
68 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
intézek
I manage
intézel
you manage
intéz
he/she to manage
intézünk
we manage
intéztek
you all manage
intéznek
they manage
Present definite tense
intézem
I manage
intézed
you manage
intézi
he/she manages
intézzük
we manage
intézitek
you all manage
intézik
they manage
Past indefinite tense
intéztem
I managed
intéztél
you managed
intézett
he/she managed
intéztünk
we managed
intéztetek
you all managed
intéztek
they managed
Past definite tense
intéztem
I managed
intézted
you managed
intézte
he/she managed
intéztük
we managed
intéztétek
you all managed
intézték
they managed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
intéznék
I would manage
intéznél
you would manage
intézne
he/she would manage
intéznénk
we would manage
intéznétek
you all would manage
intéznének
they would manage
Conditional present definite tense
intézném
I would manage
intéznéd
you would manage
intézné
he/she would manage
intéznénk
we would manage
intéznétek
you all would manage
intéznék
they would manage
Conditional past indefinite tense
intéztem volna
I would have managed
intéztél volna
you would have managed
intézett volna
he/she would have managed
intéztünk volna
we would have managed
intéztetek volna
you all would have managed
intéztek volna
they would have managed
Conditional past definite tense
intéztem volna
I would have managed
intézted volna
you would have managed
intézte volna
he/she would have managed
intéztük volna
we would have managed
intéztétek volna
you all would have managed
intézték volna
they would have managed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok intézni
I will manage
fogsz intézni
you will manage
fog intézni
he/she will manage
fogunk intézni
we will manage
fogtok intézni
you all will manage
fognak intézni
they will manage
Future definite tense
fogom intézni
I will manage
fogod intézni
you will manage
fogja intézni
he/she will manage
fogjuk intézni
we will manage
fogjátok intézni
you all will manage
fogják intézni
they will manage
Subjunctive present definite tense
intézzem
(if/so that) I manage
intézd
(if/so that) you manage
intézze
(if/so that) he/she manage
intézzük
(if/so that) we manage
intézzétek
(if/so that) you all manage
intézzék
(if/so that) they manage
Subjunctive present indefinite tense
intézzek
(if/so that) I manage
intézz
(if/so that) you manage
intézzen
(if/so that) he/she manage
intézzünk
(if/so that) we manage
intézzetek
(if/so that) you all manage
intézzenek
(if/so that) they manage
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
intéznem
I to manage
intézned
you to manage
intéznie
he/she to manage
intéznünk
we to manage
intéznetek
you all to manage
intézniük
they to manage

Examples of intéz

Example in HungarianTranslation in English
De Lacey, nem könnyű intézni egy társasház ügyeit.But, Lacey, it's not easy to manage an apartment building.
De ő így szereti intézni.This is how he wants to manage it.
Egyedül kellett vezetnem az üzletet, az örökösödést intézni, a háztartást ellátni, egyidejűleg gondoskodni a családról és a beteg bátyámról.I had to manage the store by myself, handle the will, and take care of the house, of the family and of my brother, all at the same time.
Ezra túl feldúlt volt, hogy mindezt el tudja intézni.Ezra was too wasted to manage all of that.
Ha nem bánja, valamit még el kell intézni.If you don't mind, we have a system here we have to manage.
Mivel én intézek mindent, én leszek a menedzser.Since I'm managing everyone, let me be the manager.
Én inkább ügyeket intézek.Mostly I manage things.
- Milyen ügyeket intézel?- What do you manage?
Észak-Korea egy merev, hierarchikus, központi, szovjet stílusú, bürokratikus rendszer volt, ahol minden a központi kormánytól jött, ők intéztek mindent, és Észak-Korea éhezett.North-Korea was a rigid, hierarchical, top-down, Sovjet style, bureaucratic regime, where everything came from the central goverment, they managed everything, and North-Korea starved.
Ha gondolod intézem a céget, és foglalkozom a fiúkkal is.I can manage this and I can look after the boys if...
Majd én intézem a hitelt.I'll manage on credit
Szuper! Majd intézem...Never mind, I'll manage.
Én intézem a tombolát.l'll manage the raffle.
Én is így indultam, amikor elkezdtem... de még mindig Ae Jung megjelenéseit intézem.I was a manager when I joined this management company. But up till now, I've only been tasked with handling Ae Jeong's schedule.
- Hogy intézed el...?Well, how are you going to manage...?
Akárhogy is intézed, hamar legyen meg, legkésőbb a születésnapodig! Addigra én is visszatérek.However you manage it, do it soon, by your birthday at the latest.
Ami az üzletet illeti, Te a dohány üzletet intézed, mi a fegyvercsempészetet fogjuk vezetni.As far as business goes you will manage the tobacco business and we will handle the arms smuggling.
Csak akkor megyek bele, ha te intézed a mikromenedzsmentet, - és teljesen kiherélsz ezzel.Only if you promise to periodically micromanage it and emasculate me.
Menj. Te intézed a bevételünket, és én a karrieredet.You manage our income, and I'll see to your career.
A férjem minden üzleti ügyét ő intézi.He manages all my husband's business affairs.
Ha valaki végrendelet nélkül hal meg, az a személy, aki a hagyatéki ügyet intézi, sokat kereshet rajta.Man dies without a will, well, we know that whoever manages an estate of this size can do pretty well by it.
Ő csak egy 18 éves srác, és undorítóan zavaros hormonnokkal, azért édesen intézi a dolgokat.He's a boy, he's 18, and, despite the raging hormones, he actually manages to be quite sweet.
- Ezt nem a menedzserek intézik?- I thought a manager takes care of that.
Ami pontosan az a mód, ahogy ezek az emberek intézik az ilyet.Which is exactly the way these people would manage it.
Cleary-ék intézik a birtok ügyei.The Clearys manage it for the Church.
Dr. Royce, nem tudom, hogyan intéztem el, de sikerült elhoznom az egész heti rendelését.Dr. Royce, I don't know how I swung it, but I managed to fill your entire order this week.
Minden klubban, amit valaha vezettem, én intéztem a befizetéseket.Every club I've ever managed, I always do the deposit.
Én intéztem az üzlet pénzügyeit... de ha nem fizetem ki a számlát ma naplementéig... az üzletet bezárják.I managed to raise some money for the shop... but if I don't get the certified bill there by sundown today... the shop will have to go out of business.
Én intéztem mindent, amíg ő utazott.I managed the operation when he was traveling.
Egyetlen dolgot intézett el, ártott nekem egy választási évben.You have managed one thing however.. ...to damage me in an election year.
Korábban a férjem intézett mindent, és kicsit büszke is voltam magamra, mennyire nem értek a papírmunkához, a pénzügyi dolgokhoz.In the past... my husband managed everything. I knew nothing about administration... and business details.
De az ima végeztével már magam is úgy éreztem, csakugyan intéztünk valamit apám ügyében.But by the end of the prayer I felt we had managed to do something for father.
De úgy intézted, hogy elkerüljük ezt a problémát.But you still managed to get out of this mess.
Ezt kitűnően intézted, Thomas.You managed that very well, Thomas.
Gondolom úgy intézted hogy halld az egészet. Csak egy részét.- I guess you managed to hear all that.
Olyan csendben intézted, hogy szerintem még az újság sem írja meg.You managed to end this so quietly, I don't even thin It's gonna make the papers.
- Nem tudom, Mr Carson hogy intézte el, mert őlordsága a sarkára állt.- I don't know how Mr Carson managed it because his lordship's put his foot down.
A nő intézte a banda pénzügyeit, tehát mindenről tud.She managed the gang's finances so she knows everything.
Amikor Cerador-nál a kolóniám támadás alá került, az Első Jaffám, úgy intézte, hogy eltűnhessen és átszállhasson az egyik ellenséges hajó fedélzetére.When my outpost at Cerador came under assault, my first prime managed to disable and board one of the enemy ships.
Azokat, akik túlélték a kezdeti tüzet, robbanást és az alagút beomlását a sújtólég intézte el.Those who managed to survive the initial fire, explosion, And tunnel collapse Were overcome by the black damp.
De úgy intézte, hogy elfelejtsen téged, akárhogyan is.But he managed to forget you anyway.
Akkor megúsztam az Oliviával való találkozást, amikor Thomas hagyatékát intéztük.I managed to avoid meeting Olivia when we had to deal with Thomas's estate.
És, áh, mi úgy intéztük, hogy... itt éljünk a halála után.And, uh, we have managed to make... a life here after his death.
Úgy intéztük, hogy visszatartsunk minden...- We've managed to withhold most...
Bárhogy is van, ők intézték úgy, hogy becsalják a kastélyba. Nem sok esély van rá, hogy életben lássuk.Anyway, now that they have managed to lure him to the chateau, ...there's little chance of seeing him alive.
Nem értem, hogy intézték el.I really don't understand how they managed.
- A többit intézzem egyedül?- The murderers. And then I manage alone?
Az Istenért, Dobrica, ezt hogy intézzem el?For God sake Dobrica, how do I manage that? We are not theater group to play for him.
Hadd intézzem el neked a ma estét.Let me manage for you tonight.
Nem tudom, hogy intézzem el.l don't knoW hoW l'll manage it.
Oh, kedvesem, had intézzem el ezt én.Oh, my dear, let me manage that.
- Azt akarom, hogy te intézd el!- I want you to manage it!
Csak veled fog beszélni, intézd el, és emlékezz mindenre.He'll talk to you only, manage, you remember everything.
El kellett volna intézd.Mmm. This franchise was yours to manage.
Ha így akarod intézni, akkor intézd magad!If you want to manage it this way, then you should manage it.
Nem akarom hallani, intézd el egyedül.I don't want to hear all that crap manage it yourself.
A skótok azt akarják, hogy az ő ügyeiket saját nemzetiségük intézze.Scots want their affairs managed by men who share their nationality.
Add a gyeplőt valaki másnak, intézze ő a dolgot, és te csak a távolból figyelj.Hand the reins to someone else, let them handle things while you manage from a distance.
Az egyik kicsit drágább, a másik olcsóbb, intézze, ahogy gondolja.One's more expensive, one's cheaper, you'll manage somehow.
De hiányzik valaki, aki a jogi ügyeinket intézze, nem igaz?But we need a partner to manage them and oversee our legal affairs, don't we?
Ezért azt javaslom, a temetést intézze, én pedig irányítom a nyomozást.But I propose that you manage the funeral and I'll manage the investigation.
Csak intézzétek a dolgotokat, nehogy megint elcsesszétek.You've just got to manage not to screw it up again.
Jim megkért, hogy intézzek el pár dolgot, és már ő a vezető.Jim asked me to do some stuff, and he's manager.
- És mindent magunk intézzünk?And manage on our own?
Ezek a számlák megkövetelik, hogy mindent személyesen intézzenek.No, but even if there were, we don't know how Tobin could have managed it.
De itt egy sor, amit intéznem kéne.But I got a line that I have to manage.
Mindig azt mondják, hogy a férj hal meg előbb, sosem gondolná az ember, hogy egyedül kell intéznie mindent.A husband is told so often he's going to die first, you never think you're going to have to manage on your own.
És neki kell intéznie mindent?And she has to manage everything?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

elintéz
arrange

Random

gyaláz
besmirch
homogenizál
homogenize
hozzátesz
add
imádkozik
pray
impregnál
impregnate
integet
wave
integrál
integrate
intrikál
intrigue
izzad
sweat
jógázik
practice yoga

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'manage':

None found.
Learning languages?