Hozzátesz (to add) conjugation

Hungarian
78 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
hozzáteszek
I add
hozzáteszel
you add
hozzátesz
he/she to add
hozzáteszünk
we add
hozzátesztek
you all add
hozzátesznek
they add
Present definite tense
hozzáteszem
I add
hozzáteszed
you add
hozzáteszi
he/she adds
hozzátesszük
we add
hozzáteszitek
you all add
hozzáteszik
they add
Past indefinite tense
hozzátettem
I added
hozzátettél
you added
hozzátett
he/she added
hozzátettünk
we added
hozzátettetek
you all added
hozzátettek
they added
Past definite tense
hozzátettem
I added
hozzátetted
you added
hozzátette
he/she added
hozzátettük
we added
hozzátettétek
you all added
hozzátették
they added
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
hozzátennék
I would add
hozzátennél
you would add
hozzátenne
he/she would add
hozzátennénk
we would add
hozzátennétek
you all would add
hozzátennének
they would add
Conditional present definite tense
hozzátenném
I would add
hozzátennéd
you would add
hozzátenné
he/she would add
hozzátennénk
we would add
hozzátennétek
you all would add
hozzátennék
they would add
Conditional past indefinite tense
hozzátettem volna
I would have added
hozzátettél volna
you would have added
hozzátett volna
he/she would have added
hozzátettünk volna
we would have added
hozzátettetek volna
you all would have added
hozzátettek volna
they would have added
Conditional past definite tense
hozzátettem volna
I would have added
hozzátetted volna
you would have added
hozzátette volna
he/she would have added
hozzátettük volna
we would have added
hozzátettétek volna
you all would have added
hozzátették volna
they would have added
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok hozzátenni
I will add
fogsz hozzátenni
you will add
fog hozzátenni
he/she will add
fogunk hozzátenni
we will add
fogtok hozzátenni
you all will add
fognak hozzátenni
they will add
Future definite tense
fogom hozzátenni
I will add
fogod hozzátenni
you will add
fogja hozzátenni
he/she will add
fogjuk hozzátenni
we will add
fogjátok hozzátenni
you all will add
fogják hozzátenni
they will add
Subjunctive present definite tense
hozzátegyem
(if/so that) I add
hozzátedd
(if/so that) you add
hozzátegye
(if/so that) he/she add
hozzátegyük
(if/so that) we add
hozzátegyétek
(if/so that) you all add
hozzátegyék
(if/so that) they add
Subjunctive present indefinite tense
hozzátegyek
(if/so that) I add
hozzátégy
(if/so that) you add
hozzátegyen
(if/so that) he/she add
hozzátegyünk
(if/so that) we add
hozzátegyetek
(if/so that) you all add
hozzátegyenek
(if/so that) they add
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
hozzátennem
I to add
hozzátenned
you to add
hozzátennie
he/she to add
hozzátennünk
we to add
hozzátennetek
you all to add
hozzátenniük
they to add

Examples of hozzátesz

Example in HungarianTranslation in English
- Kíván valamit hozzátenni? - Igen, szeretnék.- Do you have anything you'd like to add?
43 01:29:18:21 Az igazság nem mindig//jelent okosságot 24 01:29:20:98 EZt szerettem volna hozzátenniTruth doesn't always equal cleverness. That's all I'd like to add.
A kereseten kívül akarnak még valamit hozzátenni a csónak csalási ügyhöz első fokon, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy nem egy valós ügy?Do you have anything to add other than your claim of boat fraud in the first degree, which I'd like to point out is not real thing?
A védelem szeretne még valamit hozzátenni?Would the defence like to add anything?
Abszolút nem tudnék semmit hozzátenni a beszélgetéshez.I would have absolutely nothing to add to a conversation.
- Én sem, majd hozzáteszek egy kis...- Yeah? I'll add some irises.
Csak hozzáteszek a dologhoz, amit már kifőztél... Semmit nem főztem ki.l am just adding to the stuff you are already cooking up... l am not cooking up anything.
Gondoltam, mivel te készíted a vacsorát, én is hozzáteszek valamit.I thought since you were making dinner, I'd add a contribution.
Mert ez ebből a szempontból hozzáadott a műsorhoz és úgy éreztem hozzáteszek a műsorhoz, ami a világhoz is kapcsolódik.Because it really added such perspective to the show, And I feel like made it A show that the world could relate to.
Oké, nézze, ahhoz, amit általában kap, én még hozzáteszek 50%- ot.Okay, look, Whatever you normally get, I'll add 50%.
Minden alkalommal, amikor hozzáteszel egy követ, valóra válik a kívánságod.If you make a wish each time you add a stone, your wish comes true.
Mindig arra összpontosíts, amit hozzáteszel az étrendedhez, például arra az ételtipusra, amire szükségünk van olyanra, ami nem ember készített, mert az ember-készítette ételek a testedet nem fejlesztik nem egészségesek, nem emészthetőek és hormonális káoszt okoznak, ami súlygyarapodást okoz.Keep your focus on what you add, for example, the types of food we need ... Man ... are not created, as these foods ... Do not know ... how to be processed, as digested and causes hormonal chaos that makes us fat.
És ha hozzáteszel még szűknadrágot meg görkorcsolyát ahhoz a képhez, felkapcsolt lámpa mellett alszol életed hátralevő részében.And if you add hot pants and roller skates to that picture, you will sleep with the lights on for the rest of your life.
Családi hagyomány. Minden évben hozzáteszünk egy új házat.Every year we add another house.
Ebből leveszünk, itt hozzáteszünk.Cut this off, added this.
Pár daI és tánc, megvágjuk, hozzáteszünk.Add songs and dances, trim the bad scenes, add new ones.
Túl hiányos volt a kereséshez, de ha hozzáteszünk egy kis NSA matekos varázslatot és...It was too partial-y for a search but you add in a little magical NSA wizard math fix-it, and...
És ha hozzáteszünk egy furint, mint a feltáró enzimben? Minek azt?Well, what if we add a furin site like the one in uncovering enzyme?
Ha igent mondok, még egy évtizedet hozzátesznek a büntetésemhez.If l say yes, l'm looking at another decade added on to my sentence.
- A gyilkos rakta ebbe a helyzetbe, hozzáteszem, művészi módon.This body was posed, and quite beautifully, I might add.
- Mint egy bajnok, hozzáteszem.Like a champ, may I add.
- Nem, azt mondta pihennie kell a golf miatt, amit hozzáteszem 80 évesek játszanak.No, he said he needs to rest up for golf-- a sport routinely played by 80-year-olds, I might add.
A mágikus nyakláncod nélkül hozzáteszem.Without your magical necklace I might add.
Amikor kezd egy kicsit megpirulni, hozzáteszem a cukkinit.When it starts getting a little tan I add the zucchini.
Legközelebb hozzáteszed, hogy "talán".So next time you add "maybe".
A Belügyminisztérium hozzáteszi, hogy a gázmaszkokat a helyi hatóságok fogják szétosztani...'The Home Office adds that the gas masks 'will be distributed by local authorities...'
Dr. Du Bois hozzáteszi:Dr. Du Bois, he adds:
Kinek hűség hozzáteszi, hogy a $5 millió, amely-a ' giving, hogy a konföderációs.Whose loyalty adds up to the $5 million which they're giving to the Confederacy.
És címlapokon növekszik , amely hozzáteszi, érvényességét , hogy ügyüket .And news coverage is increasing, which adds validity to their cause.
És hozzáteszi, hogy lesz még egy utunk vissza Isztanbulba!And he adds that, we will still have a journey back to Istanbul!
- De ha hozzátesszük ezt... - Az meg mi a franc?But when you add this... what the hell's that?
De még ha hozzátesszük az eddigi eredményeidet...But add your track record to that...
Ezt is hozzátesszük a bűneihez: tiszteletlen volt Önnel, Uram!We will also add to his crimes: disrespectfulness toward you, my lord !
Jő, hozzátesszük.We will add your publication. 35 years in forensics.
Két másodperc múlva hozzátesszük, hogy ellenállt a letartóztatásnak.And he was two seconds away from adding resisting arrest. Yeah.
A kedvenc mesehősöket is hozzáteszik.You add favorite cartoon characters.
Az írástudók mindig hozzáteszik a saját véleményüket.The people that held the pens added their own perspective... and all the penholders were men.
- De hozzátettem a gyűrűt is.- But I just added the ring.
- Nem én írom a főcímeket, de ha én írnám, hozzátettem volna,You know, I don't write the headlines, But if I did, I probably would have added
Bátorkodom megjegyezni, hogy én is hozzátettem ezt-azt. A fehér lovasokat, például.If I may say so, I added a few touches of my own.
Csak hozzátettem ezt.I just added that.
De hozzátettem egy darabot a stylist-ekről is.But I added the bit about the stylists.
Egy pszichológia diplomát is... hozzátettél a végzettségeidhez?You've added a psychology degree to your list of honorary accomplishments?
És te is hozzátettél pár nagyon érdekes textúrát és színt.And you added some really interesting textures and colors. It was...
Bármit is csinál most a számukra, hozzátett egy újabb ötletet is.Whatever it is he's doing for them now, he seems to have added another wrinkle.
Ehhez a névhez hozzátett még egy "a" betűt és lett belőle...He added the letter A and became...
Öt generáción át a családban minden asszony hozzátett egy hímzett képet.For five generations, women in our family have added to it.
Ő még egyet hozzátett, közzététel.He added one more... Broadcasting.
Kivéve azt a pár olcsó vizuális effektet, amit hozzátettünk az utolsó percben.some cheap visual effects after... we at the last moment added.
Amiket idebent a klubért tett, hozzátettek még harmincat.The moves you made in here for the club added another 30.
Minden nap hozzátettek valamit.Every day they added to it.
- Hogy érted, hogy hozzátetted?- What do ya mean you added that?
Egek, ezt jó, hogy hozzátetted.Oh, my God, good thing you added that last part.
"Amikor újra kapott levegőt, hozzátette: "Ez a hely nem való kicsiknek, "ezekkel a visszataszító, száguldozó dolgokkal.When she got her breath back, she added, 'This is no place for babies, with all these horrid things rushing about.
"Hasszán Hakkáni egy mártír", mondta a pakisztáni tálibok szószólója, és hozzátette, hogy Mr. Hakkáni egy lakodalmon vett részt a támadás idején, és hogy több mint 40 családtagját is megölték."Haissam Haqqani has been martyred," said a spokesperson for the Pakistani Taliban, who added that Mr. Haqqani was attending a wedding at the time of the attack and that over 40 members of his family were also killed.
Azt mondta, hogy ő ölte meg, de hozzátette, hogy nem emlékszik semmire.He said that he was killed, but added that he does not remember anything.
Költőien hozzátette: "Csak Isten tud a semmiből valami értéket létrehozni."He also poetically added, "Only God can create something of value out of nothing".
Majd hozzátette, hogy ha nem lenne ilyen békés ember.. ..szíjjal kergetné végig Kasharev-et Szentpéterváron.. ..mint ahogy azt az apjának már rég meg kellett volna tennie!He then added that were he not a man of peace he would have horsewhipped Kasharev as his own father should have done years ago.
Mindenki aláírta Uptonban, a legtöbben a kicsinyes véleményüket is hozzátették.Everyone in Upton's signed it, most have added their two penn'orth, an' all.
És mi van, ha a Tobin-ok hozzátették?What if the Tobins added it?
De hozzátenném, hogy ha ugyanolyan cipőt hordasz, mint az, aki melletted áll, talán ideje tágítani a horizontodon.But I would add that if you're wearing the same shoes as the person you're standing next to, maybe it's time to broaden your horizons.
Ehhez hozzátenném, hogy a pszichológusok többsége azt vallja, hogy a családok majd 85% nem jól működik.And I would add that most psychologists believe that about 85% families are dysfunctional.
Mivel az egyik legnagyobb pesszimista, azzal kezdené, hogy az egyikőtök biztosan nem Odin, majd hozzátenné, hogy úgyis a rosszat fogom választani.Being the world's biggest pessimist, he'd probably start by pointing out one of you isn't him, and then he would add that inevitably I will choose the wrong one.
Engedd meg, hogy hozzátegyem... ne... hazudj... nekem!Let me add... do... not... lle!
Azt akarja, hogy hozzátegyük a rendbontást is?You want us to add disorderly conduct to that?
Uraim, a szerénység tiltja, hogy bármit is hozzátegyek.Well, gentlemen, modesty forbids my adding anything to that.
Ezt nem kellett volna hozzátennem.That was unnecessary to add.
Gyorsan hozzátennem, rajta is volt gumicsizma, de az ő elképzelése szerint valami miatt csak az enyém volt jó ebihal tartálynak.He had his wellies on as well, I hasten to add, but for some reason in his head mine were the only ones with "frogspawn container" written on 'em.
Hát, nincs mit hozzátennem.Well, I have nothing further to add.
Nincs mit hozzátennem a vallomásomhoz.I have nothing more to add to my original statement.
Nincs mit hozzátennem.I have nothing to add.
Azonban, hogy megfelelj ennek az elvárásnak, újabb olajat kellene hozzátenned ahhoz, hogy meglegyen a napi 200 millió hordó.But, in order to meet that profile, you would have to add new oil in the amount of 200 millions barrels a day.
Köszönöm a tortát, de nem kell hozzátenned, hogy "őrs"And thank you for getting that cake. You don't have to add the "patrol."
Nem muszáj hozzátenned, hogy "Sok sikert".You ain't had to add the "good riddance" part.
Úgy érzed, szükséges hozzátenned, hogy ifjú hölggyel?You really felt the need to add the "with a young lady" part?
Az Elnök úr kiadta a nyilatkozatot, és nincs most mit hozzátennie. Köszönöm.The president has made a statement and has nothing more to add.
Ehhez nem kellene hozzátennünk.We don't need to add any more.
Nem kell semmit sem hozzátennünk, önkarbantartóak, tudod, nem kell gondoznod, csak ott van bőségben.You don't have to add anything, it's self-maintaining, you know, you're not having to tend it, it's just there in abundance.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

gyullad
catch fire
háborgat
bother
halászik
fish
hitet
make someone to believe something
hív
call
hord
carry
hozzátartozik
belong to something
hull
fall
illeszkedik
fit into
illik
suit

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'add':

None found.
Learning languages?