Hordoz (to carry) conjugation

Hungarian
110 examples
This verb can also have the following meanings: bear, to bear

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
hordozok
I carry
hordozol
you carry
hordoz
he/she to carry
hordozunk
we carry
hordoztok
you all carry
hordoznak
they carry
Present definite tense
hordozom
I carry
hordozod
you carry
hordozza
he/she carries
hordozzuk
we carry
hordozzátok
you all carry
hordozzák
they carry
Past indefinite tense
hordoztam
I carried
hordoztál
you carried
hordozott
he/she carried
hordoztunk
we carried
hordoztatok
you all carried
hordoztak
they carried
Past definite tense
hordoztam
I carried
hordoztad
you carried
hordozta
he/she carried
hordoztuk
we carried
hordoztátok
you all carried
hordozták
they carried
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
hordoznék
I would carry
hordoznál
you would carry
hordozna
he/she would carry
hordoznánk
we would carry
hordoznátok
you all would carry
hordoznának
they would carry
Conditional present definite tense
hordoznám
I would carry
hordoznád
you would carry
hordozná
he/she would carry
hordoznánk
we would carry
hordoznátok
you all would carry
hordoznák
they would carry
Conditional past indefinite tense
hordoztam volna
I would have carried
hordoztál volna
you would have carried
hordozott volna
he/she would have carried
hordoztunk volna
we would have carried
hordoztatok volna
you all would have carried
hordoztak volna
they would have carried
Conditional past definite tense
hordoztam volna
I would have carried
hordoztad volna
you would have carried
hordozta volna
he/she would have carried
hordoztuk volna
we would have carried
hordoztátok volna
you all would have carried
hordozták volna
they would have carried
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok hordozni
I will carry
fogsz hordozni
you will carry
fog hordozni
he/she will carry
fogunk hordozni
we will carry
fogtok hordozni
you all will carry
fognak hordozni
they will carry
Future definite tense
fogom hordozni
I will carry
fogod hordozni
you will carry
fogja hordozni
he/she will carry
fogjuk hordozni
we will carry
fogjátok hordozni
you all will carry
fogják hordozni
they will carry
Subjunctive present definite tense
hordozzam
(if/so that) I carry
hordozd
(if/so that) you carry
hordozza
(if/so that) he/she carry
hordozzuk
(if/so that) we carry
hordozzátok
(if/so that) you all carry
hordozzák
(if/so that) they carry
Subjunctive present indefinite tense
hordozzak
(if/so that) I carry
hordozz
(if/so that) you carry
hordozzon
(if/so that) he/she carry
hordozzunk
(if/so that) we carry
hordozzatok
(if/so that) you all carry
hordozzanak
(if/so that) they carry
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
hordoznom
I to carry
hordoznod
you to carry
hordoznia
he/she to carry
hordoznunk
we to carry
hordoznotok
you all to carry
hordozniuk
they to carry

Examples of hordoz

Example in HungarianTranslation in English
- És könnyű legyen hordozni.- And easy to carry around.
De én nagyon kétlem, hogy a pókok képesek... egy vírust magukban hordozni.However, I doubt very much that spiders are capable... to carry or transmit a virus.
Elfelejtettem, hogy neked majd a saját terheidet kell hordozni.I forgot you were going to have to carry your own burdens.
Hidd el, nem akarod hordozni ezt a terhet.I promise you, you do not want to carry that weight.
Keresztet hordozni nagyon könnyű, mégha 7 mérföldet is megy vele.It's very easy to carry a cross through 7 leagues.
A gambiai identitás, melyet magamban hordozok, és a katalán identitás.The gambian identity, that I carry inside of me and the catalan identity.
Amit még magamban hordozok?The pain that I still carry?
Az egyetlen teher, amit ma még hordozok, az testem gyűlölt súlya.The only weight l carry now, dear comrade, is my own bulbous body.
Azt mondták, sok elnyomott dühöt hordozok.They said I was carrying a lot of repressed anger.
Csak azért sírok, mert boldog, szomorú és hálás vagyok, plusz hármas ikreket hordozok. És egy 5. ok miatt, amit még nem tudok.I am crying out of happiness and sadness and gratitude and because I'm carrying triplets and for a fifth reason that I can't figure out.
- Az anyád elmondta a titkot, amit hordozol.Your mother told me the secret you've been carrying.
- Egy halott fát hordozol magaddal.You carry with you a dead Christmas tree. Okay, Ebenezer.
- Fiút hordozol.- You're carrying a boy.
- Teher, amit itt bent hordozol.- They're the burdens you carry here.
A kapcsolatod... Edward-dal egy reakció volt valamire, amit már évek óta hordozol? Igen?Your, uh... relationship... hm... with Edward was a reaction to... something that you've been carrying around for years, yeah?
A bibliánk, amit nagy becsben tartunk, és amit a szívünkben hordozunk mindenhol.Our Bible, the one we cherish, the one we carry in our hearts, everywhere.
Chakashi, mi szintén nagy titkokat hordozunk.Chakashi, we also carry a great secret.
Hogy a szerelemben olyan edényt hordozunk, amit elveszthetünk vagy ellophatnak. Rosszabb esetben tartalma vérvörösen ömlik a földre.That to have love was to carry a vessel that could be lost or stolen or worse, spilled blood-red on the ground.
Mi van, ha nem hazudnak, és tényleg valami halálos betegséget hordozunk?What if they're telling the truth and we are really carrying some kind of deadly plague ?
Mindannyian hordozunk alacsony fokú sugárzást.We all carry low amounts of radiation.
A gyertya fénye jelképezi azt, amit legbelül hordoztok.Light a candle for what you carry inside of you.
Ez jelez az öltönyösöknek, hogy kit kell elkapni. És Oysternek azért hívnak, mert van bennetek egy gyöngy amit mindannyian legbelül hordoztok.It's the Suits' way of branding' their catch, and they call you "Oysters"... because of the shiny little pearls... that you all carry inside.
Keressétek meg az erőt, amit magatokban hordoztok.Search yourselves for the strength you carry within you.
Ti fegyvereket hordoztok, én tudást.You carry weapons, I carry knowledge.
"A szavak veszélyt hordoznak""Words carry caution"
36 egyén, akik egy genetikai jelet hordoznak magukban, amit ő fedezett fel.36 individuals who carry a genetic marker which he discovered.
A bevándorlók bűnözők, betegségeket hordoznak.Illegal aliens cause crime. They carry diseases.
A delfinek betegségeket hordoznak.Dolphins carry disease, Jake.
A fájdalmat, bánatot és utálatot, amit ezek a lelkek hordoznak, az pontosan a te fájdalmad, szomorúságod és utálatod.The pain, sorrow and hate those spirits carry is precisely your own pain, sorrow and hate.
A gyermeked hordozom!I'm carrying your child!
A pénztárcámban hordozom, vagy hogy képzelted?Just carrying it around in my wallet? This is impossible.
A te gyerekeidet hordozom.I'm carrying your babies.
Addig hordozom ezt a képet, amíg Isten visszaengedi Gage-et.I'm going to carry this picture until God lets Gage come back.
Azt híreszteli, hogy Donny gyermekét hordozom... mintha nem lenne elég aggódnivalóm, miközben dr. Crane-t várom.Telling everyone I'm carrying Donny's baby-- like I don't have enough to worry about today waiting for Dr. Crane.
A Viharok Kardját hordozod, és az megízlelte a démonok vérét.You carry the Sword of Storms. And it has tasted the blood of demons.
A válladon hordozod.You carry it on your shoulders.
Amit most tudok az az, hogy a gyermekünket hordozod magadban.What I know is that you're carrying our child.
Az új királynőt hordozod magadban.You're carrying the new queen.
Azért, mert magadban hordozod, pontosan a szívedben.That's because you're carrying it around right there in your heart!
"Kicsinyeit tojásokban hordozza hátán""It carries its babies in slimy eggs on its back.
- A felesége levelét hordozza magával, ugye?- He carries around a letter from his wife, yes?
A Fenevad e hatalmat hordozza.The Questing Beast carries that power.
A fiú unokámat hordozza.She carries my grandson.
A gorgó levágott fejét hordozza.He carries with him the severed head of the Gorgon.
"Mindannyian magunkkal hordozzuk a magunk börtönét.""We all carry our prisons with us."
- És hordozzuk a tüzet.- And we're carrying the fire.
A régmúlt annyi elfojtott érzelmét hordozzuk magunkban.We carry so much ancient emotion in our neck and shoulders.
Amíg nem tudjuk, hogyan működik... addig magunkon hordozzuk a félelem fölösleges terhét.Until we know how it works... we'll continue to carry around this unnecessary burden of fear.
Anyuka, ebben a házban, mi magunknál hordozzuk a gyerekeinket.Mama, in this house we carry our babies.
"sebes szelek ölelik körül..." "viharos szelek" "hordozzák a hátukon,"I feel the fast air sweeping around you... carrying you-- furious wind-- and then stopping.
- Ők hordozzák.They carry it, you know.
A gyerekek nem hordozzák a betegséget, ők okozzák.The children don't carry the disease. They are the cause.
A génteszt kimutatta, hogy mindannyian hordozzák a cdh1 gént, ami az örökletes gyomorrákért felelős.Genetic testing revealed they all carry the CDH1 gene for hereditary diffuse gastric cancer.
A jelképek pedig csak a megfigyelő szellemének hitét hordozzák.Symbols carry only the faith of spirit of the observer.
20 évig hordoztam magamban a gyűlöletet.I've carried that hate around with me for 20 years.
A gyermek, amit hordoztam, nem az övék lett volna.The child I carried wasn't meant for the them.
A szimbionta, akit hordoztam Martouf párja volt.The symbiote I carried was Martouf's mate.
Diftéria bacilusokat hordoztam a sebemben 1920-ig.I carried diphtheria bacilli in the wound till 1920.
Ha továbbra is a Goa'uld által leigázva élünk, amit hordoztam, akkor akár halott is lehetek...If I continue to be enslaved by the Goa'uld I carried, I am as good as dead.
A szívedben hordoztál bennünket, Ravn.You carried us in your heart, Ravn,
Az a sok bűntudat, amit hordoztál, ami letérített a helyes útról, az én hibám, nem a tiéd.All of the guilt you've carried for your lack of control, it's my fault, not yours.
Borzasztó terhet hordoztál éveken át.What an awful burden you've carried all these years.
Carter, egyszer hordoztál magadban egy Jolinar nevű Tok'rát, aki az életét adta azért, hogy megmentsen.Carter, you once carried a Tok'ra named Jolinar who gave her life to save you.
Olyan sok bűntudatot hordoztál az életben.You've carried so much guilt around in your life.
9 hónapig hordozott téged.She carried you for nine months.
A jeladó egy kórt hordozott, amit hozzád hasonló emberek hagytak itt, hogy elpusztítsanak.The beacon carried the disease, left by some humans like you to destroy us.
Anya ebben hordozott.Mom carried me in this.
Azt meséli, hogy azokban az években végig a hátán hordozott téged.He says he carried you on his back all them years.
De egy tökéletes gondolatot hordozott a szívében.But he carried a perfect idea in his heart:
Bocsánat, hogy olyan sokáig hordoztunk körbe a vállunkon.I'm sorry we carried you around on our shoulders for so long.
Egész életemben úgy hordoztak körbe, mint egy kabalát, miközben a világ körülöttem szétmorzsolódott és felégett.All my life, I've been carried around like a mascot, while the world around me crumbled and burned.
Tudja, Mr. Milton, a seregben csupa olyan emberrel voltam körülvéve, akiket minden értéktárgyuktól megfosztottak, csak azt hagyták meg nekik, amit magukkal tudtak vinni és amit magukban hordoztak.In the army I was with men stripped of everything in the way of property except what they carried around with them and inside them.
Ugyan úgy, ahogy a szüleink hordoztak minket és őket az övéik.In the same way as our fathers carried us and their fathers before them.
Vas és érme volt minden, amit magukkal hordoztak.Steel and coin are all they carried.
Amikor az űrben utaztál, magaddal hordoztad néped reményeit és álmait.When you traveled through the cosmos, you carried the hopes and dreams of your people.
Mintha a nagyapád hibája nem lett volna elég, hordoztad ezt a sebet és tovább éltél.As if your grandfather's mistake wasn't enough, you carried that hurt and lived on.
Oly sokáig hordoztad az erőd béklyóit, Kahlan.You have carried the burden of your powers for so long, Kahlan.
A TEAC és ORANGE nukleáris fegyvereit egy Redstone rakéta hordozta melyet Wernher von Braun fejlesztett.Nuclear weapons from Teac and Orange were carried into space by a Redstone rocket, developed by Wernher Von Braun.
A meleg, poshadt levegőjű Vegasban három fordulós ütközés volt ami magában hordozta a súlyok harcát és a fejek és vállak szörnyű erejét.In the hot, stale air of Las Vegas, it was a three-round affair... that carried the weight of war and sin on its head and shoulders.
A szívében hordozta zenéjét.He carried the music in his heart.
Attól a naptól fogva ezideig hordozta magával.She has carried it for you from that day to this.
Az ókori kínaiak jóval bonyolultabb elképzelése szerint ez a csillagcsoport hordozta a felhőpárnákon ülő az örökösen reménykedő kérvényezőktől körülvettThe ancient Chinese had a more sophisticated notion. To them these stars carried the celestial bureaucrat on his rounds about the sky seated on the clouds and accompanied by his eternally hopeful petitioners.
Néhányan, nagyon régóta hordoztuk a követ, remélve, hogy kikel... mígnem a sors, végül hozzád jutatta el.Some of us have carried the egg for as long as we can remember hoping it would hatch, when fate finally carried it to you.
Nem csoda hogy olyan óvatosan hordoztátok.No wonder you carried him so carefully.
A koronázási szertartáson Reims-ben, miért hordozták körbe többször a zászlóját?At the coronation in Reims, why was your standard carried?
Hol vannak a gyávák, akik a zászlóimat hordozták?Where are the cowards who carried my banners?
Salinger-t sosem hordozták végig a folyosón!They never carried Salinger down the hallway.
Talán a Sinodelphyshez hasonló korai erszényesek is így hordozták kicsinyeiket.This may well be how the early marsupials, like Sinodelphys, carried their young around.
Belefáradtam, hogy az útlevelemet hordozzam a bárokba.Tired of carrying my passport around to bars.
Nem kéne, hogy hordozzam.And I shouldn't have to carry it.
- És mindig hordozd az inged zsebében.And always carry it in your shirt pocket.
De az első néhány nap sebeit magaddal kell hordozd életed végéig.But you'll have to carry the stigma of those first few days with you for the rest of your life.
Ez a fajta táska tényleg megfelelő arra, hogy egy könyvesboltban hordozd körbe?Is a purse of this kind really suitable to carry around a bookshop?
Hogy a halott szíved súlyát hordozd magaddal minden éjjel és nappal amíg a sírba nem kerülsz!To carry the weight of your dead heart with you every night and day until you find your grave!
Megtagadnád szépséged, hogy a méhedben hordozd véremnek sarját?Would you deny your beauty, to carry in your womb the continuity of my blood?
Ne hordozz még többet miattam, különben vissza fogok jönni és seggbe rúglak.Don't carry... any more for me... or I'm gonna... come back and kick your ass.
Hatványozottan nőtt így az esélye annak, hogy valamelyik ezek közül az állatok közül veszélyes korokozót hordozzon.The odds increase exponentially that one of those animals was carrying a dangerous pathogen.
Elképzelhető, hogy szikladarabok fagyott organizmusokat hordozzanak magukban.It seems possible That lumps of rock could carry frozen organisms inside them...
Ez az én keresztem, amit egész életemben hordoznom kell.It's my cross I have to carry the rest of my life.
Nekem új életet kell magamban hordoznom.I have to carry another life in me.
Tudom, nem fogsz nekem most hinni, de megkönnyebbülés, hogy nem kell több titkot hordoznom.I know you won't believe me now, But it is a relief not having any more secrets to carry.
Egy hatalmas határidőnapló, amit magával kell hordoznia.It's a huge desk diary that he has to carry around with him.
Nem szabadulhatunk meg a fájdalomtól, örökre magunkban kell hordoznunk.We cannot let go of the pain. We have to carry it with us forever.
Súlyos terhet kell hordoznunk, kedves Attlee.We have a heavy burden to carry, my dear Attlee.
Míg rengeteg anya hozott áldozatot, hogy segítsen a gyereküknek a túlélésben, nekik soha nem lett volna szabad egyedül hordozniuk ezt a terhet.While so many mothers have sacrificed to help their children survive they were never intended to carry the weight alone.
"egy Mark-15 robbanófejet hordozó B-47-es,"a B-47 carrying a Mark-15 warhead
A három bombát hordozó ember már nem azonosítható különálló jelekként.The three humans who are carrying our bombs can no longer be identified by separate signals.
A nehezebb és élesebb szemcséket földközelben hordozó szél gombákat, oroszlánfejeket és űrhajókat hoz létre.The wind carrying heavier and sharper grains near the earth creates mushrooms, lion heads and spaceships.
A nyugat-nílusi vírust hordozó szúnyog nem jöhetett a koi tóból.The mosquito carrying the West Nile virus could not have come from the koi pond.
A védelmi és elterelő eszközöket hordozó hatos gépünk... a raj élére állt.Our number six plane carrying defensive equipment... and masking devices has moved into the lead.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

gyógyít
heal
hátraköt
tie back
hazudik
lie
hisz
believe
hord
carry
horkol
snore
hozzászokik
get used to something
ideír
write here
igazol
justify
imád
adore

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'carry':

None found.
Learning languages?