Hivatkozik (to refer) conjugation

Hungarian
57 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
hivatkozom
I refer
hivatkozol
you refer
hivatkozik
he/she to refer
hivatkozunk
we refer
hivatkoztok
you all refer
hivatkoznak
they refer
Past indefinite tense
hivatkoztam
I referred
hivatkoztál
you referred
hivatkozott
he/she referred
hivatkoztunk
we referred
hivatkoztatok
you all referred
hivatkoztak
they referred
Conditional present indefinite tense
hivatkoznék
I would refer
hivatkoznál
you would refer
hivatkozna
he/she would refer
hivatkoznánk
we would refer
hivatkoznátok
you all would refer
hivatkoznának
they would refer
Conditional past indefinite tense
hivatkoztam volna
I would have referred
hivatkoztál volna
you would have referred
hivatkozott volna
he/she would have referred
hivatkoztunk volna
we would have referred
hivatkoztatok volna
you all would have referred
hivatkoztak volna
they would have referred
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok hivatkozni
I will refer
fogsz hivatkozni
you will refer
fog hivatkozni
he/she will refer
fogunk hivatkozni
we will refer
fogtok hivatkozni
you all will refer
fognak hivatkozni
they will refer
Subjunctive present indefinite tense
hivatkozzak
(if/so that) I refer
hivatkozz
(if/so that) you refer
hivatkozzon
(if/so that) he/she refer
hivatkozzunk
(if/so that) we refer
hivatkozzatok
(if/so that) you all refer
hivatkozzanak
(if/so that) they refer
Conjugated infinitives
hivatkoznom
I to refer
hivatkoznod
you to refer
hivatkoznia
he/she to refer
hivatkoznunk
we to refer
hivatkoznotok
you all to refer
hivatkozniuk
they to refer

Examples of hivatkozik

Example in HungarianTranslation in English
A lényeg az, bírónő, hogy nem akarunk a hazugságvizsgálatra hivatkozni.The bottom line, Your Honor, is we don't intend to reference the lie detector in court.
Szeretnék hivatkozni a tanú iskolai jellemzésére:I would like to refer to the efficiency report made at the school about Mr. Petersen.
Szeretnék hivatkozni, uram, a védelem 43. sz. dokumentumára.I'd like to refer to you, sir, to defense exhibit 43.
Sértő, így hivatkozni a halott férjemre.It's insulting to refer to my husband like that.
Vagy ahogy hivatkozni szeretek rá:Or as I like to refer to her:
- Akkor tudja, hogy mire hivatkozom.So, you know what I'm referring to.
A pártokról szóló törvény, 12a pontjára hivatkozom.I refer you to party statutes, section 12a.
D.T. Petersen elnök úr a Petersen Hús vezérigazgatója részéről a részvénytársaság, melyre a továbbiakban csak 'A nagy virsliként' hivatkozom."the party of the first part D.T. Petersen President" and Chief Executive Officer of Petersen Meats" Incorporated, will hereafter be referred to as 'The Big Wiener.'"
Ezek az emberek, bárkik is ők, elrabolták az Unas-t, akire Chaka-ként hivatkozom.These men, whoever they are, abducted the Unas I refer to as Chaka.
Kitakarom az arcát, eltorzítom a hangját, úgy hivatkozom rá, mint a titkos forrásomra.I'm gonna obscure his face, disguise his voice... refer to him as my secret informant.
- Már a Bibliára is hivatkozol?-You're referencing scriptures now?
A főállamügyész jelentésére hivatkozol?Are you referring to the attorney general's report?
Arra hivatkozol... És mikor te megszöktél a videókölcsönzőtől és otthonról?Are you referring to... when you ran off from the video store or from home?
Az a férfi a te felettesed is, így csak nézek, ahogy rá hivatkozol.That man also outranks you, so I'd watch how you refer to him.
Most meg úgy hivatkozol magadra, mint negyedik személyre?Did you just refer to yourself in the fourth person?
('C' néven hivatkozunk majd a személyre, aki Moriguchi-sensei vallomásait kiszivárogtatta.)(We'll refer to the one who leaked Miss Moriguchi's confession as Boy 'C')
- Így hivatkozunk rá.- Well, that's how we'd reference it.
Mi az Ismeretlen Alany vagy szimplán az Ismeretlen néven hivatkozunk rá.We refer to him as the unknown subject or unsub.
Tudom, hogy férfiként hivatkozunk a tettesre, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne nő.I know we keep referring to this Unsub as "he", do not rule out a woman.
Ha erre még egyszer irodalomként hivatkoztok, elköltözöm.Okay, if any of you ever refer to this As literature again, I'm moving out.
Olyan irodalomra hivatkoztok, amit nem ismerhetek, hogy kívülállónak érezzem magam, ráadásul loptok is.You're referencing literature l have no way to be familiar with so that l feel left out, and you're stealing.
- A 4336-os kódra hivatkoznak.-They're referring me to insurance code 4336.
- Igen. A biblia alexandriai változatában hivatkoznak erre a teremtés könyvében.Yeah, in the Alexandrian version of the Bible, there's a reference in Genesis.
- Itt hivatkoznak valamilyen Whitre.See, there's a reference here to wit. Wit.
A "Minta"- ként hivatkoznak rájuk.It's been referred to as the pattern.
A fizika alapvető egyenleteinek ... van egy tulajdonsága, amire úgy hivatkoznak, hogy az időtükrözés szimmetriája.The fundamental equations of physics... have a property which is referred to as time reversal symmetry.
Azonban ez mind kimaradt a feljegyzésből a Current History cikkében és ez tipikus, semmi amire hivatkoztam nincs megemlítve.Current History journal, and its typical in this respect, nothing that I have just referred to is mentioned. Nor is it in the whole scholarly literature in fact, except way at the margins.
Egy csomó latin nő előtt hivatkoztam magamra úgy, hogy "El Baboso."I referred to myself as El Baboso to several beautiful Latina ladies.
Hidd el nekem, hivatkoztam arra, hogy herceg vagyok, mégis rosszul végződött.Believe me, I referred to the fact that I am a prince, it ended badly.
Az eredeti vallomásodban egy fiúra hivatkoztál.In your original statement, you referred to a boyfriend?
- Annyira elégedett, hogy érdeklődött egy munkáról Leoch kastélyában, mert alulfizetettnek és alulértékeltnek tartott magát, és úgy hivatkozott Mr. Duncanre, és most idézem,Oh, so content that you inquired about a position at Castle Leoch, saying that you were underpaid and under-admired and where you referred to Mr. Duncan, and I quote,
A lány egy társára hivatkozott az időzónájában.The girl referred to a companion in her own time zone.
A tüntetést az elnök öccsének interjúja váltotta ki, ahol Mr. Moto úgy hivatkozott Wadata nemzeti tizenegyére, mint...The protests were sparked by an interview with the President's brother. In which he referred to the Wadata National Soccer Team.
Borchra és a Különleges Egységre hivatkozott, talán mert Borch épp itt járt.And they referred him to Borch, because Borch had just been over here.
De Ben sosem hivatkozott másképp róla máshogy, mint munkatárs.- But Ben never referred to her As anything other than a coworker.
A születésnapom, avagy ahogy később hivatkoztunk rá:My 30th birthday, or as it would come to be referred to in later years:
Eddig rá tanácsadóként hivatkoztunk.Until now he's been referred to as a consultant.
A hatóságok úgy hivatkoztak a fiúra, hogy Robbie Doe.The authorities referred to the boy as robbie doe.
Akire a "Kártyaőrként" hivatkoztak.Someone he referred to as "The Cardholder."
Az ügyfelekre számokkal hivatkoztak.And the clients were referred to by number.
Közeli családtagokként hivatkoztak magukra!The referred to themselves as "the core family." Ha ha ha! Huh?
Például az egyik ügyfélre úgy hivatkoztak, hogy a 12-es ügyfél.For example, one of the clients was referred to as Client Number 12.
Hogy hivatkozzak rá? "Charles," "A fiuk," vagy "Az Eltávozott?"I can refer to him as "Charles," as "Your son," or as "The Departed"--
"Ha a média megkeresne ez ügyben, akkor hivatkozz rám"."If media contacts you about this, refer to me".
Azt kívánom, ne úgy hivatkozz a helyre, mint "családi kunyhó".I do wish you wouldn't refer to the place as "the family shack".
Esetleg kereszt hivatkozz a tévével a "meow time"-ra .Maybe cross-reference "meow time" with television.
Ha megtudsz bármi új infót, hivatkozz ennek a jegyzőkönyvnek a számára.You get any more information you reference that report number when you call back.
Ha pár év múlva jelentkezel egyetemre, hivatkozz rám!That's for when you apply to college in a few years. Use me as a reference.
"Kérem hivatkozzon az előzetes megbeszélésünkre...""Please reference our previous discussions..."
Arra kérem, bíró úr, utasítsa a kollegámat arra, hogy ne olvasson fel belőle, és ne is hivatkozzon semmilyen esetben...I ask you instruct my colleague not to read from or make reference to it.
Bíró úr, nem tudom Dr. Conroy mennyire tájékozott, de Stills tiszteletes egy férfi, és nagyra értékelném, ha utasítaná őt hogy a kliensemre is így hivatkozzon.Your honor, I don't know if dr. Conroy is aware, but reverend stills is a man, and I would appreciate instruction for him to refer to my client as such.
Jelezze, hogy elsőbbséggel, és ha valaki húzná a száját, hivatkozzon csak rám.Tag it a priority, and if anyone gives you grief, tell them to refer to me.
Ne hivatkozzon Mr. Calabrese-re.Strike the reference to Mr. Calabrese.
Kell lennie valami módnak, hogy hivatkozzunk arra a munkára.There has to be some way that we reference that work.
Olyan mértékben degradáltuk a kultúránkat... hogy egy kukást - a fejében egy rakás beteg ötlettel - joggal költőként hivatkozzunk? És a mocsok, amit magából fröcsköl, szabadon hozzáférhető a gyermekek számára a számítógépen?Have we debased our culture to such an extent... that a garbage man with a head full of sick ideas... is legitimately referred to as a poet... and where the filth he spews can be accessed by a child at the computer?
Nem kell hivatkoznod a színésznőre.You don't have to reference the specific actress.
Ne feledd, a fesztivál igazgatója azt mondta, hogy úgy kell hivatkoznunk rájuk, mint Jó Öreg Retyók.Remember, the head of the festival says we are supposed to refer to them as Ye Olde Privies.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

happol
seize
hasít
cleave
hervaszt
do
hígul
dilute the
hív
call
hízik
put on weight
hurcol
drag
húz
pull
hűt
cool
illik
suit

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'refer':

None found.
Learning languages?