Használ (to use) conjugation

Hungarian
150 examples
This verb can also have the following meanings: to take effect, take, help

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
használok
I use
használsz
you use
használ
he/she to use
használunk
we use
használtok
you all use
használnak
they use
Present definite tense
használom
I use
használod
you use
használja
he/she uses
használjuk
we use
használjátok
you all use
használják
they use
Past indefinite tense
használtam
I used
használtál
you used
használt
he/she used
használtunk
we used
használtatok
you all used
használtak
they used
Past definite tense
használtam
I used
használtad
you used
használta
he/she used
használtuk
we used
használtátok
you all used
használták
they used
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
használnék
I would use
használnál
you would use
használna
he/she would use
használnánk
we would use
használnátok
you all would use
használnának
they would use
Conditional present definite tense
használnám
I would use
használnád
you would use
használná
he/she would use
használnánk
we would use
használnátok
you all would use
használnák
they would use
Conditional past indefinite tense
használtam volna
I would have used
használtál volna
you would have used
használt volna
he/she would have used
használtunk volna
we would have used
használtatok volna
you all would have used
használtak volna
they would have used
Conditional past definite tense
használtam volna
I would have used
használtad volna
you would have used
használta volna
he/she would have used
használtuk volna
we would have used
használtátok volna
you all would have used
használták volna
they would have used
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok használni
I will use
fogsz használni
you will use
fog használni
he/she will use
fogunk használni
we will use
fogtok használni
you all will use
fognak használni
they will use
Future definite tense
fogom használni
I will use
fogod használni
you will use
fogja használni
he/she will use
fogjuk használni
we will use
fogjátok használni
you all will use
fogják használni
they will use
Subjunctive present definite tense
használjam
(if/so that) I use
használd
(if/so that) you use
használja
(if/so that) he/she use
használjuk
(if/so that) we use
használjátok
(if/so that) you all use
használják
(if/so that) they use
Subjunctive present indefinite tense
használjak
(if/so that) I use
használj
(if/so that) you use
használjon
(if/so that) he/she use
használjunk
(if/so that) we use
használjatok
(if/so that) you all use
használjanak
(if/so that) they use
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
használnom
I to use
használnod
you to use
használnia
he/she to use
használnunk
we to use
használnotok
you all to use
használniuk
they to use

Examples of használ

Example in HungarianTranslation in English
! Komolyan ezt akarod használni ürügyként?You really want to use that as an excuse to me?
""Akkor találsz rá a témádra, ha megtanultad használni a szemedet."""You'll know your topic when you learn how to use your eyes. "
"A" ember, a gyilkos, fegyvert akar használni.And Man "A," the killer, he plans to use a gun.
"Az ember nem tudja használni a fejét, amíg nem tudja használni a testét.""A man can't use his mind, until he knows how to use his body." Good lesson.
"Bart a régi metrót fogja használni, hogy lerombolja a Springfieldi Álltalánost."Bart is going to use the old subway to destroy Springfield Elementary."
"A", bongot használok.A, I use a bong.
"Ha én használok egy szót, akkor az azt jelenti, amit én akarok, sem többet, sem kevesebbet!"When I use a word, it means just what I choose it to mean, neither more nor less.
"Olyan régóta használsz MAG-ot, miért nem próbálsz ki valami mást?""You've used a MAG for so long, why not try something else?"
"Utálom, hogy nem használsz dezodort!- "I'm sick of your persian-like use of body spray.
- Brick, miért nem tányért használsz?Brick, why don't you use a bowl?
- De azt nem tudtuk, hogy drogszamárnak használ fel minket.We didn't know he was going to use us as drug donkeys.
- boksz zsáknak használ.- to use me as a punching bag.
A Wikipédia alapelve, hogy nem használ fel olyan információt, ami közvetlenül a szócikk tárgyától származik.It's Wikipedia's policy not to use information that comes directly from the source of the article.
"Azért használunk hollywood-i betanított lovakat, mert ok is egyfajta színészek, vezényszóra tudnak cselekedni, így egy bizonyos szituációra koncentrálhatunk."You know, we use Hollywood trick horses for this "because they're performers, "and they can do things on the mark
- Akkor mit használtok? Virágszirmokat?What do you guys use, flower petals?
- Kesztyüt használtok, ugye?- You're going to use gloves?
- Törő kost használtok?- You gonna use a ram? - Yeah.
"A csimpánzok gyakran használnak botokat, hogy elérjenek dolgokat."Chimpanzees often use sticks as crude tools.
"A szegényeik vérében pusztulnak majd, akiket parasztokként áldott földjeink kirablására és kifosztására használnak.""They will drown in the blood of their poor who they use as pawns in their crusade to plunder and pillage our blessed lands."
"Haraggal vagyunk teli, amiért úgy használnak minket, mint valami kisérleti terepét a modern templomnak, "és arra kérjük, gondolja át ezt a katasztrofális kinevezést."We are angry that we should be used, as an experiment ground for the excesses of the modern church, and we ask you to reconsider this disastrous appointment."
"Nincs saját nyelvük, "ám lopott szavakat használnak, amit hallottak, "és csak sipítoznak, és várnak az ágak között.They have no proper language, but use words stolen that they intercepted, pending hidden behind the branches.
"A diszruptor egy részét használom, hogy megjavítsam a replikátorokat."I used parts of your disrupter to fix the replicators.
"Arra használom, hogy elmenjek innen."I will use it to go away.
"Sosem használom kétszer ugyanazt a nőt" - mondta."'I never use the same woman twice', he said."
"Elnézést, nem bánom, ha használod a nyomjátok-ot, de jó, ha tudod, ezt a szót én találtam ki."Excuse me I don't mind you using stake it but you do know that it's my catch phrase"
"Elvittek a figyelők", azt hallod, hogy az elraboltak tudták, hogy valami olyasmivel volt dolguk, ami mindent tudott róluk megint a figyelők, akár használod ezt az elnevezést, akár nem."I was taken by a Watcher," what you hear is the abductees knew that they were dealing with something that knew everything about them... again, the Watcher idea, whether you use that name or not.
"boldoggá tesz, ha te is az én fogkefémet használod,"'My life meant nothing until you used my toothbrush. '
- A legcivilizálatlanabb dolog, amit egy autóval csinálhatsz, ha gyalogátkelőhelynél használod a rajtelektronikát.The most uncivilised thing you can do with a car is use launch control at a zebra crossing.
"A jó kém használja az agyát." Érted?"A good spy uses his head." Got that?
"Aki a professzori státuszát használja fel, hogy mindent lányt, aki csak az útjába kerül, lefektessen.""who uses her professional stature" "to bed every girl and woman who crosses her path"
"Ez az avantgard zenész arra használja a zenéjét...""This avant-garde musician uses his music..."
- ...a fejed fölött, aztán nézem, ahogy ő az egyik ujját használja...- above your head. And then I watch as she uses one finger... hold on a minute!
- A barátnőm használja...- My girlfriend uses that.
"A terrorizmus elleni küzdelem sokkal nemesebb ügy annál, mintsem, hogy személyes sérelmeink megbosszulására használjuk.""The struggle against terror is too important "to be used for the purposes of personal revenge".
"Agyunknak csupán 10%-át használjuk, ez túl sok.""They say we only use 10% of our brain That's way too much. "
"De csak egyikőtök léphet fel. Aki először odaér, az szerepel " Az lenne a kérdésem, Hogy nincs megtiltva, hogy használjuk a navigációt."There's only time for one of you to appear, so the first to arrive gets the gig." Can I just ask, it doesn't say I can't use my sat-nav.
"Ez a nemzet szabadságra épült, ami azt jelenti, hogy szabadon megválaszthatjuk, hogyan használjuk a szabadságot, mások szabadságának védelme érdekében.""Freedom is what this nation is built on" blah, blah, blah... "And freedom means the freedom to choose "how to use that freedom to protect the freedom of others."
"Már semmire nem használjuk többé."# We've no use for it any more
"Nincs helyetek a főiskolán, ezért használjátok az én szobámat. ""You don't even have a place to stay, you use my room."
"Szóval használjátok diplomáciai képességeiteket, hogy hidakat építsetek.""So you will use your diplomatic skills to build bridges."
"Ti disznók, a pénzemet használjátok, hogy olcsó nőkkel mulassatok, egyszer sem gondoltok arra, hogy megosszátok őket velünk."You grafting pigs use my money to wine and dine cheap bimbos never once thinking to share them with the rest of us.
! Ezekhez az átjárókhoz hozzáférnek a földönkívüli lények, ...akik arra használják ezeket, hogy jönnek és mennek a csillagokba.These portals could be accessed by extraterrestrial beings who use them to come and go from the stars.
""Miért nem a saját fejüket használják?# Can't a woman learn to use her head? #
"A partnerhez csalinak a trágyát használják."'They use the dung to attract a mate.
"Azta! El se hiszem, hogy a régit használtam."Wow, I can't believe I used to use the old one.
"Ittál abból a vizespohárból... amit én használtam nálatok?""Have you used the same water cup I used at your place?"
- A pénz, amit elloptál, a hitelkártya, amit használtál?The money you stole, the credit you used?
- Amilyet Hófehérkénél használtál?The kind you used on Snow White?
- Drótot használtál.- You used a wire.
"A használt eszkötől függően, felléphet szellemitrauma az elítélt testén."Depending upon the equipment used, there will be some physical trauma to the executee's body.
"Emellett a könytár csoport kiegészítésként küld még néhány használt könyvet és apróságot."In addition, the library district has generously responded with a donation of used books and sundries.
"Le tudná játszani azt a zenét, ... amit Mary Coogan használt fel ... az Aranykor című TV show szignáljához?""Any chance you might play a piece of music "which Mary Coogan used as the signature tune to the Golden Era TV show?"
"120 éven keresztül, mindig vonatot használtunk.They are. "For 120 years, we've always used to train.
- Béranyát használtunk.We used a surrogate.
- Egy álca, amit már használtunk.He's a cover we've used before.
- Emlékszel, mikor igazi polgárokat használtunk?- Remember when we used real citizens? - [Chuckling] Yes.
- Arra használtatok, hogy elkapjátok Bubót.You used me to get to Bubonic.
...de tudod, hogy gumit használtatok.- But you know that you used a condom.
Arra használtatok, hogy elkapjátok Bubót.You used me to get to Bubonic.
"Az emberek és a hallgatók járműveket használtak""The people and the students used vehicles"
"Egy barlang melyet néha" "pogány rituálékra használtak""A cavern sometimes used for whatever variety of pagan ritual
"Ezek a helyek kapcsolódnak egyfajta geodéziai jelenléthez, ...amit a földönkívüliek navigálásra használtak a bolygónkon? ""Was there a connected geodetic presence of sites that the extraterrestrials used to navigate around our planet?"
"Azt hiszem a vadászkörtét használtad a test országának""I think he used a dingleberry from the state of the body"
- A régi macskád nevét használtad jelszónak.You used the old cat's name for your password.
"A bizonylatok szerint 22 ember használta azt a kutat," "amelyiket Fisher is."According to receipts, 22 people have used the pump that Fisher used.
"Akaratnak" keresztelte a biztonsági övet. De sosem használta, csak fenyegetett vele minket.The man nicknamed his belt "the enforcer. " He never actually used it.
"Brian első alkalommal használta a saját WC-jét.""Brian used his own toilet for the first time today."
'Nojima úr teherautóját használtuk.'We used Mr. Nojima's truck.
- A sütőt használtuk fűtésre.We used the oven as our heater.
- Mikor használtuk utoljára?When's the last time we used it?
- Akkor miért nem használtátok?- So why haven't you used it?
- Az én otthonomat használtátok?- You used my boudoir?
A képességeiteket használtátok egy szövetségi bíró előtt.You used your powers in front of a federal judge.
"A Sentronics fegyverét használták egy burmai kórházon.""Sentronics weapons used on Burmese Hospital.
"A boszorkányságot félemlítésre és gonoszságra használták mások ellen.""These sorceries were wickedly and feloniously used against others."
"Az ősi zsarnokok a technikát használták," "hogy rabbá tegyék a tömeget.""The ancient dictators used technology... to enslave the masses."
- A "jó" nem az a szó amit használnék... ..ha jellemezni kell őket.- Good guys? - Good is not the word I would use... ..to describe the ones that approach.
- Egy berendezést használnék.I would use this service called "Cart."
Az "érdekes" nem az a jelző, amit használnék."Interesting" is not the adjective I would use.
Elkerülném a gyógyszerek zsákutcáját. Inkább egy teljesen növényi alapú étrendet használnék, további speciális, jó hatású alapanyagokkal gazdagítva.I would not go the route of using drugs, instead I would use totally a plant based diet, maybe enriched with some other material that is particularly rich as some good qualities and plant based, fruits and vegetables,
...más néven gipsz, amit gipszkötés készítéséhez használnál....aka plaster, like you would use to make a cast.
A tény, hogy kendert használnál, azt bizonyítja, hogy megváltoztattam az életed.Mm. I think the fact that you would use hemp proved that I have made a difference in your life.
A kultusz, mint például ez használna több jelentősége. Tudom megfejteni.A cult such as this would use a number of significance.
A mindenható Gu Jun Pyo gondolod használna akármilyen mankót?Do you think the almighty Gu Jun Pyo would use any kind of crutches?
De aztán azt is mondta, ha egy ilyen cég létezne, a minisztérium faxot használna előzetes kommunikációra a nevezett titkos egységgel.But then he said if such a company existed, the D.O.D. would use a fax line to make the initial communication with said black Ops unit.
Egy átlagos helyzetben az ember fa pálcikákat használna, amik némi zúzódást hagynak hátra, és ha szerencséd van, szálkákat.In a typical situation, one would use wood chopsticks, which would leave some bruising and if you're lucky, splinters.
Nem azért, mert használnánk.Not that we would use it.
Nem vetik be a modern fegyvereiket mert akkor mi atomfegyvereket használnánk.They wouldn't use our technology or fight an airborne battle 'cause they know eventually we would use nuclear weapons.
És ha lenne is, csak okkal használnánk.And if we did, we would use them only with reason.
Bár nem hiszem, hogy szabvány 100-as szögeket használnának.- Don't think the visitors would use standard 6" nails.
valami ellenszolgáltatást kellene adnod. - Ilyen szavakat csak a bűnözők használnának...That sounds like words that the gangsters would use...
- Hát én nem ezt a szót használnám.Yeah, that's not the word I would use.
A "természetes" kifejezést ez esetben nem használnám."Natural" is not a word I would use in your case.
Azt használnám.I would use that.
Címemet arra használnám föl, hogy legyen béke a világ minden nemzete között, ...legyenek akár feketék, fehérek, színesek, akármilyenek.I would use my title to bring peace to all nations of the world, be it black, be they white, be it coloured, be it whatever.
Nem tudják, hogy gyújtósként használnád őket a tűzhöz, ha arról lenne szó.They don't know that you would use them as kindling for the fire if have to.
(Narrátor) A város a legjobb tiszta technológiákat használná, a természettel összhangban: szél-, nap-, geotermikus energiát, hőkollektorokat, piezoelektromos, hullám-, hődifferenciál-energiát, óceáni geotermikus kitörések energiáját és így tovább.(Narrator) The city would use the best of clean technology in harmony with nature, such as wind, solar, geothermal heat concentrators, piezoelectric, wave, temperature differentials ocean thermal vents and much more.
- Azt gondolta, arra használná, hogy kapcsolatba lépjen valakivel.He thought you would use it to contact someone.
- Csak egy szörnyeteg használná ezt ellenem.- What? - Only a monster would use this against me.
Anya is használná a Greenatopia-t.Mom would use Greenatopia. Why are you so out of breath?
A szájóvszer úgy hangzik, mintha a fogorvosok használnák, nemde?A dental dam sounds like something a dentist would use, does it not?
Addig, amíg függünk a vállalatok ételgyártó technológiáitól, addig mind rabszolgák vagyunk, azoknak a rabszolgái, akik ezt a technológiát rabszolgaejtésre használnák.As long as we are dependent on corporations for their food growing technologies, we are slaves to those who would use technology to enslave us.
Azt mondtad, bizonyos emberek a szeretteidet használnák fel, hogy ártsanak neked.You said there were people who would use those you care about to get to you.
Vannak, akik a saját céljaikra használnák fel.There are those who would use this power for their own purposes.
"A szemtakaró meg annyit, hogy már alig várom, hogy használjam.""I bought the blindfold today. I can't wait to use it."
"Hát, inkább minthogy útban legyen, inkább használjam valamire, nem?""well, rather than it get in the way, I might as well use it, right?"
- Akarod, hogy használjam a kést?- Do you want me to use the knife, or-
- Akkor még nem tudtam, hogy beismerjem-e a bűnösségemet, vagy arra használjam hatalmamat, hogy eltussoljam.- In that moment I didn't know if I should confess the crime or use my small powers to cover up the traces.
"Gondolj bele, Roshni, használd a fejed." "Hogy hihetsz el, ilyen ostobaságot?"Think about it, Roshni, use your head... how can you believe this nonsense?
"Gyere és vidd, használd, alakuljon egy új közösség!"Say, everyone, " You come and get it, use this, form a new community"
"Varázslatot használjak, hogy kifejezzem mennyire szeretlek? !"Should I use magic to show my love to you?
- Akkor én mit használjak?What am I supposed to use?
- Igen, de mit használjak?- Yeah, but what can I use?
"Ne használj EPO-t a Touron."You shouldn't use EPO at the Tour.
# Figyelj engem szivi, használj műholdat # infrával nézz, ha másképp nem láthatsz # célozz gondosan ha tüzelsz rám # remélem, hogy végül eltalálsz # ha megtalálod hozzám a titkos kódot # megfejtheted, hogy nyitódok, # így hát nem tagadok és nem hazudok te vagy az egyedüli kivel szállni tudok# Spy on me, baby, use satellite # Infrared to see me move through the night # Aim, going to fire, shoot me right
- Akkor ne használj köményt!-Don't use cumin then.
- Ha titokban cigizel, használj jobb légfrissítőt!If you must hide and smoke, at least use a better air freshener.
"A kempingfőzőhöz mindig megfelelő benzint használjon.""Please ensure that you only use white gas "compatible with this stove.
"Ne használjon klóros fehérítőt!""Do not use chlorinated bleach."
- Gyerünk, sértegessen, és használjon ismeretlen katonai utalásokat!Come on, insult me, and use an obscure military reference. What?
"Carlisle, milyen kristályt használjunk?"Carlisle, what crystal should we use?
- Akkor mit használjunk?What are we supposed to use? Harsh language?
- Jézus, használjatok már szavakat!Jesus, use your talking words!
A gondolatától is rettegek, de használjatok síkosítót!It is... I hate to use the word 'lube' but I just have.
A jövőre nézvést, adok egy tanácsot. Egy ilyen festmény szállításához használjatok muszlinzsákot.For future reference, it's a good idea when transporting a painting like this... to use a muslin bag.
"NINCS HÓDÍTÁS MUKA NÉLKÜL" - Azt követeljük hogy ne használjanak toxikus lőport!We demand they use nontoxic gunpowder!
"Ne hagyd, hogy jelszóként használjanak, mert te maga a költészet vagy."Don't ever be someone's slogan, because you are poetry.
- Arra képzik ki őket, hogy halálos fegyvereket használjanak.- They're trained to use deadly force.
- De... Ó, persze, szöppant kellett volna használnom.- But... oh, right, I'm supposed to use soup.
- Messzelátót kellett használnom. - Nem, köszönöm.- I had to use field glasses.
- Mi lesz, ha használnom kell?- What if I have to use this thing?
- Akkor is óvszert kellene használnod. Az az első védvonal.You still have to use a condom, Norman that's the first line of defence
- Az enyémet kellett használnod. - Ne haragudj!You had to use mine.
- Egy ideig a mobilodat kell használnod, amíg be nem kötik a telefont, és kifizettem az első három havi bérleti díjat.You'll have to use your cell phone for awhile until they can get the phones connected and I've paid your first three months rent.
- Amit nem lenne szabad használnia.Which he shouldn't be able to use.
- Elnézést, nem kéne használnia a mobilt.We must go. - Excuse me, you're not supposed to use the cell.
- Fegyver vagy rózsa... Remélem, jól döntöttem, és talán sosem kell használnia.Guns or roses-- I hope I made the right choice, and may you never have to use it.
- Jaj, ne, nem ezt kéne használnia.- Ah, well, you don't want to use a sand wedge.
"Tudtuk, hogy nem leszünk képesek elkapni, csak az erőnkkel, használnunk kell az eszünket is.""And we knew we wouldn't be able to catch him with our strength, "we would have to use our brains."
- Azt mondtad, nem szabad használnunk többé.- You said we weren't allowed to use that again.
- De fel kell őt használnunk, hogy előcsalogassuk.But we would have to use her to draw him out. No.
- Nektek, használnotok kell azokat hogy fejbe lőjétek magatokat.- You are to use those to blow your brains out.
Egy jelet kell használnotok egy időben.You have to use one signal at a time.
Lányok, ha át akartok jutni az aszteroida mezőn, akkor használnotok kell a szorzótáblát.Girls, if you want to get through the asteroid belt, you've got to use multiplication.
- Muszáj lóhúst használniuk?- Do you have to use horse-Meat?
24 órába se teIik, és föl kell használniuk az itt tanuItakat.In 24 hours, you'll be asked to use what you've learned here.
A csípőből veszik ki, de nagy tűt kell használniuk hozzá.They take it out of your hip, but they have to use a big needle.
A hitelesség miatt rúgta ki a drogot használó játékosokat. Walter csaláson kaphatott valakit.Well, he had enough integrity to kick out the players who were using drugs.
Az eszközt használó csimpánzok láttán jöttem rá, hogy milyen közel állunk egymáshoz.Filming the chimps using tools made me realise just how close to them we are.
Egy Lars Saunderski nevet használó férfi.A man using the name of Lars Saunderski.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

kihasznál
take advantage

Random

gyalogol
go on foot
hál
sleep
hangsúlyoz
emphasize
hangzik
sound
hasonlít
resemble
használtatik
be used
hint
scatter
homályosít
Obscured
horkol
snore
horpad
do

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning languages?