Halászik (to fish) conjugation

Hungarian
94 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
halászom
I fish
halászol
you fish
halászik
he/she to fish
halászunk
we fish
halásztok
you all fish
halásznak
they fish
Present definite tense
halászom
I fish
halászod
you fish
halássza
he/she fishes
halásszuk
we fish
halásszátok
you all fish
halásszák
they fish
Past indefinite tense
halásztam
I fished
halásztál
you fished
halászott
he/she fished
halásztunk
we fished
halásztatok
you all fished
halásztak
they fished
Past definite tense
halásztam
I fished
halásztad
you fished
halászta
he/she fished
halásztuk
we fished
halásztátok
you all fished
halászták
they fished
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
halásznék
I would fish
halásznál
you would fish
halászna
he/she would fish
halásznánk
we would fish
halásznátok
you all would fish
halásznának
they would fish
Conditional present definite tense
halásznám
I would fish
halásznád
you would fish
halászná
he/she would fish
halásznánk
we would fish
halásznátok
you all would fish
halásznák
they would fish
Conditional past indefinite tense
halásztam volna
I would have fished
halásztál volna
you would have fished
halászott volna
he/she would have fished
halásztunk volna
we would have fished
halásztatok volna
you all would have fished
halásztak volna
they would have fished
Conditional past definite tense
halásztam volna
I would have fished
halásztad volna
you would have fished
halászta volna
he/she would have fished
halásztuk volna
we would have fished
halásztátok volna
you all would have fished
halászták volna
they would have fished
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok halászni
I will fish
fogsz halászni
you will fish
fog halászni
he/she will fish
fogunk halászni
we will fish
fogtok halászni
you all will fish
fognak halászni
they will fish
Future definite tense
fogom halászni
I will fish
fogod halászni
you will fish
fogja halászni
he/she will fish
fogjuk halászni
we will fish
fogjátok halászni
you all will fish
fogják halászni
they will fish
Subjunctive present definite tense
halásszam
(if/so that) I fish
halászd
(if/so that) you fish
halássza
(if/so that) he/she fish
halásszuk
(if/so that) we fish
halásszátok
(if/so that) you all fish
halásszák
(if/so that) they fish
Subjunctive present indefinite tense
halásszak
(if/so that) I fish
halássz
(if/so that) you fish
halásszon
(if/so that) he/she fish
halásszunk
(if/so that) we fish
halásszatok
(if/so that) you all fish
halásszanak
(if/so that) they fish
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
halásznom
I to fish
halásznod
you to fish
halásznia
he/she to fish
halásznunk
we to fish
halásznotok
you all to fish
halászniuk
they to fish

Examples of halászik

Example in HungarianTranslation in English
"Heringre halászni és azért Mert a vágyunk pont ez volt"'We have come to fish for the herring fish That live in the beautiful sea
- "De taníts meg egy embert halászni..."- but teach a man to fish...
- Ha megtanítod halászni...- If you teach a man to fish...
- Meg akarsz tanulni halászni? Gyere!Wanna learn how to fish?
- És mond meg a barátodnak, Vanessának hogy nem bölcs dolog a mi tavunkból halászni.And tell your frnd vanessa It's not wise to fish in our pond.
A feneket halászom hogy ne fussunk zátonyra.I fish for bottom, so she don't fish for us.
Hivatalosan a tilosban halászom.As far as the department's concerned, I'm fishing.
Majd én halászom, és én szedem a kókuszt.No, I'd do the fishing and coconut-picking. - No.
Mivel itt halászom.Where I get fish.
Napozunk, én halászom, maga megsüti a halat... .. és szerelmeskedünk a pálmafák alatt.We'll live in the sun. You'll cook fresh fish... ..and we'll make love under the coconut trees.
- A zavarosban halászol egy sztoriért, junior?- Were you fishing for a story, junior?
A zavarosban halászol.This is a fishing expedition.
Azt mondom, a zavarosban halászol, Trevor.I'd say you are fishing, Trevor.
Csak halászol.You're fishing.
Ha polipra halászol unokaöcsém, akkor szorosan szőtt háló kell vagy különben a legkisebb résen is áttuszkolja magát és megszökik.If you're fishing for an octopus, my nephew, you need a tightly woven net or he will squeeze through the tiniest hole and escape.
"Pizzára halászunk?""We're fishing for pizza?"
- Vadászunk, vagy cápákra halászunk?Are we hunting game, or are we fishing for sharks?
A mexikói halászunk a "F. Kreuger"-es filmből kölcsönözte az alakját.Our mexican fisherman signed his television release form "F. Krueger".
A túlzott halászattal több millió, ha nem milliárd, állatot halászunk ki évente.So between overfishing and by-catch, we' re really removing millions if not billions, of animals from the ocean every year.
Ebben az esetben nem halászunk többet.ln that case, we'll do no fishing.
Miért halásztok ki halottakat a folyóból?Why are you fishing dead people out of the river?
- Nem kell halásznak állnod.- No need to become a fisherman.
-annak a halásznak a húga végig mosolygott rám.- that fish vendor's crazy sister kept smiling at me.
...36 órája halásznak, és egy átkozott tízcentest sem fogtak.... been fishing for 36 hours and haven't made a frickin' dime yet.
A Csendes-óceán trópusi részén négy tonhal-fajt halásznak.Four different species are fished in the tropical Pacific.
A Fidzsi-szigeteken, a Moturiki-sziget lakói épp vacsorára halásznak.In Fiji, the villagers of Moturiki Island are fishing for dinner.
Akkor halásszuk ki.Let's fish it out of there.
Ha már az emberek nem halásszák le és szennyezik be a tengereket, ilyen lenyűgöző változást fogunk látni.Has grown and grown and grown. with humans no longer fishing And polluting the sea,
Hívják a partiőrséget, halásszák ki.Let's get the coast guard and fish him out.
Sokkal jobb valami koszos New York-i étteremben kagylót enni, mint itt, a tenger mellett, ahol a szemed láttára halásszák ki.Better to eat shellfish from some dirty New York kitchen than right here by the sea where it's caught in front of your eyes.
És erre pont most halásszák ki Frank testét a Washington tóból, két golyóval a mellkasában.And now they just fished Frank's body out of lake Washington with two bullet holes to the chest.
- Mondjuk. Én halásztam ki a lányt.- Sort of, l fished her out.
A patakból halásztam ki egy-két napja.I fished it out of the creek a day or two ago.
Az a nő épp fényképezik. Rendszerint a Young Molly'sban van, szóval megvártam... és ezt halásztam elő...The woman taking that picture, she's a regular at Young Molly's, so I waited around, and I fished this...
Eddig két cigarettacsikket és egy cipőfűzőt halásztam ki belőle.So far, I've fished out two cigarette butts and a shoelace.
Fiam, már nem csak anyádnak lesz olyan nyaklánca, amit egy vécébol halásztam ki.Boy. Now your-- Your mother won't be the only one... ...wearinganecklace that I fished out of a toilet.
"A halász már öreg volt, kis csónakja egyedül halászott a tengeren...""He was an old man who fished alone in a skiff."
"Az öreg halász halászott, s egy aranyhalat kifogott...""A fisherman fished...
-Nem Manuel halászott ide.- No, Manuel, he fished you aboard.
Az apám és a nagyapám is itt halászott.My father and grandfather fished here.
Barátok voltunk kisfiú korunk óta, Nathan és én... ugyanabból a folyóból halásztunk, ugyanabban a kórusban énekeltünk.We been friends since we were boys, Nathan and I... fished in the same river, sang in the same choir.
Nem vadásztunk és halásztunk itt a nagy háború óta... Őseidet mindmáig tiszteletben tartottuk.We have not hunted or fished here since the great war... your ancestors have been honoured all these years.
Tehenet fejtünk, szénát báláztunk, halásztunk.We milked cows, baled hay, fished.
Az a Swann nevű nő, akit éjjel halásztak ki a tóból?That Swann woman they fished out of the lake last night?
Az a lány, akit ma reggel halásztak ki az óceánból? Az bizony.You're talking about that girl... they fished out of the ocean this morning?
Egy tárgyat halásztak ki a csillagközi űr óceánjából.An artifact has been fished out of the interstellar ocean.
Együtt vadásztak, halásztak.Hunted and fished with him.
Van egy hulla, amit a kikötőből halásztak ki, a kilences mólónál, két lövést kapott, és jobb felkarjában van egy vágás.The body you fished out of the harbor, pier nine, two gunshot wounds, right forearm was punctured.
Hát, értékelem a "zöld" szó szerinti értelmezését, de ez úgy néz ki, mintha egyenesen az iskola kukájából halásztad volna össze.Well, I appreciate your literal interpretation of "green," but it looks like you fished all this stuff right out of the school Dumpster.
16 éves fiatal, a parti őrség halászta ki, vitorlás baleset.16-year-old kid, fished her out of the sound, sailing accident.
A Scarborough halászta ki a vízből, megkínozták, de megszökött.He was fished from the water by the Scarborough, tortured, escaped.
A mentőcsapat halászta ki a Hudsonból.Rescue fished her out of the Hudson.
A parti őrség halászta ki a Long Beachnél a múlt héten!The cost guard fished him out the long beach harbour last week.
A parti őrség halászta ki a Santa Monica öbölnél.Coast guard fished her out of Santa Monica Bay.
- Ma reggel halásztuk ki a folyóból.I'm afraid we fished her body out of the river this morning.
A holttestét az East River-ből halásztuk ki.We fished his body out of the East River.
Két napja halásztuk ki a folyóból.We fished him out of the river two days ago.
Most halásztuk ki a vízből.We just fished her out of the water.
A Michigan-tóból halászták ki...They fished him out of Lake Michigan...
A folyóból halászták ki, de nem megfulladt.He was fished from the river, but he wasn't drowned.
A folyóból halászták ki.Divers fished him out of the river.
A jachtkikötőněl halászták ki.They fished him out of the 79th Street Basin.
A járőrök halászták ki a kukából, mielőtt elszállították.Some unis fished it out of the dumpster before the trash went out.
# És ha pirítóst sütsz, ne késsel halászd ki #♪ And if you make toast, you don't use ♪ ♪ A knife to fish it out
- Gyere, halászd ki! Szedd ki a kezed a...Go fish.
Cranc közlegény: halászd ki!- Private Crackhead, fish it out.
Megkértelek, hogy halászd ki légyszi a kis répadarabkákat.I asked you to please fish out all the little carrot squares. I did.
Menj és halászd ki.Go fish him out.
Megmutatta, hogy halásszak, hogy kössek meg egy damilt.He's showing me how to fish,how to tie a line.
Nem tudtam hogy hivjam-e, vagy halásszak, 17 00:00:42,542 -- 00:00:45,444 de, uh, azt hiszem láttam pár srácot az Emerson erdőben illegálisan vadásztak, és aggódom mert ismerek embereket, akik kempingezni járnak oda, és nem akarom, hogy bárki is megsérüljön.Well, I didn't know whether to call you or fish and game, but, uh, I think I saw some guys up at Emerson Woods hunting illegally, and I got worried because I know people like to go camping up there,
Gyerünk, halássz, gyerünk!Come on, fish, come on!
Ne, beugrom a kútba, majd este halássz ki onnan.No, l'll jump into the well, fish out my body later in the evening.
Csak azért jött le New Yorkból, hogy a zavarosban halásszon...He just coming in from New York so's he can fish around for some...
Nincs senki, aki halásszon vele.There's nobody to catch the fish.
Akkor halásszunk férfiakat!Then we shall be fishers of men.
Akkor halásszunk!Let's go fishing.
Az évszakokat, a vetés idejét mikor halásszunk, párosodjunk.Moods, seasons, the time to plant to fish, to mate.
Azt mondtam, halásszunk ki valami kisebbet...I said let's fish for somebody smaller..
Ja, csináljunk valamit, halásszunk.- let's go fishing
Had halásszanak.Then let's let them fish.
Megparancsolja a híveinek, hogy szántsák fel a földet és halásszanak a királyunk dicsőségére.You'll order your people to till their fields and fish their seas... for the greater glory of the King.
Ki kellett halásznom J.C.-t.Oh, I had to fish out J.C.
Le kell halásznom a leveleit a tetőről.Getting to fish the mail off the roof.
Már kétszer kellett kakit halásznom.I've already had to fish out two poops.
Ki kell halásznod őt.You're gonna have to fish her out.
Még akkor is ha ezért kakában kell halásznod egész nap, akár még évekig is.Even if it meant you had to fish crap out of a toilet all day and probably for years to come?
Magnusnak nem kell halásznia, mert van egy terve.Magnus doesn't have to fish, because he has a plan.
Valakinek pedig ki kellett halásznia az üstből, megtisztítani és kidobni egy sikátorban.And somebody had to fish him out of the vat and clean him up and dump him in an alley.
Hát, ahhoz ki kell halásznunk azt a halott oposszumot a medencéből.Well, if we're going for paradise, we're probably gonna want to fish that dead possum out of the pool.
A rengeteg halászó hajóval szerte a Csendes-óceánon, lehet, hogy már nem sokáig lehet ilyen felvételeket készíteni.With so many vessels now fishing throughout the Pacific, it may not be possible to film scenes like these for very much longer.
Ez egy cápariasztó. Egy tonhalra halászó hajónál, sok ezer véres tonhallal a vízben, az óceán tele van cápákkal, így ez nagyon hasznos lehet.This is a shark shield, and with a tuna-fishing boat, thousands of bloody tuna in the water, and a sea full of sharks, it could come in very handy.
Ha nem találják is túl vonzónak a hegymászók, egészségrekorderek és hétvégi motorosok, az akinek van kedve és ideje, hogy rászánjon néhány komótos órát, gyomos utcáin, kis halászó öbleiben, a helyi szokásokban és a lakók beszédében megtalálja a múltnak azt a zamatát,"Though there is little to attract the hillclimber, the healthseeker, the sportsman, or the weekending motorist, the contemplative may, if sufficiently attracted to spare it some leisurely hours, find in its cobbled streets and its little fishing harbour, in its several curious customs, and in the conversation of its local characters, some of that picturesque sense of the past so frequently lacking in towns and villages which have keep more abreast of the times."
Mikor megvettük a birtokot, gazdálkodó és halászó közösség volt.When we first bought property out here, it was a farm and fishing community.
Utas egy halászó szkúneren; tudod hogy ez balszerencsét jelent.He's a passenger on a fishing schooner, and you know that's bad luck.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

fölmegy
ascend, to go up
gondol
think something
gyullad
catch fire
gyűlik
gather
hajlít
bend
hál
sleep
halad
proceed
halaszt
postpone
hat
affect
hegeszt
weld

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'fish':

None found.
Learning languages?