Gyűlik (to gather) conjugation

Hungarian
52 examples
This verb can also have the following meanings: assemble, be piling up, to be accumulating

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
gyűlök
I gather
gyűlsz
you gather
gyűlik
he/she to gather
gyűlünk
we gather
gyűltök
you all gather
gyűlnek
they gather
Past indefinite tense
gyűltem
I gathered
gyűltél
you gathered
gyűlt
he/she gathered
gyűltünk
we gathered
gyűltetek
you all gathered
gyűltek
they gathered
Conditional present indefinite tense
gyűlnék
I would gather
gyűlnél
you would gather
gyűlne
he/she would gather
gyűlnénk
we would gather
gyűlnétek
you all would gather
gyűlnének
they would gather
Conditional past indefinite tense
gyűltem volna
I would have gathered
gyűltél volna
you would have gathered
gyűlt volna
he/she would have gathered
gyűltünk volna
we would have gathered
gyűltetek volna
you all would have gathered
gyűltek volna
they would have gathered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok gyűlni
I will gather
fogsz gyűlni
you will gather
fog gyűlni
he/she will gather
fogunk gyűlni
we will gather
fogtok gyűlni
you all will gather
fognak gyűlni
they will gather
Subjunctive present indefinite tense
gyűljek
(if/so that) I gather
gyűlj
(if/so that) you gather
gyűljön
(if/so that) he/she gather
gyűljünk
(if/so that) we gather
gyűljetek
(if/so that) you all gather
gyűljenek
(if/so that) they gather
Conjugated infinitives
gyűlnöm
I to gather
gyűlnöd
you to gather
gyűlnie
he/she to gather
gyűlnünk
we to gather
gyűlnötök
you all to gather
gyűlniük
they to gather

Examples of gyűlik

Example in HungarianTranslation in English
És akkor mogorva tömeg kezdett körém gyűlni.And then a crowd of sourpusses began to gather round.
Sok információ gyűlik össze egy-egy ilyen úton, és amit ők meséltek, az eléggé rosszul hangzik.They're in a position to gather information during their travels. What they've told me doesn't sound good.
- Ráérek a 10 órás híradóig. - Hallottam, itt gyűlünk.- I had a little time before my 10:00 broadcast, somebody said there was a gathering of my people.
Büszkén gyűlünk ma itt össze, hisz moindanivalója közelebb hozott minket egymáshoz.And now, we proud few gathere here as a people brought together by its message!
Darmstadt régi rendező-pályaudvarának területén gyűlünk össze.Everyone is gathering at the old marshalling yard at Darmstadt.
Kedves egybegyűltek, azért gyűlünk ma össze, egy, több, vagy kevesebb isten előtt hogy házasságban összeadjuk e párt.Dearly liked, we are gathered here before one or more gods, or fewer, to join this couple in pretty good matrimony.
Ma este a tűz köré gyűlünk, és felkészülünk a vadászatra. A hagyományos módon, ahogyan szerte a világon teszi ezt a férfiak. És az ismeretterjesztő csatornán is.Tonight, we will gather around the fire, and we will prepare for the hunt in a tradition that has been observed countless times by men of tribes from all over the world and on The Learning Channel.
Éjszakára a templomba gyűltök és ott alszotok.At nightfall, you will gather and sleep at the church.
"Mert ahol a dög, oda gyűlnek a keselyűk.""Wheresoever the body shall be, "there shall the eagles also be gathered."
- Szóval, itt gyűlnek össze a Varjak?- So, this is where the Ravens gather?
A Caribou (Rangifer tarandus) és a bivalynak (bison bison) két fajtája hatalmas csordákba gyűlnek össze.Caribou (Rangifer tarandus) and two species of buffalo (bison bison) gather in huge herds.
A dél-ázsiaiak a Sham Shui Po... körzetben gyűlnek és dolgoznak.Southern Asians gather and work at Sham Shui Po area.
A kígyók nagy számban gyűlnek össze, hogy elkapják az elárasztott fűben ívó halakat.The snakes gather in these huge numbers to hunt the fish which spawn in the submerged grass.
- Egy kis csoport gyűlt össze a bázis északi bejáratánál.- There's a small group gathered outside the North entrance into the base.
- Több ezer ember gyűlt össze a rendőrkordon mögött, és jelen pillanatban is imádkoznak érthető módon, mindenkit sokkoltak az események.- Thousand people gathered behind the police barricades. An impromptu vigil with prayers being made.... --understandably are rocked on their heels at this hour, to put it mildly.
16 ezer ember gyűlt össze, hogy szemtanúja legyen Ray Vudu Tatom, a szupersztár pályára lépésének.And 16,000 people have gathered together to witness the debut of superstar phenom Ray "Voodoo" Tatom.
1919-ben Indiában 10.000 ember gyűlt össze Amritsarban... a brit zsarnokság ellen tüntetni.In 1919 in India, 10,000 people gathered in Amritsar... to protest the tyranny of British rule.
34 nyugati nemzet gyűlt össze, hogy egy széles hatókörű kereskedelmi szerződést vázoljon fel, ami minden elképzelhető erőforrás és szolgáltatás privatizációjának alapjait fektetné le, és ez ellen emberek ezrei százféle polgári szervezetekből csatlakoztak a tiltakozáshoz.As 34 nations of the western hemisphere gathered to draft a far reaching trade agreement one that would lay the groundwork to privatize every resource and service imaginable thousands of people from hundreds of grassroots organizations joined to oppose it.
" azért gyűltünk ma itt össze Isten színe előtt eme társaságban,"we are gathered here in the sight of God and in the face of this company...
"...azért gyűltünk itt össze Isten előtt..."...we are gathered together here in the sight of God...
"Azért gyűltünk ma itt össze," Bla bla bla."We are gathered here today," blah blah blah.
"Azért gyűltünk ma itt őssze, hogy szembenézzünk az élettel"We r gathered here today to get through this thing called life
"Azért gyűltünk ma össze, hogy tanúi legyünk, amint e pár házasságot köt.""We're gathered here today to join these two in holy matrimony."
Azonos szándékkal gyűltetek itt össze, férfiak, nők és gyermekek.You are gathered here together men, women and children, united in purpos e.
Miért gyűltetek össze és mit csináltok?Why are you gathered here and doing what!
És azért gyűltetek itt össze, hogy lerójátok tiszteleteteket.And now you've gathered to pay your respects."
- A keresztények az Agórára gyűltek!Christians have gathered in the Agora.
- Azért, polgármester úr, mert ebben a teremben gyűltek össze mindazon emberek, akik elkövethették a bűncselekményt.Because, mr. Mayor, Here in this very room are gathered the only people Who could have committed this crime--
- Emberek ezrei gyűltek ma össze, hogy kiderüljön, vajon ez a nagyfogú állat meglátja-e saját árnyékát.- Thousands gathered today to see if the tiny buck-toothed creature would spot his own shadow.
- Felségek, megkérném önöket, hogy helyezzék kezüket a Szent Bibliára és esküdjenek Isten... és ezen hercegek és lordok előtt, kik itt gyűltek össze, hogy igazak, erényesek és szeretetteljesek lesznek egymáshoz.Majesties, may I ask you each to place a hand upon the Holy Bible and swear before God and these princes and lords here gathered that you will be true, virtuous, and loving to each other.
...ahol emberek százai gyűltek össze válaszul egy névtelenül nyilvánosságra hozott videóra, ami gyilkossággal és emberrablással vádolja az orosz konzulátus egy tagját....where hundreds of people have gathered in response to a video posted anonymously online, accusing a Russian consular official of murder and possible kidnapping.
Arrah, Arrah, gyűlj körém, E hős légiója nélkül mit sem ér, de ha megszorozza N-t a He számával, a szobában megtalálja a Lény-eget""Arrah, Arrah, and gather round, "the work of this hero is legion-bound. "He multiplies N by the number of He, and in this room the thing you'll see."
A flotta gyűljön össze az olvasztótégelynél!The fleet will gather at the Crucible!
Chyun Cheung, gyűljön össze mindenki, van rá orvosság.Chyun Cheung, gather everyone, we will have a way.
Előzőleg: Mindenki gyűljön körém, kérem.Everyone, please, gather round.
Emberek, van egy bejelenteni valóm, kérek mindenkit, hogy gyűljön körém.Everyone, I have a little announcement, so if you could gather around, please.
Gyerünk, mindenki gyűljön a szökőkút köré.Come on, everyone, let's gather around the fountain.
- Charlie hív minket, hogy gyűljünk össze - az épület nyugati oldalán, a konyhában.Charlie's gathering everyone in the kitchen on the west side of the building.
Csak gyűljünk össze.Just gather.
Emberek, gyűljünk össze, kérem.People, gather, please.
Ezt a "gyűljünk össze, nézzük meg halott szerettünket! "Perverz!The whole thing of "let's gather and look at this plastic dead version of our loved one." It's really twisted.
Gyerünk, gyűljünk körbe.Come on, gather round.
"Hölgyeim és Uraim, család és barátok, kérlek titeket, gyűljetek körém!"Ladies and gentlemen, family and friends," can you gather round please? Family and friends.
"Szerencsés Silver Shamrock maszk tulajdonosok, gyűljetek a tévé köré."All you lucky kids with Silver Shamrock masks, gather 'round your TVset.
"Ti gyerekek, akik Silver Shamrock maszk szerencsés tulajdonosai vagytok, gyűljetek a TV köré."All you lucky kids with Silver Shamrock masks, gather 'round your TV set.
- Uraim, gyűljetek körém.- Men, gather 'round.
A többi ide hozzám, gyűljetek körém.Rest of you come with me. Come on, gather round.
- Rendben, gyűljenek körém!All right, gather round.
A barlang puszta mérete lehetővé teszi hogy néhány állatfaj egyedei hatalmas mennyiségben gyűljenek itt össze.The sheer size of Deer Cave allows some animals to gather there in huge numbers.
A berendezés sugárzó részecskék millióit bocsátja ki, amiket genetikusan arra programoztak, hogy lépjenek be a szervezetünkbe és gyűljenek össze a tüdő mögött.Look, the device emits millions of irradiated particles that have been genetically programed to enter into our systems and gather behind the lungs.
Akkor a többiek gyűljenek körém!All right, then, the rest of you gather around.
Akkor hát, gyűljenek mindnyájan körém.Now, then, gather 'round, everyone.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

gyónik
confess
gyűlöl
hate

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

finanszíroz
finance
főzet
order something to be cooked/made/prepared
gubancol
do
gyomlál
weed
gyökerezik
root
gyűjt
collect
gyűlöl
hate
haldoklik
be dying
halványít
cause to fade
hány
vomit

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'gather':

None found.
Learning languages?