Garantál (to guarantee) conjugation

Hungarian
99 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
garantálok
I guarantee
garantálsz
you guarantee
garantál
he/she to guarantee
garantálunk
we guarantee
garantáltok
you all guarantee
garantálnak
they guarantee
Present definite tense
garantálom
I guarantee
garantálod
you guarantee
garantálja
he/she guarantees
garantáljuk
we guarantee
garantáljátok
you all guarantee
garantálják
they guarantee
Past indefinite tense
garantáltam
I guaranteed
garantáltál
you guaranteed
garantált
he/she guaranteed
garantáltunk
we guaranteed
garantáltatok
you all guaranteed
garantáltak
they guaranteed
Past definite tense
garantáltam
I guaranteed
garantáltad
you guaranteed
garantálta
he/she guaranteed
garantáltuk
we guaranteed
garantáltátok
you all guaranteed
garantálták
they guaranteed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
garantálnék
I would guarantee
garantálnál
you would guarantee
garantálna
he/she would guarantee
garantálnánk
we would guarantee
garantálnátok
you all would guarantee
garantálnának
they would guarantee
Conditional present definite tense
garantálnám
I would guarantee
garantálnád
you would guarantee
garantálná
he/she would guarantee
garantálnánk
we would guarantee
garantálnátok
you all would guarantee
garantálnák
they would guarantee
Conditional past indefinite tense
garantáltam volna
I would have guaranteed
garantáltál volna
you would have guaranteed
garantált volna
he/she would have guaranteed
garantáltunk volna
we would have guaranteed
garantáltatok volna
you all would have guaranteed
garantáltak volna
they would have guaranteed
Conditional past definite tense
garantáltam volna
I would have guaranteed
garantáltad volna
you would have guaranteed
garantálta volna
he/she would have guaranteed
garantáltuk volna
we would have guaranteed
garantáltátok volna
you all would have guaranteed
garantálták volna
they would have guaranteed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok garantálni
I will guarantee
fogsz garantálni
you will guarantee
fog garantálni
he/she will guarantee
fogunk garantálni
we will guarantee
fogtok garantálni
you all will guarantee
fognak garantálni
they will guarantee
Future definite tense
fogom garantálni
I will guarantee
fogod garantálni
you will guarantee
fogja garantálni
he/she will guarantee
fogjuk garantálni
we will guarantee
fogjátok garantálni
you all will guarantee
fogják garantálni
they will guarantee
Subjunctive present definite tense
garantáljam
(if/so that) I guarantee
garantáld
(if/so that) you guarantee
garantálja
(if/so that) he/she guarantee
garantáljuk
(if/so that) we guarantee
garantáljátok
(if/so that) you all guarantee
garantálják
(if/so that) they guarantee
Subjunctive present indefinite tense
garantáljak
(if/so that) I guarantee
garantálj
(if/so that) you guarantee
garantáljon
(if/so that) he/she guarantee
garantáljunk
(if/so that) we guarantee
garantáljatok
(if/so that) you all guarantee
garantáljanak
(if/so that) they guarantee
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
garantálnom
I to guarantee
garantálnod
you to guarantee
garantálnia
he/she to guarantee
garantálnunk
we to guarantee
garantálnotok
you all to guarantee
garantálniuk
they to guarantee

Examples of garantál

Example in HungarianTranslation in English
A görög katonai junta nemhogy nem szándékozik garantálni a demokrácia helyreállítást az országukban, azon dolgozik, hogy hasonló diktatúrákat hozzon létre más európai országokban is.Not only did the Greek military junta not intend to guarantee restoration of democratic freedom in its own country, it is also working to establish similar dictatorships in other European countries.
Attól tartok, ezt nem tudjuk garantálni, nagykövet asszony.I'm afraid we have no way to guarantee daily communications, Madam Ambassador.
Biztos, hogy tudod garantálni a középsúlyú címet ezeknek a bunkóknak?You sure you want to guarantee a title shot to one of these bums? I promised.
Csak így tudom garantálni, hogy ez ne történhessen meg újból.It's the only way I can see to guarantee that you won't do this again.
Cserébe, feltéve, hogy én leszek Szaddám helyett az elnök, garantálni tudom a jövőben az olaj szállítmányokat.In return, and upon my succession to Saddam as President, I will be able to guarantee future oil supplies.
- De nem garantálok semmit.I'll meet with him. But there's no guarantee.
- Legalább ötöt garantálok!- I can guarantee at least five.
- Nem, nagyon udvariasan elmagyarázom neki, hogy garantálok neki legalább egy orgazmust.No. I very tenderly explain to them that I will guarantee them at least one orgasm.
A lényeg az, hogy garantálok neked 8 nullát.The point is, I'll guarantee that you do eight figures.
Az ágyatok fölé akasztod, és hét évnyi szenvedélyt garantálok.- Oh. You hang it above your bed, and I guarantee you seven years of passion.
És ha megnyeri azokat a meccseket, akkor garantálsz egy visszavágót.If he wins those fights, you guarantee a rematch for the title.
Szóval azt állítják, hogy képes vagyok semlegesíteni egy receptre kapható gyógyszer hatását, ami egy férfinak, életkorától és egészségi állapotától függetlenül, hosszan tartó erekciót garantál?They are saying that a prescription medication that is supposed to guarantee a strong and sustained erection in all men despite their age or their health is rendered ineffective by me?
A többiek felmondással fenyegetőztek ha nem garantálunk biztonságot.The others threatened to quit if I couldn't guarantee their safety.
Bármely világot felderíthetjük, amíg hozzáférést garantálunk ahhoz, amit találunk.We can explore any world... provided we guarantee access to whatever we find.
Ha kilónként 10 centet garantálunk neki, és a magot odaadjuk neki, akkor babot fog termelni.If we can guarantee him 5 cents a pound... and make him a seed loan, he'll plant beans.
Mi soha nem garantálunk semmit.We can never make any guarantees.
Nos, mi nem garantálunk örök életet, csak több életerőt, míg hozzánk jár.Well, we don't guarantee everlasting life... just more vitality while you're here.
- Nagyobb? Mit garantálnak?- Bigger what, guaranteed?
- Titoktartást garantálnak nekik.Clients are guaranteed secrecy.
10 ezer a tenyésztési illeték, amit garantálnak.10K a pop in stud fees, guaranteed.
A legtöbb civilizált országnak van egy nemzeti tébérendszere, melyben tulajdonképpen mindenkinek ellátást garantálnak. Az Egyesült Államok feltűnően hiányzik közülük.Most civilized countries do have a national program of health care guaranteeing health care for pretty much everybody.
A szerződésben garantálnak legalább egy elfogadható párt, akivel egy tag több randevút is eltölthet három hónap alatt.Um, your contract guarantees an acceptable match... with whom a member completes multiple dates within a three-month period.
"És garantálom önnek, hogy vissza fog térni.""And, I absolutely guarantee you'll come back."
,garantálom a bajnoki címet" Legyen ez benne."guaranteed title shot" in the contract.
- ...garantálom.- ...guaranteed.
- A kaja sokkal jobb lesz, mint a repülőn volt, garantálom.- The food's gonna be a lot better here than on the plane, I guarantee.
- A tőzsdefelügyelet felhívta Sidwellt, és garantálom, hogy Logan Sanderst is felhívták, vagyis Harvey nem használhatja a részvényeket, újra én vezetek.The SEC called Sidwell, and I guarantee you they also called Logan Sanders, which means Harvey can't use those shares, and I'm in the driver's seat.
Adok 300 dolcsit, ha ezt garantálod.I'll give you 300 bucks if you can guarantee that.
Az új nagyágyúdnak van jövője, addig amíg garantálod, hogy Henry együttműködik, és tudja, kik a barátai.I think your young gun's got a future, as long as you guarantee Henry will play ball and know who his friends are.
Azt is garantálod, hogy te nem halsz meg?Will you also guarantee that you won't die?
Csak akkor megyek vissza, Ha személyesen garantálod, Hogy nem lesz baj.l'm only going back there on your personal guarantee that he isn't around anymore.
Csak akkor teszem meg, ha garantálodI'll only do it if I have your guarantee you'll drop the charges against Kalinda and Diane.
"A bátorság a legfőbb emberi erény, mert ez garantálja a többit.""Courage is the first of human qualities "because it is the quality which guarantees the others."
- Egy olyan kiegészítést, ami garantálja, hogy a Pryzen befejezi a gyógyszer fejlesztését.I need you to draft a provision that guarantees Pryzen will finish developing that drug.
- Van egy tervem, ami garantálja, hogy az Omega-Khí nyeri a meccset.I've got a plan that guarantees the Omega Chis win the game.
-ben, amely garantálja, hogy egy férfi versenyzőnk célba talál....the show that guarantees that one of our manly contestants can't miss.
A 2000 méteres magasság garantálja, hogy ez a legtutibb áru a piacon.2000 meters above sea level... guarantees us the best product available.
- Mikor megtudtuk a fenyegetést, mindent megtettünk, hogy garantáljuk Katrona épségét.Well, when we heard about the death threat we took every precaution to guarantee Katrona's safety.
- Mondj valamit a rendőrgyilkosságról, és garantáljuk, hogy Halpern eltűnik a süllyesztőben.- What is it y'all want? - You give us something that gets us our cop killers... I guarantee ya Halpern goes down in the polls.
- Sajnálom, garantáljuk ügyfeleink privát szféráját.I'm sorry. We guarantee our clients' privacy. Ah.
A Canyon Völgyben garantáljuk a fogyást, műtét nélkül...Here at Canyon Valley, we guarantee weight loss with no surgery...
A minőséget és az árat garantáljuk öt évre.We guarantee quality and price for five years.
És garantáljátok is, hogy nem fog megtörténni az éjszaka folyamán sem?Can you guarantee that it won't happen At any time during the night?
"Egy órán belül garantálják"."One-hour photo, guaranteed."
- A csomagunkat sem garantálják.- You can't guarantee our luggage!
- Csak a keresését garantálják.-lt's the pursuit that's guaranteed.
- Mert akkor még nem tudtam, és az ilyen címek garantálják a tömeges pánikot.- Because we didn't know at that time, and headlines like this would have guaranteed a mass panic.
- Nem fizetnék 7500 dollárt egy olyan kereskedelmi jogért, ahol nem garantálják az autók szállítását.I wouldn't put $ 7,500 down on a car dealership without a guaranteed supply of cars.
- New York, időn túl. Fogadhat, beleköthet, amit csak akar, mert garantáltam.You can parlay it tease it do whatever you want 'cause it's guaranteed.
Amíg nem garantáltam neki, hogy el fogod végezni a munkát!Until I guaranteed that you would finish the job!
De sajnos ha még meg is töltöd a helyet, nem lesz elég, hogy meghaladja a 200.000 letöltést, amit az én zöldfülűmnek garantáltam.However, sadly for you, even if you pack the place, it won't be enough to top the 200,000 downloads that I've guaranteed my newbie.
Elutasítottam más FBI forrásokat, és garantáltam, hogy önerőnkből vadásszuk le őket.I turned down FBI resources and guaranteed that we could take them down on our own.
Hoztam pár drága sört, chipset, ami garantáltam extrém!And I've got some fancy beer... and some chips that are guaranteed to be extreme!
Egy nagy sztárt garantáltál nekik.You guaranteed them a huge star.
"A Föld azon szegletén élünk, ahol garantált a nyugodt élet.We live in the one place on earth guaranteed a quiet life.
"A biztonság nem garantált." És eddig még csak egyszer csinálta."Safety's not guaranteed." And he's only done this once before.
"A biztonság nem garantált.""Safety not guaranteed."
- ...garantált százalékkal.! - .. guaranteed against a percentage.
- A hatóköre nem garantált.- Its range cannot be guaranteed.
A felejtés órái garantáltak.Hours of oblivion guaranteed.
Tartós fegyverszünetben éltünk, és a szövetségeseink biztonságot garantáltak.We lived under a permanent truce, and our allies guaranteed our safety.
Te garantáltad, hogy sima ügy lesz.You guaranteed me a no-hassle transition.
És azzal a hívással garantáltad, hogy Foreman elmenjen innen.And because of that call, you bacally guaranteedforeman's out of here.
- Cristu garantálta, hogy tovább megy.- Cristu guaranteed it's leaving the city.
- Viszont a Miniszterelnök garantálta, hogy diplomáciai ügyben nem lép a 13. emeletre, ezért bármi is történik odabent, bármi is alakul rosszul a történelem nem fogja az ő hibájának elkönyvelni.Then again the Prime Minister has guaranteed that diplomatically, he can't enter Floor 13, so whatever happens in there, whatever goes wrong... history will say that it wasn't his fault.
A boltos garantálta, hogy azok a gyógypapírok forgácsmentesek.Man guaranteed me those therapeutic papers wouldn't have any splinters in them.
A borravaló pedig garantálta, hogy a pincér emlékezni fog.The big tip guaranteed that the waiter would remember to give it to us.
A kisöcsém garantálta.My little brother guaranteed it.
- Mindig is garantáltuk a védelmüket.- We've always guaranteed their protection.
Már majdnem garantáltuk az ítéletet.We're all but guaranteed a conviction.
Szamár-agyú férfiak karikatúrája garantáltátok nekem, hogy Miszgát lesz a királynő.Donkey-brained caricatures of men, you guaranteed me that Misgath would be chosen queen. Who is she?
Az orvosok garantálták, hogy a kezelés kirázza belőle a buzit.The doctors guaranteed the treatment would fry the fairy clean out of him.
Csúcsmodellek, gáz meghajtású ez, elektromos az, és garantálták, hogy 46 centis hóval is simán elbánnak.Top-of-the-line, gas-powered this, electric that, guaranteed to move 18 inches of snow, without breaking a sweat.
De hát a biztonságukat garantálták.But their security was guaranteed.
Állandó fegyverszünetben éltünk, és a barátaink garantálták a biztonságunkat.We lived under a permanent truce, and our allies guaranteed our safety.
És maguk garantálták, hogy ha visszavonulnak, az megszünteti a fenyegetést.And you guaranteed that if they stood down, you would eliminate the threat.
Az garantálna magának egy helyet a bunkerben.That would guarantee you a place in the shelter.
És ha orvos lennék, garantálnám, hogy az agyi működésüket is 110%-kal megnöveli.And if I were a doctor, I would guarantee you that it would also boost their brain power 110%.
Bár egy fiú garantálná nekünk a helyet a mennyországban.As if a son would guarantee us a place in the heaven.
Egy ilyen monetáris reform törvény garantálná, hogy a forgalomban lévő pénzmennyiség nagyon stabil maradna, infláció vagy defláció nélkül.Such a Monetary Reform Act would guarantee that the amount of money in circulation would stay very stable, causing neither inflation nor deflation.
Ennek tudatában, ha az esküdtek valaki mástól hallanák a dolgokat, azzal olyan látásmódot érnénk el, ami garantálná a győzelmet.That being said, if thejury heard from someone that wasn't me... it might refocus them in a way that would guarantee victory.
Ez garantálná a megérdemelt kinevezését.This would guarantee you the promotion you deserved.
Ziff is tanár akar lenni, és ez a műalkotás garantálná neki.Ziff is up for tenure, which this artifact would guarantee him.
A pozícióm elsődleges célja az, hogy garantáljam az egyetemi autonómia jogát.Academic tenure is primarily intended to guarantee the right of academic freedom.
Arra kérsz, hogy garantáljam Mr. Sweeney körül nem lesz dráma?You're asking me to guarantee no more drama from Mr. Sweeney?
Azt akarja, hogy garantáljam, hogy nem teszek olyat, amit amúgy sem tennék meg.You want me to guarantee that I won't do something that I would never do.
Azért jöttem ide, hogy a családod biztonságát garantáljam.I came to guarantee your family's safety.
Elvárja, hogy garantáljam a címlapot?You want me to guarantee you the front page?
AZt akarom, garantáld, hogy nem halok meg.I want you to guarantee me I won't die.
Akkor garantáld nekik ezt.Then guarantee it.
Angelus megölése az egyetlen módja annak hogy garantáld a családod biztonságát.Killing Angelus now is the only way to guarantee our family's safety.
Azért fizettünk, hogy garantáld az apád támogatását.We paid you to guarantee your father's support.
De lehet, hogy csak akkor veszi észre, mikor már túl késő. Ha tudnál valamit tenni, hogy garantáld a biztonságát, hogy megvédd,If you could do something to guarantee her safety, to protect her, would you?
- Heti 36 órát garantáljon.- I need a guarantee of 36 hours a week.
Nem kell garantálnod.You don't have to guarantee me.
Ennek előfeltételeként garantálnunk kell a fizikai biztonságukat.As a prerequisite, we must be able to guarantee their physical security.
Meg kell értenie, hogy garantálnunk kell az örökbefogadó szülők felé, hogy a természetes édesanya nem fog... Ezer font?You will understand we have to guarantee to adopting parents that a natural mother will not... £1,000.
Értem önöket, uraim és még ezen az éjjelen kilőjük, de még előtte garantálnunk kell a biztonságot.I understand, gentlemen. We will go tonight, But we must be able to guarantee security.
Ezt garantálniuk kell nekem.I need you to guarantee it.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

felmos
mop
fényképez
photograph
fojt
choke
formatál
format
fúj
blow
fűt
heat
gányol
mess up
garantíroz
guarantee
gratulál
congratulate
gyarmatosít
colonise

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'guarantee':

None found.
Learning languages?