Felkínál (to offer) conjugation

Hungarian
81 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
felkínálok
I offer
felkínálsz
you offer
felkínál
he/she to offer
felkínálunk
we offer
felkínáltok
you all offer
felkínálnak
they offer
Present definite tense
felkínálom
I offer
felkínálod
you offer
felkínálja
he/she offers
felkínáljuk
we offer
felkínáljátok
you all offer
felkínálják
they offer
Past indefinite tense
felkínáltam
I offered
felkínáltál
you offered
felkínált
he/she offered
felkínáltunk
we offered
felkínáltatok
you all offered
felkínáltak
they offered
Past definite tense
felkínáltam
I offered
felkínáltad
you offered
felkínálta
he/she offered
felkínáltuk
we offered
felkínáltátok
you all offered
felkínálták
they offered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
felkínálnék
I would offer
felkínálnál
you would offer
felkínálna
he/she would offer
felkínálnánk
we would offer
felkínálnátok
you all would offer
felkínálnának
they would offer
Conditional present definite tense
felkínálnám
I would offer
felkínálnád
you would offer
felkínálná
he/she would offer
felkínálnánk
we would offer
felkínálnátok
you all would offer
felkínálnák
they would offer
Conditional past indefinite tense
felkínáltam volna
I would have offered
felkínáltál volna
you would have offered
felkínált volna
he/she would have offered
felkínáltunk volna
we would have offered
felkínáltatok volna
you all would have offered
felkínáltak volna
they would have offered
Conditional past definite tense
felkínáltam volna
I would have offered
felkínáltad volna
you would have offered
felkínálta volna
he/she would have offered
felkínáltuk volna
we would have offered
felkínáltátok volna
you all would have offered
felkínálták volna
they would have offered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok felkínálni
I will offer
fogsz felkínálni
you will offer
fog felkínálni
he/she will offer
fogunk felkínálni
we will offer
fogtok felkínálni
you all will offer
fognak felkínálni
they will offer
Future definite tense
fogom felkínálni
I will offer
fogod felkínálni
you will offer
fogja felkínálni
he/she will offer
fogjuk felkínálni
we will offer
fogjátok felkínálni
you all will offer
fogják felkínálni
they will offer
Subjunctive present definite tense
felkínáljam
(if/so that) I offer
felkínáld
(if/so that) you offer
felkínálja
(if/so that) he/she offer
felkínáljuk
(if/so that) we offer
felkínáljátok
(if/so that) you all offer
felkínálják
(if/so that) they offer
Subjunctive present indefinite tense
felkínáljak
(if/so that) I offer
felkínálj
(if/so that) you offer
felkínáljon
(if/so that) he/she offer
felkínáljunk
(if/so that) we offer
felkínáljatok
(if/so that) you all offer
felkínáljanak
(if/so that) they offer
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
felkínálnom
I to offer
felkínálnod
you to offer
felkínálnia
he/she to offer
felkínálnunk
we to offer
felkínálnotok
you all to offer
felkínálniuk
they to offer

Examples of felkínál

Example in HungarianTranslation in English
A területeit illetően. Ennél fontosabb, Készen áll felkínálni 5000 hold földet,More importantly, he is prepared to offer 5000 acres of good land, for farming, in peace.
Ha Gallian elbitorol mindent, miféle jövőt tudsz felkínálni a feleségednek?When the kingdom falls to Gallian... what future will you be able to offer your wife?
Mit tudsz felkínálni cserébe?What do you have to offer?
Nem. Lássuk előbb, hogy mit tud felkínálni!No, Let us see what you have to offer first,
Sajnos Adamnek nem volt joga felkínálni a volt munkahelyét.Unfortunately, Adam was not authorized to offer you your job back.
"Ezért felkínálok egy szobát az erdei házamban.So to this end, I'm offering a room for rent in my stately woodland home.
- Mi van, ha felkínálok a tulajnak pénzt?- What if I offer her some money?
Azt gondoltam, ha ez az, amit Kiku-hime nagyon akar, akkor igyekszem beszélni Ichijo úrral, annak reményben, hogy az ügyet meg lehet oldani, felkínálok neki egy megoldást a problémára.I thought that, if this is what Kiku- hime really wants, then l'd offer to talk to Sir Ichijo, in hopes that the matter might be resolved ...by offering him a solution to his problem.
Aztán gyapjút festek velük és szövök egy szép pokrócot, amit felkínálok Istennek.Then I'll dye some wool with them and weave a beautiful rug... to give away as an offering to God.
Nos, evidens, hogy ez a maga döntése, de én felkínálok egy kiutat.Well, obviously that's your choice, but I'm offering you a way out.
Ha be akarok csábítani egy fiatal nőt a kocsimba... felkínálsz neki egy próbautat.If I want to coax a young woman into my car... offer her a test drive.
-Egyetlen dolog amire gondolok, hogy az élet majd felkínál vadabb örömöket annál mint amit ismerek.It's dreadful. The only thing I think about is whether life has wilder pleasures to offer than those I already know.
A cél az volt, hogy birtokába vegyen mindent, amit a világ felkínál neki szagok terén.The goal was to possess... everything the world had to offer in the way of odors.
Úgy döntött, hogy felkínál 1 millió dollárt annak a hajléktalannak, hogy írja alá, hogy ő Welles és mondjon le az örökségéről.So she decided to offer the homeless man a million bucks to sign paperwork saying that he was Welles and forfeiting his inheritance.
Amit helyette felkínálunk Önöknek, az egy felnőtteknek szóló különlegesség!What we are offering you here at this children's charity event.. ..is an adults-only, one night special.
Ha jól dolgozik, felkínálunk egy elfogadható árat.If you work well, the price I offer you is reasonable
Himmler belügyminiszter úrral felkínálunk egy másik lehetőséget.Reichsminister Himmler and I offer you
Nézze, én nem tudok arról, mi van a hajóbérleti szakmában, Mr. Croker, de a kocsmabizniszben ha elfogy a keserű, akkor mi általában felkínálunk a vevőnek egy sört.Look, I don't know about the boat hire business, Mr. Croker, but in the pub trade, when the bitter's gone off, we generally offer the customer a lager.
Érdemeit elismerjük és felkínálunk egy méltóságteljes kilépést:Because of your record... we offer you a more dignified exit:
Ha felkínálnak egy ajándékot, akkor vegyük el azt.If they offer anything it'll be a gift, and we will take that gift.
Ha felkínálnak nekünk egy helyet egy rakétán, nem kérdezzük, hogy hol az ülésünk, csak felszállunk.When someone offers you a seat on the rocket, you don't ask where the seat is. You just get on the rocket.
Plusz ez veri azt a langyos fürdőt, amit felkínálnak a lakóházban.Plus it beats the tepid bath they got on offer back at the rooming house.
- Ha felkínálom.- If I offered it.
Csak felkínálom a szolgáltatásaimat.Just offering my services.
Csak gondoltam, benézek, felkínálom a segítséget, amit tudok, és elmondom magának, hogy megértem.I just thought I'd come by, offer any help I can and tell you that I understand.
Elhuny apám helyett szerényen felkínálom köszönetem.In place of my late father I humbly offer thanks.
Ezért, kedvesen ... felkínálom ezt a munkát.And therefore, I was asked ... this job to offer.
Ha felkínálod nekik, bármit megtesznek, amit csak akarsz.You offer them that, they'll do anything you want.
Nem kellett volna felkínálod azt a dolgot az apádról.You didn't have to offer up that stuff about your dad.
Te felkínálod magad?Are you "offering" yourself to me?
Te meg most felkínálod a halált, de én nem fogadom el tőled.You're offering me a grave, but I won't accept it from you.
A következőn pedig felbukkan pár fazon a küszöbödön és felkínálja számodra a végső döntést.The next thing you know, some man shows up on your doorstep and offers you the ultimate decision.
Az Atya felkínálja a bocsánatát mindenkinek, aki hajlandó elfogadni.The Father offers forgiveness to anyone willing to accept it.
Isten felkínálja a fiát, És Jézus veszi fel a kupát.God offers his son, and Jesus takes up the cup.
Soha nem fogod megérteni, Ivy. De egyet ígérj meg, ha felkínálja egy részét, ne utasítsd el!You'll never understand, Ivy, but just promise me this - if she offers you a handful, don't refuse it.
Több ezer mérföldnyi keresés után végül a Kék Mélység felkínálja adományát.After thousands of miles of searching, at last the Deep Blue offers its bounty.
De ha most elfutunk, felkínáljuk a lelkünket és a gyermekeink lelkét a legsötétebb gonosznak.But to run now, we offer our souls and the souls of our children to a terrible darkness.
Nagyon értékes emlék, de a szükség törvényt bont, és azt gondoltuk, hogy felkínáljuk önnek.It's a precious memento, but need knows no law, and we thought we would offer it to you.
Épp csak átszúrjuk a bőrt és felkínáljuk egymásnak megízlelni.We just pierce the skin and offer each other a taste.
A belgrádi bandák felkínálják nekünk új stílusaikat.Belgrade mods offered us their new style.
A kabócáknak nincs védelmük, látszólagosan felkínálják magukat a támadóiknak.The cicadas have no defenses and virtually offer themselves to their attackers.
A semmi közepén találtak ránk, hogy csendesen felkínálják árujukat.They found us in the middle of nowhere to quietly offer us their goods.
Ahogy ott fekszenek a kéj rothadó ágyán, és felkínálják a romlandó húsukat,When you offer up your perishable flesh, when an opening in the flesh is promised,
Háromszor választottak képviselőnek, és most felkínálják a világ második legfontosabb állását.I'm a three-term congressman being offered the second most powerful job in the world. Sorry.
Már felkínáltam a védettséget az Ilaria-tól.I already offered you immunity from Ilaria.
Nem fogod megízlelni a boldogságot, amit felkínáltam?So you won't taste the happiness I offered you.
Örülök, hogy a Hivatal végre komolyan veszi a Listát, amit felkínáltam.I'm glad the Bureau finally decided to take the list I offered seriously.
- Gondoltam, kihagyom a fürdést, és elfogadom azt a masszázst, amit felkínáltál.No, I thought I'd skip the bath and take you up on that massage you offered.
Egyszer felkínáltál nekem kívánságot.You offered me a wish once before.
"A felkínált frissítőket elfogadtam."I was offered refreshments which I accepted.
1 millió dollár Vince-től ugyanazért a szalagért, amit nekem is felkínált.A million dollars from Vince. A million dollars for the same tape he offered to me.
A Tanács elfogadja a felkínált békét.The Council will embrace peace if offered.
A fentiek alapján nem ok nélkül remélhetem, hogy jelen jóindulatú közeledésem méltánylásra talál, és nem fogja visszautasítani a felkínált olajágat.I flatter myself that my overtures of goodwill are highly commendable, and will not lead you to reject the offered olive branch.
A székház felkínált nekem egy előléptetést. Azt akarják, hogy Londonba menjek. Ez jobb pozíciót jelent, magasabb fizetés, nagy házat... de persze főleg munka.The head office has offered me a promotion they want me to shift to London... lt means a better position, higher salary, big house basically the works...
Amit felkínáltunk, még áll.what we've offered you still stands.
Az előző seggfejé, akinek felkínáltunk 12.000 eurót.-Who? To the last dumb ass we offered 12,000 Euros.
Charlie, felkínáltak nekem egy állást.Charlie, I've been offered a-a job.
Nos, felkínáltak nekem egy teljes ösztöndíjat, ha szeretnék visszamenni a következő félévre.Well, they offered me a full scholarship... if I wanted to go back next semester.
A Trópusi Gyógyászat iskolájában Marcella anya felkínálta nekem a lehetőséget, hogy alázatot mutassak...At the School of Tropical Medicine... Mother Marcella offered me the chance to show true humility...
A nő felkínálta magát, én meg bolond módon, engedelmeskedtem.The woman offered herself, and foolishly, I obliged.
Angelina felkínálta, hogy megtanít nekem néhány titkot ma.Angelina's offered to teach me some secrets today.
Azután...felkínálta magát nekem.Then... she offered herself to me.
Azóta, hogy Metellus felkínálta, hogy Cossiniusék alárendeltje lehetsz.From the moment Metellus offered command under Cossinius and Furius.
Ahogy a Kék embert felkínáltuk, úgy a hitetleneket is.And just as the blue man was offered upon to Him... - so shall be the unbelievers!
De mi már felkínáltuk neki a szerepet.But we've already offered him the part.
Az alkut felkínálták. Az ügyvéd nemet mondott.The deal was offered.
Aztán jöttek a katolikus misszionáriusok, felkínálták a katolikusok megemlékezését.After Catholic missionaries came, they offered to hold Catholic ceremonies for the dead.
Ez az idős úr és a fia felkínálták szép kilátású szobáikat a mieink helyett.This old gentleman and his son offered us their rooms with a view for ours... which have no view.
Ha a zsaruk rájuk mennének Chet-tel, felkínálná a fejemet egy tálon.If the cops come after her and Chet, she would offer my head up on a platter.
Azért jöttem, hogy felkínáljam a felmondásomat, a kancellári posztomból.I come to offer my resignation from my post as Chancellor.
Azért jöttem, hogy felkínáljam a segítségünket.I have come to offer our assistance.
Engedjétek meg, hogy felkínáljam a profil legbrilliánsabb darabját!Allow me to offer a brilliant piece of profiling.
Fel vagyok hatalmazva, hogy felkínáljam neked az életfogytiglant feltételes szabadládrahelyezés lehetősége nélkül.I am authorized to offer you life without the possibility of parole.
Szóval arra gondoltam, hogy felkínáljam, legyenek maguk az elsők, akik berontanak.So I thought I would offer you guys the right to be first in.
- Hogy felkínáld a tested, igaz?- To offer me your body? Is that it?
Csak be akartam ugrani, hogy felkínáljak egy lehetőséget.I just wanted to stop by to offer you a chance...
Itt az idő, hogy valaki felkínáljon nekem egy árat.It's about time one of them made me an offer.
Mert akkor azt hiszem elég felkínálnod a hátsó feledet.Then I believe the proper signal is just to offer him your hindquarters.
Megmondtam, nincs mit felkínálnia, G. Callen ügynök.I said, you have nothing to offer me, Agent G. Callen.
Nincs mit felkínálnia.You have nothing to offer me.
Nincs mit felkínálnunk nektek.We have nothing to offer you.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

fárad
tire
felad
hand up something
félemlít
intimidate
felfog
understand
felhasznál
use
felhatalmaz
empower
felír
make a note of something
felkészül
prepare oneself for something
fellebbez
appeal
feltár
reveal

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'offer':

None found.
Learning languages?