Felhasznál (to use) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
felhasználok
I use
felhasználsz
you use
felhasznál
he/she to use
felhasználunk
we use
felhasználtok
you all use
felhasználnak
they use
Present definite tense
felhasználom
I use
felhasználod
you use
felhasználja
he/she uses
felhasználjuk
we use
felhasználjátok
you all use
felhasználják
they use
Past indefinite tense
felhasználtam
I used
felhasználtál
you used
felhasznált
he/she used
felhasználtunk
we used
felhasználtatok
you all used
felhasználtak
they used
Past definite tense
felhasználtam
I used
felhasználtad
you used
felhasználta
he/she used
felhasználtuk
we used
felhasználtátok
you all used
felhasználták
they used
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
felhasználnék
I would use
felhasználnál
you would use
felhasználna
he/she would use
felhasználnánk
we would use
felhasználnátok
you all would use
felhasználnának
they would use
Conditional present definite tense
felhasználnám
I would use
felhasználnád
you would use
felhasználná
he/she would use
felhasználnánk
we would use
felhasználnátok
you all would use
felhasználnák
they would use
Conditional past indefinite tense
felhasználtam volna
I would have used
felhasználtál volna
you would have used
felhasznált volna
he/she would have used
felhasználtunk volna
we would have used
felhasználtatok volna
you all would have used
felhasználtak volna
they would have used
Conditional past definite tense
felhasználtam volna
I would have used
felhasználtad volna
you would have used
felhasználta volna
he/she would have used
felhasználtuk volna
we would have used
felhasználtátok volna
you all would have used
felhasználták volna
they would have used
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok felhasználni
I will use
fogsz felhasználni
you will use
fog felhasználni
he/she will use
fogunk felhasználni
we will use
fogtok felhasználni
you all will use
fognak felhasználni
they will use
Future definite tense
fogom felhasználni
I will use
fogod felhasználni
you will use
fogja felhasználni
he/she will use
fogjuk felhasználni
we will use
fogjátok felhasználni
you all will use
fogják felhasználni
they will use
Subjunctive present definite tense
felhasználjam
(if/so that) I use
felhasználd
(if/so that) you use
felhasználja
(if/so that) he/she use
felhasználjuk
(if/so that) we use
felhasználjátok
(if/so that) you all use
felhasználják
(if/so that) they use
Subjunctive present indefinite tense
felhasználjak
(if/so that) I use
felhasználj
(if/so that) you use
felhasználjon
(if/so that) he/she use
felhasználjunk
(if/so that) we use
felhasználjatok
(if/so that) you all use
felhasználjanak
(if/so that) they use
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
felhasználnom
I to use
felhasználnod
you to use
felhasználnia
he/she to use
felhasználnunk
we to use
felhasználnotok
you all to use
felhasználniuk
they to use

Examples of felhasznál

Example in HungarianTranslation in English
"..a kolónia ellen fogja felhasználni."He's going to use them on the colony.
"Mivel csupán egy kívánságom maradt... szeretném az emberiség szempontjából a leghatékonyabban felhasználni... "Uh... "Whereas, I have one wish left... and desire to use it most effectively for the good of all mankind..."
"Nem tudtam, hogyan tudnám felhasználni ezt a dalt, de most már tudom.""I didn't know how to use the song, But now I know how I could use it in the show."
"Törvénytelen kifejleszteni, gyártani, máshogy megszerezni, közvetve vagy közvetlenül átruházni, elfogadni, tárolni, felhalmozni, birtokolni vagy használni vagy fenyegetésre felhasználni bármilyen vegyi fegyvert."It is illegal to develop, produce, otherwise acquire, transfer directly or indirectly, receive, stockpile, retain, own, possess, or use or threaten to use any chemical weapon.
- A szemtanút Lovecraft ellen akarom felhasználni.I want to use your witness to go after Lovecraft.
* Amit felhasználok... *♪ I'm gonna use it ♪
Az emberek, akiket felhasználok, csupán a változásom alapanyagául szolgálnak.You know the people l used to help me are only elements undergoing change to fuel the radiance of what l am becoming.
Minden eszközt felhasználok, hogy megtaláljam.I will use every tool in my arsenal to find her.
Minden fillért felhasználok, ha kell.I'll use every penny if I have to.
Megpróbállak megmenteni, te meg felhasználsz, hogy átverd a feketéket.I tried to save your life, and you used me to set up the BGA.
Nem ez lenne az első alkalom, hogy felhasználsz valakit, hogy bántsd őt.It wouldn't be the first time you used someone to try to hurt her.
Tehát felhasználsz,s csak utána ölsz meg?So you're going to use me first, and then kill me.
Én beengedtelek a házamba, erre te a bizalmamért cserébe... felhasználsz arra, hogy elcsábítsd a fiamat?I let you into my house... and you violate that trust... by using me to seduce my son?
És minden kifogást felhasználsz, hogy ne keveredj bele ilyenbe.And you look for any excuse possible not to get involved.
- Az Úr felhasznál Téged... az eljövetel második napján.- The Lord will put you to use... on the second day of His coming.
Hanem mert felhasznál titeket, háborút akar indítani!He wants to use you to start a war.
A barátok a hegyekben pedig többet állítanak elő, mint amit felhasználunk.And the brothers upstate produce more than we can use.
A következőt tehetjük: összeszedjük minden tudásunkat a járványok megállításáról, amit felhasználunk arra, hogy járványt indítsunk.But what we can do is take everything we know about how to stop an epidemic and use that knowledge to start one.
Ahhoz, hogy ugyanazt az energia mennyiséget megtermeljük, mint amennyit jelenleg a fosszilis energiahordozókból felhasználunk, ahhoz durván fél Kalifornia területét le kellene fedni.To generate the same amount of power we now use in fossil fuel you'd have to cover land area roughy half the size of the state of California.
Amit, végülis, felhasználunk.Something we can actually use.
Vagy felhasználtok?Or use me yourself?
A klasszikus erőszakos csoportdinamika szerint bármilyen eszközt felhasználnak, hogy megkapják, amit akarnak.Classic violent group-think dynamic means that they will use any form of leverage they can to get what they want.
A kémek mindent felhasználnak, amit csak tudnak, hogy az ellenséges vonalak mögé jussanak... lopakodást, cselt, sőt még elfogást is.Spies will use whatever they can to get behind enemy lines -- stealth, deception, and even capture.
A kóc az, amit a régi kötélből kiszedsz, s amelyet majd Őfelsége hadihajóin újra felhasználnak.Oakum's the fibers you unpick from the old rope. Then it's used again for the ships of Her Majesty's navy.
A lényeg, hogy talán mi vagyunk egymás gyenge pontja, talán felhasználnak egymás ellen, nem tudom.The point is... maybe we are each other's achilles' heel. maybe they'll find a way to use us against each other. I don't know.
A ruhagyártáshoz felhasználnak vizet, használják a földet a rostanyagok termesztéséhez, vegyianyagokat az írtáshoz.Then you have the water used to produce clothing, land used to grow the fiber, chemicals used for dyeing.
- Azt reméltem, nem bánod, ha kivágom, és felhasználom a kollázsomhoz, amit Seannak csinálok.Well, I was hoping you wouldn't mind if I cut you out of it, and used it in a collage that I'm making for Sean?
- Aztán felhasználom az esszenciájukat, hogy folytathassam e csodás bűvészműsoromat itt.- Blue. - I use their essence to continue with my wonderful magic show here.
- Nem baj, ha felhasználom?Really? - Do you mind if I use it?
Akkor felhasználom a replikátor-fejadagomat, és kérek egy kávét.I'll use one of my replicator rations for coffee.
Akkorra már úgyis halott leszel, én meg felhasználom a maradványaidat proteinforrásként.By then, you'll be dead, and I can use your remains as a source of protein.
- Te is felhasználod az exeidet. - Az más!- You use ex-boyfriends in your show.
A fickó tegnap halt meg, és te máris felhasználod.That guy's not dead two minutes, Jane. Already you're going to use that for your campaign?
A trükk, amihez felhasználod, az jelent mindent.The trick you use it for is everything.
Az igaz részeket felhasználod, a kitaláltat meg eljátszod.You just use the true bits, ke the fake bits.
Csak felhasználod az embereket, aztán dobod őket.You're just like Brett. You use people then you dump 'em.
"A világon nekünk a legfejlettebb a technológiánk, a legnagyobb problémákkal, nem a legnagyobbakkal, de komolyakkal együtt, és azért akarok elnök lenni, hogy oly módon összpontosítsak rájuk, ami felhasználja az emberek energiáját, és előbbre visz bennünket."We have the greatest technology of any country in the world along with the greatest, not the greatest, but very serious problems confronting our people, and I want to be president in order to focus on these problems in a way that uses the energy of our people to move us forward, basically." - Yes.
- Kémkedik és aztán felhasználja a hallottakat a show-jában.DANNY: He spies on people then uses what he hears in his show.
A domináns iker manipulálja a gyengébbet, felhasználja a gyilkosságok elkövetésére.Dominant twin manipulates the weaker, uses him to commit his crimes.
A kémek munkája csak annyira erőteljes, mint a személy aki felhasználja azt.Covert intelligence is only as powerful as the person who uses it.
Az öreg fa felhasználja a fiatal fát.Old tree uses new tree.
- Bemutatja a tanúját, és mi felhasználjuk...She will present her witness, then we will use the...
- Hogy érti? Elfogjuk Dr. Fényt és felhasználjuk, hogy tőrbe csaljuk Zoomot.We capture Doctor Light and use her to lure Zoom here.
- Most pedig... felhasználjuk az új törpét, amit Fitz épített.Now we use the new dwarf Fitz crafted.
- Tudsz rá módot találni, hogy felhasználjuk?- You can't figure out a way we can use it?
A Földhivatal megbízottjának engedélye, hogy felhasználjuk a földeltulajdonítás jogát egy fordítóház megépítéséhez.Permission from the commissioner of the General Land office to invoke the right of eminent domain for the construction of a roundhouse.
"Ha felhasználjátok az iratokat, ez lesz a következménye.""You use the blackmail box, these are the consequences."
Nem elég, hogy elveszitek a pénzem, és a családomat felhasználjátok, hogy megóvjon a biztos haláltól.It's not enough you take my money you use my family to save you from certain death.
Peggy azt mondta, ha meggondolom magam, ha nem akarom, hogy felhasználjátok...Peggy, she said, if I changed my mind about them, if I didn't want you to use them...
- A húst is felhasználják.And they don't just use the blood, they use the flesh, too.
A 31-es Szekció készíthette a vírust, amivel... megfertőzték Odot, hogy felhasználják hordozóként!Section 31 must have created the virus, infected Odo, and used him as a carrier.
A Jedik felhasználják az információt, és elpusztítják Dooku gyárát.The Jedi will use that information to destroy Count Dooku's foundry.
A céljuk csak az, hogy felhasználják, hogy még több dílert elkapjanak.Their objective is to just use him to cuff more dealers.
A dalekok kihallgatják, aztán felhasználják a kísérleteikhez.The Daleks will interrogate him and then use him in their experiments.
- Láttam hogy, szükségem van önre és felhasználtam.- I saw what I needed in you and I used you.
- felhasználtam a számításait az atom...I actually used your calculations of atomic nuclei...
A jobb hatás kedvéért én felhasználtam.I used it and it had the right effect.
A központ éves támogatását felhasználtam a javításokra.I used up all the year's allowance from the Centre doing what fixing we have.
A legutóbbi cseretrükkben felhasználtam azt a pasast.Damn it, and I used a guy who looked just like him in my last bait and switch.
- És felhasználtál engem!And you used me.
Amit utána felhasználtál, hogy kilapítsd Andy seriffet.Which you then used to squish Sheriff Andy.
Az ellenségünk mentett meg kétszer, te pedig felhasználtál.Our enemy saved my life twice, and you have used us...
Becserkésztél egy hazugsággal és felhasználtál a betöréshez.You approached me with a lie and used me for your crime.
Csak felhasználtál, hogy S.A.R.A.H.-t vallomásra bírd.You just used me to get SARAH to confess.
'Ön felhasznált 3 cm ragasztó szalagot.'You have used one inch of sticky tape.
- Az az érzésem, hogy Cooper csak felhasznált téged.- I got a feeling, you just got used by Cooper.
- Miért? Ha Byron Lowenthal ölte meg Ike Walaczeket, felhasznált és elrejtett egy telefonszámot, ami elvezet a következő problémához.If Byron Lowenthal did kill Ike Walaczek, then he used and obscured a phone number, which would have yielded the next problem.
A Lancernek nincs annyi pénze, amennyit felhasznált.Lancer doesn't have as much money as they used to.
A fegyver összeállításához felhasznált összes elem közönséges háztartási cikk.All the components used to assemble the gun Are common household items.
A legtöbb cuccot amit Punta Arenas-ban vettünk, a stadionhoz, felhasználtunk, hogy kijussunk a partról.We've used a lot of the stuff we bought in Punta Arenas to build the stadium to get us off that beach.
Csak egy név volt, amit felhasználtunk.Just a name we used.
Minden indát felhasználtunk, amit találtunk. Elég lesz négy embernek.We have used every vine we could gather, enough for four men.
Minden módszert felhasználtunk.We used every method there is.
Minden szép témát felhasználtunk.. hogy vidámparkká változtassuk.All the great themes have been used up... turned into theme parks.
Tudom, hogy ti egy kést és egy fegyvert is felhasználtatok, de én nem találtam.Well, I know your guy used a knife and a gun, but I didn't recover any weapons.
- Csak felhasználtak, bebizonyítjuk.You were used, we've proof.
- Ezek a fickók felhasználtak.- This guys used me.
A Cenobiták felhasználtak minden olcsó izgalmat a pokolban és a Földön, de még soha nem csináltak ilyesmit.The Cenobites have used up every cheap thrill on hell and Earth, but they've never done anything like this.
A lánya, akit felhasználtak maga ellen, mégis él, és kiszabadult abból a díszes börtönből, amibe Susan Hart zárta.Your daughter, used against you, yet alive, broken free from whatever gilded fetter Susan Hart had her bound by.
Akkor felhasználtak minket.So they used us.
- Azt 2 nappal ezelőtt már felhasználtad.- You used that up two days ago.
- Igen. - És ezzel, felhasználtad az utolsót is.-And you used up the last wish.
- Tessék? Nem csak azt tetted, amiről megbeszéltük, hogy nem csinálod, de hazudtál, és felhasználtad hozzá Harvey nevét is.Not only did you do exactly what we talked about not doing but you lied, and you used Harvey's name to do it.
A feleleted már felhasználtad.Oh, and you already used your truth.
Amikor áthelyezted magad abba a testbe, biztosan felhasználtad az utolsót is amit hátrahagytam.You must have used the last bit I left you to transfer into that body.
- Deena felhasználta a tudását a Chumhum testületénél.Deena used her knowledge with the Chumhum board.
- Nem. És ön meglepődött, hogy Mr. Roscoe felhasználta az információját, amikor adásban megvádolta Cheryl Willenst.- And you were surprised that Mr. Roscoe used your information on the air to accuse Cheryl Willens.
A Testvériség felhasználta Vadócot.The Brotherhood used Rogue.
A bűnös már felhasználta a mintát, így biztonsággal állíthatom, hogy kézben tartjuk a dolgokat.And since our culprit has already used his sample, I think it's safe to say that we have this problem pretty well bottled up.
- Pont ez a gond, a nagy részét már felhasználtuk, amikor megpróbáltuk elfojtani a metahumánok képességeit az Időjárás-varázslóval és társaival történt kirándulásunk során.Well, that's the problem, is we had already used up most of its energy trying to dampen the metas' powers during our little rogue air trip with Weather Wizard and company.
A börtön javításaira az éves tőkét felhasználtuk.The year's funds for prison repairs has been used.
A köveket is mind felhasználtuk.The stones have also all been used up.
A legtöbb elemet felhasználtuk.Most of the pieces I used on this one were practically nonexistent to start with.
A monicanek rájöhetnek, hogy felhasználtuk őket.The Monicans may suspect they are being used.
- Magát felhasználták, Christine.- You're just being used,christine.
- És önöket is felhasználták.A hoax. Which you've been used to perpetuate.
A falon lévő összes szerszámot felhasználták ellene, és, mint a korábbi gyilkosságoknál, a szerveit kivették.Every tool on the pegboard where they hung was used against him, and, as with previous murders, organs were removed.
A komancsok is felhasználták az egész bölényt.The Comanche used the entire buffalo.
A képviselőt felhasználták, hogy tisztelegjenek vele Lorta emléke előtt?Was the congressman used to pay tribute to the memory of Lorta?
Az erőszak az ő útjuk, a földhözragadtak útja, akik felhasználnának, irányítanának és végül megölnének, mert félnek tőlünk.Violence is their way, the way of the mundanes who would use us, control us, and kill us because they're afraid of us.
Ha tudnák, ki vagy, hogy a lányom vagy, felhasználnának, hogy eljussanak hozzám.If they knew who you were, that you were my daughter, they would use you to get to me.
A CIA felhasználná, hogy megölje a saját emberét?The CIA would use it to kill one of their own?
Nézd, legalább három srác van ebben a házban, aki bármikor felhasználná ezt az információt, hogy tönkretegyen.Look, at any given moment, there at least three kids in this house who would use that information to destroy me.
Átgondoltad, hogy Magnussen felhasználná ellened, a bűnrészességedet... mintsem hogy, a rendőrséghez fordulna, ahogy szokta.'You calculated that Magnussen would use the fact of your involvement...' rather than sharing the information with the police, as is his MO.
A mostohaapámat is felhasználnák?They would use my step father
Nem gondolod, hogy felhasználnák ellene?Don't you think that they would use that against her?
Akkor arra kényszerít, hogy ezt felhasználjam.Well, then you are forcing me to use this.
Az én feladatom, hogy felhasználjam a kollégáim meglátásait, hogy új módszereket fejlesszek a rák korai felismerésére És abban reménykedem, hogy találunk gyógymódot az Alzheimerre.My priority is to use my colleagues' accidental insights to develop new methods for the early detection of cancer and in the hopes of finding a cure for Alzheimer's.
Azért nem mond semmit, hogy nehogy felhasználjam maga ellen a bíróságon. De, tudja, nekem úgy tűnik, még nem sikerült felfognia, doktor úr... hogy már megpecsételődött a sorsa.You... you can't give me anything that I would use against you on the stand today, but, see, what you don't seem to understand, Doctor, is that your fate's already sealed.
Azért, hogy felhasználjam azt a pénzt, amit maga... hozományára ad nekem.So tHat l could use tHe dowry money you would give me.. ..to pay for Parvati's dowry.
Az üzletben azt mondják a siker kulcsa, hogy felhasználd a forrásaidat. Itt Cambridge-ben bőven vagyunk forrásokban:Now they say in business that the key to success is to use the resources you have, well here in Cambridge we have one resource in abundance -
Ha az lennél aminek mondod magad átvetted volna a levelet, hogy aztán felhasználd római barátaink ellen.If you were what you say, you would have agreed to carry that letter and you would have used it against our friends in Rome.
Készen állsz rá, hogy a Rachellel való kapcsolatodat felhasználd az apja ellen?You ready to use your relationship with Rachel to get her father to turn?
Lisbeth beleegyezett, hogy felhasználd a tárgyaláson.Lisbeth approved to use it during the trial, if it comes in handy.
A különbség, hogy te úgy égsz a vágytól, hogy felhasználj, hogy azt se bánod, ha megölnek.Difference is, you're so eager to use me, you don't mind it might get me killed.
Elmondta, ki ő és azt, hogy keresel, hogy felhasználj egy céges puccsban.He told me who he was said you were looking for me, wanted to use me for some corporate raid.
Hogy felhasználj?What? To use me?
Oké? És nem fogom hagyni, hogy még egyszer felhasználj engem ellene.Okay, I'm not going to let you use me against her.
Rock, most itt az... Ezt ide. Itt az alkalmad, hogy felhasználj minden erőt és ügyességet, amid csak van, nem arra, hogy uralkodj felette, hanem hogy elvidd egy utazásra.You have the opportunity to use every bit of strength and skill you possess, not to dominate her, but to take her on a journey.
Feljogosítottam, hogy felhasználjon bármilyen és minden forrást.He has my authority to use any and all resources.
Ha értem jön, hogy felhasználjon?What if this thing is coming for me to use me?
Mert még hasznos vagy számára, és találni fog valami módot, hogy felhasználjon ellenem.It's because you're still useful to him, and he's... going to find a way to use you against me.
Másszóval Hammond tábornok lehetővé tette a Goa'uld-nak, hogy felhasználjon egy fegyvert ellenünk.In other words, Hammond effectively gave the Goa'uld a weapon to use against us.
Fontos, hogy minden rendelkezésre álló időt felhasználjunk arra, hogy elkövessünk mindent.It is important that we use what little time we have, to try everything....
Azért jelentkeztem az órára, mert kihívásokat akartam nem azért, hogy felhasználjanak valami tudományos kísérletben.Uh, I signed up for your class because I want to be challenged, not used like some kind of scientific experiment.
Le akarnak minket igázni, hogy felhasználjanak minket az ő kis értelmetlen hódító háborújukban.They want to enslave us to use us for fighting their senseless wars of conquest.
Mielőtt odamennénk, szeretném, ha utánanéznél a tanúnknak, nehogy felhasználjanak ellene valamit.Before they get here, I want you to grill this woman about her background for anything they might use against her.
Nem akarom, hogy felhasználjanak... ígérd meg, hogy bármi lesz, nem hagyod.I don't want them to use me for... Just promise me, no matter what, you won't.
Nem hagyom, hogy felhasználjanak valami hülye áldozati szertartáson.I'm not gonna let you get used in some creepy sacrifice ritual.
De bárcsak nem Holdent kéne felhasználnom ehhez...I just wish I didn't have to use holden to figure that out.
Remélem nem kell felhasználnom a maradék 9 CTX-et.I hope I don't have to use the other 9 CTXs.
Őt kellett felhasználnom, hogy kifizessem.I needed to use her to pay him off.
A pénzt arra kell felhasználnod, hogy még a hónap végéig kifizesd az adótartozásod, ahogy ezt írásban is megígérted az adóhivatalnak, hogy meg fogod tenni.You need to use that money to pay your bill by the end of this month, which you promised the IRS, in writing, that you would do.
De nem kellett volna felhasználnod.But you didn't have to use the information.
Muszáj mindet felhasználnod?Do you really have to use all of it?
Nem kell felhasználnod ezt a felvételt a filmedben.You don't have to use this in your movie or anything.
Nem kell felhasználnod, ha nem akarod.Yeah, uh... you don't have to use it if you don't want to.
Ahhoz, hogy egyikünk se szerezhesse meg egyedül a vért, apámnak a vámpírok technológiáját kellett felhasználnia a titok megvédésére.My father knew that to prevent anyone from accessing the blood alone, he had to use the vampires' technology to safeguard their secrets.
Amikor minden egészségügyi tartalék elfogyott, azt kellett felhasználnia, amihez hozzájutott.Once the medical supplies had run out, she had to use what was at hand.
Még nem késő felhasználnia.It's not too late, if you want to use that option.
A saját erősségét kell felhasználnunk vele szemben.We have to use his own strength against him.
A szólásszabadságot kell felhasználnunk, hogy heves botrányokat teremtsünk!We have to use such freedom of speech to create explosive scandals,
Jong Dae-t kell felhasználnunk rá, hogy megtegye.We have to use Jong Dae to make him do that.
Szóval, ezt a régi téglarakást kell majd felhasználnunk.So...we're gonna have to use this old pile of bricks.
A máj mekkora részét kell felhasználniuk?How much of his liver would they have to use?
Szerintem a jövő városainak a technológiát gyökeresen másként kell felhasználniuk.'I believe that the real cities of the future 'need to use technology in a radically different way.
A legtöbb felhasználó nő. Egy játékot kapnak. De nem szeretnek játszani.Most of the people using the program are women... and we try to sell them a game... but women don't like games.
Mivel a felhasználó klónozott vonalat használt, kell még pár perc, hogy megtaláljuk a jelet.Okay. This is huge, Paul. Unless they're using a cloned line, we should be able to find where this is coming from in minutes.
Szóval az érzelmi tartalom nagyon-nagyon fontos, fontosabb, mint az elhangzó beszélgetések és a logikus, tényeket felhasználó érvelés.So, emotional content is very, very important, rather than going through an actual discussion or an argument using logic and facts.
Tehát nem felhasználó, hanem sokkal inkább díler lehetett. Köszi.So, if he wasn't using, maybe he was dealing.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

érzékel
perceive
érzéstelenít
anesthetize
eszkalál
escalate
fakad
arise
felgyorsul
accelerate
felháborodik
anger
felhalmoz
accumulate
felhatalmaz
empower
feltételez
suppose
felvarr
sew on

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning languages?