Felajánl (to offer) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
felajánlok
I offer
felajánlasz
you offer
felajánl
he/she to offer
felajánlunk
we offer
felajánlotok
you all offer
felajánlanak
they offer
Present definite tense
felajánlom
I offer
felajánlod
you offer
felajánlja
he/she offers
felajánljuk
we offer
felajánljátok
you all offer
felajánlják
they offer
Past indefinite tense
felajánlottam
I offered
felajánlottál
you offered
felajánlott
he/she offered
felajánlottunk
we offered
felajánlottatok
you all offered
felajánlottak
they offered
Past definite tense
felajánlottam
I offered
felajánlottad
you offered
felajánlotta
he/she offered
felajánlottuk
we offered
felajánlottátok
you all offered
felajánlották
they offered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
felajánlanék
I would offer
felajánlanál
you would offer
felajánlana
he/she would offer
felajánlanánk
we would offer
felajánlanátok
you all would offer
felajánlanának
they would offer
Conditional present definite tense
felajánlanám
I would offer
felajánlanád
you would offer
felajánlaná
he/she would offer
felajánlanánk
we would offer
felajánlanátok
you all would offer
felajánlanák
they would offer
Conditional past indefinite tense
felajánlottam volna
I would have offered
felajánlottál volna
you would have offered
felajánlott volna
he/she would have offered
felajánlottunk volna
we would have offered
felajánlottatok volna
you all would have offered
felajánlottak volna
they would have offered
Conditional past definite tense
felajánlottam volna
I would have offered
felajánlottad volna
you would have offered
felajánlotta volna
he/she would have offered
felajánlottuk volna
we would have offered
felajánlottátok volna
you all would have offered
felajánlották volna
they would have offered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok felajánlani
I will offer
fogsz felajánlani
you will offer
fog felajánlani
he/she will offer
fogunk felajánlani
we will offer
fogtok felajánlani
you all will offer
fognak felajánlani
they will offer
Future definite tense
fogom felajánlani
I will offer
fogod felajánlani
you will offer
fogja felajánlani
he/she will offer
fogjuk felajánlani
we will offer
fogjátok felajánlani
you all will offer
fogják felajánlani
they will offer
Subjunctive present definite tense
felajánljam
(if/so that) I offer
felajánld
(if/so that) you offer
felajánlja
(if/so that) he/she offer
felajánljuk
(if/so that) we offer
felajánljátok
(if/so that) you all offer
felajánlják
(if/so that) they offer
Subjunctive present indefinite tense
felajánljak
(if/so that) I offer
felajánlj
(if/so that) you offer
felajánljon
(if/so that) he/she offer
felajánljunk
(if/so that) we offer
felajánljatok
(if/so that) you all offer
felajánljanak
(if/so that) they offer
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
felajánlanom
I to offer
felajánlanod
you to offer
felajánlania
he/she to offer
felajánlanunk
we to offer
felajánlanotok
you all to offer
felajánlaniuk
they to offer

Examples of felajánl

Example in HungarianTranslation in English
"Van szerencsém felajánlani önnek a gyakornoki állást mellettem,"It is my pleasure to offer you the post of my intern
"Örömmel értesítjük Önt, hogy a Menőfalvi Egyetem Könyvtára szeretne felajánlani egy állást Önnek.""We are pleased to inform you that Coolsville University Library would like to offer you a senior position on our staff."
- A terved, hogy mindenki kedveljen engem, némi problémába ütközött, mivel senki sem akarja, hogy dolgozzak neki. Tényleg szeretnék valami felajánlani, cserébe.His plan to make everybody like me has run in to a few problems because nobody wants me to work for them l would really like to offer something in return
- De semmit sem tudok cserébe felajánlani.But l got nothing to offer them in return
- Elnézést. Szeretném felajánlani a segítségemet.Excuse me l would like to offer you my help... if there is anything that you need?
- felajánlok egy lehetőséget!- I'm offering you an opportunity.
- Örömmel felajánlok...Well, I'd be happy to offer...
A nagy büdös helyzet az, hogy felajánlok neked egy óriási pénzt hozó üzletet.I came up here to offer you a chance to make some big money.
A segítség amit felajánlok nem mindennapi.The help I'm offering doesn't come along every day.
A virágért felajánlok egy fuvart.For that flower, I can offer you passage.
A pia egyértelműen az, amit felajánlasz, ha valaki...Liquor is exactly what you offer someone-- I'm fine.
Amikor legközelebb felajánlasz egy munkát, hogy megvédjünk egy egoista barmot, emlékeztess, hogy mondjak nemet.Next time you offer me a job protecting an egomaniacal bastard, remind me to say no.
Amikor minden ajtó bezárul, és minden ablak elsötétül előttük, és csak a sötétség veszi őket körül, akkor és csakis akkor, felajánlasz nekik egy reménysugarat.You've locked all the doors, shuttered all the windows, plunged them into darkness. Then, and only then, do you offer them the chink of light.
Azt mondta, hogy elintézi az ügyet, ha felajánlasz neki egy állást.She said she'd put the deal through if you offered her a job.
Csekket, készpénzt, kajajegyet, bármit, amit felajánlasz.Cheques, cash, food stamps, whatever you can offer.
Azon az estén, mikor felajánl egy estélyt... Egy vendégemtől ellopnak egy fontos dolgot.The very night that you came to offer a banquet... a good guest of mine had something very important stolen.
Azért még ne utasítsd el, amit Jor-El felajánl, Kal-El.Well, don't be too quick to dismiss what Jor-El has to offer you, Kal-El.
Mivel ti nem jöhettek be a klubba saját jogon, ezért Larry Bird felajánl nektek egy vendégbelépőt,Since you can't get into the club on your own, Larry Bird was going to offer you a guest pass
Te minden előnyt megtagatsz magadtól, amit ez a küldetés felajánl.You deny yourself every benefit this mission has to offer.
Visszatérve, ennek ellenére ez a meghatalmazás felajánl nektekl return, however, with authorization to offer you
- Az ünnepek alkalmából, felajánlunk önnek egy eredeti hangfelvételt...- In the holiday spirit, I'm offering you the original soundtrack recording... - Had a very shiny nose
- És felajánlunk 25 ezer dollárnyi kártérítésként.And we'll offer $25,000 to cover hurt feelings.
A jelentkezését elfogadtuk, és mi örömmel felajánlunk önnek egy posztot Nairobi-ban, hogy dolgozzon egészség gondozó programunkban, ami az AIDS-től megárvult gyerekekre fókuszál."Your application has been accepted, and we are delighted to offer you a post in Nairobi working as part of the health-care program that focuses on children orphaned by AIDS."
A kellemetlenségért, felajánlunk önnek egy ingyenes utazási kupont amely bármely járatunkra beváltható.For the inconvenience, we are offering you a free travel coupon good on any South Pacific Air flight.
- Ha felajánlanak önöknek... akár csak egy árva, lyukas garast is, elfogadják.If they offer you so much as an Indian-head nickel, you take it.
- amit felajánlanak önnek.- they're offering you at justice.
A Harvard Egyetemen felajánlanak tanári állást amit visszautasít, hogy folytatni tudja a FIK-sal kapcsolatos munkáját, Puerto Rico-ban, az Arecibo-i megfigyelőn.Subsequently offered a teaching position at Harvard University which you turned down to pursue SETI work at the Arecibo Observatory in Puerto Rico.
A démonok, ahogy azt tudjuk, mindig felajánlanak valamit a követőiknek.Listen, um, demons, as we understand it, they always offer something to their followers.
"Ami az enyém, legyen a tiéd, s mi a tiéd, legyen az enyém felajánlom ezennel hogy az idő és a szél szárnyán cseréld ki az erőnket""What's mine is yours What's yours is mine Let our powers cross the line I offer up my gift to share Switch the powers through the air"
"Ezennel felajánlom lányomat, Delilah-t, feleségül Kenneth Dannegannek, menyasszonyi díja pedig nulla dollár lesz.""I hereby offer my daughter, Delilah, in marriage to kenneth dannegan in exchange for a bride price - of zero dollars."
"Örülök, hogy leparkolta a szamarát, így most felajánlom neki a saját piáját.""I'm glad he parked his burro so now I can offer him some of his beverage."
- ...felajánlom okleveles...- I hereby offer my licensed...
- De most itt vagyok, és nagylelkűen felajánlom.But I'm here now making this generous offer.
"Szent Antal - virág." "Ha felajánlod és elviszed Szent Antalnak ezt a virágot..San Anton flowers lf you offerthese flowersto St. Anthony..
- Kedves, hogy felajánlod, de nem megy.It's a nice offer, Paris, but I can't.
- Ó, felajánlod a segítségedet, Ruth?Oh, is that an offer of help, Ruth? Me?
A te pénzed itt nem fogadjuk el, de nagyon édes vagy, hogy felajánlod.Your money is no good here. But you are just too sweet to offer.
"...és felajánlja saját életét, amíg Püthiász visszatér.""...and offers his own life until Pythias returns."
- Végre felajánlja valaki.- Finally, someone offers.
- És ha felajánlja, hogy kimossa a szennyest?- And if she offers to do your laundry?
A Kiválasztott felajánlja magát.Your Emissary offers himself to us.
A császár szintén felajánlja neked gyönyörű lánya, Gisla hercegnő kezét házasságra.The Emperor also offers the hand in marriage of his beautiful daughter, Princess Gisla.
"Különben, ha van valami információjuk, felajánljuk jutalmul 500 doli árát."Anyways, please, if you have any information we are offering a reward of 500 doll hairs.
- Ha felét felajánljuk Diane-nek, már akkor is szerencsés.- We should offer her a half of this. DAVID:
- Úgy döntöttünk, átugrunk Gigihez, és felajánljuk, hogy segítünk az ebéd szervezésben.We thought we'd pop in to Gigi's And offer our help with her luncheon.
Aztán felajánljátok, hogy kifizetitek a tisztítás költségeit, hogy cserébe lefúrhassatok az olajért.Then you're gonna offer to pay for cleanup Drilling for oil
Ez igazán kedves, hogy felajánljátok.It's so nice of you to offer.
Kedves, hogy felajánljátok, de a vállad aligha...Well, it's nice of you to offer, but your shoulder's barely--
Kik vagytok ti, hogy felajánljátok Lilith vérét?Who are you to offer the blood of Lilith?
- Biztosan megint felajánlják majd.I'm sure they will offer it to you again.
- Tudod, felajánlják hogy nagyon olcsón lebetonoznak de csak petróleumot használnak, és ha esik, szétmállik az egész.Yeah, you know the one where they offer to redo your driveway real cheap, but they just use oil, so when it rains, it all washes away.
-Igen. -És felajánlják, hogy ne érezd ezt a fájdalmat.Pain relief being something that you will offered.
...hogy ezer néma hős segít neki, az önzetlen játékosok, akik felajánlják segítségüket, nem ismerik fel őket, de ez a helyes dolog, amit tenni kell....with the help of a thousand silent heroes, the selfless team players who offer their support, not to be recognized, but because it's the right thing to do.
A fojtogatókról úgy gondolják, hogy vissza nyúlnak az 1300-as évekig, ...bár sokan azt állították, hogy ők csak banditák voltak, ...és a fojtogatókról azt állították, ...hogy megölték az áldozataikat egy igen konkrét célért, ...hogy a vért felajánlják a hindu istennőnek...The Thuggee are believed to date back to the 1300s, and although many have claimed they were no more than bandits, the Thuggee also claimed they murdered their victims for a very specific purpose-- to offer blood to the
- A világ összes segítségét felajánlottam neki, de visszautasította.I offered him all the help in the world, and he turned me down many times.
- Az egész vagyonomat felajánlottam azért a könyvért.What I offered for The Hound is every penny I had.
- Csak felajánlottam a segítségem.I just offered her my help.
- De felajánlottam.-But l offered to.
- Dolgozik, felajánlottam, hogy vigyázok rá.I offered to look after...
- Nyugodtan "köszönömözhetsz", de attól még kérem a csekket, amit felajánlottál.You can keep the "thank yous," but I'll take that check you offered.
Beléjük botlottam, amikor próbáltam kihasználni azt a 2 négyzetméternyi helyet, amit olyan nagylelkűen felajánlottál nekem.I bumped into them when I was trying to maximize on the 2 feet of storage space that you so generously offered to me.
Hiszen többet is felajánlottál mint egy gyermeket.You've already offered me more than just this one child.
Kétségem sem volt róla hogy ez jól fogy, tekintettel arra az összegre, amit felajánlottál nekem.I have no doubt that it sells well based on the sum you offered me.
$10 millió Sarah Turino családjának, és $5 millió Anna Daltonnak, amit olyan nagylelkűen felajánlott a minap.$10 million to sarah turino's family and $5 million to anna dalton that you so generously offered the other day.
- A király könyörületesen felajánlott egy nagylelkű megbocsátást!- The King in his mercy has offered us a general pardon!
- Egy csomó lóvét felajánlott, ha lelépek.He offered me a chunk of change to leave, though.
- Ezért felajánlott egy bizonyítékot.- So he offered to get us proof.
Annyira csalódott voltam, hogy azt mondtam, ha nem adják ki "From Me To You" volt az első amit felajánlottunk -, nem tagadhatják meg, hogy mások jelentessék meg a felvételeket.I was so frustrated, I said if they're not going to put it out - From Me To You was the first one we offered them - they can't deny us other people putting them out
Megkérdi majd, hogy felajánlottunk-e valamit a vallomásáért cserébe.She'll ask if you've been offered anything in exchange for your testimony.
Nagy pénzjutalmat is felajánlottunk, de nem jutottak semmire.Even offered a huge cash reward, but, uh, they never showed up with anything.
Nem fogadtad el a vádalkut, amit felajánlottunk.You didn't take the deal we offered.
Egy nagyon furcsa hívásom volt tegnap Matt LeBlanc ügynökétől, hogy felajánlottatok neki egy szerepet az Ellentétjeinkben.- I got the weirdest call yesterday from Matt LeBlanc's agent, saying you'd offered him a role in Opposite?
- A gyakornoki munkám véget ér és felajánlottak egy kezdő posztot a sajtócsapatban.-Here? -My internship's ending and I've been offered an entry-level job in the press corps.
...felajánlottak egy állást.when Norman was, um, offered a position.
A börtönben... felajánlottak neki egy másik lehetőséget.When she was in prison... they offered her an alternative to incarceration.
A honoráriummal is tisztában vagyunk, amit felajánlottak... és a kapzsi, szívtelen dögevőkkel is tisztában vagyunk, aki úton vannak ide, hogy az övék legyen a nagylelkű ajánlat.We are also aware of the honorarium they have offered... and the greedy, heartless show of scavengery we might expect... as a result of their generous offer.
- De te felajánlottad, hogy megcsinálod.But you offered to do it.
- Ha már felajánlottad.- Well, you offered it.
- Tudom, hogy felajánlottad, hogy vigyázol rá.I know you offered to take care of her, but, uh,
Ami azt illeti, mióta felajánlottad a bocsánatkérést, tudom, hogy már érezted, hogy tévedtél.As a matter of fact, since you offered the apology, I know you already feel that you were wrong.
"Lex Luthor felajánlotta, hogy hajlandó tanúskodni az orvos mellett az orvosi-etikai bizottság előtt.""Lex Luthor offered to testify as a character witness... "before the medical ethics board."
"Lisa felajánlotta, hogy megveszi az üdülőt, és belementem.Lisa has offered to buy the dude ranch, And I accepted.
"Nagylelkuen felajánlotta, hogy maradjak nála. "Like tonight, she generously offered me her place to stay...
- A Nottingham Forest is felajánlotta, amit tud...and Nottingham Foresthave offered what they can.
- A gróf felajánlotta nekem a trónt!The Count's just offered me the throne.
- Tehát felajánlottuk neki a rabszolgánkat, Samuelt plusz 100 dollárt kölcsönbe, hogy használhassuk azt a kis darabka földet, ami határos a mienkkel. 20%-os kamat mellett!- So, we offered her the use of our slave, Samuel, and the loan of $100 in exchange for our use of that small piece of her land that abuts our own.
A legénységem és én felajánlottuk a segítségünket a veszélyben lévő hajónak, de visszautasították.My crew and I offered help to a boat in distress, help which was refused.
A világaiknak tanácsadást és technológiát ajánlottunk fel, felajánlottuk, hogy koordináljuk az élelemellátás és források koordinálását.We have offered your worlds advice and technology offered to help you coordinate food supplies and resources.
Amit nem értek az európai nőkben miért akarják, hogy mi legyünk az urak, pedig felajánlottuk a partnerséget?What I don't understand about European women is why you want me to be lord and master when l... - ... offered you a partnership?
Allah, az irgalmas nevében, felajánlottátok magatokat neki és az ő ügyének... az igazságnak, és a jogunknak, hogy megvédjük magunkat az imperialista elnyomóktól.In the name of Allah the gracious, you have offered yourself to Allah and his cause... justice, the right to defend ourselves... against imperialist oppressors.
Azt mondta, beszélt Helennel a gázsimról, és ő nem is tudta, hogy felajánlottátok nekem a szerepet.He's saying he spoke to her just to see what kind of money they're thinking, and she didn't even know you'd offered it to me.
Köszönöm. Sokat jelent számomra, hogy felajánlottátok.Thanks it means a lot to me that you offered.
- Amikor felajánlották, hogy egy gengszter szponzorálja a darabomat, akkor én igent mondtam.- When offered to have my play backed by a hoodlum, I said yes.
- Nem, de ezt felajánlották.- No, just the ones I am offered.
- Nem, felajánlották.No, they offered.
10 napot töltöttünk együtt, aztán felajánlották az itteni munkát.We spent 10 days together, and then I was offered my job here.
Azt hinné az ember, hogy valaki csak felajánlana egy hölgynek egy jegyet.Philadelphia, Baltimore, Washington... You'd think one of them would offer a lady a ticket.
Akkor mi felajánlanánk ezt a 30 ezret nagylelkű gesztusként.So we would offer that same $30,000 as a, um, goodwill gesture.
Hát, felajánlanám, hogy meghívlak egy italra, - de mégis hol a pokolban?Well, I would offer to buy you a drink, but where the hell would that even happen?
Én felajánlanám, hogy segítek de minden centemre szükség lesz a központhoz.I would offer my help,but every dime I have is going into the center.
Én is felajánlanám.I would offer you mine also.
Egy igazi komornyik felajánlaná, hogy elveszi a kalapom.Yeah, well, a real butler would offer to take my hat.
Nos... egy igazi úriember felajánlaná, hogy kárpótol.Then... a true gentleman would offer to make it up to me.
Tudod, egy igaz úriember felajánlaná, hogy cipekedjen helyettem.You know, a real gentleman would offer to carry this for me.
- Azért jöttem, hogy felajánljam a segítségemet.I'm here to offer my assistance.
- Szerintem csodálatos munkát végez, és azért vagyok itt, hogy felajánljam neki a támogatásomat és segítségemet.I think she's doing a marvelous job, and I'm here to offer her my encouragement and assistance.
- És van bennünk büszkeség, és nem azért utaztam ilyen sokat, hogy alamizsnáért könyörögjek, hanem hogy felajánljam becsültes munkámat.- And we have our pride, and I did not travel all this way to plead or beg for your charity, but to offer my honest labour.
A nevem Kim Ying, azért jöttem, hogy felajánljam önnek, hogy dolgozzon a birodalmi kormányunknak.I'm Kim Ying, I'd like to offer you to work for the imperial government.
A szabályzat lehetővé teszi számomra... hogy ezt felajánljam magának.Regulations permit me to offer you this.
Abban a pillanatban, hogy bejöttél ide, hogy felajánld ezt a cserealkut, bűnössé váltál az igazságszolgáltatás akadályoztatásában.the moment you came in here and offered that quid pro quo you were guilty of obstruction of justice.
Alkalmad nyílik rá, hogy a nyomorult létedet felajánld az unokádért.You have a chance to offer up your wretched existence as a sacrifice for your grandson.
Beleegyeztél, hogy felajánld a részemet...You agreed to offer me my share...
Csak azért mész oda, hogy felajánld a szolgálataidat.You're there to offer your services, that's it.
Egy adó, hogy imádat felajánld Istennek?A tax to offer prayers to God?
- Hogy felajánljak egy szövetséget.- To offer an alliance.
Azt várja, hogy felajánljak ennyit.You're expecting me to offer you this.
Azért jöttem ide, hogy felajánljak neked 50 dollártI came here to offer you 50 bucks
Azért jöttem, hogy felajánljak egy valódi bocsánatkérést.- No, no, no. I came here to offer a real apology.
- És eszedbe sem jutott, hogy felajánlj neki egy kis részesedést a nyereségből?- And you didn't even think about offering him a piece of the profits, huh?
Azért jöttél, hogy felajánlj egy tagsági kártyát?You are here to offer me a membership card?
Egyedül is tudok randit kérni. Nincs szükségem arra, hogy felajánlj egy vigaszdíjat.I don't need you to offer up a consolation prize.
Először elküldi ezt, ezt a Hogyishívják ezredest, hogy pénzt kínáljon nekem, mikor elhajtom, téged küld hozzám, hogy felajánlj nekem egy...First she sends this, this, this Colonel Whatshisname to offer me money when I turn him down she sends me you to offer me a...
Nem ódzkodtak, és ha mégis így lett volna, ettől még nem kellett volna ugranod, hogy felajánlj egy kutatást, amiről közösen úgy döntöttünk, hogy határozatlan ideig elhalasztjuk.Not disinclined, and even if they were, that doesn't mean that you should jump in and offer up research that we both decided to postpone for the foreseeable future.
- Ez maga a törvény, mely törvény szerint az Union Pacific rákényszerül, hogy felajánljon önnek, egy tisztességes tőzsdei árfolyamon mért árat a földjéért, mely jelenleg másfél dollár holdanként.It is the law. And by law, the Union Pacific is compelled to offer you a fair market price for your land, currently $1.50 an acre.
- Hogy felajánljon egy fuvart?{\cHFFFFFF}{\cH00FF00} To offer you a lift.
A bölcs és kegyelmes Nagyúr engem küldött, hogy felajánljon egy helyet a Keresőnek a jobbján, és békét hozzanak Középföldre.In his wisdom and his mercy, Lord Rahl sent me to offer the Seeker a chance to stand at his side and declare peace throughout the territories.
Bogaram... a világ legnagyszerűbb kémének szolgálatait ajánlom önnek, és még annyira se képes, hogy felajánljon nekem egy... személyi asszisztenst?Bubala... I offer you the services of the world's greatest spy, and you don't have the decency, the common courtesy to offer me my own... personal assistant?
Ha becsapott egy jól kinéző ember aki orvosnak adta ki magát hogy felajánljon ingyenes mellcsökkentő tanácsadást, jöjjön látogasson meg, Arnie Linson, meghatalmazott ügyvéd, és csatlakozzon az ügyünkhöz.If you've been fooled by a well-endowed man who claimed to be a doctor offering free breast-reduction consultations, come see me, Arnie Linson, attorney-at-law, and join my class-action suit.
Azért hozták ma ide magukat, hogy felajánljunk egy időbeli munkát.You're all being brought out together Because you're being offered time-served deals.
Csak szólunk, hogy veszélyben lehet és hogy felajánljunk rendőri védelmet.We're just here to tell you, you may be in danger, offer you police protection.
De az is fontos, hogy felajánljunk egy második esélyt olyasvalakinek, aki olyan ígéretes, mint Piper, ha hibázik.But it's also important to offer a second chance... to somebody as promising as Piper when she stumbles.
Felhívhatnánk a másik vevőt hogy, felajánljunk neki egy magasabb árat?Is there any way to call the buyer and maybe offer him a little more?
Rá kell vennünk magunkat, hogy megnyíljunk hogy felfedjük magunkat hogy felajánljunk mindenünket és csak imádkozzunk azért, hogy elég legyen.We have to force ourselves to open up... to expose ourselves... to offer up everything we have... And just pray that it's good enough.
"Mit kellett volna felajánlanom neked?"What have I got to offer you
Csak miután tájékoztattak róla, miután tudomást szereztem a műveletről, David Hextonról, akkor döntöttem el, mert már volt mit felajánlanom maguknak!It was only after they briefed me, once I knew about the operation, about David Hexton. That's when I decided, when I knew I had something to offer you.
Lányok, úgy gondoltam, illő lenne felajánlanom ösztönzésül egy díjat az új hírességünknek, Frankenstein-nek,As girls, I thought it would only be fitting to offer Frankenstein, our new celebrity, an incentive, a prize,
Nos, akkor Úgy gondolom udvarias dolog lenne felajánlanom egy csésze teát.Well, then... I suppose the polite thing to do would be to offer you a cup of tea.
Tudod, úgy érzem, hogy tényleg... van mit felajánlanom.You know, I-I feel like I should really... Like I have something to offer.
Egy törzsi majomnak kellett volna felajánlanod a lehetőséget, hogy beszéljen velem, ehelyett az ő apja követeli, hogy beszélhessen velem.You were supposed to offer one tribal monkey the opportunity to talk to me, and instead tribal monkey's father demands to talk to me
Ha azt akarod, hogy megnyaljalak, valami jobbat kell felajánlanod.If you want me to lick you, you have to offer me something better.
Ha valamit felajánlasz a Brahma Kapalam-ba egyszer, akkor soha többé nem kell mást felajánlanod.If you offer obsequious in brahma kapalam once, you never have to offer again in life.
Nem kellett folna felajánlanod a madár dadáskodást.You didn't have to offer to bird sit.
Nincs mit felajánlania, és nincs mondandója sem.He has nothing to offer and he has nothing to say.
Ugyan, Camnek sem kellett volna felajánlania, hogy költözzek be de megtetteWell, cam didn't have to offer to let me stay here, but he did.
A nagymamáját kellett volna felajánlanunk.Your grandmother was the one we were supposed to offer.
Amnesztiát kellene felajánlanunk neki, nem büntetni.We need to offer her some kind of amnesty, not punish her.
Aztán itt vannak az ajándékok, és a birtokok, amit a Dalai Láma szüleinek kell felajánlanunk.And then there are the gifts and the estates to offer the Dalai Lama's family.
Ha elvárjuk, hogy feldobják Hectort, akkor jutalmat kell felajánlanunk.If we want people to talk about Hector, we need to offer a reward.
Nézze, nekünk semmit sem kell felajánlanunk önöknek, szóval nem értem, miért ennyire elutasítóak.Look, we don't have to offer you anything, so I don't know why you're being so difficult.
Ezért valami igazán különlegeset kell felajánlanotok.You'd have to have something special to offer.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

értesít
notify
érvénytelenít
annul
fakad
arise
feketít
head up
fél
fear
felad
hand up something
felakaszt
hang
felhalmoz
accumulate
felkeres
seek out
felnyergel
saddle

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'offer':

None found.
Learning languages?