Fejlődik (to develop) conjugation

Hungarian
61 examples
This verb can also have the following meanings: evolve, progress

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
fejlődöm
I develop
fejlődsz
you develop
fejlődik
he/she to develop
fejlődünk
we develop
fejlődtök
you all develop
fejlődnek
they develop
Past indefinite tense
fejlődtem
I developed
fejlődtél
you developed
fejlődött
he/she developed
fejlődtünk
we developed
fejlődtetek
you all developed
fejlődtek
they developed
Conditional present indefinite tense
fejlődnék
I would develop
fejlődnél
you would develop
fejlődne
he/she would develop
fejlődnénk
we would develop
fejlődnétek
you all would develop
fejlődnének
they would develop
Conditional past indefinite tense
fejlődtem volna
I would have developed
fejlődtél volna
you would have developed
fejlődött volna
he/she would have developed
fejlődtünk volna
we would have developed
fejlődtetek volna
you all would have developed
fejlődtek volna
they would have developed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok fejlődni
I will develop
fogsz fejlődni
you will develop
fog fejlődni
he/she will develop
fogunk fejlődni
we will develop
fogtok fejlődni
you all will develop
fognak fejlődni
they will develop
Subjunctive present indefinite tense
fejlődjek
(if/so that) I develop
fejlődj
(if/so that) you develop
fejlődjön
(if/so that) he/she develop
fejlődjünk
(if/so that) we develop
fejlődjetek
(if/so that) you all develop
fejlődjenek
(if/so that) they develop
Conjugated infinitives
fejlődnöm
I to develop
fejlődnöd
you to develop
fejlődnie
he/she to develop
fejlődnünk
we to develop
fejlődnötök
you all to develop
fejlődniük
they to develop

Examples of fejlődik

Example in HungarianTranslation in English
- Az öreg. Vártam rá, de aztán a korombeli lányok elkezdtek fejlődni, úgyhogy valahogy én is elmentem ebbe az irányba.I was gonna wait for her, but then girls in my grade started to develop, so I sort of went that way.
A hólyag összeesik, és a tüdő normálisan tud majd fejlődni.The bladder decompresses, and the lungs will be able to develop normally.
A stílusod nem olyan, mint másoké... A stílusomnak velem együtt kell fejlődni és változni.Your brand is not the same as everybody else's... my brand is gonna have to develop and change with me.
Ahogy fejlődni kezdett, a vele született különleges harci erő növekedett és egyre vadabbá tette, annak megfelelően, hogy mennyire érezte a rettegést felőlem, az apjától.As he began to develop, the extraordinary battle power he was born with increased and turned savage to the same extent as I, his father, felt terror towards him.
Amint eléri a pubertást beindulnak a hormonok, el kezd fejlődni, és már nem akar majd fiú lenni, hanem fiúkkal lenni.As soon as she hits puberty, the hormones will kick in, she'll start to develop, and she'll want to be around boys. She won't want to be one.
Akkor nem fejlődöm pedig több irányba is szeretnék.It would leave no room for development... and I intend to develop in many directions.
Biztos vagyok benne, idővel fejlődsz a szedésben, de igyekezned kell, fiam.I'm sure in time, you'll develop as a picker. But it takes effort, boy.
De aggódom amiatt, ahogy fiatal nőként fejlődsz.But I am concerned about your development as a young woman.
- Később talán fejlődik. - Igen, később, talán.But you could use their data to develop a smaller clinical study.
Az anyám szokta mondani, hogy jó dolog, ha emberek vesznek körül, mert ha egyedül vagy, akkor nem fejlődik a személyiséged.Mama used to say that when you have people around you it's better that you're not alone. - Check. Because when you're alone, it's hard to develop your personality.
Az elsőben mi lett volna, ha normálisan fejlődik tovább, a másikban pedig, ha úgy döntene, hogy drogokat használOne if you had continued to develop normally, and one if you'd decided to use steroids.
De aztán mégse. És aztán arról szólt, hogyan fejlődik ki a személyiségük.Then I kept reading it, and it started to talk about how they start to develop these, like, sick personalities.
Igen, de ez hónapokon keresztül fejlődik ki, igaz?But that takes months to develop, right?
Azt mondom fejlődünk és a picsába az öböllel.I say we develop the hell out of the bay.
Reméljük, hogy fejlődünk.We'll hope to develop that a bit more
- A csecsemők eltérően fejlődnek.Infants develop at different rates.
- Ha csak megértheti velünk... a világegyetem összetettségét vagy ahogy a dolgok fejlődnek és nőnek.- Just even to us understanding the... the complexities of the universe or the way things are developed and grown.
- Igen, a peték a gazdatestben fejlődnek ki, nekik pedig találniuk kell egy áldozatot, feltépik a mellkasüreget, belehánynak, és a lárva ebben a második testben fejlődik tovább.Yes, the eggs develop inside the host, and the host is compelled to find a victim, hacks open the thoracic cavity, vomits. Larvae develop inside secondary host.
- Így van. A sovány gyűrűk a tél során fejlődnek, amikor sokkal lassabban nő.And the skinny rings develop during the winter, when a tree grows more slowly.
A Neurális Darwinizmus fogalmának jelentése egyszerűen az, hogy azok az áramkörök, amelyek megfelelő bemenetet kapnak a környezetből optimálisan fejlődnek ki, amelyek viszont nem, azok nem optimálisan, vagy esetleg egyáltalán nem is fejlődnek ki.The concept of Neural Darwinism simply means that the circuits that get the appropriate input from the environment will develop optimally and the ones that don't will either not develop optimally or perhaps not at all.
XY kromoszómákkal születtem, de nőként fejlődtem, oké?I was born with XY chromosomes, but I developed as a female, okay?
És felső középsúly, ahogy jobban fejlődtem.Super middleweight, once my body developed.
Mert még nem fejlődtél ki. - És a nővéred már szépen körbe ki van fejlődve.Well, it's different because you're not developed... while your sister has developed everywhere.
Sokat fejlődtél.Your style's really developed.
Talán pimasznak tartasz majd, de te annyit, olyan sokat fejlődtél, ...hogy úgy érzem, ...a társasági világban a helyed, műveltségileg.Maybe I'm talking out of turn here but... you've just developed so much and I... I just feel that you belong in a world of society and high culture now.
- Egy új képességem fejlődött ki.- I've developed a new talent.
A Ska abból az amerikai zenéből fejlődött ki, aminek ugye ki voltunk téve... a magunk hagyományos jamaikai zenéi, így a mento, calypso és Kumina mellett.Ska developed out of American music that we were exposed to... on top of our Jamaican indigenous music, such as mento, calypso, Kumina.
A civilizáció, az utolsó néhány ezer évben fejlődött ki egy olyan éghajlaton, ami nagyon stabil volt ami nem változott többet kb. egy foknál.Civilization has developed in the last several thousand years in a climate that has been very stable varying by no more than about one degree.
A gomba csak ott fejlődött ki, ahol a vér a halálos szúrásból összegyűlt. Itt, a gerincvelő mentén.The fungus developed only where blood from the fatal stab pooled - here, along the spinal cord.
A hangzása fejlődött, túlméretes cintányérok, túlméretes dobok, próbáltak akkora teret megtölteni a hangzással, amennyit csak tudtak.That sound developed, yeah, like the oversized cymbals and oversized drums, just trying to make as much presence in a wide-open space as you could.
Mi fejlődtünk a fejlesztettük ki talán a legjobb mezőgazdaságot a Földön.We developed the best agriculture maybe on earth.
A Vulkániakkal állnak rokonságban, de ahogy külön fejlődtek, a különbség is egyre nagyobb lett köztük.They are related to the Vulcans, but as each race developed, their differences grew wider.
A show-béli barátságok és románcok egyre csak nőttek, fejlődtek az évek során.The friendships and romances on the show have grown and developed over the years.
A szó szoros értelmében csúcsragadozókká fejlődtek, és uralták gyakorlatilag egész Ázsiát és Észak-Amerikát.They developed into the ultimate predators and dominated virtually all of Asia and North America.
A tűzvizsgálat módszerei fejlődtek az elmúlt 10 évben.- Arson science. Methods for arson investigation have developed over the last ten years.
Ahogy a Beatles, a Rolling Stones, és a többiek, inspirálták az angol rock zenét és aztán tovább fejlődtek.Let's say the Beatles, the Rolling Stones, you know, and all that inspired some of the British rock music that then developed after that.
Egész életemben arra vártam, hogy fejlődjek, de egyedül ez nőtt nagyra.I waited my whole life to develop and those are the only things that grew
Szóval ki kell egyensúlyoznod a képzésedet, hogy fejlődj is.So you need to balance your education and develop.
Változz és fejlődj.Let's change and develop.
Beszéltem Darius-szal és világossá vált, hogy nagyon ritkán találkozott transzvesztita egyénnel, ez nem elég, hogy tolerancia vagy gyűlölet fejlődjön ki.In conversations with Darius, it became clear that he had very little exposure to transgender individuals, certainly not enough to develop either tolerance or hatred.
De abban az esetben, ha egy helyi befektető alapít bankot, aki arra szeretne pénzt adni, hogy a város fejlődjön és szervezettebbé váljon, hogy vállalkozások induljanak és otthonok épüljenek, és ahol a befektetésekre az az arany a garancia, ami két mérföldre vanWhich is why a bank owned locally, wishing to make available funds to organize - and develop our community... - Mm-hm.
Ernienek most az lenne a legjobb, ha hagynák, hogy magától fejlődjön, tanuljon dolgokat.The best thing you can do for Ernie is to let him develop at his own pace.
Hogy várhatod el a támogatásból élőkön, hogy fejlődjön a kezdeményező erejük?How do you expect people on welfare to develop initiative?
Itt az első dokumentált eset, hogy védőoltásból Asperger fejlődjön ki a kormány jelenleg nem tud mit lépni.The first documented case of a child developing Asperger's syndrome from school vaccination has put the government in a tight spot.
Az az elképzelés, hogy Apollo esetleg valamilyen földönkívüli volt, ...annak van értelme, mert ők azt akarják, hogy fejlődjünk, ...azt akarják, hogy civilizáltak legyünk.The idea that Apollo was possibly some extraterrestrial makes sense, because they want us to develop, they want us to have civilization.
Azok lehettünk, amik szükségesek voltak számunkra, hogy valami mássá fejlődjünk.We might be what's necessary For something else to develop.
Azt szeretném, hogy fejlődjetek, és nem visszafogni akarlak benneteket.And me wanting you to take the time to develop that isn't me trying to hold you back.
A születésük után két napon belül az anyjuktól elválasztott borjakat a nyakuknál fogva kikötik és korlátozzák, hogy az izmaik ne fejlődjenek.Veal, taken from their mothers within two days of birth, are tied at the neck and kept restricted to keep muscles from developing.
Az embereket hagyni kell, hogy a saját ütemükben fejlődjenek.Human beings must be allowed to develop at their own pace.
De mi haszna van ebből a városnak... talán másoknak is van rá lehetősége, hogy lépést tartsanak a korral... vagy fejlődjenek?But does she cast her lot with the camp, furnish others here a chance to develop what they got, to hang on or even prosper?
Fontosabb az okiratoknál, hogy mi birtokoljuk a saját tulajdonunkat annak érdekében, hogy fejlődjenek a városaink és elnyerjük azokat a jogokat amiket oly sokáig tagadtak meg tőlünk.More important than the deeds themselves is that we own the property in order to develop our cities, and obtain the rights that have been denied us for so long.
Hogy a fenébe vegyük rá az indiaiakat és kínaiakat, hogy fenntarthatóbb módon fejlődjenek, hogyha még arra sem vagyunk készek, hogy elfogadjuk, tudja, a jó öreg szélerőművek látképét.How the heck are we meant to persuade people in India and China that they should develop in a more sustainable way when we are not prepared to even to accept you know, the old wind farming landscape.
Ahogy a nemzetközi közösség lenyomta az iparilag kibocsátható CO2 mennyiségét, a harmadik világnak egyre nehezebb fejlődnie.As international public policy bears down on industrial emissions of CO2, the developing world is coming under intense pressure not to develop.
Mivel ők, csak azt gondolják, hogy beszélsz egy zene alá, de nekünk fejlődnünk kellett előre mint zenészeknek, a hangunk, a flowunk, hogyan fogunk hangzani,our inflictions, our flow, how we were gonna sound, how we were gonna be different from all the other women, and that took a minute for us to develop.
fejlődnünk kell.We got to develop.
Azt gondolom, még sokat kell fejlődniük.I think you need to continue to develop.
"A makródinamika alkalmazott elvei a fejlődő gazdaságokban.""Applied principles of macro-dynamics in developing economies."
"McCord külügyminiszter úgy szelídíti meg a tömeget, mint egy fejlődő nemzet, amely dúsított uránt halmoz fel.""Secretary McCord tames the crowd like a developing nation stockpiling enriched uranium."
- Ne már. A fejlődő világ nagy részén a telefonok és az előfizetések iszonyú drágák a jövedelmekhez viszonyítva, és mindenki feltöltőset használ.In most of the developing world, phones and plans are extremely expensive relative to income, and almost all are prepaid.
...a fenyegetést, amit ezek a gazdasági bérgyilkosok jelentenek a fejlődő világra.TELEVISION: '...the threat these economic hit men pose to the developing world.'
A Cub példátlan sikert aratott az államokban, Japánban, és minden fejlődő országban a világon.The Cub subsequently became an unprecedented hit in the States, in Japan, and in developing countries all over the world.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

elhúz
drag away
előkészít
prepare
erőlködik
struggle
fárad
tire
fegyelmez
chasten
fejleszt
develop
fejt
unstitch
felbont
open
felhatalmaz
empower
felkínál
offer

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'develop':

None found.
Learning languages?