Esküszik (to swear) conjugation

Hungarian
99 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
esküszöm
I swear
esküszöl
you swear
esküszik
he/she to swear
esküszünk
we swear
esküsztök
you all swear
esküsznek
they swear
Past indefinite tense
esküdtem
I swore
esküdtél
you swore
esküdött
he/she swore
esküdtünk
we swore
esküdtetek
you all swore
esküdtek
they swore
Conditional present indefinite tense
esküdnék
I would swear
esküdnél
you would swear
esküdne
he/she would swear
esküdnénk
we would swear
esküdnétek
you all would swear
esküdnének
they would swear
Conditional past indefinite tense
esküdtem volna
I would have sworn
esküdtél volna
you would have sworn
esküdött volna
he/she would have sworn
esküdtünk volna
we would have sworn
esküdtetek volna
you all would have sworn
esküdtek volna
they would have sworn
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok esküdni
I will swear
fogsz esküdni
you will swear
fog esküdni
he/she will swear
fogunk esküdni
we will swear
fogtok esküdni
you all will swear
fognak esküdni
they will swear
Subjunctive present indefinite tense
esküdjek
(if/so that) I swear
esküdj
(if/so that) you swear
esküdjön
(if/so that) he/she swear
esküdjünk
(if/so that) we swear
esküdjetek
(if/so that) you all swear
esküdjenek
(if/so that) they swear
Conjugated infinitives
esküdnöm
I to swear
esküdnöd
you to swear
esküdnie
he/she to swear
esküdnünk
we to swear
esküdnötök
you all to swear
esküdniük
they to swear

Examples of esküszik

Example in HungarianTranslation in English
Az a kettő kész lett volna esküdni, hogy maga Siegel húzta meg a ravaszt.We had those two ready to swear Siegel himself pulled the trigger.
Azt hiszem, esküdni akar rá.I think she wants to swear on it.
Csak azokat vitte magával, akik hajlandóak hűséget esküdni neki.He only took those who were willing to swear their loyalty to him.
Megkérnélek, hogy esküdj meg a Bibliára, de arra te nem tudsz esküdni, igaz?I'd ask you to swear on the Bible but you can't swear on that, can you?
Tehát, esküdni merne rá, hogy az emberei előtt állt... és nem mögöttük, ahogyan Goddard úr állítja?So you are prepared to swear he was standing in front of his men... Not behind them as Mr. Goddard told us?
! - Semmit, esküszöm!Nothing, I swear!
", és esküszöm az összes pokolbéli gonoszra,"and I swear by all the devils in the nether regions
"A jövőm miatt, esküszöm neked.""My future, I swear on you."
"A jövőmről van szó, esküszöm.""My future, I swear on you."
"A szerelem első látásra dolog kegyetlen, esküszöm."Love at first sight is cruel, I swear.
- 400 dollár, esküszöl?- $400? - Yes. - You swear?
- A jegyesedre esküszöl? - Esküszöm rá, csak engedj el!- You swear it by your fiancé?
- Az Úrra esküszöl?You swear to God? You crazy?
- De megtényleg-esküszöl?No, but like "swearsie-realsies"?
- De nem esküszöl meg rá!- I said to You that you do not swear
A kávéautomata elromlik, néhány turista esküszik, hogy a prosti elmúlt 18 és Evelyn mindig felbukkan.The coffee machine's going to break down; some tourist is going to swear the hooker was over 18; and evelyn's going to show up.
Milyen furcsa egy kurtizántól, hogy hűségre esküszik föl.How strange of a courtesan to swear by fidelity
"Ünnepélyesen esküszünk!"We do solemnly swear.
- Jupiter Optimus Maximusra esküszünk!By Jupiter Optimus Maximus, we so swear.
- Megcsináljuk, esküszünk.Do it. - That's fine. Pinky swear.
- Én Cheung Man-cheong mi esküszünk Istenre, hogy mostantól egyenes úton járunk, hogy igazi férfiak legyünk.I, Cheung Man-cheong We swear to God From now on, we will go straight to be a real man
A hallgatás törvénye szerint esküszünk meg.We will swear by the code of silence.
Ha esküsztök, hogy csatlakoztok, mikor az igazi háború elkezdődik.If you swear you'll join us when the real war begins.
Ki nem beszélni, amit láttatok, soha, kardomra esküsztök.Never to speak of this that you have seen, swear by my sword.
- Egyesek a trágyára esküsznek, én a komposzt híve vagyok.Some people swear by manure, but I'm a mulch man myself. Oh, my dad too.
A boszorkány gyógyítók esküsznek a tojására, ha meg akarod találni az elveszett vagy ellopott dolgaidat.Witch doctors swear by their eggs For finding lost or stolen goods.
A fiam és a főiskolai haverjai esküsznek rá.My son and his college friends swear by them.
A haverom azt mondja, a finnek erre esküsznek.Buddy of mine says they swear by this stuff in Finland.
A helyiek esküsznek rá.The locals swear by it.
- De esküdtem tettem rájuk, Doktor!-But I swore on oath, Doctor.
A Birodalmi Gárdára esküdtem fel.I swore an oath to the Imperial Guard.
A Hét Istenre esküdtem, hogy ha a lányai életben vannak, visszajuttatom őket hozzá.I swore by all the gods that if her daughters were alive, I'd return them to her.
A közösségre esküdtem fel és a közösség nincs több hármunkon kívül.I swore an oath to the Commonwealth. There is no more Commonwealth not beyond the three of us.
Akkor esküdtem meg, hogy megbüntetlek benneteket.I swore that I would seek vengeance.
"Soha nem jövök vissza." Nem erre esküdtél nekem?"I'll never come back!" lsn't that what you swore to me?
- De hát az életedre esküdtél.- But you swore on your life.
A Bibliára esküdtél, hogy visszaadod!You swore on the bible you'd give it back!
A Führerre esküdtél fel, és kaptál tőle új fegyvert.You swore all eglance to the Fuhrer, and were given a new gun.
A fiad életére esküdtél, hogy többé nem csalsz meg!You swore on your son's life you would never betray me again.
"Mikor jönnek az esők, eljövök..." esküdött."I'II come in the rains. . - . . he swore to me."
- Az a nyomorult fiú bosszút esküdött, a saját fegyverével!- The poor boy swore he would avenge himself using your own weapons!
- Drama a karrierjére esküdött, hogy nem.-Drama swore on his career that you didn't.
A Szent Bibliára esküdött, hogy tisztességes lesz, Burke atya előtt.Seamus did, swore on the holy Bible he'd follow the straight and narrow, in front of father Burke, no less.
A herceg mindig erre esküdött.The Duke always swore by it.
A védelmére esküdtünk fel.We swore to be his protection.
Arra esküdtünk fel, hogy erős védelmet állítunk fel. és, igen, ebben benne van a győzelem is.We swore an oath to mount a vigorous defense, and, yes, that includes winning.
Arra esküdtünk, hogy at orosz népet szolgáljuk, nem egy maréknyi korrupt milliárdost, akik a vállukat rántják meg ártatlanok megölésekor, addig ez megfelel a befektetéseiknek.We swore to serve the Russian people, Not a handful of corrupt billionaires Who don't shrug at killing innocents
Az 1 824-es Szövetségi Alkotmányban hűséget esküdtünk Mexikónak!We swore allegiance to Mexico under the Federalist Constitution of 1 824.
Egymás kezét fogva esküdtünk, megvédjük a Földet a gonosz ellenségtől.Holding hands, we swore to protect Earth from the evil enemy.
A fritzek esküdtek rájuk.The Jerries swore by these.
Bosszút esküdtek, és egy olyan szent háborúba kezdtek, ami csak az emberiség teljes kiirtásával végződhetett.They swore revenge and began a holy war... that could only end in the complete extermination of mankind.
Néhányan arra esküdtek hogy manók hozzák az ajándékokat karácsonykor.Some swore to have seen elves bringing presents at Christmas.
És miközben süllyedtek szorosan átölelték egymást és örök szerelmet esküdtek.As they began to drown... ...theyheldeachotherclose , and swore undying love.
Úgy volt, együtt megyünk, meg is esküdtek. Te is velünk jössz, Jake.We were all going to go together, they swore to me. "You're coming with us, Jake."
Dr. Kelso, mi tudjuk, hogy nem tud semmiről, de fogadni mernék, hogy ők az életükre esküdnének, hogy igen.It's true you didn't know anything, but I'm willing to bet these guys would swear that you did. Definitely.
- Azt akarja, hogy álljak Rahl elé, és esküdjek hűséget neki.- She's going to make me stand with Rahl and swear allegiance to him.
- Mire esküdjek?-" What shall I swear by?"
- Miért esküdjek?Why should I swear?
Egy óra múlva arra kérsz majd, esküdjek valami másra.One hour from now, you will ask me to swear about something else.
Hogy Istenre esküdjek fel.I have no objection to swearing to God. No.
- Akkor esküdj meg.- Then swear to me.
- Emeld fel a karod, és esküdj. - Miért?- Raise your hand and say "I swear."
- Figyu, esküdj meg, hogy nem adod tovább!- Look, swear you'll never repeat this.
- Ne esküdj a legszentebbre! Büdös mór!Don't swear, for Chrisssake!
- És esküdjön meg, hogy békén hagyja a családomat!I want you to swear you'll leave my family be. - Or?
A fiú esküdjön.The boy must swear.
Akkor esküdjön a tanács nyilvánosan.So let the council swear publicly.
Akkor esküdjön az emlékére!Then swear on her memory.
Akkor esküdjön cserkészmódra!All right, then swear to it like a Girl Scout.
Fogadjuk meg egymásnak, esküdjünk meg a szerelemittas istenekre, hogy soha...We promise, mourn and swear all drunken gods of love on high, never again, never,
Hadd esküdjünk meg, hogy megéred nevelésed, s ebben nem kétkedünk.Let us swear that you are worth your breeding - which I doubt not.
Zedd... esküdjünk, hogy bármi történjék, nem számít milyen messze visz egymástól minket a sors, nem nyugszunk, amíg ez a tőr Panis Rahl szívébe nem fúródik.Zedd... swear that no matter what happens, no matter how far apart life takes us, we will never rest until we drive this dagger into Panis Rahl's heart.
- De hát esküdjetek.- Nay, but swear it.
Azt akarom, hogy tudjátok, melyik néphez tartoztok, és esküdjetek hűséget egymásnak.I want you to know which people you belong to and to swear loyalty to each other.
Csak esküdjetek meg, hogy nem mondotok semmit!Just... swear you won't say anything.
Cserébe csak annyit kérek, hogy te és a falka esküdjetek fel a lányom védelmére.In return, I would only ask that you and your pack swear to protect my daughter.
De hát esküdjetek.Nay, but swear it.
- Felségek, megkérném önöket, hogy helyezzék kezüket a Szent Bibliára és esküdjenek Isten... és ezen hercegek és lordok előtt, kik itt gyűltek össze, hogy igazak, erényesek és szeretetteljesek lesznek egymáshoz.Majesties, may I ask you each to place a hand upon the Holy Bible and swear before God and these princes and lords here gathered that you will be true, virtuous, and loving to each other.
Most mindketten esküdjenek erre a tervre!Now, I want both of you to swear agreement to this plan.
- Esküszöl? - Most meg kell esküdnöm?- We even have to swear now!
Meg kell esküdnöm az Úrra?Do I have to swear to God?
Meg kell esküdnöm? A bibliára?You mean I'm going to have to swear?
Meg kellett esküdnöm, mielőtt elkezdük ezt az ülést, és most nem akarok hamisan vallani. Szóval megvan a jogi lehetőségem, hogy nemet mondjak.I had to swear an oath before we began this deposition and I don't wanna perjure myself, so I have a legal obligation to say no.
De meg kell esküdnöd, hogy nem mutatod meg senkinek.But you have to swear not to show it to anyone.
De meg kell esküdnöd, hogy nem nevetsz.You have to swear to god you won't laugh.
Elmondok valamit, de meg kell esküdnöd,I'm gonna tell you something, but you have to swear
Ha elmondom, meg kell esküdnöd, hogy hallgatsz róla.What happened? If I tell you, you've got to swear to keep your mouth shut.
Legyen, de meg kell esküdnöd, hogy sosem beszélsz Andrénak a lakásában forgatott pornóról.Fine, but you have to swear that you will never tell Andre about the porno we filmed in his apartment.
Ha elmondom, meg kell esküdnie, hogy nem bántja a bátyáim.If I tell you, you got to swear you ain't gonna hurt my brothers!
Meg kell esküdnie, hogy nem árulja el senkinek.You have to swear never to reveal it.
Miss Cooper, meg kell esküdnie, hogy igazat mond.Now, Miss Cooper, I'm going to have to swear you in.
De hűséget kell esküdnünk az Angol Koronának.But we have to swear allegiance to the English Crown.
Meg kell esküdnünk, hogy soha senkinek nem beszélünk erről!Look, we got to swear not to tell anybody about this ever.
Meg kellett esküdnünk, hogy nem öltünk meg!We had to swear we hadn't bumped you off.
Most pedig meg kell esküdnünk, hogy soha többé nem beszélünk róla.Now we have to swear we'll never speak of this, ever again.
Titoktartást kell esküdnünk.Listen, we have got to swear to secrecy.
- Meg kell esküdnötök, hogy senkinek nem szóltok erről.- You both have to swear you won't breath a word of this to anyone.
De meg kell esküdnötök, esküdjetek, hogy magatokkal visztek.But you have to swear, swear that you'll take us with you.
Meg kell esküdnötök, hogy nem mondjátok el senkinek se.Look, You have to swear. Swear that you won't as you both shall live.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

elmélkedik
contemplate
előrehalad
progress
engedélyez
allow
érkezik
arrive
erőlködik
struggle
értékel
value
esik
fall
eszik
eat
fejt
unstitch
feketít
head up

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'swear':

None found.
Learning languages?