Eredményez (to result) conjugation

Hungarian
29 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
eredményezek
I result
eredményezel
you result
eredményez
he/she to result
eredményezünk
we result
eredményeztek
you all result
eredményeznek
they result
Present definite tense
eredményezem
I result
eredményezed
you result
eredményezi
he/she results
eredményezzük
we result
eredményezitek
you all result
eredményezik
they result
Past indefinite tense
eredményeztem
I resulted
eredményeztél
you resulted
eredményezett
he/she resulted
eredményeztünk
we resulted
eredményeztetek
you all resulted
eredményeztek
they resulted
Past definite tense
eredményeztem
I resulted
eredményezted
you resulted
eredményezte
he/she resulted
eredményeztük
we resulted
eredményeztétek
you all resulted
eredményezték
they resulted
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
eredményeznék
I would result
eredményeznél
you would result
eredményezne
he/she would result
eredményeznénk
we would result
eredményeznétek
you all would result
eredményeznének
they would result
Conditional present definite tense
eredményezném
I would result
eredményeznéd
you would result
eredményezné
he/she would result
eredményeznénk
we would result
eredményeznétek
you all would result
eredményeznék
they would result
Conditional past indefinite tense
eredményeztem volna
I would have resulted
eredményeztél volna
you would have resulted
eredményezett volna
he/she would have resulted
eredményeztünk volna
we would have resulted
eredményeztetek volna
you all would have resulted
eredményeztek volna
they would have resulted
Conditional past definite tense
eredményeztem volna
I would have resulted
eredményezted volna
you would have resulted
eredményezte volna
he/she would have resulted
eredményeztük volna
we would have resulted
eredményeztétek volna
you all would have resulted
eredményezték volna
they would have resulted
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok eredményezni
I will result
fogsz eredményezni
you will result
fog eredményezni
he/she will result
fogunk eredményezni
we will result
fogtok eredményezni
you all will result
fognak eredményezni
they will result
Future definite tense
fogom eredményezni
I will result
fogod eredményezni
you will result
fogja eredményezni
he/she will result
fogjuk eredményezni
we will result
fogjátok eredményezni
you all will result
fogják eredményezni
they will result
Subjunctive present definite tense
eredményezzem
(if/so that) I result
eredményezd
(if/so that) you result
eredményezze
(if/so that) he/she result
eredményezzük
(if/so that) we result
eredményezzétek
(if/so that) you all result
eredményezzék
(if/so that) they result
Subjunctive present indefinite tense
eredményezzek
(if/so that) I result
eredményezz
(if/so that) you result
eredményezzen
(if/so that) he/she result
eredményezzünk
(if/so that) we result
eredményezzetek
(if/so that) you all result
eredményezzenek
(if/so that) they result
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
eredményeznem
I to result
eredményezned
you to result
eredményeznie
he/she to result
eredményeznünk
we to result
eredményeznetek
you all to result
eredményezniük
they to result

Examples of eredményez

Example in HungarianTranslation in English
A jelenség gyengülése részleges védelmet eredményez, a folyamat pedig egyenletes ebben az esetben.Partial protection seems to result in a slowing of the overall effect. But progression is steady in any case.
És a szakmai véleménye szerint, az is megszokott, hogy műtét utáni fertőzés kettős amputációt eredményez?And in your professional opinion, is it also common for a post-op infection to result in a double amputation?
Hű, Tasha, neked van a legnagyobb... zivatarok, amik kishajó figyelmeztetést eredményeztek a Felső tavon.Wow, Tasha, you have the biggest.. ...thunderstorms, which will result in a small-craft advisory on lake superior.
... Teljesítményt eredményeznek annyira sokkoló... a megtiszteltetés....resulting in a performance so shocking... Do the honors.
...feItéteIezhetjük, hogy... bizonyos vérrendeIIenességek és szövethiányosságok... a feIgyorsuIt öregedés szimptómáihoz... hasonIó gyors hanyatIást eredményeznek....hypothesize that certain blood disorders and tissue deficiencies result in a rapid degeneration similar to the symptoms of accelerated aging.
A különböző, nem együttműködésre tervezett berendezések magas interferenciaszintet eredményeznek, képtelen vagyok megállapítani...The myriad signatures have resulted in high interference levels. I am unable to...
Az erőszakos álmok azonnali menstruációt eredményeznek a fiatal nőknél.Violent dreams are a direct result of menstruation in young women.
Az összefonódó meggyőző kijelentések a közösség tagjai között többszörös kettősséget eredményeznek.Interlocking lines of suasion between members of the collective result in multiple duplicities.
A legvalószínűbb halálok a fulladás, ami végső soron ugyanazt eredményezi, mint a vízbe fúlás, oxigénhiányt az agyban.The more likely cause of death was suffocation, which ultimately yields the same results as drowning-- asphyxiation of the brain.
Ahogy látni fogjuk, a részleges fedezetű kölcsönzés csalásban gyökeredzik, széleskörű szegénységet okoz, és mindenki más pénzének értékcsökkenését eredményezi.As we will see, fractional reserve lending is rooted in a fraud, results in widespread poverty and reduces the value of everyone else's money.
Az élőlények szétválása és elszigetelődése - legyen szó Madagaszkár szigetéről, vagy csak egy fa ágáról - azok specializálódását eredményezi, egyfajta robbanást, nagy mértékű hozzáidomulást az egyre kisebb zugokhoz.The separation and isolation of living things onto islands - which may be physical, like Madagascar, or just the single branch of a single tree - results in speciation, the explosion of living forms highly specialised to occupy niches within niches.
Az, amikor valaki egy hamis hívást kezdeményez a 911-es számra, az okozza azt, hogy a SWAT egy nem létező szituációra reagál és azt eredményezi, hogy ártatlan emberek sérülnek meg.It's when someone places fake phone call to 911, causing SWAT to respond to a non-situation, and results in the injury of innocent people.
Egyetlen üzlet Pritchard-dal ugyanazt eredményezi.Listen, a single purchase from Pritchard gets us the same end results.
A nullponttól bármely irányban 53 éven túli utazások az időnyom szétesését eredményezik.Travel beyond 53 years of zero point, either direction, will result in the temporal wake disintegrating.
10%-kal sikeresebben optimalizáljuk a kampány oldalak kulcsszavait, és ez 20%-os növekedést eredményezett a keresőmotorok forgalmában.We've been ten percent more successful in optimizing campaign page keywords, and that's resulted in a 20% increase in organic search traffic.
A halála utáni nyomozás egy nevet eredményezett:The inquiry into her death resulted in a name:
A jegyzeteim szerint a technikám előtt, ez a műtét az esetek 50%-ában szívhalált eredményezett.My notes said that before my approach, this surgery resulted in fetal cardiac arrest 50% of the time.
A másfél éve húzódó vizsgálat mindezidáig nem eredményezett elmarasztaló ítéletet."in what is now an 18-month long, wide-ranging examination "that has resulted in no convictions."
A műtét emlékezetkiesést eredményezett.Your surgery resulted in a memory lapse.
...amely a sátron kívüli kiterjedt vérfoltról tett jelentést, és ez azt eredményezte, hogy a nyomozás rossz irányt vett...reporting of the sprayed blood stain on the exterior of the tent, resulted in this investigation being diverted in the wrong direction.
A forradalom, amit a Joy Division csinált és ami a szívében volt, ami sok más embert ösztönzött részvételre, hogy ne különüljön el a tánc és a rock, azt eredményezte ebben a modern városban, hogy az eredeti modern város újra egy modern várossá vált.The revolution that Joy Division created and were at the heart of and inspired many other people to take part in, of not differentiating between dance and rock, has resulted in this modern city, and what was the original modern city becoming, again, a modern city.
A játék megjelenését elnapolták egy erőszakos verekedés miatt, ami azt eredményezte, hogy egy ember véletlenül megszúrta magát egy szamuráj karddal.The game's release will be delayed due to a violent brawl, which resulted in one man accidentally stabbed himself with a samurai sword.
A kedvesség megnyilvánulása, ilyen egyszerűen, azzal hogy a lánynak adtam az esőkabátomat, a halálát eredményezte.An act of kindness, one as simple as giving a girl my raincoat, had resulted in her death.
A legújabb YouTube-szenzáció, melyen 3 brazil fiú a Rio de Janeiro-i rendőri brutalitást és politikai korrupciót mutatja be, a saját reményei szerint olimpiai polgármester, Antonio Santos, valamint több vezető politikus és rendőr letartóztatását eredményezte.The recent YouTube sensation of three boys in Brazil exposing police brutality and political corruption in Rio de Janeiro has resulted in the arrest of Olympic Mayor hopeful, Antonio Santos, as well as other leading politicians and police figures.
A Cale Anderson Laboratórium, rohan megszerezni a szabadalmat, és az FDA beleegyezését januárig a terméket illegálisan tesztelik embereken, amik máris ártatlanok halálát eredményezték.The Laboratory Cale Anderson, in the rush to obtain a patent, and FDA approval until January, the product is illegally testing in humans, which has resulted in deaths.
A cselekedetei több millió ártatlan ember halálát eredményezték.Your actions have resulted in the deaths of millions of innocent people.
Nincs az az időmennyiség, amennyire ha bent hagynád őket, jobb kimenetelt eredményezne, mintha most rögtön kiengednéd.There's no amount of time you could leave her in there that would result in a better outcome than just letting her out now.
Vannak bizonyos biztonsági eljárások a Csillagkapu rendszerben.. amik megelőznek minden féregjárat kapcsolatot, ami ilyen eseményeket eredményezne.There are safety protocols in place within the Stargate system to prevent wormhole connections that would result in such events.
EZ pedig a a nemzetközi együttműködés terrorizmus elleni megromlását eredményezné"."we have undertaken. "And would result in a serious degradation "in international cooperation with us against terrorism."

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

elterjed
spread
elvégez
finish
elvesz
take away
engedelmeskedik
obey
érdekel
concern
ered
originate
érez
feel
fal
devour
farol
skid
fasíroz
chop

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'result':

None found.
Learning languages?