Engedélyez (to allow) conjugation

Hungarian
103 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
engedélyezek
I allow
engedélyezel
you allow
engedélyez
he/she to allow
engedélyezünk
we allow
engedélyeztek
you all allow
engedélyeznek
they allow
Present definite tense
engedélyezem
I allow
engedélyezed
you allow
engedélyezi
he/she allows
engedélyezzük
we allow
engedélyezitek
you all allow
engedélyezik
they allow
Past indefinite tense
engedélyeztem
I allowed
engedélyeztél
you allowed
engedélyezett
he/she allowed
engedélyeztünk
we allowed
engedélyeztetek
you all allowed
engedélyeztek
they allowed
Past definite tense
engedélyeztem
I allowed
engedélyezted
you allowed
engedélyezte
he/she allowed
engedélyeztük
we allowed
engedélyeztétek
you all allowed
engedélyezték
they allowed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
engedélyeznék
I would allow
engedélyeznél
you would allow
engedélyezne
he/she would allow
engedélyeznénk
we would allow
engedélyeznétek
you all would allow
engedélyeznének
they would allow
Conditional present definite tense
engedélyezném
I would allow
engedélyeznéd
you would allow
engedélyezné
he/she would allow
engedélyeznénk
we would allow
engedélyeznétek
you all would allow
engedélyeznék
they would allow
Conditional past indefinite tense
engedélyeztem volna
I would have allowed
engedélyeztél volna
you would have allowed
engedélyezett volna
he/she would have allowed
engedélyeztünk volna
we would have allowed
engedélyeztetek volna
you all would have allowed
engedélyeztek volna
they would have allowed
Conditional past definite tense
engedélyeztem volna
I would have allowed
engedélyezted volna
you would have allowed
engedélyezte volna
he/she would have allowed
engedélyeztük volna
we would have allowed
engedélyeztétek volna
you all would have allowed
engedélyezték volna
they would have allowed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok engedélyezni
I will allow
fogsz engedélyezni
you will allow
fog engedélyezni
he/she will allow
fogunk engedélyezni
we will allow
fogtok engedélyezni
you all will allow
fognak engedélyezni
they will allow
Future definite tense
fogom engedélyezni
I will allow
fogod engedélyezni
you will allow
fogja engedélyezni
he/she will allow
fogjuk engedélyezni
we will allow
fogjátok engedélyezni
you all will allow
fogják engedélyezni
they will allow
Subjunctive present definite tense
engedélyezzem
(if/so that) I allow
engedélyezd
(if/so that) you allow
engedélyezze
(if/so that) he/she allow
engedélyezzük
(if/so that) we allow
engedélyezzétek
(if/so that) you all allow
engedélyezzék
(if/so that) they allow
Subjunctive present indefinite tense
engedélyezzek
(if/so that) I allow
engedélyezz
(if/so that) you allow
engedélyezzen
(if/so that) he/she allow
engedélyezzünk
(if/so that) we allow
engedélyezzetek
(if/so that) you all allow
engedélyezzenek
(if/so that) they allow
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
engedélyeznem
I to allow
engedélyezned
you to allow
engedélyeznie
he/she to allow
engedélyeznünk
we to allow
engedélyeznetek
you all to allow
engedélyezniük
they to allow

Examples of engedélyez

Example in HungarianTranslation in English
Aztán engedélyezni fogom, hogy a jelenleg szegénynegyedekben élő ishbaliak visszatérjenek a szent földjükre.Then, I'm going to allow the Ishbalans living in each slums back to their Holy Land.
Ezért is vonakodtam engedélyezni a részvételét.That's why I was reluctant to allow your participation initially.
Ha a története megáll, akkor az itteni hatóságok engedélyezni fogjának magának, hogy elutazzon Szíriába, és lássa a családját, mielőtt vádat emelnének.If your story checks out, the authorities here are going to allow you to travel to Syria to see your family before you face charges.
Nem volt köteles engedélyezni a választásokat.He didn't have to allow these elections.
Szeretnék engedélyezni a húgának heti háromszori láthatást, mostantól addig, amíg az adoptáció intéződik.I am going to allow your sister... ...threeovernightvisitsaweek, starting tonight... ...pendingresolution of the adoption issue.
- "Ha megbocsátasz, cserébe engedélyezek neked 10 "ezer tű"-t, 3 hasrapacsit, 2 takaró alá fingást, és egy chili csókot."- "In exchange for your forgiveness, I will allow you 10 Indian burns, 3 pink bellies, 2 Dutch ovens, and a chili dunk."
A kollégáium talán elítélnek emiatt, de engedélyezek egy rövid bizonyító tárgyalást...My colleagues may harass me for this one, but I'm going to allow a brief evidentiary hearing...
A túlóra újra életbe lép, és mindenki számára engedélyezek 2 személyes fényképet, 2 ékszert, és 3 válogatott csecsebecsét.Overtime is reinstated, and you are each allowed two personal photographs, two trinkets, and three assorted knickknacks.
Azt hiszem, engedélyezek egy kis kitérést.I think I'll allow a little leeway here.
Ez az utolsó kérdés, amit engedélyezek.This is the last question I'll allow.
Bulikat engedélyezünk.We allow parties.
Csak azt magyaráztam Mr. Barlownak, hogy nem engedélyezünk külső ételt semmilyen körülmények között.I was just explaining to Mr. Barlow that we don't allow outside food under any circumstances.
Egy hívást engedélyezünk.You're allowed one call.
Nem engedélyezünk kutyákat itt a Mountba.We don't allow animals at the Mount.
Nem engedélyezünk látogatást még házastársaknak sem.There's no visitation allowed, even spousal.
Csak 3 sack-et engedélyeztek tavaly.They only allowed three sacks all year last year.
Csak egy hívást engedélyeztek.They only allow you one call.
Csak negyedórányi láthatást engedélyeztek.We were only allowed to see him for 15 minutes.
Kenneth egy igazi... tökfilkó, ami a legdurvább szó, amit engedélyeztek használni.Kenneth is being a real... dingbat, which is now the harshest word we are allowed to say.
Miss Toller, amikor elsős korában elkapták bolti lopásért, és csak egy hívást engedélyeztek, maga Mr. Lombardóhoz fordult?Ms. Toller. When you were picked up for shoplifting your freshman year at Blue Bay and you were allowed to make one call you called Mr. Lombardo.
- Nem engedélyeznek első kézből származó információkat?- So they won't allow firsthand information? - No.
A Dakala védelme érdekében hozott törvényeink évente csak négy napnyi vadászatot engedélyeznek.To preserve Dakala, our law states that we're allowed to hunt here for four days each year.
A kínaiak ennyit se engedélyeznek.It's more than the Chinese are allowed.
A zene az egyik csekély öröm, amit itt engedélyeznek... néhány egyéb szükséges mellett.Music is one of the meager pleasures I'm allowed in here, Along with a few other necessities.
Az urakból szolgálók lesznek, nem engedélyeznek sem háborút, sem kivégzést, és ajándékoznak.The masters will serve the slaves, no wars or executions will be allowed, and gifts will be exchanged.
- Csak ránk tartozik. Általában nem engedélyezem az egységemben a kapcsolatokat, de Lindsay helye még nincs betöltve.Ordinarily, i don't allow for relationships in my unit,
- Mondom, engedélyezem.I said, I'll allow.
- Nem engedélyezem.- Well, I won't allow it.
- Van rá idő, és engedélyezem is.Given the timing, I'd allow it. No.
- Engedélyezem. Attól, hogy engedélyezed, nem feltétlenül megengedhető.No, just because you allow it doesn't mean it has to be allowed.
- Mostmár az alkoholt is engedélyezed a fedélzeten?You're allowing alcohol onboard now?
Amíg agyimplantátumod van és engedélyezed, hogy külső input felülírja a memóriádat, ez az ár, amit meg kell érte fizetni.As long as you have AI and allow external input to write to your memory, that's the price you have to pay.
De ha engedélyezed, hogy az emberek bárhol parkolhassanak a belvárosban, lehetetlen lesz bejutni vagy kijutni. -Hülyeség.But if you allow people to park anywhere in the town centre, it'll become impossible to get in or out.
Ha engedélyezed ezt a házasságot, eltávolítalak a trónról.If you allow this marriage to go ahead, I will remove you from the throne.
A Peterson-törvény pont az ilyen állításokat engedélyezi. Akkor tisztázzuk:The Peterson Law allows for exactly such hearsay testimony.
A bőre engedélyezi neki a mágiánkat én pedig elláttam útmutatással.The skin allows him all our glamours and magics, and I've given him instruction.
A gyülekezet nem engedélyezi a tagok látogatását.The Church never allows outsiders to see members.
A hetedik szakasz hetedik cikkelye engedélyezi a polgárok számára az obstrukciót.Article Seven, Section Three allows for a citizen filibuster.
A külföldiek erős jelenléte okán, a Király engedélyezi a kőolaj kitermelését.#NARRATOR 3: Despite criticism of foreign presence in the Kingdom,# #The King allows commercial oil production to begin.#
- Ezért nem engedélyezzük a mobilokat a...- That's why we don't allow cellphones...
A Szent Attalus-ban nem engedélyezzük a videó játékokat.St. Attalus doesn't allow video games.
Ahogy már határoztam róla az irodában, engedélyezzük.As I already ruled in chambers, we're allowing it.
Apád és én nem engedélyezzük ezt a házasságot a te érdekedben, és semmi okod a sértegetésre!Your father and I We will not allow this marriage for your own good, and there is no reason to become insulting!
Azt engedélyezzük.We allow that.
"Ne próbálj felhívni, mert nem engedélyezik itt, meg amúgy sem akarok beszélni veled és semmit sem tehetsz, amivel megváltoztathatnád ezt...""Don't try to ring me because you're not allowed to here, "and anyway, I don't want to speak to you "and there's nothing you can say to change this."
- Igen, na és miért? - A kivégzésre váróknak... nem engedélyezik, hogy karórát viseljenek, az üveg miatt.Prisoners about to be executed aren't allowed to wear watches because of the glass.
- Úgy vélem, az irányelveink engedélyezik, hogy beavatkozzunk, amennyiben civilek életéről van szó.- I believe our directives allow us to intervene if civilians are being harmed.
A lényeg az, Mr. Crane, hogy miközben az önök országában engedélyezik az abortuszt, a világ többi részétől megpróbálják megtagadni azt.The point is, Mr. Crane... while you allow abortion in your country... you are trying to deny it to the rest of the world.
A muszlim hatóságok nem engedélyezik ott az ásatást.The Muslim authority won't allow us to dig there.
A szakításom után engedélyeztem magamnak, hogy olyasmit tegyek, ami okot ad rá, hogy újra reménykedhessek a jövőben.and a handsome, interesting man fell for me. In the wake of my breakup, I allowed myself In the wake of my breakup, I allowed myself to have an experience that gave me reason to have an experience that gave me reason to be hopeful about the future again.
Azért engedélyeztem, mert a bandatagoknak közel sincsenek olyan forrásai, mint Ms. Hessingtonnak.I allowed bail because gangbangers don't have a fraction of Ms. Hessington's resources.
Nem engedélyeztem, hogy befejezd a munkádat?I'm not allowed to stop by your work?
Tudom, de az ítélőképességemet félretéve engedélyeztem.I know, but I... I allowed it against my better judgment.
És egyszer sem engedélyeztem, hogy egyetlen gramm kemocita is elhagyja az épületet, amíg tökéletesen nem kalibráltam.And never once have I allowed a single gram of kemocite... to leave the premises unless it was perfectly calibrated.
Minden radikális döntés a katolikusok kedvére, minden erőszak, amit engedélyeztél...All the hard-line choices favoring Catholics, all the violence that you allowed...
"Han egy hivatalos dokumentum eredetije a Bíróság rendelkezésére áll, úgy a másolat figyelembe vétele nem engedélyezett.""The admission of a duplicate document in preference to an existing original... must presuppose the possibility of alteration and so must be disallowed."
- A lányoknak nem engedélyezett.- Girls aren't allowed.
- Csak immúnisoknak engedélyezett.Only immune allowed. I'm not sick!
- Ez engedélyezett?- Is that allowed?
- Gyerekeknek nem engedélyezett.- No kids allowed.
Esetleg egyszer véletlenül engedélyeztünk egy kis mennyiségű vegyszert a víztározóba, de nagyon régen volt.- One time only. Once, we may have inadvertently allowed a small amount of chemicals into the reservoir.
Azért engedélyezted az óvadékot, mert nem érdekelnek azok a srácok, ez viszont személyes ügy.You allowed bail because you didn't give a damn about those guys, and this is personal.
Hálás vagyok, hogy engedélyezted békés átkelésünket királyságod földjén.I am most grateful that you have allowed us safe passage through your kingdom.
"Ezt a látogatást próbaképp engedélyezte."He allowed this visit as a test.
- Ki engedélyezte ezt a látogatást?- Who allowed this visit?
- Maga engedélyezte? - Igen.- You allowed it?
...engedélyezte a szavazást az egypártos előválasztásokon, de nem az elnöki előválasztáson....allowed to vote in partisan primaries, but not in presidential elections.
A Pentagon ezelőtt is engedélyezte, hogy újságírókat helyezzenek el a kötelékeken belül.The Pentagon has allowed journalists to be embedded with the forces before.
Láthatják, hogy engedélyeztük neki a napi ötszöri imát.You'll see he's allowed to pray five times a day.
Nem megyek sehova. "Legközelebb..." 20 millió zygonnak engedélyeztük, hogy emberi alakot öltsön és most köztünk élnek.I'm not going anywhere. 20 million Zygons have been allowed to take human form and are now living amongst us.
- Biztos, hogy engedélyezték ezt neked?Kensi: Are you sure you're allowed to do this?
- És hol van most Pole? Csak annyit tudok, hogy engedélyezték neki hogy Casertába utazzon, az uralkodó rendelkezésének értelmében.- All I know is that he was allowed to travel to caserta,
1791-ben engedélyezték Robert Morris, Pénzügyi Főfelügyelő számára, hogy magántulajdonban lévő központi bankot nyisson.In 1781, they allowed Robert Morris, their Financial Superintendent to open a privately-owned central bank.
A beépített rendőr, akinek engedélyezték a törvényszegést.An undercover officer is allowed to break the law.
A családomnak engedélyezték, hogy meglátogassanak.My family was allowed to visit me.
Nem gondolhatod, hogy engedélyeznék...You can't think I would allow something like this.
- A bíró engedélyezné.A judge would allow it.
Szerintem az Amerikai Filmszövetség engedélyezné, mert nincs behatolás, illetve van behatolás, de nem olyan... értitek, nem olyan, mint az igazi.I think the MPAA would allow us to get away with it because there's no penetration, well, there's penetration, but there's no... you know, there's no consommation.
Egy veszélyes műtétet javasolt egy apának, aki hatalmas érzelmi nyomás alatt áll, és nem hagyott más lehetőséget, minthogy engedélyezzem!You advocated for a dangerous surgery with a father who's under terrible emotional stress, and you left me with no option but to allow it!
Három hónappal ezelőtt elnapoltam ennek a bizottságnak az ülését, hogy engedélyezzem Maillot ezredes előkerítését.I adjourned this tribunal some three months ago to allow Colonel Maillot to give testimony.
Néhány hónappal később egy sürgős kérést kaptam magától, hogy engedélyezzem a visszatérését.A few months later, I received an urgent request from you to be allowed to return.
Sajnos van pár új biztonsági szabály, ami egyenlőre nem teszi lehetővé, hogy külvilágiak látogatását engedélyezzem Atlantison.Unfortunately, some new security procedures prevent me from allowing any off-world visits to Atlantis for the time being.
-Ne engedélyezd!- You really don't want to allow.
Legalább engedélyezd, hogy én végezzem el a szertartást!At least allow me to try the trepanning.
Bíró úr, kérjük, engedélyezze Ms. Tascioninak, hogy lemenjen a jelenleg is tartó óvadéki tárgyalásra.Your Honor, we request that you allow Ms. Tascioni to be taken to bond court currently in session down the hall.
Bírónő, Mr. Agos vallomása alapján kérjük, hogy engedélyezze Gauthier százados kihallgatását műholdon keresztül.Your Honor, based on Mr. Agos's testimony, we ask that we be allowed to question Captain Gauthier overseas via teleconference.
Bírónő, kérem a bíróságot, hogy rója meg a vádat helytelen magatartásért, és engedélyezze a...- Your Honor, I ask the court to cite the prosecutor for misconduct and allow my witness to leave the stand.
Csak néhány kérdésem lenne, és ha érdekli az igazság, arra kérem, hogy engedélyezze.I only have a few questions, and in the interest of justice, I ask that you allow me to proceed.
Elmondtuk az álláspontunkat uram, és megkérjük önt, hogy engedélyezze a behatolást.We're giving you our best estimation and we urge you to allow us to launch.
*Kérem, engedélyezzék, * *hogy a feleségem egy hajfürtje velem legyen a koporsómban.*Please allow me... a lock of my wife's hair in my coffin
- Nem fejeztem be a jelentéstételt. De amikor Telford ezredes megtudta, hogy még élünk, ragaszkodott hozzá, hogy engedélyezzék, hogy használja a köveket és cseréljen valakivel. Lehetőleg saját magával.I wasn't finished reporting, but when colonel Telford found out that we were still here, he insisted that he be allowed to use the stones to switch with someone, preferably himself.
Az Árnyak kényszerítették őket, hogy engedélyezzék az állomásozásukat a bolygójukon.The Shadows forced them to allow a base on their planet.
Elértük a Kegyelmi Bizottságnál, hogy engedélyezzék a személyes jelenlétét.We've managed to get the Pardons Board to allow personal representation.
Hozzák ide, és engedélyezzék a kihallgatását a Királyi Katonai Rendőrségnek, a maguk felügyelete mellett.I want you to bring him here and allow the royal military police to interrogate him under your supervision.
Parancsot kaptam a Körzetből, hogy ne engedélyezzek semmilyen további erőforrást számára.I have an order from District that disallows any further resources from being expended on him.
Gyere, engedélyezz magadnak egy örömtáncot!Go on, allow yourself a happy dance!
És minden beállítást engedélyezz.And change all the settings to "allow."
Helyezzük Cyril-t védőőrizetbe egy ideig, engedélyezzünk Ryan-nek rendszeres látogatást, és nézzük, Cyril hogy alkalmazkodik.Let's place Cyril in protective custody for a while, allow Ryan regular visits and see how Cyril adjusts.
Milyen ésszerű akadálya van tehát annak, hogy engedélyezzünk egy emberségesebb módszert?What rational distinction can there be for not allowing a more humane method?
Arthur követelte, hogy az ügynököknek is engedélyezzenek "Egyet", akivel megoszthatják a raktár titkait.Arthur demanded that Agents be allowed to have a "One"
A polgári törvénykönyv 54.1-es pontja szerint engedélyeznie kell.Civil code 54.1 says you have to allow them.
"Vissza kell vonnunk a közvetett támogatást engedélyező döntést.""We must reverse the 1 978 regulatory decision allowing soft money. "
Ennek eredményeként Aldrich szenátor áteröltetett a Kongresszuson egy javaslatot a jövedelemadót engedélyező alkotmány módosításra.As a result, Senator Aldrich hustled a bill for a constitutional amendment allowing income tax through the Congress.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

előad
perform
elvár
expect someone to do something
elveszt
lose
elvetél
miscarry
emigrál
emigrate
emlékeztet
remind
engedelmeskedik
obey
épít
build
érez
feel
eszkalál
escalate

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'allow':

None found.
Learning languages?