Elkerül (to avoid) conjugation

Hungarian
149 examples
This verb can also have the following meanings: to fail to meet someone, to get to somewhere not at ones own will, get, fail

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
elkerülök
I avoid
elkerülsz
you avoid
elkerül
he/she to avoid
elkerülünk
we avoid
elkerültök
you all avoid
elkerülnek
they avoid
Present definite tense
elkerülöm
I avoid
elkerülöd
you avoid
elkerüli
he/she avoids
elkerüljük
we avoid
elkerülitek
you all avoid
elkerülik
they avoid
Past indefinite tense
elkerültem
I avoided
elkerültél
you avoided
elkerült
he/she avoided
elkerültünk
we avoided
elkerültetek
you all avoided
elkerültek
they avoided
Past definite tense
elkerültem
I avoided
elkerülted
you avoided
elkerülte
he/she avoided
elkerültük
we avoided
elkerültétek
you all avoided
elkerülték
they avoided
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
elkerülnék
I would avoid
elkerülnél
you would avoid
elkerülne
he/she would avoid
elkerülnénk
we would avoid
elkerülnétek
you all would avoid
elkerülnének
they would avoid
Conditional present definite tense
elkerülném
I would avoid
elkerülnéd
you would avoid
elkerülné
he/she would avoid
elkerülnénk
we would avoid
elkerülnétek
you all would avoid
elkerülnék
they would avoid
Conditional past indefinite tense
elkerültem volna
I would have avoided
elkerültél volna
you would have avoided
elkerült volna
he/she would have avoided
elkerültünk volna
we would have avoided
elkerültetek volna
you all would have avoided
elkerültek volna
they would have avoided
Conditional past definite tense
elkerültem volna
I would have avoided
elkerülted volna
you would have avoided
elkerülte volna
he/she would have avoided
elkerültük volna
we would have avoided
elkerültétek volna
you all would have avoided
elkerülték volna
they would have avoided
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok elkerülni
I will avoid
fogsz elkerülni
you will avoid
fog elkerülni
he/she will avoid
fogunk elkerülni
we will avoid
fogtok elkerülni
you all will avoid
fognak elkerülni
they will avoid
Future definite tense
fogom elkerülni
I will avoid
fogod elkerülni
you will avoid
fogja elkerülni
he/she will avoid
fogjuk elkerülni
we will avoid
fogjátok elkerülni
you all will avoid
fogják elkerülni
they will avoid
Subjunctive present definite tense
elkerüljem
(if/so that) I avoid
elkerüld
(if/so that) you avoid
elkerülje
(if/so that) he/she avoid
elkerüljük
(if/so that) we avoid
elkerüljétek
(if/so that) you all avoid
elkerüljék
(if/so that) they avoid
Subjunctive present indefinite tense
elkerüljek
(if/so that) I avoid
elkerülj
(if/so that) you avoid
elkerüljön
(if/so that) he/she avoid
elkerüljünk
(if/so that) we avoid
elkerüljetek
(if/so that) you all avoid
elkerüljenek
(if/so that) they avoid
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
elkerülnöm
I to avoid
elkerülnöd
you to avoid
elkerülnie
he/she to avoid
elkerülnünk
we to avoid
elkerülnötök
you all to avoid
elkerülniük
they to avoid

Examples of elkerül

Example in HungarianTranslation in English
"Amit mi már nem tudunk elkerülni."There is no way to avoid it now.
"Helyesen járt el egy olyan helyzetben, mikor könnyebb lett volna elkerülni, hogy feljegyzés készüljön az esetről.""Conducted himself in a professional manner at a time "when it would have been easier to avoid filing a report."
"Rengeteg fájdalom van az életben, és talán az egyetlen fájdalom, amit elkerülhetünk, az abból a fájdalomból adódik, hogy próbáljuk elkerülni a fájdalmat.""There is a great deal of pain in life and perhaps the only pain that can be avoided is the pain that comes from trying to avoid pain."
"és próbálom elkerülni a konfliktust, "hacsak maga nem teremt ilyen helyzetet.I shall sit at the back to avoid any other conflicts unless you come looking for them.
- Azt akarom elkerülni.I want to avoid it.
"és elkerülök minden hasonló alkalmat, hogy bűnbocsánatot nyerjek"."and carefully to avoid the occasions of sin." ...and the meadows they are gay
Akiket mindig elkerülök, azok a fiatal párok.What I avoid are young couples.
Kétféle ember van, akit elkerülök. A politikusok és a filozófusok.Two breeds of men to be avoided like the pox- ...politicians and philosophers.
Számomra ez azt jelenti, hogy egyszerre megveszek... mindent a boltban, és elkerülök bizonyos kasszákat.For me, that means buying all the groceries at once and avoiding certain lines.
- Az utóbbi napokban elkerülsz.- You're avoiding me these days.
- Nem gondolnád meg? Nézd, ha nem tetszik majd, elkerülsz pár hétig, és szabad vagy.Look, if you don't like it, all you got to do is avoid me for a couple of weeks, and you're in the clear.
-Csak akkor, ha elkerülsz bizonyos pózokat.Only if you avoid certain positions.
Amikor otthon vagy, elkerülsz engem.When you're home, you avoid me.
Colette, soha nem fogjuk tudni ezt megbeszélni ha folyton elkerülsz.Colette, we're never gonna talk about this if you just keep avoiding me.
Amikor megcsókolsz tekinteted elkerül.Seems like you're kissing me just to avoid looking at me.
Ha figyelt az irodai pletykákra, jobb, ha elkerül.If you've paid any attention... to office gossip, you're right to avoid me.
Most pedig mindenki elkerül... mint egy kellemetlen találkozást.Now they hurry away... as if to avoid an embarrassing accident.
Már itt lenne. Ha lehet, elkerül.- She'll do anything to avoid me.
"Vannak emberek, akiket messzire elkerülünk..."There are people in life you avoid,
Amint már te is tudod, minden revü műsort elkerülünk.As you already know, we are avoiding all variety shows.
Annak is van határa, ahogy elkerülünk valakit.There's a limit to avoiding somebody.
Biztos akarok lenni, hogy elkerülünk bármi féle... félreértést vagy kommunikációs hibát.I want to make sure that we avoid any... Misunderstandings or miscommunications.
A barátaid hazudnak neked és elkerülnek mert nem szeretik a bulijaid és nem akarnak többé a barátaid lenni!Your friends are all lying to you and avoiding you cause they don't like your parties and they don't wanna be your friends anymore!
A kémek szeretik azokat a helyeket, amiket az emberek elkerülnek szennyvíz tisztítók, veszélyes hulladék telepek, kihalt motelek,Spies love places people tend to avoid - Sewage plants, toxic dumps, condemned motels,
Az emberek elkerülnek, mert félnek az ilyen gengszterektől, mint te.People don't avoid you thugs because they're scared.
Azt fogják hinni, hogy egy szokványos műbőr vagy, ezért elkerülnek, de sok ember vár arra, hogy kibelezzen egy óvatlan cylont, aki sétára indult, ezért ne hagyd, hogy közel menjenek hozzád és megkéseljenek.Everybody'll think you're just a regular skinjob and they'll avoid you. But there's a lot of people out there looking to gut an unwary Cylon going for a stroll, so don't let anybody get close enough to stick a knife in you. All right.
- Inkább elkerülöm.- I avoid that.
- Majd elkerülöm őket.-I'll try to avoid them.
A doktor azt mondta, hogyha elkerülöm a stresszt, akkor még jó sokáig élhetek.The doctor says if I avoid stress I'll be good for another 100,000 miles.
A kedvenc védelmem, ha elkerülöm a helyzetet, ahol rám lőhetnek.My favorite kind of protection is avoiding situations where people might shoot at me.
"Ha továbbra is elkerülöd a méheket, akkor eladom őket.""If you keep on avoiding bees, I will sell them."
- Csak elkerülöd a problémákat.- You are avoiding your problems. - What?
- És mégis hogyan képzelted el, hogy elkerülöd, mikor egy hotelben lesztek összezárva?- And so exactly how do you plan to avoid this man that you are trapped in the same hotel with?
-Uh, amikor börtönben vagy, akkor talán jobb ha elkerülöd azokat a szavakat hogy "ünnepélyes" és "villásreggeli".When you're in jail, you might want to avoid words like "festive" and "brunch."
A legjobb módja hogy megnyerd a harcot, ha elkerülöd.The best way to win is to avoid fighting.
A játék hihetetlenül jól került megtervezésre, mert azzal, hogy a saját bosszankodásod ellen véd meg, elkerüli a folyamatos meghalás által okozott frusztrációt.This is an amazingly well designed game because it seamlessly avoids the frustration of dying by shielding you from your own aggravation.
Amikor Diaz vulkán kitör, mindenki elkerüli.Any time mt. Diaz erupts, everyone on the squad avoids her.
De a legrosszabb az a férfi, aki elkerüli a szerelmet.But worst is the man who avoids love.
Ez, természetesen elfogadható hogyha az ügyfele fenntartja a vallomását és az állam is elkerüli a tárgyalás költségeit.That, of course, assumes that your client stands by his confession and the state avoids the expense of a trial.
Igen, van egy út a hegygerincen át, M'Lee elkerüli azt a környéket.Yes a route M'Lee avoids, along the ridge line.
"Másik úton menjünk haza, hogy elkerüljük az ugató kutyát"?"S-should I drive home a different way to avoid the barking dog?"
- A tábor felét már az alagútba vittük, 15 fős csapatokban, hogy elkerüljük a feltűnést.Well, we moved the first half of the population into the tunnels in groups of 15 to avoid detection.
- Azért állítottuk fel itt ezt a laboratóriumot, hogy elkerüljük a replikátorok általi veszélyt.We kept the laboratory in this galaxy to avoid the threat of the replicators.
- Ha elkerüljük az ellenőrzőpontokat.We'd need to avoid checkpoints.
Mindketten tisztában vagytok ezzel, ezért inkább elkerülitek a párbajt.You both understand that, and so you avoid a duel.
Te és a többiek úgy akartok hazajutni, hogy elkerülitek a Békefenntartó területeket.You and the others are trying to get home, avoiding Peacekeeper territories.
Térképet, mely úgy vezet haza benneteket hogy elkerülitek a Békefenntartó alakulatokat az út folyamán?A map that will allow you to make the journey and avoid any Peacekeeperen jurisdictions along the way?
"hogy az élő organizmusok elkerülik a hanyatlást?""That the living organism avoids decay?"
- A vezérek elkerülik a vereséget.- Leaders avoid losing battles.
- Ha lehet, elkerülik.- They'll avoid it if they can.
A férfiak elkerülik a 44. emeleti mosdót.The men avoid the bathroom on the 44th floor!
A halak elkerülik a tisztátlan áramlást.The fish will avoid the unclean flow.
A fejet és egyéb részeket elkerültem a demonstráció során.I've avoided the head and certain appendages for demonstration purposes.
A nap, amitõl féltem és elkerültem.The day I've feared and avoided.
Annyira örülök, hogy elkerültem azt a beszélgetést Laurennel.Oh, I am so glad that I avoided that talk with Lauren.
Christine néha utalt rá, de... eddig ügyesen elkerültem a témát.Christine has on occasion alluded to it, but I cleverly avoided the topic.
Elég annyi, hogy a háború, amit elkerültél, rajtad áll, és ezek a falak is, melyeket az embereim kárára védtél, most össze fognak dőlni!It's enough that the war you avoided is upon you, and these walls which you protected at the cost of my people will crumble!
A barátnőd, messzire elkerült.You're intimate friends. You're heartbroken because she avoided you.
Azt hiszem, elkerült a piacon.I think she avoided me in the market.
Azt mondtad, mindenki elkerült, nem?You said everyone avoided you, didn't you?
Hetekig elkerült engem.The man had avoided me for weeks.
A legfontosabb, hogy elkerültünk egy újabb világ háborút és a Szovjetunió összeomlott.Most important, we avoided a world war and the Soviet Union collapsed.
Egy római csapatot elkerültünk.We avoided one squad of Romans.
Egy szörnyű következményt elkerültünk.A terrible consequence has been avoided.
Egész úton hazafelé, elkerültetek egy bizonyos témát, és csak semmiségekről beszéltetek.The entire ride home in the car, you avoided a certain subject and made empty conversation.
Igen, őt életben tartja az, hogy a végzet, amit eredetileg elkerültek, visszajön értük.Yeah, keep himself alive from the fate they originally avoided... comes back to claim them.
Mostanáig, elkerültek minden nagy hibát, amit az emberek a kapcsolatokban csinálnak...Up until now, you guys had avoided all the big mistakes That people make in a relationship...
Muszáj volt a halálon merengeniük, amit valami csoda folytán, elkerültek.They are forced to contemplate the deaths they by some miracle avoided.
Izoláltad a nyaki vénát és a karotiszt, elkerülted a bolygóideget.You've isolated the jugular and the carotid, avoided the vagus nerve.
Mivel az igazságnak szenteltem az életem, mindig is tüske lesz a körmöm alatt, hogy te elkerülted azt.In a life devoted to justice, sir, it is a constant burr on my backside that you have avoided it.
Nem, egyszer már elkerülted, hogy bármit is elmondj.No, you already avoided telling me anything.
Talán elkerülted volna a ragadósságot, tudod bölcs-bejárás.Might've avoided the stickiness, you know, wicket-wise.
A Kormány ma elkerülte a leszavazást, mivel a Liberális Párt megszavazta a költségvetési szavazás elhalasztását.The cabinet avoided being outvoted today - when the Liberals voted for postponing the budget bill.
A csoport szerencsésen elkerülte, hogy a kukoricamezőre kívánják őket.And note that the group successfully avoided being wished into the cornfield.
A pánikot, hogy a hamis pénz elárassza a világot a nemzetgazdaság elkerülte.The scare of fake currency flooding the world economy has been avoided.
Biztosan elkerülte a szemetet.He would have avoided the trash
Bush elkerülte a vietnami besorozást a texasi Nemzeti Légierőhöz való csatlakozással.Bush avoided to go to Vietnam... joining to the Air Guardsman{National Guard} of Texas.
A katasztrófát elkerültük.A disaster was avoided.
A legkiválóbb parancsnokunk feláldozása volt az ára, hogy felül kerekedtünk és elkerültük a teljes megsemmisülést.It was only through the sacrifice of our greatest commander that we avoided total annihilation.
A tengeralattjáró pusztulását más okozta így elkerültük a katonai konfliktust.The submarine was destroyed by other forces and a military conflict was avoided.
Azt hittem, elkerültük.I thought we'd avoided it.
A támadók elkerülték a fontosabb szerveket. Úgy van!Attackers avoided vital organs.
Ami figyelemre méltóvá tette a leletet, az az, hogy elkerülték a fosztogatók az évszázadok során.What made the find remarkable was that it had avoided looters for centuries.
Fájdalmasak, de elkerülték a főbb artériákat.Painful, but you avoided the major arteries.
Ha, mint mondja, elkerülték a közvetlen konfrontációt, kétséges, hogy eljönnek, csak mert megkéri őket.If, as you say, they have avoided direct confrontation... it is doubtful that they will come simply because we ask them to.
Azt hiszem, mindannyian elkerülnénk az ilyesmit. Ha lehetne. De általában nincs meg ez a lehetőség.I guess all of us would avoid that kind of pain if we could... but most people don't have that choice.
- A maga helyében elkerülném a templomot.I would avoid the church, if I were you.
A fehéret elkerülném, mert Phil WC-nek használja a medencéjét.I would avoid the white one, because Phil uses the pool as a toilet.
Ezeket a pulzár mutatókat elkerülném a radar interferencia miatt.I would avoid these pulsar pointers because of dradis interference.
Én inkább elkerülném a sugárzást.I would avoid radiation.
Én... elkerülném ezt.I, er... I would avoid that.
Nem, Jonas elkerülné a tömegközlekedést.No, Jonas would avoid public transportation.
- Ezért ülök mindig hátra, hogy elkerüljem a kis kiváltságosokat.That's why I always sit in back to avoid the little pre-boarders.
- Igazából pont ezért is vagyok itt: hogy elkerüljem a Valentin-napot.Actually, that's just why I'm in jail, to avoid Valentine's Day.
- Igen, hogy elkerüljem a házmestert.-Yes, in order to avoid the warden.
- Meghasonlottam. A tisztességet válasszam, vagy hogy elkerüljem a harapását.- I'm torn between my integrity and my desire to avoid a beating.
"Imádkozz, hogy elkerüld.""Pray you, avoid it."
- Akkor mit csinálsz, hogy elkerüld ezt?Then what must you do to avoid it?
- Csak azért aludtál az ágyamban, hogy őt elkerüld.You literally slept in my bed to avoid him. I know.
- elkerüld az igazság pillanatát.- just to avoid the moment of truth.
"10:04, átkelt az utcán, hogy elkerülje a Gaiety burleszk filmszínházat."10:04, suspect crossed street to avoid Gaiety Burlesque Theater.
"Az igazság és a béke érdekében, és hogy elkerülje a római vér szükségtelen kioltását,"Seeking only justice and peace and to avoid the unnecessary shedding of Roman blood,
"Saját csuklóját felvagdosta, hogy elkerülje a megbilincselést, majd megszökött a kórházból, mialatt épp a sérüléseit látták el.""Prisoner slashed own wrists in order to avoid cuffing-- "Prisoner escaped from hospital while undergoing treat for injuries."
- ...immunszupresszív neoral adagolását aminek a szedését folytatnia kell egész életében hogy elkerülje a transzplantált szerv kilökődését.- immunosuppressive neoral, which you'll need to continue for the rest of your life, to avoid rejecting your transplant.
- elkerüljétek Mitt-et? - Mi?- so you could avoid Mitt?
Haladó Békesség Teljesítmény Program, olyan problémás fiatalok számára alapítottam, mint ti, hogy elkerüljétek társadalmunk negatív mintáit, melyek elpusztítják ambíciótokat, az oktatásotokat, a családotokat, a jövőjüket.Advanced Serenity Achievement Program, created by me to help troubled teens as yourself to avoid the negative patterns in our society that can destroy your ambitions, your education, your families, their future.
Igazából arra számítottam hogy egyikőtök feldob Hasslip-nek hogy elkerüljétek a büntetést.Frankly, I expected one of you... to confess to Hasslip in order to avoid prosecution.
Mielőtt megkapjátok az ellenszert, elővigyázatosnak kell lennetek, hogy elkerüljétek a deliria nervosa nevű kórt.Prior to your cure, you must take every precaution to avoid the disease known as deliria nervosa.
Oké, adok egy végső esélyt, hogy elkerüljétek az utolsó szavam, mert ezt mégsem akarhatjátok.Okay, I'll give you one last chance to avoid the last word, because you do not want the last word.
"A lakók megpróbálnak gazdálkodni az energiával, lekapcsolják a lámpáikat, hogy elkerüljék ..." "... az olyan áramkimaradást, amit hétvégén teljes háztömbökben volt tapasztalható"... as the power shortage reaches critical levels, residents are asked to save energy and turn off the lights in an effort to avoid more rolling blackouts this weekend.
- A protokoll feltételezi, hogy mindenki fertőzött, és a vírus kezelhetetlen. A kommunikációt megszakítják, hogy elkerüljék annak a lehetőségét, hogy bármely fertőzött is megmenekülhessen aki tovább terjesztheti a vírust.The protocol assumes everyone has been exposed and the pathogen is untreatable. communications are jammed to avoid the possibility of rescuing any of the infected who could spread the disease.
- Segít nekik, hogy elkerüljék az ilyen hibákat.- If it will help them avoid mistakes like this one.
7 hónap edzés után most alig egy percük van, hogy elkerüljék a vereséget.Seven months of training. Points to the net, just a little over a minute left to avoid a very damaging loss.
A bizottság meggyőződése, hogy ha indulsz, a szponzoraink vissza fognak lépni, hogy elkerüljék a lehetséges negatív következményeket.The board is concerned that if you participate, our sponsors will drop out to avoid any negative association.
A legjobb módja volt, hogy elkerüljek egy megvadult vaddisznótIt was the best way to avoid a charging, injured boar.
Az egyetlen lehetőségem, hogy elkerüljek mindent, ami romantikusnak értelmezhető.My only move is to avoid anything that can possibly be construed as romantic.
Bármit megtennék, hogy elkerüljek egy újabb remény-és-álmok dumát.I'd do anything to avoid another hopes-and-dreams speech.
Egész héten, egész hónapban ha kell, csak, hogy elkerüljek bármilyen lehetőséget az összefutásra.All week-- all month if I have to, just to avoid any chance of running into him.
- Hogy elkerülj engem?To avoid me?
A legjobb módja, hogy elkerülj egy cápatámadást, hogy nem mész a vízbe.The best way to avoid a shark attack is to not go in the water.
De egy kis feszültség megér annyit, hogy elkerülj egy golyót.But putting up with a little tension to avoid a bullet is worth it.
De ha az épület elég kicsi és hozzáférsz a szellőző rendszerhez, segíthet, hogy elkerülj egy véres helyzetet.But if the building is small enough and you can access the ventilation system, it can help you avoid a bloody situation.
A memóriája szerint begyújtotta a vészturbókat a mentőkabinján, hogy elkerüljön egy ütközést.According to his memory logs, he fired the emergency thrusters on the escape pod to avoid a mid-air collision.
A tömegiszonyban szenvedő szobatársam elhagyta a szobát most először a félévben, csak, hogy elkerüljön engem.My agoraphobic roommate left our room for the first time just to avoid me.
Akkor direkt erre jött, hogy elkerüljön?So you saw me standing there and headed this way to avoid me deliberately?
Az első Jessup azért költözött ebbe az országba 1760-ban, hogy elkerüljön egy ajándék továbbadási incidenst.The first Jessup moved to this country in 1760 to avoid an embarrassing regifting incident.
- Hogy elkerüljünk egy fél világháborút?- To avoid a war so far away?
A család - mondanom sem kell - kissé bosszús volt, szóval hogy elkerüljünk egy csúnya, ronda összecsapást,The family, needless to say, were a little put out, so, in order to avoid a nasty, ugly confrontation,
Ahhoz, hogy elkerüljünk egy vérfürdőt, azt javaslom, adják át nekem a Jincant.In the interest of avoiding a total bloodbath, I suggest you give me the Jincan.
Elhallgattak, hogy elkerüljenek egy Luda osztályú rombolót.See, they went deep and quiet to avoid a close aboard with a Luda-class destroyer.
Ezek itt az őrjáratok rendjei, és útvonalai. Valamint taktikai adatok a pajzs - és fegyverrendszereinkről. Mindez elég ahhoz, hogy elkerüljenek minden további ellenőrzést.These are the schedules and routes of our patrols, along with tactical data on our shield and weapons configurations-- enough to ensure that you avoid another inspection.
Félrerántotta a kormányt, hogy elkerüljenek egy kisbuszt, ami átment a piroson.I was out at the investigation. He swerved to avoid a minivan that skidded through a red light.
- A legtöbb esetben sikerült elkerülnöm.I've always managed to avoid it somehow.
Eddig sikerült elkerülnöm a TMZ-t.Wow. Managed to avoid TMZ.
Eddig sikerült elkerülnöm az egyiket.So far, l've managed to avoid one of them.
Egyszerűen sikerült elkerülnöm Őt.Oh, just managed to avoid it.
Egyelőre sikerült elkerülnöd Andrewt, és azt akarom, hogy ez így is maradjon.You've managed to avoid Andrew for now, and I want to keep it that way.
Szóval, amint elhagytad az előcsarnokot, már csak a bűnűgyi nyilvántartásba vevő kamerákat kell elkerülnöd.So once you're past the lobby, the only cameras you have to avoid are the ones taking mug shots.
- és elkerülnie a botrányokat.- And to avoid the scandals.
Elég sok hátbatámadást sikerült elkerülnie azzal, hogy távol maradt Washingtontól.She has managed to avoid a lot of the back-stabbing by staying out of Washington.
Karen Stone-nak az önismeretet mindig sikerült elkerülnie.Self-knowledge was something that Karen Stone had always been able to avoid.
Rendőrfőnök, hogy volt, hogy ismét Mr. Brasha-nak sikerült elkerülnie a New York-i elítélést?Commissioner, how was Mr. Brasha able to avoid prosecution in New York again?
Akkor most összesen hány leszbit kell elkerülnünk?How many lesbians total do we have to avoid?
Azt hiszem sikerült elkerülnünk a sajtót.I think we managed to avoid all those reporters.
Csak a visszacsatolást kell elkerülnünk.We have to avoid tractor-force rebounding.
Ez a cég több mint kétszázszor annyit ér, és pontosan ezért kell elkerülnünk még a botránynak az árnyékát is.This company's worth over 200 times that, which is why we try to avoid scandal at all cost.
Nem volt nehéz elkerülnötök őt a menő, különálló házatokkal.Well, it was easy for you to avoid her with your fancy, freestanding house.
Nem. Valahogy mindig sikerült elkerülniük az ilyesmit.No, somehow they always managed to avoid such things...
Vonattal utaznak. Igen, van kocsijuk, de túl sok úttorlaszt kell elkerülniük.Yeah, they have a car, but there'll be too many roadblocks to avoid.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bekerül
get into
sikerül
succeed

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

dunsztol
do
ebédel
dine
elfér
fit
elhanyagol
neglect
elhelyez
place
elintéz
arrange
elképzel
imagine
elkészít
prepare
elolvas
peruse
előfordul
happen

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'avoid':

None found.
Learning languages?