Elkülönít (to separate) conjugation

Hungarian
54 examples
This verb can also have the following meanings: quarantine, confine, appropriate, isolate, set apart for, segregate

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
elkülönítek
I separate
elkülönítesz
you separate
elkülönít
he/she to separate
elkülönítünk
we separate
elkülönítetek
you all separate
elkülönítenek
they separate
Present definite tense
elkülönítem
I separate
elkülöníted
you separate
elkülöníti
he/she separates
elkülönítjük
we separate
elkülönítitek
you all separate
elkülönítik
they separate
Past indefinite tense
elkülönítettem
I separated
elkülönítettél
you separated
elkülönített
he/she separated
elkülönítettünk
we separated
elkülönítettetek
you all separated
elkülönítettek
they separated
Past definite tense
elkülönítettem
I separated
elkülönítetted
you separated
elkülönítette
he/she separated
elkülönítettük
we separated
elkülönítettétek
you all separated
elkülönítették
they separated
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
elkülönítenék
I would separate
elkülönítenél
you would separate
elkülönítene
he/she would separate
elkülönítenénk
we would separate
elkülönítenétek
you all would separate
elkülönítenének
they would separate
Conditional present definite tense
elkülöníteném
I would separate
elkülönítenéd
you would separate
elkülönítené
he/she would separate
elkülönítenénk
we would separate
elkülönítenétek
you all would separate
elkülönítenék
they would separate
Conditional past indefinite tense
elkülönítettem volna
I would have separated
elkülönítettél volna
you would have separated
elkülönített volna
he/she would have separated
elkülönítettünk volna
we would have separated
elkülönítettetek volna
you all would have separated
elkülönítettek volna
they would have separated
Conditional past definite tense
elkülönítettem volna
I would have separated
elkülönítetted volna
you would have separated
elkülönítette volna
he/she would have separated
elkülönítettük volna
we would have separated
elkülönítettétek volna
you all would have separated
elkülönítették volna
they would have separated
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok elkülöníteni
I will separate
fogsz elkülöníteni
you will separate
fog elkülöníteni
he/she will separate
fogunk elkülöníteni
we will separate
fogtok elkülöníteni
you all will separate
fognak elkülöníteni
they will separate
Future definite tense
fogom elkülöníteni
I will separate
fogod elkülöníteni
you will separate
fogja elkülöníteni
he/she will separate
fogjuk elkülöníteni
we will separate
fogjátok elkülöníteni
you all will separate
fogják elkülöníteni
they will separate
Subjunctive present definite tense
elkülönítsem
(if/so that) I separate
elkülönítsd
(if/so that) you separate
elkülönítse
(if/so that) he/she separate
elkülönítsük
(if/so that) we separate
elkülönítsétek
(if/so that) you all separate
elkülönítsék
(if/so that) they separate
Subjunctive present indefinite tense
elkülönítsek
(if/so that) I separate
elkülöníts
(if/so that) you separate
elkülönítsen
(if/so that) he/she separate
elkülönítsünk
(if/so that) we separate
elkülönítsetek
(if/so that) you all separate
elkülönítsenek
(if/so that) they separate
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
elkülönítenem
I to separate
elkülönítened
you to separate
elkülönítenie
he/she to separate
elkülönítenünk
we to separate
elkülönítenetek
you all to separate
elkülöníteniük
they to separate

Examples of elkülönít

Example in HungarianTranslation in English
- Nem felejtettem el elkülöníteni azokat a csatornákat.- I did not forget to separate those channels. - Yes, you did.
A kérdés az, hogyha csatlakozik a CIA-hoz, képes lesz elkülöníteni a munkát a magánéletétől?The question is this, if you join the ClA, will you be able to separate your work from your personal life?
A kézközépcsonton minden a ragadozóktól származik, nehéz lesz elkülöníteni egymástól a peri- és postmortem sérüléseket.All the animal predation on the right metacarpal, it's gonna be tough to separate the peri- from the postmortem trauma.
A legjobb elkülöníteni őket.It's best to separate the two.
Amíg le nem tisztítjuk a csontokat, lehetetlen lesz elkülöníteni a halál előtti és utáni sérüléseket.Until the bones are clean, it's going to be impossible to separate all the peri and postmortem damage.
De addig jobb, ha elkülönítünk.But we should keep you separated in the meantime.
- Csak működjek együtt? Honnan tudjam hogy ez nem az a régi zsaru-trükk amikor elkülönítenek minket, aztán azt mondják, hogy eladtál engem, csak hogy aztán köpjek nekik?How do I know this isn't that old police trick where they separate us, tell me that you're selling me up the river, just to get me to then start snitching on you?
...vagy felhagynak a bohóckodással, vagy elkülönítem magukat....either you end up this buffoonery, or I'll separate you.
Aki beteg, elkülönítem a fő helyiségtől.But anyone who's sick gets separated from the gen pop.
Elméletileg ki tudom szűrni azokat a helyeket, ahol a jel emberekbe ütközött, majd elkülönítem az épület tervrajzától.I could theoretically map out the areas where the signal's interfered with by humans and then separate that from the architecture of the building.
Ha feloldom az abszorbciós mátrixot és elkülönítem az utolsó áldozatot...If I can key into the absorption matrix and separate the last victim...
Munkámat radikálisan elkülönítem privát életemtől, az élvezetektől.I radically separate my job from my private life and pleasures.
A gép elkülöníti a vér különböző alkotórészeit, súlyuk szerint.The machine spins her blood in a centrifuge and separates parts of the blood based on weight.
A te elméd az ami befogadja a valóságot és elkülöníti azt ami rossz és utálatos.It is only the mind which separates reality from truth.
De a nő elkülöníti magát a társaitól.But the woman separates herself from her partners.
Amíg a barátod nem tér vissza a Solace-ről, hogy leleplezzen, addig a kimentési tervem működhet, ha elkülönítjük az elnököt az őröktől.As long as your friend doesn't come back from the Solace and make you, my exfil plan could work -- if we separate POTUS from the guards.
Amíg a két fertőzött szobát elkülönítjük az állomás többi részétől, újra meg lehet nyitni.As long as we keep the two contaminated rooms completely separate from the station, we should be okay to reopen.
Aztán elkülönítjük a főeret, és megejtjük az első bemetszést...Then we separate the colon, making the first incision...
Aztán elkülönítjük a főeret.We'll separate the colon.
De ha elkülönítjük a karaktermodult a polymer idegi háló... ne harapj, liz!But if you separate the character module from the polymer neural net... Don't bite, Liz.
A gyenge radar jeleket elkülönítik a zajtól és megadja a lehetséges repülési vonalat.They'll take the faint radar signals, separate them from the noise, and give us a probabilistic flight path.
A nőket elkülönítik a férfiaktól.Women are kept separate from the men.
A termelést és az eladást elkülönítik, így nem hívják fel a zsaruk figyelmét.They keep production and sales separate so they don't draw the cops.
Egyébként pedig teljesen elkülönítjük egymástól a két céget. Teljesen elkülönítik?Besides, we keep the two businesses completely separate.
Gyakorta, ha elkülönítik a párt, a másodlagos személy visszanyeri a józan eszét.Oftentimes when you separate the pair, the secondary regains their sanity.
- Tudom, de Letisztítottam a hátteret és elkülönítettem a különböző frekvenciákat, aztán felerősítettem a létrejött fájlt.Yeah, I know, but I scrubbed the background and separated the different frequencies, and then I amplified the resulting file.
Izoláltam a CDMA kódot, és elkülönítettem az információt az MPEG fáljon.I isolated the CDMA code, and separated the information on the MPEG.
És már elkülönítettem a közös bankszámlánkat és pillanatnyilag bérlek egy helyet lent a jachtkikötőben.I've also separated our bank accounts and I'm renting a place down in the marina for the time being.
Így aztán elkülönítettem a spermát, és így kaptam egy második ismeretlen férfit is.So I separated out the swimmers,and a profile came back to a second unknown male.
Ez egy elkülönített tábor.This is a separated camp.
Tudod, nem tudok visszaidézni... egyetlen elkülönített, elégedett pillanatot sem.You know, i can't recall one single, separated, contented moment.
A dolgozók biztonságának érdekében a gyalogos és járműútvonalak minden ki és bejáratnál elkülönítettek.For everyones' safety, separated drive- and walkways are built at the hall entrances and exits.
A rendőrségen elkülönítettek minket, kihallgatás céljából.At the station they separated us for questioning.
Az ezt követõ vizsgálatok során a tudósok elkülönítettek minket.When we emerged, we were seized by Umbrella scientists. Matt and I were separated.
Aztán a hatóságok elkülönítettek bennünket.Then the authorities separated us.
Ott elkülönítettek és vallattak minket órákon át, a rendőrség és az lnterpol.There, we were separated and interrogated for hours and hours on end by the police and the Interpol.
E szükséglet, e tehetség világosan elkülönítette az előembert az állattól, kik sosem ismerték e képességet.This need,this talent clearly separated early man from animals, who would never know this gift.
A Tokugawa korszak idején a sógunok elkülönítették az egyházat az államtól és az Oku nem más...The shoguns in the Tokugawa era separated the church from the state... -...and the Oku was where--
A spanyolok elkülönítették Quinnéket, - megtiltották, hogy kommunikáljanak.The Spanish separated the Quinns, denied them access to communication.
Lehet a rendőrségen elkülönítették, és a Smith álnevet használták, mert az apja befolyásos volt.Yeah,jailor might have separated her out, used smith as an alias because frances was a society girl.
Nos, a rendőrség visszakeresett egy korábbi telefonhívást amit a házból indítottak a segélyvonal felé és az audiotesztek alapján elkülönítették a fiú hangjátWell, the police went back, and they found an earlier call that was placed from the home to 9-1-1 and the audio tests separated out the son's voice.
Az volt a célom, hogy elkülönítsem a lovastól, hogy mindketten folytathassák a munkájukat, ahogy ön említette.My purpose was to separate you from the Horseman so that you could continue the work for which you have been called. Both of you.
Próbáltam azt tenni, amit javasolt... Hogy elkülönítsem az embert a bűnétől.I've been trying to do what you suggested... to separate the man from the crime.
Ügyeltem arra, hogy a kettőt elkülönítsem.I have been meticulous in keeping the two separate.
Azon volt, hogy elkülönítse a többitől.Managed to separate it from the others.
Uram, lehet hogy be tudom állítani a hajó rendszereit, hogy elkülönítse Danielt.Maybe I could reconfigure the ship's systems to separate Daniel.
- Igen. Csinálok egy szűrőrendszert, ami lehetővé teszi, hogy elkülönítsük egymástól a moslékban lévő folyadékot minden más emberi maradványtól, mint szövetek, csontok, szervek...I am setting up a filtration system that will allow us to separate liquid in the pig slop from any human remains, such as tissue, bones, organs...
Amit én akarok, hogy elkülönítsük őket, Az olyanoktól mint te.What I wanna do is, I wanna separate them from the people like you.
Ha be tudjuk csalni az erdőbe, lesz elég fedezékünk, hogy elkülönítsük az embereitől.If we can get him into the woods,we'll have enough cover to separate him from his men.
Hozd a 4 legjobb emberedet, hogy elkülönítsük a rosszfiúkat!Get your four best guys to separate those bad boys.
A '70-es években japán tudósok kifejlesztettek egy technolóigát, hogy elkülönítsék a gyümölcscukrot a kukoricából.In the 70s, Japanese scientists developed a technology To separate fructose corn.
Az önök feladata az, hogy elkülönítsék a valót a valótlantól.It's now your duty to sit down and try and separate the facts from the fancy.
Mintát kell venni, azt követően a sejteket elkeverik proteolitikus enzimekkel és vegyszerekkel, hogy elkülönítsék a DNS-t.A sample is taken to obtain cells which are mixed with proteolithic enzymes and detergents to separate the DNA.
Néhány disznót kell elkülöníteniük.Got some hogs to separate.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

dühöng
rage
egybekel
marry
elér
reach
elfogyaszt
consume
elhízik
become overweight
elképzel
imagine
elküld
send
ellát
supply
elnevez
name
elrepül
fly away

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'separate':

None found.
Learning languages?