Egyetért (to agree) conjugation

Hungarian
124 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
egyetértek
I agree
egyetértesz
you agree
egyetért
he/she to agree
egyetértünk
we agree
egyetértetek
you all agree
egyetértenek
they agree
Past indefinite tense
egyetértettem
I agreed
egyetértettél
you agreed
egyetértett
he/she agreed
egyetértettünk
we agreed
egyetértettetek
you all agreed
egyetértettek
they agreed
Conditional present indefinite tense
egyetértenék
I would agree
egyetértenél
you would agree
egyetértene
he/she would agree
egyetértenénk
we would agree
egyetértenétek
you all would agree
egyetértenének
they would agree
Conditional past indefinite tense
egyetértettem volna
I would have agreed
egyetértettél volna
you would have agreed
egyetértett volna
he/she would have agreed
egyetértettünk volna
we would have agreed
egyetértettetek volna
you all would have agreed
egyetértettek volna
they would have agreed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok egyetérteni
I will agree
fogsz egyetérteni
you will agree
fog egyetérteni
he/she will agree
fogunk egyetérteni
we will agree
fogtok egyetérteni
you all will agree
fognak egyetérteni
they will agree
Subjunctive present indefinite tense
egyetértsek
(if/so that) I agree
egyetérts
(if/so that) you agree
egyetértsen
(if/so that) he/she agree
egyetértsünk
(if/so that) we agree
egyetértsetek
(if/so that) you all agree
egyetértsenek
(if/so that) they agree
Conjugated infinitives
egyetértenem
I to agree
egyetértened
you to agree
egyetértenie
he/she to agree
egyetértenünk
we to agree
egyetértenetek
you all to agree
egyetérteniük
they to agree

Examples of egyetért

Example in HungarianTranslation in English
- Hajlandó vagyok egyetérteni, Mr. Canning.I'm inclined to agree. Mr. Canning.
- Kezdek egyetérteni.I'm startin' to agree.
- Szeretnék egyetérteni, de...I'd like to agree, but...
- És tudja mit, kezdek egyetérteni vele.) And you know what, I'm inclined to agree.
A belső nyomozati osztály ment a helyszínre, mert a lövöldözésben tiszt is érintett, Raydor kapitány azt hiszi, hogy azért történt, mert nem vetted komolyan Moore nyomozó gondját, és hajlamos vagyok egyetérteni vele.FID was sent to the scene because it's an officer-involved shooting, which Captain Raydor believes is a direct result of your not taking Moore's problem seriously enough, and I'm inclined to agree with her.
! - Egyetértek, 100%-ig egyetértek.- I agree with you, sir, I agree 100 %%%.
"Ami Vegasban történik..." Teljesen egyetértek.What happens in Vegas. I completely agree.
"Ezzel egyetértek, ezzel nem", ahogy egy vita vagy előadás során tenné.it isn't saying, "Yes I agree with this, I disagree with that,"
"Határozottan egyetértek."I definitely agree with this.
"Száz százalékig egyetértek." A hajamat is leborotválom!'I agree with you 100%.' I may have to shave my head also!
"Kíváncsi vagyok, egyetértesz-e,""I'm curious if you disagree,
# Ha jobban megnézel, biztos egyetértesz ## On closer inspection I'm sure that you'll agree #
*Mersz keményen büntetni* *És szerintem egyetértesz, hogy minél keményebb, annál jobb*You're not afraid to hand out stiff sentences, and I think you agree, the stiffer the better.
*Mersz keményen büntetni* *és szerintem egyetértesz* *hogy minél keményebb, annál jobb*You're not afraid to hand out stiff sentences, and I think you agree, the stiffer the better The stiffer the better.
- Akkor igen, amikor egyetértesz velem.I do when you agree with me.
A bizottság egyetért. Kérelem elutasítva.The board is inclined to agree.
A megyei ügyész egyetért magával.The D.A. from your county seems to agree with you.
Anya egyetért abban Adriannel, hogy itt kéne maradnom vagy először el kéne őt vennem feleségül és csak aztán elköltözni New York-ba.Mom seems to agree with Adrian, that I should stay here. Or she wants us to get married first and then move to New York.
Az egyetlen dolog, amiben mindkét párt egyetért, hogy a legtöbb amerikai borúsan ítéli meg gazdaságunk jövőjét.For one thing on which both Democrats and Republicans seem to agree is that most Americans have a serious doubts about the Economic future.
Barry, a legtöbb ember, akivel beszéltem, egyetért azzal, hogy Luke O'Brian képmutató.Barry, most people I talked to agree that Luke O'Brien is a hypocrite.
"Bár egyetértünk Briscou úrral... "..."Even though we agree with Mr. Break-Neck
"Csigorin elnök úrral egyetértünk abban, hogy a XXI. Századba barátokként és nem ellenfelekként kell belépnünk."Both President Chigorin and myself agree that we must enter 21 st century as partners and friends, not as adversaries.
"Ezzel tökéletesen egyetértünk, seńor.""How perfectly we agree on that, señor.
"Köszönöm, Ben. Örülök, hogy egyetértünk"?"Thanks, Ben, I'm glad we agree"?
"Mi, a német führer és a brit miniszterelnök" "egyetértünk, hogy az angol-német kapcsolatok kérdése" "elsődleges fontosságú."'We, the German Fuehrer and the British Prime Minister 'are agreed that the question of Anglo-German relations 'is of the first importance.
- A lényeg, hogy a fontos dolgokban egyetértetek.She doesn't say that we agree on everything, but... But the important things.
- Azt hittem, ti ketten mindig egyetértetek.I thought you two always agreed.
- Ez történik állandóan. Nézzenek oda, egyetértetek egymással.Well, look at you two, agreeing with each other.
A csendből arra következtetek, hogy vagy mind egyetértetek Chase-zel, vagy a férfiatlanított szemöldökét bámuljátok.I gather from the silence that either you all agree with Chase or you're just staring at his emasculated brow.
A központ szeretné kihangsúlyozni, hogy ti mindannyian teljesen egyetértetek ezzel az állítással.Corporate would like to emphasize that ideally you would all totally agree with that statement.
# Ha majd az összetört szívek # # a világon mind egyetértenek #♪ And when the brokenhearted people ♪ ♪ Living in the world agree
# Mikor megcsókolsz, az ajkaink is egyetértenek, #* When we kiss * It's as if * Our lips agree
- A bírók határozottan egyetértenek.- The judges definitely agree.
- A külpolitikában egyetértenek.- You don't disagree on foreign policy.
- Az asgardiak egyetértenek veled ebben.- The Asgard agree.
- Kezdetben egyetértettem, de, hogy őszinte legyek, én sosem akartam az egyezséget betartani, és soha nem is tettem.- Initially I agreed, but, I have to be honest, I never intended to honor the agreement and I never did.
- Mutatott nekem egy sértegető e-mailt, amit ő írt neki, és egyetértettem Patty-vel, hogy ez nincs jól.She showed me an inflammatory e-mail that he wrote to her. And I agreed with Patty. It wasn't right.
- Nézze, először egyetértettem magával.- Look, at first I agreed with you.
- És én egyetértettem.- Well, I thought... - And I agreed.
63 00:28:57:39 " Beszéljen Wellingtonnal és //mondja neki hogy egyetértettem"- Really? - See, Herries said: "Talk to Lord Wellington and tell him I've agreed."
- Amivel egyetértettél, mert túl veszélyes fegyver nélkül terepen.Which you agreed to, because it was too dangerous for me to be in the field without one.
- Te is egyetértettél!- You agreed to this!
- És te is egyetértettél.- And you agreed. - No, no, no.
A múltkor még egyetértettél, hogy jogtalanul kérik tőlem.I thought you agreed it was unreasonable that they asked me for that money.
Buffy, korábban egyetértettél velem a Hála - adással kapcsolatban. Ez csalás.Buffy, earlier you agreed with me about Thanksgiving.
"A bizottság egyetértett abban, hogy a drót elég jelentős ahhoz,"The committee agreed that the wire is important enough
"Mindkét fél egyetértett abban, hogy ez a fúzió..."Both parties have fully agreed that this merger can only result...
- Alvarez egyetértett az elmélettel.- alvarez agreed with your theory.
- Azt hiszem, anyád és apád egyetértett volna ebben.- I think your mother and father would've agreed.
- Csak annyi, hogy... Gary egyetértett abban, hogy az a legjobb Kate-nek, ha szakítanak.Oh, it's just Gary agreed that it was in, uh, Kate's best interest that they break up.
- Azt hittem, egyetértettünk.I thought we all agreed on a plan.
- De egyetértettünk.We agreed on Whitehouse.
- Mind egyetértettünk, hogy nem mondjuk el.We all agreed not to tell you. What?
- Mindketten egyetértettünk, hogy ki kell dobni.We both agreed the dress needed to be discarded.
- Tudom, és egyetértettünk abban, hogy az élet sokkal egyszerűbb lenne, ha nem lennénk különlegesek.I know, and we both agreed that life would be a whole lot easier... if we didn't have to be special.
Azt mondtad, hogy Angus-al mindketten... egyetértettetek, hogy ez a helyes döntés.You said that you and Angus both agreed this was the right decision.
Igen, de... egyetértettetek.Um, yeah, but... we agreed.
Tegnap pedig egyetértettetek az ágy keménységét illetően.And last night you actually agreed on the firmness of your bed.
Várj. Azt hittem, hogy mindketten egyetértettetek, hogy nincs már mit tenni.I thought you both agreed that there was nothing to do.
És te és Dr. Webber egyetértettetek abban, hogy túl sok vért vesztett...And you and Dr. Webber agreed that he had lost too much blood...
- A szövetségeseink egyetértettek ezzel?- Our allies have agreed to this?
- Az esküdtek egyetértettek.A jury agreed with her.
- Úgy értem, a saját köreiden belül. - A legtöbben egyetértettek velem.I'm sorry, but most people agreed with me.
- Ők egyetértettek velünk abban, hogy a hibád a rendszer problémáiból adódott, nem személyes hanyagságból.- And? - And they agreed with us. That your mistake was a result of systems problems and not of negligence.
A Peresztrojka politikája értelmében a szovjet vezetők tegnap egyetértettek," "hogy megszűntetik a párt 72 éve tartó egyeduralmát."Soviet leaders have agreed yesterday to surrender the partys 72 year monopoly on power.
Alapból egyetértenék, de most hazudni fogunk, mint a vízfolyás.Normally, I would agree with that, but this time we lie our asses off.
Alapesetben egyetértenék veled.Normally, i would agree with you.
Alapjában véve egyetértenék veled, csak amit mi itt csinálunk...Normally, I would agree with you, But what we've been doing here -- not super legal.
De egyetértenék.But I would agree.
Ebben egyetértenék vele.On that I would agree with him.
Amber pontosan az, akire szükségem van, és egyetértenél, ha nem merültél volna el annyira az önutálatban, megpakolva egy réteg megalomániával.Amber is exactly what i need And you would agree if you weren't mired in self-Loathing Topped with a thin crust of megalomania.
Ha megtehetném, egyetértenél velem.If I could, you would agree with me.
Szerintem egyetértenél azzal, hogy lehetséges a változás.I think you would agree that modification is possible.
Te vagy az egyetlen, akivel beszélhetek erről, és én nagyra értékelném, ha egyetértenél velem.So you are the only one I'm allowed to talk to, and I would really appreciate it if you would agree with me.
- Igen, egy racionális elme egyetértene ezzel.- Yes, rational thought would agree.
- Kíváncsi vagyok, hogy Emmeline P. egyetértene ezzel a jelzővel.- I wonder if Emmeline P would agree with that adjective--
- Nem hiszem, hogy ezzel Eva egyetértene.- I don't think Eva would agree.
...szokatlan módja, hogy letörjék az iraki ellenállást, ...és bízzanak bennem, sok szülő egyetértene!...unusual tool to break the resistance of Iraqi POWs ...and trust me, a lot of parents would agree!
A barátom biztos egyetértene magával.My friend would agree with you.
A nagyszüleim is egyetértenének.My grandparents would agree.
Bizonyára sokan egyetértenének veled.I'm sure many people would agree with you.
Ezzel a melegek is egyetértenének.Gay men I think would agree.
Kétlem, hogy a szomszédaid egyetértenének.I doubt your neighbors would agree.
Kétlem, hogy annak a kislánynak a szülei egyetértenének veled.I doubt the parents of that little girl would agree with you on that one.
- Arra vársz, hogy egyetértsek?- Are you waiting to agree with?
- Hajlok afelé, hogy egyetértsek Fusco nyomozóval.I'm inclined to agree with Detective Fusco.
- Hajlok rá, hogy egyetértsek.I'm inclined to agree.
Azt akarod, hogy egyetértsek?Do you want me to agree?
De hajlok rá, hogy egyetértsek vele.But I'm inclined to agree with him.
- Nem is vártam, hogy egyetérts velem.- I didn't expect you to agree with me.
Elérem, hogy egyetérts velem...I'II make you agree with me...
Ha már annyit sem bírsz megtenni, hogy egyetérts velem, legalább fogd be.If you haven't got enough brains to agree with me, keep your mouth shut.
Ki vagy te, hogy egyetérts?Who are you to disagree?
Kijössz inkább egy béna ötlettel, ahelyett hogy egyetérts Foremannal, mert félsz hogy ez igazolja, hogy ő vakmerően oda jutott, ahol még nem járt ember.Toss out a lame idea, instead of agreeing with Foreman's better idea because you're worried that'll confirm that he's boldly gone where no man has gone before.
- Nem akarom, hogy egyetértsen velem!- I don't want you to agree with me!
Annyi nemzet, annyi vállalat és az átlagember is szédítően sok dologban kell egyetértsen.So many nations, so many corporations, and John Q. Public will have to agree on a dizzying number of issues.
Azonban, meg tudom ígérni önöknek, senkit nem fogok kényszeríteni, hogy egyetértsen, és nem fogom elrejteni a problémát.However, I can promise you this. I will not coerce your agreement. I won't hide the process either.
Azt amit csinálsz nem csinálhatod úgy, hogy mindenki egyetértsen.You can't do what you do... Expect everybody to agree.
Csupán 20 percig kellet győzködnöm őket, hogy mindenki egyetértsen.It only took 20 minutes with the brass before everyone agreed.
- De nem tudom elképzelni, hogy bármiben is egyetértsünk.But I don't think there's a single thing that we agree on. Oh, come on, Gary.
A legfontosabb, hogy mind egyetértsünk, és anya is támogasson. Honnan vegyék a pénzt a függetlenséghez?As long as we all agree... and Mother agrees too.
Az, hogy mi hárman egyetértsünk.What's right is what we all three agree on together.
Fontos, hogy egyetértsünk.It's important that you and l agree.
A tény, hogy van valaki, aki ösztönöz téged, és ösztönözhetsz mást is, a tény hogy ezt felnőttek módjára is megtudják tenni és nem szükségszerű, hogy az emberek egyetértsenek.The idea that there'll be somebody to challenge you, and you can challenge other people, the idea they can do that as adults and not necessarily have to agree with people.
Ki vagy Te, hogy szabályokat csinálj, és kik ők, hogy egyetértsenek?Who are you to lay rules and who are they to agree?
Korábban rájöttem, hogy az a fontos neked, hogy az emberek egyetértsenek veled.Early on, I realized that what turns you on the most is people agreeing with you.
- Attól még nem kell egyetértenem vele.It doesn't mean I have to agree with it.
Ebben az esetben Naviddal kell egyetértenem.Actually, I do have to agree with Navid on this one.
Ezzel muszáj egyetértenem!That I'll have to agree with.
Kötelező egyetértenem?What, I have to agree?
Muszáj egyetértenem veled minden ügyben?Do I have to agree with you on every case? - Is that, like, a rule?
Jó, de nem kellene minden hülyeségemmel egyetértened.Yeah, but you're not supposed to agree with every stupid thing I say.
Nem kell egyetértened a kérvénnyel, Michael, csak lásd be, meg kell beszélnünk!You have to agree it should be discussed. - Yes, sir. - Good boy, Michael.
Nem kell egyetértened.Well, you don't have to agree.
Nem kell mindennel egyetértened, amiről azt hiszed, én is egyetértek vele.You don't have to agree to everything you propose that I agree to.
- Nem kell egyetértenünk.- We'll have to agree to disagree.
Csak egy dologban kell egyetértenünk: az árban.There's only one thing we need to agree on: a price.
Nem kell egyetértenünk vele, se megértenünk,... ..de a hitét tiszteletben kell tartanunk.We don't have to agree with it or understand it,... ..but we do have to respect his beliefs.
Nem kell egyetértenünk.We don't have to agree.
Pammel nem kell mindig mindenben egyetértenünk.Pam and I don't have to agree on everything.
Nem kell egyetértenetek mindannyiótoknak.You don't all have to agree.
Nem kell egyetértenetek, de legalább hadd fejezze be a mondatait.You don't have to agree with her, but at least let her finish her sentences.
Nem kell egyetérteniük vagy kedvelniük vagy kedvelniük egymást, mert nem értük van vagy róluk szól.They don't have to agree or like it or like each other, Because this is not for them or about them.
Dr. Lee azt mondaná, hogy maga azért olyan kedves, olyan egyetértő, mert lényegében maga én vagyok.Dr. Lee would say that the reason that you're so gentle, agreeing with me because you... 'cause you are me.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

deprimál
depress
dinsztel
stew
duzzad
swell
ébred
wake
ébreszt
wake up somebody
éget
burn
egyesül
unite
egyezik
agree
egyszerűsít
simplify
elfojt
suffocate

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'agree':

None found.
Learning languages?