Dicsér (to praise) conjugation

Hungarian
101 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
dicsérek
I praise
dicsérsz
you praise
dicsér
he/she to praise
dicsérünk
we praise
dicsértek
you all praise
dicsérnek
they praise
Present definite tense
dicsérem
I praise
dicséred
you praise
dicséri
he/she praises
dicsérjük
we praise
dicséritek
you all praise
dicsérik
they praise
Past indefinite tense
dicsértem
I praised
dicsértél
you praised
dicsért
he/she praised
dicsértünk
we praised
dicsértetek
you all praised
dicsértek
they praised
Past definite tense
dicsértem
I praised
dicsérted
you praised
dicsérte
he/she praised
dicsértük
we praised
dicsértétek
you all praised
dicsérték
they praised
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
dicsérnék
I would praise
dicsérnél
you would praise
dicsérne
he/she would praise
dicsérnénk
we would praise
dicsérnétek
you all would praise
dicsérnének
they would praise
Conditional present definite tense
dicsérném
I would praise
dicsérnéd
you would praise
dicsérné
he/she would praise
dicsérnénk
we would praise
dicsérnétek
you all would praise
dicsérnék
they would praise
Conditional past indefinite tense
dicsértem volna
I would have praised
dicsértél volna
you would have praised
dicsért volna
he/she would have praised
dicsértünk volna
we would have praised
dicsértetek volna
you all would have praised
dicsértek volna
they would have praised
Conditional past definite tense
dicsértem volna
I would have praised
dicsérted volna
you would have praised
dicsérte volna
he/she would have praised
dicsértük volna
we would have praised
dicsértétek volna
you all would have praised
dicsérték volna
they would have praised
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok dicsérni
I will praise
fogsz dicsérni
you will praise
fog dicsérni
he/she will praise
fogunk dicsérni
we will praise
fogtok dicsérni
you all will praise
fognak dicsérni
they will praise
Future definite tense
fogom dicsérni
I will praise
fogod dicsérni
you will praise
fogja dicsérni
he/she will praise
fogjuk dicsérni
we will praise
fogjátok dicsérni
you all will praise
fogják dicsérni
they will praise
Subjunctive present definite tense
dicsérjem
(if/so that) I praise
dicsérd
(if/so that) you praise
dicsérje
(if/so that) he/she praise
dicsérjük
(if/so that) we praise
dicsérjétek
(if/so that) you all praise
dicsérjék
(if/so that) they praise
Subjunctive present indefinite tense
dicsérjek
(if/so that) I praise
dicsérj
(if/so that) you praise
dicsérjen
(if/so that) he/she praise
dicsérjünk
(if/so that) we praise
dicsérjetek
(if/so that) you all praise
dicsérjenek
(if/so that) they praise
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
dicsérnem
I to praise
dicsérned
you to praise
dicsérnie
he/she to praise
dicsérnünk
we to praise
dicsérnetek
you all to praise
dicsérniük
they to praise

Examples of dicsér

Example in HungarianTranslation in English
- Utálom dicsérni magam.- l hate to praise myself l have high connections.
De nem szeretem dicsérni magam.But I don't like to praise myself.
Ha dicsérni akarod őt akkor rendesen csináld.If you want to praise her, then do it nicely.
Hát már senki sem képes dicsérni a szurkolókat?God! Doesn't anyone write in to praise the cheerleaders?
Hívd fel Yoo Csapatvezetőt és mondd el; nincs itt az ideje Choi Seok Bong ötletét dicsérni!Call team leader Yoo right away and tell him, now is not the time to praise Choi Seok Bong's talent!
- Bukfencezni tud? Ha bárki mást dicsérek, akkor az neked magas!If l praise any other man, you become very tall!
"Te a homályban vagy és engem dicsérsz.""You're the dusk, and I am the praise."
Azt gondolhattad, miért vagyok ilyen érzékeny arra, ha te valakit dicsérsz.You may feel why am l so sensitive if you praise someone else.
Szóval ha dicsérsz valakit akkor elveszik a kabátodat?So do they take your coat if you praise someone?
Te dicsérsz engem.You praised me.
Én pedig szerényen mosolygok, amíg engem dicsérsz.I'lleign modesty while you sing my praises.
- Legtöbben dicsértek érte.- Most people praise me for it.
Egyszer sem dicsértek meg.Did not praise you even once.
Különösen az idősebbet, Annát, Akit nagyon dicsértek a király előtt.Especially Anne, the eldest who has been much praised in the king's hearing.
Ma dicsérik, holnap gyalázzák majd, amit tegnap még dicsértek, és aztán mindkettőnket elfelejtenek.Today they praise, tomorrow they'll abuse what they praised only yesterday, and after that they'll forget both you and me.
Még sose dicsértek meg korábban semmiért, boldoggá tesz, de nem tudom, örüljek-e, végülis elég haszontalan képesség ez.I've never been praised before, so it makes me happy, but I don't know if I should be happy because it's a useless skill.
A Fekete Szem nem szereti, ha másokat is dicsérnek. Manju.The Black Eye doesn't like others being praised.
A hírekben agyba-főbe dicsérnek téged.The news has been singing your praises.
A pszichológussal, akit annyit dicsérnek.The psychologist whose praises you have sung and spoken?
Csak akkor nem szeretem a dicsőítést, ha nem dicsérnek!Tell me. I can't stand praise unless I have it.
Ha ennyire dicsérnek egy lányt, melyik lány nem esik szerelembe?If one praises a girl so much, which girl would not fall for that?
"Soha nem dicsérem magam.""I never praise myself."
Amíg élek, imával és dallal dicsérem az Urat.I shall sing praise unto the Lord As long as I live
De dicsérem a választásodat.But I praise your choice.
Jegyezzétek meg, hogy én Nabukadneccár, dicsérem, magasztalom és dicsőséget adok a menny királyának mert minden amit tesz, és minden útja igaz, és azokat akik büszkék, alázatossá tudja tenni.Let it be recorded that I, Nebuchadnezzar, do praise, exalt, and glorify the King of heaven because everything he does is right, and all his ways are just, and those who walk in pride he is able to humble.
Az hogy az ellenségedet dicséred, puszta ravaszkodás.Your praise of the enemy is pure chicanery.
Balladát, szabad verset, egy dalt, amelyben a hőst dicséred?A ballad, free verse, a poem sung in praise of hero by 7 different aged women.
Minél többet dicséred, annál kevesebbre tartod te is.The more you praise him the less it is.
Még mindig Anuragot dicséred.You sang praise of Anurag.
Ne már, ennyire dicséred?Do you've to praise so much?
Egy új munkás mindig a főnökét dicséri.A new employee always praises his bosses.
Ha Haridast dicséri, nagyvonalúbbnak kell lenni, mint Ő.If Haridas praises to the hilt, you must be more generous than him.
Ha valaki dicséri a háza belsejét akkor azt kemény munkának nevezi...of becoming overly suspicious. If someone praises you..
Ramjit az egész falu egy emberként dicséri, érte imádkozik...THe wHole well sings praises of Him.
És ma mindenki ezt a filmet dicséri.And everyone praises the film today.
"Szenvedéllyel dicsérjük...""It is with passion that we praise..."
- Mindig dicsérjük az Ő nevét.- Forever praise His name
A sok jóért dicsérjük Isten szent nevét, ámen!For all His countless blessings, may God's holy name be praised. Amen.
Dallal dicsérjük azokat, akik elhozták, és együtt vonuljunk a Hadügyminiszter rezidenciájához!Let us sing praise to those initiated it... and join together to march on the residence... of the Minister of War!
De dicsérjük bátorságát.But we praise his courage.
"dicsérik az Urat, akik őt keresik."And those that seek the Lord shall praise him.
- Látja, bácsikám nem szereti, ha dicsérik őt.- See uncle, he hates praise.
A légügyi hatóság és a pilóták is kivétel nélkül dicsérik az MW85-öst.Plane has met with nothing but praise from the aviation...
Az a gond, hogy a kamara hivatalnokaival tölti az idejét, akik hallgatják és dicsérik.If you only deal with low servants, and listen only to praise...
Az újságok dicsérik mert feketéket alkalmaz, ilyen jó szíve van.The newspapers praise him because he hires Blacks, which shows he has a good heart.
Amikor tegnap idejöttem, rengeteget dicsértem.When I came here yesterday, I praised you a lot.
Azért akar bántani, mert dicsértem magát?! Hey... I praised you just now with my words still in my throat
Meg is dicsértem.Boom. You've been praised.
Most dicsértem az albumod.I praised your album.
- Egész életemben... mindig a kinézetemért dicsértél.- My whole life... all you've ever praised me for is my looks.
-Nem biztos, hogy szeretett és dicsért.-I don't know if I'm praised and loved.
Bismil nagyon dicsért.Mr Bismil praised you highly.
Egy híresség dicsért meg!I've been praised by one of the best.
Előtte senki nem dicsért meg semmiért...I had been praised for doing something. He praised me.
Mikor teszteltek minket mindenki dicsért engem.When they conducted a test they all praised me.
Amikor dicsérted őt, előttem, ugyanezt éreztem.When you praised him before me, l had the same feelings.
Elhozattad a templomi serlegeit magadhoz, és dicsérted a bronz és vas fa és kő isteneidet Őhelyette.You had the goblets of his temple brought to you and praised the gods of bronze and iron, wood and stone, instead of him.
MIndkettőjüket gyakran dicsérted.Both men you have often praised.
"Féljétek az Urat, legyen dicsérte.""Fear the Lord, let him be praised.
- Rengeteget dicsérte.- And he praised it a lot too
A Sógun dicsérte Kira-t megfelelő viselkedése miatt.The shogun praised Kira for his good behavior.
Az elnök dicsérte az iszlám hívőit a hűségükért, szorgalmukért, erre az arab sajtó letámadta, hogy semmit sem tud az iszlámról.The president praised Islamic people as faithful and hardworking to be denounced in the Arab press as knowing nothing about Islam.
Azért akarok befektetni Önökbe,mert az igazgatónk dicsérte a munkájukat, azt mondta,nagyon jó előadást állítottak össze.I would like to invest in you because our president praised your work so much, saying it's a very good production.
Mindegyiket, amelyekért Picassót annyira dicsérték.For every last one of which Picasso was very highly praised.
Nos, Ben, Jay Austint múlt héten a becsületességéért dicsérték, de most egy egykori alkalmazott azt állítja, hogy a történet nem kerek.Well, Ben, last week Jay Austin was being praised for his honesty... ,but now a former employee says that isn't the whole story,
"Hogyan dicsérjem azt, aki teremtett téged?""How do l praise the one who made you?"
A Pasához jöttem, hogy dicsérjem őt szavakkal és énekkel.I have come to the Pasha, to praise him in word and song.
Azért jöttem, hogy eltemessük... nem azért, hogy dicsérjem, hisz semmi dicséretes dolog nem volt az itt betöltött szerepében.I come before you now to bury the man... Not to praise him, For there is nothing praiseworthy about his rule here.
Mit gondolsz, a rajongód vagyok, hogy dicsérjem a költészeted?Hey! Do you think I am your follower to praise your poetry?
Nem tudom ki miért jött ide, én azért jöttem, hogy dicsérjem az Urat.I don't know what you've come to do, but I've come to praise His name.
- Örülj, s dicsérd nevét- Rejoice and praise his name
Aztán az orrát, majd dicsérd meg a lány ajkait. És dicsérd meg a nyakát.And then praise her neck.
Bármerre is járjál, dicsérd az Úr nevét!Wherever you go, praise in the name of god!
Mindig dicsérd a másikat!To praise more.
Mindig van egy esélyed, hogy dicsérd az Urat... azáltal, hogy átadod Neki a szívedet, szereted és magasztalod Őt.You always have a chance to praise the Lord by just give him your heart, love him and praise him.
A Gondviselés megmentette nép dicsérje a nemzetet mentő Urat."may the heaven-rescued land praise the power "that hath made and preserved this nation.
Hívja fel a sajtót és dicsérje Pandey tetteit... és mondjam azt, hogy az öcsém perverz gazember volt... és mondjam, hogy csak azt kapta, amit azért a gyalázatos... otromba tettéért megérdemelt!Call the media and praise Pandey's actions. And say that my brother was a rascal and a pervert. And say that he deserved this for his lowly and cheap actions!
Ne dicsérje agyon a kislányt!Do not praise the dead girl!
Így fontos, hogy dicsérjétek, nagyon sokat dicsérjétek mert különben nem fogja ugyanezt jövőre is megtenni.So it's important to praise her and praise her a lot... - or else she won't do it next year.
- A betegeimnek is mindig mondom, hogy dicsérjék a gyerekeiket, ha jól teljesítenek.- Hey, I tell my patients all the time, praise your kids when they excel.
Az emberek eljöttek, hogy a boszorkányokat dicsérjék.These people came to praise witches.
Az Úr megérdemli, hogy dicsérjék, nem igaz?The Lord is worthy to be praised, is he not?
Kérdem, az Úr megérdemli, hogy dicsérjék, nem igaz?I said the Lord is worthy to be praised, isn't he?
Nem azt akarják, hogy dicsérjék, a jó munkát, amit csinálnak?Didn't you want to get praised, for the good work you are doing?
"Ne dicsérj engem.""Don't praise me."
Hogy csak akkor dicsérj, ha ugyanaz a véleményem, ami neked.- to only praise me? When my choices are the same as yours?
Mester, kérlek, dicsérj meg engem.Master, please praise me.
Ne dicsérj az egekig, különben annál magasabbról zuhanok alá.Don't praise me so much. Or I will fall and turn into dust.
Ne dicsérj, uram.Sir, praise me not.
"Ne dicsérjen hangosan és ne is óvjon túlságosan..."He doesn't have to praise me He doesn't have to shower me with care
- Ne dicsérjen, kérem.Don't praise me, please.
Azt várod tőlünk, hogy dicsérjünk téged?You expect us to praise you?
Te, kinek kapitánya vagyok én, kegyelmes szemmel nézz seregeimre, hogy lesújthassanak... nehéz ütéssel... ellenségünk bitorló sisakjára, s téged dicsérjünk... a győzelemben!O thou, whose captain I account myself... look on my forces with a gracious eye. Put in their hands thy bruising irons of wrath... that we may crush down with a heavy fall... the usurping helmet of our adversaries. Make us thy ministers of chastisement... that we may praise thee in thy victory.
Uram, kinek kapitánya vagyok én Kegyelmes szemmel nézz seregemre És add kezébe most a harag vad vasát Hogy téged dicsérjünk a győzelemben.Oh, thou whose captain I account myself Look on my forces with a gracious eye Put in their hands thy bruising arms of wrath That we may praise thee in thy victory.
Csak a végén dicsérjetek meg!Hold your praise until the brother talks.
Ne dicsérjetek!Don't praise me!
Ha azt szeretnéd, hogy dicsérjenek, ki kell érdemelned.If you want praises then learn to deserve them...
Nem kell dicsérnem a szépségét.No need to praise her beauty.
Nem kell dicsérnem őt.No need to praise her.
Nézze, alapvetően, minden beosztottat meg kell dicsérnem az aktivitásáért!Look, basically, I have to praise any worker for proactivity.
Mostantól, ha azt mondom "Seo Yi Soo", függetlenül attól, hogy hol vagyunk, ki hallja, dicsérned kell engem.From now on, whenever I say, "Seo Yi Soo ssi," regardless of when, where, what, and why, you need to praise me.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

bemutatkozik
introduce oneself to someone
csomagol
pack
csönget
ring
dezertál
desert
dicsekszik
boast
didereg
shiver
dob
throw
dobál
throw
drukkol
support
durvít
do

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'praise':

None found.
Learning languages?