Bocsát (to let) conjugation

Hungarian
105 examples
This verb can also have the following meanings: allow, admit to

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
bocsátok
I let
bocsátasz
you let
bocsát
he/she to let
bocsátunk
we let
bocsátotok
you all let
bocsátanak
they let
Present definite tense
bocsátom
I let
bocsátod
you let
bocsátja
he/she lets
bocsátjuk
we let
bocsátjátok
you all let
bocsátják
they let
Past indefinite tense
bocsátottam
I let
bocsátottál
you let
bocsátott
he/she let
bocsátottunk
we let
bocsátottatok
you all let
bocsátottak
they let
Past definite tense
bocsátottam
I let
bocsátottad
you let
bocsátotta
he/she let
bocsátottuk
we let
bocsátottátok
you all let
bocsátották
they let
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
bocsátanék
I would let
bocsátanál
you would let
bocsátana
he/she would let
bocsátanánk
we would let
bocsátanátok
you all would let
bocsátanának
they would let
Conditional present definite tense
bocsátanám
I would let
bocsátanád
you would let
bocsátaná
he/she would let
bocsátanánk
we would let
bocsátanátok
you all would let
bocsátanák
they would let
Conditional past indefinite tense
bocsátottam volna
I would have let
bocsátottál volna
you would have let
bocsátott volna
he/she would have let
bocsátottunk volna
we would have let
bocsátottatok volna
you all would have let
bocsátottak volna
they would have let
Conditional past definite tense
bocsátottam volna
I would have let
bocsátottad volna
you would have let
bocsátotta volna
he/she would have let
bocsátottuk volna
we would have let
bocsátottátok volna
you all would have let
bocsátották volna
they would have let
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok bocsátani
I will let
fogsz bocsátani
you will let
fog bocsátani
he/she will let
fogunk bocsátani
we will let
fogtok bocsátani
you all will let
fognak bocsátani
they will let
Future definite tense
fogom bocsátani
I will let
fogod bocsátani
you will let
fogja bocsátani
he/she will let
fogjuk bocsátani
we will let
fogjátok bocsátani
you all will let
fogják bocsátani
they will let
Subjunctive present definite tense
bocsássam
(if/so that) I let
bocsásd
(if/so that) you let
bocsássa
(if/so that) he/she let
bocsássuk
(if/so that) we let
bocsássátok
(if/so that) you all let
bocsássák
(if/so that) they let
Subjunctive present indefinite tense
bocsássak
(if/so that) I let
bocsáss
(if/so that) you let
bocsásson
(if/so that) he/she let
bocsássunk
(if/so that) we let
bocsássatok
(if/so that) you all let
bocsássanak
(if/so that) they let
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
bocsátanom
I to let
bocsátanod
you to let
bocsátania
he/she to let
bocsátanunk
we to let
bocsátanotok
you all to let
bocsátaniuk
they to let

Examples of bocsát

Example in HungarianTranslation in English
- Nem. Ha továbbra sem jelentkezel, el fognak bocsátani.~ No. ~ If you keep not showing up, they'll have to let you go.
Mr. Jones hajlandó a rendelkezésükre bocsátani a magánrepülőjét.Mr. Jones is willing to let you use his private plane to go home. Yeah! Yeah!
Tudta, hogy el fogjuk bocsátani.You knew we were going to let you go.
- Soha nem bocsátok meg, ha nem engeded ezt.You won't let me do this, I'll never forgive you, I swear.
A szemébe akartam nézni, hogy tudja, soha nem bocsátok meg neki.I wanted to look him in the eye, and let him know that I hadn't forgiven him for what he'd done to Amy.
Csak egyszer bocsátok meg, kétszer már nem.I let you get away with it once, not twice. Wait.
Ha holnap nem leszel ott, Nicolette, soha nem bocsátok meg.If I don't see you there tomorrow, Nicolette, I will never forgive you.
Hónap vége van, és mostanáig ki kellett volna választanom, hogy kit bocsátok el.It's the end of the month, and I was supposed to let somebody go by the end of the month.
Ez egy olyan megállapodás, ami garantálja, ha Ojai eladása megtörténik, legalább egy éven keresztül nem bocsátasz el egyetlen alkalmazottat sem.This is an agreement guaranteeing that if the sale of Ojai goes through, you won't let any of the employees go for at least a year.
Ezt nem neki szánod, hanem magadnak. Amig meg nem bocsátasz neki, soha nem lelsz leki békére.Until you forgive him and let this go, you're never gonna have any peace of mind.
Miért nem viselkedsz a korodhoz illően és bocsátasz meg neki, engem meg leengedsz?So why don't you act your age, forgive her and let me down!
Sosem bocsátasz meg neki, amiért hagyta Dannyt Európába menni.You've never forgiven her for letting Danny go to Europe.
Tudom, hogy nem bocsátasz meg soha, de Iegalább hadd magyarázzam meg!l know you'd never forgive me. But at least let me try to explain.
Hacsak nem bocsát be, természetesen.Unless, of course, you were to let me in.
Lassú, ultraibolya sugarakat bocsátunk a földre... növelve a bőrrák kockázatát. Ha nem tévedek a világ nagy váltságdíjat fog ezért fizetni.Slowly, but surely, ultraviolet rays would pour in increasing the risk of skin cancer, that is, unless the world pays us a hefty ransom?
A kétatomos gázok jellegzetes ultraibolya színt bocsátanak ki, amikor oxidálódnak.Uh, diatomic gases emit a distinctive ultraviolet hue when they oxidize.
A nők jelzéseket bocsátanak ki feléd, hogy tudd, ők a megfelelőek számodra.Women give you signs to let you know that they're the right woman for you.
Világszerte... az autók és a gyárak több széndioxidot bocsátanak ki, mint amit az óceánok és erdők elbírnak.Around the globe cars and factories belch huge amounts of carbon dioxide into the air faster than our oceans and depleted forests can absorb it.
A rendelkezésére bocsátom, de előbb el kell hallgattatnia Salandert.I'll let you have it, but only if you take care of Salander first,
De ma... Egy jó tanáccsal bocsátom útjára.For now, let me leave you with one piece of advice.
Ezt sosem bocsátom meg.I will never let you live this down.
Ha cserben hagylak titeket most, hogy szükségetek van rám, sosem bocsátom meg magamnak.If I'd let you down when you needed me the most, I'd never forgive myself.
Igen, nagyon fontos munka. Éppen ezért a rendelkezésükre... bocsátom a Defiant-et a kísérletek idejére.It's an important project, and I've agreed to let them use the Defiant for their experiments.
Egyszer nem láttam a kezdést, és sose bocsátod meg.l missed kickoff one time and you'll never let me forget it.
Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben. Mr. Shannon, hagyja abba.Now, Lord letteth thy servant depart in peace.
Tehát, ez az a fajta ami tárol egy kicsi áramot, engedi építeni és azután egyszerre bocsátja ki?So it's the kind that stores a small current,lets it build,and then discharges all at once?
- Rendben, akkor szavazásra bocsátjuk a kérdést.- All right, then, well, let's put it to a vote then, shall we?
Ha kiengedi, egy nap Mike meg fog ölni egy zsarut. És én fogok elmenni az özvegyéhez, és elmondom neki, hogy meggátolhattuk volna, ha maguk nem bocsátják feltételesen szabadlábra.You let him out, one day, Mike will kill a cop, and then I got to go to that dead cop's wife and explain that Mike could have been stopped if the parole board didn't put him back on the streets.
Mikor élni hagytam Claude-ot, azt hittem sosem bocsátják meg.When I chose to let Claude live, I thought they'd never forgive me.
Bár még nem bocsátottam meg neked teljesen, megértelek.Although I haven't completely forgiven you, I can understand.
Mr. Drover, nem jókedvemben bocsátottam el Mr. Fletchert, hanem morális okokból.Stupid cow. Mr. Drover, I was right to dismiss Mr. Fletcher... on moral grounds.
Még nem teljesen bocsátottam meg neked.I didn't forgive you completely yet.
Nem bocsátottam el, csak annyit mondtam, hogy elmegy.I didn't fire you. I just let people know that you quit.
És annak ellenére, hogy nem bocsátottam meg Anyának, amiért megírta azokat a leveleket, ő ösztönzött a bűnös kiruccanásaimra.And even though I hadn't forgiven my mom for writing the letter, she was wise to my guilt trips.
Szörnyen érzi magát, hogy még mindig nem bocsátottál meg neki.And he feels terrible that you haven't let go of that.
Akkor bocsátott volna meg ha elvert volna.When he beats me he lets me off.
Hogy még nem bocsátott meg apámnak.That he had not let go of or forgiven my father for yet.
Maga bocsátott el.I didn't quit, you let me go!
Megkönnyebbült, de azt nem mondanám, hogy meg is bocsátott.She's relieved, but I wouldn't go so far as to say completely forgiving.
Nem bocsátott meg.She won't let you.
Ma azt mondják, szén kvótát kell vásárolnunk (ellentételezésként), azaz, ha elkövettük azt a bűnt, hogy szén "lábnyomot" hagytunk és szén-dioxidot bocsátottunk ki, akkor szén-kvótát kell vennünk.and so they scrapped it completely. We're now told that you have to buy carbon offsets; in other words, if you have sinned by having a carbon footprint and by carbon emissions, you've got to buy a carbon offset, which is usually a scam:
Amint szabadon bocsátottak a táborból, elhatároztam, hogy megszerzem a leveleket hogy megmentsem a bátyámat.As soon as my time of imprisonment is over, I determined to get the letters that would procure my brother's release.
Lenyomozták a levél íróját, egy volt titkos szolgálati ügynök az, akit az elmúlt hónapban bocsátottak el a munkahelyéről.The query letter was traced back to a former Secret Service agent who was released from duty last month.
Az iskola csak hat hónapja bocsátotta el.Mm-hmm. The school only let him go six months ago.
Joyce Maynard írt egy afféle kibeszélő emlékiratot, de amikor árverésre bocsátotta a Salingertől neki írt leveleket,Joyce Maynard wrote a sort of kiss-and-tell memoir, but when she put up at auction the letters that Salinger had written her,
Lahey nyomozót tavaly bocsátotta el a rendőrség.Detective Lahey was let go - from the Philadelphia police...
Tudjuk, miért bocsátotta el?Do we know why she was let go?
Ezért szabadon bocsátottuk és most várunk.We let him free and now we're waiting.
Szavazásra bocsátottuk, hogy életben hagyhatjuk-e, de sajnos a végeredmény nem önnek kedvez.We took a vote as to whether we could possibly let you live, and I'm afraid it didn't go your way.
Azt legalább elmondták, miért bocsátották el Blaylockot?Did they at least tell you why they let Blaylock go?
Közvetlenül az 1989-es rablás után bocsátották el, az aktájában az áll, hogy függelemsértésért.You were fired. You were let go right after the 1989 heist, says here in your file, for insubordination.
Valójában a képet áruba bocsátották az összes médiában innentől egészen a nyugati partig.In fact, that photo is being shopped to every media outlet from here to the West Coast.
De... el kell hogy bocsássam Kenny.But... I got to let you go, Kenny.
El kell, hogy bocsássam.I have to let you go.
- Ne, ne, elég! Kérlek, bocsásd meg!Please, let this go.
Apám, ...bocsásd meg önzésemet, hadd éljek velük úgy, mint eddig.Father, excuse my selfishness, let me live with them as before.
Az életem teljesen a darabjaira hullott, köszönhetően neked, szóval bocsásd meg nekem ha nem érzem szükségét annak hogy beszélgessek veled.My life has completely fallen apart, thanks to you, so, you'll have to forgive me if I don't really feel like chatting right now.
Elérted, hogy úgy nézzek ki, mint aki teljesen zöldfülű és majdnem derékba törted a karriered. Úgyhogy bocsásd meg, ha még egy kicsit mindíg mérges vagyok.You made me look like a complete rookie and you nearly ruined by career so forgive me if I'm still a little angry.
Kérlek, bocsásd be őt a mennyországba!Please let it go to heaven.
- Hadd tisztázzam akkor... te randizhatsz egy függővel, ő áthívhatja a meleg szeretőjét, de Isten bocsássa meg, ha én egy dögös fekete sráccal járok.So let me get this straight. You can date a lush, and he can bring over his gay lover, but God forbid I date a hot black guy.
A mellkasi röntgenje normális, a nemes szerveinek kutya baja, ezért bocsássa el.His chest x-ray was normal, his vitals are stable, so let's discharge him.
Akkor bocsássa meg, hogy nem ismerem a Tung Lin Szekta ügyét, de kérem, engedje el őket békével, ne miattam, hanem Buddha kedvéért.Then forgive me for not knowing much about the Tung Lin Sect case, but please let them go in peace for Buddha's sake, if not mine.
De az isten bocsássa meg beszélj a feleségeddel.God forbid they let you talk to your wife.
Ez a férfi meg akarta ölni magát, és Isten bocsássa meg, de hagynia kell.This man is trying to kill himself, and God forgive me, I need you to let him.
- Sajnálom, felség, - de azt az utasítást kaptuk, hogy bocsássuk el.I'm sorry, Your Majesty, but... we were instructed to let her go.
-Hát ez remek, bocsássuk ezt az ügyet nyilvános vitára.Oh good, yes, let's open this up to even more discussion.
Akkor ne bocsássuk el üres kézzel.Then let's make sure we send him back with something, is my point.
Kruger ügynököt pedig azonnal bocsássuk el.And let's discharge this Agent Kruger permanently.
Inkább hirdesd ki, Westmoreland, egész hadamban, Hogy akinek nincs étvágya e harcra, bocsássák el.Rather proclaim it, Westmorland, through my host, that he which hath no stomach to this fight, let him depart.
Akkor soha többé ne mondd, hogy hagyjam az egészet, vagy lazítsak, vagy bocsássak meg, főleg nem akkor, amikor annak a vérét próbálom lemosni magamról, aki egyike volt a kevés embernek, akit valaha szerettem.Then don't ever tell me to let go or to ease up or to forgive, not when I am standing here covered in the blood of one of the only people that I ever loved.
Leveleket írtam a jövőbeli énemnek, hogy sose bocsássak meg apámnak és mindig nehezteljek rá.I wrote letters to my future self, telling future me to never forgive my father and to always hold a grudge.
"Jöjj, bocsáss meg most nekem Jöjj, hadd nyerjelek meg magamnak"Come, forgive me now Come, let me win you over
A gép személyzete mindenben.. Connie, tudom, hogy most nem kérhetem, hogy bocsáss meg.The cabin crew will complete.... l know it's too early to ask you to forgive me.
Figyelj, értem, hogy meg akarod menteni az apádat, de én minden apát meg akarok menteni, anyukástól és a kisgyerekestől, szóval bocsáss meg, de be kell ragasztanom egy pár lyukat, mielőtt indulok.Look, I get that you wanna save your dad, but I'm tryin' to save all the dads everywhere, and the mommies and the babies. So you'll forgive me, but I got to duct tape some big-ass bullet holes before I roll.
Jaj, Sancho! Teljesen elfelejtettem, bocsáss meg!God, I'd completely forgotten!
Kérlek, bocsáss meg nekem.Magic Shot, let me go, please.
Azt mondta, el kell, hogy bocsásson.He said he has to let you go. It's not personal.
Főnök, bocsásson meg, hogy ilyen rossz minőségű sushi-t kapott.Boss, I'm sorry to let you eat such poor quality sushi.
Kérem bocsásson meg, engedje, hogy bemutatkozzak.Please forgive me I let myself look like that.
Kérem bocsásson meg.Please let me apologize.
Lian elnök úr, kérem bocsásson meg, de Bartlet elnöknek sürgős hívása van Washingtonból.Please forgive me, President Lian. President Bartlet has an urgent call from Washington.
"Jaj, elvesztette a kulcsokat, bocsássunk csak meg neki.""Oh, she lost the keys... so let's go easy on her ass."
Akkor hát nincs más választásunk, mint hogy utadra bocsássunk,Tweek!So then I guess we have no choice but to let you go, Tweek.
Jim, sajnálom el kell, hogy bocsássunk.Jim, I'm sorry but we're gonna have to let you go.
Mary, El kell, hogy bocsássunk.Mary, we're gonna have to let you go.
Úgyhogy bocsássunk meg neki!So let's forgive him.
Kérlek, bocsássatok meg és engedjetek el!Please forgive me and let me go.
Helyet kell csinálnunk nekik, úgyhogy minden lehetséges beteget bocsássanak el.We're gonna need to make room for them, so let's discharge all patients that can be.
Hibáztam és szükségem volt rád, hogy helyrehozzam, hogy ne bocsássanak el.I made a mistake and I needed you to let me fix it, not dismiss me.
Kérem bocsássanak meg neki.I would just let this go, sir... with my apologies.
Küldtem egy levelet a családjának a börtönből, amelyben kértem őket, hogy bocsássanak meg, amiért tönkretettem Margy életét, és a fájdalomért, amelyet okoztam nekik.And I've sent letters from jail to her family asking their forgiveness for ruining Margy's life and the pain I've caused.
- El kellett bocsátanom.I had to let her go.
- Nagyon sajnálom, tudom, hogy ez beleszól a terveidbe, de sajnos el kellett ma Carlát bocsátanom.-Hello? -I'm very sorry, and I know this will disrupt your plans, but I'm afraid I had to let Carla go today.
Az embereim felét már el kellett bocsátanom. Neked is vissza kell fognod magad.I've already had to let half my staff go and... you're going to have to cut back as well.
Egy alkalmazott, akit el kellett bocsátanom.An employee I had to let go...
Egyiküket el kell bocsátanom.I have to let one of you go.
- Nem. - El kell bocsátanod két nővért.You're gonna have to let two nurses go.
- Tudom, hogy itt a tanév vége, és tudom, hogy vannak pénzügyi problémák, meg azt is, hogy néhány tanárt el kell bocsátanod.I know, you know, it's the end of the semester and I also know there's budgetary issues. And that you have to let a few professors go.
Egyiküket el kell bocsátanod.You'll have to let one of them go.
El kellett bocsátania a szolgáit.She had to let her servants go. My maid knows the cook.
Át kell gondolnom. Igen... Említette, hogy el kellett bocsátania.Yeah... um, yeah, he told me he had to let you go.
- El kell bocsátanunk magát.We're going to let you go.
Attól tartok, el kell bocsátanunk őket.You'll have to let them go, I'm afraid.
El kell bocsátanunk.We have to let her go.
Ha nem hallottad volna, a szobalányt el kellett bocsátanunk a gazdasági válság miatt.In case you hadn't heard, we had to let the room service waiters go, due to the economy!

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

elbocsát
dismiss
kibocsát
emit

Random

avanzsíroz
advance
bekukucskál
peep in
beszél
speak
bevall
admit
blöfföl
bluff
bódít
daze
borogat
foment
borotválkozik
shave oneself
bűnöz
commit crimes
cáfol
refute

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'let':

None found.
Learning languages?