Összeszed (to gather) conjugation

Hungarian
77 examples
This verb can also have the following meanings: to pick up, to collect, to muster

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
összeszedek
I gather
összeszedsz
you gather
összeszed
he/she to gather
összeszedünk
we gather
összeszedtek
you all gather
összeszednek
they gather
Present definite tense
összeszedem
I gather
összeszeded
you gather
összeszedi
he/she gathers
összeszedjük
we gather
összeszeditek
you all gather
összeszedik
they gather
Past indefinite tense
összeszedtem
I gathered
összeszedtél
you gathered
összeszedett
he/she gathered
összeszedtünk
we gathered
összeszedtetek
you all gathered
összeszedtek
they gathered
Past definite tense
összeszedtem
I gathered
összeszedted
you gathered
összeszedte
he/she gathered
összeszedtük
we gathered
összeszedtétek
you all gathered
összeszedték
they gathered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
összeszednék
I would gather
összeszednél
you would gather
összeszedne
he/she would gather
összeszednénk
we would gather
összeszednétek
you all would gather
összeszednének
they would gather
Conditional present definite tense
összeszedném
I would gather
összeszednéd
you would gather
összeszedné
he/she would gather
összeszednénk
we would gather
összeszednétek
you all would gather
összeszednék
they would gather
Conditional past indefinite tense
összeszedtem volna
I would have gathered
összeszedtél volna
you would have gathered
összeszedett volna
he/she would have gathered
összeszedtünk volna
we would have gathered
összeszedtetek volna
you all would have gathered
összeszedtek volna
they would have gathered
Conditional past definite tense
összeszedtem volna
I would have gathered
összeszedted volna
you would have gathered
összeszedte volna
he/she would have gathered
összeszedtük volna
we would have gathered
összeszedtétek volna
you all would have gathered
összeszedték volna
they would have gathered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok összeszedni
I will gather
fogsz összeszedni
you will gather
fog összeszedni
he/she will gather
fogunk összeszedni
we will gather
fogtok összeszedni
you all will gather
fognak összeszedni
they will gather
Future definite tense
fogom összeszedni
I will gather
fogod összeszedni
you will gather
fogja összeszedni
he/she will gather
fogjuk összeszedni
we will gather
fogjátok összeszedni
you all will gather
fogják összeszedni
they will gather
Subjunctive present definite tense
összeszedjem
(if/so that) I gather
összeszedd
(if/so that) you gather
összeszedje
(if/so that) he/she gather
összeszedjük
(if/so that) we gather
összeszedjétek
(if/so that) you all gather
összeszedjék
(if/so that) they gather
Subjunctive present indefinite tense
összeszedjek
(if/so that) I gather
összeszedj
(if/so that) you gather
összeszedjen
(if/so that) he/she gather
összeszedjünk
(if/so that) we gather
összeszedjetek
(if/so that) you all gather
összeszedjenek
(if/so that) they gather
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
összeszednem
I to gather
összeszedned
you to gather
összeszednie
he/she to gather
összeszednünk
we to gather
összeszednetek
you all to gather
összeszedniük
they to gather

Examples of összeszed

Example in HungarianTranslation in English
- Időbe telik összeszedni a gondolataimat.It takes... time to gather my thoughts. Oh.
A többiek a föld alá költöztek, éhezve, a kihalás közelében. Míg egy nap... egy csapatnyi tudós visszatért a felszínre információt gyűjteni, összeszedni mindent, amit csak tudnak, és rátaláltak valamire.The rest went underground... starving, nearing extinction till one day a group of scientists returned to the surface to gather information, piece together whatever they could, and they found something... a possible reset switch... something started in your time, finished in mine... a last resort.
Az embereim szanaszét lesznek, nehéz lesz összeszedni őket.My men will be all spread out, it'll be difficult to gather them.
Azt hittem, hogy nekem kell összeszedni a holmiját.I thought maybe I'd have to gather her things by myself.
De néhány az életben maradt tanítványok közül úgy gondolta, hogy a legjobb lenne összeszedni a legfontosabb Tárgyakat, és elrejteni őket egy alagsorban.But a few of the surviving disciples thought it best to gather the most important objects and hide them in a vault.
Feltűnésmentesen összeszedek néhány szatyor élelmiszert, és elrejtem az egyik kasszánál.I can quietly gather up some bags of groceries and hide them up at one of the check stands by the door.
Gondoltam összeszedek egy-két infót.I wanted to gather some information for you.
Mikor összeszedek minden szükséges erőforrást, visszatérek Zaironra, és visszaveszem a trónom.So once I've gathered all the necessary resources, I'll return to Zairon and retake my throne.
Pár nap alatt összeszedek annyi szolgát, hogy építhessenek egy palotát.In a few days I would have gathered enough slaves to build a magnificent palace.
Aztán összeszedünk minden szükséges dolgot, és elmegyünk innen.And we need to gather everything that is required and leave.
Te, Chuzaemon és Okuda, összeszedtek annyit a régi szamurájokból, amennyit csak tudtok. És itt találkozunk a tanyánál, amit Horibe talált.You and Chuzaemon and Okuda will gather as many of our former samurai as you can and meet us here at a farmhouse Horibe has found for us.
Aztán ezek az apró szerelemcseppek... összegyűlnek, és folyóvá duzzadnak... összeszednek ágakat, leveleket... tőzeget, trágyát, az őzikék bogyóit, és csak folynak és folynak a messzi tenger felé.And those tiny little drops of love, they come together, gathering up broken buds and fallen flowers... and dirt and dung... and deer droppings, flowing faster and faster, outward to the sea.
Legalább egy évükbe telik, mire összeszednek egy második nagy sereget.It'll take them at least a year before they can gather a second great army.
Átnézik az üzeneteinket és mindent összeszednek a profiloldalainkról.Searching our texts and emails and gathering profiles on all of us.
- Csak összeszedem a gondolataimat.Just gathering my thoughts.
- Majd én összeszedem.- I gathered myself.
- Pihenj itt egy kicsit, én megyek, és összeszedem a csapatot.Rest here for a minute, and I'll go gather the troops.
Adj egy napot, amíg összeszedem magam.You should give me a day to gather my bearings.
Ahányszor csak összeszedem a bátorságot, és randira hívlak, a konditeremben kötünk ki súlyzókat emelgetve, vagy egy protein előadáson!Every time I gather up the courage to ask you out on a date, we end up lifting weights at the gym or at a protein seminar.
Amíg összeszeded a dolgokat, megfürdök.l'll take a bath while you gather up the stuff.
Látod, Trav, először elfutsz, aztán összeszeded magad, és...See, Trav, first you run, and then you gather yourself, and...
Ahogy Winchell összeszedi a csapattársait a zűrzavarban, láthatja a célterületnél lévő órán, hogy... 1:40 van vissza a játékból.[Sportscaster #1] As Winchell gathers his teammates up into a huddle, he can see on the big clock down in the end zone... one minute and 40 seconds to play. [All] Break!
Figyelnél kérlek Mrs. Ortegára, amíg összeszedi Gael holmiját?Please watch Mrs Ortega while she gathers Gael's things.
Mialatt én e szavakat papírra vetem, a boszorkány Margaret Morgan, összeszedi a hat fős bandáját, és bevetik magukat az imádott Salemünket körülölelő erdőkbe.As I write these very words, the witch, Margaret Morgan, gathers with her coven of six deep within the woods surrounding our beloved Salem.
Ne félj, összeszedjük őket!Oh, don't worry. We will gather
Nincs esküdtszék, Mr. Nelson, szóval csak összeszedjük a tényeket.We have no jury, Mr. Nelson, so we're just gathering up the facts.
Tudok egy kis galériát, ahova bejuthatunk... csakhogy beleéljük magunkat a helyzetbe... és hogy összeszedjük a bátorságunkat a nagy eseményre.l know a little gallery we could knock over... just to get our feet wet so to speak and then... gathering confidence as we go, we could move into the big time.
Éppen összeszedjük gondolatainkat... az ajánlat csúfos elutasításáról, és kitaláljuk, hogy tálaljuk elképzeléseinket... a cég jövőjéről, Bill-nek.Now, what we're trying to do here is to, uh... to gather our thoughts in light of Bill's rejection of Bontecou's offer... and to make an appropriate presentation to him... as to how we think the company might proceed.
átkutatjuk a hajókat, összeszedjük Johann kincsét, és visszavisszük Hibbantra.we search the ships, gather up Johann's treasure, and take it back to Berk.
A hangárban, összeszedik, amit tudnak.They're in the supply shed, gathering what they can.
Az elveszett férfiak itt gyűlnek össze, és összeszedik, amit tudnak.Lost men gather here and find what they can.
Csak lányok, akik összeszedik női erejüket.Girls only, gathering our femme power.
Mindenesetre időbe telik, míg összeszedik a bizonyítékokat a család ellen, ha perre viszik.So nothing really ever happened. It may take them a while to gather evidence against the plantation for when the family goes on trial.
Te csak egy helyi gengszter vagy de, az emberek mint te összeszedik a szavazatokat és oroszlánná válnak egy gyáva csordában.You're just a local thug.. ..but, people like you gather votes and become a lion in.. ..a herd of cowards.
- Már mindent összeszedtem.-I've gathered everything.
...összeszedtem a gondolataimat......gathered my thoughts... Smart.
Az utazásaim során mindenféle egzotikumot összeszedtem, uram.On my travels, sir, I have gathered all manner of exotica.
De összeszedtem a bátorságomat... odamentem hozzád...But I gathered courage... I walked towards you...
De összeszedtem magam, és megmondtam hogy bármit megteszek, hogy megtartsam.But I gathered my composure, and told her I'd do anything to keep her.
Szükségem van minden infóra, amit a börtönben összeszedtél.I need all of information you gathered from the black site.
Nagyon hasznos volt az információ, amit összeszedett a kapitányról.The information you gathered on the captain has been very useful to me.
Nos, beástam magam a naplókba amit az NTSB összeszedett a Key Star-tól és észrevettem valami furcsát.Now I dug into some of the logs that the NTSB gathered from Key Star, and I noticed something strange.
És én megpróbálom megsokszorozni... és a fiatalabb fiú összeszedett amit lehetett... és elindult vele egy messzi országba.And he divided unto them his levy... and the younger son gathered all together... and took his journey into a far country.
A bizonyítékok alapján, amiket összeszedtünk maga ellen valószínűleg elítélik gyilkosság miatt.The amount of evidence that we have gathered against you right now you look pretty good for murder.
Ez minden, amit eddig összeszedtünk.This is everything we've gathered so far.
Amikor utoljára összeszedted pár cuccomat, véletlenül négy melltartót hoztál, viszont egy nadrágot se.The last time you gathered up some of my stuff, you accidentally brought me four bras and no pants.
A rendőrség összeszedte, ami maradt. Három szénné égett hulla.Police gathered three burned bodies.
Annyi méltósággal, amennyit csak össze tudott gyűjteni,... az öregem összeszedte az összetört fődíjának... szomorú maradványait.With as much dignity as he could muster the old man gathered up the sad remains of his shattered major award.
Apró Fickó összeszedte magát, intett inasának, hogy vendége van.The Little Fellow gathered himself together. James, the valet, was told to prepare for an extra guest.
Baek-pung összeszedte minden csíjét, hogy útját állja a gonosz erejének de túl sok könnygázt szívott be...Baek-pung gathered up all his chi to block the force of evil but he inhaled too much tear gas...
Billy összeszedte a holmijait és mindent fölgyújtott.He gathered up her belongings and set them on fire.
A történet annyira magával ragadta Bill-t, hogy összeszedtük az összes kameránkat és felkocsikáztunk oda.This story was so fascinating to Bill that we gathered all our cameras and drove up there.
De meg kellett tőlük szabadulnunk, szóval összeszedtük őket és... de az a Hux Club-os pipi annyira király volt, hogy adtam neki belőle, ajándékként.We still had to get rid of them,so we gathered 'em all up and... But that Hux Club chick was pretty cool,so we kept 'em for souvenirs,gifts.
Miután összeszedtük magunkat, bemegyünk oda és kihozzuk őket onnan, értette?Once we get ourselves gathered, we're gonna go in there and we're gonna take them out, okay?
Az össze lengyel hivatalnokot lelőtték. A németek az összes töltényhüvelyt összeszedték.They gathered up all the cartridge cases.
aztán összeszedték a csontokat és az összes közül egy csont lett kiválasztva,and they gathered the bones together in a mazer and, from the mazer, one bone was chosen,
És a ruszkik összeszedték a disszidenseket, a falu közepén halomba rakták őket, mint a fát és átmentek rajtuk tankokkal.So, the Russians gathered all the defectors and piled them like wood in the center of the village. Then they ran over them with their tanks.
A Zebra Time áldozatait is ennek érdekében mentettem ki, hogy összeszedjem a legjobb embereket és megtámadjam Zebra City-t.It's also why I bring in the victims of Zebra Time: to gather a group of skilled people and have an all-out battle with Zebra City.
Adjon egy órát, hogy összeszedjem az anyagot.Give me an hour to gather the materials.
Három percem van, hogy összeszedjem a kellékeket, és viszatérjek a porondra.I've got three minutes to gather props and get back to the center ring.
Idővel, úgyis megtudok mindent amit kell, de most...most hagyj kérlek egyedül, hogy összeszedjem magam.By and by, I will hear all that there is to be heard, but just...just grant me a few private moments, just to gather myself.
Kaphatnék egy kis időt csak egy pillanatot, hogy összeszedjem a gondolataim.Please give me a moment to gather my thoughts.
Adok pár percet, hogy összeszedd magad.I'm gonna give you a few minutes to gather yourself up here.
Egy ilyen hely kellett hozzá, hogy összeszedd a bátorságod.You gathered up your courage with difficulty, but we're getting our start in a place like this...
Keress egy csendes helyet, hogy összeszedd a gondolataidat.You should find a quiet place to gather your thoughts.
Ma? Nem. Legalább egy nap kell rá, hogy összeszedd a felszerelést.No, you'll need today at least to gather supplies.
Max, még egyszer utoljára elmehetsz oda,... hogy összeszedd és elvidd a személyes holmiaidat.Max, you get one final visit... to gather and remove any personal effects.
Ha szüksége van egy percre, hogy összeszedje a gondolatait, tegye meg.If you need to take a moment to gather your thoughts, take the moment.
Minden rendben van, Dr. Kepner, vagy szüksége van egy kis időre, hogy összeszedje magát?Are you all right, Dr. Kepner, or do you need time to gather yourself?
Szüksége van pár pillanatra, hogy összeszedje magát?Do you need a moment to gather yourself?
Szóval kaptok három percet, hogy összeszedjétek az érzelmeiteket, és eltűnjetek.So, we'll just give you three minutes to gather your feelings and leave.
És adunk nekik egy percet, hogy összeszedjék az áldozat holmijait, amíg én megállapodok az érsekkel, hogy megvizsgálhassuk a papírjait.And we'll give them a moment to gather the victim's belongings while I make a deal with the Archbishop to examine his papers.
Csak azért jöttem, hogy összeszedjek valami rágcsálnivalót.I just stopped by to gather up some snacks to bring over there.
Így a mai nap és a hétvége van arra, hogy összeszedjünk ügyfeleket, aztán néhány embert, akik végzik a munkát.That gives us today and the weekend To first gather accounts and then a skeleton staff to service them.
60 másodpercetek van, hogy mindent összeszedjetek, amit csak tudtok.jeff: you'll have 60 seconds to gather as much as you can.
Feltűnően gyorsan sikerült összeszednie magát, Mrs Rothwell.You've managed to gather yourself remarkably quickly, Mrs. Rothwell.
Gondolom nem kell, hogy emlékeztesselek, de Danny Desai nem az a személy, akivel most barátkoznod kéne, legalábbis addig, amíg nem tudjuk, hogy mi történt, ezért kell minél gyorsabban összeszednünk azokat a vallomásokat.I'm sure I don't have to remind you, but Danny Desai is not someone that you should associate with right now, at least until we can piece together what happened, which is why we need to gather these statements as fast as possible.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

megvan
exist
nyel
swallow
nyomtat
print
oszt
divide
oxidál
oxidize
oxidálódik
oxidize
öblöget
rinse
öntet
have somebody pour something
összerak
assemble
összevág
mince

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'gather':

None found.
Learning languages?