קיצר [ḳytsr] (to shorten) conjugation

Hebrew
37 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מקצר
məḳatser
I/you/he (masculine) shorten
מקצרת
məḳatseret
I/you/she (feminine) shorten
מקצרים
məḳatsəriym
we/you all/they (masculine) shorten
מקצרות
məḳatsərṿot
we/you all/they (feminine) shorten
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
קיצרתי
ḳytsrty
I shortened
קיצרת
ḳytsrt
you (masculine) shortened
קיצרת
ḳytsrt
you (feminine) shortened
קיצר
ḳytsr
he shortened
קיצרה
ḳytsrh
she shortened
קיצרנו
ḳytsrnṿ
we shortened
קיצרתם
ḳytsrtm
you all (masculine) shortened
קיצרתן
ḳytsrtn
you all (feminine) shortened
קיצרו
ḳytsrṿ
they shortened
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אקצר
’aḳatser
I will shorten
תקצר
təḳatser
you (masculine) will shorten
תקצרי
təḳatsəriy
you (feminine) will shorten
יקצר
yəḳatser
he will shorten
תקצר
təḳatser
she will shorten
נקצר
nəḳatser
we will shorten
תקצרו
təḳatsərṿ
you all (masculine) will shorten
תקצרנה
təḳatserənah
you all (feminine) will shorten
יקצרו
yəḳatsərṿ
they (masculine) will shorten
תקצרנה
təḳatserənah
they (feminine) will shorten
Imperative mood
-
קצר
ḳatser
shorten!
קצרי
ḳatsəriy
shorten!
-
-
-
קצרו
ḳatsərṿ
shorten!
קצרנה
ḳatserənah
shorten!
-
-

Examples of קיצר

Example in HebrewTranslation in English
"משמעות אחת למילה "להמיר ."היא "לקצר גזר דין של מאסר .המרה גזר דינה מאסרOne meaning of the word mute is to shorten a prison sentence. Commuting is a prison sentence.
,דבורה לא אהבה לקצר את שמי .אבל כולם עשו זאתDeborah did not care for my name being shortened, but everybody did it.
-לא הפעם ,נאלצתי לקצר את הנסיעה .מגיעים לכאן כמה לקוחות .אסור לצלול ולטוס באותה יממה ?I've shortened the trip. A client's coming into town.
.אז תספר לי אני יכול לקצר .את הזמן שלךI can get your sentence shortened.
.אני פנוי כרגע .וסיימתי לקצר את השמלות שלך ?I'm free at the moment. And i've finished shortening your dresses.
,ברור שמישהו קיצר אותה .סארדו היה ענק כן, היא החליפה ידיים רבות .לפני שרכשתי אותהSomeone obviously shortened it. Sardu was a giant. Yes.
.יכול להיות שהוא היגר ,הגיע דרך אליס איילנד ,קיצר את שמוHe could've been an immigrant. Came through ellis island,shortened his name.
.פייסבוק, הטוויטר הזה .זה קיצר את התשומת לב שלכםThe Facebook, that Twitter. It's shortened your attention span.
ביצע שינויים כלשהם .כן, הוא קיצר את הקנה ,לא בהרבה ,בפחות ממילימטר וחצי .וקבע אותו על 8.7 ס"מYes, he shortened the barrel. Not a lot. By less than a 16th of an inch, to 3.43.
מהמרתף של השכנים לא, אני חושב שמישהו .קיצר את המרחק באופן ניכרNo, I think someone shortened the distance considerably.
,אתה מקצר את הצעדים נשען לכיוון הגבעה .ומוריד את הראשYou shorten your stride, lean into the hill, and lower your head.
.אל תצחק עליי, אבל אני מאמין שזה כבוד עצמי .ברומא כבוד עצמי מקצר את החיים יותר ממחלהDon't laugh at me, but I believe it to be dignity. In Rome, dignity shortens life... even more surely than disease.
.אני עושה עבודות תפירה לאנשים אני מקצר מכנסיים ומוסיף .רוכסנים ודברים כאלהI do sewing for people. I shorten pants and put in zippersand things like that.
.הכסף מקצר את המרחק, ד"ר .פינו אותי למטוס פרטיMoney shortens the distance, Doc. They medevaced me to a private jet.
אנחנו פשוט מניחים שזה .עוד אחת מהעקבות האלה להיות חבר בכנופיה ,מקצר את תוחלת חייךWe just assumed this was just another one of those trails. Being in a gang shortens your life expectancy,
וההבדל בין עכשיו לבין לפני 5 שנים- ההתחממות העולמית מקצרת .את עונות הגידול ודגן, לא היה דגן בחלק הזה של היבשת .מאז יולי, לכל המאוחר אוגוסטAnd the difference between now and five years ago? Global warming shortening the growing seasons. And millet...
-לפעמים .אנחנו מקצרים רגל אחת .כדי שהחשוד לא ירגיש נוח .לא רגוע, תמיד חוסר איזון ?Only sometimes, we like to shorten one of the legs. So the suspect can never get comfortable. Never relax, always unbalanced.
.ארה"ב בעצמם, מקצרים את תהליך הערעוריםThe states themselves are shortening the appeals process.
.הם מדברים בשפה שונה הם מקצרים כל מילה .להברה אחתThey speak a different language. They shorten every word to one syllable.
מקצרים את הבהונות, מקצרים .את הגידים ומקלפים את העור ?They shorten the toes, they fuse the tendons, and they peel the skin.
תראו, כאן בניו-יורק, אנחנו .מקצרים את שמות כל השכונות .סוהו, טרייבקה, נוליטהNo need to be embarrassed, listen, here in New York we just shorten the names of all the neighborhoods,
הסיגריות הן פשע חמור הן מקצרות את תוחלת החיים .ומזהמות את האוויר שלנו ,לפי הסקרים האחרונים .האוויר הוא דבר טובSmoking is a horrible vice! It shortens life expectancy and pollutes our air. According to recent polls, air is good.
-זה היה .ולצ'וויץ, קיצרתי אותו שם נעוריי היה .מיידה ולצ'וויץNo, it was Walkervisks. I shortened it. My maiden name was Irene Walkervisks.
.אני קצת עסוק, שלדון .אני יודע, לכן קיצרתיKind of busy here, Sheldon. I know, that's why I shortened it.
אני קיצרתי את זה .כשבאתי למדינה הזאתי רואה, י...I shortened it when I came to this country.
ואז פשוט קיצרתי .את זה לבקהI made up a friend named Rebecca, and well, then I shortened it to Becca.
זה לא יחזור כמו בומרנג קיצרתי את השם .לפרנצה מפרנצרוטה .מרשת המסעדות פרנצרוטהUh-oh. This isn't gonna backfire? You know, I shortened my name to Franza from Franzarotta.
אתה, קיצרת את חייה, חבר ,היינו נותנים לה ללכת למדבר !You shortened her life, pal!
קיצרת את השמלות שלי- .השנה מכפלות זה באופנה .בחיי- ,סלחי לי, גברת .אבל הרצפה עדיין לא יבשהYou shortened my dresses ? Well, they are showing higher hemlines this year. Oh, brother.
.ועוד איך ידעתי .היא קיצרה את רגלי הימניתI did. It shortened my leg.
אתה יכול לשלוט בה .עדיין לא- הגישה לקוד הטכנולוגייה שלה כנראה קיצרה את .המעגלים החשמליים שלה .המערכת שלה מאתחלת מחדשCan you control her? Not yet. Accessing her CMR code must've shortened her circuitry.
היא נהפכה מברווזון ,מכוער לברבור קיצרה את שמה .והפכה לדוגמניתshe did the whole "ugly duckling to swan" thing, shortened her name and became a model.
בעבר זה נקרא "גורל ירושלים". אבל המקומיים קיצרו את השם.It used to be called Jerusalem's Lot, but the natives, they shortened it.
מה זה דראה - .אנדראה - .באיזה שלב פשוט קיצרו את זה ?-What does Drea stand for? -Andrea. Somewhere along the way it just got shortened.
רק שליטתנו במיסיסיפי... תקצר את המלחמה הזאת בניתוק האויב מהמערב. הוא לא רוצה אדמירל.Only our control of the Mississippi will shorten this war by cutting them off from the west.
.מחר אציב את אנטארס בפנים .קצר את הרתמה .זה יעזור להן בסיבוביםAnd tomorrow, I shall put Antares on the inside. When you do, shorten the yoke. It will help them in the turns.
.רובן, קצר את הרסן שעל הסוסה .רסן מיסב כשמו כן הואReuben, shorten the bearing rein on the mare. A bearing rein is well named.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

קוצר
be shortened to be made
קיבל
receive
קיים
bring into existence
קינא
be jealous
קיפל
fold

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

מיזג
merge
מכר
sell
עצם
close
פרה
grow
קטון
be
קיפל
fold
קלה
toast
קפא
freeze
רמז
do
שונה
be changed

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'shorten':

None found.
Learning languages?