נברא [nvr’] (to be created) conjugation

Hebrew
6 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
נברא
nivəra’
I/you/he (masculine) am created
נבראת
nivəre’t
I/you/she (feminine) are created
נבראים
nivəra’iym
we/you all/they (masculine) are created
נבראות
nivəra’ṿot
we/you all/they (feminine) are created
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
נבראתי
nivəre’tiy
I was created
נבראת
nivəre’ta
you (masculine) were created
נבראת
nivəre’t
you (feminine) were created
נברא
nivəra’
he was created
נבראה
nivərə’ah
she was created
נבראנו
nivəre’nṿ
we were created
נבראתם
nivəre’tem
you all (masculine) were created
נבראתן
nivəre’ten
you all (feminine) were created
נבראו
nivərə’ṿ
they were created
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אברא
’evare’
I will be created
תיברא
tyvr’
you (masculine) will be created
תיבראי
tyvr’y
you (feminine) will be created
ייברא
yyvr’
he will be created
תיברא
tyvr’
she will be created
ניברא
nyvr’
we will be created
תיבראו
tyvr’ṿ
you all (masculine) will be created
תיבראנה
tyvr’nh
you all (feminine) will be created
ייבראו
yyvr’ṿ
they (masculine) will be created
תיבראנה
tyvr’nh
they (feminine) will be created
Imperative mood
-
היברא
hyvr’
be created!
היבראי
hyvr’y
be created!
-
-
-
היבראו
hyvr’ṿ
be created!
היבראנה
hyvr’nh
be created!
-
-

Examples of נברא

Example in HebrewTranslation in English
,תמיד היה ותמיד התקיים ,לעולם לא יכול להיברא או לאהרס ,ושתמיד היה, ותמיד יהיה ,תמיד נע לעבר הצורה .לתוך צורה והחוצה מצורהAlways was and always has been, never be can be created or destroyed all there ever was, always will be, always moving into form, through form and out of form.
,נבראנו כדי לשלוט .אהוביWe were created to rule, my love.
,ע"י האל, באותו זמן שאנו נבראנו .אבל נועדו לחיות במימד אחר ואלו הן תרבויות עתיקות ,בהרבה מהתרבות שלנוIn the Middle East, they call it jinn, and they believe they were created at the same time as us by God, but to live in a different dimension.
לא . נבראנו לכבוד הרגע הזה אני לא צריך לומר . לכם את חובתכםNo! It was for this moment that we were created. But I don't need to tell you your duty.
רעבים לכוח אך כולנו נבראנו בצלמו .של אלוהים, פיטBut we were created in god's image, Pete.
שאתם נבראתם בדמותו וצלמו .של מקור הבריאה זה אומר שיש לכם את הפוטנציאל והכוח של אלוהיםEvery great tradition has told you that you were created in the image and the lightness of the creative source. That means that you have got potential and power to create your world.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

נבדק
be tested
ניבא
prophesy
נמצא
be found

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הצחיק
make laugh
זקף
straighten
חנה
park
מולא
be filled
מרד
do
נאכל
be eaten
נבח
bark
נגד
oppose
סיפר
tell
ענה
answer

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'be created':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In