יכול [ykhṿl] (to can) conjugation

Hebrew
105 examples
This verb can also mean the following: be able to, be

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
יכול
yakhṿol
I/you/he (masculine) can
יכולה
yəkhṿolah
I/you/she (feminine) can
יכולים
yəkhṿoliym
we/you all/they (masculine) can
יכולות
yəkhṿolṿot
we/you all/they (feminine) can
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
יכולתי
ykhṿlty
I
יכולת
ykhṿlt
you (masculine)
יכולת
ykhṿlt
you (feminine)
יכול
ykhṿl
he
יכלה
yakhəlah
she
יכולנו
ykhṿlnṿ
we
יכולתם
ykhṿltm
you all (masculine)
יכולתן
ykhṿltn
you all (feminine)
יכלו
yakhəlṿ
they
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אוכל
’ṿkhal
I
תוכל
tṿkhal
you (masculine)
תוכלי
tṿkhəliy
you (feminine)
יוכל
yṿkhal
he
תוכל
tṿkhal
she
נוכל
nṿkhal
we
תוכלו
tṿkhəlṿ
you all (masculine)
תוכלנה
tṿkhalənah
you all (feminine)
יוכלו
yṿkhəlṿ
they (masculine)
תוכלנה
tṿkhalənah
they (feminine)
Imperative mood
-
!
!
-
-
-
!
!
-
-

Examples of יכול

Example in HebrewTranslation in English
,בנדר, אני לא מבין את העסק ? אבל להיות יכול לזוז לא תעזור לקריירה שלך לא! אתה לא רואה?I don't understand the biz, but wouldn't being able to move help?
,יכול להיות יכול להיות שהרוע הזה ? מופעל על ידי תחיית מתים על ידי החזרת ?Is it possible that-- could this evil be triggered by a resurrection?
.את המהירות .להיות יכול לשלוט בזהThe speed. To be able to control it.
.בטח, זה יכול להיות יכול להיות- שרוחות עזות העיפו את הזרע שלך .לשטח של מרשי?Well, sure, it's possible. It's possible high winds blew your seed onto my client's land? Sure.
.זהו הספר כמה הייתי רוצה להיות יכול לקרוא את הספר הזהAnd that's that it's a big cosmos.
! "בחור יכול . "היה למות ללא האינסוליןDid you hear that? A guy could've died if he didn't get his insulin!
! 'אני לא יכול להיות הסטוג ?I can't be the stooge.
! 'אף ילד לא יכול לנצח את הגרינץNo child can beat the Grinch!
! - אבא, ישדבר שאתה יכול להשהות- Dad, there's a thing you can pause
! - לנה! המילים שלנו, השפה שלנו לא יכול להסביר את כל מה שיש.Our words, our language... cannot explain all that there is.
! - היא לא יכולה למות אחרי סאנג'י ...She can't die after Soneji.
! ... היא לא יכולה באופן חוקי לחסום לו גישה.But unless she can prove that he's a danger to the child she can't legally bar him access.
! ? מה את יכולה לבצע?What can you do?
! אבל אני יכולה לעשות יותרBut I can do betterl
! אבל אני לא יכולה, כי אנחנו לא...♪ But I can't, 'cause we don't, you!
! 'אתם לא יכולים להתפרץ ככה''You can't just barge in like that!
! -באם תערערו על החלטתי, אני מקווה שתקבלו שופט נוסף שמאמין שאין זו עבודתנו לשפוט האם שני אנשים .יכולים להיות מאוהביםShould you appeal my decision, it's my hope you get another judge who believes it's not our job to judge whether two people can be in love.
! ? איך, לעזאזל, אנחנו יכולים להיות...How the hell can we have... the only gun on the planet that doesn't work?
! אבל אנחנו יכולים לברוח !But we can run!
! איך אתם יכולים פשוט לשבת כאן?How can you just sit there?
! אנחנו הסבתות לא יכולות לעזור חוץ מלהתערבUs grannies can't help but meddle!
! אנחנו לא יכולות לעבור דרך המדחף ! הוא יטחון אותנו !We can't go through the blade!
! הברכיים יכולות להועיל.Knees can only help that.
! המצאות יכולות להיות כייףFiction can be fun.
! שרה, אנחנו לא יכולות להשאר כאןSarah, we can't stay here.
! ? איך יכולתי להיות כזה אידיוטHow could I be such an idiot?
! ? איך יכולתי להיות כל כך טיפשהHow could I have been so stupid?
! אבא, באת לאסוף אותי איך יכולתי להשאיר אותך לבד ?Dad, you came to pick me up!
! איך יכולתי להרוס אותה !How could I have corrupted the sample?
! אלוהים ! יכולתי למות !Oh my God!
! ? איך יכולת !How could you?
! ? איך יכולת להיות יותר ברורCould you be any more obvious?
! ? איך יכולת לעשות את זהHow could you do this?
! ? איך יכולת לעשות את זה?How could you do that?
! ? איך יכולת לתת לזה לקרות ?How could you let this happen?
! ידעת שהיא יכלה להיהרג ידעת שאחד מהם ?You knew she could have been killed!
! לידיה התינוקת שלי, התינוקת שלי איך היא יכלה לעשות דבר כזה ?My baby Lydia, my baby!
! לעזאזל בנאדם, היא יכלה להיות .אם לילדייMan, that could've been the mother of my children.
",זה איך העסק עובד" ".פירושו "לסתום את הפה ולעשות את זה .אני רואה איך היא יכלה לראות את זה ככה"That's how the business works," means "shut up and do it." I see how she could see it that way.
"... לא יכלה להיקבע בעת איסוף הראיות"... cannot be established within the scope of the evidence..."
! איך יכולנו לדעת- היי, חבוב, אתה יודע ?- Rock the house.
! אלוהים אדירים אם יכולנו להרוויח כסף מהצעקות של היצור הזה ,או הפנים של היצור השניIf there was some way you could make money off of that freak's screams or that thing's face, we'd be millionaires.
! זה מטופש ! יכולנו לעזור אחד לשני !This is stupid!
! יחד יכולנו להביס אותםTogether, we could have defeated them.
! יכולנו להיות חבריםWe could have been buddies!
! ? איך יכולתם לעצור אותו איך יכולתם לעשות !How could you have arrested him?
! ? איך יכולתםHow dare you!
! איך יכולתם להיות כל כך טיפשים ?Bunch of stinking, drunken fools.
! איך יכולתם לתת להם לברוח ?How could you let them escape!
! אני לא מאמין ? איך יכולתם לעשות לי זאתHow could you do that to me?
,אך הדבר המדהים ביותר הוא יכולתן השקטה אך הברורה .לגלות לנו את חלומותינוMost amazing of all, cameras can quietly and clearly reveal to us our dreams.
,הנאוניקוטינואידים ,רעלנים הפוגעים במערכת העצבים ,משפיעים על היכולת של הדבורים ללמוד ,לזכור ולנווט מה שתורם לחוסר יכולתן .לשוב לכוורת אחרי הליקוט .דבורים הן מלקטות דבורים פגיעות במיוחדThese neonicotinoids, which are neurotoxic, they target the nervous system, affect the ability of bees to learn and to remember and to navigate, all of which would contribute to an inability to return to the hive after foraging.
,והן עושות כמיטב יכולתן .אבל אנשים מתים כמו זבוביםThey're doing the best they can, but people are dropping like flies.
,יכולתן לעשות יותר טוב מזה ?You could have done better than that don't you think ?
,לא, לא יכולתן להיפגש ,אבל היא יכולה להיות הנכדה ,של הנכדה, של הנכדה, של הנכדהNo, you can't have met but she can be your great, great, great, great, great-granddaughter.
! הוא גרם לי לספקות .וכולם יכלו לראות את זהHe made me doubt!
! הם יכלו להרוג אותנו !They could have killed us!
! הם יכלו לראות אותךThey could have seen y ou!
! הם לא יכלו להתרחק !They couldn' t have gone far!
! יכלו להיות בהם אגוזיםThose could've had walnuts in 'em!
! ? איך אני אוכל להסביר זאת לאבאHow am I ever going to explain this to Pop?
! ? מה לעזאזל אתה עושה לבוש ככה .אוכל את הפודינג של קני- שלום, ילדים.- What're you doing dressed like that?
! ? מי אוכל אתן במאוזןWho eats them horizontally?
! ? מי יודע מתי אוכל לבשל עבורך שובWho knows when I can cook for you again?
! אבא אוכל!Food Dad!
! ? תוכל להפסיק את הרעש ?Can you stop the noise?
! ? תוכל לשתוק לחמש דקות ?Can you shut up for five minutes?
! אהוי אדוני השוטר, תוכל להבטיח ?Ahoy!
! אז תאכל את הלב .אף פעם לא תוכל לקבל את זה !Well, eat your heart out.
! אז תוכל לנגן רוק אנד רול"- You can rock 'n' roll
! אמרנץ תוכלי בבקשה להחזיר את הפסל ,הקטן לעליית הגג.Emerenc... could you please take the little statue back to the attic?
! אמרתי לך לא לדבר עם אשתי ? תוכלי לחכות בחוץ !I told you to stop talking to my wife!
! בוקר טוב, ניקול תוכלי להגיע למשרד שלי ?Bonjour, Nicole.
! היינו מודאגות מכך .שלא תוכלי להיות כאן הערב .אבל את כן - !Of course, of course!
! ובכן, זו המסעידה .הכול נפלא אבל תוכלי לעשות לי טובה ?Gaby!
! דוגמטיקס חזר והוא הצליח .ידעתי שהוא יוכל לעשות זאתDogmatix just came back and he succeeded.
! לשחק מספריים יש לי חבר רופא . שאולי יוכל לעזור לך !Play scissors what?
! מזה הוא לא יוכל להתעלםHe won't be able to ignore that!
! סראסן זורק, זה חזק ! הוא יוכל להבקיע .הוא מתגבר על ניסיונות התיקול !Saracen fires... it's a bullet!
! שום דבר שתעשי לא יוכל לעצור את זה !My beautiful, beautiful baby!
! איזה נוכלIt's all a deception.
! איליי ,נוכל להאט?Eli...
! אלוהים ,טוב, אם קיבלת את זה במזומן נוכל לפזר את הכסף על המיטה ,ולהתנשק עליוOkay, if you got it in cash, we can spread the money out on the bed and kiss on top of it.
! אנחנו לכודים ! לא נוכל להדוף אותם-They got us cornered!
! אתה נוכל רמאיYou... you are an dishonorable rascal!
! האם תוכלו לעזור לי !Helloo, help me!
! טיילר פרסקוט אינו שונא מוטנטים איך תוכלו לתת למטורף ?Taylor Prescott is no mutant hater!
! לא תוכלו לדעתYou never know.
! לא תוכלו להביס את רונאןYou cannot beat Ronan.
! לא תוכלו להישאר כאןYou can't stay here!
".הן לא תוכלנה להבדילThey'll never be able to."
,אם תענה לשאלותיי הכותרות של מחר תוכלנה .לדווח על מותךIf you answer my questions, tomorrow's headline could tell the world that you're dead.
,אני יפהפיה ,בכל דרך ודרך כן, מילים לא תוכלנה ,לדכא אותי# I am beautiful in every single way # # Yes, words can't bring me down #
,את בנותינו הביולוגיות חשבנו שאולי המשפחות ? תוכלנה להיפגש מידי פעם ?Yes, but since we wanna get to know our biological daughters, we were thinking maybe the families could
,בכל דרך ודרך כן, מילים לא תוכלנה ,לדכא אותנו# In every single way # # Yes, words can't bring us down #
! אוו! כדי שהם יוכלו להגיע לפסגה !I'm going to teach these kids the wonders of the world, so that they can reach the top!
! אם כולם יוכלו...If everyone could take their...
! הם לא יוכלו לי, בי נשבעתיI'm going to live through this, and when it's all over, I'll never be hungry again.
! הם לא יוכלו לעצור- .זוהי שעת המבחן האמיתי-- They'll never be able to stop.
! תוודא שהאחרים לא יוכלו לדברMake sure the others can't!
,אנחנו כ–2,000 שנה בחלל .פלוס מינוס כמה עשוריםWe have been away from Earth for 2,000 years, give or take a decade.
,למעשה אין דבורים בסביבה .אין להן אפשרות להתקיים לפני שנתיים–שלוש, מכיוון שלא היו די דבורים ,בכל ארה"ב להאביק את כל היבולSo there essentially are no bees around. It's not sustainable.
,שלב של ברבריות קדומה .מלפני כ–1,300 שנה ברמה זו...A stage of primitive barbarism really, dating back some 1,300 years roughly. It was at this level...
.שכאן מלפניך ,נמצאו במפלס זה .שמקורם כ–700 שנה מוקדם יותרLying here were found at this level, and date back... 700 years earlier.
אם הכספת במקדונלד'ס הכילה ...כ-6,000 דולר טוני בטח מחזיק שם .כ-6,000–5,000 דולרYou know, if that safe in McDonald's was holding six grand... Tony must have at least five or six locked away in there.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הוריד
take down
התרומם
rise up
חיכה
wait
חל
apply
חפר
dig
ייחד
designate
ירה
flow as water
מולא
be filled
מצא
find
נאכל
be eaten

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'can':

None found.
Learning languages?