התכתב [htkhtv] (to correspond) conjugation

Hebrew
30 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מתכתב
mitəkhatev
I/you/he (masculine) correspond
מתכתבת
mitəkhatevet
I/you/she (feminine) correspond
מתכתבים
mitəkhatəviym
we/you all/they (masculine) correspond
מתכתבות
mitəkhatəvṿot
we/you all/they (feminine) correspond
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
התכתבתי
hitəkhatavətiy
I corresponded
התכתבת
hitəkhatavəta
you (masculine) corresponded
התכתבת
hitəkhatavətə
you (feminine) corresponded
התכתב
hitəkhatev
he corresponded
התכתבה
hitəkhatəvah
she corresponded
התכתבנו
hitəkhatavənṿ
we corresponded
התכתבתם
hitəkhatavətem
you all (masculine) corresponded
התכתבתן
hitəkhatavəten
you all (feminine) corresponded
התכתבו
hitəkhatəvṿ
they corresponded
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אתכתב
’etəkhatev
I will correspond
תתכתב
titəkhatev
you (masculine) will correspond
תתכתבי
titəkhatəviy
you (feminine) will correspond
יתכתב
yitəkhatev
he will correspond
תתכתב
titəkhatev
she will correspond
נתכתב
nitəkhatev
we will correspond
תתכתבו
titəkhatəvṿ
you all (masculine) will correspond
תתכתבנה
titəkhatevənah
you all (feminine) will correspond
יתכתבו
yitəkhatəvṿ
they (masculine) will correspond
תתכתבנה
titəkhatevənah
they (feminine) will correspond
Imperative mood
-
התכתב
hitəkhatev
correspond!
התכתבי
hitəkhatəviy
correspond!
-
-
-
התכתבו
hitəkhatəvṿ
correspond!
התכתבנה
hitəkhatevənah
correspond!
-
-

Examples of התכתב

Example in HebrewTranslation in English
,אני עושה את מה שאני אמור לעשות נהיה מה שנועדתי להיות .אני מצפה להתכתב עימך שוב בעתיד אני יודע שעבר הרבה זמןI'm doing what I was intended to do, becoming what I was meant to be. I look forward to corresponding with you again. I know it's been a long time.
אינני נוהג להתכתב עם גנרלים של האויב .לפני שפעולות האיבה הסתיימו .אתה יכול להחזיר לו אותוI am not in the habit of corresponding with an enemy general before hostilities have ended.
היא התחילה להתכתב ,עם איזה איש ממש רע שנמצא עכשיו בכלא כי הוא אחראי .למוות של, כאילו, מלא אנשיםSee, my mom is crazy and always thinks aliens are talking to her, and the year before I was born, she started corresponding with this really bad man, who's in prison because he's responsible for the deaths of, like, a lot of people.
התחלנו להתכתב דרך ,מודעה אישית במגזין .והוא מצא חן בעיני ...כלומרWe started corresponding through a personal ad in a magazine and I liked him.
זה מה שנהייתי מאז שהתחלתי להתכתב במהלך המאסר שלי אני מסתכל קדימה כדיFallen in love with a woman that I've been in correspondence with since my incarceration. I'm looking forward to spending the rest of my natural life with her.
.בבקשה אל תעשה את זה ב-1982, בעלך התכתב .עם הלן קתרין דריסקולPlease don't do that. In 1982, your husband corresponded with Helen Catherine Driscoll.
.תראי אם הוא התכתב איתםSee if he corresponded with them.
איתרתי את האישה האחרת שפלאוארס .אמר שהוא התכתב איתה .אה, והבאתי את זה בשבילךI located the other woman that Flowers said he corresponded with. Oh, and I got you this.
אתה פשוט בילה שבוע עם האיש, התכתב עימו במשך חודשים.You just spent a week with the man, corresponded with him for months.
הוא התכתב עם דרווין .במשך מספר שנים .אך חבילה זו הייתה שונהHe had been corresponding with Darwin for some years. But this package was different.
-אולי התעסקו איתה מישהו ידע ,שהוא מתכתב עם בורסטין עצר את החבילה ,בדרך ליעדהCould've been tampered with. So, someone knew he corresponded with Borstein, intercepted the package, and then replaced his disc with the corrupted one?
.אלה ברובם הגיעו ממרכז אמריקה ,אני מתכתב עם נזיר ששולח לי זחליםAnd most of these come from Central America. I correspond with a monk who sends me larvae, and... and then I incubate them myself.
או שאני צריך רשימה של .אנשים שהוא מתכתב איתם ?Now I either need evidence that he's hoarding banned weapons or I need to get my hands on the list of the names of the people he's been corresponding witPãÿ¿
הוא היה מתכתב עם מישהו ביפן מישהו שנתן לו את השם הירו נישימוריAnd he was corresponding with somebody in Japan, somebody who gave him the name Hiro Noshimuri, in code, right here.
כל רצח מתכתב עם ביקורת דייל פרסונס השתתף בשם לקוחות.Each murder corresponds with an audit Dale Parsons attended on behalf of clients.
סליחה, אבל אני לא מבינה למה ..."את מתכתבת עם "פג"ח בקשר לבעיות הרפואיות שלך .מלכתחילהI'm sorry, I just don't see why you're corresponding with PGE about your medical problems in the first place.
,אנחנו מתכתבים כבר שנים על העניין המשותף שלנו בחותמות גל גרביטציוניWe've been corresponding for years about our mutual interest in gravitational wave signatures of inflatons in the early universe.
-טוב .הנה זה בא, תראי אנחנו במצב בו השבויים התחברו לשובים לאחר שחרורם, ואפילו .מתכתבים איתם בכלאWatch, watch. We've had situations where the hostages have embraced their captors after their release, and even corresponded with them in prison.
אימרי לי... האם יש לססיל ? מתכתבים רבים?Tell me does Cécile have a great many correspondents?
אתם מתכתבים כבר זמן מה .בדוא"ל?You'd corresponded for a while? E-mail?
התכתבתי עם האיש הזה ... במשך 10 שנים, פומרוי אבל מעולם לא חשבתי .שיסכים להפגשI'vecorrespondedwith this man for over 10 years, Pomeroy... but I never thought he'd agree to meet.
פשוט ישנן יותר מידי מלכודות כשאתה מתמודד עם מישהו .שהזהות החדשה שלך התכתבה איתו ?There's just too many pitfalls when you're dealing with someone your new identity has corresponded with.
,לפני שהוא מת .האב ג'נסן ואני התכתבנוBefore he died, father Jensen and I corresponded.
.אבל התכתבנו באופן קבועBut we'd corresponded on a regular.
.אני מקמסטר אנחנו התכתבנו .ואתה הזמנת אותי לארוחת-בוקרI am Macmaster. We corresponded and you invited me for breakfast.
אוקיי, טוב, אירינה ואני ,התכתבנו בדוא"ל ומצאנו חן אחד בעיני השנייה .באופן מיידיOkay, um, well, Irina and I corresponded by e-mail, and we hit it off instantly.
החבר שלך ואני התכתבנו לא מעט .בימיו האחרונים אז התחלת לקרוא ?Your boy Waters and I corresponded quite a bit in his last days. Oh. So, you read your fan mail now?
אימצו את שובם אחרי שיחרורם .ואפילו התכתבו איתם בכלאWe've had situations where the hostages have embraced their captors after release and even corresponded with them in prison.
ומכך אתה מסיק שהם התכתבו?And you jumped from that to the idea that they corresponded.
לא יכולים .לזרוק אותך לצינוק ,רק אשתו לשעבר ביקרה אותו .גם אחרי הגירושין .הם התכתבו כל יום ?Nobody can get you in the hole. Only visitor he had was his ex-wife, even after the divorce. They corresponded almost daily.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

התכנס
congregate
התנדב
volunteer
התקרב
approach

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הבליע
insinuate
הוכר
be recognized
הוריד
take down
הכיל
contain
הקביל
parallel
התכנס
congregate
התלבש
get dressed secondperson masculine singular
התפלא
be surprised
התקדם
advance
זקף
straighten

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'correspond':

None found.
Learning languages?